REKLAMA

"Polska samorządów" - polityczny impas w Niepołomicach

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-08-14 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:47 min.
Udostępnij:

Edwin Bendyk (prezes Fundacji Batorego) i Szymon Osowski (Sieć Obywatelska-Watchdog Polska) mówią o władzy w Niepołomicach, która nie ma demokratycznego mandatu. Jak do tego doszło? Czy Niepołomice będą przykładem dla innych niepokornych gmin?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
siedemnasta 42 i 30 sekund to wywiad polityczny TOK FM Roch Kowalski jeszcze raz mówię państwu dzień dobry, a naszymi gośćmi są ND Edwin Bendyk prezes fundacji Batorego i Szymon Osowski sieć Obywatelska Watchdog Polska dzień dobry panowie i dobry dzień dobry dzień Fundacja Batorego organizuje w najbliższym czasie cykl debat Polska samorządów w radiu TOK FM jest patronem medialnym tego cyklu na początek zapytam panów, dlaczego pierwszą pierwszą miejscowością, która odbędzie Rozwiń » się debata będą podkrakowskie Niepołomice pan Edwin Bendyk no ten tę debatę mieliśmy w planie już dawno, ale wyroby pandemia jak wiele innych planu zmieniła tak zmieniła nasz plan natomiast powód jest jest oczywiste znaczenie Niepołomice są takim miastem, które funkcjonuje teraz takim trybie nadzwyczajnym można powiedzieć, bo od grudnia nie może pełnić swych obowiązków burmistrza i jego zastępca ze względu na zarzuty prokuratorskie ich miejsce burmistrza zajął komisarz wskazany wskazane przez premiera burmistrz nie rezygnuje składa mandat w związku z tym sytuacja z komisarzem może potrwać do końca kadencji wcześniej będzie rozstrzygnięcie sądowe no i to powoduje bardzo ciekawą i niepokojącą w tej sytuacji, kiedy na władzę sprawuje ktoś nie ma mandatu społecznego nie pochodzi z wyboru, a jednocześnie niepolityczna takim bardzo ciekawym miastem, które słyną z tego, że są bardzo atrakcyjną proponuję umieszczenie inwestycji to Polski miasto słynie z tego jest 1 z najbogatszych gmin w ogóle w Polsce z drugiej strony też słynie z różnych form aktywności społecznej w modelu będzie modelowej wcześniej właśnie współpracy między organizacjami społecznymi, a k, a władzami samorządowymi Niepołomice były już nominowane w 2 dla państwa akcji Super samorząd 2019 roku no, więc no, więc właśnie, bo też na nasze zainteresowanie polską lokalną jest jest żona była nasza akcja Super samorząd ma głos właśnie jest jest takim wyrazem zainteresowań chcemy po prostu pojechać, by porozmawiać z mieszkańcami o tym jak jak oni patrzą na to sytuacja interpretują oczywiście interesuje nas ta szczególna sytuacja, ale też jedno pytanie bardziej generalnym wielu komentatorów sportowych środowisk samorządowych zwraca uwagę być może to jest taka próba generalna Niepołomice przed no rozprawiają się z innymi niepokornym samorządami, które pokazały swoją swoją postawę podczas wyborów chociażby panie prezesie ja tylko pozwolę sobie dopowiedzieć dokładnie wyglądała sytuacja w Niepołomicach burmistrz Roman ptak wraz z zastępcą zostali zostali oskarżeni o to, że przekroczyli swoje uprawnienia nie dopełnili obowiązków w związku z wyłonieniem autora koncepcji przebudowy 1 ze szkół w Niepołomicach i wobec właśnie Romana ptaka zastosowano środek karny w postaci zawieszenia w obowiązkach służbowych, a jego miejsce już zresztą jak pan wspominał zajął dwudziesto siedmioletni to jest ważne, bo mieszkańcy też mają do tego wiele zastrzeżeń Krystian Zieliński powiązane z Prawem i Sprawiedliwością mieszkańcy zarzucają mu przede wszystkim brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego kieruję pytanie do pana Szymona Osowskiego na ile to na ile ta zmiana Warty w Niepołomicach, chociaż niekompletna wpłynęła na nastroje mieszkańców w 2 lata sytuacja zresztą tego jest pod względem demokratycznego mandatu patowa naprawdę jak pan prezes wskazał, że nie ma Boga mandatu demokratycznego dla tych władz Niepołomice są 1 z 1 samorządem identyczna z klas jest w Szprotawie, który w poniedziałek i ludzie tak naprawdę nie wiedzą co zrobić mieszkańcy, bo te osoby, które są powołane do tego tak można powiedzieć zarządu komisarycznego są osoby wskazane nie muszą realizować żadnej dotychczasowej polityki mogą wrócić w tych miastach czy w gminach zupełnie to co się działo do tej pory podobną stronę mojej strony w swoim rodzaju aktem wyborczym i nie będą nigdy podlegały ocenie politycznych, chyba że podejmą się startowania w kolejnych wyborach co na mieszkańca jest zupełnie niezrozumiałe i wzrok w Niepołomicach jak może być także my zdecydowaliśmy się wybrać konkretne osoby z konkretnym programem, po czym przychodzi sytuacja dość, ponieważ sytuacja, w której po prostu uzupełni wychowanych już po wskazywane inne osoby, które nie muszą tego programu realizować i ten czas chcą za to wskazane, który może trwać do kolejnych wyborów przez kolejne 3 lata, nawet jeżeli będziemy od dziś jest trudny do zaakceptowania dla społeczności się w ogóle nie dziwię, że w Niepołomicach mieszkańcy protestują, bo albo powinno być także jest szybki proces i dochodzi do uniewinnienia albo skazania albo jakiś system, który gwarantuje to, że jednak osoby, które sprawują władzę w imieniu mieszkańców mają mandat demokratyczny im się godzimy na to co po sobie w kampanii wyborczej niosła pani prezes Lechii państwa zwraca też zwracam się do pana prezesa będę AK czy pańskim zdaniem jest taka luka prawna, poprzez którą Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wprowadzać zarząd komisaryczny do końca kadencji w poszczególnych samorządach w poszczególnych latach są takie obawy tak jak mówię właśnie po decyzji niepolskie po zapowiedziach chociażby właśnie kontekście wyborów prezydenckich, w których pamiętne polityków prawa sprawiedliwości, że właśnie będą wprowadzeni komisarze planowały, aby tam w urzędzie samorządowcy burmistrzowie prezydenci czy wójtowie, jakby bojkotują państwo prawda jeszcze można przypomnieć historię wyborów samorządowych 2018 roku, kiedy taką groźbą Prawo i Sprawiedliwość próbowało wpłynąć na wynik wyborczy w Łodzi poparcie dla prezydent Hanny Zdanowskiej grożą i że nie będzie mogła objąć urzędu w ogóle takich przypadków było to więcej właśnie wtedy przed wyborami, bo też Lublin prawda przystanki to, więc więc, ale wtedy nie było konieczne mandat właśnie demokratyczna, czyli pani prezydent Zdanowska i zarząd wygrali w pierwszej turze i to tak znaczącą większość w związku z tym, jakby no trudno, bo w związku z tym jak używać argumentów sprzed prawda wyborów tutaj niepojęte są mniejszym miastem, więc Stasiu łatwiej testować pewne rozwiązania, jeżeli dziś mamy do sytuacji są takim testem co chcemy chcemy pojechać tam będzie właśnie m.in. pan poseł Ossowski, który obserwuje sytuację i pomagały mieszkańcom takich sytuacji czy po korzystać z narzędzi które, które mamy na celu z 1 strony jest frustracja mieszkańców mają władze, które nie chcą którą, której nie dali legitymacja z drugiej strony to też jest, toteż jest ciekawe, że mieszkańcy nie chcą władzy nadanej woleliby władze, które jest z zarzutami prokuratorskimi, ale te, które trochę pan za 2 Szymon Osowski nasze ja chciałbym powiedzieć dalej w Polsce mamy domniemanie niewinności to jest fundamentalne w ogóle w myśleniu państw oczywiście z punktu widzenia poparcia politycznego często ten akt oskarżenia, który wypływa sporów z prokuratury jest też na pewnego rodzaju gwoździem do politycznej trumny tak, ale tu muszą być uwagę na 1 ważną rzecz, jeżeli chodzi o władze samorządowe i to jest bardzo niebezpieczne właśnie w postaci wprowadzania zarządów komisarycznych przepisy, które obracają samorządowcy odnosić zamówień publicznych różnych rzeczy, które oni muszą zapewnić mieszkańcom tak skomplikowane i czasami niejasny dla samych samorządowców regulacji tym zajmują takie zarzuty radni czy takie zarzuty, ale zarzuty czy jakiś próba wprowadzenia zarządu komisarycznego poprzez wskazanie, że ktoś nie dopełnił obowiązków przekroczył uprawnienia jest bardzo łatwa nas i to jest ogromne niebezpieczeństwo dla Polski samorządnej, że nie ma przeszkód prawnych jakich mechanizmów, które by blokowały takie takie sytuacje w Niepołomicach, a jednocześnie to nie jest mój zarzut też nie ma żadnych badań wskazuje, że również dla sędziów, którzy stosowali te środki zabezpieczające np. zawieszenie w pełnieniu funkcji też przepisy trudne, więc mamy bardzo proste rozwiązania prawne, które mogą zablokować nam demokratyczny samorząd, a nie mamy do tego jak przeciwwagi nawet takiej systemowej później powiedzieliśmy już o tym jak bardzo nagradzano gminą Niepołomice jak bardzo bogatą wg danych za 2019 rok dochody per capita są tam na poziomie ponad 5200zł i teraz pytanie czy no to zamieszanie polityczne ustrojowe, które panuje w gminie OBI odbija się w jaki sposób na tej oddolnej społecznej inicjatywie mieszkańców ma się to będziemy chcieli ze sobą zabrać dzisiaj pierwsze takie sygnały ale, toteż trudno się nimi zaraz po o wejście komisarza to Marcin Kołodziejczyk takiej podaży w tygodniku polityka opisywał przypadek tej użył do gorzkiego zdania, że wraz z zawieszeniem burmistrza zostało zawieszone społeczeństwo obywatelskie tam na miejscu to znaczy chodzi tutaj to nagle okazało się, że po prostu i radni którzy, którzy tam funkcjonują i mieszkańcy dostaną okazali się w zamyśle chodzi o możność korzystania z różnego typu narzędzi kontroli władzy niezależnie też władze wybrane legalnie czytam przywieziona w teczce prawda, jakie tak jak komisarz UE to jest taki ma dla nas interesujący aspekt ile my po prostu jesteśmy w stanie jako mieszkańcy swoich gmin właśnie sytuacjach kryzysowych takich nadzwyczajnych mamy kompetencje, żeby Konsek z tego co przewidują inne przepisy prawa niż te, które właśnie pozbawiają nas na burmistrza do tego obecność pana Rostowskiego jest niezwykle istotna, bo to jest jego tutaj występuje realizm Europejskiej pisze o obrońcy tego bronić, ale zazwyczaj jako jako Przybysz szef organizacji rządowej patrzy na ręce samorządowcom nie pomaga mieszkańcom właśnie, żeby swoją władzę kontrolowali no, więc zobaczyć jak jak co w ręku mają mieszkańcy i na ile potrafią z tego z tego korzystać, żeby to był też taki przypadek nie zamknęło tylko w przypadku Niepołomickiej tylko, że pewne wnioski Kony można było przekazać 100 mieszkańców innych gmin dziękuję bardzo, tym bardziej, że jak obaj panowie wspomnieli nie dość, że ta władza komisaryczny zarząd komisaryczny może trwać aż do końca kadencji jeśli wcześniej nie zapadnie orzeczenie sądu albo ani też możliwości odwołania, bo nie można zgłosić wniosku o referendum odwoławcze w sprawie zarządu komisarycznego pan Szymon Osowski taki jak często się zgadza i jedyne co naprawdę tak zostaje mieszkańcom to obserwować kontrolować naprawdę w takich kryzysowych sytuacjach ten nasze prawo do kontroli władz jest 1 z najważniejszych, a dokumentować to ja po spotkaniu w poniedziałek w Szprotawie, które zarówno radni mieszkańcy też wyrażali no po prostu taką jakość bezradność mówi 1 rzecz pytajcie sprawdzacie kontrolujecie jako mieszkańcy radni korzystać ze swoich uprawnień kontrolnych, żeby patrzy na to co się dzieje, żeby wydawać opinii publicznej informacje, bo właśnie w tej trochę takim poparciem legislacyjną prawnym powiedział to ogromne uprawnienia mieszkańców zarówno do protestu powiedział, jaki do do tego, żeby kontrolować władzę jest niezbędne też dziennikarze się pokazujmy to co się dzieje w tych samorządach, które właśnie są w tej chwili w takiej sytuacji jak Niepołomice praw 26sierpnia debata w Niepołomicach w cyklu Polska samorządów jeszcze do pytań, jakie kolejne gminy, jakie kolejne miejscowości i jeszcze nie mamy dokładnego kalendarza czekamy po prostu też na rozwój sytuacji, bo niestety wiemy, że pandemia, ale tak tak nie jest chcielibyśmy, żeby było więc, więc będziemy już zaraz po wakacjach ogłaszać kalendarz to w takim razie czekamy na tę debatę już teraz umawia się panami na na rozmowę zaraz po niej, bo myślę, że te efekty rezultaty wnioski, które tam pojawią mogą być rzeczywiście dosyć przełomowe na przyszłość Edwin Bendyk prezes fundacji Batorego i Szymon Osowski sieć Obywatelska Watchdog Polska bardzo pana dziękuje dziękuję bardzo, do widzenia dziękuję dziękuję do usłyszenia to był wywiad polityczny TOK FM, który wydawał Bartłomiej Pograniczny realizował Kamil Wróblewski za chwilę informacje i Adam Ozga po nich popołudnie Radia TOK FM, na które zapraszam w imieniu Macieja Zakrockiego Roch Kowalski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA