REKLAMA

Sędzia Hermeliński krytycznie ocenia uchwałę Sądu Najwyższego. "Wybory przeprowadzono z naruszeniem prawa"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-08-04 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:11 min.
Udostępnij:

Decyzję Sądu Najwyższego o uznaniu wyborów za ważne ocenia Wojciech Hermelinski - były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1723 i 40 sekund na zegarach wywiad polityczny w TOK FM, a przez Skypea połączyliśmy się z panem Wojciech Hermeliński byłym przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej i sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry panie Tęcza dzień dobry wczoraj Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie ważności wyborów stwierdzając, że te odbyły się zgodnie z przyjętymi zasadami czy pan w dużym na razie uproszczeniu, bo pochylimy się nad tym mam nadzieję Rozwiń » złożymy na czynniki pierwsze, ale czy pan tę ogólną treścią orzeczenia się zgadza z życia rozważyć inny dzień wszyscy jednak kwestia jest przeprowadzenie wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą większe biuro wyborcze co tutaj rzeczywiście tak zresztą i to bez komisja w swoim sprawozdaniu potwierdziła tutaj jakichś większych niedopatrzeń nie było tak zresztą w ostatnich latach bywało raz jeszcze druga kwestia jest kwestia czy te wybory odbyły się na podstawie prawa zgodnie z zgodnie z prawem czy prawo nie zostały naruszone w całej procedurze wyborczej, gdzie sąd powinien to wszystko ocenia całą procedurę wyborczą nie tylko sam moment głosowania, ale tutaj są poważne wątpliwości w tym zakresie z 1 strony były wątpliwości dotyczące głosowania korespondencyjnego i to nie tylko w kraju, ale także poza granicami były osoby, które nie otrzymywały pakietów wyborczych na czas albo otrzymywały już w ogóle po terminie wyborów były też przypadki dotyczące zbyt jaskrawych czy też jasnych kopert, które przewidywały widać było na kogo oddam swój głos te wszystkie protesty Sąd Najwyższy oddalił stwierdzając, że nie miały one wpływu na ostateczny wynik wyborów, ale tak na dobrą sprawę nie wiemy, jaka była skala tego problemu tak oczywiście wiadomo, że skala się też nie wszyscy wyborcy, którzy nie zostali na czas pakiet wyborczy czy zostali za późno także nie mieli szans na to, żeby pakiet wyborczy dotarły do do konsulów czy też wyborcy, którzy nie mogli bezpośrednio tych procesów doręczyć konsula niektórzy rozprawienie się w ogóle przyjmować bezpośrednio pokazali to jakiś zbiorczych opakowaniach przedstawiłem przynosić do konsulatu jest wolontariuszy, którzy tam się znaleźli organizowali transport jak zobowiązał też były kuriozalne sytuacje, że siedzieli wolontariusze przed drzwiami konsulatu wyborcy przynosi koperty zwrotne dopiero wtedy ten wyczyn wolontariusz ma dojść do kosztów koncertu i celu cel ten cały pakiet wręczyć wozy trochę niepoważne, ale też wynika z was jeszcze decyzji jakich nie jest zbyt dużej dbałości ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że ta grupa wyłożyła rzeczywiście duża różne źródła podają państwo w 100 000 wyborców zagranicznych, którzy w, którym nie udało się niestety zagłosować Ministerstwo Spraw Zagranicznych tłumaczyło, że jeśli chodzi o przeprowadzenie tych wyborów korespondencyjnych to one się wyjątkowo udały, bo odsetek zwróconych pakietów wyborczych był bardzo wysoki, ale pytanie czy pańskim pytaniem pytałem też o to, a te protesty wyborcze ze względu na termin składania ustawodawca wyjątkowo skrócił były tylko na to 3 dni muzyk 3 dni oczywiście był 1 z tych terminów wyborczych, które zostały skrócone do wójta już krańcowy przykład skrócenia 3 dni, ale jeśli termin doręczenia pakietów wyborcom były skrócone są termin dla Sądu Najwyższego w 121 dni pakiety wyborcze czy były wrzucane do skrzynek ani doręczane za pokwitowaniem jako mówi kodeks wyborczy także tutaj z terminową skrócone mas, ale przede wszystkim trzeba brać pod uwagę ten termin dla kandydatów do zbierania podpisów w tych wyborach już, który był 28czerwca po ścieżce nie była kontynuacja tych nie wyboru majowych o dobre wrażenie, że Sąd Najwyższy, jakby tak właśnie to na to patrzył tylko to było zupełnie nowe wybory, gdzie nowi kandydaci dużo krótszy termin zbierania podpisów również byli ograniczeni swojej puli finansowej, bo tylko 50% funduszy nie przysługiwało na kampanię w stosunku do 100% duży, którą mieli ci kandydaci, którzy zebrali podpisy, ale może Sąd Najwyższy miał uzasadnione powody, żeby tak patrzeć na te wybory 28czerwca skoro np. kandydaci, którzy startowali 10maja w tych wyborach, które się nie odbyły utrzymali swoje prawa nabyte w postaci chociażby tych głosów poparcia 100 000 bardzo dziękuję mam duże wątpliwości co w ogóle możemy się o prawach nabytych no bo cóż ja rozumiem, że osoby, które przed tym zdobyły te podpisy mogły być zawiedziony, że prawda napracowali się i teraz musieliby od nowa część, ale ostatecznie to są nowe wybory pośrednie zostały te, które nie doszło do skutku unicestwione decyzję o prace komisji wyborczej i rozpoczynają się nowe wybory wszystkie nowe wszystkie terminy, jakie czynności biegną od początku, więc dla mnie tutaj było uwag było niedopuszczalne Osamie wątpliwe przenoszenia nabytych tych podpisów zebranych przez kandydatów chcących w tamtych wyborach i ograniczanie jednocześnie tych nowych kandydatów w terminie ich zbierania podpisów na jej finansach no to jednak są jednak jest to było zróżnicowanie Sąd Najwyższy, by przeszedł do porządku nad tym powiedział, że nocą były różne sytuacje faktyczne za tym prawne nie naruszono artykuł jest tego drugiego z konstytucją właśnie naruszono przez to, że władze, które w taki nieudolny fatalny sposób najpierw próbowały przeprowadzić wybory, do których na szczęście nie doszło w maju, a później chcę również podobny sposób ustawy z 2czerwca przygotowywały na razie naruszający konstytucję naruszający regulamin Sejmu orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego mamy właśnie właśnie to jest druga druga część tego sporu czy Sąd Najwyższy kompletnie pominął te wszystkie wątpliwości natury konstytucyjnej, które się pojawiały co do terminu wyborów no i też chociażby co do działań czy też sposobu przyjmowania kolejnych ustaw, bo tych nowelizacji prawa wyborczego na kilka dni przed 10maja i przed 28czerwca mieliśmy kilka co najmniej tak Sąd Najwyższy odniósł wrażenie, że bardzo, że elity relatywizować wszystko będzie tak nosem naruszony został termin Konstytucyjny wyboru, bo wybory się odbywają później niż 70 tego piątego dnia przed upływem kadencji urzędującego prezydenta, ale trudno ustawa taki sposób wadliwy uchwalona, ale trudno no również te wszystkie skrócone terminy wynikające z tego, że wybory są bardzo blisko w stosunku do 6sierpnia no no trudno również w ten sposób skwitował są najbardziej zaskoczyło kwestie związane z tą kampanią za bardzo agresywną kampanię pozytywną w stosunku do prezydenta negatywną w stosunku do kontrkandydata telewizji powiedział, ale Panie Przewodniczący czym to się różnić taka postawa Sądu Najwyższego, którą pan krytykuje różni się de facto od państwa od postawy Państwowej Komisji Wyborczej, która mam wrażenie w pewnym momencie też już kompletnie skapitulowała i robiła wszystko, żeby pomóc partii rządzącej wyjść z tego kryzysu jednak jakoś zachować pozory konstytucyjności tego całego przedsięwzięcia, jakim były wybory prezydenckie po 10maja, bo wiele osób oczywiście, jeżeli konstytucja jest wielu prawników ma pretensje do Państwowej Komisji Wyborczej za tę decyzję którą, którą podjęłam 10maja można to trafne czy była w ogóle podstawa prawna do tego, żeby Państwowa Komisja Wyborcza stwierdzała ważność głosowania, które ze względu na brak działań aparatu państwa po prostu się nie odbyły tutaj wysoka komisja może przyjąć taką pewną fikcję tak jakby nie było kandydatów, ale byli kandydaci no można wesprzeć te sprawy w ten sposób żaden kandydat się nie wycofał z tego wyścigu, ale jeśli tak oczywiście zdarza się mylić, bo może mówić ludziom, że takiej fikcji można skwitować w ten sposób, że było to najlepszy ze wszystkich najgorszy wynik, ale oczywiście, bo jeszcze jedno wyjście po stronie władzy wprowadzenie stanu klęski żywiołowej albo też inne wyjście doprowadzenie do tego, że upływa kadencja obecnego prezydenta i po upływie kadencji urzędującego prezydenta traktuje się tej sytuacji jako opróżnienia urzędu prezydenta i marszałek Sejmu zarządza wybory w ciągu 60 dni powinny się odbyć i to byłoby uważa wyjście, które były najbardziej zgodne z konstytucją nie można było niczego zarzucić żadnego naruszenia konstytucji, ale nie było politycznej woli żeby, żeby stan nadzwyczajny wprowadzać oczywiście oczywiście czytam czytam komentarz prof. Jerzego PiSu lińskiego w Dzienniku Gazecie prawnej w istocie Sąd Najwyższy uchyla się od wykonania swojego Konstytucyjnego zadania kontroli ważności wyborów wyłączając oceny 1 z podstawowych elementów procedury wyborczej to m.in. zmiany dotyczące zmiany dotyczące właśnie kodeksu wyborczego, a także prób badania tego pluralizmu w mediach publicznych, o których pan wspomniał, bo na tym koncentrowała się w głównej mierze skarga protest komitetu Rafała Trzaskowskiego rodzin nie tylko czytać artykuł nie tylko nie tylko pana Rafała Trzaskowskiego również było szereg szereg innych procesów, które tę kwestię poruszały, ale Sąd Najwyższy w zasadzie 1 zdaniem cel co przeszli się o tym, wiedział, że no tak środki masowego przekazu powinno być neutralne, ale my wszyscy Wieczorek nr 4 wczoraj nawet sędzia Andrzej Stępkowski, bo byłem w Sądzie Najwyższym i słuchałem sędziego Stępniewskiego mówił, że Sąd Najwyższy nie mógł zająć się badaniem pluralizmu w mediach publicznych, ponieważ komitetom w trakcie kampanii wyborczej przysługiwały inne środki do egzekwowania też badania tego nas nieszczęście niestety sędzia Stępkowski nie wyjaśnił, jakie to są procedury pańskim pan widzi jakieś procedury, które mogłyby badać czy też instytucję w trakcie kampanii wyborczej nie bardzo widzę dla instytucji zespołowe rada Radiofonii telewizji, że nagle ożyła kilka dni temu w wyniku pisma pana Juliusza Brauna jest ono też ośmieliła się wyrazić pewną taką sławą krytykę telewizji publicznej twierdzą że, że to działanie może stanowić podstawy do stwierdzenia braku równości kandydatów ale, ale w zasadzie innych narzędzi do tego, żeby spowodować ażeby ta telewizja publiczna, czyli zwana teraz bardziej nazwano też partyjne rządową, żeby ona zaczęła, żeby zaczęła swoje relacje przekazywać zgodnie z tym co jest powiedziane w przepisach czyli, czyli mieszkań co jest stałą pewną misję żyć i zachować obiektywizm takiego zresztą mówi kodeks dobrych praktyk wyborczych, gdzie mówicie, że właśnie tutaj władze powinny, żeby zachowywać neutralność w ten sposób, żeby nie ingerować w kampanię wyborczą i właśnie ingerować w media media publiczne to na koniec to na koniec Panie Przewodniczący chciałem pana zapytać o ocenę działania Państwowej Komisji Wyborczej po pańskim odejściu, bo tam też sporo się zmieniło zmienił się cały właściwie skład osobowy Państwowej Komisji Wyborczej jak też no genezą powołania członków PKW i wczoraj rozmawiałem z nowym przewodniczącym pańskim następcą sylwestrem Marciniakiem i odrobinę zaskoczyły mnie słowa sędziego Marciniaka, który właśnie no tak dawał do zrozumienia, że trzeba było iść na pewną ugodę i zrezygnować też przymknąć oko na niektóre nieprawidłowości w celu właśnie obrony Konstytucyjnego ładu podał, że rola instytucji państwa komisji wyborczej nie została ostatecznie ujęta w konstytucji natomiast trzeba zwrócić jednak uwagę to z tym mierzy się w tej chwili cały świat nie tylko Europa pandemia wywołuje takie skutki prawne w zasadzie się zastanawiam jak teraz analizować chociażby pracę sądów kwestia rozpraw i uczymy się na błędach mam nadzieję, że te błędy, które zostały popełnione uświadomiły, że jednak najlepsza najlepsza organem, który w stanie przeprowadzić wybory Państwowa Komisja Wyborcza, która mimo wszystko w tych warunkach reżimu sanitarnego sprawnie przeprowadziła wybory czy pańskim zdaniem pani przewodniczącej epidemia jest rzeczywiście usprawiedliwieniem dla takich ani innych działań Państwowej Komisji Wyborczej odzywał męczący mówi o sprawnym przeprowadzeniem wyborów również kwestii technicznych w budżetowym zgodzi natomiast ja wczoraj to jest szczere wypowiedzi swojej publicznej wyrażającej takie rozczarowanie, że Państwowa Komisja Wyborcza jednak nie odniosła się chociażby właśnie do kwestii tych zarzutów, które pojawiały się w protestach naruszenia tego terminu Konstytucyjnego i kwestii różnic w kwestii przede wszystkim wpływu telewizji publicznej na kampanię wyborczą tutaj do tego celu nie brakowało sama wnioskowała o to, żeby uznać wybory za ważne tak tak oczywiście, ale rozumiem oczywiście to jest ciało teraz już prezentuje się Boże ciałem politycznym 1 czy 2 sędziów zakładając, że mają tutaj dobre chęci chcą kontynuować praktykę poprzedniej komisji wyborczej no uprawnienie nie jest w stanie wszystkiego zmienić ani nie znam nie wiem ile jednak czy Panie Przewodniczący jest dosyć poważne oskarżenie, że państwo komisja wyborcza chce pan powiedzieć, że już jest składa się wyłącznie osób delegowanych przez polityków to politycy mają największy wpływ wpływ na PKW no to nawet nie oskarżenia o stwierdzenie faktu, bo przecież tylko 23 sędziów jest sędzią jest publicznym sejmowej 2 sędziów jest za sędzia NSA przewodniczący zastępca Trybunału Konstytucyjnego pozostaną osoby są osoby wzrosła mianowany powołany mianowany przez reformy przez 1 września polityczności wpływa na ich pracę pańskim zdaniem no mi chciał, żeby tak było, ale ja nie jestem w stanie tego ocenić, ale obawiam się, że osoby, które były niemalże w ostatniej chwili może nie byli członkami partii 1 z Rachowa członkiem partii, ale jeżeli są w sposób namaszczony powiem przez organ polityczny stygmatyzowanie zagłosował żyje no to do obawiam się, że jednak jednak mogą mieć jakiś czas inklinacje chociażby do wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom władzy jeśli chodzi o kwestie związane z działalności promującej ich otoczeniu skarżył się różnie zależnie o niczym się wypowiadać, ale wprowadzenie elementu mianowanego przez organ polityczny w moim przekonaniu politycznie tę instytucję być może ona mam nadzieję, że działa w czasie działali sędziowie, ale jednak ścięta obawy upolitycznienia to możliwość otwartość na polityczne jest dużo większa bardzo dużo większa niż, gdyby sędziowie członkami PKW szczególnie po doświadczeniach ostatnich tygodni miesięcy Wojciech Hermeliński były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku bardzo serdecznie panu dziękuję dziękuję również, a do tematu uchwały Sądu Najwyższego ważności wyborów wrócimy jeszcze popołudniu Radia TOK FM po osiemnastej 40 będzie z nami mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy wolne sądy, a teraz informację katem do nich wracamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA