REKLAMA

"To są bardzo optymistyczne dane"

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-08-14 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze 42 minuty po dwunastej to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry, czego się dziś dowiedzieliśmy, że mamy techniczną recesję w Polsce w drugim kwartale nasze PKB było niższe o ponad 8% w porównaniu do drugiego kwartału roku ubiegłego i prawie 9% niższe w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku dowiedzieliśmy się, że w porównaniu z innymi krajami nasza gospodarka przechodzi przez ten kryzys w sumie nie najgorzej, ale cóż to Rozwiń » za pocieszenie jeśli uświadomimy sobie, że wpompowali my naszą gospodarkę rekordowe pieniądze, bo prawie 200 miliardów złotych to, czego innego było się spodziewać skoro zamroziliśmy np. rynek pracy pytanie co będzie jeśli powrócimy w pełni do realiów gospodarczych, czyli dowiedzieliśmy się dziś także, że pozostaje niepewność jak wyglądała będzie jesień, a tym wszystkim mówić będziemy w tym wydaniu raportu gospodarczego przypomnę mamy dzisiaj dane PKB mieliśmy dziś także dane inflacji oni już za chwilę mówić będziemy naszych gościach raport gospodarcze dane PKB były za kwartał drugi, a dane o inflacji za lipiec to wszystko w tej części raportu gospodarczego mówimy naszym gościem jest pan Łukasz Tarnawa główny ekonomista BOŚ banku dzień dobry witam dzień dobry, a może nietypowo dla takiego dnia skoro są dane PKB to oczywiste rozmawia się PKB, ale trochę nietypowo zaczyna od zaczniemy od inflacji o PKB już zdążyliśmy dziś to wam powiedzieć bardzo duża mieliśmy także dane o inflacji, czyli wzroście cen towarów i usług we w lipcu to są dane ostateczne inflacja 3%owa rosną ceny usług rosną ceny towarów ale gdyby pan tak szczegółowo nam powiedział na co warto zwrócić uwagę oprócz tych wszystkich doświadczeń, które my jako konsumenci płacący za te usługi towar mamy no tak inflacja lekko spadła, bo to jest spadek z 33% zlote do 3% w dół inflację ciągnie przede wszystkim żywność, choć wielu z nas może obserwować wciąż wysokie ceny no np. warzyw owoców ten ten segment wciąż gdzieś tkwi jako relatywnie wysoki poziom cen to jednak ten składnik w połączeniu z innymi produktami spożywczymi takimi jak nabiał mięso on w relacji do poprzedniego roku nam ściągać dynamikę cen żywności też czynnik, który w ujęciu dynamik, czyli w ujęciu takim, jakim jest podawana inflacja najbardziej wpływa na jej obniżenie prawdopodobnie także będzie tak w kolejnych miesiącach natomiast to co najbardziej zaskakuje w stosunku do tego, czego się spodziewano można było spodziewać na początku pandemii, kiedy takim obowiązującym głównym nurtem rozumowania było idzie kryzys popyt spadnie będziemy mieli do czynienia ze osłabienie popytu, który prze łożyć na obniżenie dynamiki cen to tu największym takim zaskoczeniem w skali kilku miesięcy jest to, że ceny dóbr i usług właśnie wspomniane usługi przez pana redaktora, które są zaliczane do tzw. inflacji bazowej, czyli do inflacji, które z, której wyłączone są ceny żywności energii paliw to ta dynamika nadal rośnie wg naszych wstępnych szacunków ostateczne dane za lipiec będą znane w poniedziałek inflacja bazowa mogła jeszcze lekko nawet wzrosnąć w lipcu 41% w czerwcu do 42% w lipcu albo 41 to jest ten przedział szacunku tym samym możemy powiedzieć, że kilka czynników złożyło się na nad tą ten drenaż portfeli nie w tym obszarze dobrych usług, czyli po pierwsze, przede wszystkim reakcja różnego rodzaju usług w postaci dodatkowych opłat za zabezpieczenie przed Gowinem mówimy o usługach lekarskiej kosmetycznych fryzjerskich tak dalej poza tym wciąż w dobrym rytmie weszła Polska gospodarka w ten kryzys i wciąż część rodzaju działalności choćby sprzedaż handel detaliczny próbuje odrobić ten ten ubytek i to się póki co udaje, czyli udaje się przerzucać ceny wyższe ceny na konsumenta no tak jak powiedziałem ten obszar jest głównym czynnikiem, który utrzymuje inflację na stosunkowo wysokim poziomie jak długo nam taka sytuacja będzie towarzyszyła jeśli jeśli co pewnie nastąpi ten efekt dostosowań popytowych, czyli jednak słabszego popytu, który już widzimy oczywiście w dzisiejszych danych z drugiego kwartału będzie stopniowo oddziaływał zapewne będzie ta presja stopniowo będzie słabła poza tym to już dzisiaj widzimy choćby w usługach lekarskich, że także te opłaty za zabezpieczenie się przed przed Eko widać już nie kontrybucję tak mocno do wzrostu cen w tych usługach, czyli ta inflacja bazowa to co, o czym mówiliśmy co jest co nas najbardziej interesuje zapewne zacznie słabnąć z początkiem przyszłego roku jeśli do tego dojdzie oczekiwana dalsza wpadka z dalszy spadek dynamiki cen żywności na to wskaźnik inflacji cały w całej gospodarce wskaźnik CPI zbijają powinien pod koniec roku na początku przyszłego roku urzędy powrócić w okolice celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5% jest szansa na na spadek w kierunku 2 nieco poniżej w pierwszej połowie przyszłego roku, a na razie patrząc na te lipcowe dane o inflacji, zwracając uwagę na poszczególne kategorie naprawdę robią wrażenie, choć tu mamy pewną powtarzalność choćby w cenach wywozu śmieci, gdzie ten lipcowy wzrost w ujęciu rocznym, a więc w odniesieniu do lipca roku minionego znów jest bardzo wysoki tym razem przekracza 50% pan zwraca uwagę na usługi medyczne kolejny miesiąc możemy zwrócić uwagę na w tych usługach medycznych np. te związane z usługami stomatologicznym to jest także dynamiczny wzrost 2% 2 dwucyfrowy w tym ujęciu na usługi np. fryzjerskie kosmetyczne pielęgnacyjne ponad 3 rzeczy procent to ujęcie rok do roku jest już efektem ciągnione z poprzednich miesięcy pewną wzrost cen wywozu śmieci jest obserwowany od początku roku właśnie to jest efekt kolejnych samorządów, które wprowadzają zmiany, które były już uchwalona uchwałami pod koniec ubiegłego roku to faktycznie postępuje, niemniej w ujęciu miesiąc do miesiąca widzimy przynajmniej w aspekcie tych usług stomatologicznych lekarskich pewne wyhamowanie, ale ja muszę dodać takiego jak dzisiaj w magazynie EKG ktoś powiedział kronik męskiego obowiązku te ceny wywozu śmieci podejmowane uchwałami samorządowymi są konsekwencją prawa, które w Polsce obowiązuje przyjmowanego przez parlament pan Łukasz Tarnawa jest gościem raportu gospodarczego wiele dzisiaj już mówiliśmy na temat danych o PKB w ujęciu rocznym drugi kwartał to -82 w ujęciu kwartalnym, więc kwartał drugi w porównaniu do pierwszego to jest -8 i dziewięćdziesiątych to są dane historyczne, bo za czas, który już minął, a także historyczne, bo ta techniczna recesja, która znalazła się nasza gospodarka to jest sytuacja już od wielu wielu lat w Polsce widoczna tyle jeśli chodzi o historii, ale mnie bardzo interesuje, by powiedział pan co teraz co się dzieje na, jaka jest pana prognoza, jakie mamy odbicie w trzecim kwartale po tych spadkach w potem spadku w drugim kwartale, jaki jest wzrost w kwartale trzecim, mimo że w całym roku gospodarka będzie na minusie tak jak pan redaktor zastrzegł okręg Karski obowiązku tak jak też zrobię wstęp oczywiście niepewność prognozowania, gdzie w dzisiejszych czasach jest bardzo duża bez wątpienia jest za nami drugi kwartał o największej dynamice zmian początek były to zamrażanie potem szybkie wdrażanie czy jesteśmy po rolę pasterze po drugim kwartale, który nam zafundowała pandemia naszym zdaniem zarówno pozytywna niespodzianka pierwszego kwartał, bo przypomnijmy w marcu wprowadzić obostrzenia tam jeszcze w ujęciu rok do roku były wzrost w ujęciu kwartał do kwartału zgadza się już spadek, czyli mamy taki już w tej chwili 2 kwartały spadku, czyli recesję plus niezły wynik na tle tego co obserwujemy w Europie daje nam podstawy do takiej bardzo delikatny, ale jednak umiarkowanego optymizmu naszym zdaniem drugi kwartał w drugim kwartale jest szansa już na wyraźniejsze ograniczenie spadku PKB w ujęciu rok do roku oczywiście to wciąż będzie minus zapewne czwartym kwartale też będzie minus, niemniej szacujemy oczywiście to są szacunki jeszcze niepoparte jakimikolwiek danymi za za trzeci kwartał dopiero w najbliższych tygodniach poznamy pierwsze dane o produkcji sprzedaży detalicznej za lipiec my szacujemy, że ten spadek będzie w granicach 34%, a potem w czwartym kwartale 1%, czyli póki co na podstawie tych informacji, które napływają i jesteśmy w takim zysk w takiej sytuacji, w której w, której podtrzymujemy nie widzimy przesłanek do tego, żeby rewidować nasza prognoza, czyli spadek PKB w całym bieżącym roku nieprzekraczającym 2%, czyli to jest jednak bardziej optymistycznych prognoz w tej chwili na rynku jednak nie najbardziej optymistyczna, niemniej póki co napływające informacje z kraju i zagranicy dają takie przesłanki do tego, żeby w tym w tej niepewności, jaka nas otacza i nie weryfikować tych prognoz, bo póki co te dane nie są najgorsze dobrze panie Łukaszu niech pan trzyma na razie tę prognozę jeszcze jest czas na jej weryfikację oby nie była ta weryfikacja na minus potrzebna jakaś zmiana, jaka jest pana prognoza dotycząca wzrostu bezrobocia w czwartym kwartale w Polsce no póki co to co obserwujemy no bo sytuacja na rynku pracy miała też nietypową dynamikę prawda normalnie, gdybyśmy przyłożyli do PKB do sytuacji rynku pracy takie winno być gorzej blisko dwucyfrowe, ale nawet młodzi w życiu od razu my nauczyliśmy się interpretować tę sytuację oraz zamrożenie sytuacji na rynku pracy przez programy pomocowe tak na kluczowe właśnie teraz to jak trzecim kwartale to już pewne wyhamowanie z ograniczenie skali transferów dla dla przedsiębiorcy będzie wpływał na rynek pracy, ale z drugiej strony pamiętajmy także, że tutaj są zobowiązania do utrzymania zatrudnienia przez dłuższy okres często dwunastomiesięczny, czyli ten proces takiego naturalnego ujawniania się spowolnienia będzie postępował, niemniej należy też pamiętać o tym, żeby w przypadku rynku pracy bardzo istotne jest to jak szoki przekładają się na bieżącą sytuację, bo ta bieżąca sytuacja często się utrwala teraz przejście suchą nogą przez największy szok, który mieliśmy do czynienia w drugim kwartale i brak tego negatywnego w takiej skali jak mógłby być wpływu na rynek pracy będzie także skutkował tym, że te efekty już będą łagodniejsze naszym zdaniem stopa bezrobocia pod koniec roku będzie się kształtowała w granicach 7% co byłoby niezłym wynikiem dawałby przesłanki ku temu, by oczekiwać, że to tąpnięcie konsumpcji, które z powodu zagrożenia z powodu obostrzeń było zapewne bardzo silne w drugim kwartale upewnia o 10% konsumpcja spadła to jeśli ten szok faktycznie będzie ograniczony, bo 7% na koniec roku jeśli chodzi o bezrobocie to jest inny obraz uczelni działa już wtedy mamy szansę na odbicie konsumpcji w trakcie roku pan Łukasz Tarnawa główny ekonomista BOŚ banku był gościem raportu gospodarczego bardzo dziękuję za rozmowę z odpowiedzi na wszystkie pytania kończymy raport gospodarczy zbliża się godzina trzynasta to w tej chwili 125613 radio taka sama informacji po informacjach Jakub Janiszewski audycja połączenia także bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia raport gospodarcze nie ma Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA