REKLAMA

Pierwsze wnioski i nowe problemy przedsiębiorców

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-08-10 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze Maciej Zakrocki nowy zapraszam na raport gospodarczy 29lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja unijnej dyrektywy o delegowaniu pracowników państwa członkowskie miały 2 lata, czyli do 29lipca tego roku na dostosowanie przepisów krajowych do nowych zasad przyjmowania pracowników delegowanych 29lipca minął już blisko 2 tygodnie temu i pora się przyjrzeć jak to działa, tym bardziej ważne jest to, bo akurat pracowników delegowanych Polska ma wielu i to nasz kraj Rozwiń » był najbardziej sceptyczny co do proponowanych w dyrektywie rozwiązań może powinienem powiedzieć dokładniej nasze rządy i organizacje pracodawców niż nasz kraj, bo akurat związki zawodowe zasadę taka sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu ochoczo podchwyciły zatem jak się żyje z dyrektywą to pytanie za chwilę wrócił w raporcie gospodarczym, ale teraz jeszcze zobaczmy co tam słychać na rynku walut euro 4zł 7gr to frank oczywiście mamy jeszcze raz frank szwajcarski 4zł 7gr euro 439 funt 486 i dolar 372 na giełdzie papierów wartościowych lekki optymizm WIG 201820 punktów to jest +018%, a jeśli chodzi o WIG to jest w tej chwili 51 850 to jest na plusie 023% nawet spora zapowiadał rozmowy goszczą raportu gospodarczego raport gospodarcze, a gościem jest pani Joanna Torbé adwokat ekspert BCC do spraw, aby się do spraw prawa pracy delegowania pracowników tak może najlepiej po dzień dobry panie dzień dobry zacznijmy od tego, że no jak powiedziałem przepisy już działają obaw w polskich firmach było bardzo wiele może to jest jeszcze za mało czasu, ale czy możemy powiedzieć przede wszystkim firmy zdążyły się przygotować czy jakoś bez większych perturbacji to delegowanie od niemal 2 tygodni odbywa no trzeba powiedzieć, że te przepisy są dla nas sporym utrudnieniem, zwłaszcza w dobie szalejących pandemii w sytuacji, kiedy tak naprawdę walczymy o utrzymanie miejsc pracy utrzymanie biznesu i trzeba powiedzieć, że chociażby Polska rada przedsiębiorczości w skład, której wchodzi biznes Center Club pisała apelowała do komisji Europejskiej o przełożenie tego czasu na transpozycję wydłużenie tego czasu i komisja Europejska nie zgodziła na to i jest taki mamy w tej chwili taki stan dużej niepewności, dlatego że mamy bardzo dużo niejasno się niejasność tych przepisów poszczególnych państwach przepisy zostały wprowadzone właściwie na ostatnią chwilę niemiecka ustawa o delegowaniu nowelizacja niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników, a przecież tam daleko wiemy bardzo dużą ilość personelu została uchwalona w ostatnim miesiącu to samo zrobili zrobiła Francja też na ostatnią chwilę było wprowadzane nowe przepisy wiele tych zapisów jest dla nas niejasnych wiele też tych krajowych ustawodawstw wykracza poza, o co co przewiduje dyrektywa, więc mamy taki duży stan niepewności duży stan takiej takiej niepewności związanej z tym jak organy kontrolne będą reagowały na nowe przepisy w jaki sposób będącego ex egzekwowały to jest potęgowane tym, że komisja Europejska nie chce nam odpowiadać napytania dotyczące tego co miała na celu jak interpretować te normy natomiast na większości przypadków legalny rynek do tych przepisów się dostosował na tyle na ile da się do nich dostosować no pierwszy komentarz do pani słów to jest taki, że widać nie tylko my robimy wszystko na ostatnią chwilę, a drugi i to już na poważnie o tyle ta sytuacja jest bardzo trudna, której pani mówi niejasności przepisów, ponieważ dyrektywa również mówi o karach za naruszenie zasad z niej wynikających przedsiębiorcy mogą nawet płacić kary do kilkuset tysięcy euro za 1 pracownika, więc to rzeczywiście sprawa jest bardzo poważna tak mówiąc o tym mówiąc o tym w pisaniu przepisów na ostatnią chwilę to trzeba powiedzieć akurat w tym przypadku w przypadku ustawodawcy polskiego ustawodawca Polski też się nowelizuje ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług natomiast nigdy Polski ustawodawca nie oni się nie przyjmował takiej polityki poza kosą zarząd związku z tym nasze przepisy są takie w miarę łagodne dla dla kraju w dla pracodawców, którzy delegują do nas personel z zagranicy, czego nie można powiedzieć o przepisach francuskich czy np. w przepisach niemieckich warto zaostrzają reguły delegowania, jeżeli chodzi o kary ETO o to są nie tylko grzywnę tu trzeba pamiętać, że tutaj też chodzą gra tak bardzo ostre sankcje łącznie z karami pozbawienia wolności także rzeczywiście musimy się liczyć z tym, że to i gdyby dostosowanie się do tych przepisów maksymalny sposób można leży w interesie każdego pracodawcy i czekamy też na reakcję organów kontrolnych czy to będzie także będą jeszcze wzmożone kontrole jeszcze bardziej w stosunku do tego co było do tej pory czy też pozostanie na dotychczasowym poziomie, choć trzeba pamiętać, że są takie kraje jak Francja, które skutecznie przed nowelizacją dyrektywy sobie poradziły z pracodawcami delegowanymi i ilość kontroli takich można powiedzieć, że szykan tamtej strony spowodowała, że wielu przedsiębiorców po prostu założyło działalności za granicą nie mieliśmy tego z tym do czynienia z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia np. w Niemczech i patrzymy obserwujemy na to czy tutaj się coś będzie zmieniało pod kątem jakości standardów prowadzenia kontroli kontrolowania przedsiębiorców sprawdzania czy dostosowali się do tych nowych przepisów było trochę czasu jak powiedziałem, aby się do tego przygotować i no tu rzeczywiście niedobrze, że przepisy poszczególnych państw weźmy tak późno, ale czy przedsiębiorcy no sami jakoś sobie to wszystko skalkulowali i przyjmując oczywiście to jako pewne uproszczenie to hasło ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu czy są już jakieś sygnały, które mówią, że nie pod tą dyrektywą ta forma pracy poza granicami po prostu nie będzie opłacalna to trzeba powiedzieć, że hasła jeśli chodzi o wprowadzanie tej nowelizacji dyrektywy hasła były bardzo Szczytna natomiast cel, jeżeli czytamy te przepisy i jeżeli widzimy w jaki sposób jakaś niechęć do interpretowania tych przepisów przez samych samego pomysłodawcę przez komisję Europejską, jaka jest skala wprowadzania tych przepisów poszczególnych państwach w sposób wykraczający poza to co mówi ustawodawca wspólnotowy no to cel jest można powiedzieć inne niż te szczytne hasła, które były, która wszystkie cały tej nowelizacji i tak naprawdę my uważamy, że tutaj górę biorą partykularne interesy poszczególnych państw, które coraz bardziej zmierzają do tego, żebyśmy zakładali firmy po prostu za granicą i niedaleko chwali pracowników natomiast nie jest tak, jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że delegowanie pracowników, którzy koniec delegowania pracowników związku z tymi zmianami to trzeba powiedzieć, że tak nie jest kalkulujemy koszty w tej chwili do 12 miesięcy ewentualnie za powiadomieniem o określonych instytucji to 18 miesięcy zachowujemy część nasze ustawodawstwo polskie dotyczące dotyczące umów o pracę czy dotyczące stosunku pracy po tym okresie rzeczywiście tak można być kolokwialnie Adam zupełnie w prawo obce w zakresie prawa pracy, ale też w zakresie takich szerszych przepisów jak np. odpowiedzialność pracodawcy trzeba pamiętać, że koszty, które technika kalkulujemy, a tutaj, odnosząc się też do tego hasła to ustawodawca wspólnotowy nie bierze pod uwagę tego, że sam transfer pracownika za granicą czy transfer personelu zagranicę jest kosztowne i niesie za sobą dodatkowe koszty, więc w połączeniu z tymi nowymi przepisami okazuje się na pewnych obszarach rzeczywiście delegowanie pracowników jest drogie jest nawet droższe niż zatrudnienie pracownika za granicą bez bez tego całego procesu delegowania, bo wtedy odpadają nam koszty związane z tym transferem także tutaj ustawodawca wspólnotowy nie jest do końca sprawiedliwe, ale niestety prawo jest prawem ja tylko przypomnę słuchaczom, że to, o czym teraz mówimy nie dotyczy jeszcze kierowców, bo to często się krajało 2 sprawy tzw. pakiet mobilności co prawda już cały proces legislacyjny w tej sprawie został zakończony, ale dopiero niedawno, więc jeszcze jakieś 1,5 roku może nawet do 2 lat potrwa proces wprowadzania go życie więc, o czym mówimy tej branży jeszcze nie dotyczy natomiast pojawiło się też trochę informacji pewnego zaburzenia za z jakiegoś niezrozumienia przepisów dotyczących delegowania opiekunów wyjaśnimy kogo chodzi na czym polega problem rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiło się dużo materiałów prasowych przedstawiających branże opieki domowej, czyli innych przedsiębiorców, którzy delegują polskich pracowników do niemieckich gospodarstw domowych, gdzie ci pracownicy świadczą usługi opieki na rzecz osób starszych i tutaj pojawiło się sporo takich prasowych doniesień w sposób niekorzystny przedstawiających branża opieki zapamiętać, że mamy w tej chwili starzejące się społeczeństwo w Niemczech brakuje to głównie chodzi o Niemcy w Niemczech brakuje opiekunów domowych i popyt na te usługi jest, zwłaszcza tej chwili to pan Demi też odnotowujemy zwiększony nawet o PIT Mateusz i natomiast to powoduje, że na tym rynku wyrastają na firmy, które nie działają legalnie i na kanwie takich drastycznych przypadków pokazuje się całą branżę od jakiś taki można powiedzieć nawet nieuczciwy sposób jednocześnie jakiś sposób uwłaczający samym opiekunem, jeżeli czytamy w doniesieniach prasowych opiekunowie są pracownikami jak obozu pracy to jest absolutnie karygodne uwłacza tym osobom, które ten trudny zawód wykonują, a należałoby tak naprawdę pochylić się na tym, żeby budować świadomość wśród pracowników jak wybrać swojego pracodawcę, żeby pracować legalnie to nieopłacalne to co dostaje na rękę decyduje o tym czy mam dobrego pracodawcy czy nie, bo proszę pamiętać, że czarny rynek płaci zawsze więcej i dużo więcej, bo jeżeli ktoś odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce od 200zł 500zł albo, jeżeli ktoś ubezpiecza co prawda pracownika w Niemczech, ale od zaniżonych godzinę pracy to to jest czarny rynek i jak gdyby nie mogą nie mogą się pracownicy kierować wyłącznie wysokością swojego wynagrodzenia i powinni zwracać uwagę również na dodatkowe elementy na to czy są ubezpieczeni jak są ubezpieczeni jak są opodatkowani czy ktoś im pomoże to zawód też, który wykonuje się w gospodarstwie domowym, gdzie mogą się zdarzyć różne rzeczy i potrzeb ma jest takiej pewności, że ktoś, kto nie wysyła zagranicę może nie zostawi mnie tam na miejscu bez niczego także także przedstawianie całej branży opieki w takim niekorzystnym świetle na pewno jest niesprawiedliwe natomiast po stronie organów zarówno polskich jak po stronie organów zagranicznych jest to, żeby takie zjawiska, żeby ten czarny rynek absolutnie eliminować szkoda tylko bardzo ubolewamy, że wprowadza się przepisy na na gruncie wspólnotowym, które nie zmierzają do wyeliminowania czarnego rynku, które utrudniają funkcjonowanie legalnie działającym firmom, a czarny rynek dalej nam się naga dalej nam się rozwija także to jest taka, czyli alternatywa, które dzisiaj rozmawiamy to właśnie do niej nie pomogła eliminacji tego czarnego rynku udało się stworzyć takich zapisów przy okazji aby, aby w tej sprawie no poprawiła się sytuacja dyrektywa nie pomaga ani, jeżeli chodzi o czarny rynek opieki ani, jeżeli chodzi o lokalny rynek delegowania pracowników ona nie pomoże na wyeliminowaniu tego rynku, dlatego że trzeba pamiętać że, gdyby czarny rynek nie dostosuje się do przepisów dyrektywy, a sankcje karne i sam je wykroczenia owe i sankcje administracyjne mieliśmy do tej pory i po stronie organów kontroli po stronie urzędu celnego w Niemczech po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po stronie Państwowej Inspekcji Pracy urzędów skarbowych leży w wykrywaniu zjawisk czarnego rynku takich jak delegowanie np. opiekunów z Ukrainy, którzy nie mają zalegalizowane i pracy takich jak zaniżanie ubezpieczenia w Niemczech zaniżania ubezpieczenia w Polsce nie płacenia podatków jak do tej pory bez rewizji dyrektywy mamy instrumenty do tego, żeby zwalczać chodzi o to, żeby bardzo tutaj aktywnie działały wszystkie organy kontrolne to, czyli jak widzimy, mimo że dyrektywa już weszła wżycie ciągle jest trochę problemów znaków zapytania, które nam przedstawiła i stara się wyjaśnić pani Joanna Torbé adwokat ekspert Business Centre Club do spraw prawa pracy delegowania pracowników za co pani bardzo dziękuję dziękuję pani redaktor dziękuję państwu dziękuję również słuchaczom, że wysłuchali raportu gospodarczego audycji, którą wydawał Bartłomiej Pograniczny realizował Szymon waluta za chwilę informacje pani program połączenie, na które zaprasza Jakub Janiszewski, a ja się państwo usłyszeć w magazynie europejskim po czternasty 40, a zatem do usłyszenia raport gospodarcze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA