REKLAMA

Czy następna wojna będzie o błękitne złoto?

OFF Czarek
Data emisji:
2020-08-03 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:44 min.
Udostępnij:

O dostępie do wody, możliwych konfliktach na tym tle i potrzebie jej racjonalnego używania mówiła dr Joanna Gocłowska-Bolek

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj państwa moim gościem jest pani dr Joanna Kotłowska Bolek ośrodek analiz politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie dzień dobry prognozy pogody słyszeli państwo o ostrzeżeniu przed intensywnymi deszczami dlatego za każdym razem się pojawia mowa o suszy no to każdy ze zdziwieniem zastanawia się czy to na pewno skonta susza skoro ciągle pada deszcz, a już na pewno nie myślimy o tym co się dzieje poza polską albo właściwie w jaki sposób Rozwiń » ograniczenia dostępu dowody czy brak dostępu dowody czy właśnie susza, która pojawia się może mieć wpływ na nasze życie, ale rozumiem, że w ośrodku analiz politologicznych patrzycie szerzej głębiej dalej rzeczywiście jest to temat, który pojawia się od dłuższego czasu wśród rozmów politologów ekspertów do spraw bezpieczeństwa, ale wydaje mi się, że w ostatnich miesiącach zwłaszcza, gdy ten temat zmian klimatycznych pojawiło się również rozmowach takich powszednich również mediach to również taki temat Narodowego bezpieczeństwa wodnego zainteresował chyba szeroko wszystkich nas tutaj wokół już przestał być takim wyłącznie naukowym jakimś terminem owianym jakąś taką tajemnicą to znaczy dzisiaj chyba już nikt z nas nie ma wątpliwości przynajmniej wątpliwości są coraz Żak 3 coraz cichsze, że musimy o zasoby wodne dbać wykazywać jak największą właśnie dbałość o to, żeby tej wody nam nie zabrakło też zdajemy sobie sprawę, że przecież każdy człowiek na świecie żyje takich szczęśliwych okolicznościach, że przechodzi do do kuchni czy łazienki odkręca kran i tam pojawia się woda, która nadaje się do picia, bo około szacuje się, że około 2,5 miliarda mieszkańców ziemi spośród 7,8 miliardów, a więc całkiem duża część mieszka na terenach ubogich zasoby wodne to ubogi z 2, jakby z 2 powodów cieczy w 2 kategoriach możemy to analizować to znaczy po pierwsze, są to tereny mogą być to tereny, gdzie po prostu fizyczna dostępność wody jest ograniczona są to tereny niezwykle sucha, gdzie te wody gruntowe również znajdują się bardzo Nisko, ale dużo poważniejszym problemem bardziej powszechne jest ekonomiczne są ekonomiczne ograniczenia dostępu do wody jony są związane z tym, że mamy brak infrastruktury do wydobywania dostarczania i uzdatniania wody to jest związane przede wszystkim z tym, że kraje czy regiony są stosunkowo niskim poziomie rozwoju i mają ograniczone środki finansowe, a więc dużym stopniu jest ten problem dotyczy osób ubogich mieszkających na terenach np. wiejskich bądź takich skupiskach ludności wokół wielomilionowych miast czy to w Ameryce Łacińskiej czy Afryce czy Azji Południowej, a więc w tych regionach, które określamy tutaj bardzo często jako globalne południe one borykają się największym stopniu ze tymi problemami dostępie do wody, a zwłaszcza do wody, która nadaje się do spożycia to zostaje się pani doktor w jaki sposób zainteresować albo sprawić, żebyśmy myśleli o dostępie do wody jako o czymś co ma albo będzie miał wpływ na nasze życie, bo tak jak pani powiedziała po meczu, kiedy odkręcamy kran leci woda ciepła zimna zdatną dopicia czysta no to właściwie, dlaczego mielibyśmy się martwić o coś co jest dziś tam Händla lekko mówienie nie wiedzą co też to wszystko w jaki sposób ze sobą połączone, że im kryzys uchodźczy, które od czasu do czasu występują też mogą być związane właśnie z dostępem dowody czy ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi jakich częściach globu to pan zależy w dużym stopniu od takiej naszej ogólnej świadomości, ale wydaje mi się, że już coraz więcej osób Maćka świadomy, że faktycznie np. na używanie wody obficie nie wiem nie zakręcanie kranu podczas mycia zębów itd. no to są takie oczywiste rzeczy, które do nas muszą dotrzeć to nawet nie o to chodzi ile my tej wody zaoszczędzimy, ale wprowadzane kom kulturę świadomości wody jednak jesteśmy w stanie też wydaje się, że przez swoje niektóre zachowania, ale też taką postawę wpłynąć na działania polityków i tutaj jeśli chodzi o globalne zasoby wody i o umiejętność gospodarowania nimi, bo to jest kluczowe to jednak opinia publiczna i działania mediów również mediów społecznościowych, które przecież też wywierają wpływ one mogą docierać do osób podejmujących decyzje i na bezpieczeństwo wodne wpływ mieć możemy no to jest ciekawy wątek pani doktor myślę sobie, że jeżeli, jeżeli chodzi o tak fundamentalne prawa jak prawa człowieka czy kwestie demokracji nie potrafimy wywrzeć żadnego wpływu na rządzących to co dopiero z wodą z dostępem dowody albo z oszczędnością wody może jednak jestem większą optymistką w tym zakresie to znaczy wydaje się, że rzeczywiście takie nasze działania tutaj również w Polsce, gdzie mielibyśmy coraz większą świadomość tej odpowiedzialności za za odpowiedzialne używanie wody jest jest jest ważna i że to może mieć mieć wpływ również chrypa to też jest kwestia odpowiedzialności mediów może, a również nasze naszej jest jest taki wątek, że coraz większe jednak informacji do nas dociera prawda i to wszystkie trudne, jakie sytuacje często konflikty, które zdarzają się w odległych częściach świata one już nie pozostają gdzieś tam lokalnie niezauważone, ale bardzo często przenoszone są w postaci obrazów postaci również różnych reportaży pisanych docierają do do nas i toteż wydaje się, że może jakimś, jakiej perspektywie zmienić zmienić nasze podejście na ile to będzie skuteczne tutaj trudno dzisiaj wyrokować my nadzieję, że nasze podejście zmieni świat, dlatego że tych osób, które będą miały coraz trudniejszy dostęp do wody, zwłaszcza do bezpiecznej wody pitnej jest jest coraz więcej ta liczba może może rosnąć pani doktor można być optymistą albo pesymistą, ale należałoby udowodnić pani mówi o wpływie za pośrednictwem mediów społecznościowych albo jakimś mówię na razie w próby wpływu dotyczące bardziej fundamentalnych kwestii nie odniosły skutku pani, mówi że dociera, więc informację tak, ale dociera też więcej informacji fałszywych poza tym proszę zobaczyć w jaki sposób docierająca ilość informacji dotyczących konfliktów wojen w jaki sposób wpłynęła do nastawienie nastawienie społeczeństwa np. uchodźców raczej wciąż się na strach lęk nienawiść no, więc rozumiem panie ogromne zadanie i pana moje to znaczy mediów, ale Rooney, a z drugiej strony oczywiście też naukowców i to widzę jako też swoje zadanie dlatego też przyjęłam zaproszenie do pana audycji z przyjemnością oczywiście jak zawsze, że o tym, mówić trzeba trzeba ludziom tłumaczyć, że to nie jest tak, że jeżeli dzisiaj pada deszcz jutro przez cały tydzień nie ma problemu w ogóle z ze zmieniającym się klimatem właśnie nie mamy problemu przecież z dostępem dowody to jest problem również Polski Polska jest jest 1 z krajów, które taki taki problem mają i on będzie się pogłębiał, więc to jak najbardziej z naszym udziałem, ale w różnych częściach świata Ano jest jeszcze jeszcze gorzej może kilka takich informacji z mojego ulubionego regionu, który sam sam pan najlepiej to znaczy za Ameryki Łacińskiej to wydaje się, że dobrą ilustracją dla dlatego o czym by tego tematu, którym dzisiaj mówimy to znaczy w Ameryce Łacińskiej wydawałoby się pozornie tego problemu nie powinno być, dlatego że tam no w tej wody słodkie i są ogromne zasoby to znaczy różne są dane, ale powiedzmy około nawet 13 na światowych zasobów wody pitnej to jest właśnie umiejscowione w Ameryce Łacińskiej, więc skąd ten problem, ale problem leży nie tyle braku właśnie fizycznej dostępności, ale nieumiejętnym gospodarowaniu i tak, jeżeli Amerykę łacińską zamieszkuje dziś około 650 000 000 osób to okazuje się, że zaledwie 65% z tej z tej z tej liczby ma dostęp to bezpiecznej wody pitnej tak to niby nie jest aż tak źle, bo w Afryce subsaharyjskiej to zaledwie 24% ludzi ma dostęp do wody, a w Azji środkowej Południowej 57, a więc, a więc poniżej, ale z kolei w Ameryce północnej czy w Europie no niemal wszyscy mamy ten dostęp zapewniony jednak różnice są pomiędzy krajami są bardzo duże to znaczy np. Meksyk zapewnia tylko dla niespełna 45% swojej populacji rzeczywiście taki dostęp do wody no, a z kolei takie kraje Argentyna czy Chile niemal niemal wszystkim przy czym zawsze sytuacje dużo gorsza na terenach wiejskich niż niższe niż w miastach, ale wrócimy tak powrócimy pani doktor do naszej rozmowy, dlatego że zbliżają się informacje, na które panią zapraszam i a także naszych słuchaczy po informacjach wrócimy do naszej rozmowy pani dr Joanna Kotłowska Bolek ośrodek analiz politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa mają gości informacje o 1120 wcale państwa mają gości jest pani dr Joanna Kotłowska Bolek ośrodek analiz politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o wodzie coś co nie wydaje się szczególnie cennym zasobem w miejsce, w którym mieszkamy, bo przecież wystarczy odkręcić kran woda świeża czysta zdatna do picia także ciepła, a także zimna wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki tymczasem nie wszędzie tak jest jak u nas i można powiedzieć coraz to obchodzi jak sobie pościelesz tak się wyśpisz problem wydaje się jest takie na to, że bez względu na to jak tam kto sobie szczelin tak to wszystko co się dzieje gdzieś tam daleko jak to określamy morze, w którym momencie przełożyć także na sytuację w naszym kraju to, że mamy dostępną wodę w kranie nie zwalnia nas mówi pani doktor od tego, żeby jednakowoż myśleć o ograniczeniu używania wody i oczywiście należy pani, choć jak bardzo drastyczne ograniczanie, ale chociażby o minimalizowanie, czyli np. zakręcanie wody podczas mycia zębów jak rozumiem, ale też odpowiedzialność taką jeśli chodzi o nasze potrzeby żywieniowe to znaczy, żeby nowy zwracać uwagę na to ile wody jest wykorzystywane to produkcji tych potraw czy tych artykułów, które kupujemy być może w nadmiarze, więc zawsze, jeżeli kupujemy coś co nam się jednak nie przyda i wyrzucamy nie wiem, zwłaszcza mięso od na takie produkty do, do których dostarczenia na nasz stół no potrzeba było znaczne ilości wody to zastanówmy się czy rzeczywiście postępujemy właściwie, bo właśnie rolnictwo jest na taką sferą najbardziej chłonną jeśli chodzi jeśli chodzi o zużycie wody i tak spójrzmy sobie może najpierw na Indie, które w ostatnim w ostatnich dziesięcioleciach bardzo intensywnie rosną pod względem ludności owym, ale też zużycie wody jest tam ogromne z 1 strony jako wynik rosnącej liczby ludności, ale też właśnie coraz większych potrzeb żywieniowych zarówno samych mieszkańców kraju jak też w eksporcie i na dzisiaj właśnie rolnictwo Indii stało się największym na świecie konsumentem wody, gdzie sprzed kilku lat mam takie dane, które pokazują, że ponad 700 miliardów metrów sześciennych rocznie zużywa właśnie rolnictwo Indii na drugim miejscu jest rolnictwo Chin z połową tej tej ogromnej ilości i są kraje, w których około 90% całej wody zużywanej w całym kraju jest przeznaczone właśnie na potrzeby rolnictwa przede wszystkim na podlewanie, gdzie te straty wody są po prostu ogromne i w Sudanie kraju, który boryka się ze problemem ogromnej biedy również głodu 96% całej dostępnej wody jest przeznaczone właśnie na rolnictwo im te rolnictwo bardziej zaawansowane im też społeczeństwa są bardziej świadome to zużycie w rolnictwie jest stosunkowo mniejsze i np. w Niemczech czy Holandii wykorzystuje się raptem 1% całkowitej wody da na potrzeby rolnictwa, ale to jest to jest myślę, że 1 z takich ważnych jak z aspektów tutaj pan wspomniał o tym, mówiliśmy o tym, że odkręcamy wody leci odkręcamy Kurek leci woda wszyscy zadowoleni prawda natomiast ile z o nas już dzisiaj podróżują dziś po świecie zawitała takich krajów, jeżeli skręcimy Kurek niekoniecznie poleci woda być może, że będzie ona dostępna nawet w hotelu przeznaczonym dla gości zagranicznych np. przez godzinę dziennie niekoniecznie ciepła niekoniecznie czysta również w takim kraju, który pan zdaje nam się myślę nawet takim naszym ogólnym postrzeganiu kraj stosunkowo wysoko rozwinięty świetnie uczestniczący w globalnej w globalnym handlu chociażby no świetnie odnajdujący się wśród innych rosnących krajów to znaczy w Meksyku, jeżeli pojedziemy sobie tam i spróbujemy tę wodę odkręcić to poleci nam jakaś brunatna gęsta sieć niezbyt ładnie pachnąca, której nie naleje nawet do kubka do mycia zębów tylko będziemy starali na pewno używać wody butelkowanej i faktycznie naprzeciw Meksyku w innych krajach również, ale z, zwłaszcza tam zużywa się wody butelkowanej ogromne ilości Meksyk to jest kraj, który na głowę przypada najwięcej tej właśnie wody butelkowanej, dlatego że ta woda, która no jest dostarczana przez przedsiębiorstwa państwowe ona po prostu nie nadaje się ani do picia nawet po przygotowaniu ani nawet do mycia twarzy czy do kąpieli dzieci i szacuje się, że blisko 80% wszystkich chorób wśród dzieci w Meksyku jest spowodowana właśnie z jakością wody pitnej no i teraz wyobraźmy sobie ile rodzinę czy Meksyku czy w innych krajach biedniejszych nie stać na to, aby codziennie do potrzeb codziennego takiego zużycia kupować sobie wodę butelkowaną inne jeszcze aspekt, którym tutaj warto powiedzieć to za koncernów międzynarodowych, które zwykle sytuują się tam bardzo szybko tych miejscach, gdzie handlu globalnego to jest znakomity bardzo lukratywny interes dostarczanie wówczas wody butelkowanej to kwota jest bardzo często bardzo droga, a z drugiej strony niekoniecznie również dobrej jakości i mieliśmy kilka lat temu takie ogólne badanie w Paragwaju, gdzie też wykorzystuje się tej wody butelkowanej ogromne ilości, dlatego że się nie nadaje inna do picia dziś okazało, że przebadano wody od 11 różnych producentów 1 różnych koncernów, których każdy zapewniał, że jest świetnej jakości, że picie będziecie zdrowi okazało się, że wszystkie są nie nadają się do picia są zakażone zanieczyszczone również tymi na jej bardziej niebezpiecznymi bakteriami coli typu kałowego a dlaczego okazuje się, że koncern oczywiście, produkując starają się jak najbardziej obniżyć koszty wobec tego pobierają tę wodę z warstwy wodonośne to naj płyt 3 możliwe i wówczas zanieczyszczenie wody jest ogromne, dlatego że większości tych biedniejszych krajów jednak wykorzystuje się szamba, a nie dysponują kanalizacją, a ita na te zanieczyszczenie z szamb przedostaje się to wód gruntowych to jest bardzo częsty scenariusz bardzo wielu miejscach świata nawet takich stosunkowo rozwiniętych okazuje się, że wiele chorób jest spowodowany właśnie dostępem do złej jakości wody rozumiem, że teraz myślą co o wodzie jako o nowym cennym zasobie AZS dokonywać wyborów konsumpcyjnych trochę inaczej, bo zakręcanie kranu to 1 rzecz odpowiedzialność druga, ale też być może wybieranie towarów, które żywności czy też np. ubrań, które były produkowane przy małej ilości wody, bo np. migdały albo orzeszki pistacjowe zużywają bardzo dużo wody reż kolejna rzecz kukurydza winna latorośl nie wspominając już obawę czy nie myślę, że podpowiedzą naszym słuchaczom, że warto jest sięgnąć dziś w internecie są dostępne te listy bardzo łatwe łatwo łatwego znalezienia, żebyśmy sobie przejrzeli te co konsumujemy co kupujemy dużych ilościach i w jakim stopniu wpływamy na to, że zużycie wody jest takie czy inne, bo jeżeli w naszym jadłospisie przeważają produkty to, w których zużywa się ogromne ilości wody być może bez wielkiej szkody dla planie naszego podniebienia jesteśmy w stanie trochę inaczej skonstruować te ten nasz codzienny jadłospis jadłospis jak pan z bardzo zdziwiona, gdy zauważyłam, że np. do wyprodukowania 1 kg czekolady potrzeba jest jakiś ogromny ilości wody i to właśnie podobno czekolada jest takim najbardziej wodą chłonnym artykułem także i zwłaszcza jeżeli zdarza nam się, że kupujemy jako żywność, a potem gdzieś na niekoniecznie nam pasuje tym tym przygotowaniu do akurat posiłków i wyrzucamy ten artykuł NATO rzeczywiście to jest już duże marnotrawstwo myślę, że to możemy traktować jako taki grzech przeciwko ludzkości w cudzysłowie, ale powinni być świadomi po prostu, że jeżeli to jest nasze codzienne działanie to należy to zmienić no tak tutaj myślę naj trudniejsze jednakowoż przekonanie, że nasze działanie do czegoś prowadzi, bo to trochę tak jak będzie mógł takie bardzo uproszczoną, więc dzieci to nie zjadł właśnie zjadą swojej kolacji obiadu ludzie w Afryce głodują oczywiście to działało przez ileś lat aż w końcu młody człowiek zadał pytanie dobrze ale jaki związek pomiędzy tym, że zjem kolację albo nie wiem o tym, że jest w 2 c do pizzy dzisiaj, jeżeli popatrzymy na to co się dzieje w innych częściach świata, gdzie rzeczywiście są nam się ogromne plantacje, gdzie produkuje się na rzeczy, które potem trafiają na nasz stół czy któreś ubieramy i do tego zużywa się ogromne ilości wody niedostępnej tam w zasadzie dla zwyczajnych obywateli, gdzie wiele rodzin ma naprawdę codzienne problemy z dostępem do wody to myślę, że to powinno budzić tutaj naszą naszą świadomość i taką chęć jednak czy podjęcia działań, które które mogłyby ograniczyć zużycie wody czy po prostu bardziej odpowiedzialne wykorzystywanie tych produktów czy rzeczywiście potrzebujemy aż tyle wszystkiego i czy rzeczywiście musimy zużywać coś tam nieodpowiedzialnie wyrzucać jakieś jakiś produkt z naszej lodówki to na tym wszystkim myślę, że warto się zastanowić i bardziej świadomie podejść do tego co kupujemy w jakiej ilości rzeczywiście tego potrzebujemy no tak mam wrażenie, że jeżeli przypomni sobie pani początki tej pandemii, kiedy okazało się, że za chwilę wszystkie sklepy zostały zamknięte co się co się działo gigantyczne kolejki w sklepach wykupywanie wszystkiego co się dało Astrów przerażony przed moją wiele osób zdało sobie sprawę, że nie potrzebują takiej ilości ciuchów prawda ta szybko znaleźć w uchwale czy mogą żyć bez tego, że dokładnie, więc jednak program Akademia myślę, że też na różne osoby w różny sposób wpłynęła też być może wiele osób zdało sobie sprawę, że nie potrzebujemy aż tyle tego wszystkiego tak, ale to musielibyśmy zmienić chyba funkcjonowanie gospodarki, która jest przecież dzisiaj oparta na konsumpcji to konsumpcja nie polega na tym, żebyśmy powiem tylko konsumować to co nam potrzeba konsumowali więcej takich właśnie wciąż wymieniali modele telefonów na nowe samochodów kupowali nowe ciuchy, bo przecież moda jesienna nierówno się moda wiosenna nie mówiąc sześcioletniej czy zimowej itd. itd. może powrócimy do tych wątków po informacjach Radia TOK FM, które zbliżają się nieuchronnie jak susza pani dr Joanna Kotłowska Bolek z ośrodka analiz politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego z państwa moim gościem informacje o jedenastej 40 wcale państwa mają gości jest pani dr Joanna Kotłowska Bolek ośrodek analiz politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego rozumiemy susze są susze w konflikcie w kontekście konfliktów międzynarodowych o tym, że woda jest coraz bardziej cenionym surowcem wciąż jest cenionym, ale coraz bardziej w tych miejscach, w których jej brakuje albo, których jest utrudniony dostęp zastanawiam się ja, bo myślę sobie pani doktor, że to, że zakręcamy Kurek nie w czasie mycia zębów zastanawiamy się, które towary wybrać decydujemy się na wybór tych, których produkcja wymaga mniej wody niż innych mam wrażenie, że to jakiś taki kosmetyczne jednak ruchy to znaczy, że nie da się zmieniać świata, jeżeli robimy takie rzeczy raczej raczej tutaj działania na poziomie Narodowym albo na poziomie międzynarodowym mogą doprowadzić do zmian no spójrzmy co siedzieli np. z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla tak czy też segregowanie śmieci co z tego, że ktoś tam sobie wyrzucał tak jak powinien dopóki dopiero przepisy, które nakładały kary albo dotykowe dodatkowe opłaty, które pojawiały się wymusił zmiany zachowań mam wrażenie, że podobnie będzie, jeżeli chodzi o konsumpcję wody czy też ograniczenie zużycia wody, dopóki nie będzie prawodawstwa albo, dopóki nie będzie dziś penalizacji na poziomie krajowym międzynarodowym dopóty będziemy no właściwie trochę oszukiwać taki prowadzi takich aktywizm do tej pory mówiliśmy o tym co my możemy na co dzień zrobić ograniczyć zużycie wody przemyt świadomość nasza powinna być tutaj większa natomiast rzeczywiście tu się zgodzę jak najbardziej, że woda stała się nie tylko lokalnym problemem ekonomicznym, ale tak naprawdę ogromnym problemem geopolitycznym w takiej skali i globalnej rozpatrywane bardzo często, ale też powodującym różne międzynarodowe konflikty może niekoniecznie konflikty zbrojne, które wybuchają, chociaż to też się zdarza może się zdarzyć natomiast popatrzmy choćby na liczbę różnych umów międzynarodowych, które zostały podpisane od początku obecnego stulecia szacuje się, że ja znalazłam informację, że około 200 umów międzynarodowych zostało podpisanych właśnie po to, żeby uregulować tutaj kwestie dostępu do wody natomiast ilość czy liczba negocjacji, które toczą się ciągle czasami bardzo skomplikowanych wieloletnich pomiędzy krajami czasami jest więcej niż 2 partnerów tych rozmów negocjacji z to jeszcze utrudnia proces jest jest wręcz niepoliczalne i ONZ już na początku tego stulecia ostrzegała że, o ile dwudziesty wiek nazywaliśmy, zwłaszcza ostatnie dziesięciolecia nazywaliśmy wiekiem wojnę czarne złoto mając namyśli ropę naftową oczywiście jako ten główny surowiec to wiek 2001. może być wiekiem wojnę o niebieskie złoto, czyli właśnie dostęp do wody tutaj już wiele wiele osób wskazuje też na na torze i Ryszard Kapuściński, który podróżował po wielu miejscach naszego globu, obserwując te właśnie konflikty, które tam się gdzieś tliło wybuchały on również nam już wiele lat temu wskazywał że, że to dostęp do wody będzie tematem kluczowym, jakby problemem, który będzie nam warunkował różne układy geopolityczne w następnych dziesięcioleciach i to się dzisiaj dzieje coraz wyraźniej to możemy to możemy obserwować i te negocjacje pomiędzy krajami, gdzie rzeczywiście tych te umowy są bardzo trudne do podpisania potem trudne do egzekwowania i bardzo często respektowane to wszystko świadczy o tym jak istotne jest to również problem w w takim ujęciu międzynarodowym musimy pamiętać, że dzisiaj około 40% ludności świata żyje na obszarach dorzeczy międzynarodowych to znaczy, że albo przepływają tam rzeki przez granice państw biegną wzdłuż rzeki co już jest trudne do uregulowania mamy taki przypadek oczywiście chociażby w Polsce nie trzeba daleko szukać natomiast no jeszcze trudniejsze jest gdy do rzeczy jest przy poprzeć znane w poprzek mamy na świecie 6 takich rzek, które leżą na terenie co najmniej 6 państw i możemy wyobrazić, jakie to generuje przepraszam 10 rzek znaleziona w terenie to rzeczy i jakie generuje problemy, jakie są trudności w tym, żeby jakoś to sobie poukładać, ale nawet już nie chodzi o rzeki, a o wody gruntowe i tu przykładem takim chyba głośno jest Libia, która od od dziesięcioleci prowadzi rabunkową eksploatację takich trudno odnawialnych zasobów wód podziemnych Sahary i tam już w latach siedemdziesiątych wcieliły się konflikty, dlatego że Lipian dysponujący odpowiednią technologią wydobywa wody gruntowe z bardzo dużej głębokości pod powrót poniżej 450m i wydobywa tak ogromne ilości, że to przekracza czy to stanowi około 370%, jakby tych odnawialnych zasobów no, więc wydobywa więcej aniżeli jest w stanie się odtworzyć, czyli podkrada, jakby zasoby wód podziemnych należące chociażby do Algierii Sudanu Egiptu, a i w tym osamotniona bowiem podobną gospodarkę wodną prowadzi chociażby Arabia Saudyjska, która z kolei tutaj mam takie dane z przez te sprzed kilku lat, które świetnie pokazują, że na wyprodukowanie 1 kg zboża zużywa się tam ponad 2m³ wody, które są warte 4USD natomiast to jest kilka razy więcej niż cena wynosi cena tego zboża i to pokazuje nam wiele takich jakich nie efektywnych miejsc czy takich procesów, które warto byłoby uregulować, by od odgórnie i zastanowić nad tym czy rzeczywiście tak to powinno być poukładane no dobrze, kto miałby to uregulować odgórnie no bo potrzebny byłby tutaj konsensus chyba mało jest takich kwestii na świecie, które by nie dzieliły tylko co, do których wszyscy mogliby się zgodzić myślę, że na poziomie idei to brzmi świetnie, ale gorzej na poziomie praktyki Realpolitik moim właśnie 80 jeże, że takie rozmowy są trudne i te negocjacje trwają czasami wiele lat i czasem udaje się np. coś ustalić, a potem i tak w toku jakich takich bieżącej w bieżącej polityki czy po prostu obroni swoich własnych interesów te umowy nie są respektowane stajemy się również na dzisiaj to jakaś wizja takiego odgórnego czy ogólnego jakiegoś globalnego konsensusu w tym zakresie jest jest trudna natomiast nowe też tu może wrócę do tego, o czym mówiliśmy na początku, że będziemy jednak bardziej świadomi i tutaj też wydaje się, że to jest nasza jakoś tak nasze zadanie nasza odpowiedzialność, żeby również młode pokolenie takie, które będzie za chwilę decydować o różnych kwestiach, żeby ono było świadome co do roli zagospodarowania tych zasobów wodnych i co do tego żony nie są nieskończone nie są ogólnie dostępne dla wszystkich to za jakiś czas może mieć przełożenie na na różne decyzje polityczne i geopolitycznej ekonomiczne, które pozwolą iluś tam milionom ludzi więcej chociażby mieć dostęp do tej wody to już może będzie coś bardzo ważnego co uda nam się osiągnąć miejmy nadzieje jak będą 3 Neuera tak to proszę być optymistą to jest to chyba też nie jest także, jeżeli w tych państwach, w których część ludności ograniczony dostęp dowody zwiększyć dostępność wody to automatycznie przekłada się na zwiększony dostęp właśnie tych osób dowody tak no bo mamy znaczy, jeżeli spojrzymy chociażby na Amerykę łacińską to 40% wody jest marnowana np. no, więc i tak trudno dostępna i tak trudno tam doprowadzić tak trudno tę infrastrukturę utrzymać i wody uzdatnić, a i tak 40% wszystkich tych zasobów, które są pod wydobywane olbrzymie koszty one są marnowane, więc prawda i z drugiej strony, gdy popatrzymy na to ile jest takich konfliktów właśnie międzynarodowych, ale najczęstszy scenariusz taki, że jeżeli wkracza jakaś korporacja międzynarodowa, która będzie działać w trosce o swoje własne sukcesy finansowe przecież i taka korporacja będzie pozyskiwać zasoby wodne czy bardzo częsty scenariusz budować hydroelektrownie czy kopalnie, która zużywa tę wodę ona przestaje być dostępna dla lokalnych społeczności to jest ten problem, który dzisiaj najczęściej występuje to znaczy Ros wybuchają lokalne takie konflikty jest bardzo duża trudno jest policzyć w różnych miejscach świata, gdzie społeczności re rdzennej najuboższe grupy społeczne są poszkodowane, bo im odbiera się dostęp, ale co jest ważne to jeszcze chciał na końcu powiedzieć, że te grupy takie najbardziej zagrożone przemocą ze strony potężnych koncernów one stają się takim globalnym symbolem walki o sprawiedliwy dostęp do zasobów wodnych oraz środowisko naturalne i prawa człowieka myślę, że to jest bardzo cenne i to powinniśmy docenić mi tego świadomość i rzeczywiście o tym, pamiętać, czyli pani jest optymistką, a ja stoję na stanowisku, że chyba jednakowo zmierzamy ku jakiejś katastrofie ogólnoświatowej proszę wypluć przez lewe ramię zapomnieć tych słowach oczywiście tutaj tutaj żartuje rzeczywiście potrzeba bardzo wiele, żeby zahamować ten trend, bo ten trend dziś jest niekorzystne, ale myślę, że im więcej o tym, mówimy i toteż powtórzę co co pojawiło się już pierwsza część nasze auto jest już też rolą przecież z 1 strony naukowców z drugiej mediów, aby świadomość taką budować, żebyśmy o tym, mówili, że to, że gdzieś tam w Boliwii czy w Ghanie dzieje się źle i jest problem z dostępem do wody to jest również nasz problem, że my musimy być tego świadomi i że ta woda jest dzisiaj niebieskim złotem, które może toczyć się cała walka w najbliższych latach SA no tak to prawda tylko gra w każdym razie warto nad tym zastanowić tak to ujął i oczywiście to czy w końcu wszyscy zginiemy jakieś gigantycznej katastrofie to jedno, ale zawsze warto zakręcić wodę, chociaż ja przyznam się lub jako osobie tak delikatnie kapie albo tak ile zdrowie zniżka tego nie słyszeliśmy prawda, ale walczył starał się z tym walczyć o salsie jakoś uczciwie podeszli za drobne kroki zawsze warto mówi PS irytujące, kiedy trzeba ją 15 lat odkręcać to być może warto zastanowić nad tym czy nie dałoby się jakoś tak połączyć tego systemu tamtych rurek, żeby ona była używana chociażby skup leczenia toalety kubeczek też jest tutaj pewnie dobrym pomysłem, więc na zadanie na na dziś na dzisiejsze dobrze też obiecuje, że będę teraz używał takiego kubeczka i są po prostu na pewno ten kubeczek w czasie mycia zębów będę używał kubeczka zakręca wodę to jest pierwsze dobry efekt dzisiejszej naszej rozmowy bardzo cieszy tak bardzo pani dziękuję pani dr Joanna Kotłowska Bolek z ośrodka analiz politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego była państwa moim gościem informacja Radia TOK FM dziękuję bardzo, pani doktor informacji Radia TOK FM już kilka minut o godzinie dwunastej dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA