REKLAMA

Prezes ZUS: Stabilizuje się sytuacja przedsiębiorców i ubezpieczonych

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-08-20 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:36 min.
Udostępnij:

- Zostały poniesione koszty z tytułu gigantycznych zwolnień ze składek ZUS, ale sytuacja za lipiec i sierpień pokazuje, że te działania były celowe i sensowne. Mamy powrót do sytuacji, którą zakładaliśmy w normalnej sytuacji na rok 2020. Sytuacja się stabilizuje - mówiła prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciejowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pani prof. Gertruda Uścińska szefowa zakładu pieczeń społecznych dzień dobry dzień dobry panie redaktorze witam państwa pani profesor co obecnie martwi panią najbardziej jako nową ZUS-u patrząc w dane którymi pani swoje tak no generalnie to po pierwsze, patrzcie bardzo dokładnie analizuje sytuację wpływową, jeżeli chodzi o składki na wszystkie w ogóle Rozwiń » fundusze nie tylko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a przypominam, że zakład odpowiada za pobór wszystkich składek także na zdrowie także na inne fundusze bardzo szczegółowo analizujemy i nawiązań do naszej do naszej wcześniejszej rozmowy zawsze składam tutaj jakąś informację zarządczą no i wokół tego też dzisiaj trzeba być włosku oczywiście myśmy no też czekali tak jak będzie sytuacja wpływowa, kiedy już upłynie ten termin korzystania ze zwolnień składkowy i mogę powiedzieć tak, że rzeczywiście ta sytuacja jest całkiem poprawna, dlatego że do dnia wczorajszego myśmy na te numery rachunków składkowych, czyli de facto na wszystkie fundusze nie tylko na ten pusty inwestor odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobrali 177 miliardów złotych to pytanie co to oznacza ważne czy to znaczy to zakłada, więc to jest tak jak to jest kwota, że to jest 76 miliarda mniej niż w roku ubiegłym de facto to jest mniej niż w roku ubiegłym 4% to jest jednak dane taka makroekonomiczna w porównaniu do tego samego czasu ubiegłego roku tak pani profesor z dokładnie do ubiegłego roku natomiast możemy powiedzieć, że kiedy popatrzymy na lipiec no to zakład pobrał w lipcu 244 miliarda z tytułu składek na wszystkie fundusze to jest 12 miliard więcej niż w lipcu ubiegłego roku na jej posesji 3 miliarda więcej niż w czerwcu to oznacza, że jest rzeczywiście po zwolnieniu ze składek to odrabianie tego nie pobierania składek z tytułu zwolnienia natomiast ten wzrost o 63 miliarda więcej niż w czerwcu tego roku to wynika po prostu, dlatego że w czerwcu były zwolnienia ze składek Nate składek de iure mocy prawa mniej pobraliśmy ale, przygotowując na tę rozmowę przed chwilą pobrałam ten raport sierpniowy, żebyśmy tutaj o sobie popatrzyli i do dnia dzisiejszego pobraliśmy na te wszystkie fundusze nie tylko ta, która odpowiada zakład w 244 miliarda te 1 więcej niż w lipcu ubiegłego roku i o 63 więcej ministerstwo porównujemy do tego częste pan redaktor zawsze pytam dlatego porównujemy lub czerwcu, bo jest zwolnienie, a więc to na to, że rzeczywiście ten przyrost wynika de facto z tego, że płatnicy zaczęli płacić składkę ci co stabilizuje jak z tego konkluzja konkluzja jest pozytywna tak oczywiście zostały poniesione określone koszty z tytułu tych gigantycznych zwolnień przypomnijmy dzisiaj, że to jest te przeciętnie przez 3 miesiące po 2 000 005 zostało ze zwolnień ze składek na około 12 miliardów złotych to były zwolnienia dla około 6,51 000 000 ubezpieczonych, ale te musimy powiedzieć, że chyba ta sytuacja, którą przedstawiliśmy przed chwilą już Zalipie i w tej chwili za sierpień ona pokazuje, że działania były jednak celowej sensowne no bo rzeczywiście mamy jak gdyby powrót do tej sytuacji takiej, którą planowaliśmy, jeżeli chodzi też sobór składek normalnie na tym 2020 pani profesor przepraszam chciałem wejść w słowo, ale okay ja przyjmuję tę interpretację, w której pani powiedziała to znaczy, że powracamy do normalności, ale proszę poprawić mieści się pomylę być może jest także słuchający nas teraz przedsiębiorcy, którzy opłacili te składki płatnicy składek mogliby powiedzieć tak po prostu powracamy do realiów do swoich obowiązków, ale to nie jest powiedziane, że ci płatnicy, którzy te składki płacili teraz powrócili do podobnych realiów w zarabianiu pieniędzy to znaczy, jeżeli chodzi o pieniądze to i zarabiają tych pieniędzy proszę też zwrócić uwagę na taki styl bardzo ważne w tej rozmowie, bo de facto składka jest naliczana od przychodu, który uzyskuje ubezpieczony, czyli de facto, jeżeli mówimy, że te środki np. pobrane teraz dostać dzisiaj de facto w sierpniu to jest około 12 miliarda więcej niż w lipcu to nie są jakieś teoretyczne pieniądze tylko ta podstawa wymiaru 244, gdzie ta podstawa wymiaru godzin to na te składki pobrane od wynagrodzeń czy de facto te wynagrodzenia musiały wzrosnąć cie one muszą być faktycznie wypłacane to znaczy, że także musi być dość wysoki stan liczby ubezpieczonych zatrudnionych, o czym za chwilę porozmawiamy jak to wygląda dobrze no to ja nie chciałbym popełnić błędu, ale wydaje mi się, że jest to spójne także z danymi, które wczoraj poznawaliśmy zatrudnieniu wynagrodzeniu w przedsiębiorstwach, bo z tych danych wynika, że to to były też dane za lipiec większych przedsiębiorstwach, że w wielu firmach przywracany jest już pełny wymiar etatów albo wracają do pracy ci którzy, którzy mieli przerwę ze względu na rodzinie opiekuńczej oraz oczywiście tak jak najbardziej czysta podstawę wymiaru, a więc wynagrodzenia wzrosły, bo to oczywiście zakończyły się te możliwości ograniczenia np. 80%, czyli to wszystko oznacza, że powracamy do jakiegoś umownego w latach takiego, który był przyjmowany przy tak tego budżetu tych zadań państwa w zakresie też właśnie składek czy też podatku na również debata bardzo słusznie pan redaktor też zwrócić uwagę, że nastąpiło już ograniczenie de facto minimalizowanie korzystania z dodatkowych zwolnień opiekuńczy ponadto także widzimy ograniczenie daleko idące pewno z powodu urlopowych oraz zwolni, których masowo korzystano jak rozmawialiśmy wcześniej marcu kwietniu maju, a więc de facto nie wzrosła aż tak bezrobocie, czyli de facto ta sytuacja tych przedsiębiorców płatników ubezpieczony po prostu się stabilizuje tak przy okazji jak już wspomniała pani tych zwolnieniach nie było ostatnio takich informacji, że ta, że rośnie rosną rośnie liczba zwolnieni to takich nieco dłuższych nawet tak to oczywiście tak jednak bez zwolnień lekarskich odczujemy taki jest wzrastają powyżej 10 dni albo też i dłuższe, ale nominalnie liczba tych zwolnień z tytułu choroby, a także innych ryzyk oczywiście ona w stosunku np. w lipcu no to ona była w granicach 1 000 000 weźmy marzec, kiedy osiągnęliśmy szczyty 3 300 000 zwolnień nawet na tor historii, bo nie spotykane to oczywiście uspokoiło później do 1,51 000 0001 000 600 natomiast tak oczywiście wzrastają też te te dłuższe powyżej 10 dni i będziecie państwo kontrolować my musimy analizować państwo my wszyscy płacimy składki podatki zgodnie z prawem obowiązującym trzeba analizować także zasadność przecież to jest tak jak wielka pani profesor mówi analizować, czyli to jest odpowiedź na moje pytania kontrola tylko lepiej kontrolujemy systemach mamy przecież nowoczesny system elektroniczny zwolni mamy system nowoczesnych dotyczące wykrywania różnych nadużycie, a dopiero później pewno takim tym tradycyjnym w tradycyjnym rozumie pani profesor czy ma pani takie dane, które moglibyśmy zaprezentować ile osób pobiera tzw. zasiłek solidarnościowy oczywiście jak najbardziej mamy tutaj wszystkie dane jest od liczby płatników ubezpieczonych, gdybyśmy później tak dobrze rozmowie i zaraz przechodzimy jak najbardziej do do tych świadczeń i gdyby skończył jest teraz wody rozmowy z panem redaktorem dotyczący tego właśnie wzrostu miesiąc do miesiąca pobieranej składki to także dzisiaj też składam taką informację, że liczba firm tych, które płacą składki na koniec lipca wynosi 2 000 770 ona była większa od 24 000 w stosunku do czerwca i 57 000 większa w stosunku do lutego oczywiście to m.in. właśnie wynik jest taki ruch korzystnego stosunku firm zakładanych dobry jest równane zarejestrowanych zostało 32 000, a wyrejestrowano 12 000 i tak, że to podstawa wymiaru, który omawialiśmy mamy liczbę osób ubezpieczonych na koniec to było 15 300 000 i trafić pandemia także tych miesięcy ostatni, który rozmawiał z panem redaktorem ona stado tylko 1% liczba ubezpieczonych, a więc to na razie pomimo tej całej sytuacji, o który to mamy do czynienia mamy tutaj daleko idącą stabilizację zawsze też informowałam naszych słuchaczy o cudzoziemcach, a więc mamy zarejestrowanych również w tej chwili na koniec lipca wszyscy 28 000 w stosunku do czerwca nastąpił wzrost od 22 000, czyli de facto możemy powiedzieć, że prace sezonowe i inne powodowały, że ten powolny wzrost też następuje mówili o legalnych zatrudniony zarejestrowanych, który właśnie wprowadzane są też czy, gdybyśmy porównali do okresu sprzed pandemii tak przez tandem to jest jeszcze mniej cały czas około 4750 04070 000 mówimy o pracownikach spoza polskich zarejestrowanych i legalnie pracujących prowadzących skład się wpadki czy te nasze stałe punkty mamy chyba dzisiaj opowiedziana przez panią profesor za co bardzo dziękuję to wracam jeszcze do tego zasiłku solidarnościowego jako efekt solidarnościowy tak jako mechanizm, który został wprowadzony także w konsekwencji tego kryzysu, który nas dotkną ile osób pobiera taki dla tych, które daje też taco taco taco ornat, a więc tak zakład przyjął 134 000 wniosków o dodatek solidarnościowy, jeżeli chodzi one wypłaty to jest 37 000 wypłaconych dodatków w tym 67 000 osób, które po prawej drugi lub nawet teraz trzeci ten dodatek solidarnościowy przypominamy na tysiące 400zł, a my także ten okres opłacamy składkę emerytalno-rentową i zdrowotną trzeba przeliczyć w ten sposób rzeczywiście taki tych wniosków oczywiście 4000 nie można utożsamiać z 300 liczba osób te, bo wniosek dotyczy wiele wniosków dotyczy 2 miesięcy ta, czyli inne, czyli mamy tutaj np. 67 000 już wypłaconych wniosku za 3 miesiące ja myślę, że to dziś granica łącznie liczba osób, która na pewno skorzysta dziś mieści się w granicach niecałych 200 000 nawet na koniec miesiąca przy kolejnej rozmowie podsumujemy liczbę osób liczbę wniosków taki pamiętając, że w danym miesiącu składany wniosek uprawnienie do takiego dodatku solidarnościowego w tym miesiącu, w którym aplikujemy występujemy to jest taki przykład świadczenia, który realizujemy taki nowoczesny zautomatyzowany sposób ja rozmawiam z panem redaktorem, że myśmy przez też przybranie turystycznymi przy tym dodatku, że wszystko dzieje się online tutaj uprawnieniu tu podobnie, ale pani profesor jeszcze wrócę pani powiedziała poczekajmy na dane za sierpień we wrześniu rozmawiając rozmawiamy przypomnę w każdym miesiącu będziemy mogli wrócić do tego tematu, ale dobrze słyszałem, że pani szacuje około 200 000 osób skorzystało z tego podatku też jak szacuje, że niespełna 200 000 chyba, ponieważ szacunki, które przyjęliśmy do ogólnych warunków założeń ustawy były zdecydowanie wyższe tak przypominam, że rozmawialiśmy nawet o ponad 300 000 osób natomiast wydaje się, że punktu widzenia tej dynamiki, którą mamy już w tej chwili no trzeci miesiąc, że to będzie znacznie mniejsza liczba osób to jest ciekawa struktura tych pobierających, że tutaj jest najwięcej tych osób młodych 24 do 39 do 39 warunki są aż strach wygórowane 60 dni przypomina tego zatrudnienia pracowniczego przed 1kwietnia, ale jak pisze, a szykujących jest dowodem na to, że rzeczywiście ta sytuacja na rynku pracy w wyniku pandemii takiemu pogorszeniu, bo przecież można, by było nawet przyjąć założenie, że ta lista osób, którym zakończyły się umowy terminowe czy też czy też rozwiązał pracodawca po tak to byłaby wielka pani profesor dziś bardzo dziękuję oczywiście podtrzymuje zaproszenie do rozmowy we wrześniu bardzo dziękuję pani prof. Gertruda Uścińska szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była gościem pierwszej części magazynu EKG już czas na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA