REKLAMA

Bodnar: Wyłapywanie prewencyjne ludzi na ulicy to arbitralne działanie władzy

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-08-12 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:05 min.
Udostępnij:

- Wyłapywanie prewencyjne ludzi na ulicy to nie jest metoda działania policji, to arbitralne działanie władzy przeciwko któremu należy protestować - o piątkowych zatrzymaniach mówił w Poranku TOK FM dr hab. Adam Bodnar, RPO

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar dzień dobry panie doktorze dzień dobry pani redaktor inne państwa jak pan ocenia to co się dzieje dziś na Białorusi reakcje polskich władz przede wszystkim chciałbym pokazać wielki szacunek posłowi Szczerbie za to, że tam był za to, że był jedynym polskim parlamentarzystą, który obserwował sytuację na miejscu dzięki niemu możemy się dowiedzieć co Rozwiń » więcej dowiedzieć się ze źródeł wiarygodnych, bo rozmowy, ale Bieleckim i zaufanie centrum jasna to jest wydają się 1 z ważniejszych rzeczy, które mógł pan poseł Szczerba uzyskać co do polityki państwa polskiego to wydaje się, że to, że Polska postawiła Unię Europejską na apele, żeby działania koordynować na szczeblu europejskim to jest krok w dobrym kierunku pytanie czy trochę nie za późno wcześniej to polityka nie powinna być aktywniejsze panie rzeczniku chciałem zapytać także kwestie związane z zatrzymaniem kilkudziesięciu osób w czasie demonstracji, która dotyczyła z aresztu Margo aktywistki LGBT jak to wszystko wyglądało jak pan ocenia właśnie dzięki sprawdzeniu tych informacji jak pan ocenia działania policji myślę, że to była 1 z bezprecedensowy akcji ze strony policji, kiedy tak na masową skalę zatrzymywano osoby protestujące, ale też osoby, które skończą wskazuje były zupełnie przypadkowe i po prostu znalazł się w tym czasie na krakowskim Przedmieściu z naszych jak pani redaktor pewnie szukacie wiedzą dużo rzecznika działa taka jednostka organizacyjna, która nazywa się krajowy mechanizm mechanizm prewencji tortur nieludzkiego poniżającego traktowania to jest tak taka jednostka, która monitoruje stale wszystkie miejsca pozbawienia wolności w Polsce posiada dostęp zarówno na zasadzie taki ad hoc jak również regularnej odwiedza miejsca pozbawienia wolności w sobotę udało nam się moim pracownikom udało się odwiedzić od pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Warszawie społecznie i porozmawiać z 33 osobami spośród 48 zatrzymanych z tego wyłania się obraz chaosu braku wiedzy, dlaczego te osoby zostały zatrzymane przypadkowości no i też naruszenia licznych prac osób zatrzymanych i tutaj najpierw mam wrażenie to zatrzymywanie odbywały się na zasadzie popełnienia przestępstwa świata, czyli przemocy w stosunku do funkcjonariuszy czy chociażby napaści na tego trudnego wchodzenia na ten samochód oraz wykroczeń czy udział w nielegalnym zgromadzeniu, a później nagle okazało, że wszystkie te osoby prawdopodobnie będą miały zarząd 254 kodeksu karnego, czyli czynnego udziału w zbiegowisku, ale to wszystko stwarza wrażenie no właśnie, by powiedział dużego pecha usługi braku profesjonalizmu ze strony policji powstaje pytanie czy za tym stały motywacje polityczne czyli, żeby właśnie policja zachowywała się w takiej ani inny sposób szef policji twierdzi, że te osoby jednak były agresywne w stosunku do policjantów no właśnie był ten pokazują materiały policjanci pokazują materialne, których demonstracji demonstranci wchodzą na radiową wręcz twierdzono, że radiowóz został uszkodzony jak rozumiem wśród tych zarzutów wobec osób, które zostały zwolnione nie ma właśnie tego typu zarzutów tak można tak to zrozumieć niedokończone redaktor to znaczy wśród tych 48 osób też był zatrzymany oczywiście te osoby, które wchodziły na radiowóz i te osoby prawdopodobnie będą miały w tym zakresie zarzut no ale nie wszystkie 48 osób, jeżeli nawet policja mogła mieć jakieś zarzuty dotyczące np. udziału w nielegalnym zgromadzeniu to wystarczyło osobę zatrzymać pisać później przysłać pismo i ta osoba mogłaby normalnym cywilizowanym trybie wytłumaczyć się na policję ewentualnie dostać mandat karny odwołać się do sądu nie trzeba było wszystkich, którzy się można powiedzieć pojawili dziś w zasięgu wzroku policjantów zatrzymywać za na 48 godzin i zawozić na komisariat policji pozbawiać wolności i teraz te wszystkie osoby, które twierdzą, że został właśnie w ten sposób niepotrzebnie zatrzymany mają oczywiście prawa do tego, żeby złożyć zażalenie na zasadność zatrzymania, ale to nie jest metoda wyłapywanie ludzi na ulic być może nawet nazwałbym to takie wyłapywanie prewencyjne, żeby nie może już się nie gromadzili, żeby nie dotarli na ten posterunek na Wilczej to nie jest metoda działania policji to jest arbitralne działanie władzy, przeciwko któremu należy protestować, że to dokumentować pokazywać, że policja w ten sposób nie może działać przedstawiciel Pańskiego urzędu badała także na jakich warunkach przebywa Margo w tej chwili chodzi o zakład karny w Płocku jak to wygląda faktycznie już w sobotę uczyliśmy się zorientować biurze co się dzieje tak, ponieważ nastąpiło to tymczasowe areszty wykonanie tymczasowe aresztowania i to jest już wątpliwości związane chociażby ze względu na status Margo jak osoby transpłciowej zagwarantowanie bezpieczeństwa pobytu w areszcie śledczym i w sobotę okazało się, że myśmy początkowo wiedzą, że mam być w areszcie śledczym w Białymstoku, by warszawskiej Białołęce to właśnie po południu był rok Margo została przewieziona do zakładu karnego w Płocku i udało się pani dr Dawidziuk mojego biura odwiedziła ją wraz z niedzielny poranek w zakładzie karnym w Płocku teraz, jakie są informacje najważniejsza jest taka, że Margo przebywa w celi jednoosobowej to jest ogromna cela przejściowa, która służy obecnie wszystkim osobom, które są tymczasowo zatrzymywane czy tymczasowo aresztowane czy też są kierowane do odbywania kary pozbawienia wolności, gdyż na 14 dni ze względu na koronach wirusa w takich celach przejściowych osoby przebywają także tutaj nie ma tego niebezpieczeństwa, które prawda pojawiają się w mediach czyni to, że osoba trans płciowa zostanie skierowana do oddziału męskiego wtedy może dochodzić różnych niebezpiecznych sytuacji po drugie, no to jest też kwestia, którą będziemy monitorowali mianowicie co dalej i czy bezpieczeństwo zostanie zagwarantowane wydają się, że tutaj istnieje świadomość po stronie służby więziennej, że nie można prowokować żadnych sytuacji niebezpieczny jeśli chodzi o poszanowanie innych tras to tutaj no jedno zastrzeżenie poważne, ale mam wrażenie, że zostało naprawione to jest dostęp do adwokata w niedzielę jeszcze adwokat dostępu nie miał tu czytam wypowiedzi profesora k dzwoni, że jak rozumieć ten ta relacja z adwokatem została nawiązana wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta tutaj w radiu TOK FM, gdy mówiłam, że została zatrzymana aktywistka Margo stwierdził, że mówienie prawdy, bo tak naprawdę został zatrzymany Michał też i co bym powiedziała na to, gdyby on zażądał ode mnie się zwracać do niego Loretto nawiązywał do skeczu Monty Pythona jak pan postrzega ten spór przede wszystkim mam wrażenie, że w Polsce mamy przerobiony temat w ogóle trans płciowości oraz Maciej rozumie ona określa jako osoba nie wina na zdrowie rozumiane w ten sposób, czyli taka, która się identyfikuję z żadną płcią tak to jest jest z 1 na temat trans płciowości też jest temat Inter uczciwości czy właśnie braku tej identyfikacji wydaje mi się, że natomiast mówię o tym, że mu gardło mnie przerobiony, ponieważ okazało się, że właśnie kwestia nazywania osoby, która albo jest w procesie tradycji albo 11 szykuje się żadną płcią albo np. jeszcze nie przeprowadziła całej procedury jest w trakcie właśnie budzi wątpliwości z punktu widzenia jak się zwracać do tej osoby i z punktu widzenia standardów praw człowieka jest oczywiste, że jeżeli osoba sobie życzy, żeby nazywać ją, używając końcówek żeńskich bądź imion żeńskich tak jak w tym przypadku należy to uszanować i nie należy wtedy na siłę stosować tej identyfikacji, która być może identyfikacją formalną wynikającą z dokumentów, ale taki właśnie którą, która została urządzić oficjalnie zadeklarowana przez osobę jako ta odpowiadająca jej godności, która wskazuje na szacunek dla decyzji, którą ta osoba podjęła stąd też konsekwentnie biurze rzecznikami w tym przypadku używamy to właśnie imienia Margo, ponieważ jak rozumiem Margo w ten sposób chce, aby ją określano na to także samego początku wskazywała pani Mirosława Makuchowska prezeska kampanii przeciw Homofobii, żeby w ten sposób się czy zwracać jak pan ocenia zasadność decyzji sądu o areszcie, który ma potrwać 2 miesiące dla Marco przede wszystkim nie znam uzasadnienia to jest myślę, że podstawowa kwestia, żeby tak naprawdę nie wiemy do czego możemy się w ogóle odnieść i ta decyzja o tym, że, by nie udostępniać opinii publicznej uzasadnienia nie jest do końca przeze mnie zrozumiał natomiast panie doktorze doprecyzujmy sąd stwierdzi, że nie może ujawnić uzasadnienia bez zgody prokuratury tak jest, że prokuratura musi wydać zgodę to znaczy mam wrażenie, że są też powinien to postanowili dostarczyć pełnomocnikom oni wtedy nie mają przeszkód w tym, żeby to postanowień być może oczywiście wykazywanie takich danych udostępnionych, toteż powstaje pytanie czy to, jaką decyzję obrona tej sytuacji podejmie natomiast wydaje mi się, że nawet, jeżeli cały uzasadnieniem, bo nie być dostępne to sąd, kierując się tym, że to jest ważne dla opinii publicznej powinien przede wszystkim podać podstawowe motywy podstawowe argumenty, które przez przemawiały za tym, żeby ten areszt tymczasowy stosować, a my tego cały czas nie wiemy natomiast mam pewną trudność w komentowaniu tego aresztu, ponieważ ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich wskazuje rzecznik nie ma w zasadzie istotnych kompetencji dotyczących kwestionowania stosowanie środków zapobiegawczych zawsze w takich sprawach, jeżeli chodzi o stosowanie aresztu działamy na jakiej zasadzie, że dopytujemy się sąd o kwestie czysto formalny, czyli od wchodzimy w sprawę do takiej zasadzie, bo dobrze drogi sądzi skoro areszt stosuje się co zamierzasz w tym okresie, kiedy należy będzie stosowany zrobić jak zamierza działania podjąć, dlaczego tak robimy, ponieważ ustawa o rzeczniku podtrzymuje, że zakazuje rzecznikowi wkraczanie w sferę niezawisłości sędziowskiej niezależności sądu dlatego tutaj trudno jest też tak sposób tak bardzo bezpośrednio odnosić się czy areszt był zasadnie uznał, że stanowienia rozumiem rozumiem, że ma pan pewien problem z komentowaniem tej decyzji sądu natomiast tylko dodać, że portal wpolityce podał nieoficjalnie informacje na temat tego jak wygląda to uzasadnienie Otóż sąd prokuratora podkreślają obawy matactwa wpływania na świadków możliwości ucieczki, a 1 z przesłanek jest to, że Margo podała adres koresponduje do korespondencji siedziby kancelarii prawnej, czyli nie ma stałego miejsca zamieszkania i to wedle sędziego jak rozumiem był powód jedno 11 z powodów pani mogę, którzy co powiedziałem wcześniej natomiast mogę powtórzyć standard praw człowieka jest taki, że jeżeli podaje się jako powód stosowania aresztu obawę matactwa czy obawy przed ucieczką to trzeba to wyraźnie uprawdopodobnić nie wystarczy tylko tego napisać w postanowieniu trzeba uprawdopodobnić na podstawie różnych okoliczności będzie może niestety musimy kończyć jeszcze króciutko chciał, żeby pan odpowiedział na pytanie jak to możliwe, że te furgonetki z kłamstwami na temat osób LGBT wciąż krążą po ulicach no wygląda na to, że jedyny środek prawny za pomocą, którego można powstrzymać tego typu furgonetki to jest powództwo o ochronę dóbr osobistych, czyli działań, które zostało zrealizowane przez przez Stowarzyszenie Tolerado z Gdańska, które uzyskało zabezpieczenie powództwa tylko proszę zauważyć, że przeprowadzenie tego typu procesu nawet po nawet służenie samego powództwa i uzyskanie zabezpieczenie zabezpieczenia to już ostatnie pytanie kwestia czasu pewnego wysiłku organizacyjnego natomiast te furgonetki też ta treść może się zmieniać na zawsze musi być taka sama także tutaj w sytuacji, kiedy państwo w tym Polski w tym policja się tym interesuje wręcz przeciwnie ochrania te furgonetki to mam wrażenie, że obywatele mogą są dość bezsilni Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar był gościem Radia TOK FM dziękuję bardzo, za informacje po informacjach szef ZNP Sławomir Broniarz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA