REKLAMA

Granice, pomoc medyczna, stypendia - jak Polska i Polacy mogą wesprzeć Białorusinów?

Światopodgląd
Data emisji:
2020-08-13 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:10 min.
Udostępnij:

Litwa od jutra zezwala wjeżdżać na swoje terytoriun Białorusinom z wizą schengen, ponieważ Ci nie chcą ubiegać się o status uchodźcy w krajach Unii Europejskiej. "Objawiają się represji w swoim kraju, na przykład odebrania im emerytury, świadczeń społecznych, represji wobec rodziny, która pozostała na Białorusi." - tłumaczyła na antenie dr Marta Jaroszewicz z Ośrodka Badań nad Migracja Uniwersytetu Warszawskiego, która opowiadała też jak Polska może pomóc Białorusinom.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz z doniesień z Mińska i pozostałych miast białoruskich wynika, że protesty odbywają się naprawdę w wielu miejscach mają bardzo różny charakter, ale też są bardzo brutalne reakcje policji naloty na co zwraca uwagę m.in. tutaj w Polsce Vadim Makarenko na firmy IT i zatrzymania przeszukania, ale z drugiej strony strajki w ważnych zakładach dużo się dzieje nie wiem oczywiście do czego to doprowadzi pytanie co Polska polskie państwo polskie Rozwiń » społeczeństwo mogą jeśli mają taką wolę zrobić, by wesprzeć tych, którzy będą poszkodowani będą potrzebowali albo już potrzebują wsparcia wydaje się, że główne pierwsze skrzypce odgrywa tutaj Litwa nie tylko dyplomatycznie to właśnie Litwini negocjowali czy przyjęli liderkę główną kontrkandydatką główną kont kandydatkę Łukaszenki no to oni też już zdecydowali się na różnego rodzaju gesty humanitarne, jaki wynika z doniesień m.in. dla uchodźców z Białorusi znieśli wymóg kwarantanny zresztą doniesienie, że ułatwiają komunikację, bo są również apele ze strony Białorusinów tutaj w Polsce którzy, gdy nie było internetu szczególnie musieli kontaktować się koordynować przez połączenia telefoniczne, które są bardzo drogie, a więc już wracając do pytania co może polskie państwo co może polskie społeczeństwo zwrócę się z nim do dr Marta Jarosiewicz, z którym się, z którą się połączyliśmy dzień dobry dzień dobry dr Marta Jaroszewicz ośrodka badań nad migracjami na Uniwersytecie warszawskim, czego pani zaczęła chyba zaczęłabym właśnie od tego, skąd pochodzą, więc od migracji odruchu, a osobowego rzeczywiście przy czym chciałabym powiedzieć, że nie jest jeszcze jasne dokładnie co Litwa zrobiła też mniej ciekawe, bo to jest taka praca bez prezent ten Sowa decyzja, a mianowicie na razie tylko tyle wiemy, że wczoraj minister spraw wewnętrznych Litwy ogłosiła także Litwini dołączą do listy obywateli tych państw, którzy mogą wjeżdżać euro liste Białorusi nie przeraża, którzy mogą wjeżdżać na Litwę mimo właśnie obostrzeń związanych z epidemią KOV 19 kropkę arze szczegóły poznamy w czwartek jak rozumiem czwartek będzie to rozporządzenie to jest bardzo ciekawe dlatego, że to jest życie nowa sytuacja dla wszystkich krajów Unii Europejskiej nie i ciekawe jest na ile np. należy to wszystko negocjować z komisją Europejską, ponieważ te z kolei rekomendacje dotyczące krajów trzecich pochodzą z komisji, ale wygląda na to, że to się da zrobić szybko zrobić jeśli Litwa już czwartek będzie miała rozporządzenie ja myślę, że tak na ile ja znam ustawodawstwo Schengen i nie wiem z mojej intuicji myślę, że będzie tam napisane, że jednak będą to ci obywatele Białorusi, którzy mają wizy tak się afgańskie sąd nie sądzę, żeby można było ich ogólnie zwolni z obowiązku wizowego i nie jestem pewna czy będą zwolnieni z obowiązku kwarantanny, a czy np. że nie będą po prostu zaaferowany jakieś miejsca trybuny mogli odbyć gwaranta to powiedzmy, że emigracja, ale jest oczywiście ten specyficzny wymiar migracji, czyli uchodźstwo to wtedy nieważne czy ktoś ma wizę czy nie po prostu powinien podjechać do granicy tam służbom granicznym przedstawić prośbę o takie wsparcie no i ta prośba powinna zostać rozpatrzona w przypadku Polski wiemy co się dzieje od miesięcy, a nawet lat już na przejściu w Terespolu, gdzie pomimo już w tej chwili wyroku sądów międzynarodowych apeli organizacji pozarządowych no i Polska w dokładnie rękami służb nie wywiązuje się z tego obowiązku, czyli utrudnia składanie w ogóle tych wniosków o ochronę więc, by myśleć myślę, że tutaj to nie jest kluczowe właśnie ten dlaczego, dlaczego właśnie ta decyzja Litwy jest dobra, ponieważ Białorusini zasadniczo co pokazują też zamieszki wcześniejsze protesty i represje w 20102006 nie przejawiają tendencję do składania wniosku o status uchodźcy w krajach Unii Europejskiej to to są liczby kilkaset osób np. co wynika z takiego z tego względu, że obawiają się po prostu do pracy w swoim kraju np. odebranie prawa do emerytury systemu świadczeń społecznych jakiś represje wobec rodziny tak, która pozostała na Białorusi, więc właśnie najwygodniejszym sposobem to jest to co Litwa robi jest zaoferowanie właśnie możliwość wjazdu wszystkim Białorusinom, którzy mają wizy turystyczne sięga niskie warto pamiętać, że w ubiegłym roku Unia Europejska w tym przede wszystkim Polska wydała około 600 000 miejsc także Białorusini są jak krajem takim, który posiada największą liczbę wiście gdańskich per capita i pokaz otworzyć granice dla tych ludzi z wizami to już byłoby wystarczającym krokiem humanitarnym i bezpieczniejszym dla nich dla ich rodzin na czele, którzy nie mają wiz to trzeba to jest druga sprawa troszeczkę trudniejsza, dlatego że ci, którzy nie mają wiz to oczywiście powinni otrzymać konsulatach, ponieważ zarówno Polska jak Litwa mają głównie systemy internetowe tak zapisy umów kolejka po wizę, więc te systemy nie działają konsulaty są nie zawsze też obsadzone wystarczające osobowo co też wynika ze względu właśnie Białoruś np. nie pozwala Polsce zwiększyć liczby konsul to jest trudniejsze tak to jest trudniejsze, czyli pewnie oczywiście na ma na maksymalnie wykorzystywać możliwości konsulatów wydawać wizy inną kwestią jest to jest ważne tego jeszcze nie wiemy to pewnie się bowiem w czwartek czy Białorusini władze białoruskie ta służba graniczna biuro będzie wypuszczać tak tak, bo jak mamy 2 strony nie mamy wspólnej odprawy, więc pytanie brzmi ani pozwolą wyjechać na pewno jeśli ktoś powie, że jadę do Polski proście status uchodźcy to nie sądzę, więc został wypuszczony bez wizy jeśli powie, że jedzie na zakupy mam nadzieję, że jednak zostanie to mówimy, że już jutro wchodzi na Litwie to rozporządzenie no ja nie słyszałam o przygotowanie znaczy tych dni nie wiadomo, jakie są plany rządu, chyba że pani coś słyszała też jak w tej chwili nie słyszałem natomiast uważam, że ta droga białoruska et litewska jest dobra, że warto nie pójść oczywiście status uchodźcy też docelowo dla tych osób, której będą chciały nadal się opuścić to pewnie będzie czynna, jakby strategie migracyjne czy jak takie plany migracyjne one rzadko kiedy następują w ciągu nauczy się jak materializują w ciągu paru dni my musimy poczekać parę tygodni na razie rzeczywiście ludzie raczej nie myślą opuszczali nabrały one kraju, bo trwa walka co nie zmienia faktu, że pewnie ci najbardziej poszkodowani z chęcią chcieliby nie wiem wysłać swoje rodziny dzieci np. gdzieś do innego kraju, gdzie mogłyby bezpiecznie poczekać proszę pamiętać, że bardzo często aresztuje się dwójka rodziców tak dzieci pozostają same bez opieki i większość ludzi to są albo młodzi ludzie tak albo albo właśnie ludzie w wieku produkcyjnym posiadające dzieci to rzeczywiście ogromny problem humanitarny i takie wyjazdy myślę że, gdyby była możliwość dosyć szybko do nich, by doszło to mamy zobaczymy, jaki plan, jaką propozycję przedstawią polskie władze nie wiem na co jeszcze pani zwrócić uwagę mogę powiedzieć tylko, że oczywiście już białoruski dom tutaj w Warszawie prowadzi zbiórkę na wsparcie właśnie tych, którzy są więzieni ranni dla ich rodzin niezwykle ważne czytam jest też wsparcie dla nielicznych blogerów, którzy relacjonują wydarzenia, dzięki którym wiemy co się dzieje na Białorusi, o czym powinniśmy Niewiem jako społeczeństwo czy rząd jeszcze w tej chwili przede wszystkim myśleć jeszcze są takie 2 kwestie po pierwsze, pamiętaj pamiętacie państwo ma nadzieję, że pamiętać, że w 2007 roku Polska uruchomiła taki program dla studentów program Kalinowskiego tak jak on czasem troszeczkę zmniejszy swój zasięg bożyszczem nie było represjonowanych to było dla studentów, którzy nie mogli byli relegowany z białoruskich uczelni nie mogli kontynuować nauki i kilka tysięcy osób przez niego przewinęło w ostatnich latach nie był tak bardzo potrzebny, niemniej moim zdaniem właśnie jest kluczowe, jakby odnowienie tego programu oczywiście przekazanie pieniędzy to były pieniądze polskie budżetowe na ten program, żeby istniał na nowo nie wiem rozpoczęcie naboru zastanowienie się, ponieważ to może już liczyć od 1października mogłoby jej życie jest mało czasu tak chciałoby się przez właśnie przez polskie konsulaty zainteresować ile osób chciało uczestniczyć, jakie są potrzeby tak, jakie mamy możliwości budżetowe to jest 1 rzecz druga nie wiem jak to zrobić w tym momencie, ale to co robiliśmy jak na Majdanie jako Polska jako rząd jako społeczeństwo to jest kwestia pomocy medycznej dla rannych, a nie wiem oczywiście jakieś misje medyczne pewnie teraz nie zostaną wpuszczone natomiast pewnie docelowo to to te osoby, które powinny otrzymać 2 humanitarny w pierwszym rzędzie to są te, które otrzymują np. jakiś specjalistycznej opieki zdrowotnej, które były szczególnie nie wiem pobite szczególnie właśnie dostał odłamkami i potrzebują szczególnej, jakby pomocy medycznej i tu powinniśmy właśnie oferować będziemy na nasz koszt leczyć osoby tak to jest oczywiście pytanie też możliwości polskich organizacji, bo też do pani obserwuje mieszkała też na Białorusi wydają się, że po prostu trochę czujność mówi my straciliśmy, bo to dotyczy różne grupy powiedział, że polityków czy rządu przede wszystkim, ale że strony może, jakby zaskoczyły te wydarzenia bardzo wiele środowisk w Polsce i w Europie, więc pani tak czy ja też mam takie wrażenie, że jest na urlopie albo zajmujemy się powideł tak albo zajmują się sytuację polską i nie rozumiemy, że to jest największy zryw od czasu uzyskania przez Białoruś niepodległości, a w sensie więc, jakby naprawdę jest to poważny poważną zryw społeczny narodowościowy, a w sensie brutalności reżimu też niespotykany, ponieważ wygląda na to niestety, że dotychczas ani na Ukrainie ani dziecka w Rosji nie było nie odnotowano aż takiej brutalności policji i tu rzeczywiście należy reagować szybko tak, ponieważ nadal ta pomoc musi być udzielona szybko jest około 70 000 osób aresztowanych, ale nawet nie wiemy ile aresztowanych nie wiemy właśnie, jakie oni obrażenia mają nie wiemy ile ofiar śmiertelnych ktoś mówi o 2 ktoś mówi o 6 mamy w sumie no pewnie dosyć dobry mamy to akurat w Polsce jest dobre mamy dosyć dobre informacje chodzi o przepływ informacji także nie mamy mamy gazety telewizje mamy tu jakby rozumiemy też ten język możemy w ten sposób pomóc inną rzeczą jest brak informacji w krajach Unii Europejskiej mieszka dzisiaj też koleżanka z Francji rozmawiałam z nią o tym, dzisiaj, że brakuje informacji po francusku tak, że pewnie Polska też mogłaby się informacyjnie bardziej polscy dziennikarze jak włączyć dostarczanie dostarczanie wiarygodnych informacji we wszystkich językach tak w innych językach tak niż tylko Polski czy białoruskiej czy rosyjski, ale oczywiście nie mamy czasu jakby ktoś zdecyduje w najbliższych paru dniach tygodniach takimi tejże musi być podjęta szybka reakcja też dodam no informacje są takie, że tu w Warszawie na Jasnej przed przedstawicielstwem komisji uchodźca polityczny z Białorusi informuje, że rozpoczyna dziś strajk głodowy, by ze zmobilizować czy zwrócić uwagę Unii Europejskiej NATO co dzieje się na Białorusi też tak na koniec chciałam panią zapytać opinię co jest teraz najistotniejsze czy nawet tyczą powinniśmy szczególnie przyglądać min i noc co pani perspektywy jest ważne tak naczyń znaczy znaczy to po pierwsze, jakby, że powinniśmy się zastanowić jak możemy pomóc jak wdrożyć te instrumenty, żeby przestać zastanawiać wdrożyć myślę natomiast jeśli co powinniśmy obserwować to rzeczywiście najbliższych parę dni tak, ponieważ takie pokojowe demonstracje one nie mogą pewnie mogą długo trwać, ale w sensie ile osób można aresztować tak to znaczy pewnie jakaś tam pula tych osób, które można aresztować kończy, czyli albo po prostu przejdzie rewolucję taką cichą fazę tak takiego biernego oporu bardziej albo dojdzie jednak jaki tak ogromnych walk wówczas tak np. kiedy rzeczywiście nastąpi strajk generalny, ponieważ tak jak pani też mówiła nie wszystkie zakłady przystąpiły te największe nie przystąpimy robotnicy się wahają czy takie pełzające na razie, ale wydaje się, że to może być pełzające przez najbliższy tydzień dłużej nie dłuży wtedy będziemy jak będzie wiadomo, którą stronę Szala przeważyła lepiej być przygotowanym, bo zdobył najwyraźniej wielu nie było na tę sytuację bardzo dziękuję za komentarz rozmowę dr Marta Jaroszewicz z ośrodka badań nad migracjami na Uniwersytecie warszawskim była państwa gościem teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA