REKLAMA

"Lex Prawo i Sprawiedliwość"? Urzędnik, w imię walki z koronawirusem, będzie mógł bezkarnie łamać prawo

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-08-12 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:14 min.
Udostępnij:

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w ustawie covidowej wyłączający bezprawność naruszenia przepisów, jeśli narusza się je w ramach walki z koronawirusem. Dr Piotr Kładoczny - karnista z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka - ocenia, że jest to przepis, który może prowadzić do samosądów. Projekt wyłącza praktycznie odpowiedzialność urzędników i policji, m.in. za organizację wyborów 10 maja czy przekroczenie uprawnień w trakcie protestu na Krakowskim Przedmieściu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, która w TOK FM punktualnie 5 minut po godzinie osiemnastej przed mikrofonem Adam Ozga będę miał przyjemność spędzić z państwem najbliższą godzinę, a w pierwszej części naszego programu łączymy się z dr. Piotrem Kładocznym karnistą wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry panu dzień dobry panie dyrektorze dzień dobry państwu nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania rakowi 19 narusza Rozwiń » obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działania nie byłoby możliwe byłoby istotnie utrudnione taki zapis zgłosili w sejmie posłowie PiS-u nowelizacji ustawy kominowej w uzasadnieniu czytamy, że konstrukcja tego przepisu nawiązuje do stanu wyższej konieczności, dlaczego w takim razie nie wystarczy po prostu stan wyższej konieczności sam chciałbym powiedzieć panie redaktorze w ogóle trochę w szoku, bo po pierwsze, poznałem 2 godziny temu z tą nowelizacją in zapowiedź projektem nowelizacji miał pan 2 godziny, żeby ochłonąć już miałem, ale ciągle jeszcze jestem moim zdaniem troszkę szoku, ponieważ to rzeczywiście przepis dziwnym pan redaktor łaska nie można dlaczego, dlaczego nie wystarcza wystarcza nie tylko wystarcza stan wyższej konieczności również mamy jako jako to jako kontratyp okoliczność wyłączająca winę w tym przypadku pamiętajmy również, że przestępstwem z definicji czasem wynika z przestępstwem jest także, że taki czyn tylko, które jest szkodliwy społecznie to w stopniu wyższym niż znikomym między Lechem przyjęli, że jakieś działania czy to funkcjonariuszy czy innych osób, które funduszami nie są, ale przekraczają swoje uprawnienia bądź no bo jakiś czyn zabroniony w dobrej intencji przeciwdziałania widowisk i moglibyśmy to wykazać Noto być może wystarczyłaby również ta kwestia oceny szkodliwości społecznej czynu tymczasem funduje nam się uprzejmie taka próba nowego kontratypu okoliczności, łącząc bezprawność tym samym wyłączającej przestępczość czynu no ewidentnie moim zdaniem skierowana NATO na usprawiedliwienie pewnych działań, a to nie jest tak jakby to domniemywa pewne kwestie tylko również powoła na to te same na ten sam dokument na tych kandydatów mówi, czyli uzasadnieniu tego projektu taką oto frazę, że o znaleźne zauważyć, że zgodnie z zobowiązań co w kodeksie karnym zasadą prawda to jest sąd stosuje ustawę obowiązującą w momencie orzekania, chyba że poprzednia ustawa zbliża do sprawcy, a i konkluzja nie pozostawia wątpliwości, że proponowany przepis znajdzie zastosowanie do czynów popełnionych także przed wejściem w życie tego przepisu, czyli to jest działanie prawa wstecz tak dopuszczalne zgodnie z kodeksem karnym oczywiście najbardziej jest działanie też na korzyść sprawcy też dopuszczalne nie wymaga tego nie wymaga ta zasada nie wymaga szczególnego przedstawiania w uzasadnieniu, a skoro zostało zrobione w uzasadnieniu to ja pozwalam zasugerować być może to jest główny powód tworzenia takiego przepisu, bo oto wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli znajdzie się jakiś funkcjonariusz, który z powodu ochrony przed widzem nie zechce przeprowadzić taki sposób wybory musi wbrew przepisom albo nie mają pełnej podstawy prawnej wydać powiedzmy nie mile 7080 000 000zł na drukowanie kart może nie ma do tego uprawnień rada i to jest 1 rzecz nagle okazuje, że byłby kłopot pomoże czy narusza przepisy i w związku z tym podział powinien odpowiadać karnie, a czasem mamy przepisy mówi jeśli to robi w dobrej wierze, żeby ochronić nie tak tak czy da ludności naszą obywateli przed zachorowaniami końcowymi i robi to w tym celu działa w interesie społecznym, żeby ludzie nie chorowali to w takim razie przestępstwa nie ma mogę obrać nie są narusza publicznego np. policjanta, który rozpędza tłum nie, stosując się do przepisów, którego obowiązują, ale robi to dlatego zdaniem jego bądź jego przełożonych w danym tłum zebrał nielegalnie zebranych tłumów okresie pandemii może grozić rozszerzenie wniosku z tym nie przyjmuje się szczególnie z przepisami, które by go krępowały w tym zakresie i do rozdania obawiam się, że taka intencja ustawodawcy być może nadmiernie insynuuje, ale nie widzę inny głos z uzasadnienia do tego rodzaju regulacji nie mamy definicję przestępstwa mamy okoliczności wyłączające bezprawność takie właśnie stan wyższej konieczności mamy taką z taką okoliczność, jaką jest nie szkodliwość znikoma szkodliwość społeczna czynu nie starczyłoby to mamy też inne choroby pamiętaj mamy żółtaczkę mamy choroby nowotworowe nie mamy żadnych innych takich kontrakty na tę okoliczność pan zręcznie omija nazwisko tej osoby, która ją w rozumieniu tych przepisów możemy nazwać sprawcą zręcznie też panu mija konkretne sytuacje, które miały miejsce chociażby w poprzednich dniach, ale mnie zastanawia w kontekście tego, o czym pan mówi jak szeroko taki przepis może być w takim razie interpretowane skoro z dyskusji epidemii o wyborach przechodzimy do dyskusji o działaniach policji podczas manifestacji na ulice to ten przepis jest bardzo bardzo szeroko może być stosowany, ponieważ nawet dobrze ja nawet od art.10c, który wcześniej już funkcjonuje wcześniej on nakierowany na zakupy na zakupy, ale również czas stanu ewidentnego SI mowa o tym, bo wyraźnie w tym przepisie w tym przepisie art. 10 de nie mamy w ogóle mieszanego czasu czy ma powiedzieć, że nawet, jeżeli minie nie wiem jak nazwać pandemia, ale będzie tendencja występował o 19 przepis mógł dalej funkcjonować co więcej nie nie tylko obowiązuje będzie pozwalał funkcjonariuszom odpowiadać nie odpadać pozwala wnioskować karnie, ale również każdemu człowiekowi, bo w razie mowa o tym, że narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś zdenerwowany człowiek zerwany tym, że inna osoba inny człowiek nie nosi maseczki sklepie raz 0203. zwracam uwagę w końcu powinien dosyć w ramach sieci działa w celu przeciwdziałania rakowi interes społeczny jest lekka uwięzić nie w piwnicy sprawdzają teraz z tą zrobi i potem będziemy mówili no działał w interesie interesie społecznym upominał człowieka tam działał niezgodnie z przepisami nie nosił takie maseczki należą inny tego wiem, że nie wiem czy to ma jakikolwiek sens, bo to może spowodować, że pojawiłam się nieograniczona liczba powiedzmy szeryfów lokalnych, które zechcą ten przepis wykorzystywać oczywiście może nadużywam taka pokazuje jak dalece ten przepis jest nie jest szeroki co więcej nie dość niejasny, bo co to znaczy w celu przeciwdziałania KOV 19 to oceniać czy ja działam w celu przeciwdziałania rakowi 19 no właśnie to ocenia to znaczy kto będzie wykonawcą tych przepisów, kto będzie interpretował na końcu oczywiście będzie robił robił sąd tylko czy trafiła do sądu musi prokurator uznać, że obok mamy do czynienia z przestępstwa prokurator może powinni złożyć akt oskarżenia wobec ZUS, a jeżeli prokurator tego nie zrobi, bo nasza uzna, że to było działanie w interesie społecznym i dalej to taki, a taka zła umowa mówi czasami radykalne czy mogę sprawie mówi Katarzyna klauzul generalnych taka umowa, że dana naciąga różne strony prawda w interesie społecznym ta co znaczy to społeczne ocenia prokurator pewnie sam siebie, a następnie dodaje do tego, że bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działania byłyby dawno nie było nie, tyle że nie byłyby możliwe, ale byłyby istotnie utrudnione co dało i zobaczyć utrudnione co znaczy istotnie to wszystko powoduje, że niektóre sprawy do sądu nie trafią, ponieważ prokurator będzie mógł, a wiemy, że prokuratorem generalnym jest minister możliwości obecnie żyje osoba czynnie zaangażowana polityka i może wydać odpowiednie dyspozycje lokatorom podległym mu, żeby takich sprawach np. mogę kierować aktu oskarżenia sąd będzie mieć okazji ocenić czy to było w celu przeciwdziałania czy w interesie społecznym czy też może nie byłyby te naruszenia potrzebne, bo działanie nie byłoby istotnie utrudnione to raczej działa też stronę, że są pewnie do sądu została dana sprawa może nie dojść prokurator sam to tę sprawę załatwić, czyli umorzeń np. nie wiem to jest możliwe, ale na zakończenie tej rozmowy mam taką nadzieję usłyszeć od pana, że mamy w obecnej rzeczywistości prawnej w obecnej rzeczywistości politycznej jakiś mechanizm bezpieczeństwa, który nas przed tego typu absurdami, które pan mówi nas obywateli zabezpiecza na razie mamy, bo nie mamy tego przepisu art. 10 de nie wiem co należy kwestia 30 dni około tak 30 dni, bo tyle w Senacie przepisy mogą wziąć się też uwagę na problemy legislacyjne to poselski projekt za chwilę będzie ochrona nie ma komisji Kodyfikacyjnej prawa karnego mogłaby skorygować obawy, że nie mamy specjalnie, ponieważ to jest w ramach pewnego dobrodziejstwa okoliczność kontra typowa tzw, czyli kontratypy okoliczności wyłączające bezprawność tak jak nam funduje jeszcze 1 zasadniczy rakowi działają na rzecz sprawcy dla na jego dobra co będą dobrodziejstwem jest z tym co ma na swoim dobrodziejstwa bardzo dziękuję dr Piotr Kładoczny karnista z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego Helsińskiej fundacji praw człowieka więcej tych przepisach nazywanych czasem lex Sasina może warto by było powiedzieć lex Prawo i Sprawiedliwość mogą państwo przeczytać na portalu tokfm PL mogą też państwo tej nocy pomyśleć życzenie np. w kontekście tych przepisów będą mieli państwo ku temu okazję, bo po informacjach naszym gościem będzie Mateusz Borkowicz centrum nauki Kopernik spojrzymy w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA