REKLAMA

Jak bardzo jeszcze dotknie nas inflacja?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-08-18 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka, a w radiu TOK FM trwa magazyn EKG część druga Maciej Głogowski dzień dobry państwo doskonale wiedzą płacimy za mówiąc ogólnie przynajmniej niektóre usługi i niektóre towary więcej to wiemy, ale czy wciąż płacić będziemy więcej m.in. o to zapytać naszych gości pani Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry pani doktor dzień dobry państwo pan Janusz Jankowiak pan Janusz Michałek z polskiego biznesu także mam nadzieję Rozwiń » już za chwilę będzie naszym gościem chyba jeszcze się nie słyszymy, a za chwilę służyć będziemy tzw. inflacja bazowa, czyli tak liczona bez cen żywności energii w lipcu wzrosła do 43% to jest poziom najwyższy od uwaga listopada 2001 roku pamiętają państwo co było w listopadzie 2001 roku było tak dawno Leszek Miller został wtedy premierem no to jak dawno było 43% inflacja liczona bez cen żywności energii napytanie co dalej za co płacimy więcej czy to jest także są tam ceny, na które można mieć wpływ, kto może mieć wpływ na jej jak to będzie dalej czy Janusz Jankowiak słyszymy się dziś jesteśmy tą słyszymy w dzień dobry pan Janusz Jankowiak Polska biznesu pani Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego uparcie wracam do inflacji pytania czy to jest kłopotem bocznymi co będzie dalej ta inflacja liczona bez cen żywności energii 43% no i co dalej dalej będzie tak wysoko czy jest szansa, że będzie jednak niżej pan się korek wal przede wszystkim to myślę, że trzeba wrócić na chwilę, chociaż 1 zdaniem do głównej miary inflacji, czyli do wskaźnika sypie jaj tego takiego klasycznego on moim zdaniem nie tylko moim, bo z radością odnotowuję również niektórzy członkowie rady polityki pieniężnej zwracają na to uwagę ten wskaźnik nie oddaje rzeczywistego poziomu cen aktualnych w związku ze zmianą w strukturze spożycia, czyli wagi w koszyku inflacyjnym się zmieniły one się zmieniają tradycyjne oraz do roku zmieniły się w tej chwili bardzo wyraźnie na skutek m.in. pandemii, ale nie tylko tym wskaźnik taki kompaktowy tzw. czyli ten, który obejmuje rzeczywiste wydatki, które jesteśmy w stanie mierzyć np. na bazie analizy danych kart kredytowych, które oddają rzeczywistą strukturę wydatków, które są Kazimierzem opłacane przez kartę kredytową ten wskaźnik KOV ideowych nazywany jest ładnych kilka dziesiątych punktu procentowego wyższy od tego wskaźnika i Pillay w niektórych wypadkach to jest nawet około 0304 wskaźnik wynosi 3% obecnie w lipcu tak tak no i dlatego tym ta miara inflacji bazowej która, która jest moim zdaniem znacznie znacznie dokładniejsza, jeżeli chodzi o pomiary procesów inflacyjnych gospodarce, dlatego że ona daje sporą część tzw. tzw. popytowej części koszyka prawda, czyli tego rzeczywiście co jest związane ze stanem popytu ta inflacja jest w tej chwili tak jak ja zwracam na to uwagę już parę razy kilka razy około 090809 punkta procentowego średnio wyższa od wskaźnika inflacji podawanej przez głos i ona będzie rosła w sierpniu również jeszcze ponad ten poziom 43% sądzę, że zresztą możliwe, że się również się utrzyma dłużej niż tylko do sierpnia ta tendencja wzrostowa wbrew temu co przewiduje konsens rynkowy, dlatego że tam są odkładane również inne składniki inflacji, czyli np. wydatki związane z cenami tzw. regula regulacji regulowanymi prawda reguł czy też inaczej regulacyjnymi wśród śmieci zaopatrzenie woda kanalizacja upaść, czyli to co dotyczy częściowo cen, które są regulowane administracyjnie, ale również częściowo tych cen, których ustalany jest wynikiem negocjacji między samorządami, a między lokalnymi władzami, a przedsiębiorstwami wykonującymi usługi na rzecz tych samorządów, czyli miast miejscowości mówiąc najkrócej i coś może okazać, że wbrew takim powszechnym oczekiwaniom ten spadek inflacji bazowej nie będzie tak dynamiczny on będzie postępował w ślad za spadkiem inflacji sypia, ale ja tak dynamicznie jak przewiduje część się i kolegów oczywiście dużo miary inflacji wsłuchuje się, by dobrze zrozumieć się panie redaktorze najważniejsza jest to, że ta inflacja odczuwana prawda tzw. wyraźnie odstaje odbiega wzwyż in plus od wskaźnika inflacji podawanej przez Główny Urząd Statystyczny to nie jest bez znaczenia to nie jest bez znaczenia, ponieważ to wpływa nie tylko na oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych zakład, wliczając je dosyć wysoko, ale też wpływa oczywiście na oczekiwania płacowe zaskakująco przy spadku zatrudnienia co zobaczymy już niebawem na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego przy spadku zatrudnienia w ujęciu rok do roku będziemy mieli do czynienia oczy się w dalszym ciągu ze wzrostem, czyli pozytywnym trendem wzrostu wynagrodzeń to jest oczywiście w jakim sensie związane właśnie z tymi zjawiskami, których moja mówił pan Janusz Jankowiak pani Anna Czarczyńska w tej inflacji w tych danych, jaką pasjonujące nie były albo jak istotne byłyby te rozróżnienia między różnymi miarami mnie najbardziej ciekawi co będzie dalej no to znaczy co nas czeka w kolejnych tygodniach miesiącach jeszcze będziemy płacić za coś więcej, o ile więcej jeśli da się w ogóle przewidzieć to wydaje mi się najciekawsze pani Anna Czarczyńska dobrze to zacznij od już tak od początku tego co jest inflacja to co pan powiedział na, podając dane na samym początku od 19 letni myśmy tak wysokiego poziomu inflacji i takie proste badania sondażowe pokazują, że duża część społeczeństwa szczególnie tego młodego nie bardzo wie co to jest inflacja nawet jak znają definicję książkową to nie rozumieją oszczędności łączy czyli jakby trochę straszenie inflacją dociera tylko do tej części społeczeństwa, która wie ma świadomość i doświadczenie z początku lat dziewięćdziesiątych chociażby natomiast teraz myślę, że jest troszeczkę abstrakcją znane zobaczymy, bo jak widzimy to się dosyć szybko zmienia co nie zastanawia jeszcze to, że z 1 strony wszystkie dane do PKB, który ostatnio też były podawane pokazują, że mamy recesję i recesja jest niż kraje Europy zachodniej w tym, że w krajach Europy zachodniej zgodnie z takimi powiedziałbym zachowaniami rynkowymi w momencie, kiedy zaczyna sięgać gospodarka recesja ceny zaczynają spadać natomiast u nas obserwujemy przyspieszenie dynamiki wzrostu cen i teraz jak tam pan coś, czego możemy spodziewać no, więc możemy się spodziewać na pewno dużego wpływu na poziom cen decyzji, które polega, na które przekładają się na poziom cen poprzez regulację różnego rodzaju to nie do końca gospodarka rynkowa nie pani doktor jeszcze przepraszam tutaj wejdzie pani słowa, ale przecież jak obserwowaliśmy to co dzieje się w naszej gospodarce jak patrzymy na te różne miary inflacji to tam też widzimy trochę tych te to zróżnicowanie, bo z 1 tony mamy te ceny regulowane śmieci kanalizacja śmieci są zawsze hitem, bo to są ogromne wskaźniki rok do roku przypomnę to nie tylko decyzje samorządów, ale to także regulacje przyjmowane przez parlament i parlamentarną większość wpływają na to ile ostatecznie później musimy płacić, ale do, czego zmierzam po tym, zamknięciu gospodarki, które przeżywaliśmy w kwietniu w połowie marca w kwietniu potem następowało otwarcie gdzieś od połowy maja i widzieliśmy np. ceny usług fryzjerskie kosmetyczne pielęgnacyjne on też rosły ich chyba miało to związek z takim go na naszą szukającą, by tam powrócić, a tych, którzy dostarczają usługi z chęcią, by nie wiem zarobić odbić albo też się jak gdyby nie stracić w związku z obostrzeniami, której obowiązywały dodatkowymi kosztami, jakie trzeba było ponieść tak, ale myśmy niezaspokojony popyt odłożony w czasie, który się kumulowały w tym momencie rzeczywiście ceny rosły w sposób naturalny natomiast teraz oczekujemy korekty wynikającej wszystko podziału ze zmianami na rynku pracy korekty w cudzysłowie, dlatego że te wszystkie tarcze, które do tej pory były wykorzystywane one po prostu nam zamraża pewną sytuację niż my tak to niebyły mechanizmy rynkowe ekonomiczne tak to było zarówno wprowadzenie wszystkich instrukcji KOV ideowych jak i potem znoszenie, jaki wydawanie pieniędzy z tych na to okoliczności albo może czasami pod pretekstem nie miało wiele wspólnego z takimi mechanizmami popytu podaży to otrzymywaliśmy sztucznie teraz sztucznie nie da się podtrzymywać nieskończoność i zobaczymy jak się zachowa rynek pracy na ile przełoży się na wzrost bezrobocia, gdy rzeczywiście mamy pewną nam się rozjeżdżają to taki rozwój naszych sekwencji będziemy patrzeć ile my wydajemy pieniędzy na te usługi jak się będą zachowywały w konsekwencji ceny tak tak, jeżeli na rynku pracy zacznie rosnąć i to co przed chwilą mówił pan Jankowiak również zacznie rosnąć bezrobocie, bo siłą rzeczy bez wskaźniki nam się powoli zaczynają dostosowywać, a z drugiej strony rosną płace no to już jest mechanizm rynkowy taki powiedziałabym klasyczny tak czy mamy bardzo duży poziom interwencjonizmu w związku z tym przewidywanie na ile ceny nam się zmienią w odpowiednich wskaźnikach bardzo dużym stopniu zależy w tym momencie od cen, które są albo bezpośrednio albo pośrednio regulowane w związku z tym dlatego jak zwykle odpowiada na pana pytanie, że nie możemy przewidywać jak bardzo fajna nas do już chyba można czekać czy sprawny mechanizm dobrze to czekamy jeszcze wczesną ani masaże dziennie nie prowadzić badania cen papy płacąc, proszę bardzo, pan Janusz Jankowiak ostatnie miano jedno zdanie dla myśli pan pal wymaga Jasnej odpowiedzi możliwe rzeczy mają wyraźnie jest oczywiste to znaczy czy ceny będą rosły czy będą spadały badać czy będzie mieć do czynienia z inflacją czy też procesami o charakterze deflacyjne, ale w tej chwili możliwa odpowiedź na to pytanie jest albo albo trwa wielka dyskusja na całym świecie na całym świecie wszędzie tam, gdzie były wpompowane w gospodarkę gigantyczne pieniądze, które wpływają na coś co kiedyś nazywało nawisem inflacyjnym prawda ten nawis inflacyjny ma inny charakter niż kiedyś, ale tę samą tę samą ten sam powód powoduje nie powoduje to znaczy mamy przewagę znacząco popytu czasami układanego nad podażą, która jest zatrzymywana często przez procesy o charakterze administracyjnym teraz jak nastąpi odblokowanie wszystkich czynniku, które normalnie funkcjonują w gospodarce rynkowej to będziemy mieli do czynienia albo z procesami inflacyjnymi, jeżeli ten uwolniony nawis inflacyjny odłożonego popytu nie napotka na wzrost podaży albo, jeżeli będzie równomierny ten proces prawna, jeżeli się to uda zagospodarować to wtedy będziemy mieli do czynienia z łagodnym powrotem zostaną normalnego i zdaje pan słowo honoru najświętszych, że w tej chwili na całym świecie toczą się zakłady na temat tego jakiś sposób o tym, okresie nadzwyczajnych wydarzeń związanych z dużą bardzo podażą pieniądza jak i w jaki sposób będzie następowała normalizacja przyjmuje to albo albo, a to co teraz powiem nie jest złośliwe tylko tak, kto będzie takie przypomnienie, bo bardzo często albo inaczej, cytując klasyka z 50%owym prawdopodobieństwem złoty będzie słabszy lub mocniejszy tak mógłbym to podsumować jeśli, chociaż tę prognozę pań nie panie redaktorze ponieważ, gdyby pan pytał o indywidualne opinie naszych ekonomistów to każdy z nich ma oczywiście taką opinię, ale rozumiem, że nam chodzi o czarne z głosowania ogólnego takiego obrazu gen Andrzej zapyta co ja wierze to ja panu czy pan sam wychodzi to ja panu oczywiście na to jest w stanie odpowiedzieć to co pan wierzy ja proszę pana uważam, że inflacja będzie podwyższona w Polsce w okresie najbliższych 2 lat i znacząco poza ten poziom, który pro poziomem konsensusu, który przewiduje, że inflacja będzie spadała będzie się mieściła w dolnym przedziale celu inflacyjnego cel omawianie od 25% w Polsce z możliwością odchylenia punkt w górę i punkt w dół bardzo to była ciekawa dyskusja, choć nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi udział wzięli w niej pan Janusz Jankowiak pani Anna Czarczyńska teraz w radiu TOK sam powoli zbliża się czas informacji po informacjach trzecia odsłona magazynu EKG oprócz zdziwień namówię jeszcze naszych gości na rozmowy m.in. o wysokości płacy minimalnej w 2021 roku to jest magazyn EKG jest dziewiąta 36 kkg ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 41 w magazynie EKG jest radio okresie, ale chciałem być odwrotnie w radiu TOK FM jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry naszymi gośćmi są pani Anna Czarczyńska pan Janusz Jankowiak raz jeszcze dzień dobry i obiecane temat płacy minimalnej rozmawialiśmy o płacy minimalnej w pierwszej części, jaka jest panem Andrzejem dzikowskim szefem ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych i jutro po dziewiątej przedstawiciele pracodawców będziemy mieli komplet strony społecznej o płacy minimalnej, a płaca minimalna 2021 roku przypomnę wynieść ma 2800zł taka jest rządowa propozycja jest już rozporządzenie w tej sprawie projekt rozporządzenia rząd wewnętrznego konsultuje no i naszych gości, zanim zapytam jak mają pogląd na temat tej podwyżki w 2 tysięcy 600 obecnych 2 tysięcy 2 tysięcy 800 w roku przyszłym albo 18zł 30gr za godzinę to chciałem odwołać się do do naszej rozmowy o inflacji pan Janusz Jankowiak mówił albo albo będzie tak albo będzie inaczej zobaczymy nie ma jednoznacznych odpowiedzi bowiem wiele niepewności może rząd ma rację zatem, pisząc o płacy minimalnej w ocenie skutków regulacji tak ocena wpływu podniesienia wynagrodzenia minimalnego jest obecnie utrudniona w związku z epidemią okolic 19 to jest odpowiedź na pewnie postulaty, które pojawiają się w dyskusji, że podniesienie płacy minimalnej może być zbyt dużym obciążeniem dla pracodawców, a więc może przyczynić się do wzrostu bezrobocia rząd mówi to jest zbyt trudne, bo w tej chwili ocenić, jaki będzie ten wpływ ma rząd rację, że na taką cenę jest za wcześnie kończy mu wstęp po to, by oddać głos naszym gościom pani Anna Czarczyńska tak NATO w mętnej wodzie się dużo rzeczy może dziać i oczywiście, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale wielu innych rzeczy też jesteśmy w stanie przewidzieć natomiast jesteśmy w stanie przewidzieć krótkoterminowe efekty i krótkoterminowym efektem chociażby medialnym podniesienia płacy minimalnej jest złudzenie, bo trudno nazwać chyba inaczej pewnej iluzji pieniężnej Otóż w przekazie medialnym, gdzie informacja, że rząd daje ludziom więcej no rząd niczego nie daje, bo jak ktoś musi wypracować akurat rząd pieniędzy nie wypracowuje i ktoś musi zapłacić za te wyższe wynagrodzenia oczywiście ktoś znajduje testem przedsiębiorca z drugiej strony przed chwilą rozmawialiśmy o inflacji o tym, że ceny rosną, więc też łatwo wpaść w taki przekaz no to ten zły przedsiębiorca podnosi ceny tak w związku z tym pytanie jest, kto jest podziałem twórcą tej gospodarki no wydawałoby się jednak są to przedsiębiorcy i ludzie, którzy pracują w tych przedsiębiorstwach i to jest 1 wózek to co mnie się podobało w pierwszej części magazynu, kiedy pan miał gościa związków zawodowych była mowa o tym, że również musimy no i jedynym naszym wejściem, żeby to nam się nie rozjechało, bo to po prostu logicznie się rozjeżdża jest podnoszenie wydajności pracy no i tutaj tutaj jakoś nie liczymy na rząd tylko na Unię Europejską, że uda się podnieść wydajność pracy przedsiębiorstwa, która pokryje ten wzrost wynagrodzeń, bo nie pan jak się tworzy najlepsze powiedziałabym takie konstrukcje logiczne, które są najbardziej nośne trzeba powiedzieć coś prawdziwego, żeby można było ukryć różne rzeczy, które są nie do końca prawdziwe i to co jest prawdziwe to na pewno to, że w Polsce jest relatywnie wysoki odsetek przejmie były do niedawna osób pracujących Nisko uposażonych, czyli takiej pauperyzacji osób pracujących i na tym rzeczywiście nosi nie można zbudować przekaz, że trzeba pomóc tym najmniej zarabiającym, ale rzeczy brakuje mi tej drugiej strony, czyli jak my wspieramy przedsiębiorców i tych ludzi nie wiem też Nisko zarabiających np. żeby nie mogli zdobyć wykształcenie edukację, żeby mogli być bardziej wydajna tutaj po tej drugiej stronie powiedziałbym tego za bardzo nie ma związku z tym warto byłoby, a tak na tę dyskusję spożyć przepraszam pani przerwała mu tylko dlatego, żeby jeszcze dodać przy okazji rząd pisze w ocenie skutków regulacji tego rozporządzenia o podniesieniu płacy minimalnej w 2021 roku koszty w średnich małych średnich firmach przekroczą 3 miliardy złotych, czyli jak rozumiem tyle przedsiębiorcy będą musieli wydać na tę dodatkowe wynagrodzenia, zanim ten pogląd wracam do mojego pytania ocena wpływu podniesienia wynagrodzenia jest obecnie utrudniona ze względu na epidemię w 19 ocena wpływu podniesienia płacy minimalnej na rynek pracy czy rząd ma rację, pisząc takie zdanie pan Janusz Jankowiak, ale niektóre rzeczy oczywiście przewidzieć nie można, ale niektóre rząd przewiduje MO ten wzrost płac 770% następuje przy prognozie rządowej inflacji na przyszły rok na poziomie 18 i dynamice realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 150%, a więc niektóre współczynniki rząd prognozuje teraz mało tego, gdybyśmy obliczyli zgodnie z zobowiązania zobowiązującym stanem prawnym wskaźnik wzrostu płacy minimalnej na przyszły rok to powinien wynosić 4,5% 4% być nieco ponad 2700zł 2 wcześniejsze licznych leżeć, więc jeżeli niektóre rzeczy jesteśmy w stanie zaproponować wroga i przyjąć, ale ani, których nie to powstaje pytanie, o co chodzi ta bo kiedy rząd proponuje wzrost płacy minimalnej w prawie dwukrotnie wyższy niż to wynikałoby z obowiązujących obecnie uregulowań prawnych to musi mieć jakąś motywację coś musi za tym stać podobnie za tym, że ten wzrost ten wskaźnik to przekracza znacząco wzrost płac w całej gospodarce prawda prokury jest prognozowany, czyli zostaje powtórzony taki mechanizm, który wzrost średniego wynagrodzenia w gospodarce zostaje kompletnie oderwane od wzrostu płacy nim, a z drugiej strony przewożą też pana przepraszam, że przerwałem, ale z drugiej strony ma rację Andrzej Radzikowski, który mówi po co właściwie rozmawiać o jakiejś płacy brutto na poziomie 2600 w tym roku 2800 w przyszłym porozmawiamy o tym co jest netto w tym roku to jest nieco poniżej 2 tysięcy w przyszłym nieco powyżej 2 tysięcy złotych tyle dostaje ten pracownik na płacy minimalnej to naprawdę nie są wielkie pieniądze panu tak tylko żyli jak ja ja po prostu uważam, że nawiązuję do tego, o czym pan na początku co właśnie było 1 z moich zdziwień prawda, bo jeżeli ktoś w ocenie skutków regulacji pisze, że nie jest w stanie ocenić prawda wpływu tego co proponuje na rynek pracy no to jest jak powód do zastanowienia prawda głębszego, jakim mamy pogląd, jaki szacunek dla pewnych regulacji dla pewnych uwarunkowań, jeżeli się prognozuje wzrost płacy minimalnej też prognozuje zawsze i proponuje się go zawsze proponowało w ujęciu brutto prawda Aleksa jest, jeżeli chcemy to, jeżeli chcemy odwrócić prawda odwrócić logikę tego systemu zacząć operować systemem netto w następnym okrążeniu przyjdzie ktoś, kto powie rząd nie chce tylko net to on chce realnej siły nabywczej np. Hanna, czyli będzie chciał uwzględnić tutaj to co ujmuje wynagrodzenia nominalnego inflacji ja tylko dodaje o tym na to, bo to oczywiście działa na wyobraźnię myślę ta świadomość też jest ważna kończymy ten wątek, ale jeszcze jedno zdanie także dodam tak cytowałem już chyba dwukrotnie ocena wpływu podniesienia wynagrodzenia minimalnego jest obecnie utrudniona ze względu na epidemię KOV 19 pisze rząd w ocenie skutków regulacji potencjalny wpływ na rynek pracy, ale tutaj dalej tego państwo nie będę cytował całe rozważania o tym jak to w ogóle naukowo jest w tej chwili trudno oceniać to co na rynku pracy się dzieje jak te modele nie są jeszcze niedoskonałe polecam uwadze naszym słuchaczom, ale także naszym gościom, że państwo coś ciekawego z tego jeszcze wyciekają jest dziewiąta 50 w magazynie EKG już za chwilę zdziwienia w kawie, ale jeszcze przed zdziwienia ami jeszcze jedno pytanie toczy się taka dyskusja właściwie jest ona taka niepełna nie wiadomo, jaką stronę, którą stronę, kto ma, jaki pogląd, ale jest na tyle interesująca, że już pojedyncze powiedzmy urzędy organy osoby zabierają głos czy powinniśmy w Polsce zlikwidować funkcję rzecznika finansowego jego kompetencje przenieść do urzędu ochrony konkurencji konsumentów z 1 strony być może nie wszyscy wiedzą, że jest rzecznik finansowy z drugiej strony ten rzecznik jest już druga osoba pełni tę funkcję i faktycznie działa na tyle dyskusja chyba jest istotna, bo coś jest na rzeczy, że sam rzecznik zabrał już głos w sprawie potencjalnej likwidacji jego stanowiska no i warto zawsze pamiętać o kontekście w Polsce, gdzie ten poziom wiedzy ekonomicznej wciąż jeszcze chcemy poprawiać podnosić w Polsce, w której czasem, a nawet częściej wpadamy w różne pułapki na rynku finansowym być może ten rzecznik finansowy powinien funkcjonować na stronie rzecznika przejrzałem sobie choćby z sierpnia rzecznik finansowy wzywa ubezpieczyli z ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut rzecznik finansowy zbada przygotowanie banków do obsługi klientów na terenach objętych epidemią wcześniejsza spłata kredytów konsumenckich kredytów konsumenckich rzecznik finansowy pyta banki firmy pożyczkowe rzecznik poza 2 banki dyspozycja wkładem na wypadek śmierci analizę rzecznika rzecznika narasta problem rozliczenia w ciszy wcześniej spłacony kredyt konsumencki no jednak coś tam rzecznik robi likwidować taką funkcję czynie pani dr Anna Czarczyńska no zaskakuje pan tematami natomiast nie śledziłam tak dokładnie działań rzecznika finansowego, ale produkty finansowe po prostu produktami, które trafiają na rynek one powinny podlegać ochronie konsumenckiej tak samo każde inne produkty jest dla mnie nie nie ma kwestii takie się tym zajmować absolutnie tak i myślę, że szczególnie w tym na tym rynku, gdzie tak jak pan powiedział poziom wiedzy jest niewielki poziom skomplikowania produktów oferowanych rośnie, bo to to też pewna strategia marketingowa konsumenci muszą mieć do kogo zwrócić natomiast nami to kwestia tylko techniczna to jest osobne rzecznik finansowy do do do tych kwestii związanych z produktami finansowymi czy to będzie działo czy też specjalna komórka urzędu ochrony konkurencji konsumenta to tylko tyle natomiast ochrona absolutnie konieczna na to, żeby państwa dalej zaskakiwać też bardzo ogólne pytanie pan Janusz Jankowiak 3 warto, żeby taki rzecznik finansowy był czy nie pan dla mnie to jest rzecz, jakby wtórna prawda dlatego, że jeżeli system ochrony prawnej konsumenta byłby sprawny to wydają się ten urząd jako osoby nie powinien czy też mógłby istnieć natomiast wszystko zależy od tego w jaki sposób te instytucje, które są powołane już w tej chwili do ochrony praw konsumenta działają w tej chwili rzecznikiem finansowym jest pan prof. Mariusz Górecki poprzedniczką na tym stanowisku była pani Aleksandra Wiktorów w kawie nowoczesna zdziwienia naszych gości pani dr Anna Czarczyńska już trochę wspominam o takim o tym, pojęcie iluzji pieniężnej o tym, że w związku z tymi zmianami różnych regulowany wskaźników m.in. chociażby wynagrodzenia minimalnego po mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że rząd w oczy bardzo kolokwialnie mówiąc tak 1 ręką daje na drugą zabiera, dlatego że generuje tak naprawdę przyczynia się do generowania inflacji, które nam zabiera wartość realną tych pieniędzy to jest jakby 1 rzecz natomiast zaciekawiło mnie jeszcze inne podejście w ogóle tzw. renty to też skarb ekonomi już chyba jest coraz powszechniejsze mówimy nie tylko o tych wskaźnikach bezpośrednich wynikających np. aktywności na rynku, ale też o tym, że pośrednio my możemy zarabiać lepiej albo gorzej teraz kto w tej mętnej wodzie, której rozmawialiśmy trochę przed chwilą może zarabiać jak to może tracić po 1 stronie mamy do czynienia z tzw. rentą polityczną, czyli ci, którzy pewnym układzie mętnej wody są w stanie czerpać zyski, które nie są do końca transparentne i to się zdarza w wielu krajach natomiast po drugiej stronie mamy do czynienia z tzw. rentą Obywatelską to jest akurat zdaje się ciekawe pojęcie, które pokazuje bardzo zależy powiedziałbym takiej samej sytuacji Powidoki, znajdując się jako obywatel w różnych krajach na świecie różnym stopniu zyskujemy albo tracimy najczęściej tracimy, ale możemy tracić nieproporcjonalnie więcej albo nieproporcjonalnie mniej ja bym tak znowu, parafrazując powiedział, że taka renta Obywatelska to jest niestety taki podatek od zbiorowej głupoty, czyli niezależnie od tego co zrobimy, żeby poprawić sytuację swojej rodziny niezależnie od naszych wysiłków starań to te czynniki zewnętrzne nam po prostu mogą niestety zjeść wynik naszej pracy i to jest taki podział Maciej przykre przykra obserwacja nie tylko ilustrujące przykład 1 dużych przedsiębiorców polskich, opowiadając o tym jak zaczynał swoją działalność w czasie komunizmu w Polsce czy raczej realnej gospodarki socjalnej mówił o tym, że 40% czasu to była praca rzeczywista 60% czasu to było próba odnalezienia się w trudnej rzeczywistości jak w ogóle prowadzić działalność i więcej teraz mamy tych instrumentów różnych rodzajów finansowych itd. oczywiście bardzo czasowo potrzebnych tym więcej czasu przedsiębiorcy również muszą tracić na to, żeby się orientować w terenie ani, żeby pracować i to niestety to się nie zmienia, czyli przez sytuację widok mamy coraz bardziej regulowaną gospodarkę, w której coraz więcej czasu musimy poświęcić na to, żeby się odnaleźć rzeczywistości, żeby nam, jakby nie wyparował nasz dochód, który 1, który pracuje dziwiła się pani dr Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego pana Janusza Jankowiaka przepraszam, bo pana zdziwienie, że nie będzie obiecuje nadrobimy przy naszym kolejnym spotkaniu pan Janusz Jankowiak z polskiej rady biznesu bardzo państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego EKG jest dziewiąta 57 audycji kończymy 20 na minusie siedemdziesiątych, a na rynku walutowym euro 440USD 370 frank 4zł 9 funt 486 audycję EKG przygotowała Agata Majewska realizował Krzysztof Woźniak bardzo dziękuję czas na informacje po informacjach Cezary łasiczka i Owczarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA