REKLAMA

Masło, warzywa, drób - co zdrożeje?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
17-08-2020 12:40 (Powtórka: 17-08-2020)
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze dwunasta 42 to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry zaczynamy już za chwilę w raporcie gospodarczym mówić będziemy o cenach żywności, czego spodziewać się w najbliższym czasie za żywność płaciliśmy ostatnio więcej wciąż płacić więcej będziemy czeka nas stabilizacja może ceny będą niższe proszę chwilę poczekać już za chwilę więcej na ten temat jest już projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego Rozwiń » wynagrodzenia w 2021 roku wynieść ma ono 2800zł albo 18zł i 30gr za godzinę projekt rozporządzenia oczywiście jest przygotowany przez ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej wyda rada ministrów w ocenie skutków regulacji do projektu tego rozporządzenia napisano m.in. że dla małych średnich firm koszty podniesienia płacy minimalnej do wspomnianych 2 tysięcy 800zł to łącznie koszty przekroczą ponad 3 miliardy złotych 2021 roku to wyliczenia kosztów w ocenie skutków regulacji, jakie poniosą małe średnie firmy z tytułu podwyższenia w przyszłym roku 2 tysięcy 602 800zł wymiaru płacy minimalnej w ocenie skutków regulacji napisano także m.in. ocena wpływu podniesienia wynagrodzenia minimalnego poziomu 2800 jest obecnie utrudniona w związku z pandemią KOV 19 podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony w czasie kryzysu wywołanego epidemię prawić 19 to są fragmenty oceny skutków regulacji do tego rozporządzenia myślę, że niejednokrotnie jeszcze w radiu TOK FM będziemy powracać do dyskusji o płacy minimalnej także tej w 2021 roku skoro nie ma porozumienia wśród partnerów społecznych w radzie dialogu społecznego, jaki będzie wymiar tej płacy minimalnej w roku przyszłym no to zdecyduje samodzielnie z tą mając do tego prawo rząd mamy także dane o handlu zagranicznym, ale nie będę państwa nadmiernie zanudzać zanudzać statystyką, więc tylko fragment danych, które dzisiaj GUS prezentował w eksporcie największy wzrost dotyczy olejów tłuszczów napojów tytoniu napojów tytoniu żywności żywą i żywych zwierząt podobnie w imporcie największy wzrost zanotowano w olejach tłuszczach napojach tytoniu żywności i zwierzętach żywych to taki krótki wycinek tych handlowych danych, które poznawaliśmy dzisiaj to są dane obejmujące okres do czerwca włącznie także różnice historyczne ponad połowy sierpnia jesteśmy przecież oto krótki przegląd tradycyjne informacji rynkowych euro 438USD 370 funt 4zł i 8gr przepraszam frank 4zł 8gr funt 485 i na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie pół procenta wyminąć na indeksie WIG 20 indeks szerokiego rynku WIG także na minusie, chociaż skala tutaj nieco mniejsza 2 raport gospodarcze zapowiadane temat cen żywności naszym gościem jest pan Jakub Olipra ekonomista Credit agricole ekonomista banku Credit agricole dzień dobry dzień dobry nie wiem czy musi zawałem, ale wszystko się zgadza żywność będzie w najbliższym czasie tańsza bez zmian cen żywności czy będzie droższa będzie droższa, ale będzie drożej coraz wolniej już dane za lipiec wstęp szacunek jak również później finalne dane, które w zeszłym tygodniu opublikował Główny Urząd Statystyczny wskazały, że ta dynamika cen żywności wynosi obecnie 3,9%, jeżeli porównamy to do tego co obserwowaliśmy w poprzednich miesiącach to jest już całkiem niezły wynik, uwzględniając to, że w marcu było to 8%, czyli rzeczywiście żywność cały czas drożeje i tutaj oczekujemy, że będzie drożeć, ale będzie drożej coraz wolniej niż ten trend spadkowy się utrzyma w kolejnych miesiącach dobrze po kolei czym mamy już wietrzą gotowi do jakiejś prognozy analizy nie tylko mówiąc ogólnie żywności, ale jakimś rozbiciu na poszczególne kategorie produkty często rozmawiamy wtedy, gdy nadchodzi sezon jakąś kategoria to owoce po po zbiorach zbóż, ale mamy też takich kilka często interesujących kategorii jak mięso swego czasu hitem były rozmowy o maśle spróbujmy nieco bardziej szczegółowo wejść dana tych prognoz no to może przez to, że wszystko drożeje są znaczne od tego co co rzeczywiście najsilniej, a ubożeje a, a rzeczywiście są owoce i chyba tutaj najbardziej spektakularny przykład jabłek to też możemy zaobserwować, kiedy jesteśmy w sklepie, że to ceny są wyjątkowo wysokie, żebyśmy to porównali do poziomu sprzed roku to te jabłka są ponad 2× droższe niż przed rokiem no i warto tutaj zastanowić się z czego to wynika to po pierwsze to są bardzo słabe ubiegłoroczne zbiory tutaj mogą paść pytanie, dlaczego ubiegłoroczne zbiory skoro już mamy teoretycznie rozmnażają się tegoroczne zbiory właśnie, dlatego że zbliżają się dopiero tegoroczne zbiory w naszym będziemy mieli, a zbiory jabłek cały czas bazujemy na zapasach nagromadzonych w zeszłym roku, a te zeszłoroczne zbiory były bardzo słabe, a jeszcze, uznając to, że 2 lata temu te zbiory jabłek były rekordowe natomiast stworzyły takie statystyczne efekty niskiej bazy, czyli 2 lata temu ceny były niskie ona się też utrzymały na początku pierwszej połowie zeszłego roku również ceny były niskie teraz ceny są wysokie, ponieważ to podaż owoców zmniejsza, a w efekcie mamy tak spektakularne wzrosty cen, ale oczywiście tam mam też pozytywna informacja zgodnie ze wstępnym szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego, ale tegoroczne zbiory owoców w tym jabłek będą wyższe niż rok temu, a poza tym nie powinno wpłynąć na ceny tracić tak, ponieważ no wiadomo większa podaż przy relatywnie stałym popycie na owoce oznacza niższą cenę i tutaj prawdopodobnie już w drugim kwartale przyszłego roku wystąpi deflacja, czyli te ceny będą niższe w ujęciu rocznym, a kolejne tysiące już pokażą nam wyraźnie niższą dynamikę cen posłów, czyli co prawda to cena co będą wyższe niż przed rokiem, ale będą drożeć coraz wolniej no dobrze to w tym wszystkim w zakresie jednak pozytywna informacja skoro zaczęliśmy od tych najbardziej drożejących owoców to znaliśmy kategorie niżej, czyli również dynamiczny wzrost, ale już w mniejszej skali rzeczywiście te owoce to to robiły wrażenie robią wrażenie co mamy dalej mamy pieczywo mamy mamy mięso jeśli chodzi o pieczywo tutaj obserwujemy już wyraźny spadek dynamiki, a ona kształtuje się w trendzie spadkowym zapowiadają się dobre, bo tegoroczne żniwa one one obecnie trwają też tutaj Główny Urząd Statystyczny szacuje, że tegoroczne zbiory zbóż będą, ale wyższa niż przed rokiem to światowa sytuacja na rynku zboża tutaj pamiętajmy, że to co się dzieje na krajowym rynku zbóż zależy od tego co się dzieje na świecie ona jest relatywnie korzystna, a zapasy zbóż pozostają wysokie jest tutaj, a w tej kategorii będziemy opisy obserwowali coraz wolniejszy wzrost cen aut szczególnie silne w momencie tam pandemii tak, kiedy obserwowany był silny popyt na nas, bo na światowym rynku, przechodząc do mięsa, a tutaj również obserwujemy wyraźne spadek dynamiki cen to w znacznym stopniu wynika z efektów statystycznych sprzed roku pamiętajmy, że w zeszłym roku doszło do bardzo silnego wzrostu cen wieprzowiny ze względu na, a ASF w Chinach tutaj co prawda problem ASF Unii został, a nadal rozwiązane i ten popyt jest relatywnie wysoki na mięso wieprzowe to pamiętajmy o tym, że, jeżeli cena zeszłym roku wzrosła do jakiegoś wysokiego poziomu i teraz porównujemy się z tą ceną no to, nawet jeżeli nadal ta cena w tym roku zdaje wysoka na torze nie ma takiej dużej procentowej zmiany w porównaniu do ubiegłego roku tarczy mamy tutaj tzw. efekt wysokiej bazy i tutaj, jeżeli spojrzymy właśnie na kategorie mięso to, uwzględniając się dzieje na rynku wieprzowiny na rynku drobiu można oczekiwać, że również dynamika pozostanie w trendzie spadkowym w kolejnych miesiącach samo dotyczy węgla to samo dotyczy wędlin to oczywiście jest efekt tego kształtuje się cena, a surowego mięsa tak głównie u nas, jeżeli patrzymy na nasz rynek to są ceny wieprzowiny ceny drogą na zarówno w przypadku drogi Jagi wieprzowiny tutaj, a uważamy, że one będą w trendzie spadkowym to mamy jeszcze 2 minuty proszę wybrać, o czym jeszcze warto powiedzieć no to może w takim razie powiem o warzywach, ponieważ tutaj już realizuje się co mówiłem w przypadku owoców, a tylko, że przez to, że tutaj mamy wszystkie inne opóźnienia to już teraz obserwujemy, że ceny warzyw są niższe niż przed rokiem, czyli tak ostatnio cały czas mówiło się, że ceny warzyw są bardzo wysokie to było związane z tym, że przez ostatni 2 lata mieliśmy susze i z roku na rok te zbiory warzyw były coraz niższe, ale to teraz zgodnie z szacunkami GUS zbiory będą o 6% wyższe niż przed rokiem to automatycznie oddziałuje w kierunku spadku cen, a ja nie obserwowane zarówno w przypadku kapusty marchwi cebuli ziemniaków, czyli tych rodzajów warzyw, które były szczególnie dotknięte przez suszę ach, i tak już przez pana redaktora wywołany temat masła, a on cały czas tanieje jeśli tak kilka lat temu osiągnęliśmy rekordowe poziomy od tego czasu schodzimy z tej Górki, a to oznacza, że ceny masła są niższe w ujęciu rocznym obecnie to jest około 3% mniej niż przed rokiem może nie jest to zmiana w swojej skali imponująca, ale na pewno na pewno odczuwalna przynajmniej mi albo widoczna może w ten sposób jeśli ma się w pamięci to historia sprzed wielu wielu już miesięcy prawda wtedy, kiedy Tommaso ceny masła były takie rekordy nota to był 2016 rok też warto zwrócić uwagę, że mimo, że ceny kształtują się w trendzie spadkowym to nadanie powróciliśmy do tych poziomów, które właśnie mieliśmy przed 2016 rokiem bardzo dziękuję za nic analizę prognozę i ocena sytuacji pan Jakub Olipra ekonomista Credit agricole bank Polska dziękuję bardzo, dziękuję tym samym będziemy kończyć dzisiejsze wydanie raportu gospodarczego była mowa o żywności i cenach to myślę przydatny zestaw informacji, aby te prognozy tej coraz niższej dynamice wzrostu cen oraz sprawdziły nam się w najbliższym czasie w końcu nikt nie lubi płacić więcej to, chociaż nie płacimy dużo więcej tak to być może będzie w najbliższym czasie to był raport gospodarczy Radia TOK FM o godzinie trzynastej w radiu TOK FM informacje po informacjach Jakub Janiszewski audycja połączenie bardzo dziękuję Maciej Głogowski usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA