REKLAMA

Negocjacje, wsparcie finansowe - jak UE może pomóc Białorusi?

Magazyn Europejski
Data emisji:
17-08-2020 14:40 (Powtórka: 17-08-2020)
Prowadzący:
Czas trwania:
14:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry to już kolejny raz, kiedy w sierpniu dzieją się rzeczy Super ważne, a Europa na wakacjach tak było w sierpniu 2008 roku, gdy Rosja zaatakowała zbrojnie Gruzję tak było w 2015 roku, gdy przez Europę setki tysięcy uchodźców tak jest teraz Białorusini walczą z dyktaturą w instytucjach unijnych pusto w komisji Europejskiej na wakacjach jest nawet szef biura prasowego można było podziwiać jego podwładnego Peter Stano, który starał się pokazać że, chociaż Joseph Rozwiń » Borrell jednak działa konsultuje i wypracowuje media Odrą euro część wzrostu może skieruje najpierw państwo uwagę na dokument wydany przez wysokiego przedstawiciela o przemocy na Białorusi, któremu ubolewa on nad działaniami nie do zaakceptowania wobec demonstrantów na Białorusi protestujących pokojowo mówi też, że właśnie pracuje na deklarację w sprawie wyborów, która będzie w imieniu całej Unii oznacza to, że obecnie w państwach członkowskich toczy się dyskusja nad tekstem, w którym znajdziemy odpowiedź na wiele pytań, jakie stawiamy w kontekście obecnej sytuacji na Białorusi jest karencja bandyci czuje się nim Belarus no tak toczy się dyskusja, a w Mińsku trwa przemocy łamane są elementarne prawa człowieka tak wyraźnie zapisane na unijnych sztandarach co więcej na terenie Unii schronienie znalazła wszystko na to wskazuje zwyciężczynią wyborów prezydenckich światła na Ciechanowski stąd rzecznika pytano czy ktoś z nią rozmawia czy ktoś jest w kontakcie z władzami Litwy, które udzieliły jej opieki czy wreszcie ktoś próbuje rozmawiać z Łukaszenką czy choćby jego ministrem spraw zagranicznych żal mi było rzecznika Petera, który odpowiadał tak dyplomacji znad willi rosyjską dyplomację to nie jest coś co zawsze może być uprawiana w domenie publicznej nie zawsze każdy jej element może być komentowany, tak więc mamy wiele kontaktów, które nawiązaliśmy nawiązujemy będziemy nawiązywać wszystkie są dopasowane do naszych trwających przemyśleń konsultacji dyskusji i ocen co do unijnej odpowiedzi na wydarzenie na Białorusi skończony biorąc to dobrze, że publicznie dokładnie w stacji euro już wypowiedział się litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius, który uspokoił opinię publiczną co do stanu bezpieczeństwa światła ciechanowskiej, ale też podkreślił, że działania Litwy to nie wszystko, że trzeba działać wspólnotową razem z rynkiem do miast jest nie wtrącamy się sprawy wewnętrzne, ale też nie możemy stać zboku tylko patrzeć co się dzieje, ponieważ uważamy, że potrzebujemy nie tylko stabilnego sąsiada, ale także sąsiada postępowego docenialiśmy fakt, że Białoruś rozpoczęła dialog z Zachodem głównie z Unią Europejską i jak zawsze liczyliśmy, że coś się poprawi na ostatnie wydarzenia pokazały, że to wszystko zostało zniszczone teraz musimy opracować jasne europejskie stanowisko wobec Białorusi co będzie ważniejsze od stanowiska 1 kraju Jakiel ze śledztwa moim punktem własną korzyść i zwrócił uwagę, że na unijnym stole muszą się znaleźć różne pomysły w tym sankcje najgorszą rzeczą jest bezczynność, tym bardziej że dodał pan minister decyzję o Kanty, gdy jako obywatele zasługują na to by być wysłuchanym, by prowadzić z nimi uczciwy dialog oni tego oczekują uważamy, że musimy w imieniu Unii Europejskiej jasno mówić co można tolerować, czego nie można na pewno żadną opcją nie jest nie robienia niczego na tym, iż nowy czy wreszcie 14sierpnia, czyli w piątek wideokonferencję odbyli unijni ministrowie spraw zagranicznych, którzy wydali komunikat ministrowie zgodzili się, że wybory nie były wolne ani uczciwe Unia Europejska uważa wyniki wyborów za sfałszowane dlatego nie akceptuje wyników przedstawionych przez centralną komisję wyborczą Białorusi w związku z tym Unia Europejska przedstawi władzom Białorusi propozycje pomocy ze strony Unii w nawiązaniu i ułatwieniu dialogu między władzami politycznymi opozycją i społeczeństwem obywatelskim w celu rozwiązania obecnego kryzysu ministrowie zgodzili się również co do konieczności ukarania osób odpowiedzialnych za przemoc represje i fałszowanie wyników wyborów natychmiast rozpoczną się prace nad dodatkowymi wpisami na listę istniejących sankcji dla Białorusi dodajmy, że w dniu, w którym rozmawiali ministrowie w naszym Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawił rządowy plan pomocy Solidarni z Białorusią usłyszeliśmy m.in. zaproponowałem naszym partnerom z Unii Europejskiej nadzwyczajne posiedzenie rady Europejskiej i dzisiaj dołącza coraz więcej przywódców zachodnich państw do takiego właśnie żądania do takiego wezwania w takim momencie nie można zakładać maski neutralności czy obojętność premier przedstawił też pięcio punktowy plan Solidarności, w którym są wsparcie dla osób represjonowanych program stypendialny dla represjonowanych studentów naukowców ułatwienia przy wjeździe do Polski i w dostępie do rynku pracy pomoc niezależnym mediom program dla organizacji pozarządowych natomiast dzisiejsza minister ogłosił, że zwołuje wideokonferencje przywódców państw w sprawie Białorusi na środę na godzinę dwunastą czy to wystarczy czy Unia Europejska może zrobić coś więcej pora na rozmowę w magazynie europejskim Gazy Europejski goście magazynu Europejskiego pan prof. Paweł Kowal kiedyś poseł parlamentu Europejskiego dzisiaj w Polskim Sejmie dzień dobry dzień dobry czy pana zdaniem Unia znowuż, jakby nie wykorzystuje swoich możliwości i działa za wolno za słabo w sprawach białoruskich było opóźnienie kilkutygodniowe działania Unii, ponieważ w właściwie od miesiąca 1,5 miesiąca było już widać, że mobilizacja na Białorusi jest inna niż zwykle przy okazji wyborów prezydenckich, że tym razem Aleksandr Łukaszenka nie wygląda łatwo wyborów, ale faktycznie instytucje unijne chyba uznały politycy dzwonił chyba uznali, że będzie zawsze, czyli Łukaszenka trochę fałszuje wybory, ale potem jakieś małe protesty w końcu i tak trzeba będzie uznać okazało się jednak inaczej od tygodnia oczywiście sytuacja po stronie Unii wygląda całkiem inaczej, dlatego że nad morze spotkanie ministrów spraw zagranicznych jest szereg świadczeń najważniejszych polityków unijnych na już poruszyły się inne ośrodki polityczne Zachodzie i wielka Brytania stany Zjednoczone, że mamy twarde stanowisko Wielkiej Brytanii, ale fakt to my odmawia uznania Łukaszenki także mam wrażenie, że proces erozji poparcia dla Łukaszenki poszedł tak daleko, że trudno będzie Łukaszence wrócić do normalnych relacji z Zachodem podobnie na Wschodzie myślę, że tych elementów, które oznaczają, że Rosja nie ufa Łukaszence już na tyle dużo, że chyba obserwujemy moment, kiedy Łukaszenka upada może jest jest dla niego jakaś szansa na w większym użyciu siły ale, toteż tylko wydłuża okres jego upadku myślę, że nie ma dla niego ratunku, ale czy w takim razie pana zdaniem właśnie Unia nie będzie podejmowała jakichś działań co się znalazło stanowisko ministra spraw zagranicznych wspieranie jakiegoś dialogu między władzami białoruskimi, a opozycją jak to napisano szeroko rozumianym społeczeństwem czy po prostu należy uznać, że właśnie skreślono Łukaszenkę jako partnera do jakichkolwiek rozmów ja myślę, że to jest tak do rewolucji na Ukrainie 2013 czternastego roku Unia stany Zjednoczone podejmowały takie ryzyka, żeby popierać ruchy rewolucyjne były w związku sowieckim na doprowadza do tego, żeby one wyłaniały nowy rząd nowe władze prozachodni to się później skończyło dzisiaj mamy już doświadczenie zmiany władzy w Armenii Mołdawii, które odbyło się w oparciu o po cichu prowadzone zakulisowe rozmowy pomiędzy politykami Unii Europejskiej Stanów zjednoczonych i Rosji i proszę dziękuję bardzo, podobny scenariusz, dlatego że tak czy owak czy z Łukaszenką bez trzeba będzie przeprowadzić jakiś proces transformacji tak, by jeśli nie sam Łukaszenka to jego ludzie na nie mogli funkcjonować w nowym układzie po prostu ze względu na bezpieczeństwo państwa NATO, żeby nie nie doszło do jakiegoś takiej sytuacji niekontrolowanej rewolucji tutaj na pewno będzie wsparcie dla takiego procesu negocjacyjnego ze strony Unii Rosji Stanów jestem o tym, przekonanych, czyli prawdopodobnie dojdzie do sytuacji następującej wejście na scenę nowe elity politycznej pewnie nowe wybory jednocześnie, a towarzyszenie przez zachód przez Rosję procesowi jakichś rozmów transformacji także przynajmniej część obozu władzy Łukaszenki ci, którzy teraz już zaczynają opierać na opozycję, bo czuli się bezpiecznie w tym sensie, że mają możliwość funkcjonowania na Białorusi najprawdopodobniej uruchomienie dużych programów pomocowych, bo powiedzmy sobie szczerze to jest duże ryzyko zawsze rozpocząć rewolucję ustawić później tych rewolucjonistów samych sobie, więc nie będzie też potrzeba ze strony Unii bardzo poważnego podejścia do programu budowy Białorusi po zmianie władz krytycy tego powolnego, żeby nie powiedzieć wakacyjnego działania Unii Europejskiej w sierpniu zawsze, a w tym wypadku również mówią, ale trochę to też wynika z postawy samych Białorusinów jeśli porównamy chociażby wydarzenia właśnie na Ukrainie, o których pan mówi tamte proeuropejski prounijny aspiracje i sympatię było samego początku strasznie dość tego podobno na Białorusi nie ma stąd też no ta Unia nie widziała w sobie tego partnera naturalnego dla społeczeństwa białoruskiego czy to jest słuszna analiza podstawowy problem polega na czym innym polega na tym, że Unia i zachód szerzej mówiąc, czyli Unia stany wielka Brytania w między sobą sąd się bardzo złych relacjach nie są w stanie odegrać takiej roli jak dawniej, czyli krótko mówiąc wejść nie taką pełną polityczną pełne polityczne zwarcie z Moskwą, bo nie ukrywajmy ja wiem, że będzie wiele takich romantycznych opowieści o tym jak lód białoruski wygrał i w pewnym sensie tak jest dlatego, że to skala protestów zmusza innych działań, ale z drugiej strony jest także Rosja nie zostawia Białoruś winny sposób będzie wolna Białoruś będzie Białoruś jest zintegrowana z Rosji dużo bardziej spokojna także w tych wszystkich analizach musimy brać pod uwagę także ten element i nie porównywać zbyt łatwo sytuacji na Białorusi sytuacją na Ukrainie, ale myślę, że główna przeszkoda w działaniu Zachodu to jest jednak strach przed tym, żeby nie wejść w sytuację analogiczną jak najmniej 786 lat temu na Ukrainie tego wszyscy boją, bo wnioski z Ukrainy na Zachodzie wyciągane są ambiwalentne jedni wskazują oczywiście plusy tego procesu, ale ten proces miał też się już za sobą duże koszty dla Zachodu niektórzy politycy bardzo żałują, że musieli o Ukrainę w cudzysłowie pokłócić się z Rosją nawet w takim razie na koniec zapytam o otoczy nie będzie potem, jakiego żalu ze strony społeczeństwa białoruskiego, że no zostawiamy ich trochę w ramionach do Moskwy w obawie o własne interesy czy niepokój związany z możliwą reakcją Putina bardzo trudno powiedzieć jak będą reakcje białoruskie na te zmiany, które nadchodzą to jest społeczeństwo, które ponad 20 ostatnich lat żyło w warunkach bardzo kiepskiej sytuacji gospodarczej pewnej stabilizacji na bardzo niskim poziomie to jest społeczeństwo, które w większości było w warunkach cenzury bez dostępu do normalnych wolnych mediów tam chce pokolenia obywateli wyrosły, widząc tylko Łukaszenkę to jest bardzo ciekawa historia trudna do przewidzenia w jakim kierunku pójdzie dzisiaj możemy powiedzieć tak opozycja Białoruś jest słabo zorganizowana to zresztą okazało się siłą w walce z Łukaszenką, bo właśnie osoby nie poradził takim rozproszonym uderzeniem, ale ta opozycja nie zgłasza się wyraźnych proeuropejskich postulatów co nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy dojdzie do zmiany Łukaszenki i tak trzeba będzie szukać jakiegoś rozwiązania, w której zachód, w którym zachód przy jakiejś formy akceptacji Rosji, bo moim zdaniem ja też chciałbym, żeby było inaczej, ale na leczenie nie widać innego innego rozwiązania, w którym zachód zatem będzie musiał trochę zapłacić od zmian, ponieważ zmiany będą wymagały dużych przestał przekształceń gospodarczych społecznych to, że wygra rewolucja, że dojdzie do pewnie jakiś dodatkowej tury wyborów, że Ciechanowska okaże się prawdopodobnie 1 z najważniejszych polityków na Białorusi być może najważniejszym MO to są fakty, ale później przyjdzie pytanie o rolę oligarchów później trzecie pytanie o rolę tego kandydata, którym jest mało poznane Syria baba Ryki, ale on okaże się być może dużo silniejszą indywidualność polityczną niż sama Ciechanowska także czeka jeszcze dużo trudnych momentów jednak trzeba powiedzieć wygląda na to, że moment rewolucyjny wygląda na to, że Łukaszenka utracił poparcie międzynarodowe także, choć jeszcze formalnie w Moskwie i wygląda na to, że czeka nas dłuższy proces zmiany Miłosz oby tylko proces mimo wszystko jakoś tam pokojowe bardzo dziękuję za rozmowę goście magazynu Europejskiego był pan profesor pana Kowal koalicja Obywatelska dziękuję pięknie dziękuję bardzo, podziękowania także dla Magdy Paciorek wydawczyni audycji, która powołają przygotować Maciej Zakrocki tego dnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA
REKLAMA