REKLAMA

Wiceminister zdrowia: Rozważamy stworzenie rejestru osób uczestniczących w weselach

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-08-03 18:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minut po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM znany jest Janusz Cieszyński wiceminister zdrowia halo dzień dobry dzień dobry dobry państwu dzisiaj usłyszeliśmy w Polskim radiu jak minister mówił zaczynamy w tym tygodniu kontrolę w sklepach wykonywane przez policję służby sanitarne właściciel sklepu ma nie wpuszczać osoby bez maseczek czy jeśli wpuści to w wyniku takiej kontroli jeśli ktoś nie będzie miał setki to będzie mu groził mandat Rozwiń » jak to będzie wyglądało w szczegółach oczywiście zachęcam wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą, aby w trosce o tych swoich klientów, którzy jednak przestrzegają przepisów skłaniali wszystkich klientów, którzy mimo tak nie chcą robić do tego, żeby się też mogą sobie dlatego, że to warto pamiętać, że nikt nie dbamy wyłącznie swój, ale też przede wszystkim o zdrowiu innych dbamy też nawet niekoniecznie o zdrowie tych osób, które spotkały w tym sklepie można sobie bardzo łatwo tu ma dziś wyobrazić taką sytuację, że takie zakażenie właśnie w sklepie czy takie inne publiczną przestrzeń przechodzi na drugą osoba ta osoba jest niezdrowa Shin ma już młodym wieku oraz ich domu jak zupełni uma tego, że niczego nowego to właśnie zdarzyło naraża na kontakt z wirusem osobę starszą osobę chorą na inne choroby, które obniżają odporność wtedy ten wirus może naprawdę zebrać śmiertelne żniwo ale kto będzie karane czy to osoba, która weszła do sklepu bez maseczki czy ta osoba, której właścicielem sklepu obowiązek poruszania się w masce dotyczy tych, którzy są do tego zobowiązani przez w szczególności klientów sklepów czy innych osób, które są w tych przestrzeniach zamkniętych, w których obowiązek korzystania z właściciel sklepu nie powinien się niepokoić, że to nie popełnił jakiś ośrodku środków ostrożności nie wywiesza kartki zakaz wstępu bez nas czeka albo nie wyprosił klienta sklepu, bo jeśli przyjdzie kontrola to jak rozumiem to tylko klient za to odpowie tak dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że 1 z audycji radiowych i tutaj wskazywałem, że naszą intencją jest, aby w ramach tego ustawy, która trafiła do rozpatrzenia przez samotną wiemy, że w tym tygodniu posiedzenie Senatu się też ze względu na gromadzeniu się nie odbędzie dojdziemy do tego Panie Ministrze na lodzie, ale tłumaczy jeśli powyższa może przydługie wstęp, ale to jest rzeczywiście są dla pań w szczegółach chcemy zaproponować takie, które właśnie rozszerzyłoby możliwość nakładania sankcji była także na osoby, które usuwają organizatorami działalności z operatorami właścicielami najemcami powierzchni handlowej, bo tak jak słusznie zauważa czy te minimum tak jest cel tego pytania warto sprawy warto też, aby ta odpowiedzialność poczta obydwu stronach, bo można się obrazić, że ktoś, przechodząc do sklepu rzeczywiście tutaj oczekuję, że w Polskim sklepie będzie bezpiecznie za bezpieczeństwo odpowiadać będzie właścicielska drzwi jak jakaś w projekcie ustawy są obie sytuacje zawarte, czyli albo klient, który nie ma maseczki karany albo właściciel sklepu skazany tak już tłumaczy, że projekt ustawy o uchwały przez Sejm, która będzie przedmiotem obrad komisji senackiej chcemy tutaj wystosowałem taką takie z taką prośbę do pani, która Małecki Liber przewodniczącej senackiej Komisji Zdrowia byśmy jeszcze w formie zdalnej spotkali się w tym tygodniu tak, aby ewentualnie, jeżeli to będzie możliwe umówić treść tych proponowanych propozycji także, by wspólnie pracować jeszcze przed przyszłotygodniowym posiedzeniem niewiele, czyli w skrócie przyszła pani żal mam mało czasu nie wiadomo tak może być taka opcja, że tylko właściciel sklepu albo tylko klient będzie karany albo albo opcja i 12 tak w ustawie, jeżeli chodzi o kary do osób nieprzestrzegających tych nakazów, które teraz funkcjonują to on już obowiązują te kary dotyczą klientów oraz osób, które pracując takim etapie ich stykających klientami także mają obowiązek poddania się tym zabiegom sanitarnym, czyli np. założenie, choć minister wnioski stwierdził, że wzrost przypadków infekcji Cron wirusem to zarówno efekt rozluźnienia restrykcji, jakie pojawienie się ognisk będącym efektem spotkań rodzinnych czy to oznacza, że błędem było rozróżnienie restrykcji błędem było zezwolenie na wesela, żeby 150 osób się bawił razem o jego poziomie w momencie, w którym mówiliśmy o tym, że u wprowadzono pewne opóźnienia w instrukcji mówiliśmy od samego początku, że będziemy to bardzo się przyglądać będziemy badać jak wpływa na liczby zakażeń nimi otrzyma sobie klubom w regionach, bo o tym, też mówi pan minister mocnym to jest najważniejsze tą najważniejszą informacją uczy najważniejszy rządowy przekaz z tych dzisiejszych nowości jest potrzeba regionalizacji, bo już otrzymała konkretne powiatu to powiatów, w których liczba tych zakażeń jest oczywiście wysoka wg takiego rankingu przygotowanego przez europejskie centrum do spraw chorób zakaźnych to jest najwyższy poziom, czyli powyżej 12 nowych przypadków nadzieje tysięcy mieszkańców w ciągu 2 tygodni takich powiatów w Polsce zaledwie 9 natomiast wesela jak pan pewnie się domyślą odbywa się na terenie całego kraju, ale nie rozumiem, czyli to był błąd czy nie, że zliberalizowano obostrzenia jak jak pokazuje mając te liczby, o których wie, jeżeli przyjmiemy takie założenie, że rozkład organizacji uczelni oraz staż odbywają jest mniej więcej tak samo rozkład ludności na terenie kraju to ponad 9 ponad 90% powiatów nie ma wzrostu zakażeń wynikających właśnie z tego żyło są oczywiście prawdą jest to, że tam, gdzie jest wyższy poziom zakażeń były w danym regionie takie wesela sprzyjają dalszym transmisji stąd właśnie potrzeba regionalizacji potrzeba tego, aby w takich regionach takich powiatach i rozważyć 2 zęby od nieruchomości a jakie obostrzeń w takim powiecie zakaz wesela organizację wesela jak wygląda dziś, jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania oczywiście będziemy jeszcze pracować natomiast zupełnie nie wyobrażam to, że zakaz użytej najdalej idący postulat natomiast, że możemy powiedzieć, że przez jakiś czas do mediów ta liczba nowych zakażeń nie spadnie w danym regionie dopuszczalna liczba osób na weselu będzie mniejsza niż te 150 już limit dla całego kraju nie obawia się pan pani nic się, że to będzie także ludzie będą sobie po prostu na wesela jeździli tam, gdzie nie będzie takich ograniczeń na zasadzie organizują parę gmin dalej dla rodzin osób będzie można zaprosić to w rodzinnym spotkaniu z przedstawicielami branży ślub i proszę uwierzyć, że bardzo niewiele weselnicy okazywanych tygodniu dziennik Th rodzą się należałoby takie ewentualne zmiany tych konstrukcjach rozpatrywać myślę, że to akurat nie grozi poza tym w mojej ocenie już to, że teraz to dzięki pasji dzięki mediom to dyskusja się rozpoczęła rozgrzała tak organową myślę też będzie rosła świadomość będzie też rosło oczekiwań na samym wobec siebie i innych, żeby tych restrykcji przestrzegać, żeby nie doprowadzi do tego o zakazie zło skoro zaczyna zaczęliśmy rozmowę od tej od tego, że w sklepach może pojawić osoby, które będą bez masa, czego chcę zapytać czy państwo przewidują, żeby policja albo GIS np. będzie też na weselach kontrolę przeprowadza tak, żeby wykluczyć sytuację, że osoby bez maseczek bliskiej odległości się bawią rozważamy stworzenie rejestrów, którym każdy organizator takiej PZ właśnie tez SA, czyli taką koniecznością impreza zgłasza, by uczestników to miałby pomóc w przeprowadzaniu później wydziału epidemiologicznego w ewentualnym dochodzeniu, jeżeli były potwierdzone przypadki Korona wirusa myślę, że tych najbardziej umocnić najbardziej można być narażony regionach, jeżeli myślę, że te rozwiązania dotyczące reglamentacji weszły w życie, jeżeli byłyby takie informacje, że w jakimś miejscu pomimo wprowadzonego zakazu czy później wprowadzono ograniczeń odbyła się impreza, którą już na pierwszy rzut oka Słońska przekracza ten dopuszczalny pułap to myślę, że interwencja służb sanitarnych w policji była jak najbardziej na miejscu 12, jeżeli pan w klubach pyta czy planujemy uruchomienie jednostki weselnej w strukturach policji bądź Inspekcji sanitarnej myślę, że takich planów nie ma nie dać coś co dalej będzie z tym pomysłem takie alternatywy, kiedy ktoś powraca z zagranicy to ma taką pewna alternatywa nowy albo test albo dwutygodniowa kwarantanna czy to jest rozważanego rozwiązań wiemy, że takie rozwiązania są prowadzone za granicą oczywiście z tą właśnie, czego mamy natomiast ma moment na moment takiej decyzji nie mamy raczej korzystamy z tych aut również zakaz lotów zakaz lotów do konkretnych krajów, choć w zeszłym tygodniu został wprowadzony wobec Czarnogóry Luksemburga natomiast oczywiście te rozwiązania, ale czasem jak to ma działać czy ktoś ktoś z Czarnogóry chce teraz sobie wrócić nie pojedzie do morza do Bośni to do Serbii Chorwacji pojedzie tam wróci to on się wymyka temu zakazowi jak no ale oczywiście operację natomiast każdy każda osoba, która każda osoba przy relacjonowaniu tego podchodzi powinno się po prostu zgłosić do Inspekcji sanitarnej ze swojego lekarza zapytać w takiej sytuacji powinno się poddać się właśnie prewencyjnych oraz panie warto powiem warto pamiętać o tym, że, jeżeli chodzi byśmy ma załóż taką takie ograniczenia dla kraju, który graniczy z polską oto wtedy też można sobie wyobrazić to, że ktoś mógł jeszcze taki zakaz, mimo że pomostu panie rektorze myślę, że to taki apel, który do wszystkich przemówi przede wszystkim zdrowy rozsądek oznaczoną, jeżeli wracamy z kraju, którym wiemy, że było dużo środków w Koronowie są najlepiej skonsultować się po przyjeździe z lokalną stacją Inspekcji sanitarnej po prostu ktoś, kto jest ekspertem w tej dziedzinie przeanalizował te ryzyka ewentualnych skierował nas mocno jakiś test natomiast w mojej ocenie wprowadzenie takich ogólnych radni w tym momencie nie jest jeszcze konieczne wobec powyższego takich działań przynajmniej wg mojej wiedzy na dzisiaj doświadczeń dzieci i masę sytuacji w tym publicznie się stałe zmieniają mapę, gdzie ma dzisiaj nie ma czy ministerstwo przewiduje już jeśli chodzi o jesienną drugą falę, ale też nałożenie się we fali Korona wirusowej odpukać oby nie było, ale ze z sezonem grypowym czy przewiduje większą ilość środków ochrony osobistej dla personelu medycznego jak najbardziej to jest coś czym pracujemy przez cały czas i te zapasy, jeżeli sobie popatrzymy na poziom, który mieliśmy na początku tego roku, a na poziom, którą dziś są są znacznie większe to dobry znak już oczywiście myśmy byli przygotowani, jeżeli chodzi o taki żelazny zapas mieliśmy rezerwy, które pozwalają uzupełnić braki będziemy się pojawił natomiast teraz nie jesteśmy przygotowani na dużo bardziej pesymistyczne scenariusz, chociaż oczywiście nasz główny najważniejszy całe miasto, aby ten pesymistyczny naruszeniu, dlaczego proszę pani, że będzie, dlaczego pesymistyczne zarząd właśnie na nałożenie się sezonu grypowego na potencjalną drogą, ale pandemii kard osa to choćby przede wszystkim ze względu ma panie dyrektorze obserwowaliśmy jak wygląda system ochrony zdrowia w krajach, w których ten wzrost przyjmuje postać wykładniczo i system ochrony zdrowia nie jest w stanie zapewnić wydolności, która dawałaby perspektywę zaopiekowanie się wszystkimi pacjentami, kiedy ich stan się pogorszy my tego w tej sytuacji chcemy uniknąć nawet dzisiaj 1 z gazet taki artykuł było wskazane, że sprzęt okresu mojej przestrzeni medialnej było bardzo głośno, czyli respiratory w Polsce jest już zapewnione zakupów w takim normalnym trybie nie da się zrobić do połowy przyszłego roku natomiast teraz trwają prace nad tym, żeby zapewnić szkolenia personelowi tak, aby ten sprzęt mógł być 100% rozproszenie niedawno walne trwa do przyszłego roku roku w sensie takim obowiązuje ustawa o ustawę, która mu, żeby w innym trybie zakupy robić tak oto chodzi głównie chodzi o to w tym Dzienniku Gazecie gen prawne redaktorzy skontaktowali się z producentami tego sprzętu producenci wskazali, że ze względu na ten zwiększony popyt spowodowane epidemią nas zamówienia są w stanie co do zasady przyjmować już na mniej więcej połowę przyszłego roku to pokazuje, że nasza decyzja o tym, żeby na wszelki wypadek pomimo tego że, gdy w tamtym momencie nie było takich, ale wszelki wypadek się w ten sprzęt zaopatrzyć się dzisiaj tego sprzętu w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych zrealizować zlecenie po tego sprzętu jest dużo mamy istotne zapas króciutka sam na koniec okazało się, że Jan Filip Libicki senator jest zakażony Artur Dunin chyba też 3, ale mamy mieć w czwartek sesję parlamentarną, na której Andrzej Duda złoży przysięgę, obejmując urząd prezydenta drugą kadencję z tego powodu, że Sejm wciąż swoje obrady na przyszły tydzień pan resort w ogóle zalecał, żeby się spotykać na czwartek w parlamencie czy raczej nie myślę, że organizacja tego czwartkowego wydarzenia będzie tak samo jak praktycznie wszystkich wydarzeń, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy były dostosowane do sytuacji Epidemiologicznej zaczynu i chyba każdy ma życie każdego Polaka ta epidemia w jaki sposób wpłynęła coś wydarzyło się inaczej ja myślę, że to będzie inne zgromadzenie narodowe niż to, które znaliśmy z poprzednich części przy ogrywać się zdalne czy rzeczywiście posłowie senatorowie przyrządu do parlamentu donosicieli koło siebie, że jeżeli chodzi o szczegóły, jeżeli chodzi o dokładne dokładne czytały tutaj najlepiej skontaktować się z organizatorami tak natomiast gdy natomiast, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o takie ogólne taką ogólną opinię tak mówią ja jestem przekonany, że nie będzie takie zgromadzenie narodowe jak to do tej pory było chociażby z ostatnich obrad Sejmu mogę powiedzieć, że ten Sejm też wygląda zupełnie inaczej niż wygląda kilka bardzo dziękujemy za rozmawiano cieszyńskie Cieszyński wiceminister wiceminister zdrowia był z nami kilka informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA