REKLAMA

Co robi fizyk w muzeum? Fascynujące historie dzieł sztuki

OFF Czarek
Data emisji:
2020-08-18 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pan prof. Piotr Targowski z Instytutu fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dzień dobry witam serdecznie panie profesorze dzień dobry witam państwa bardzo podjąłem jeszcze, że pochodnych przepraszam taki pan profesor także zamieszany w polskie konsorcja dla badań nad dziedzictwem kulturowym to też ważna informacja zostawia się panie Rozwiń » profesorze, bo sztuka historia sztuki konserwacja sztuki to przeważnie dziedzina dla konserwatorów krytyków sztuki muzealników, a coś wspólnego może mieć fizyka wspólnego coś wspólnego może mieć wspólnego co fizyka może mieć wspólnego ze sztuką no cóż ze sztuką wszystko zawsze miała wspólną własność inspiracją dla Warty powstał 1 natomiast tutaj mówimy raczej o obiekt dziedzictwa musi kulturowego w tym sensie można CIN jeśli stanowi osiągnięcie dostarczają narzędzi to lepszego zrozumienia modowe History stanu zachowania dziejów obiektu, którym tak naprawdę opiekują się zajmują osoby zresztą w styczniu i konserwatorzy, czyli prześwietlamy przenośnie przenośnie dosłownie prześwietlamy dzieła sztuki prześwietlamy obrazy, żeby zobaczyć nie tylko w jaki sposób ta rzecz skonstruowana ale, żeby też trochę poznać historie, czyli jak wyglądała konserwacja co było robione w jaki sposób myślano konserwacji jakich zmian używano środków, żeby zabezpieczać kiedyś dziś tak tak rzeczywiście jest po prostu o to, o czym chciałbym dzisiaj to konieczne będzie o fizyce właśnie wykonają czym zacząłem się zajmować teren od wtedy, kiedy od badań o fizycznych od odpada dla dla medycznych pozostawiali coś się w katedrze podatnik, jeżeli optycznej naszego Instytutu powiedział kolego, ale zacząć żegnać obiektowi dział sztuki właśnie, dlatego że wypracował to w jaki sposób obraz do uproszczenia pobiec działu sztuki jest nośnikiem historii to znaczy oczywiście ono niesie informację czy się przekaz o tym, wtedy, kiedy powstawało o jedno w sposobie obliczania o poglądach niekiedy estetyczny społeczny związek tego tak łatwo tutaj wymieniać, czyli o tym co działo się wtedy, kiedy wystaw tworzyć, ale dziś pytać jest to obiekt dynamiczny, który podlega zmianom, o którym pan dyrektor poprzednio wspomnieć również mamy naturalne procesy starzenia mam różne działania, które niekoniecznie są działaniami na rzecz obiektu mamy teren objęty działania, które raty czy wandalizmu umyślnego część strat wojennych różnego rodzaju zdarzeń, które odciskają się obywateli tego nie wydaje się, że warto za to poparcie zapewne zrozumieć jak kształtował się losy obiektu i tak się dowiedzieć o czasach, które on jest tak jak zmieniał się poglądy estetyczne, ale również o to, żeby w tej chwili móc odpowiedzieć konserwatorom da ich na pytania, które mogą tutaj stare problemy związane z przeszłością tego obiektu jak należy go konserwować myśleć odpowiada bezpośrednio od konserwacji dostarczą informacji częścią obrad pani, że nie tutaj nigdy nie, choć staramy się jak moi koledzy właśnie sposób chodzi buty konserwatorów to nie jest nasze zadanie naszym zadaniem jest to co z nimi razem i dostarczyć informacji o fizycznym w stanie tego obiektu, jakie procesy fizyczne chemiczne przecież tam zachodzą związane z naturalnym starzeniem związany być może takimi nieudanymi wcześniejszymi pomysłami na stanowisko wobec tego itd. po to, żeby pomóc zachować, bo za najlepszy zostanie dla pokoleń bo rozumie, że tutaj kluczowe też ważne jest to, że to są badania nieinwazyjne, czyli one nie powinny uszkodzić obrazu dzieła sztuki w żaden sposób tak najczęściej traktować to jest w tej chwili bardzo bardzo ważny kierunek badań czy później kierować dalej z substancji obiekt podobny, ale projekt metodami inwazyjnymi, bo jeżeli są to badanie inwazyjne to badania powinny być minimalne tak, aby ta inwestycja się ładnie i to taką moc one, że nie zadłużała 5 działa chodzi o to, aby ich już musimy obrać jakąś w Polsce pod kątem oka nie uległa zniszczeniu w czasie badań przykładem jest niestety nadal zatem wobec odpuścić pani coś takiego, ale teraz gros także można do tego musimy to, aby macha zachować ten konkretny przypadek być może dekretami dzisiejszy nieznanymi już drugi w ostatnich 2 tak rzadko skoro toczy się wokół takiego to ogólnego przekazu jak najwięcej aut z autentycznej materii powinno być zachowane dla przyszłości, czyli sprawdzamy czy mówiąc sprawdzamy oczywiście mam na myśli pan pana zespół z różnego rodzaju zespoły, które zajmuje się podobnymi rzeczami czyli jakie były losy obiektu to znaczy, jeżeli został uszkodzony to jakich okolicznościach czym w jaki sposób to wpłynęło na konstrukcję tego dzieła dodatkowo no wiadomo, że wszystko wszystko się starzeje materiały, które są używane do wytwarzania dzieł sztuki czy do tworzenia dzieł sztuki to też są materiały, które zmieniają się pod wpływem czasu niektóre się rozpadają niszczą wysychają itd. itd. więc kolejnym zadaniem jest przyglądanie się temu w jaki sposób te naturalne procesy starzenia się degradacji przebiegają, które z nich można odwrócić, które z nich można zatrzymać, które z nich można spowolnić no oczywiście to też pewnego rodzaju taka powiedziałbym działalność inwestycyjna, czyli przyglądamy się temu w jaki sposób szczególnie tutaj mowa o obiektach sztuki, które mają kilka set kilka no dobrze kilka tysięcy może też ale, ale kilkaset lat w jaki sposób były zabezpieczane w jaki sposób były zmieniane w jaki sposób były pomalowane w jaki sposób Wernik chowane np. tak oczywiście no i solidarną byłaby prawda no gdzie nas w głowę ma poderwały Wernik sów, ale i tak albo inne, a ten po wydawało się, że stary obrotów w pakiecie w taki już tak tak tak dlatego tak wygląda prawda tak poważnie tak tak historycznie i to w tej chwili od tego odchodzi to jest rzecz, która co część uda się odwrócić i raczej się odwraca, bo to nie jest tak nie zamysł artysty, a teraz tak naprawdę są zwracane są nieodwracalne zmiany chemiczne pigment akt osobowych we to są, czyli to trochę panie profesorze rozumiem rowerzystów obrazami to trochę tak jak samochodem mini albo ma albo połysk tek o siebie, bo raz w trakcie stanie się tak nadal toczy się właśnie to pewien okres mam gówno prawda jak nam się po torze upały w Polsce jest tutaj jednak są, więc takich ocen dosyć powszechnie znany przez genetyka konserwatorską to znaczy pewien zespół to powiedzieć zaleceń zespół pewnych reguł, wg których należy postępować dziełami sztuki, a przede wszystkim tak jak mówiliśmy tutaj nie należy ich uszkadzać nie należy niepotrzebnie zmieniać nie należy ingerować w nadmiarze, ale działania również działanie badawcze jest obarczone jakimś tam ryzyko da, więc samo ciekawość nie wystarczy to zwykle trzeba zastanowić się to co czytamy w prawach powiatu wychodzili do lekarza tylko o to, żeby się dowiedzieć jak to prawda mamy środków poukładane to trochę basset bardzo podobna sytuacja wobec osobie, ale obiekt, który jest przewożony do laboratorium to zawsze taki transport jest związany z określonymi w określonym ryzykiem stąd się staramy badacz zresztą na miejscu tam, gdzie jest przechowywane być aparatury pospolitego to są szczegóły oraz ogólne zasady, bo w tym wszystkim tym trzeba troszeczkę obławy i że tak powiem umiaru i przede wszystkim chorych w stosunku do jak to co trwałe 500 lat, ale młode dobrze byłoby, żeby się trochę przetrwały, żeby nasza dawna waszej kości to pani profesor rzeczy to jest takie badanie to jest droga impreza tak się wyrażę czy każde muzeum każdą kolekcję na to stać, a jeżeli nie to co wtedy mówię to docent zależy w badania także są badania droższe to sami są to aparaturę wielomilionowej wartości, którą trzeba użyć co więcej może państwo tak, że ogólnie biorąc ilość możliwych metod, które można zastosować te dziesiątki spraw i w związku z tym trudno wyobrazić, żeby muzea oprócz największych muzeów na świecie o osobie pozwolić na bardzo szeroko wyposażone w kuratorium i w związku z tym szukać innych i ciężko tutaj przy okazji zareklamować nasze rozwiązanie, które od kilku lat utrzymujemy oferujemy takie badania placówkom tym opiekunom już historyczne mają swoje laboratoria mają też specjalistów też równie ważne jak utraty wiary i zupełnie bezpłatnie rakietowe i to jest wzór działań, który podpatrzyliśmy w Europie w ramach projektu nie Europejskiej i my jako to funkcjonujemy w tym systemie od wielu lat właśnie na poziomie projektów unijnych, ale również podobne podobne działania obserwujemy w Polsce może to będzie potrafi powiedzieć, bo one dobrze znają się właśnie zainteresowane to tych badaniach i konkretnych badań może konkretnych dzieł sztuki opowiemy po informacjach Radia TOK FM informacji już za kilka minut o godzinie dziesiątej 20 państwa moim gościem jest pan prof. Piotr Targowski katedra Bioton Niki i inżynierii optycznej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu informacje o dziesiątej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa i moim gościem jest pan profesor profesor oczywiście Piotr Targowski katedra bio FOT Toni i inżynierii optycznej Instytut fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czy rozmawiamy o bardzo interesujących nieinwazyjnych badaniach obiektów sztuki i pan prof. Piotr Targowski opowiada co można wyczytać panie profesorze konkrety jakieś konkretne obrazy, które udało się zbadać co i co wyniknęło Środoń może trwać powiedzmy, że technika to obowiązek mówił to są wszystko nasze wyniki zrobione techniką konkurencyjnej tomografii optycznej to jest taka metoda, którą możecie państwo ma trafić na nią ochronę praw w życiu politycznym się normalnie używać do badania to badania oczu tutaj pana pozycji pan profesor opowiadał o tym, nasz w tej chwili to będzie także to jest to jest pomysł oraz córka pani powiedział, że w bazie tak Maciej Wojtkowski oczywiście przepraszam oczywiście to jest to jest rzecz, którą my jako zastaw zaakceptować to badania dzieł sztuki o tym, opowiedzieć o kilku dobrze przykładać naszej twarzy pierwszy przykład o wyborze Polski, a Kościńska klasztor zakonu braci franciszkanów jakiś czas temu to dalszego Uniwersytetu dotyczą osób trafi do konserwacji obraz, który przedstawiał je dziewiątego na kobiety tak się tego samego to jest brat franciszkanin kanonizowany tak i teraz tak, że była dosyć poprawia obraz ciekawych rzeczy muszą być malowane przez 1 z braci ex mieszkaliśmy tam osiemnastym opiera się z tego pewne obrażenia mamy sytuację taką mamy datę 1757 słabo widoczną mamy podpisane wyraźnie stanowią inaczej się do dat ich jeszcze jakieś ślady innej innej Grecji i teraz rozpocznie się trochę nie zgadza, bo jeżeli popatrzymy do źródeł historycznych to wiemy, że tak ten też ten nart sportową misją zmarł 700 pięćdziesiąty pierwszym roku o prawdę, że certyfikowany tak dziś beatyfikowany przez papieża, a konkretnie piłce szóstego 700 dziewięćdziesiątym szóstym co by się zgadzało z tą, jaką 757 i Kamil, ale kanonizowany 818061 dużo później to się z tą datą komplety z VAT o interes i długu publika możliwości albo jest to obraz późniejsze to znaczy oczywiście namalowany po kanonizacji, ale wtedy dzieci bardzo prymitywnym stylu, który już nie pasuje do drugiej połowy dziewiętnastego wieku tego bądź też w ogóle bardzo, bo coś się galeria z czego to jak i porządku teraz tak konserwatywny zaczęli nad tym pracować i okazało się natomiast trzecie inskrypcja mało czytelna i 8 zamalowane, ale udało się ją specjalnymi technikami czytać lombardu z abolicji w planach stanowisk i zakresie jeśli zarzuty tylko to się okazało, że tak to data 797 jest od struktury tego obrazu głęboko PET tera sami różnymi późniejszymi zachowaniami jest należy wiązać z rzeczywiście dla powstania obrazu tak natomiast ten zapis sąd Leonard jest na elipsach i na przemalowanie to będzie zresztą jak nim, czyli euro na potocznie mówiąc o głowy, a więc wnioski narzucają woda dla celów był beatyfikowany po ratyfikacji oczu po sobie zamówili obraz swojego pontyfikatu beatyfikowanego następnie z okazji kanonizacji zamalowali zarówno dla PiS, a ZUS Elena tu jak i to DT 796 i podali Święty ona wg tego dosyć oczywiste ale niemniej mamy tutaj jasne czy ten materialny potwierdzenie tego oraz dzięki temu, że można te hałasy dokładnie 200 History dzięki gotowaniu z tych po sobie tutaj faktów historycznych można dokładnie wiedzieć, które was jakimś czasie zostaną położone co jest najczęściej oczywistą prawdę dlatego, że to już wszystko po pięćdziesięcioletni bardzo to się nie da, by ratować metodami jakimiś fizycznymi bezpośrednio jak stara jest warstwa oczywiście kolejność tak, ale nie czy to w ramach Stolat 150200, bo także przez takie połączenie wiedzy historycznej dalszych pomiarów fizycznych udało się stworzyć spójny obraz tego co z tym obiektem działo i w jakim czasie wydaje się dosyć ciekawy obraz tam już oczywiście taką wrócił do Pakości statyści także te podaje tylko okazji warto tego jakoś trochę tego Świętego Leonarda pod malować, bo się właśnie rozpływa na tym tle tak jest Brosz po euro szaro brązowy myślę, że należy to taki powinien być tutaj co trzeba zrobić zostało zrobione na tym właśnie, ale jeżeli mimo konserwacji zachowawczej to znaczy o tym, żeby mnie to 508 to poproszę o dobro tak jest, bo pan jest obraz najwyższych lotów, ale jest świadectwo czasu o cha musi być zawsze piękne ono dokumentować okiem powiedzieć, a pod koniec osiemnastego wieku tak bracia franciszkanie chcieli mieć schorowanego swojego swojego błogosławionych paletą wystarczy tym musimy to ocenić musimy posiadać taką zgodę na taki, więc jak dobry poziom się obrotów jego dobrze kolejny kolejna obraz pani profesor jak bardzo Polsce mamy tutaj kilka różnych ciekawych rzeczy m.in. jest, jeżeli mówimy o tym, takim splocie historii z cel ze sztuką czy 300 g to może warto wspomnieć o taki bardzo ciekawym obiekcie w relikwiarzu kardynalne serio uciekać z delegacji ta objęta aktualnie w Wenecji tak dalej Lacazette także chodzi o to, że bessa on został wysłany przez ostatniego ten jeszcze chrześcijańskiego cesarza Konstantynopola do Włoch po to, żeby uzyskać wsparcie wtedy potęgi morskiej, czyli w szczególności w Wenecji dla pana ekspozycji, która miała obronić ostatnią przed Turkami ustawa już był bardzo zagraniczna upada niedługo później, bo misja wystawione, bo nie podjął właśnie w tym sensie, ale został wyposażony w różnego rodzaju obiekty prawa w celu zyskania przychylności swoich interlokutorów no nie nazwałbym tego może korupcją, ale też w razie o wiadomość mimo prawda dostajemy tylko wtedy ustawiony tak jakoś kryć, więc właśnie m.in. zabrał ze sobą ten ogranicza się bardzo piękne to jest Eryka wciela się oczywisty czasami oznacza stałą opieką, który już wtedy około 200 lat i został pod 1 o tym, że on został poddany renowacji później trafił do dominacji kobiet postawili określonymi tak jak jest to cały czas w tym samym przez kilkaset lat, skąd wiadomo pozach no teraz chcę dać czas, żeby jednak dokonać jego kompletnej kompletnie konserwacji to było robione we Florencji, bo opowiada Piotr rurę i tam w przededniu możliwość przebadania także województwa ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim co się dało zobaczyć udało się zobaczyć warsztat tego 15 wiecznego konserwatora to znaczy co oni konkretnie zrobili drogę teraz powiedzieć, że oni tak, bo usunęli częściowo werniks położyli dosyć grubą warstwę takie ulice czy takie grubego rolnik, który tam w tej technice bizantyjskiej stosowane NATO nałożyli płatkami złota rysunek elementy są uwypuklone z tym co jest ważne niektórzy żyli, jakby to co było w 13 jest myślę, że zarówno tego 13415 wiecznego włosy wiemy, w którym miejscu się znajduje jak głęboko pod powierzchnią ponad 200 w drugim kasowniku i my wiemy jak głęboko to jest jakiś praktyczny, jaki kształt narzędzia, które zastosowali do tego, żeby te płatki złota dodać jest 8 oglądamy warsztat konserwatora 500 lat no tak myślę, dlaczego to ostatnio też dlatego o tym od wszystkich lat, ale będziemy się bez pewnej takiej fascynacji tym jak można dzięki stosunkowo w zasadzie proste metody optyczne cofnąć w czasie 500 lat po jakimś sensie także tutaj udało się to wszystko bardzo ładnie dokumentować okazać na czym ta konserwacja polegała, jaki był zaś ci co tam jest oryginalny, czyli 135 co jest 15 wiecznym przy okazji udało się wyjaśnić pewne problemy związane ze zniszczeniem tego obrazu tego obiektu proszę, bo on w połowie był nieco bardziej zniszczone później okazuje się, że postawili poprzez kilka klas swój oczyścić oko na jego stronę, ale w Polsce trudno sobie wyobrazić może Kraków jest miastem, gdzie obrazy wiszą głoszę postulat bez przerwy proszę to też dało bardzo ładnie pokazać określić, jakiej w, którym miejscu tam taki mikroskop pytanie czy pewnej głębokości naj to wszystko zdaniem rząd plus wiele innych badań pamiętamy, że to, o czym mówię to jest fragment oczywiście dużej kampanii badawczej z naszymi pierwszymi zło to co robić wtedy i to tylko raz daje taki całościowy obraz stanu tego obiektu, który pozwala w sposób bardzo konkretny bardzo jednoznacznych i udokumentowanych podjąć decyzję jak będziemy też obieg będzie ten obiekt konserwach rzeczy się dawno po konserwacji jak będzie w Wenecji panie profesorze czy w tym, a czy w tym relikwiarzu były jakieś relikwie o tak tylko, że koniec naszego takoż historyczność tego lata oczywiście nie na tym etapie, na którym myśmy to totalitaryzm zostały wyjęte to jest tylko tam swojego niedosytu na budowę dużego zadania bądź konserwatorzy jak nie tak tak myślę, że dużo ciekawsze niż relikwiarz byłoby badanie krzyża Świętego nagrać może tak, ale biorąc pod uwagę różne dziwne koleje losu związane z badań całunu turyńskiego to da się podnieść może ich rozumiem nasza słuchaczka pani Monika Warszawy pyta czy można dać do zbadania kolekcję batuty atut także tych delegat taki, ale oczywiście można to pytanie, jaki rodzaj takie pytanie, bo my tak powiedzieć odpowiada napytania, jeżeli można sformułować pytanie związane z faktami no to dlaczego nie nie dlatego nawet pytanie o to jaki lakier jest pokryte tak powiem więcej pewnie myślę, że no, bo to są bardzo ważne narzędzia pracy dyrygenta powiem więcej można, by pewnie też do zbadania także smyczki do skrzypiec wiolonczeli Violi da gamba i zobaczyć co tam drzemie, jaki materiał, jaki i, jakie warstwy śmieci to bardzo delikatna konstrukcja i odpowiednie zrobienie smyczka to jest naprawdę wielka sztuka mówi pan tak się składa, że myśmy badali prawdę mówiąc skrzypce te w sposobie najwyższej półki to znaczy są 2 jego i jemu współczesnych, ale nie zwyżki należy, że właściwym czasie co do wielu skrzypce to każdy może zranić, ale smyczek to jest dopiero sztuka nie wykroczeń ja mam wrażenie, że tam jeśli chodzi o te budzą w Cremonie, której robiliśmy to to też także, jakby sam instrument jest oczywiście historycznie autentyczne nas te wszystkie dodatki antykomunistę podstawki procesora o zmianie sąd o to chyba się mniej niż tego nie traktuje jako obiekt od tego co myśli mam zielonego pojęcia nic nie jest to powrócimy na ten temat może już wtedy pan powróciłby wrócimy do tego tematu może po programie ja zapraszam pana naszych słuchaczy na informacje Radia TOK FM już za kilka minut dziesiąty 40 pan prof. Piotr Targowski katedra bio FOT to Niki i inżynierii optycznej Instytut fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z państwa moim gości wracamy po informacjach i rozmawiam o tym jak fizyka stosować do badania dzieł sztuki które państwa moim gościem jest pan prof. Piotr Targowski katedra Bioton Niki i inżynierii optycznej Instytut fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozmawiamy o badaniach, które prowadzi pan prof. Piotr Targowski nieinwazyjne badania obrazów dzieł sztuki relikwiarzy rzeźb wspominał pan panie profesorze przypomina naszym słuchaczom przed informacjami o obrazie Świętego Leonarda z końcówki osiemnastego wieku i co okazało się ukrywa się pod nad różnymi prze malunki przemalowania ami są państwami tak Wernik psu wspomniał pan także relikwiarz kardynała Bessariona, który to jest 13 wiecznym bizantyjski relikwiarz, który pod koniec piętnastego wieku pojawi się w Wenecji potem był Reno renowację byłyby przeprowadzane na nim i co się okazało przenosi przenosimy się panie profesorze w takim razie do nowego Jorku proponuje tam Madonna z wrzecionem jest w prywatne i lekarz tak chciałem po tak prostował go też powiedzieć, bo to może to właśnie taki obraz prywatnych lekcji był, ale na wystawie Leonarda da Vinci to to nie jest obraz Leonarda Rożek przypisywany działania podjął pracę Sejmu albo może nawet kolejnemu, proszę bardzo, ciekawy wielokrotne dla przechodził losy w tej chwili jest takim panelu z szarą kompozytor prowadzi sklep przy przymocowany przyklejony natomiast oczywiście oryginalne UHD stanowi myśmy jako też badali we Florencji on tam konserwacji się tak badaczy konserwatyści i wybory ciekawa rzecz tak wyszło po pierwsze bardzo wyraźnie udało się pokazać na jakiej głębokości są wszystkie retusze i tak należą one są wyraźnie bardzo dobrze oddzielone od bardzo oryginalnej, więc dla konserwatora usunięcie tego nie stanowiło właściwie większego programu nie może być zagrożeniem dla obrazu to bardzo duża i 50 metrowa warstwa, która zachowała oryginalny warstwę malarską od tych późniejszych niektórzy może okazać się, że są za za bardzo szeroko, obejmując tego typu techniczne rzeczy poza tym i co ciekawe jak się okazuje ten jak dobrze przyjrzeć to bardzo ma rację od święta 5 do czego nie ma, dlatego że zrobicie Ng 2 posiadacz niezwykłego widać tam czytam jakieś płótno między obrazem, a te panele ale, ponieważ klucz, więc tutaj się okazało, że zdążą przed kiedyś tam może 100 lat temu ma 150 latek nie ma dobrych dobrej dokumentacji tak po prostu wieczystej deski naklejony na punkt o przy okazji dość mocno zniszczony stąd te różne tam przemalowania jak później jeszcze raz to zostało usunięte zostało jeszcze kolejne punkty i to jest w ogóle strasznie inwazyjne zabiegi i nie ma się dziwić, że tam naprawdę straty były dosyć, ale to wszystko mieć mamy czy czegoś, czego już niema zdobycie tego pierwszego zabiegu, który też po prostu prowadzony przez pocztę na początku dwudziestego wieku i to się wszystko ładnie podał taką karę logiczną całość w tej chwili po konserwacji bardzo porządnej to już w razie wygląda bardzo no czy to jest Leonardo tato nie nie wypowiadać na ten temat przyznaje, że przynajmniej wtedy gdzieś tam jakieś drobne ingerencje dziś chyba ludzie w ogóle, choć szkolona rada stała można czekać dużo mamy możliwość nieco wody panie profesorze coś fan Och, jak smutny to należy dodać, że pan tak, żeby się pocieszyć to malwy słoneczniki Więcek słoneczników jak psów namalował niektóre nawet zostały zniszczone w czasie drugiej wojny światowej, ale też parę zostały o bardzo pana zespół badał ten amstaff muzeum w Amsterdamie tak tak tak tak to jest tak uznał też w Amsterdamie chyba sobie najpewniejsze wersje tych zasad Polska rosyjska tak, że obie są, bo tylko niewiele, ale trwali tylko czekać 4, dlatego że ten obraz jest jakby w obiegu już takim konkretnym muzealnym not od Dawida, ale okazuje się, że konsekwencje są bardzo słabo udokumentowane tego tak naprawdę byśmy stanęli z kolegami naszymi projektu Europejskiego przed zadaniem, ale prócz odchody co właściwie się ciało, jakie półkole osiedla zresztą sport końcowy rachunek wystawiony przez wszystko senatora, gdzie tak naprawdę tak tak naprawdę rachunek za materiały w stosunku Ustronie żadnego porządnego potem zaś w latach sześćdziesiątych od w każdym razie tutaj udało się dosyć ładnie pokazać co się tam coś tam działo tylko na świat bez ważnych wątpliwości, że mamy do czynienia z takim wzajemnym już scaleniu związaniu werniksu z bardzo majątku co uniemożliwia głosu decyzja została podjęta ten obraz nie będzie miał usuwanego górników, chociaż jak wiadomo dla narodu zasadę, że to jest pan Bóg w zasadzie nie de Pedisa swoich obrad, ale trudno się tych nie dlatego proces odwrócić te podobno nie wszystko się do dzieci i musi tak delikatnie skalpelem nie narusza interes osoby zadłużone jest zatem do środka ze spirytusem faktów tu też myślimy też w żadnym z takiej, a także decyzja będzie tego komitetu, który opiekuje się tym obrazem jest jednoznaczna oraz trzeba się było zobaczyć to jest bardzo ciekawe także takie zjawisko powstawania tzw. mydeł o umówionych, które ten proces, który zachodzi w wyniku reakcji oleju z z ołowiem metrach i on tak naprawdę rozsiada się do nas natomiast to co pokazaliśmy oct to jest to, że te procesy zachodzą trzymany tam się nic nie dzieje to co miało się zdarzyć się zdarza od 50 lat temu w tej chwili nie ma żadnego zagrożenia z tego, że teraz jesteś ważne to jest ogólna konkluzja z tej całej wtedy tej tej sprzed kilku lat kampanie badać lub bardzo ciekawe książki którą, która powstała to jest to, że ten obraz jednak podróże także słoneczniki amsterdamski będą to zobaczenia, ale były oprócz o sojuszników chyba tym zamieszcza ryby są 2 obrazy albo 2, które wiem, że pan badał, które zostały skreślone 4 lata temu pana Boga oczywiście, kto tak sprawę to jest w ogóle one one skradzione na wolność wiele lat temu 2002 roku 2 idiotów przedstawi odrobinę do nowego budynku potępiło szybę oraz wycięła obrazy z Rawy i uciekł z nimi nie zaczepiali nową praworządne kolekcję udawał, że kwartetu czy pan członkiem na pewno pod pachą piątej rano w ostatnią rzeczą 9 okrążeń obrazy zniknęły całkowicie one bardzo różnych lokali, dlatego że oni zaczęli pieniądze wydawać bezsensownie zostaje coraz lepiej, ale telefon np. oni, że zupełnie, czyli polityce Europejskiej obrazem, dlatego że lecz wspólna baza sprzedali mamy no jak przed gmachem opony pisze no tak powiem nie zaczepiać pierwsze swoje 4 lata i tyle koniec kar w razie oglądasz się słuch zaginął dopiero w 2016 roku, czyli po 14 latach udało się znaleźć Gazeta finansowa pod Neapolem jak demontowali, bo musi 1 z posłów jest kamorry wypada i podwójnych ścian zależy to obrazy wróciły do to to w serialu trzeba było poddać konserwacji kasując co ciekawe 1 okres utracił róg, bo pan tego się łamał to bezpośredni spadek o i nie ma, więc to jest toczył z początku mamy zdobyć taki dokument czasu prawda po kolei losu, które ten obraz od został zobowiązany wypłacać lewy dolny róg te obrazy, które stać to poza przewodniki można to zauważyć to może tam dosyć ciekawe rzeczy z tymi obrazami związanych jeśli chodzi o wszystko po 1 z Kongregacji opuszczają kościół no to jest taki nowy obraz o niezwykle ciekawe, że bardzo ogólna malował dla swojej matki, która już nie mogła opuszczać łóżka wtedy i ten obraz no i podarował prawa, ale on odwrócić, bo Niko jako coś trzymało prawda i to właśnie 1 z nielicznych obrazów, które auto nowe finansowane przez przez Iwanowa i ten, kto w tych barwach widać widać kolejne warstwy na środowisko rozstrzelać ocenić, które z tych serwisów w Polsce chwali sobie z tym niczym oryginalnym, który nie powinien być oczywiście zaczepiony, który jest wtórny dzięki odpowiednim technikom monitorowania właśnie z użyciem m.in. oct również podczas procesji dotychczasowe wnioski efekt wysokich potrzeb, więc udało się znaleźć właściwą kombinację rozpuszczalników, które pozwoliły bezpiecznie późne zwiady już można obrazy obalić tych pięknie piszą na usługi bankowe w Amsterdamie czy streszcza się pieścić z tymi obrazami złodzieje się chłopcy dali no no ale poszli siedzieć rano jak w chaosie kraju, a także po to jest to jest sprawa dosyć dosyć interesujące i nie wydaje się, że taki obraz właśnie taki oto wnosi o historii ten drugi jesteś ciekawy, bo nagle okazuje się, że to się to potwierdzić jednoznacznie pozytywne, że sygnatura za publiczne, które walczą pomalował, ale Wodnik zdrowie pozwoli kwestionują osłonowe tygodnie przed posypał natomiast Marciano zrobił tam taką taktykę na drugi podpisał jak ktoś kupuje nasz informatyk oczywiście to wszystko podlega już w tej chwili od nieodwracalne tak to nie jest problem, ale też dosyć ciekawe dodawał nie zawsze fakt miał ten podobny sposób jak szalona wyprowadzili mogliśmy śledzić, gdzie państwo strukturalnych tego obrazu sygnatura mieści już co wynika potrzeba by rozdać fałszywy obraz sprawy, ale no po prostu różne różne ciekawe rzeczy też tutaj mamy jakiś tam zapis dziejów tego obrazu jego także to to i tak, jeżeli mogę żyć w polityce nasz sposób się na koniec, jeżeli pan podchodzi bardzo proszę panie władzo, trwały kilka osobnych więc, dlaczego sam nazywa się Polski konsensu pana nazwisko 13 partnerów i co ważne strona internetowa www Krupka nawet jeśli ich PS, ale ktoś w internecie Łukasz pisze Targalski to znajdzie istotne jest rzeczywiście Renata Irena Halina Stefan myśl NIK RI HS krótka PL dokładnie tak tak jak mówią o stan swojej strony, ale bardzo stosowny też będą sztuki przede wszystkim muzeum, ale również poniosła oszczędnościowe są poza depozytem olbrzymiej ilości obowiązków oferujemy takie bezpłatne badania, jeżeli ktoś ma problem naukowy, bo te najważniejsze to my skazujemy go, żeby dobrze, żeby po dywany zapewne dobre laboratoria znakomitych specjalistów i jesteśmy w stanie wiele problemów takie, które to oczywiście w innych prawda odpowiedzieć pomóc czy później właściwe to by panie profesorze te smyki okresu próbnego po co ósmy tydzień, bo jeżeli ktoś ma taki problem to proszę złożyć wniosek do końca października można składać wnioski o badania na przyszły rok, jeżeli ustalimy program badawczy, czyli zastanowił się co 80 też powiedzieć to przynoszą różne kategorie dobra składanki bardzo pan cudownie panie profesorze bardzo panu dziękuję to naprawdę fascynująca pasujące badania stojąca praca państwa moim gościem był pan prof. Piotr Targowski katedra Bioton Niki i inżynierii optycznej Instytut fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu informacji już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA