REKLAMA

Czy ruchy obywatelskie zastąpią partie polityczne?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-08-02 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
20:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ale, choć dzień dobry jest z nami pani prof. Ewa Marciniak Uniwersytet warszawski jestem dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu bardzo się cieszę, że udało się panią profesor połączyć narodowych nieco wcześniej no teraz już nam zostało tylko kilka minut, ale może przynajmniej wprowadzimy słuchaczy w taki temat, który pozwoliłem sobie postawić w naszym takim zwiastuje czy ruchy obywatelskie zastąpią partie polityczne pomyślałem, że może postawić takie Rozwiń » pytania m.in. dlatego że w minionym tygodniu mogliśmy zobaczyć prezentację ruchu Szymona Hołowni jak pani myśli co z tego będzie na tak sformułowane pytanie muszą odpowiedzieć negatywnie, bo partie polityczne są takim głównym komponentem systemu politycznego i głównym komponentem, bo mokra akcji tak mogę to ująć natomiast nie oznacza to, że ruchy obywatelskie powinny być marginalizowane lub też wobec aktywności partii politycznych i głównej roli właśnie w systemie politycznym po nim powinny zaniechać swojej aktywności wręcz odwrotnie ruchy obywatelskie mają szansę wspierać bardzo wiele elementów społecznego i politycznego funkcjonowania choćby z tego powodu, że w Polsce jakoś tak się utarło, że partie pozaparlamentarna te, które nie wygrywają wyborów one są właśnie barda marginalizowane i one de facto świadomości społecznej nie istnieją, ale inną sytuację mamy właśnie, gdy mowa o ruchach, a zwłaszcza od takich, które powstają w wyniku aktywności wyborczej kandydata oczywiście tutaj mówimy o Szymonie Hołowni moim zdaniem jako ruch obywatelski Szymon Hołownia ma szansę dla powiedzmy artykulację tych problemów, których być może z jakichś powodów nie dostrzegają partie polityczne, a z to z 1 strony, a z drugiej strony Szymon Hołownia pokazał się jako osoba, która umie definiować na nowo albo dostrzegać takie kwestie, które czasami umykają partiom politycznym, bo proszę zwrócić uwagę, że jednak tak się również tarło w Polsce, że partie trochę zajmują się nie chce dezawuować tak do końca, ale trochę zajmują się same sobą i własną rywalizacją, by nie powiedzieć własnym wytwarzanym przez siebie konfliktem i to powoduje, że pole uwagi właśnie zawęża się do owego konfliktu często pomija radząc trochę pola widzenia właśnie tych obywateli dokładnie to co ważne, a to jest pani profesor jest świetny początek do naszej głównej rozmowy, którą już przeprowadzimy po informacjach Maciej Zakrocki wracamy do rozmowy z panią prof. Ewą Marciniak zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tym, ruchu Szymona Hołowni, który 31lipca został no może nie tyle zaprezentowane bądź w jakimś sensie był w kampanii właśnie wyborczej prezydenckiej, ale teraz Szymon Hołownia po prostu przedstawić taką taki taki ruch pod hasłem Polska 2050 i zaprezentował na czym ten ruch będzie będzie skupiał i co będą robić pani profesor zwróciła nam uwagę, że to jest to skutek działań partii politycznych, które skupiają się na sobie na walce między sobą, a potem tacy właśnie kandydaci czy politycy nowi czy inni czy spoza systemu jak Szymon Hołownia wykorzystują niezadowolenie społeczne, że właśnie jest jakaś duża grupa ludzi, która się nie czuje przez partię reprezentowana tak pani profesor tak tak o tym, mówiłam mało tego od wielu lat są robione badania na temat tego czy ludzie mają poczucie, iż partie polityczne dobrze reprezentują ich interesy i tutaj oczywiście ta kategoria interesu jest troszkę zgubna, dlatego że u ludzi jednak mają w większym stopniu potrzeby potrzeby są mają charakter indywidualny oczywiście wtedy, kiedy zgromadzi się jakaś liczba wielka liczba ludzi te potrzeby mogą się przekształcać w interesy, bo interesy zawsze mają charakter grupowy czy na ogół mają charakter grupowy Szymon Hołownia bardziej koncentruje się na potrzebach, a jeszcze przepraszam wrócę na chwilę do tego badania Otóż w tym badaniu pokazane było, że u to poczucie reprezentatywności odnosi się w głównej mierze do Prawa i Sprawiedliwości, czyli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości takie poczucie mają, że partia ich reprezentuje ja uważam, że właśnie ta kategoria interesu nie jest dobrze użyta nie jest dobrze przez ludzi rozumiana, bo wystarczy zapytać czy partia dobrze reprezentuje ludzi i nad i nie mniej właśnie to wyborcy prawa sprawiedliwości to poczucie reprezentatywności mają po pozostałych partiach on dał jest nie powiem minimalne, ale może jest niewystarczająca to jest tło, w którym trzeba osadzić właśnie taki ruch który, który próbuje organizować Szymon Hołownia, bo 1 dziękuję pani moment ciekawy przepraszam tylko tutaj właśnie, bo to on to on to wszystko robi w momencie, kiedy no można być równolegle Rafał Trzaskowski deklaruje organizacje też ruchu obywatelskiego najwyższe zaczyna się pojawiać pytanie trochę tak jak czasami w przypadku właśnie partii politycznych czy jest miejsce na 22 tego typu inicjatywy, które na dodatek jak się wsłuchujemy co obiecują liderzy to właściwie obiecują to samo tak koniec podziału więcej tej obywatelskości więcej współpracy więcej właśnie takiego pochylenia się nad problemami ludzi mniej partyjności między nimi po to, żeby w takich ruchach mieściło się więcej osób o nieco jednak odmiennych poglądach itd. tak jak partie polityczne irytują jak pani powiedziała tym, że skupiają się na sobie rywalizują między sobą to za chwilę możemy mieć taką samą sytuację z ruchami obywatelskimi, że one zaczną między sobą rywalizować w jakim sensie już to sam Szymon Hołownia zapowiedział, kiedy pytano o możliwość współpracy z Rafałem Trzaskowskim od razu akcentował, że przecież tam ma być koalicja Obywatelska Borys Budka itd. to co to za ruch obywatelski no i użył tego popularnego powiedzenia ruch obywatelski tworzy się do jajek da się zrobić jajecznicę, ale jajecznicy jajka to już jest kwestia dużo bardziej problematyczna czy nie będzie powtórki tej historii partyjnej, tyle że teraz pod hasłem ruchów obywatelskich, czyli rywalizacji to jest główny też bardzo duży problem, który o, którym pan redaktor mówi, ale moim zdaniem jest to głównie problem Rafała Trzaskowskiego w tej sytuacji, dlatego że można podnieść Szymon Hołownia był pierwszy on umiał dobrze określić i to się stało właśnie kilka dni temu idea tego ruchu, porównując go do człowieka chyba ludziom to było potrzebna taka metafora głowy serca i rąk jeśli dobrze pamiętam mówił o tym, że trzeba zacząć od głowy robić politykę głową chyba serca, a później dopiero rynkowa, czyli potem dopiero są jakieś narzędzia tworzenia tej polityki i dlaczego od władzy od serca, dlatego że że, jakby ta aktywność musi się zacząć od tej indywidualnej energii poszczególnych osób obywateli i tak właśnie to, o czym pan redaktor mówi, używając metafory z kolei metafory jajecznicy, więc Szymon Hołownia był pierwszy Szymon Hołownia nie mając rzeczywiście struktur pieniędzy czy mając ograniczone fundusze zmobilizował jednak dużą grupę ludzi żeby, żeby poprzeć właśnie jego idee jednak na Rafale Trzaskowskim przepraszam za wrażenie tak dzisiaj etykieta partyjnego kandydata, choć mówi jeszcze w wyborach prezydenckich, choć oczywiście starał się robić wszystko, aby być kandydatem obywatelskim, jakby nie patrzeć na inicjatywy Rafała Trzaskowskiego to jednak jej jądrem będzie Platforma Obywatelska, czyli partia polityczna, a mówimy o tym, że partie polityczne mają różnego rodzaju kłopoty wizerunkowe i różnego rodzaju kłopoty no np. jak Platforma Obywatelska z jak z określeniem tożsamości, bo rzeczywiście, odkąd jest w opozycji to ciągle próbuje podejmować wysiłki żeby, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie kim jest kogo reprezentuje, jakie ma cele te aspekty programowe ciągle jakoś ulegają zmianom, choć ja nie chcę tego aż tak do końca negatywnie oceniać, bo być może jest to efekt właśnie refleksji i próby odczytania kontekstu w jakim Platforma się znalazła i zna i znalezienia w tym kontekście czegoś co będzie funkcjonalne dzisiaj dla dla tej partii ruch Szymona Hołowni jeśli chce być formacją Boya ani nie żyje teraz pojęcia partią formacją parlamentarną to prawdopodobnie wcześniej czy później nabierze cech partii politycznej to znaczy będzie reprezentował właśnie zbiorowe interesy jakichś dużych grup ludzi będzie rywalizował z innymi podmiotami polityki to są 2 ważne cechy partii politycznych i oczywiście życzę, żeby w 2023 roku ruch 2050 był w parlamencie no ale to oznacza, że wchodzi w te wszystkie reguły, które wedle, których funkcjonują partie polityczne no to teraz jeszcze porozmawiamy o obozie zjednoczonej prawicy niektórzy już próbują nawet nieco może nie drwić, ale troszkę ironizował jeśli chodzi o samą nazwę, twierdząc że prawica po tych wyborach prezydenckich tak bardzo Zjednoczone już nie jest tym bardziej że się pojawiły informacje, które niektórzy przynajmniej ja np. też zadaję pytanie to po co w takim razie np. pada pomysł rekonstrukcji rządu i zmniejszenia liczby ministerstw głównie kosztem polityków tych 2 partii, które wraz z PiS-em tworzą tę zjednoczoną prawicę no bo wiadomo, że to działanie konfliktogenne, a więc no właśnie, kto to coś takiego robić z drugiej strony dobry wynik Krzysztofa bosaka w tych wyborach mówi się zachęciły Zbigniewa Ziobrę, żeby to on teraz skręcił mocno wprawo stał się inicjatorem wypowiedzenia przez Polskę konwencji stambulskiej mówił już właściwie otwarcie o repolonizacji mediów czy dokręcanie śruby sądom itd. co tu się dzieje, dlaczego ugrupowanie, które po raz kolejny wygrywa wybory ich kandydat zapewnia spokojne rządzenie, bo nie będzie tutaj żadnej trudnej kohabitacji to co siedzi jak pani jako politolog tłumaczy też te wszystkie zjawiska, jakby to powiedzieć sukces, bo to jest sukces wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy ma wielu ojców to jest to właśnie, o czym wiemy dokładnie naszego codziennego doświadczenia no i teraz ci oraz ojcowie w jaki sposób ten sukces muszą po pierwsze, celebrować, a po drugie, wykorzystać również do własnych celów, podkreślając własną rolę właśnie w owym sukcesie to będzie pewien rodzaj remanentu politycznego po tych wyborach po wygranych wyborach prezydenckich i w wyniku tego remanentu trzeba poszerzyć swoje polityczne zyski, bo jednak jest tutaj gra o o polityczny zysk i poszerzanie pola wpływu jeśli chodzi o aktywność solidarnej Polski i jej liderów to moim zdaniem próba wejścia buty Krzysztofa bosaka nie uda się nigdy Zbigniew Ziobro nie będzie Krzysztofem bosakiem i nigdy nie będzie miało wizerunku i ideowej prawicy tak jak o sobie mówi Krzysztof Bosak czy prawdziwej prawicy bo zanim za za Zbigniewem Ziobrą jest jakby nieco inna przeszłość i nieco inny program na pewno nie z takimi akcentami, które wybrzmiały w kampanii wyborczej Krzysztofa bosaka, czyli z 1 strony akcentami narodowymi anty europejskimi, a z drugiej strony akcentami wolnorynkowym, bo przecież ta partia też na dla tych swoistych 2 nogach się opiera i dzięki temu buduje no właśnie takie poparcie zaskakująco duża, więc myślę, że ten te działania lata wypowiedzenie konwencji stambulskiej, a to właśnie kwestie związane z w cudzysłowie repolonizacją mediów to są takie próby pokazania że, że jest się ważnym podkreślenia własnej ważności rozpychania na tym polu polityki i polu władzy to to z pewnością natomiast rzeczywiście pan redaktor zwrócił uwagę na ważną rzecz wygrana w wyborach parlamentarnych i w wygraną w wyborach prezydenckich tego samego obozu raczej powinna dodawać powiedziałabym energii do UE do do spełniania obietnic wyborczych i w tych tak to mamy sytuację obarcza właśnie, że wszyscy teraz rozmawiają tylko nie wiem czy czy może też nie przejdzie przez przychodnie nie przygotowujemy tego należy tam jest ogromne napięcie i to między najważniejszymi politykami, bo właśnie Zbigniew Ziobro jako jako lider partii Mateusz Morawiecki jako premier przywołuje jeszcze jakąś korespondencję między panami w okresie szczytu rady Europejskiej, gdzie minister sprawiedliwości miał apelować o wetowanie tych zapisów m.in. w kontekście łączenia funduszy z praworządnością itd. więc wydaje się, że jest taki trochę dziwny przynajmniej dla może takich mniej wnikliwych obserwatorów poważny konflikt w obozie władzy w sytuacji, kiedy powinni odetchnąć z ulgą sobie spokojnie dalej rządzić spokojnie dalej rządzić zastanowić się, dlaczego wygrali wybory i oczywiście odpowiedź dziś należy sytuować w sferze socjalnych propozycji i walki skoro na wirusa wsparcia ekonomicznego dla finansowego dla przedsiębiorców, którzy przecież funkcjonują w sytuacji kryzysowej itd. czyli są ważne sprawy, a społeczne wrażenie jest takie, że zjednoczona prawica z jakimś stopniu, a może nawet dużą zajmuje się sama sobą medialne jak to się kończy jeśli partie polityczne Eko koncentrują się wyłącznie na sobie tych tych zewnętrznych wewnętrznych rozgrywkach oczywiście też trzeba powiedzieć, że ambicje w polityce są czymś naturalnym, ale z 1 strony, ale z drugiej strony też polityka jest o czym doskonale wiedzą liderzy zjednoczonej prawicy jest też grą zespołową i bez tej gry zespołowej i zdolności do kompromisu no raczej wyborów czy polityki się nie wygrywa i myślę, że wcześniej czy później zabierze głos prezes partii i utnie te te już komentarze tę korespondencję, o której pan redaktor mówił, bo zdaje się, że ta korespondencja też była kulą u nogi dla premiera Morawieckiego i właśnie mówi o tych w czasie negocjacji z i chyba wcześniej czy później sądzę, że wcześniej te u napięcia zostaną ucięte twardym głosem prezesa Kaczyńskiego, bo też mamy takie przecież doświadczenie że, że taki sposób zajmował stanowisko w sposób zdecydowany no bo ono, aczkolwiek też wiemy, że coraz częściej pojawiają się głosy, że niektórzy nie zaczną powoli wykorzystywać w tym sensie takim naturalnym już pewne i osłabionej pozycji pana prezesa obu części też wraca dyskusja o o to czy nie należy myśleć o jakimś sukcesem, że no, ale to już wątek, który poruszył przy okazji następnego spotkania się już muszę podziękować pani profesor pani pracować ciężarna jest warszawski była gościem weekendowego poranka zapraszam teraz na informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA