REKLAMA

Integracja uchodźców w Europie? Jest jeszcze wiele to zrobienia, również w Polsce

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-07-31 16:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:35 min.
Udostępnij:

O raporcie z badań porównawczych polityk integracyjnych wobec uchodźców i uchodźczyń w krajach UE opowiadała Ewa Kownacka

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
22 minuty powiedział 23 i odpowiednio 16 słuchamy Radia TOK FM dziś piątek 31lipca jest z nami teraz pani Ewa Kownacka z Instytutu spraw publicznych główna badaczka w projekcie krajowy mechanizm ewaluacji integracji dzień dobry dzięki re i przez słuchawki, że słuchacze przez osoby słuchające witam narratora ukazał się właśnie wyniki badań prowadzonych w 14 krajach Unii Europejskiej te badania miały przynieść odpowiedź na wydawać, by się dość zasadnicze proste pytanie Rozwiń » szczególnie aktualne im bardziej nabrzmiewa ta kwestia im więcej media o tym, mówią, tym bardziej chcę mieć twarde badania, które dadzą odpowiedź na to jak wygląda integracja uchodźców we w społeczeństwach tych 14 krajów co prawda mamy niewiele czasu ale gdyby mogła pani w skrócie słuchacza z łatką właśnie powiedzieć czy jesteś taka sfera integracji czy zakres integracji, który jest podobny różnych krajach, których możemy powiedzieć, że w Europie generalnie nie wiem ten zakres właśnie idzie dobrze albo jest na jakimś poziomie takim zauważalnie podobnym do do innych krajów coś takiego jest też każdy z krajów ma bardzo różnorodne polityki integracyjnej wobec uchodźców to ja może zacznę od tego jakie ograniczenia ma do zadań to badanie, jakie zalety, bo też warto na dziecko o jakich danych mówimy jak szeroko może interpretować zbierane dane i analizy prowadzone w ramach krajowego mechanizmu ewaluacji integracji chciałam też dodać, że projekt jest finansowane przez krajowy mechanizm funduszu azylu migracji i integracji jest ze środków funduszu Europejskiej metodę danie problemy te badania prowadzimy od 2016 roku badań zaplanowane jest 3 one są powtarzane co 2 lata po to, żeby nie tylko zobaczyć jak ta sytuacja wygląda, ale też zobaczyć czy ona w jaki sposób się rozwija albo w stronę mechanizmu ułatwiających integrację albo być może w stronę mechanizmu to Integracje utrudniających to też bardzo ważne to my badamy przede wszystkim polityki centralne i działania władz centralnych na takich 3 podstawowych wymiarach takich 3 podstawowych podstawowych wymiarach reprezentujących poziomy zarządzania imigracją czy zarządzania procesami integracji na poziomie uregulowań prawnych danego kraju na poziomie polityki strategii, które mają za zadanie te zapisy prawne wdrażać i też szczegółowy walk na poziomie operacyjnym wskazywać odpowiednie instytucje monitorować to jak instytucje to realizują określa cele określa wyniki, które powinny być w wyniku wdrażania wymogów prawa osiągane na takim trzecim poziomie, który dotyczy współpracy wszystkich ważnych aktorów w obszarze integracji na decyzję taką, że skutek to wszystko, o czym pani mówić jest bardzo ważne dla zrozumienia, o czym mówimy, ale czy teraz słuchać, którzy pani słucha myśli sobie zaostrzyli to nie jest proste odpowiedzi na pytanie czy w którymś z krajów Unii Europejskiej, które państwo badali ta integracja uchodźców jest najlepszym albo gorszym poziomie, bo jak rozumiem pani liczyła 3 sfery, gdzie te różnice mogą być w różnych kierunkach akcji, które z tych sfer może być dobrym któreś niekoniecznie zdecydowanie tak, choć są pewne tendencje i tendencjach proszę nam opowiedział się bardzo chętnie o tym, powiem też odpowiedź chciałam zaadresować nie tylko słuchacze, ale również do kobiet słuchaczek oraz osób identyfikujących się żadną płcią, czyli po prostu osób słuchających głównym głównie wynikiem badań, które się powtórzy zarówno pierwszy jak i drugiej turze pierwsza tura była prowadzona w 2016 roku tą datą wszczęcia była nr 2000 siedemnastego roku kolejne badanie właśnie niedawno żelazko zakończyła 22018 roku w ich łączyło pierwszy kwartał 2019 roku i to się nie zmieniło to taka ogólna tendencja, która mówi o tym, że kraje całkiem nieźle sobie radzą, jeżeli chodzi o uwarunkowania prawne zdecydowanie gorzej, choć nie najgorzej, ale gorzej radzą sobie tam, gdzie mówimy o odtworzeniu polityk strategii takich dokumentów normatywnych, które nie są nie są przepisami prawa, ale które wskazują konkretne działania, które powinny realizować zapisy prawa, które wskazują odpowiednie instytucje za to odpowiedzialne uznano jako rozliczenia VAT tak szeroko rozumiany procedury, ale ta pierwsza rzecz uwarunkowania prawne to co dokładnie znaczy oznacza w chodzie to nazwa to na ile poszczególne kraje realizują standard i wymogi prawa Międzynarodowego oraz prawa unijnego pod, toteż warto powiedzieć to co my ewoluuje cenę w ramach badań to staramy się sprawdzić na ile poszczególne kraje realizują postulaty, które są postulowane taki dokument jak konwencja genewska jak powszechna deklaracja praw człowieka mówi o prawie międzynarodowym, ale również jakość jak Europejska konwencja praw człowieka jak konwencji oprawach dziecka Europejska konwencja o obywatelstwie dyrektywa retencyjna dyrektywa kwalifikacyjna i wszystkie inne dokumenty, które dotyczą kwestii i azylowe tych czytaj tego pierwszego etapu, kiedy osoba składa wniosek i co państwo powinno zapewnić tej osobie w okresie od momentu wnioskowania o to, że poszukuje ochrony w tym krajowych momentu wydania decyzji o tym czy osoba taką ochronę otrzyma czy spełnia warunki czy być może otrzyma decyzję negatywną w związku z tym zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia lub kraju ostatecznego zamieszka oczywiście chcę też to jest także, gdyby ktoś myślał, że taką miarą chyba skuteczny wobec integracji m.in. to, że stosunkowo szybko kompetencje językowe są nabywane w kraju to czy z państwa badania wynika naprzód, gdyż Unii Europejskiej rzeczywiście uchodźca dosyć szybko ciuchy czy może dosyć szybko takie kompetencje językowe nabyć to nauka jest powszechna, ale nawet państwo finansuje czy życiowych czy państwo to badali czy 3 wynika też badania tak to co my badamy w ramach wskaźników to badamy nie tyle to co to w jaki sposób inaczej nie damy tego jak szybko poszczególne osoby, które biorą udział w kursach językowych i wsparcia korzystają ze wsparcia państwa urzędów centralnych w nabyciu języka kraju, który i, że osiedliły w tym otrzymały ochronę natomiast to co badamy to badamy czy państwo taki mechanizm w ogóle oferuje ich taki budżet NATO przeznacza oraz w jaki sposób monitoruje i w ogóle to robi monitoruje efekty takiej nauki jak w reż Scott z państw europejskich, które podlegały badaniu, gdzie Polska, w którym miejscu jeśli chodzi o naukę języka Polska nauka języka wydawałoby się, że jest całkiem dobrze mało tego nastąpił progres na przestrzeni ostatnich lat, ponieważ została, ale lepiej nominowana po zdefiniowana przez urząd do spraw cudzoziemców definiowane standardy, które powinny spełniać podmioty, które nauczają języka polskiego jeszcze w trakcie oczekiwania na procedurę te kluczowe zarówno zwiększa motywację osób i bezpieczeństwo osób w tym kraju, w którym wnioskowały o ochronę jak też potem je obie bardzo ważną bazą do dalszej integracji, bo osoba wychodząca procedury otrzymująca ochronę, kiedy mają jakieś kompetencje językowe dużo szybciej jest w stanie wejść na rynek pracy dużo lepiej zaczyna funkcjonować, jeżeli mówimy tutaj o dzieciach młodzieży w środowisku szkolnym Polska tutaj akurat radzi sobie całkiem nieźle teścia podkreślił, że urząd do spraw cudzoziemców rzeczywiście prowadził i zasady monitoringu ocenę tych tych kursu to co Polska też ma jako bardzo dobre rozwiązanie to niema ograniczeń w liczbie korzystania w liczbie godzin korzystania z takich kursów ani nie ma ograniczeń w czasie i korzystania to znaczy, że osoba może korzystać ze wsparcia państwa zarówno w trakcie procedury jak i po niej do skutku, czyli do momentu, kiedy realnie jest w stanie nabyć język taki sposób, który ułatwia załatwianie swoich codziennych potrzeb ułatwia w przypadku doradców wejście integracji na rynku pracy, a w przypadku dzieci młodzieży pozwala na możliwość uczestnictwa w głównym nurcie edukacji i UE, czyli na zajęciach po prostu publicznym systemie szkolnictwa razem ze swoimi rówieśnikami rówieśniczkami, które tym językiem polskim biegle posługują, a przy okazji jak jak wygląda w sferze zatrudnienia ta sytuacja pomiędzy badanymi krajami to duże duże są różnice po jest stereotyp, który mówi o tym, że no w wielu państwach europejskich osoba, która czy to jest w tej procedurze oczekuje na status uchodźcy albo otrzymuje te straty to bardzo często po prostu ma problem na rynku pracy jak wygląda no niestety cea, czyli już pijany common, a znajdą system taka próba podjęcia przez Europę przez Unię Europejską wspólnotę wyznaczenia wspólnych standardów dla wszystkich krajów w tym aspekcie niestety dosyć kuleje w Polsce wygląda to tak, że w ramach, której integracji, czyli tego etapu, kiedy osoba oczekuje na decyzję o tym czy będzie mogła zostać w Polsce czy dostanie jakąś formę ochronę w Polsce kwestia kwalifikacji zawodowych zarówno pod kątem ich uznawania identyfikowania tego, jakie wykształcenie mają osoby, które przyjeżdżają i proszą o ochronę próba jakiś nostryfikacji dyplomu próba rozpoczęcia już w tym procesie integracji i np. uzupełniania wiedzy koniecznej kursu konieczność natka zdawania egzaminów koniecznych do tego, żeby taki dyplom na krytykować albo, żeby po prostu zdać egzamin uznawany w Polsce te po to, żeby móc wykonywać swój zawód tutaj mówię od takich zawodów jak dentysta czy adwokat, ale mogę też takich zawodach jak osoba, która prowadzi wózek widłowy mówi pani, że to niemożliwe skomplikowane po prostu zajmuje życzą sobie tutaj urząd urząd do spraw cudzoziemców stoi na bardzo jasnym stanowisku, które wyraża od lat, że tak naprawdę procedury powinny się jak najszybciej odbywać, ponieważ nie ma sensu inwestować osoby, które pozostają w procedurze rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo czy ona została w Polsce w związku z tym wszelkie inwestycje na tym etapie są nieuzasadnione i należy inwestować osoby, które już taką ochronę mają, ale również pań narzędzia jak ta, ale pani mówi urząd swoje stoiska to oznacza, że ktoś, kto przyjedzie do Polski przed jutro poprosi o status uchodźcy to on będzie mógł pracować do momentu, kiedy otrzyma ten status nie będzie mógł pracować w Polsce to teraz mówimy o trochę innej rzeczy oprawie do pracy, jeżeli chodzi o prawo do pracy to ono jest nabywane automatycznie sytuacji twierdzi decyzja nie zostanie wydana w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku nie zostanie ona wydana nie winę osoby, która ten wniosek złożyła rozliczyć po 6 miesiącach oczekiwania się decyzji nie ma to jak taki taka osoba może podjąć pracę w Polsce tak tak otrzymuje z automatu prawo do podjęcia zatrudnienia, a czy patrole jeżdżą tylko jeszcze by 1 rzecz, a ile statystycznie w Polsce czeka się na na utrzymanie takiego stanu na decyzję w sprawie statusu no niestety też warto powiedzieć, że mówimy o stwierdzeniu II instancji jawi się skupia na I instancji czy na tym co dotyczy urzędu do spraw cudzoziemców niestety Polska znajduje się wśród 14 badamy 13 przepraszam badane w kraju w pierwszej niechlubnej trójce, czyli czeka się cieszyliśmy się 7 miesięcy dłużej nie czeka się 2 około przeciętnie czeka się roki 8 miesięcy u na odpowiedź w I instancji nawet należy podkreślić, że bardzo dochody trafia do drugiej drogi I instancji takim przeciętnym czasem to właśnie ponad 400 dni o tyle w II instancji to jest kolejny tajni jeszcze razy ciasno przy końcu także bardzo dziękuję pani za rozmowę Ewa Kownacka Instytut spraw publicznych główna badaczka w projekcie krajowe mechanizmy relacji integracji, ale przyznam państwu, że po to, zaskakujące zestawienia tego ile czeka na decyzję, a po 6 miesiącach braku decyzji możliwe podjęcie pracy 1638 kilka informacji Radia TOK FM dzisiejsze popołudnie dziękuję Paweł Kierzniewski, który przygotowywał wydawał dzisiejszy program 13, którego realizował oraz Paweł Sulik zaś informacje o nich program jeszcze więcej sportu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA