REKLAMA

Przedstawiciel MSZ próbował dziś przekonać senatorów, że wybory za granicą to pełen sukces. Politycy byli innego zdania

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-08-11 17:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
172240 sekund wywiad polityczny państwa moim gościem obecnie Bogdan Klich senator koalicji Obywatelskiej i przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych dzień dobry Panie Senatorze witam panie redaktorze witam się też państwo Senat zajmuje się dzisiaj tą ustawą około oko ideową, w której Prawo i Sprawiedliwość zapisało rekompensaty dla poczty polskiej za przygotowania do wyborów korespondencyjnych 10maja i w Senacie był dzisiaj gość pan wiceminister Paweł Jabłoński Rozwiń » czy pan minister Jabłoński przekonał pana Panie Senatorze do tego, że wybory korespondencyjne poza granicami to był właściwie sukces organizacyjny normuje nie przekonały próbował coś zrobić podają rozmaite dziki, ale jego dzieci to dziś nie jest w stanie zakwestionować zmian wciąż około 80 000 Panie Senatorze straciliśmy połączenie z panem senatorem około 8080 000 mamy zjeść zaraz dowiemy się, czego dokładnie, ale jeśli chodzi o dane, które dzisiaj wiceminister Jabłoński prezentował w trakcie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w Senacie była mowa m.in. o tym, że w drugiej turze odesłano aż 83% pakietów wyborczych z tych pakietów, które konsulaty wysyłały do wyborców przed drugą turą wyborów wiceminister mówił także, że były czynniki zewnętrzne niezależne od rządu w postaci m.in. oczywiście przesyłek pocztowych i usług pocztowych na terenie poszczególnych państw, które uniemożliwiały sprawne przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych mamy ponownie połączenie z senatorem Bogdanem Klichem Panie Senatorze 80 000, czego 80 000 osób, które to kogo przepraszam najmocniej 80 000 osób za granicą Polek Polaków za granicą, które zarejestrowały się do wyborów, a zatem miały chęć głosowania ale, których głosy nie zostało nie wpłynęły do komisji wyborczych za granicą no i teraz jesteśmy w stanie uzyskać informacji, jaka czy spośród tych osób to są ci, którzy wysłali swoje głosy, ale one na czas przez wniosek jest ze względu na ich opieszałość tylko ze względu na to, że premier zawarty w ustawie były horrendalnie krótkie, bo tylko 6 nie miał wyborca na wysłanie tej odbiór i na wysłanie tej tej tej przesyłki do głosowania Unię, a zatem zakłada ze względu na liczbę wpływających skarg protestów i zastrzeżeń, że największa część spośród tych 80 000 osób to są ci, którzy chcieli zagłosować, a nie byli w stanie zagłosować, ponieważ ich głosy spłynęły zbyt późno bądź w ogóle nie zostali taki do głosowania to jest ewidentny błąd ze strony ustawodawcy w tym wypadku większości pisowskich w sejmie, bo większość PiS-owska zmieniła ustawę senacką myśmy postulowali 9 dni zostało tylko 6 dni na wykonanie tej operacji przez wyborców stanowczo za mało a PiS chciał, a po drugie, ze względu na słabą organizacji i słabe przygotowanie wyborów pomimo tego, że w placówkach dyplomatycznych w komisjach wyborczych dyplomaci członkowie komisji wyborczych zgodzili się i troili, żeby rzeczywiście, aby uczynić wszystkim oczekiwaniom naszych wyborców zagrań, chociaż pojawiały się też takie doniesienia, że rząd w pewnych kwestiach w przypadku poszczególnych państw mijał się delikatnie rzecz ujmując prawną albo nie do końca wyjaśniono czy tak na dobrą sprawę brak możliwości np. głosowania w konsulacie był poza stronie państwa, w którym odbywały się wybory czy też po stronie polskiego rządu czy te wszystkie wątpliwości udało się wyjaśnić dzisiaj uzyskaliśmy zupełnie na interpretacji tych problemów, o których pan, który pan dyrektor pyta, bo wcześniej słyszeliśmy, że tam, gdzie nie uruchomiono w ogóle obsługuje, dlaczego jak np. chilijski kilkunastu innych krajach, gdzie Polacy zostali pozbawieni w ogóle możliwości, jakie okazje głosowania a, że to było wynikiem sytuacji Epidemiologicznej stanowiska kraju gospodarza do nie słyszeliśmy o tym, że wybory wyłącznie korespondencyjnie, a zatem bez możliwości oddawania głosu osobiście były też wynikiem stanowiska kraju gospodarza i słyszeliśmy wreszcie, że z tego samego powodu nie udało się w wielu krajach umożliwić Polakom osobistego uniesienia dostarczenia głosu w sytuacji, kiedy zarejestrowali się do wyboru korespondencyjnie, a dzisiaj dyrektor departamentu powiedział nam o tym, że to konsulowie, że konsulowie, ale dyplomaci decydowali o tym gdzie można, gdzie nie można i niestety, gdzie można, gdzie nie można oddać głosu jak rozumiem pan senator chciał powiedzieć no bo też tak jak pan senator mówił przedstawiciele dyplomacji próbowali tłumaczyć, że to państwa gospodarze nie wyrażali zgody na to by np. głosowanie odbywało się tradycyjnie w konsulacie albo wyborcy mogli przynieść karty do konsulatu i w ten sposób zagłosować apotem już te państwa gospody palić, gdy państwa gospodarcze gospodarze wyboru no tłumaczyli, że żadnych takich przeciwwskazań dla przeprowadzenia np. stacjonarne stacjonarnego głosowania korespondencyjnego nie było mam nadzieję, że pan senator jeszcze zaraz nam powie w jaki sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Senacie tłumaczyło dzisiaj te problemy z głosowaniem korespondencyjnym, a to może mieć fundamentalne znaczenie, bo też ograniczenie np. głosowania wyłącznie do głosowania korespondencyjnego na terenie któregoś z państw i mogło też wpłynąć na to ile osób realnie wzięło udział w wyborach mamy ponownie połączenie z panem senatorem Panie Senatorze słyszymy się, dlaczego sztuka do 3×, żeby się to jak w takim razie resort tłumaczył te o tym, opowiedziałem o tym, właśnie ten najbardziej ci zaskoczyło nie uzyskaliśmy wyjaśnienia, jakie były powody tej nadmiernej troski głównie w cudzysłowie i lekkim czy też nadmiernej troski niektórych dyplomatów oto, aby Polacy nie mogli osobiście dostarczyć się głosu podczas gdy wiemy od Polonii, że w takich krajach jak Irlandia jak wielka Brytania czy Niemcy tam, gdzie jest największe skupisko Polaków lokalne władze nie stwarzały kłopotów i informowały polskiej dyplomacji o tym, że nie należy dostarczać osobiście dziękuję głosu do komisji wyborczej to musi paść fundamentalne pytanie Panie Senatorze czy to było umyślne działanie ze strony polskiej dyplomacji pańskim zdaniem, żeby doprowadzić do tego, że liczba potencjalnych wyborców była niższa powtórzy to co powiedziałem dzisiaj nie mam wątpliwości co do tego, że panował niewielu miejscach chaos szans w tych wyborach, że były one w wielu miejscach źle przygotowane źle przeprowadź jeśli przeprowadzone pan senator mówił, że do 3× sztuka i być może rzeczywiście będzie także do 3× sztuka, chociaż postaramy się jeszcze raz połączyć z panem senatorem trudno jest ze względów technicznych ta rozmowa, ale mamy takie warunki kamer, jakie mamy od dłuższego czasu jeśli chodzi o wybory korespondencyjne no to dla opozycji do tego wszystkiego, o czym zdążyliśmy z panem senatorem powiedzieć jest oczywiście wyrok orzeczenie Sądu Najwyższego Izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, która orzekła, że wybory prezydenckie zarówno pierwsza jak i tura druga tura były przeprowadzone w sposób ważny nie tym samym Sąd Najwyższy rozstrzygał część protestów wyborczych dotyczących właśnie głosowania korespondencyjnego i większość z tych wniosków odrzucił mówiąc m.in. tłumacząc że nawet jeśli pojawiały się jakiekolwiek problemy z samym głosowaniem Noto nie miały one wpływu na ostateczny wynik wyborów tutaj oczywiście jeszcze pojawia się kwestia tego na ile ustawa, która na nowo zdecydowała o sposobie przeprowadzenia wyborów prezydenckich nie doprowadziła do tego, że liczba protestów wyborczych była zdecydowanie mniejsza niż potencjalnie mogłaby być, bo na zgłaszanie protestów wyborczych były tylko nie było tylko kilka dni w porównaniu do terminu kilkutygodniowego, który był zazwyczaj to z kolei wynikało jak tłumaczyła Prawo i Sprawiedliwość z tego, żeby zdążyć ze wszystkimi procedurami przed 6sierpnia, czyli przed datą zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy to orzeczenie Sądu Najwyższego jest oczywiście kwestionowane przez polityków m.in. koalicji Obywatelskiej, którzy wskazują na pewnego rodzaju nawet nie ma pewnego rodzaju, ale po prostu wprost na upolitycznienie Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych, która z kolei została powołana podobnie do Izby dyscyplinarnej co, do której niezależności wypowiadał się już unijne Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje mi się, że niestety nie uda nam się już wrócić do rozmowy z panem senatorem Bogdanem Klichem nie szkoda, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja przy innym przy innej przy innym programie albo inny dzień porozmawiać o tych wyborach korespondencyjnych, bo rzeczywiście nawet jeśli nie mają ten rezultat ostatecznych wyborów nie sposób przeprowadzenia już niema wpływu na to co się wydarzyło i na to kto zwycięży w tych wyborach to może to być dobra nauczka na przyszłość przed kolejnym głosowaniem i przed tym, gdyby przyszło je np. przez przeprowadzać specjalnych warunkach epidemii siedemnasta 3250 sekund za chwilę na dłuższą chwilę informacje Radia TOK FM po nich wrócimy państwa moim gościem będzie Wojciech Maksymowicz poseł Prawa i Sprawiedliwości, choć ugrupowania porozumienia Jarosława Gowina także wiceminister nauki szkolnictwa wyższego będziemy rozmawiać o programie dla repatriantów, który przygotowało ministerstwo spraw ministerstwo nauki głównie ze względu na to by umożliwić studentom wymianę kulturalną i jakiekolwiek jakiekolwiek możliwości edukacji tutaj w Polsce mamy jeszcze na chwilę senatora Bogdana Klicha Panie Senatorze słyszymy się co się tam 4× 4× sztuka mamy doszła już niewiele telefonów komórkowych nie mamy już niewiele czasu, więc wrócę do tego wątku, którym doktor, który tutaj poruszałem zapytam pana o ten uchwałę Sądu Najwyższego, bo mimo tych wszystkich zastrzeżeń, które państwo zgłaszają do przeprowadzenia tych wyborów ona ostatecznie usta zostały uznane za ważne akcenty są najwyższe ocenił część większość spośród złożonych skarg wyborczych część spośród tych skarg wyborczych kilkaset to były skargi od Polaków za granicą one można podzielić na deskach można podzielić na 4 kategorie skarżyli ci, którzy nie zdołali się zarejestrować były takie przypadki skarżyli ci, którzy wysłali cóż nie otrzymali pakietów wyborczych było trochę takich przypadków największa liczba przypadków byli właśnie ci, którzy wysłali wysłali swoje głosy, ale ich głosy ich zdaniem nie zostały uwzględnione przez komisję, bo trzeba wpłynęły zbyt późno nie z ich winy i wreszcie tacy, którzy wysyłali kopertach zbiorczych przekonani o tym, że tak też można efekt ostateczny Panie Senatorze jest taki, że te wszystkie skargi zostały nawet jeśli Sąd Najwyższy przychylił się do części z nich to one i tak nie miały zdaniem sędziów wpływu na ważność wynik wyborów tak dlatego, żeby te 80 000 osób, o których mówię nie mogły wpłynąć na wynik wyborów różnica pomiędzy kandydatami była ponad około 400 000 nieco ponad 300 000 głos, chociaż też nie poznamy nigdy skali osób, które potencjalnie mogłyby wziąć udział w wyborach, ale przez te warunki higieniczne czy przez konieczność głosowania korespondencyjnego z tego swojego prawa nie mogły skorzystać albo nie skorzystały, bo było to zbyt trudne Panie Senatorze na koniec jeszcze jest uchwała Senatu w sprawie Białorusi z apelem do instytucji międzynarodowych z apelem do władz polskich czy treść tej uchwały była konsultowana z ministerstwem oraz spraw zagranicznych, bo wczoraj senator Bosacki mówił tutaj u nas, że są, że są jakieś zastrzeżenia ze strony resortu to przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych wiceminister Jabłońskim na czele byli dzisiaj obecnie na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Komisji Ustawodawczej Oceń odnieśli się do tego projektu ten projekt jest projektem, który powinien być zaakceptowany zarówno przez większość senatorów mam nadzieję także uda się przez aklamację przyjąć tę uchwałę Ossowska tego nie wiem to zależy od poprawy, które będą wprowadzone do pierwotnego projektu jako przewodniczącemu komisji bardzo zależy mi na tym, żeby to był głos wspólny dlatego, że to co się dzieje na Białorusi dotyczy każdego Polaka każdego ojca tej Polski dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa Narodowego Polski dotyczy tak naprawdę bezpieczeństwa naszej wschodniej granicy dotyczy też o pewnej ludzkiej odpowiedzialności za to co reżim Łukaszenki robi swoimi obywatelami, strzelając do nich, obrzucając granatami huk owymi, zamykając dowiesz się z więzień masowo czy też zmuszająca kaskady dawania chrzanowskiej, zmuszając do emigracji to są rzeczy, które mimo nie powinny dziać się w Europie w tej sytuacji każdy Polak każda Polka, która jest no zajmuje się polityką powinna zareagować i mam nadzieję, że po dzisiejszej po dzisiejszym pierwszym czytaniu, że nasi koledzy z PiS-u też to rozumieją i oby Białorusini mieli sojuszników w nas wszystkich serdecznie panu dziękuję Bogdan Klich senator koalicji Obywatelskiej przewodniczący krajowej Komisji Spraw Zagranicznych z przerwami, ale był naszym gościem 173730 sekund teraz już ponownie oficjalnie zapraszam państwa na informacje TOK FM do nich wracamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA