REKLAMA

Odpowiedzialność zbiorowa, czyli PiS-owska ustawa dezubekizacyjna w TK

Światopodgląd
Data emisji:
2020-08-18 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:40 min.
Udostępnij:

Trybunał Konstytucyjny już po raz trzeci przesunął rozprawę w sprawie emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Czemu Trybunał nie może po raz kolejny zająć się tą sprawą? Jak to wpływa na funkcjonowanie organów sądowniczych? Na te i wiele innych pytań odpowiada naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Tomasz Oklejak.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światło podgląd Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa na światopogląd, w którym porozmawiamy i o tym co dobrego może być z awantury o noe oburzające dla wielu plany podwyżek dla siebie rządzących czy posłów też o sytuacji na Białorusi o zasięgu strajku generalnego, ale też o tym, jaki pomysł na transformacji Białorusi mają przeciwnicy obecnego reżimu, ale też bowiem państwo znaczenie sektora IT na Białorusi, bo może nie spodziewa się tego, ale Rozwiń » poza właśnie tymi strajkującym w przedsiębiorstwach fabrykach co ma fundamentalne znaczenie również właśnie pracownicy sektora IT mają duży wpływ, bo to jest bardzo dobrze tam rozwinięty sektor, więc mają wpływ na to co się dzieje i naturalnie zaczniemy jednak zaczniemy od Trybunału Konstytucyjnego, który miał się dziś zająć tzw. ustawą dezubekizacyjną używam tego słowa, chociaż mam takie poczucie, że byliśmy jak najszybciej chyba słowo zapomnieć używam, ponieważ już niestety się kojarzy dlatego, że ma ono wymiar propagandowy i no jednak wydaje się, że część ludzi, którzy podlegają ustawie traktuje bardzo niesprawiedliwie takiego zdania w każdym razie są oni, ale też sądy powszechne administracyjne ostatecznie sprawę miał rozstrzygnąć no właśnie Trybunał Konstytucyjny, ale po raz drugi dzisiaj nie orzekł do jedenastego prze września zarządził przerwę, o co chodzi co w całym tym sporze, jaki ma znaczenie w ogóle orzeczenie tegoż Trybunału Julii Przyłębskiej Trybunału Konstytucyjnego chciałbym zapytać Tomasza Ukleja Kamp dzień dobry na obronę pani dobre państwo Tomasz Oklejak jest naczelnikiem wydziału do spraw żołnierzy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich no, więc zaczniemy od pytania, które mam nie może pan nie chce odpowiedzieć, ale może pomoże nam pan zrozumieć, o co chodzi, dlaczego po raz drugi ta sprawa nie zostaje rozstrzygnięta znowu ogłoszona przerwa co to nie pada drogi tylko chyba po raz kolejny rozumiem uczciwie mówiąc to przestałem śledzić poddaje się od wiosny do odraczania rozprawy teraz zdaje się, że ma nastąpić ogłoszenie wyroku 11września o to jest termin właściwie na kilka dni przed, a zebranie się Sądu Najwyższego też w sprawie dotyczącej świadczeń emerytalno-rentowych, a mianowicie dotyczące podjęcia uchwały co jak sprawy należy oceniać indywidualnie czy też zbierał pan mówi z dużym uproszczeniu to znacznie bardziej skomplikowana oczywiście tak, bo decyzją obozu rządzącego takie prawo zostało przyjęte prawie 40 000 byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL ma obniżone emerytury renty i renty rodzinne maksymalnie to świadczenie może wynosić tyle ile wynosi średnie świadczenie wypłacane przez ZUS no oczywiście tak jak mówi obejmuje 39 000 byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL no i dlaczego to budzi oburzenie no bo z 1 strony można mówić o dziejowej sprawiedliwości o tym, że ludzie pracowali w system, który był represyjny, a dziś mają lepsze emerytury niż bardzo wielu ludzi, którzy albo byli bierni albo czynnie przeciwstawiali to znaczy to jest jak bez kilku perspektyw na lata sprawę patrzeć przede wszystkim, a oni są objęci systemem zaopatrzeniowym tak jak wszyscy policjanci funkcjonariusze żołnierze prawda on i nie mają jakichś szczególnych, a szczególny przywilej, jakby w porównaniu z tą grupą zawodową i odniesienie do systemu ubezpieczeń społecznych na co sędzia nawet przy łukowskiej dzisiaj takie rozprawy zwraca uwagę jest nieadekwatne po prostu to są zupełnie inny system i nie należy porównywać nie wiem na zdjęcia dla funkcjonariuszem sędziego, bo oni zupełnie vice czy rolnika czy Górnika prawda, bo oni zupełnie innych jest inna dyskusja, która miała w systemie emerytalnym w Polsce jednak dalej wyjątkach od niego tak tak jest i natomiast, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozprawę i właściwie o pytanie prawne, które zadał Sąd Okręgowy w Warszawie, gdzie tych spraw najwięcej, bo właściwie cały, a przez większość odwołań trafiło do Sądu Okręgowego w Warszawie o to jak tą dzisiejszą dzisiejsze pytania, które padły podczas rozprawy podzielam takie pewne grupy mogą one, ale łączy zmian wynikają pierwsze też grupa dotycząca trybu uchwalenia ustawy tam się pojawił osada cały statek zaczął towaru brak konsultacji jak zwykle społeczny Ano właśnie konsultacje też na tym początkowym etapie ze związkami ta ustawa się różniła brak konsultacji z krajową radą sądownictwa, a wątpliwości co do reguły finansowe każda projekt ustawy należy być wyceniane i może raz sprawiedliwości zgłasza, że brakuje sędziów do tego to to to ta reguła reguła tak nie nie uwzględniło taką trochę zabrakło w dzisiejszym postępowaniem właściwie odnoszono się do daleko sali com lub nowej prokuratorzy wyjaśnili na jakim etapie są te postępowania Tamex została prawomocnie umorzonych poza 1 postępowaniem subsydiarnego aktu oskarżenia, który aktualnie zawieszone, ale przed będą do Meritum, czyli nie tyle trybun co samego pomysłu o takiego obniżenia wszystkim niezależnie od tego kim byli na jakim stanowisku itd. no właśnie mówimy tutaj odpowiedzialności zbiorowej, bo w obronie patrzy się, a na zasługi danego funkcjonariusza na to co robił w tym czasie w jaki sposób, a się zachowywał tylko poprzez kwalifikację do określonej, a poprzez określone stanowiska struktury w resorcie bezpieczeństwa państwa kwalifikuje się to osoby to do obniżenia świadczenia tak będzie dotyczyć też też ta uchwała Sądu Najwyższego mianowicie czy jednak sądy, a czy wymiar sprawiedliwości ma się sprowadzać właściwie do oceny czy ktoś był w danej dane nadal pełni służbę nadane stanowisko czy dane w danym strukturze organizacyjnej czy też ma indywidualnie ocenić konkretną osobę Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na stanowisku, że to jednak powinna być indywidualna ocena, czyli to o tym, przez Sąd Najwyższy jak sędziowie mają jeszcze raz to ja pytam czy dobrze rozumie trzeba osądzić sprawę każdego czy to jest co sprawiedliwe to obniżenie tak czy czy tak czy to znaczy czy w trakcie swojej służby przez 90 rokiem dopuścił się czynów a jakby na niewłaściwie oceniane z tej perspektywy czasu, a druga opcja byłaby taka czy czy 3 obejmuje go ta ustawa tak czy w ogóle nie pomyłkowo objęty tą ustawą właśnie no ja mam wątpliwości co byłoby to w ogóle sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, bo to właściwe zakwalifikowanie przez ustawodawcę do określonej struktury przesądza sprawy no za i jakby dolać aktywność sądu sprowadzałaby się do analizy akt osobowych, które każdy z funkcjonariuszy czy każda osoba posiada, bo tam są informacje na temat zatrudnienia prawda cały przebieg kariery to że, gdy pytam, ponieważ tutaj obóz rządzący minister spraw wewnętrznych zapewnia, że może odpowiedzialność zbiorowa, ale jeżeli ktoś już nowi te wyjątki, które mogły zostać skrzywdzone osoby właśnie kosz omyłkowo zakwalifikowany albo rzeczywiście coś pięknego zrobiły to byłoby niesprawiedliwe to mogą się odwołać no i odwołała odwoła się około 30 000 osób, bo są 2 tryby, których Satora, gdy pierwszy tryb etc przed sądami pracy gdzie, gdzie jednak część spraw jest zawieszona duża bo, a sądy do tej pory sygnały o około 400 sprawach słyszę, a z tego chyba 4 sprawy są z udziałem rzecznika rzecznik też podejmował przystępował z CASA udział do postępowań przed sądami pracy i stare w tych sprawach, do których przystąpił, a zapadło korzystne wyroki dla funkcjonariuszy zmieniono zmieniono im świadczenia przywrócona jak poprzednie, a no i jest art. 8 ma ten tryb Administracyjny, który właściwie kilka kilka dni temu tam przewidziane ustawą z oba są przewidziane ustawą tylko jakby co do zasady co do Meritum to obniżenie świadczeń skarży funkcją skarżą do sądów pracy natomiast te wyjątki prawda, jeżeli ktoś rzetelnie pełni służbę w tamtych czasach prawda czy tam nie dopuszcza się jakich niewłaściwych zachowań może wystąpić stosować krótką trwałą służby miał może wystąpić na zasadzie wyjątku do ministra spraw wewnętrznych, żeby osoby zastosował aktu łaski tzw. a to co osłabi mówi, ale chodzi o to wyjęcia spod rygorów tej ustawy i nie znam czy pomimo korzystnych wyroków sądów administracyjnych, a minister zwleka z wydaniem kolejnych rozstrzygnięć decyzji i niedawno rzecznik zwraca się też do ministra z prośbą o informacje w tym zakresie, bo już do rzecznika wpływają skargi że, że te wyroki nie są wykonywane sądów administracyjnych, a nie są wykonywane, bo cha no właśnie, bo nie są wydane decyzje na ponad ponowne decyzje, jeżeli wyrok Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że organ powinien zbadać pewna ciasnota ten organ powinien ocenić no to już powtórna, jakby ocenami wymaga jakiegoś wielkiego czasu i tutaj dochodzi do przewlekłości, jakie ma znaczenia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego znaczenie ma podstawowe dla podjęcia zawieszonych postępowań to jest jakby istota rzecznik pomimo możliwości nie zgłosił udział w tym postępowaniu przed Trybunałem różne względy tam chodzi chodzi o niewłaściwe obsadzenie natomiast na istotniejszą sprawę dlatego myślę emeryci czekają na to rozstrzygnięcie jest kwestia podjęcia tych zawieszonych postępowań proszę wziąć pod uwagę, że od tego października 2017 roku, kiedy obniżono świadczenia wstępnie już już minęło minęło prawie 3 lata prawda część ludzi ale, choć i tak już w praktyce Polski biorąc pod uwagę, że to jest ten Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, którego dno unijnych traktować orzeczenie takt tego Trybunału o nowa się też dobre pytanie tak znana na dobrą sprawę to sprawa chyba ostatecznie rozstrzygnie się w Strasburgu natomiast wyczerpać drogę on krajową, żeby do tego Strasbourga wystąpić z tego punktu widzenia to rozstrzygnięcie nawet, uznając zgodność z konstytucją, a powinno zapaść takie czy nie inna żeby, żeby ludziom nie blokować proszę wziąć pod uwagę że, a Trybunał praw człowieka ocenia całe postępowanie od tak przed organem rentowym, czyli przed zakładem emerytalno-rentowym MSW, a poprzez sąd postępowanie sądowe i Trybunał Konstytucyjny to będzie całościowo orzeczenie odnoście i to przewlekłość postępowania jest badana od początku do końca leży też oczywiście ten argument zaufania do państwa i tego, że państwo coś dało teraz tak, ale to już na inne i kwestia sprawiedliwości pewnie to na inną rozmowę jak można, by było inaczej to zrobić, żeby jednak przywrócić to poczucie wielu ludziom to było podnoszone dzisiaj na dzisiaj na rozprawie SN w kwestiach sprawiedliwości ja tutaj odsyłam do sprawy Moskal przeciwko Polsce sędzia Kieres zasugerował takie odrzucenie Ka 5 na 11 lutego staniem w 2012 roku i ono będzie wydają się decydujące w tej sprawie Tomasz Oklejak naczelnik wydziału do spraw żołnierze w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich państwa gościem bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA