REKLAMA

"Pierwszy okres pandemii to dopiero wstęp do tego, co czeka gospodarkę"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-08-10 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadzie ekonomia kapitał gospodarka Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie zaproszony na drugą część magazynu EKG no teraz będzie bardziej krajowa rozpoczyna jeszcze od takiego trochę Europejskiego kontekstu oto w piątek dowiedzieliśmy się, że rząd włoski uruchomił kolejny pomocowy program wart 25 miliardów euro w programie są dalsze dopłaty do wynagrodzeń i uwaga zakaz zwolnień pracowników są również dane o podobnych rozwiązaniach z innych państw, które mają w ten Rozwiń » sposób no i utrzymać zatrudnienie miejsca pracy i przede wszystkim nie dopuścić do wzrastającego bezrobocia jednocześnie dowiedzieliśmy się w oficjalnym komunikacie, że Polski rząd, podsumowując pomoc przekazaną dla biznesu w ramach tarczy anty kryzysowej mówi, że w sumie ta pomoc wyniosła ponad 212 miliardów złotych czy to rzeczywiście chroni nas przed poważnym dużym kryzysem od tego zaczniemy drugą część magazynu EKG gośćmi audycji są pani Barbara Surdykowska biuro eksperckie dialogu i polityki społecznej NSZZ Solidarność dobry dzień dobry witam SA i pan prezes Jacek Męcina doradca Konfederacji Lewiatan były wiceminister pracy i polityki społecznej dzień dobry dzień dobry to może pani zaczniemy czy ta pomoc rządowa rzeczywiście pomogła mocno polskim przedsiębiorcom, ale też oczywiście polskim pracownikom i prognozowany spadek bezrobocia jak jednak jak na skalę problemu nie będzie tak duży i co pani myśli np. o tym włoskim pomyśle wprowadzonym przy tym ostatnim przy ostatniej włoskiej tarczy zakaz zwolnień pracowników no cóż mi się wydaje, że taka ogólna refleksja, którą można mieć na temat wpływu na wirusa to także on pokazał pewne problemy, które wcześniej funkcjonowały na polskim rynku pracy czy w Polskiej regulacji w Polskim ustawodawstwie dotyczącym prawa pracy i odnoszą się tego przykładowego włoskiego przykładu mówiącego o zakazie zwalniania pracowników związki zawodowe podkreślały, że regulacja pozwalająca na, a wypowiadanie umów na czas określony bez podawania przyczyny na postu czy wcześniej obowiązywała wsi, która nigdy nic wspólnego skoro na wirusy nie miała niebo element uelastycznienia rynku pracy z powodu pandemii po prostu nieprawidłowa, czyli wskazuje na regulację, która istniała już wcześniej, a kolej na wielu pokazał większym stopniu niż wcześniej jej taką funkcjonalność tego chciał wyraźnie podkreślić, że w Polsce po prostu jest kilka problemów w zakresie prawa pracy, które w naszej ocenie należałoby rozwiązać, ale w dużej mierze to są problemy, które uważaliśmy zakup dysfunkcyjna już później, zanim zdaniem epidemia się pojawiła tak, aby ta przykładowa umowa na czas określony po prostu wygasa z upływem terminu, bo to jest istota umowy terminowej umowy na czas określony, a nie była możliwość wcześniejszego rozwiązania oczywiście, że chodzi o bezpieczeństwo stabilność zatrudnienia to Polski głównym problemem jest nadużywanie umów cywilnoprawnych i zbyt mała liczba mechanizmów, które przeciwdziałają wzrostu był w badaniu i przeciwdziałania takiej sytuacjach jest fałszywe samozatrudnienie, czyli jak ja jak pan widzi dań z państwa słyszano nie są żadne nowe rzeczy prawda jest jakieś elementy związane z kolana wirusem tylko element, który w naszej ocenie Solidarności należy poprawić polskiej legislacji co było podnoszone przez wiele wiele lat, zanim zajął się szczególną sytuacją zetknęliśmy jest przede wszystkim z takim obszarze główne zmiany czas pracy potrzebne a, odnosząc się tego co od co pan pyta czy co ta pomoc była wystarczająca niewątpliwie ta pomoc była bardzo dużym stopniu nakierowana świadczenia postojowe złotego tylko tego przejawem tego istotą na osoby samozatrudnione mamy pewne wątpliwości czy te proporcje wsparcia pomiędzy osobami zatrudnionymi, a pracownikami były w pełni prawidłowe i czy tutaj nie należało innych rozwiązań dokonać oczywiście wiemy, że w tej chwili zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie od 1września okres oczywiście właściwa właściwe działania, ale wcześniej każda wskazywaliśmy, że powinno nastąpić nastąpić ten wzrost zasiłku dla bezrobotnych w okresie wcześniejszym, więc ona tych działań rządowych ocenia czujemy w sposób całkowicie negatywna, ale niewątpliwie były w nich obszary, w których Solidarność postrzega działania jako spóźnione lub nie w pełni realizujący notę, jaką był zupełnie fundamentalną zasadę, że działania pomocowe powinny być równomiernie ukierunkowane zarówno na pracowników jak i przedsiębiorców czy też do najmniejszych przedsiębiorców samozatrudniony, kiedy był kryzys finansowy 2008 roku pamiętam dosyć dobrze tą debatę trójstronną, w której związki zawodowe spraw z pracodawcami rządem toczyły jak najlepiej reagować na kryzys i wtedy dominował pogląd, że trzeba uelastycznić rynek pracy formy zatrudnienia formy wynagradzania zwracam się teraz do pana Jacka Męciny czy tak jak mówi pani Barbara Surdykowska teraz właśnie w czasie kryzysu to jest dobry moment, żebyśmy zaczęli raczej nos tę drugą stronę kierować naszą myśl i pomysły w reformowaniu rynku pracy patrz odpowiedź taki okres kryzysu to nie jest dobry czas ma w reformowanie rynku pracy raczej trzeba robić wszystko, aby nie doszło do znacznych redukcji zatrudnienia i w tym kontekście oczywiście prawo młodzieńcze harce w jakim zakresie pomogły pomogły rodzica pracę, ale przypomnijmy, że firmy po pierwsze, weszły w ten Loba w sytuacji, w której dla jeszcze do niedawna ta wyniki były zupełnie niezłe gospodarka się kręciła mówiąc tak trochę u mógł potocznie bardzo głupi potocznie a, ale pamiętajmy, że te skutek związany z niskim przyrostem bezrobocia mamy dzięki oszczędnościom nadzwyczajnym, które wprowadziły firmy dodatkowym środkom z kapitału, które były w stanie uruchomić i Bóg powiedział bym, że ten pierwszy okres to jest dopiero wstęp do tego co czeka gospodarkę, bo proszę zauważyć, że w tym procesie odmrożenia firmy starają się wracać do normalności, ale okazuje się, że po pierwsze, uderza mnie kryzys popytowe, który powoduje, na który pokazuje, że całe zasoby pracy nie mogą być wykorzystywane ratusza mówi także o drugim uderzeniu pandemii wzrost zachorowań, a więc drzwi możliwym przełożeniu się tego na gospodarkę dlatego wydaje mi się, że właśnie w kryzysie trzeba o umieć znaleźć pewne elementy elastyczności trzeba ograniczyć działania, które są związane ze wzrostem kosztów pracy i chronić zatrudnienie pan redaktor wspomniała analogie roku 2013 była kontrowersyjna i tutaj między nami w umowie o pracodawcach związkami zawodowymi była pewna kontrowersja, ponieważ 3 wolne uważaliśmy, że elastyczność jest potrzebna dzięki temu w 2 trzynastym roku bezrobocie wzrosło, ale w 2014 spadało w 2015 mieliśmy dziecko cyfrowe bezrobocie no i ta sytuacja poprawiała się można powinny stale od 2014 roku efektem tego tu pani Barbara Surdykowska ma rację było pogorszenie jakości pracy, ale z tym sobie radziliśmy w ostatnich latach w latach dobrej koniunktury wydaje się, że najtrudniejszym problemem największym błędem, jaki możemy popełnić to interwencja, która nie będzie chronić zatrudnienia, a z tym chyba mamy do czynienia patrząc na ostatnie decyzje czy też zapowiedzi no domyślam się, że mówi pan m.in. o pomysłach dotyczących wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku, a więc może teraz wróćmy do tego wątku tylko pozwolę sobie na tak krótki komentarz do wypowiedzi pana panie profesorze problem tylko polega na tym pamiętam z tej umowy społecznej z paktem antykryzysowym, że te elastyczne formy pracy m.in. to była umowa właśnie na czas kryzysu, a potem kryzys się skończył, a elastyczne formy zatrudnienia zostały i myślę, że to jest coś co jest ważne taki myśleniu unoszenia się z ustawy Ros ja też wprowadzać rozwiązania jednak tak, aby efekt to bardzo krótko razem to 20002014 roku po raz pierwszy stosowaliśmy umowę zlecenia wprowadziliśmy ograniczenia na stosowaniu umów na czas określony to był ten okres, w którym zaczęliśmy mocno inwestować w jakość pracy Barbara mówi, że to nie było wystarczające, ale to wtedy dokonano tych ważnych działań, które miały poprawić jakość zatrudnienia dobrze się przepraszam Szczecina mają naprawdę ogłoszenia o zarzuty pamiętajmy jednako jak zasadniczych po prostu fakt graficznych kwestia porozumienie z 2008 roku wprowadziła dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a miało być to działanie właśnie sama nazwa wskazuje antykryzysowe, które także dużym sceptycyzmem trzeba podejść do wprowadziliśmy ograniczenia umów na czas określony, ponieważ to było bezpośrednio wynikające z orzeczenia Europejskiego czemu z orzeczenia suche, ale było inaczej dobrze, ale inaczej to rozwiązanie nie było wynikiem działania ze strony pracodawców z ograniczaniem umów na czas określony było ograniczenie terminowe na czas kryzysu następnie wróciliśmy do pierwotnej nieprawidłowej regulacji mi chodzi o bardzo taki, jakby jednoznaczny przekaz, że nie możemy twierdzić, że czas kryzysu nie jest dobre na czas pewne zasadniczych reform, bo na tej zasadzie nigdy nie przeprowadzimy czas wzrostu nie jest dobry, bo jakoś się kręci jak możemy funkcjonować z takim mocno patologicznym rynkiem pracy bez ozusowania umów zlecenia bez sytuacji w terenie dbamy w ogóle bezpieczeństwo usług czas kryzysu też czasem niewłaściwym na reformowanie w ten sposób ten powrót do normalności z powodu dostaną, które trudno określić jako normalne z punktu widzenia porównania z jakimkolwiek regulacjami standardami państw starej Unii, więc cały czas zużyte porównujemy, jaka gruszek i pewne fundamentalne zmiany na polskim rynku pracy po prostu nie mogą być odkładane w nieskończoność, ale Barbara to jest nieprawda przecież cały czas działania są podejmowane są stosowane w 2014 roku umowy zlecenia mamy ograniczenia w stosowaniu umów na czas określony, a przepraszam bardzo jeśli idzie elastyczny czas pracy to ten elastyczny czas pracy to nie jest rozwiązanie tylko wyłącznie na czas kryzysu tylko w większości krajów w europejskich jest to standardowe działanie podejmowane na zasadach porozumienia między partnerami społecznymi i do tego dążymy dziś, gdy mówimy o tym, że przemysł motoryzacyjny będzie miał trudności z dalszym funkcjonowaniu w naszym kraju, bo wszędzie dookoła Niemcy Czechy Słowacja Węgry jest możliwość wprowadzania kont czasu pracy w układach zbiorowych ponad też zgodziliśmy, ale też Solidarność mówi, że nie bardzo szybcy zgodzić na takie rozwiązanie pani tam profesorze laliśmy oboje uczą rozmach w 2008 roku wszyscy tutaj pamiętane przypomnę słuchacza, że była wyraźnie postulat ze strony związkowej wprowadzenia 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych w układach zbiorowych pracy branżowych układach zbiorowych pracy jako właśnie mechanizm budowania niezbędnej obu stronom stosunku pracy elastyczność i przypomnę, że nie było zgody pracodawców na poparcie takiej idei, aby dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy wprowadzany był wyłącznie w układach zbiorowych pracy, ale wydaje, że w tej chwili tutaj chcemy przejść do tematu płacy minimalnej, więc nie chcę przeciągać Stanach pleców spóźnione, kto nie wiem czy będziemy zaczynać w tej części natomiast ja może jeszcze w takim razie tylko dodam może tym byśmy tę pierwszą część zakończyli, że to też temat, który od lat w Polsce kuleje, a statystyki w porównaniu z państwami tymi bardziej rozwiniętymi w Europie są w stosunku do nas no przerażające to jest właśnie no tak pełen zakres umów zbiorowych w naszym systemie zatrudnienia na rynku pracy to jest też celę normalnie z trash nie zaniedbane i ciągle za mało podejmuje działań w tej w tej kwestii prawda panie profesorze słusznie oczywiście można powiedzieć, że tutaj o wina jak gdyby za tę sytuację jest równo rozłożona po każdej ze stron, bo z 1 strony państwo nie może wymyślać takiego systemu, który będą próbowały związki zawodowe pracodawcy z drugiej strony związki zawodowe popełniła ogromny, bo na początku lat dwutysięcznych wpisując klauzulę, które zakazywały wypowiadania układów zbiorowych pracy co skutecznie zniechęciło pracodawców na trzeciej strony, żeby do własnego ogródka włożyć także kamy rzeczywiście jest udział przedsiębiorców to świadomość tego, że można znacznie lepiej elastycznie funkcjonować dzięki układom zbiorowym pracy np. na poziomie zakładowym wprowadzających elastyczność czasu pracy organizacji pracy jest bardzo mała tutaj wspólna wspólny wysiłek także pewnie mediów, które musiał tłumaczyć pomagać tłumaczyć my też pomagamy, a najważniejsze to jest to, żeby właśnie wykorzystywać m.in. też czas kryzysu nie tylko do rozmowy, ale do działań teraz informacja o nich wracamy do rozmów Maciej Zakrocki dzień dobry przed nami trzecia część magazynu EKG w magazynie od ładnych kilku dni rozmawiamy już parokrotnie rozmawialiśmy o płacy minimalnej na przyszły rok przypomnę w środę było posiedzenie prezydium rady dialogu społecznego i tam m.in. ten temat został już tak powiem przedyskutowany wstępnie przez strony dialogu, ale dzisiaj skoro mamy możliwość taki dialog autonomiczny w magazynie EKG to trudno jeszcze do tego wątku nie wrócić, tym bardziej że mamy nowy głos rzecznika małych średnich przedsiębiorców Adama Abramowicza, który zaapelował do pani wicepremier Jadwigi Emilewicz zamrożenie płacy minimalnej w roku 2021 przypominam naszymi gośćmi są pani Barbara Surdykowska biuro eksperckie dialogu i polityki społecznej NSZZ Solidarność oraz pan prof. Jacek Męcina doradca Konfederacji Lewiatan były wiceminister pracy i polityki społecznej pani Barbara Surdykowska bardzo proszę zamrozić płacę minimalną no chyba tej czy zamrożenie płacy minimalnej jest jakaś w ogóle żartobliwa propozycja, ponieważ mamy określone ramy ustawowe, które wskazują na tzw. no SN ustawowy wzrost płacy minimalnej mówienia o zamrożeniu płacy minimalnej, a przede wszystkim jest w ogóle odnoszenie się do istniejącego stanu prawnego, ale można ustawę zmienić prawda szczególnie, powołując się na trudności kryzysową wszyscy regulacją no właśnie tylko czy zakaz jakiekolwiek powody, żeby to robić patrzę w tej chwili na dziś opublikowane wyniki czwartej edycji Korona bilans MŚP czy raport przygotowany przez krajowy rejestr długów i temu zgodnie z tym apotem 45,7 przedsiębiorstw ocenia, że jest ich sytuacja jest dobra oczywiście wynik może być zawsze lepszy i nie chcę tego w tej sytuacji tak malować w sposób bardziej różowy optymistyczny niż ona jest, ale to są też dane, o których nie możemy zapominali o sobie ponad 45% w myśl oceniające swoją sytuację jako dobrą to nie jest poprzedni miesiąc zaradzenia z Leszna w tym samym badaniu 24, a więc od osób, ale to oczywiście danymi można to rzeczka też ja nie rozumie nikt nie podejrzewam panią także o manipulację na tym można trochę opowiedziałby żonglować szybko tylko dodam skoro pani na to by badanie powołuje się tam jednocześnie są np. takie informacje, że 90 ponad prawie 94% przedsiębiorców ocenia, że nie działa na pełnych obrotach 34 przedsiębiorców nie planuje żadnych inwestycji i uwaga co chyba ważne też 80%, jeżeli nie zamierza zwiększać zatrudnienia to też swych w tym badaniu tak zgadza się dlatego od razu wskazała, że sytuacja jest bardzo kompleksowa i sytuacja nie jest tak jednoznacznie dramatycznie KNA jak moglibyśmy sądzić się tym sytuacji, które ktoś proponuje rozwiązanie, które w ogóle wykracza poza pewną pewien schemat działania wynikające z regulacji oraz drugie zdanie, które na, który chciał zwrócić uwagę drugi element na to popyt wewnętrzny prawda, jeżeli wzrost gospodarczy 2021 odbicie nawet odbicie czy ma nastąpić po spadku PKB w roku 2020 ma bazować czynnikiem podstawowym ma być popyt wewnętrzny to była po prostu kompletnie nieracjonalne nielogiczne, a widzimy ten to myśl zawartą w dokumentach przedstawionych do mających na celu przygotowanie kolejnego budżetu, więc jeżeli taka myśl się tam pojawia to muszą być działania, które są zgodne i spójne z tą myślą, a więc ta propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2800 jest jak najbardziej racjonalna i spójna z tym właśnie przekonanie, że to popyt wewnętrzny musi ma być tym czynnikiem, który umożliwi nam w roku 2021 wzrost gospodarczy, więc ten ten element wydaje się dosyć istotne ja też pozwolę przypomnieć, że to rok nasz tego obecny rok rok epidemii jest także z punktu widzenia płacy minimalnej o tyle nie chcę powiedzieć inne, ale na ten element zwróćmy uwagę, że jest to, o którym komisja Europejska przygotowuje ramy prawne dla Europejskiej uczciwej płacy minimalnej zresztą też w tym procesie tej przygotowywanej regulacji pojawiają się elementy związane ze wzmocnieniem rokowań zbiorowych, czyli tym od tych kwestiach, o których rozmawialiśmy przed wiadomościami, więc konieczność zwiększenia siły i znaczenia płacy minimalnej także w zakresie podmiotowym, czyli tego kogo ona dotyczy jest widoczne w całej Europie jest widoczne działania także komisji Europejskiej i ostatnia rzecz, którą chcę zwrócić uwagę pamiętajmy, że w Polsce mamy pewne problemy z zakresem płacy minimalnej przypomnę tutaj o na pewno dostrzeżona i pracy wszystkich przez nas wszystkich w okresie epidemii kierowców przykładowego 1 Uber Eats czy innych platform internetowych większości wypadków w Polsce to są osoby, które w ogóle nie są ani nie mają prawa do płacy minimalnej, a dostawki godzinowej ze względu na to, że w ogóle ani relacja pracownicza ani umowa zlecenia nie są to osoby samozatrudnione tego typu obszary powinniśmy likwidować i prawo do płacy minimalnej powinno mieć charakter całkowicie powszechne, a pracodawcy, powołując się na dane dostarczone przez Ministerstwo Finansów do rady dialogu społecznego mówią 63% wynagrodzeń w mikrofirmach to płaca minimalna to może oznaczać, że jeżeli podniesiemy to 63% tych pracowników mikrofirm może w ogóle stracić pracę to prawda panie profesorze to prawda ja chyba mógł bardzo kulturalnie, dyskutując jak zwykle do państwa chyba się upomina pewne minimalne zasady dialogu na nich nie zawsze pani Barbara zaczyna, bo ja nie na to, że da za wszystkimi wątkami, które trzeba poruszyć, więc może teraz przynajmniej mogłem bywać stąd te i inne tej dyskusji wskazać na te tu proszę rozważyć to jest moja wrodzona taka szarmancki, że zawsze zaczynam od pań zaczynam, więc chcę powiedzieć, że fakty tak w 2008 roku są ważne są dane z PIT i z deklaracji ubezpieczeniowych, z których wynika, że 63% mikro i 40% małych firm posługuje się tą kategorią minimalnego wynagrodzenia, ale chcę powiedzieć, że w tym dialogu na temat kosztów pracy, bo tak patrzymy na ten problem akurat Konfederacja Lewiatan chciała zachować się bardzo odpowiedzialnie zachowała się bardzo odpowiedzialnie, wykonując badania badania reprezentatywnej w czerwcu lipcu, z których jasno wynikało, że pracodawcy dla poradzenia sobie z kryzysem i ochrony miejsc pracy oto, aby nie redukować zatrudnienia potrzebują pewnego oddechu i wzrost kosztów pracy jest najgorszym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku tych mikro małych przedsiębiorstw ja się założy i tutaj pewne już mogę się umawiać na koniec pierwszego kwartału 2021 roku, że bezrobocie poprzez takie rozwiązania będzie w Polsce dwucyfrowe, a szara strefa znowu na roślin znowu będziemy narzekać na pogorszenie jakości pracy, bo ja rozumiem oczywiście retoryce argumenty związków zawodowych, że od trzeba myśleć o tym aby, aby płaca minimalna rosła, ale ja bym powiedział to się pojawiło na dyskusji na zespole budżetu wynagrodzeń świadczeń, bo tam się odbyła taka Trójstronna dyskusja w zespole, w którym pewnemu kieruje bezpośrednio w prezydium i tam pojawi się inny wątek to znaczy, jeżeli mówimy o wzroście płacy minimalnej to dlaczego na ten okres kryzysu nie pomyśleliśmy o tym, aby np. zredukować PIT, czyli dzięki Putinowi podatkowemu zapewnić ten nominalny wzrost płacy minimalnej bez obciążania dodatkowymi kosztami pracodawców jeśli inwestować w coś, bo kryzys popytowy rzeczywiście jest faktem to może raczej pójść w kierunku inwestycji jakość usług publicznych i Unia Europejska, której kule Barbara wspominała mówi wyraźnie, że w Polsce jakość usług publicznych jest fatalna Solidarność zaproponowała 9% ja bym powiedział, że nawet na 10% dla służby zdrowia i edukacji nas stać powinniśmy jeśli inwestować to właśnie jakość usług publicznych przypomnę, że płaca minimalna 2800 to by po regulacjach, które zaproponował rząd w 2020 roku dla nauczycieli oznacza, że ten nauczyciel stażysta będzie zarabiał niewiele więcej 2900 ofert konwersja płac jest gigantyczna, jeżeli źle opłacamy usługi publiczne to będziemy mieli słabe państwo ja mam wrażenie, że te argumenty, które tutaj padały one trochę są podbudowane takim hurraoptymizmem, który jeszcze mamy z kampanii wyborczej już dziś politycy zaczynają mówić o prawdziwym kryzysie, który nas czeka i to są moje obawy, bo ja patrzę także zawodowo przede wszystkim na konsekwencje dla rynku pracy, a te uważam, że oznaczać będą niestety duże redukcje zatrudnienia dlatego przedsiębiorcy zaproponowali 2716 jako takie rozwiązanie kompromisowe, a więc dokładnie tyle ile wynosi ten mechanizm ustawy o waloryzacji płacy minimalnej wynikający z ustawy skoro nie było zgody na to, aby na ten rok odejść od tych od tych regulacji uważamy że, o ile rozumiem związki zawodowe to rząd powinien też tego wskaźnika, bo zaproponowanie tak 2800 na starcie, czyli wzrost 8% płacy minimalnej jest po prostu nieodpowiedzialny perspektywy tego co może wydarzyć się na rynku pracy i co teraz biedny mam zrobić, bo została ona mniej więcej minutę minuta audycja oddam głos pani Surdykowski jak pan profesor potem będzie mówił, że była pani wyraźnie faworyzowana to po meczu proszę się nie ma na zakończenie mam ochotę powiedzieć tylko to, że całkowicie Jacku zgadzam, że jakość usług publicznych jest kwestią kluczową jest kwestią kluczową szczególnie w tym trudnym okresie, które przeżywamy oczywiście przede wszystkim w sferze ochrony zdrowia także w sferze edukacji, gdzie ilość wyzwań stojących przed nauczycielami i olbrzymiej trudności, które mogą być związane z efektywną efektywne nauczanie dzieci w różnym wieku w sytuacji, w której możemy mieć do czynienia z takim rozwoju choroby dialogu z połączeń, bo jest 1 rzecz, która myślę, że nas Barbara łączy, bo w 2007 roku udało nam się zawrzeć porozumienie w sprawie telepracy dziś koniecznym rozwiązaniem jest praca zdalna praca zdalna jest w pewnym sensie takim będę taką regulację, która może złagodzić skutki gospodarcze skutki dla firm z Koroną wirusa uderzenia pandemii tutaj potrzebne są stałe regulacji nie może być także dla pierwszych kilku praca zdalna jest regulowana ustawą incydentalną nowi piłkarze zazwyczaj idziemy tą ostatnią minutę, więc tylko należy się zgodzić, że taka praca zdalna, która ma odpowiednie zabezpieczenia w zakresie BHP w zakresie prawa pracownika do czasu wolnego swobodnego jest kluczowa, aby regulacje się pojawiły były kompleksowe całkowita zgoda, a ja się cieszę, że w tej ostatniej audycji w okresie wakacyjnym, którą miałem okazję prowadzić w magazynie EKG mieliśmy przykład bardzo fajnego dobrego mądrego dialogu autonomicznego, którzy fachowo mówi dzięki naszym znakomitym gościom którymi byli pani Barbara Surdykowska biuro eksperckie dialogu i polityki społecznej NSZZ Solidarność bardzo dziękuję dziękuję państwu pan prezes Jacek Męcina doradca Konfederacji Lewiatan były wiceminister pracy i polityki społecznej także dziękuję i muszę dodać Uniwersytet warszawski w kierunku dialogu autonomicznego będziemy podążać dziękuję również dziękuję państwu za 2 tygodnie, kiedy słucha liście nie w roli gospodarza, ale dla państwa dla siebie mam dobrą wiadomość jutro magazyn poprowadzi Maciej Głuchowski jak ja lubię słuchać tych audycji smaczkiem w roli gospodarza podziękowania też dla wydawców Maciej Jarząb Jordana jest przygotowali dzisiejsze EKG realizowała japońska bardzo dziękuję za chwilę informacje o nich program Owczarek ja jeszcze z państwa spotkamy w raporcie gospodarczym po dwunastej 40 lat zatem do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA