REKLAMA

Czy sekularyzacja dotarła na polską wieś?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2020-08-15 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:59 min.
Udostępnij:

Czy wiara na wsi jest inna niż wiara w mieście? Rozwiń »
Co jest kluczowe/istotne w "wiejskiej" wierze? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn Radia TOK FM przy telefonie Anna Piekutowska połączyliśmy się teraz z dr. Rafałem Bogu szewskim wydziału socjologii pedagogiki szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie dzień dobry dzień dobry panie witam państwa dzisiaj kościół katolicki obchodzi święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny też znane jako matki Boskiej Zielnej no i tego dnia szczególnie na terenach wiejskich do kościołów przynosi się płody rolne to chyba jest 1 z najważniejszych Rozwiń » świąt religijnych właśnie dla polskiej wsi i chciałabym to potraktować jako pretekst do porozmawia o tym jak socjologicznego punktu widzenia wygląda wiara i religijność na polskiej wsi one w ogóle różni od religijności życia a zanim zaczniemy skutecznie na tych różnicach może pogotowie troska o polskiej religijności, bo ma też jest specyficzna na tle Europy, a generalnie obowiązek wynika z badań regularnie prowadzonych przez wprost nie zmieni ponad 90% Polaków określać mianem katolików, a na poziomie deklaracji określa ich stosunek można powiedzieć, że czy też między 90% Polaków publiczności jako osoby wierzące i około połowa społeczeństwa deklaruje, że regularnie uczestniczy w praktykach religijnych natomiast od mniej więcej 2005 roku widać trendy, które wskazują na taką polaryzację rodzinność Polaków mianowicie bywa osób, które określa jako niewierzącego w tamtych, które wcześniej tuż po roku, ale jako zdecydowaną i praktykował raczej nieregularnie teraz rzadziej, bo tak chcę się do praktykowania natomiast co istotne ten odsetek tych bardziej zaangażowanych, którzy praktykują nawet kilka razy w tygodniu określają jako głęboko wierzący też pozostaje w miarę stałe jak z tym widać tutaj takie zróżnicowanie na no właśnie tych gorących i dywizji innych tak bywa na numer bazującą na odrobinę ubywa tych letnich co ciekawe wierzących praktykujących tak tak tak mniej więcej tak można określić co ciekawe aktualna sytuacja związana skoro na wirusa i obostrzeniami, które dotyczyły także uczestnictwo w praktykach religijnych te ograniczenia jak wpłynęły jeszcze na wzrost polaryzacji przez to, że ci, którzy chodzili dla zasady w tym momencie nie musieli chodzić i niekoniecznie są skłoni do tego kościoła instytucjonalnego wracać do pracy spadek religijności, którym wspomniałam widać od dłuższego czasu związane z uczestnictwa w praktykach religijnych widocznie szczególnie wśród ludzi młodych mieszkańców największych miast od najlepiej wykształconych czy moglibyśmy uznać przy w zasadzie nie dotyczy, ale przyjrzymy tym Radom długookresowym okazuje się, że w ostatnich latach zmienia się także religijność jeńców polskiej wsi oczywiście wiąże się także ze zmianą struktury ludnościowej mieszkańców zamieszkujących obszary miejskie mianowicie napływa wiejskie przepraszam mianowicie z napływem ludności miejskiej do wsi, a taki trend od dłuższego czasu, którego nie ma mianowicie osiedlanie się ludności miejskiej na oczach tych zlokalizowanych wokół dużych aglomeracji to automatycznie wpływa na to, że ta religijność wiejska też siłą rzeczy zmienia, ponieważ osoby deklarują tak, że mieszkają u nas tak w tym traktujemy jako ludność wiejską, a tak naprawdę jest to żywność, która pracuje na co dzień przebywa jeszcze tylko są w zasadzie mieszkam już pana przy, czyli to nie jest także Polska wieś sekularyzmu je tylko do tej grupy osób mieszkających na wsi dołączają te, które mieszkały w mieście to może byłoby duże uproszczenie bo, bo w deklaracji wiary praktyk religijnych na polskiej wsi rzeczywiście są nadal bardzo czas bardzo czas dużo wyższe niż się w niej startować od 2005 roku również trendy spadkowe w tym zakresie są widoczne i rzeczywiście tak jak wspomniano populację wiejską można zróżnicować na tych tradycyjnych mieszkańcu wsi, którzy zajmują się nadal rolnictwem i w tej grupie rzeczywiście te zmiany czynności są mniej widoczne natomiast oprócz tej napływowej gości miejskiej, która przybywa ze swoim systemem norm wartości ze swoim stylem życia i niekoniecznie u nas jest ją dostosowywać do tej wspólnoty lokalne, które zamieszkuje natomiast także należy wspomnieć o sytuacji taki, że młodzież ze wsi też coraz częściej jest natomiast edukować się często przez te wyjazdy też ich styl życia ich religijność się zmienia w jaki sposób, o ile, o ile mieszkańcy wsi, którzy emigrują do miast czy młodzież mniej SKK zdobywali akacje raczej dopasowuje swój styl życia właśnie do do tego niskiego, czyli jest religijność nie jest tak silna jak wówczas, kiedy mieszkali na wsi o tyle właśnie mieszkańcy miast, którzy bywają dość, jakby już niekoniecznie dostosowują się do tych Rurzyca tam panujących no to jeszcze od młodzieży, która wyjeżdża do miast jak to wygląda tak teraz prowadzić projekt, w którym podaliśmy młodzież wiejską, która właśnie wyjeżdża do dnia w celach edukacyjnych dla porównania też badaliśmy młodzież pozostaje na wsiach tutaj te różnice są bardzo wyraźnie, zwłaszcza właśnie w kontekście religijności mianowicie, że wyjazd do do miast sprzyja generalnie o sobie terminu wynika ze specyfiki działalności wiejskie, które jest taką religijnością w dużej mierze tradycyjna wstawiono na rytuały pewną presję społeczną wydaje się, że na wsiach ciągle ta kontrola społeczna jest co jest bardzo wysoka w związku z tym ten obowiązek uczestnictwa w ten się w niedzielnym konieczne jest jakby obowiązkiem wynikającym z zewnątrz, ale rozdałem w związku z tym, jeżeli młodzież wyjeżdża do miast ta kontrola społecznością waga wzrost o anonimowość nie ma tego poczucia obowiązku uczestnictwa we wsi Święty związku z tym młodzież wiejska, która przebywa na miastach rady w tych miastach do kościołów nie uczęszcza natomiast co ciekawe i wracają na land na wieś oczywiście dostosowują się do tamtego rytmu życia i nam się uczestniczą prowadzić też wywiady pogłębione z rodzicami tej młodzieży okazuje się żonie nie dostrzegają żadnej zmiany w stylach życia czy religijność swoje dzieci, które wyjeżdżają do miast, a oni sami przyznają, że taka zmiana w nich następuje bunt ciekawe, bo w pewnym momencie już trzeba zadeklarować w jaki sposób jeśli chodzi o relacje z kościołem np. ości dziecko wziąć ślub w kościele czy poza nim już wtedy nie można ukryć swojej swego odejścia kościoła przez to, że pójdzie do kościoła jak jak spotka się z rodzicami na wsi tak rzeczywiście tak natomiast by to wychowanie i pan przywiązanie do tradycji mimo wszystko tej społeczności wiejskiej pomimo zmiany zamieszkania pozostaje w związku z tym, pomimo że Towiański stał się sławny tak przywiązani do tradycyjnych rytuałów nadal nie nadal jest wysoki leków tymczasem przy wszelkie sakramenty są przyjmowana, a pan zaczął mówić o takim modelu religijności wiejskiej, że jest bali tradycjonalistycznych niż ten miejski mógłby pan rozwinąć, o co chodzi o wymiarze takim czysto obiektywnej mieszkańcom obszaru wiejskich częściej niż mieszkańcy miasta, które sobie stan jako osoby również zdecydowanie częściej deklarują niezachwianą wiarę Boga nie mają wątpliwości do tego, że Bóg istnieje nie mają wątpliwości co do dogmatów głoszonych przez kościół w przeciwieństwie do ludności miejskiej, a dużo większa jest także rola modlitwy wżyciu religijnym mieszkańców obszarów wiejskich zarówno tej osobistej jak przede wszystkim chyba jednak wspólnotowy, czego przejawem są na oddolne inicjatywy spotkań modlitewnych, czyli skład ma już odprawiane są groźne kaplica częściej też, jakby mieszkańcy wsi podtrzymują wszelkie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia czy czy Wielkanoc takie matki Boskiej Zielnej lekcji dokładnie, a jeżeli chodzi właśnie o to święto matki Boskiej Zielnej, jakby wynika ze specyfiki to jest ludności wiejskiej, która połączona jest z rolnictwem od dawna czy serkiem UB przejawy życia wiejskiego kościół też zaadoptował na nadużycia rytuał religijny w związku z tym ten rytm życia na wsi też ma jakby odzwierciedleniem świętach religijnych w związku z tym to, mimo że następuje też odwrót rozkaz od takiego tradycyjnego rolnictwa to święto rolnicze w związku z całym rytuałem, który towarzyszy nadal są szanse popularnej obchodzono też może istnienia w takim okresie jak to było jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu panie doktorze, gdybyśmy popatrzyli taką mapę Polski mam czy wskazać region, który wyróżnia się na tle pod względem największej religijności najmniejszej religijności generalnie z dotacji religijności w Polsce jest zróżnicowana terytorialnie tutaj ten wschód południowy wschód zdecydowanie bardziej rodzinny z zachodniej scena Polski i to także dotyczy nie przy, a co ludzie myślą na wsi o kościele katolickim jako o instytucji co myślą o takich coraz częstszych dyskusjach w mediach na temat pedofilii wśród księży czy ich zdanie na temat kościoła się z tutaj co ciekawe w ogóle kościół konstytucja w tym dość silną także opozycja oczywiście wszelkie te sytuacje nagłaśniane przez dla media powodują tymczasowy spadek zaufania do kościoła natomiast to zaufanie ciągle się odbudowuje Anna Czech jest szczególnie wysokie w tamtym krytycyzm ciężko ciężko wywołać realne może przez to, że ludzie też są, jakby mają mniejszy dostęp do różnych źródeł informacji do internetu, choć skutecznie zmienia w związku, z czym tam dopływ informacji jest ograniczony to właśnie ksiądz w kościele jest głównym źródłem informacji i głównym źródłem przekazu interpretacji pewnych wydarzeń w związku, z czym rzeczywiście na wsiach tu panie do kościoła jest bardzo wysokie nimi takie sytuacje, o których pani wspomniała niekoniecznie to zmienia naprawdę nic nie może zachwiać tym właśnie stereotypami autorytetu wiejskiego, jakim jest ksiądz parafii no właśnie to jest także, że ten czas czas to jest jedno z najbardziej wykształconych osób jest nadal tradycyjnych wsiach wokół operacji, jakby to, że to życie społeczne czas się toczy w związku z tym, jeżeli sąd rzeczywiście nie jest alkoholikiem i 1 nie przejawia na zewnątrz jakich innych patologicznych zachowań za tym często on stanowi to źródła autorytetu i jeżeli jeszcze do tego potrafią zaangażować ludzi potrafi być dla nich to narody operacja często stanowi centrum życia takiej lokalnej społeczności jest, więc twórcza jako jedyna instytucja naszego do tych tradycyjnych Tal w jej środku rola kościoła 1 jest szczególnie istotna, gdyż brak jest też, by alternatyw to sprawia, że lokalna partia stanowi tutaj wspomniane centrum życia społecznego mieszkańców Świątnik msza czy tradycyjne nabożeństwo, a albo spotkania grupa ta stanowi tak naprawdę okazja dla różnych spotkań rozmów wymiany doświadczeń i tworzenia tej lokalnej wspólnoty mieszkaniec miasta chcą dowiedzieć co dzieję, że w jego mieście czy na szczeblu czy to lokalne fora czy strony internetowe to w przypadku wsi to wymiana informacji odbywa się raczej osobiście właśnie nierzadko przy okazji niedzielnej mszy świętej czy to ten w oczy czy po, a czasem w trakcie tak można się dowiedzieć, kto co zmarł, kto się przygotowuje do ślubu albo kto ile przekazywał na kościół państwo często stanowi ciekawe źródło informacji, a czy to trochę nie jest także właśnie stosunek do instytucji to jest to do instytucji kościoła czy nie jest co najbardziej różni wieś miasto chodzi o wiarę religijność 1 wymiar moim zdaniem tak, ale generalnie wszystkie ta aspekty religijności takim mierzalny policjanta to deklaratywne czy ty, jeżeli chodzi o uczestnictwo w praktykach, czyli one różnią na wsi w mieście generalnie będzie, że na wsi to zaangażowanie jest dużo większej często właśnie takie bardziej bezkrytyczne niższe niż w mieście dziękuję panie doktorze dziękuję również moim gościem był dr Rafał Boguszewski z wydziału socjologii pedagogiki szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie czas na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA