REKLAMA

Czy Białorusini, szukający ratunku przed represjami, znajdą schronienie w Polsce?

Połączenie
Data emisji:
2020-08-20 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie kilku trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Marcin Sośniak z wydziału praw migrantów mniejszości narodowych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień wręcz będziemy mówili o tym jak też Polska odnosi się do osób, które próbują przekroczyć granicy z Białorusią to jest no powiedziałbym jakiegoś rodzaju miernik tego co się ewentualnie może wydarzyć w sytuacji pogorszenia nagłego pogorszenia sytuacji na Białorusi sytuację prawną Rozwiń » człowieczej nie wiemy oczywiście do czego doprowadzą trwające tam protesty wszyscy mamy nadzieję, że będzie to demokratyzacja jakieś nowe otwarcie w życiu publicznym politycznym Białorusi, ale różne scenariusze mogą być możliwe tymczasem Polska systematycznie narusza Europejską konwencję praw człowieka właśnie w kontekście sytuacji na granicy polsko białoruskiej teoretycznie chodzi tu o uchodźców z Czeczenii, ale czy tylko o nich tak naprawdę chodzi w ogóle osoby, które pojawiają się na przejściach granicznych na 1 przejściu kluczowym przejściu granicznym między polską biorą się w Terespolu prezentacji swojego położenia geograficznego stosunkowo prostego sposobu dotarcia do tego przejścia z terenu z federacji rosyjskiej republik kaukaskich stało się takim wyznacznikiem polityki migracyjnej co sobie państwa polskiego wobec osób, które mogą próbować złożyć żyć wniosek o ochronę międzynarodową status uchodźcy w Polsce i rzeczywiście większości są to osoby narodowości czeczeńskiej obywatele federacji rosyjskiej, ale nie tylko, bo przecież przez to przejście do Polski halą obywatele Tadżykistanu się czy Gruzji, ale jestem tak teraz słyszane, więc nie tylko Czeczeni, ale też, bo to moment, że jesteśmy pana słyszeć też obywatele Tadżykistanu Gruzji też innych państw z kierunku wschodniego także nie jest wyłącznie kwestia obywateli federacji rosyjskiej narodowości czeczeńskiej jest to zdecydowanie szerszy szerszy temat jego szerszy zasięg tego przejścia, ale moglibyśmy się zastanowić nad tym czy rzeczywiście Białorusini są grupą, która do tej pory dość często starała się o azyl w Polsce to chyba nie jest także oni przodują w statystykach niezdecydowani nie zdecydowanie nie tak naprawdę w tym roku wg dostępnych publicznie statystyk prowadzonych przez urząd do spraw cudzoziemców, bo niecałe 30 osób w tym roku 2020, które wnioskowało jasne w Polsce o przyznanie ochrony międzynarodowej zapadł ledwie kilka decyzji także nie jest bynajmniej dominująca grupa wśród osób, które w Polsce starają się tego typu ochronę należy wiadomo obecna sytuacja jest wyjątkowa tak naprawdę można ich, a nawet należy spodziewać się, że liczba ta w najbliższych dniach tygodniach wzrośnie ważność tego oczywiście jak sytuacja na Białorusi będzie się rozwijać no z pewnością jest także dni to nie jest tak, że tylko my tutaj wpadliśmy na taki pomysł, by się zastanowić nad tym co się będzie działo w na przejściach granicznych co się będzie działo jeśli chodzi o procedury azylowe związane z sytuacją na Białorusi agencja ONZ do spraw uchodźców cień UNHCR także z wzywa Polski rząd zgodnie z przyjętymi przez Polskę normami prawa Międzynarodowego zapewnił dostęp do procedur azylowych osobom, które się chcą ubiegać o ochronę międzynarodową, czyli ten temat jest jak już zauważony przez właściwie wszystkie gremia, które się nim zajmują tak oczywiście nie da się myśleć tak naprawdę sytuacji na Białorusi o ewentualnym pojawieniu się w Polsce na polskich granicach osób uciekających przed prześladowaniami z tego kraju bez myślenia o tym co działo się na granicy polsko-białoruskiej do tej pory, czyli bez tej sztucznej i tak naprawdę niezgodnej z prawem barierę, jaka pojawiała się na przejściu granicznym trudności, które były kręcone przed osobami nadal w zasadzie są przed osobami szukającymi złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową i przekroczyć z w tym celu właśnie polską granicę nie da się o tym, też myśleć bez obecnej sytuacji związanej z pandemią ochronę wielu, kiedy tak tak reżim przekraczania granicy jest dość wysoki w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w związku z tym, że część przejść z zagranicy w ogóle została wyłączona z użytkowania w związku z tym, że w drodze rozporządzenia obowiązującego od marca tego roku około minister spraw w administracji określił konkretne kategorie cudzoziemców czy podmiotów, które mogą przekraczać granice i nic trunek katalogu nie można nie znajdzie się na cudzoziemców poszukujących status uchodźcy ochrony międzynarodowej, więc ta sytuacja kraju istniała wcześniej przed tym co się zaczęło dziać na Białorusi już tak tak 2 dość niepokojące chodzi o realizację prawa cudzoziemców do poszukiwania ochrony międzynarodowy w Polsce no teraz tak naprawdę też to powoduje podejrzany zainteresowanie od celu hala tak tak cieszymy się cały czas nie jest tak tak banki sygnał przerwany w słuchawce i to na pewno uzasadnia zainteresowanie on na celu Rzecznika Praw Obywatelskich z wielu wielu innych organizacji także organizacji pozarządowych sytuacją na granicy polsko-białoruskiej może wyjaśnijmy na czym polegały te naruszenia na czym polegały problemy przed pandemią na czym polega na loty osób, które próbowały w ogóle przegrani przekroczyć granicę polską złożyć wniosek o azyl tak najprościej, by to przedstawić to warto powiedz, jaka była powinna być sytuacja modelowa Otóż zgodnie zobowiązującymi przepisami przepisami krajowymi konwencją genewską z przepisami międzynarodowymi te, które obowiązują Polskę cudzoziemiec, który stawia się na przejściu granicznym w tym przypadku polsko białoruskim, ale tak naprawdę na każdym innym funkcjonującym przejściu granicznym, który nie ma przy sobie żadnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy nie ma widzę żadnej z karty, ale wygrali z pobytu, która jest dowodem na to, że ma legalny pobyt w Polsce stawia się do odprawy granicznej, jeżeli przed funkcjonariusze Straży Granicznej, który to odprawę prowadzi, mówi że chce wjechać do Polski po to, by ubiegać się tutaj ochronę więc znana do halą z, czyli stażyści powinni przyjąć 1 wysoko tak nowa mamy znowu czyste się słyszeć, czyli co się dzieje z kimś, kto przekracza granice i próbuje złożyć wniosek o ochronę międzynarodową od tego momentu jeszcze się zatrzymają czytelny dobrze to rzeczywiście, jeżeli chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową złoży taką deklarację funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który prowadzi odprawę graniczną na granicy to nie zostać wpuszczony do Polski Straż Graniczna w tym miejscu w tym 6 płyną umożliwić złożenie takiego wniosku powinna przeprowadzić takie wstępne z rozpytania przyjąć wniosek zapewnić tłumacza i potem już cała procedura prowadzona przez właściwy do tego urzędu do spraw cudzoziemców, ale cudzoziemiec teoretycznie mają prawo wjazdu pobytu na terytorium Polski teoretycznie powinno być proste wystarczy sama deklaracja Straż Graniczna w celu Straży Granicznej czy przejść granicę nie jest miejscem jest weryfikowana sprawdza, ale historia cudzoziemca wystarczy informacja chce ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce byłem prześladowany byłam prześladowana w kraju swego pochodzenia i to powinno rozpocząć całą procedurę i zapewnić cudzoziemcowi prawo do pobytu w Polsce na czas trwania procedury, jeżeli skończy się oczywiście pozytywnie ten status są przekonani, że zostanie przyznana wiadomo co się będzie mógł korzystać w Polsce z tej ochrony w Polsce przebywać tak powinno być natomiast jest ze skarg, które trafiały do biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też od wizytacji prowadzonych przez przez nas przez pracowników biura na przejściu granicznym Terespol wynikało zupełnie innego byliśmy świadkami sytuacji, w której cudzoziemcy pojawiali się na przejściu granicznym deklarowali zamiar ubiegania się ochroną międzynarodową albo opisywali sytuacje, które ewidentnie wskazywały na to, że byli prześladowania doświadczyli prześladowań w kraju pochodzenia, ale do Polski niebyli wpuszcza zostawali decyzję o odmowie wjazdu, a ich cel był opisywany takich krótkich notatkach służbowych w dokumentach wewnętrznie jako cel ekonomiczny, czyli na, który w tych set wszystko nie uprawnia do przekroczenia granicy do dużo korespondencji poświęciliśmy na to, żeby skłonić niestety na razie bezskutecznie Straż Graniczną do sporządzania protokołu z takich odpraw granicznych z, bo widać ewidentny wzrost powiedział, czego nie powiedział niestety tutaj jak do tej pory nasze postulaty nie zostały zrealizowane, ale trochę przybliżały i tak cudzoziemca do skutecznej realizacji jego prawa do poszukiwania w Polsce ochrony międzynarodowej trasy ten scenariusz rzeczywiście do tej pory dotyczył głównie obywateli federacji rosyjskiej narodowości czeczeńskiej obywateli Tadżykistanu czy gruz, jeżeli ten scenariusz odpukać oby się powtórzyć w przypadku większego większej liczby osób 2 i Białorusi, którzy będą próbowali dostać do Polski to w tym momencie mamy rzeczywiście bardzo niepokojącą sytuację bardzo niepokojąca perspektywę punkt widzenia ochrony praw człowieka w nas mam nadzieję że, że to są tylko obawy z obawami tylko pozostaną, ale trzeba jednak pamiętać o tym, że rzeczywiście Polska praktyka to było właściwie nie widzenie słyszenie tych ludzi, którzy chcieli złożyć wniosek o azyl, którzy deklarowali na samym wstępie, jakby sam początku kontaktu z pogranicznikami, że w tym celu próbują przekroczyć granicę myśmy po prostu reagowali tak jakby nie było, jakby też tak nie padały rzeczywiście niestety to 1 z przykrością tak samo wystąpienia raporty Rzecznika Praw Obywatelskich apel organizacji pozarządowych, ale też niedawny wyrok Europejskiego Trybunału praw człowieka, który stwierdzi, że w tej sytuacji opisanej przez lub sytuacji na przejściu w Terespolu doszło do naruszenia prawa do jak do tej pory nie wpłynęły na zmianę obowiązujących przepisów trudno powiedzieć, że wpłynęły na zmiany praktyki, ponieważ na w tej sytuacji czasach powideł ta praktyka i tak dla nas zupełnie inaczej i w ogóle trudno mówić o jakiś jakiś w praktyce w sytuacji, kiedy żyjemy w czasach pandemii realnej jak do tej pory tak naprawdę niewiele niewiele się zmieniło z jak mogę porównać te czasy są oczywiście przy zachowaniu perspektywy i też nie do końca może porównywali z sytuacji na Białorusi sytuacja na Ukrainie w czasach Majdanu pamiętam wtedy również wizytowaliśmy przejścia między polską Ukrainą przed tym, kiedy Polska spodziewała się, że obywatele Ukrainy, którzy przed wtedy jeszcze zdobywającym reżimem będą próbowali chronić w Polsce, że rzeczywiście pojawił się na granicach wtedy, gdy system już zawczasu przygotowany całe projekty łącznie z miejscami noclegowymi pomocą doraźną medyczną do ukraińskiego, czas więc pojawią się ludzie tu chciałem szybko do Polski puścić siedzieliśmy pomocy przyjąć wniosek o ochronę narodu status uchodźcy chciałby udzielić takiej doraźnej pomocy medycznej na tą był taki Turek scenariusze, które na pewno warto sobie przypomnieć teraz warto warte odkurzyć i i być może okażą się też adekwatne do tego co co może się stać na Białorusi dziękuję bardzo, Marcin Sośniak z wydziału praw migrantów i mniejszości narodowych z biura Rzecznika Praw Obywatelskich był państwo moim gościem 1355 za chwilę informacje o łączenie Wodnik TOK FM na zdrowie windą i Ewa Podolska dziś pewnym miecze żywienia dotyczy produktu, który wszyscy znamy od dziecka, które dla wielu z nas jest nieodłącznym elementem opiatów, który wyrzucamy z naszych diety, gdy zaczynamy odchudzać, który jednak coraz częściej jest wypierany przez kasze ryż makaron ziemniaki oni dzisiaj kilka powszechnie uważamy, że tuczą i są bezwartościowe tymczasem wg dietetyków powinny wchodzić w skład zdrowej urozmaiconej diety mitem jest to, że są bezwartościowe są one bardzo dobrym źródłem skrobi błonnika mają także duże ilości witaminy c oraz witamin z grupy BU również potas magnez żelazo fosfor Miedź właśnie ze względu na dużą ilość potasu wskazane są dla osób z nadciśnieniem równocześnie osoby te powinny ograniczyć ilość sodu w diecie stąd nie są ziemniaki pod koniec gotowania wtedy wystarczy odpowiedniego smaku mniejsza ilość soli, jaki zawierają także saponiny i antocyjany związki, które są korzystne dla osób z chorobami układu krążenia wracając zaś witaminy c jak gotować ziemniaki wytracił innej mniej jutro w następnym odcinku przewodnika na zdrowie przed 14 przewodnik TOK FM na zdrowie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA