REKLAMA

Polskie opozycjonistki piszą do Białorusinek [Sierpnie]

Światopodgląd
Data emisji:
2020-08-14 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:32 min.
Udostępnij:

Rozmawiamy z dyrektorką Fundacji Batorego i działaczką opozycji demokratycznej sprzed sierpnia '80 i Solidarności Ewą Kulik-Bielińska o sytuacji na Białorusi, brutalności policji wobec aktywistów i 40 rocznicy Sierpnia '80 - "pamiętam taką niesamowitą nadzieję, jak to się zaczynało i absolutną niepewność jak będzie dalej."

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz połączyliśmy się teraz Ewa Kulik bili Skądże dobrem dzień dobry Ewa Kulik Bielińska jest dyrektorką fundacji Batorego, a jeszcze wcale nie tak dawno temu była działaczką opozycji Demokratycznej zarówno sprzed sierpnia 80 jak potem Solidarności jeszcze bym chciała byśmy chwilę o tym, więcej nawet powiedziałem, bo to bardzo krótkie podsumowanie bardzo bogate bym powiedziała pani biografii z lat osiemdziesiątych co wydaje się istotne, Rozwiń » bo będziemy zaraz rozmawiały o liście polskich opozycjonisty demokratycznych antypeerelowskiej do biało Rusinek dziś zmagających się z reżimem to jest to, że po osiemdziesiątym roku prowadziła Ewa Kulik mieszkanie informacyjne Jacka Kuronia, a też w dużej mierze po zatrzymaniach m.in. noty główny tutaj liderów była 1 chyba z głównych rynek dobrze opisać wiem, że pewnie pani sama skromnie tego nie zrobi, ale z 1 z głównych zarządzających przynajmniej tutaj na Mazowszu i rozumiem, że stąd ten impuls, by pisać do biało Rusinek dokładnie tak znaczy takim tak jak obserwujemy teraz się dzieje w świecie i to co się dzieje na Białorusi tego co się dzieje w Polsce to nie takie poczucie telewizji zbliżamy się w czterdziestej rocznicy mało nie zbliżamy się dzisiaj na pierwszy dzień rocznica pierwszego dnia strajku stoczni no mam cały czas takie paralele, że 40 lat o tym, paniom strajku, który przyniósł nam początek, bo gości zaczęły się w stoczni gdańskiej od Solidarności od 100W ekonomicznych, ale też tego polityczne, ale los Solidarność Jan wolą dalej tak naprawdę w dużej mierze kobiety ca i odrzucenia kobiety z pracy i też zakłady będące parę dni później, kiedy kobiety powstrzymały wychodzących stoczniowców, bo strajk się dużo szybciej zakończył, gdyby nie to, że kilka z nich stanęło na bramie i zwróciło innych, żeby strajkowali nie tylko o postulaty płacowe dla siebie, ale o Solidarność innymi ludźmi pracy dzisiaj też 14 sierpnia mamy strajki na Białorusi zaczęło się wczoraj, ale jak patrzy na te obrazy to mam takie poczucie, że wygrana przeżywa swoją młodość zresztą Białorusini uczą nas Solidarności i Glonass ogromnego pragnienia dążenia do wolności demokracji wartości, które z kolei mi się wydaje w naszym kraju, jakby trochę nam się znudziły my nie potrafimy tak oni walczyć nie potrafimy z takim poświęceniem o nich walczyć nie wchodzimy na ulice często, mimo iż takie rzeczy powinni protestować można dużo mniej grozi każe nam najwyżej grzywna, a im grozi no i często utratę życia jak i czy jako brutalnością są traktowani Białoruś nie przez siły Manu to muszę powiedzieć, że Polacy mieli dużo więcej szczęścia nasza rewolucja jednak odbyła się bez rozlewu krwi bez całowania zatrzymam się wrócimy do Polski jeszcze na chwilę przy Białorusi zwracać się w tym liście nawet kobiety do rządu Polski do przywódców państw europejskich rady Europy ONZ o pomoc dla społeczeństwa białoruskiego czekamy cały czas da jakiś pakiet polskich wsparcia Litwa uchyla m.in. granicę, ale też o polegający na tym doświadczeniu i podziemnym pani, a potem już w trzeciej RP taki ktoś mówił czy mówi, ale będzie osobom co pani perspektywy kluczowe teraz, jeżeli chodzi o wsparcie społeczeństwa białoruskiego skrótowej okazanie Solidarności i odwracanie się od nich to nasza sprawa, że to sprawa jakiegoś małego narodu na Wschodzie, który 26 lat żył w rękach wyrządzonych przez satrapę, że teraz mamy jesteśmy skupieni w na swoje na swoich problemach no są ogromne każdy kraj boryka się z życia rynkowi i konsekwencjami ekonomicznymi społecznymi politycznymi, które tak ten wirus ze sobą niesie jest takie powiedziałem w Europie już od dłuższego czasu zmęczenie kolorowymi regulacji rewolucjami i zmęczeni tymi krajami, które chciały przystąpić do Unii Europejskiej, a teraz na tą Unią Europejską plują na nią narzekają, a tu mamy sytuację dodatkowo, że nie tylko kwestia zmęczenia rozczarowania i krajami, które włączyły się do Europy, a potem się od nich odwracają wracając od wartości europejskich i budują poparcie władzy rząd są w tych krajach budują swoje poparcie na negowaniu wartości europejskich na zwracaniu się od demokracji niedawno Adam Bodnar w swoim podsumowaniu swej kadencji Sejmu powiedział, że Polska już nie jest pełną demokrację nie jesteś tak oceniana przez kraje mam przez instytucje monitorujące przestrzeganie praw człowieka obywatela i jakości instytucji demokratycznych Polska obsunęła się już demokracją skonsolidowaną nie z demokracją pełną łamane są w Polsce prawa człowieka choćby w tym kolejnym apelu korytarz podpisały obrazu jest tak mówimy o tym, że przypomina nam to co się dzieje jakiś sposób traktor traktuje policja ludzi zatrzymywanych po demonstracjach w obronie osób nieheteronormatywnych, że teren przypomina czeski, kiedy władze PRL milicja Obywatelska nas tak na dołkach traktowała to jest też coś co jak w szczerze mówiąc mam wrażenie, że Polska ma dużo mniejsza legitymacje teraz, żeby upominać się o prawa Białorusin to wszystko w rozumieniu polskiej władzy to myślę, że chciałby im się Polski rząd jednak zareagował cieszę się, że prezydent Duda wydał wspólnie z prezydentem ulicy oświadczenie cieszę się, że 3 premierów Polski Niemiec i Francji zareagował w sposób stanowczy, ale jak słyszę, że oni chcą bronić demokracji Białorusi na temat wrażenie, że troszkę powinni też zmienić swój stosunek do tego jak rozumiana jest przez nich demokracja w Polsce, ale chciałam takie trudniejsze chyba pytanie zada pani zadać, jeżeli właśnie chodzi o Solidarność z ruchami LGBT czy po prostu z ludźmi nie teren normatywnym też obronę właśnie ich praw w tym kontakcie z policją ze służbami, bo to nie budzi znaczy to Solidarność ze strony również krytyków rządów Prawa i Sprawiedliwości nie jest taka oczywista, czyli dla trochę tego pani pokolenia czy starszych tych, którzy byli wtedy podziejemy walczyli z reżimem ówczesnym dziś obrona praw mniejszości czasem nie nie rozumianych nie jest tak oczywista takie odnoszę wrażenie nie wiem jak łatwo było zebrać podpisy pod tym listem i ja jak ja jak pani perspektywy to wygląda ten będzie jak my zbieraliśmy pod grałyśmy 3 osoby po obu listami równocześnie zebrałyśmy tyle podpisów w ciągu 204036 godzin, więc uważam, że to, że tyle dziewczyn dla kobiet odpisało ten list pokazuje, że jest rozumiany w taki oto sensie, że bez względu co się myśli jak w jakiej maści czy sobą, dla której nie wiem jest nie jest może najważniejsza rzecz jeśli chodzi o prawa człowieka to co jest ważne to jest to w jaki sposób traktuje ludzi obojętne kim są obojętne wchodziłoby w tej nie zna osoby określające siebie mianem binarnej co pewnie wiele osób nie ma bladego pojęcia co to znaczy i dla wielu osób może wydawać będą fanaberią rozważanego młody młodzieńca nie ma znaczenia nas też 70 latach bardzo wielu uważało za rozwydrzonych bachorów tym przywróciło głowie i którzy prowokują swoim zachowaniem domagają się jak i spraw człowieka obywatela siebie dla innych ważne jest to, że bez względu na to kogo to dotyczy może być nie wiem osoba, która ubrała się w niewielki luz w kropki i powiesiła na posągu żółtą kokardy za to nie może być sposób traktowane znacznie może być aktywna w sposób niewspółmierny sposób, jakby nieznany i czynem dziś do być posłana do aresztu tymczasowego to jest po prostu nie powinna mieć miejsce w praworządnym państwie no, a ci, którzy w jej obronie protestują i powinny być takie poniżające sposób traktowani bez błędu, czego ta sprawa dotyczy dla miasta to są dość trudne tematy w takim sensie dla wielu ludzi też jest tak, że wywieszenie flagi tęczowe na pomniku Jezusa Chrystusa jest część co wyraża ich uczucia osobiste i spotykają się z takim głosami, zbierając podpisy pod naszym apelem i moja bardzo bliska w latach 60 przyjaciółka, która stawia zakonnicą dla niej był to problem, ale podjęliśmy rozmowy podjęliśmy dyskusję możemy różnić ważne, żebyśmy rozmawiali tak ważne, żebyśmy nie potępiali człowieka nawet za to mamy poczucie, że razi nasze uczucia, żeby zrozumieli, aby starali się zrozumieć, skąd się u niego wierzę, żebyśmy po prostu są dialog wali słuchali nawzajem, a nie okopy dali się w swoich racjach argumentach to na koniec naszej rozmowy jednak chciałam prosić panią o wspomnienie dziś początek tych rocznic do wrót czterdziesta rocznica początku sierpnia tak bym powiedziała, czyli teraz będziemy w różne świętować ważne wydarzenia z roku osiemdziesiątego na początek strajku, który zmienił historię to nie jest przesada co pani bardziej pamięta tamtych dni sierpniowych pamiętam taką niesamowitą nadzieje jak to się zaczynało absolutną pewność jak będzie dalej, ale nadzieję, że to przyniesie potężne zmiany im bardziej ten strach narasta z każdym dniem widok tych wspaniałych ludzi pełnych godności pełnych nadziei taki niesamowitej siły zbycia razem w stoczni to obrazy były tak mocne tak silne ciężkości Polska się bez będę się skończy Polska nie będzie taka jak przedtem tak właściwie cały czas mam taką analogię tak samo patrzy na obrazy osób, które strajkują w Mińsku i skandują wybory wybory tak jak widzę kobiety ubrane na biało trzymające się w łańcuchu Solidarności tak mam poczucie, że jedno jesteśmy świadkiem w ogóle, by potężnych miasto takie poczucie, że dzisiaj to my się uczymy od Białorusinów jak walczyć o wolność demokrację jak być solidarnymi co wtedy było wstrząsające to to, że połączyliśmy się wtedy wszyscy na wszystkie grupy, które kiedyś tamten system próbował dzielić podobnie jak w tej chwili nasz składa też próbuje dzielić dzielić na grupy różnych interesów studentów intelektualistów inteligencji robotników chłopów i jakby przeciwstawiać te interesy i klasy sobie nawzajem, a sierpień 80 pokazał, że nie wszyscy są razem, że są tam pielęgniarki, które walczą z robotnikami robotnicy, którzy upominają się prawa pielęgniarek i którzy wszyscy razem upominają się o wypuszczenie więźniów politycznych i to była pani najpiękniejszy okres, bo coś niesamowitego takie uniesienie, po którym jakby zostało poczucie, że właściwie wykonać my w Polsce rzeczy ogromnej i takie, które będzie ważne przez pokolenia na faktycznie tak było ponieśliśmy po tym, jak ten ogień Solidarności przez całą Europę bardzo bardzo dziękuję za wspomnienie tak jeśli nam akurat podoba się papy ostatnią z Białorusi kolumna pracowników mińskich zakładów produkcji traktorów wizytówki Białorusi idzie w kolumnie do centrum Mińska robotnicy ogłosili wcześniej swoje postulaty domagają się dymisji prezydenta do protestu MCZ dołączyli m.in. pracownicy Państwowej telewizji TV podało radio swoboda państwa gościem była Ewa Kulik Bielińska dyrektorka fundacji Batorego działaczka opozycji Demokratycznej sprzed sierpnia 80, a potem Solidarności bardzo dziękuję za rozmowę i za wspomnienie program wydawała dziś Martyna Osiecka realizował Kamil Wróblewski informację pani jeszcze więcej sportu tam ulice Mistrzów z Radosławem Majdanem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA