REKLAMA

Dorota Łoboda: Dzieci potrzebują powrotu do szkół, ale komunikatowi MEN nie towarzyszą żadne konkrety

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2020-08-09 12:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w jak z dzieckiem to stały cykl naszego niedzielnego magazynu Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwo ponownie w towarzystwie pani Dorotę Łobodę radnej miasta stołecznego Warszawy przewodniczącej komisji edukacji rady Warszawy dzień dobry dzień dobra pewnie domyśla się pani co jest tematem naszej rozmowy jak wielkie wątpliwości mają rodzice w związku z 1września i początkiem nowego roku szkolnego w dobie pandemii Korona wirusa, gdzie statystyki niestety coraz Rozwiń » są coraz mniej sprzyjające temu by powiedzieć wyjaśniliśmy pandemię pani co sądzi na temat tego jak rok szkolny ma wyglądać przypomnijmy minister edukacji Dariusz Piątkowski zapowiedział, że 1września tradycyjnie wszystkie dzieci idą do szkoły, a właśnie minister Jankowski zapowiedział, że 1września dzieci do szkoły i domu komunikat, na które wszyscy czekaliśmy i dobrze się pojawił natomiast oczywiście tak jak pan powiedział rodzice nie tylko rodzice również nauczycielki nauczyciele i same uczennice uczniowie są zaniepokojeni, dlatego że temu komunikat powinien towarzyszyły żadne konkrety my sobie jako osoby zajmujące się zawodowo edukacją obserwujemy to co dzieje się w innych krajach, które zmagają się również pandemią i tam jednak powrót do szkoły za wyjątkiem Izraela, które jak później bowiem jak jak to się skończyło to z tego kraju przykład obrać nie należy pozostałe kraje jednak wprowadzają jakieś wytyczne, które pozwalają na bezpieczne powrócić do szkoły, bo oczywiście bardzo czekamy na to, żeby dzieci wróciły do szkoły ją na to czekają nawet jeszcze bardziej natomiast te musi zapewnić 2 podstawowe rzeczy pierwsza jest bezpieczeństwo na druga oczywiście zadbanie o psychicznym psychika dzieci, które potrzebują tego powrotu potrzebują kontaktu z rówieśnikami, niemniej jednak na konferencji pana ministra nie usłyszeliśmy żadnych konkretów oprócz tego, że to bezpieczeństwo ma być zapewniona poprzez mecze rąk i wietrzenie sal, czyli tak naprawdę wracamy do sytuacji dokładnie przed widzami, czyli zakładamy, że po prostu szkoły mogą normalnie funkcjonować w zasadzie żadne obostrzenia nie są potrzebne to wrócę do przypadku Izraela, który zrobił dokładnie tak samo ich liczba przypadków zachorowań Korona wirusa, który właśnie rozprzestrzenia się szkoła wzrosła niebywale ja obawiam się, że niestety może się zdarzyć również u nas być może pojawią się jakieś bardziej szczegółowe wytyczne, bo tradycyjnie niestety mamy konferencję prasową, ale idą za nią akty prawne, więc czekamy jeszcze na to co pojawi się bardziej szczegółowych już zapisane w wytycznych, które będą nas obowiązywać natomiast na razie to co przedstawił GIS to oznacza, że mecz z rąk wietrzenie sali w miarę możliwości zachowywanie dystansu przy czym w miarę możliwości też jest słowem kluczowym, dlatego że w szkołach, które mamy w dużych miastach Warszawie, ale nie tylko tam jest i 1000 czasem nawet więcej uczniów, którzy czy przy, których przy takiej liczby uczniów nie ma możliwości zapewnienia dystansu oni są UE po 30 kilka osób sala po kilkaset na korytarzach kilkaset w kolejce do stołówki szatnie Świdnica nie ma możliwości takiej, żeby te dzieciaki zachowywały dystans i co dziwna zdumiewające dla nas wszystkich jest również to, że 1 dnia pan minister Szumowski mówi, że wszyscy powinni nosić maseczki będą wzmożone kontrole i że będą kontrole w sklepach i komunikacji miejskiej, jeżeli ktoś nie będzie miał maseczki będzie zobligowany do noszenia przyłbice tymczasem szkoła, których dzieciaki dorośli będą stłoczeni na dużo mniejszej powierzchni nie będzie praktycznie żadnych zabezpieczeń i to nas bardzo niepokoi to proszę powiedzieć w takim razie te wytyczne przygotowane z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a także Ministerstwem Zdrowia dotyczą tylko tego jak zachować, kiedy stwierdzone zostanie w placówce przypadek zakażenia Korona wirusem nawet tutaj nie ma Jasnej ścieżki, dlatego że one są dosyć mgliste tam jest napisane, że dyrektor szkoły w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i organy prowadzące może zamknąć szkoły jeśli zostanie stwierdzony jakiś przypadek Korona wirusa, ale tak naprawdę dyrekcje szkół i wszyscy oczekujemy Jasnej ścieżki jasne wytyczne co to znaczy, jeżeli będzie 1 przypadek Korona wirusa poprzez zamykamy całą szkołę i wszyscy idą na kwarantannę czy będą je czy będzie jakaś szybsza ścieżka testowania tych osób, które będą podejrzane no trochę trudno jest wyizolować taką grupę osób, które miały kontakt z osobą zakażoną Korona wirusem olbrzymiej szkole na Niemnie jednak tego tego nam najbardziej brakuje i niestety za tymi wytycznymi przerzucenie właściwie całkowitej odpowiedzialności na dyrektorów szkół, bo oni mają podejmować decyzji o ewentualnym zamknięciu szkoły albo o przejściu na nauczanie hybrydowe co, do którego również nie ma szczegółowych wytycznych jak ono miałoby wyglądać i w jakim zakresie ministerstwo o będzie wspierało szkoły, które będą próbowały taką formę nauczania wprowadzić tutaj właściwie mamy same niewiadome i strach całkowicie zrozumiały dyrektorów przed odpowiedzialnością proszę powiedzieć czytałem nie wiem deklaracja ministra Piątkowskiego, że mogą po 1września obowiązywać 3 modele nauczania w zależności od tego jak będzie wyglądała sytuacja w danej placówce, czyli ten tradycyjny jeśli będzie zagrożenie to to model mieszany ten hybrydowy bądź też całkowicie zdalny nie jest wiadomością uspokajającą dla dyrektorów szkół nauczycieli nie, ponieważ to jest informacja zbyt mało szczegółowa my tak naprawdę nie wiemy, w których momentach będzie wymagane zamknięcie całkowite szkoły, z którą się jeszcze na nasz system mieszane i też się no pamiętajmy o tym, że wiele szkół jest nieprzygotowanych do tego nauczania zdalnego mówię to w Warszawie Warszawa jest dobrze przygotowana do nauczania zdalnego mamy jednolitą Platformę, z której będziemy korzystać większość zdecydowana dzieci nauczycieli ma dostęp do sprzętu do internetu, ale Polska to nie jest tylko Warszawa tymczasem za za tymi wytycznymi dotyczącymi zamykania szkół niż wsparcie ministerstwa wsparcie sprzętowe wsparcie w dostępie do internetu wsparcie w Platformie, która pozwalała nauczycielom uczniom korzystać z tego nauczania online, bo wiemy jak to wyglądało ja również, że w małych miejscowościach na wsiach to nauczanie zdalne no w wielu przypadkach było całkowitą fikcją teraz, jeżeli znowu jedyne co mamy to jest możliwość przejścia na nauczanie zdalne, ale nie idą zatem narzędzia to słusznie obawiają się nauczyciele słusznie obawiają się rodzica, że jakość tego nauczania będzie bardzo słaba i tutaj jednak oczekiwałam tego, że przez pół roku od marca jednak ministerstwo podejmie jakieś kroki, które zapewniało systemowe wsparcie szkołom nauczaniu zdalnym nowo nie jest problemem zresztą widzimy zamknięcie szkół można zrobić 1 zarządzeniem 1 rozporządzeniem ministerialnym natomiast co dalej jak wyobraża pani sobie taki idealny model przyjęty przez ministerstwo we współpracy z ministerstwem minister edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia także GSM, które mógłby zostać w tej chwili nakreślone, bo wiadomo, że też sytuacja będzie determinować liczba zakażeń, ale inaczej czego, czego pani oczekiwała w tym momencie tak od ministerstwa edukacji tak jak powiedziałam oczekiwałabym wyposażenia nauczycielek i nauczycieli szkół w odpowiednie narzędzia do prowadzenia edukacji zdalnej, bo na pewno pewnych obszarach w niektórych szkołach ona będzie konieczna, bo tylko kwestią czasu jest, kiedy będą pierwsze przypadki Korona wirusa w szkołach, kiedy pierwsze przypadki szkół, które będą zamykane, więc tym się powinno zająć ministerstwo plus dostosowaniem podstaw programowych, bo to też prosiliśmy jako środowiska związane z oświatą, czyli okrojenie podstaw programowych także brali ich realizacja była możliwa przy nauczaniu zdalnym pełna realizacja podstawy programowej nauczania zdane jest niemożliwa po drugie, oczekiwałabym od wszystkich tych podmiotów współpracę, czyli tego, żeby takie decyzje były podejmowane po konsultacjach z samorządami po konsultacjach ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli, żeby rzeczywiście te rozwiązania były jak najbardziej dostosowane natomiast jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia GIS to oczekiwałabym wypracowania takiej szybkiej ścieżki kontaktu dla dyrektorów z jasnymi procedurami, żeby oni wiedzieli do kogo, jakiej sytuacji mogą się zgłaszać, żeby nie musieli czekać na infolinii czy próbować połączyć z sanepidem wszyscy wiemy jak to wygląda ile godzin czasem albo dni trzeba czekać na odpowiedź sanepidu, żeby oni mogli w każdej chwili skonsultować się, żeby wiedzieli, jakie warunki musi spełniać szkoła albo, którym momencie mają przechodzić na nauczanie zdalne, w którym momencie i kto będzie szedł na kwarantannę, jakie będą konkretnie procedurę jeśli zostanie stwierdzony przypadek Korona wirusa na terenie szkoły i kolejna rzecz również od tych wszystkich podmiotów oczekiwałabym tego, że powiedzą co mają robić, jakie są obowiązki dyrektora nauczyciela w chwili, kiedy część personelu jest na kwarantannie, dlatego że kwarantanna to tak naprawdę jest zwolnienie lekarskie i teraz pytanie czy nauczyciel będący na gwaranta niektóre zdrowe, bo jest gwaranta nie tylko, dlatego że istnieje podejrzenie kontaktu z osobą zakażoną Korona wirusem pracuje i prowadzi zdalne nauczanie to jest zgodne z przepisami i w jaki sposób na to być realizowane czy też na zwolnieniu lekarskim i szkoła dalej martwi się, kto ma tego nauczyciela zastąpić los oczekiwałbym również, żeby ministerstwo jeśli chodzi o model mieszany skorzystało z doświadczeń innych krajów i zaproponowało możliwe modele, bo one są różne są kraje, które dopuszczają nauczanie określonych roczników, czyli np. do szkoły chodzą tylko dzieci młodsza wtedy łatwiej jest rozdaje chrzcić mówiąc kolokwialnie i zapewnić dystans i zasady higieny, a z kolei ułatwia to powrót do pracy rodzicom czy np. chodzą wyłącznie klasy starsze, bo one u są już na tyle to są duże dzieci, że zostanie za chować dystans i zasady higieny czy też jak jest np. w Holandii przez tydzień chodzi o pół klasy, a przez drugi tydzień chodzi druga połowa klasy wszystko to służy temu, żeby jednak te szkoły były mniej zatłoczone natomiast takich propozycji ze strony ministerstwa nie ma tak naprawdę to dyrektorzy organy prowadzące musiał się przebijać same same tworzyć procedury i potem przyjąć za nieodpowiedzialność i no tak tak to nie powinno być, bo jednak to nie samorząd i dyrektor ma pełną wiedzę o rozwoju epidemii na terenie kraju to teraz zwracam się do pani jako rodzica nie ani prowadząca audycję z dzieckiem to dzieci, które chodzą obecnie do szkoły nie właściwie, obarczając za to winą nikogo, bo po to, sytuację dzieci nie niezależne mają olbrzymiego pecha najpierw strajk nauczycieli to nie chciałbym wchodzić w ten dyskusje słuszne niesłuszne później pandemia Korona wirusa właściwie pół roku wyjęte z tego okresu edukacyjnego teraz 1 wielka niewiadoma jak będą będzie wyglądała szkoła po 1września pani zdaniem to odbije w przyszłości kiedy, kiedy dzieci te pójdą nie wiem do szkół średnich bądź też na studia to bezwzględnie odbije w jaki sposób na tych dzieciach trudno nam jeszcze wyrokować jak ja nawet mniej martwi się od braki w edukacji one są do nadrobienia zapewne przy założeniu, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że po prostu dzieci nie zrealizowały całego materiału, który był przewidziany w danym nadanym etapie edukacyjnym najbardziej martwi mnie to jaki stan psychiczny dzieci, dlatego że jednak takie długotrwałe zamknięcie w domu brak kontaktu z rówieśnikami, który jest niezwykle ważne dla młodych ludzi dla wszystkich, ale dla dzieciaków dla młodzieży szczególnie to jest ważne, żeby jednak spotykać się z koleżankami kolegami tymczasem oni dzieci i młodzi ludzie byli przez wiele miesięcy zamknięci w domach bardzo różnych domach również takich, których jest np. przemoc albo takich, w których te dzieci nie czuł się komfortowo, bo wszyscy byli włączeni wszyscy byli zestresowani i tak naprawdę one były pozbawione też takiej fachowej opieki, którą mają bardzo często w szkole szczególnie też na tym ucierpiały dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi one były pozbawione terapii i takie braki będzie bardzo trudno nadrobić agencja bezwzględnie jestem zatem, żeby dzieci w jakiej formule jednak wróciły do szkoły, dlatego że na zdrowie psychiczne też jest niezwykle ważnej być może my, chroniąc z nas wszystkich przed rozprzestrzenianiem się Korona wirusa trochę wylewamy dziecko z kąpielą, bo z kolei szykujemy sobie pokolenie dzieciaków i młodzieży, które będą miały wielkie problemy psychiczne właśnie związane z tą długotrwałą izolację izolacją właśnie związane z tym, że nie mają odpowiedniego wsparcia doskonale wiemy ile dzieci ile młodzież, że cierpi na depresję na różne zaburzenia psychiczne myśli samobójcze taka sytuacja zdecydowanie im nie pomaga, więc powrót do szkoły tak przy założeniu, że to musi być bezpieczna tuż, pomijając to, że jako dorośli zadłużamy w dzieciach percepcję powagi sytuacji z 1 strony nie wiem, wysyłając na wakacje z drugiej mówiąc o tym jak straszne rzeczy mogą spotkać nie będziemy przestrzegać dystansu społecznego i podstawowych zasad higieny atest temat zupełnie inną odpowiedź dziękuję pani bardzo pani Dorota Łoboda radna miasta stołecznego Warszawy przewodnicząca komisji edukacji rady Warszawy była moim państwa gościem bardzo dziękuję państwu zapraszam teraz na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA