REKLAMA

Recesja będzie płytsza. To zasługa tarczy antykryzysowej?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-07-31 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka Maciej Zakrocki no panowie zapraszam na drugą część magazynu EKG, a gośćmi tej części audycji są teraz panowie Grzegorz Maliszewski główny ekonomista banku Milenium dzień dobry dzień dobry panowie tam państwa i pan dr Piotr Maszczyk szkoła główna handlowa w Warszawie też dobry dzień dobry pan Janusz Piechociński w pierwszej części opisał stan gospodarki niemieckiej unijnej, odnosząc się również do pewnych trendów, które występują na Rozwiń » świecie wskazywał na znaczenie relacji amerykańsko chińskich itd. itd. natomiast jeszcze chciał panów poprosić, odnosząc się do tych danych wczoraj dotyczących niemieckiego i amerykańskiego PKB o odpowiedź na pytania, które wydają się, że jest ważne czy torze jest jednak źle oznacza, że nie było dobrego pomysłu na to jak sobie poradzić z tym kryzysem czy po prostu skala tego kryzysu jest tak ogromna, że nawet jak coś mówi, nawiązując do znanego powiedzenia sypanie pieniędzy z helikopterów w nieograniczonych ilościach to też, by tutaj wiele nie załatwiło pan Grzegorz Maliszewski myślę, że NATO złożyły się 2 rzeczy z 1 strony skala, bo rzeczywiście skutki tego kryzysu są głębokie sile co widać po danych, które były publikowane wczoraj czy wcześniej dane wysokiej częstotliwości produkcji przemysłowej sprzedaży detalicznej pokazały głęboki zdałam o ma nam tutaj coś się zrobiło niedobrego połączeniem to może jeśli z nami pan Piotr Maszczyk dalej to może poproszę najpierw pan w takim razie o wypowiedź, a więc w czasie wrócimy do pana Grzegorza Maliszewskiego czy już jest pan z nami ja jestem w każdym razie, ale mogę poczekać aż uda się nawiązać połączenie z drugim gościem nie ma jeszcze także bardzo prosimy pana jeśli wydaje, że po pierwsze, rzeczywiście na skalę warto zwrócić uwagę, bo to spadki poziomu produkcji są bezprecedensowe jak słyszymy największą drugiej wojny światowej dzielni ta fraza, która się pojawiła w kontekście kryzysu 2008 roku mamy do czynienia z najgłębszym kryzysem od wielkiej depresji no bardzo szybko okazała się nieaktualna, ponieważ w tej chwili mamy największy kryzys od czasu wielkiej depresji natomiast natomiast wydaje mi się, że tutaj problemem jest to, że ten kryzys łączy w sobie 2 niezależne przyczyny, że są ze sobą powiązane, ale to jest kryzys, który dotyczy zarówno strony popytowej gospodarki, jaki strony podażowej gospodarki ma takie wrażenie, że z zarówno ekonomiści jak i politycy gospodarczy nie bardzo potrafią sobie w związku z tym poradzić, bo tak jak pan łaskaw zauważyć sypanie pieniędzy ono w miarę skutecznie tutaj oczywiście zdania są podzielone na efekt, że noblista Ekonomik Krugman, który bardzo aktywnie wypowiadał się w kontekście poprzedniego kryzysu wskazywał, że kryzys ma charakter popytowy to jest taki sam jak wielka depresja paniczny odświeżyć myślę Johna Maynarda Keynesa i po prostu stymulować gospodarkę pokrytą, czyli mówiąc takim językiem kolokwialnym sypać pieniądze z helikoptera na gospodarkę, tyle że ten kryzys kryzys skoro na wirusowe łączy w sobie też na problemy po stronie podażowej, bo widzimy ze część przedsiębiorstw zamyka sypanie pieniędzy w momencie, w którym mamy lorda oczywiście nie dotyczy całej gospodarki przynajmniej w Europie, ale dotyczy wielu branż w pewnym momencie dotyczył niemal całej gospodarki, bo mieliśmy właściwie zamknięte wszystkie wszystkie zakłady przemysłowe może może poza handlem detalicznym i sprzedażą żywności z no sprawia, że takie sypanie pieniędzy nie ma sensu, bo co z tego że, że jest po ulicach nie ma podaż no nie ma mniej, dlatego że zamykamy z powodu ewidentnych większość biznesów one dalej są zamknięte są takie branże, które są niezwykle ciągle dotknięte skutkami kryzysu pomyślę np. operatora taki samym przemyśle filmowym telewizyjny tak do pewnego widowiska tak koncerty tego typu działalność tak w biznesie szeroko rozumianym rozrywkowym tutaj sypanie pieniędzy nic nie pomoże, ponieważ co z tego, że nawet moglibyśmy pobudzić popyt jeśli nie będzie odpowiedzi po stronie podażowej i to się wydaje jest jest takim problemem, z którym nie bardzo wiemy jak sobie radzić, bo wydawałoby się receptą jest prosta trzeba otworzyć działalność gospodarczą stymulować popyt są dosyć dobrze wszyscy wiemy fiskalny i pieniędzy za pomocą narzędzi fiskalnych pieniężnych, czyli to co widzimy w Polsce, czyli bardzo niskie stopy procentowe i różnego rodzaju narzędzia w ramach tarczy anty kryzysowy, które mają sprawić, że gospodarstwa domowe mają więcej środków, a firmy mają więcej środków inwestycji tak dalej, ale co z tego o tak jeśli część działalności nie może funkcjonować na normalnych zasadach no bo mamy ograniczenia związane z epidemią Korona wirusa w dalszym ciągu trasie odradza co z tego, że będziemy stymulować popyt jeśli okaże się, że we wrześniu część dzieci przynajmniej może większość może mniejszość może wszystkie znowu nie pójdzie do szkoły co będzie oznaczało, że rodzice muszą zostać w domu co będzie oznaczało, że nie bardzo mato praco i rozda to jest moim zdaniem 1 z przyczyn poza bezprecedensową skalę załamania MO to bezprecedensowa skala jest jest konsekwencją tego jak bardzo żeśmy gospodarkę de facto zamknęli nie, dlatego że nie było popytu, dlatego że będzie to na mecie stwierdzili komu nie będziemy wydawać pieniędzy tylko, dlatego że po prostu na drodze administracyjnej część działalności została po prostu wstrzymana to wstrzymanie van de facto byliśmy i wracamy do pana Grzegorza Maliszewskiego, który się ponownie z nami i do jego analizy bardzo proszę nie wiem w jakim momencie przerwało połączenie natomiast poza tym poza tę uwagę mojego przedmówcy, a popytowym podażowym charakterze kuratoria chciał zwrócić uwagę nie tylko na skalę, ale też na szybkie tempo oddziaływania na gospodarkę, ponieważ z miesiąca na miesiąc nastąpiło de facto załamanie aktywności gospodarczej w wyniku LOK dawno i wstrzymanie aktywności co de facto nie zdarzało się w ostatnich kilkudziesięciu latach w związku z tym to zmusiło szybkiej reakcji polityki gospodarczej na kryzys i rozpoczęcie programu stymulacji fiskalnej i monetarnej w tym początkowym etapie to sypanie pieniędzy, które już tutaj się pojawiało o było dużym stopniu ukierunkowane na zapewnienie płynności firm wydaje się, że to był ten element wsparcia gospodarki, które był najbardziej potrzebne, ponieważ firmy, które napotkały barierę prowadzenia działalności w postaci zamknięcia i wstrzymania gospodarki były zostały odcięte od przychodów natomiast była konieczność ponoszenia pewnych kosztów stałych związku z tym ta reakcja w postaci programów które, które miały na celu zapewnienie płynności firm, czyli sypanie tych tych pieniędzy wydaje mi się, że przyniosło pożądany skutek w postaci ograniczenia liczby bankructw i wsparcia płynności oczywiście teraz można się zastanowić czy taka forma taka skala luzowania była zasadna, ale możemy możemy analizować już teraz natomiast w momencie, kiedy coś działo, a sytuacja była bardzo dynamiczne i był bardzo duży można wypowiedź rekordowy poziom niepewności co do rozwoju sytuacji te działania były konieczne teraz można przeczytać w różnych mediach pewnych nadużyciach czy to w Polsce to za granicą też chociażby wczoraj był był przywołany przykład firmy, która pozyskała środki ze wsparcia programów boskiego kupiła Lębork dzień, więc te nadużycia są one są nieuniknione przy takiej skali działania ale, ale taka takie szybkie działanie masowe działania w tamtym momencie wydawało się niezbędne, ale teraz mamy do czynienia z takim zjawiskiem mijania się danych, które pochodzą z okresu poprzedniego z nastrojami, które mamy dzisiaj, bo to np. jak patrzymy na tzw. Europejski wskaźnik nastrojów, który został w czwartek opublikowany przez komisję Europejską to można uznać to są takie ankiety robione wśród gospodarstw domowych i menedżerów przedsiębiorstw dla każdego z państw Unii, że właściwie ten optymizm jakoś tam wraca w badaniach krajowych jak np. spojrzymy na dane, które przedstawiają firmy reprezentujące małe średnie przedsiębiorstwa no to np. pozytywną zmianę, jaką w ostatnim czasie można zaobserwować to jest wzrost faktury 4% mamy więcej w czerwcu niż w styczniu tak jakby się zaczynało to bardziej kręci, więc może jeszcze na koniec tej pierwszej części krótko panowie się odnieśli do tego czy te dane pokazujące właśnie wzrost jakiegoś optymizmu są dlatego jednak blok dał się jak w większości przypadków państw skończył firmy zaczęły funkcjonować niektóre zaczęły być otwierane na nowo itd. jak trzeba ocenić pan doktor mniejsze mniejsze wydaje, że to jest doskonałe fizycznych przykład takiego zjawiska, które w teorii ekonomii zapisywane jako opóźnienie działań polityki gospodarczej często wykorzystywane argument przeciwko takiej aktywnej polityce z gospodarczej chodzi o zarządzanie popytem mamy tutaj przepraszam do czynienia z takim opóźnieniem percepcji to znaczy zebranie danych ich o zrobienie pokazu znaczy to wymaga czasu z gościem dane, które są publikowane pokazują stan sprzed no właśnie kilku dni niekiedy dwu 3 tygodni, a zwróćmy uwagę, że sytuacja bardzo dynamiczna ten wzrost szybki nowych przypadków to jest kwestia dosłownie ostatnie tygodnie rodak domy to ta liczba ujawnianych przypadków zaczęła rosnąć pojawiło się ponowne działania, które no de facto oznaczają pewnego rodzaju dla niektórych branż kraju ponowny lot dawno, bo hiszpańskiego przemysłu turystycznego w tym roku już nie uratuje obawiam się nic tak napraw na to, że wielka Brytania wprowadziła na dniach niespodziewanie kwarantanny dla swoich obywateli wracających z Hiszpanii oznacza, że dotychczas nie pojadą do Hiszpanii na wakacjach to jest to jest podstawowy klient hiszpańskiego przemysłu turystycznego także to może się okazać właśnie taką też pojawiały takie dane my już w środku kryzysu publikować dane za pierwszy kwartał w Polsce to taka rada przyjęła, że są pocztówki z przeszłości to pewnego stopnia ta poprawa nastrojów to też może być taka pocztówka z bardzo nieodległej przeszłości i powtarzam jeszcze raz w momencie, w którym okaże się, że 1września dzieci jednak nie wrócą do szkoły, bo spora część dzieci wróci do szkoły z stacjonarnej formie nastroje mogą się pogorszyć to niecała minuta jeszcze pan Grzegorz Maliszewski w tej sprawie, bo będzie mile ja bym traktował te, ale nie tylko jako efekt niejako w kontekście szybkiego dynamizm gospodarki to na co uwagę pan doktor, ale również odreagowania skrajnego pesymizmu, który oglądał nie, ponieważ w marcu w kwietniu mieliśmy rekordowo słabe odczyty teraz po nokdaunie i uruchomieniu gospodarek nastroje się poprawiają konsumenci ruszyli na zakupy, realizując zaległe wydatki w związku z tym my w związku z tym ten popyt teraz turyści realizuje ten optymizm on jest pewną formą odreagowania i wstrzymanie konsumpcji, której nie było w czasie LOK dawno natomiast ten obcym tym optymizmem również należy być ostrożnym szczególnie w kontekście przyszłości, ponieważ średnioterminowe perspektywy będą pod średnioterminowe perspektywy gospodarki będą pod dnem wyższego bezrobocia niższych wynagrodzeń niższych inwestycji także ta sytuacja gospodarcza w dłuższym terminie aż tak optymistyczna nie będzie no oczywiście zależy jak czytamy te dane, bo jeżeli liczba faktur wzrosła o 4% jeszcze trzeba dopytać, o ile z tych faktur zostało zrealizowanych kadzie ekonomia kapitał gospodarka Maciej Zakrocki zaprasza na trzecią część magazynu EKG drugą część kończyliśmy rozmową o tym, skąd się bierze optymizm czy po poprawa nastrojów w wielu przedsiębiorców, ale też wielu po prostu z nas gospodarstwach domowych zobaczmy, jakie nastroje na giełdzie walutowej czy artykuł walutowym frank szwajcarski 408EUR 440 funt 482 i dolar 3 i 7, a na giełdzie papierów wartościowych WIG 201776 i tu jest lekki optymizm to jest +075% jeśli chodzi o WIG to mamy 50 468 też jest na zielono +089% przypominam, że gośćmi tej części magazynu EKG są panowie Grzegorz Maliszewski główny ekonomista banku Millennium pan dr Piotr Maszczyk szkoła główna handlowa w Warszawie może, zanim poproszę panów zdziwienia to może jakąś płytą do do naszej rozmowy byłaby taka krótka ocena tych tarcz, które w Polsce zostały zastosowane właśnie w kontekście podtrzymywania życia i gospodarki dodatkowym pretekstem jest też fakt, że dzisiaj mija termin składania wniosków o pomoc w ramach tarczy finansowej też można wydać na marginesie Rzeczpospolita pisze dzisiaj o tym, że polskim funduszu rozwoju powstała czarna lista przedsiębiorstw, którym fundusz odmówił wsparcia no i rzeczywiście tam się okazuje, że te firmy, które zwracają o pomoc prześwietlane są w rejestrach CBA ABW czy krajowej administracji skarbowej no ale to sprawdzanie czasami powoduje, że firmy, które być może nawet miały jakiś kłopot potem się ukazywały że, że wszystko było w porządku, ale sam fakt, że kłopot pojawił powody powoduje, że na takiej czarnej liście się znalazł w każdym razie tarcza kończy się dzisiaj dokładnie składanie wniosków czy kokonów zdaniem spełniły wszystkie tarcze stroną finansową łącznie na tyle swoją rolę, że skala problemów, jakie mamy w Polsce też nie jest aż tak duża jak mogła być pan dr Piotr Maszczyk to są dane makroekonomiczne to znaczy na produkcję przemysłową na poziom bezrobocia na dane na temat inflację można powiedzieć, że także tarcza spełniła swoją rolę w tym sensie, że na sprawiła, że recesja w Polsce, która się pojawiła, która będzie będzie zapewne płytsza będzie miała mniejszą dolegliwość skutki, a jeśli chodzi o poziom bezrobocia pozwoliła ograniczyć spadek popytu co my postrzegamy jako zjawisko do pewnego stopnia niekorzystne, dlatego że inflacja tak szybko nie maleje albo nawet rośnie, ale z drugiej strony to oznacza, że może udało się uniknąć takiego bardzo gwałtownego zdarzenia barierą popytu po stronie przedsiębiorstw przedsiębiorstwa jednak mają przestrzeń na podnoszenie cen co pozwoli przetrwać tak ci w tym pierwszym okresie pomoc finansowa, bo ocena tarczy tak pozwoliła utrzymać płynność przedsiębiorstw jednak możliwości sprzedaży zostały gwałtownie ucięte natomiast w tym późniejszym okresie o wsparcie za pomocą różnego rodzaju narzędzi polityki fiskalnej i polityki pieniężnej pozwoliło przedsiębiorstwom jednak pewne podwyżki zrealizować tego nie lubimy jak je ci, ale pamiętajmy, że dzięki temu przychody firm mogą rosnąć dlatego oczywiście biorąc pod uwagę skalę bezprecedensową powtórzmy jeszcze raz inne pomocy na pewno pewne nieprawidłowości były tutaj trzeba ważyć zwierzać z 1 strony szybka wypłata środków z drugiej strony jednak troska ośrodki publiczne musi być zachowana jest także można każdemu dawać pieniądze bez jakiegoś elementarnego choćby sprawdzenia uczciwości tych podmiotów w tym otrzymają wsparcie, ale generalnie się wydaje, że należy, że należy pozytywną ocenę wystawić w tym narzędziu wg danych polskiego funduszu rozwoju wypłacono blisko 60 miliardów złotych w ramach pomocy dla firm no i dla taką pomoc wystąpiło pewnie więcej, ale przyznano 3353038000 firm taką taką pomoc otrzymało pan Grzegorz Maliszewski z też uważam, że przede wszystkim tarcza finansowe była bardzo efektywnym narzędziem ograniczającym skutki ekonomiczne kryzysu ograniczyła skalę bankructw przedsiębiorstw, a przez to skalę wzrostu bezrobocia ja przypomnę, że na początku pandemii na przełomie marca kwietnia kiedy, kiedy było to główne uderzenie kryzysu część prognoz na stopę bezrobocia na koniec tego roku była dwucyfrowa teraz z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że stopa bezrobocia na koniec roku o wynieść około 8% może być nawet niższa w związku z tym ten wzrost bezrobocia będzie wyraźnie mniejszy niż obawiano się na początku kryzysu wydaje się, że to w dużym stopniu efekt efekty tych działań pomocowych, żeby nie było tak bardzo pozytywnie na to pewien pewną taką niedogodnością z punktu widzenia ekonomistów analityków była komunikacja i przejrzystość działań zarówno na poziomie polityki gospodarczej rządu, ale też na poziomie banku centralnego bo o ile nikt nie mają wątpliwości, że trzeba obniżać stopy procentowe rozpoczyna program skupu aktywów czy zwiększać wydatki zwiększać deficyt natomiast były pewne braki komunikacyjne co utrudniało zrozumienie intencji i i i logiki tych działań to bardzo za te komentarze dziękuje, a już za chwilę tradycyjne zdziwienia gości w kawie, zachowując tradycje magazynu EKG mamy do panów właśnie tradycyjne pytanie pan dr Piotr Maszczyk czy pana co dziwi tak po szczerze że, że mnie dziwi 1 rzecz po lipcu akt miałem okazję z muzeum z powodów zawodowych odwiedzić kilka miast w Polsce kilka hoteli i muszę powiedzieć, że z 1 strony byłem zbudowany tym, że miejsca, które mogą być szczególnie narażone na to, że dojdzie tam do transmisji wirusa wprowadzają rozwiązania, które mają potencjalną transmisji ograniczyć z drugiej strony z odniosą wrażenie, że to co mogło być takim dla klienta pozytywnym sygnałem sygnałem pozytywnym do końca nie jest, dlatego że każdy hotel stosuje inną politykę i przez to prowadzić do takiego wrażenia, że nie mamy do czynienia z akcją jest oparta na jakiś tam przesłankach obiektywny tylko, że pojawia się tutaj takie działanie festynu robimy co nam się wydaje za stosowne, a i teraz, jeżeli ktoś tylko 1 hotel od godziny to może być świetnie schodzą na aż do restauracji ktoś mierzy temperaturę podawane jest jedzenie itd. nie ma tytułu natomiast to, że każdym fotelu to jest inaczej 1 trzeba nosić maseczki częściach wspólnych w innym nie trzeba w 1 trzeba jednak nie ma bufetu śniadaniowego drugim jest powoduje, że zamiast takiego jednoznacznie pozytywnego przekazu jest bezpiecznie można jeździć nic złego dzieje albo przynajmniej prawdopodobieństwo niekorzystnych zdarzeń jest minimalne powstaje wrażenie chaosu powstaje rozumie takie oto, że każdy sobie troszkę ZK kroki w tym zakresie i nie ma żadnych wytycznych daje mi się, że tutaj znacznie lepszym rozwiązaniem często także nie lubimy regulacji uważam, że one są nietrafne, ale mam wrażenie, że w tym wypadku znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby odgórne narzucenie pewnych rozwiązań, czyli wszyscy muszą robić tak samo po świetnym poszukiwać rozwiązań jeszcze był jak i opłatę od siebie sztywnych kryteriach w mostek w tej sytuacji powstaje rozjechał zamiast wrażenia, że hotele są bezpiecznym miejscem, że można tam jeździć, że ryzyko zarażenia się jest minimalne powstaje wrażenie chaosu jak mówię co chyba nie jest korzystne dla branży przede wszystkim, dlatego że jak słyszymy, o ile jeszcze w miejscowościach turystycznych ten ruch jest hotele z miasta rada obłożenie jest bardzo niski nr 0 po części, by pan minister zdrowia słyszeliśmy wrócił z urlopu, więc może znowuż tak powiem z góry pójdzie jakiś jednolity wykaz i wszystko się uporządkuje Grzegorz Maliszewski siedzieli dziś się wtedy też kontekście kontekście epidemii też trochę bili tak nawiązuje do przedmówcy, że może nie wielkich miastach, ale w mniejszych miejscowościach przede wszystkim te turystyczne mam wrażenie, że społeczeństwo zapomniało wielu się, więc w czasie urlopu wakacyjnego warto pamiętać, że niewielu jest warto utrzymywać ten podwyższony standard sanitarny natomiast jeśli chodzi o moje zdziwienie to ja już wcześniej wyrażałem zdziwienie związane z komunikacją do tego też nawiązywały kilka wcześniej dzisiaj taką formą zdziwienia był artykuł w 1 z polskich gazet artykuły prezesa NBP, który który, w którym wyrażały swoją ocenę perspektyw polityki pieniężnej ocenę sytuacji gospodarczej i nie dziwi ta forma komunikacji z rynkami z analitykami czy z opinią publiczną, ponieważ od marca bank centralny nie organizuje konferencji po posiedzeniu po posiedzeniach decyzyjnych natomiast wyraża się reformie formie formie artykułów prasowe natomiast nie ma tej szerszej komunikacji pewną formą też takiego zdziwienia była wypowiedź członkini rady polityki pieniężnej, która wskazała, że wg zapowiedzi prezesa od września uruchom będą organizowane konferencje, więc się zastanawiamy na jakiej podstawie tego typu decyzji zapada już od, że konferencje albo jest albo nie jest i to ten element właśnie w komunikacji przejrzystości, którego trochę w tym czasie w tym czasie kryzysowymi brakowało, bo tak jak powiedziałem, o ile nie ma wątpliwości co do działań podejmowanych przez w ramach polityki gospodarczej, bo one jak widać dały dały korzystne skutki gospodarcze ograniczające negatywne skutki kryzysu natomiast natomiast forma komunikacji i przejrzystości tej polityki gospodarczej budziła i jak i ciągle budzi lekkie zdziwienie, bo jeśli panowie pozwolą i słuchaczy wybaczą to ja podzielę się może nie tyle zdziwieniem co może nawet trochę i ubarwieniem, kiedy przeczytałem informację, a akurat, w których pan dzisiaj mówił o tym, że kupowano zaś pieniądze pomocowe lamborghini, a więc, a więc bardzo sportowe auto okazuje się, że krajowa administracja skarbowa w publicznym jawnym przetargu kupuje 32 auta w tym 12 wersji sportowej 300 konnym silnikiem IT warunki spełniają modele audi A3 Sportback BMW 135 i strajk no i pokazuje, że to ma być dla tajnych działań akcji z mafiami VAT-owskimi czy narkotykowymi no niektórzy właśnie się śmieją, że fajnie, że kupuję jawnym przetargu otwartym tego typu auta dla tajnych operacji, ale to może właśnie taka trochę specyfika bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie w magazynie EKG gośćmi byli Grzegorz Maliszewski główny ekonomista banku Milenium aktorka ma szkoła główna handlowa w Warszawie życzę panu miłego weekendu dziękuje, żeby jeszcze dziękuję dziękuję za brak dziękuję również dziękuję wszystkiego dobrego podziękowania dla Macieja rządach tradycje wydawał ligi Prądzyński, która ją realizował Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA