REKLAMA

Czy susza wyklucza wystąpienie powodzi?

Homo Science
Data emisji:
2020-08-22 13:40
Audycja:
Czas trwania:
25:20 min.
Udostępnij:

Co zmieniło się w Polsce pod względem walki z powodziami po doświadczeniach ze słynnej powodzi tysiąclecia w 1997 roku?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu witamy w audycji Homo science przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska Piotr Stanisławski kryzys na kapel i zdalnie jest z nami gość pan Wojciech Koperski dyrektor departamentu przygotowania i realizacji inwestycji z państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie dzień dobry państwu dane państwo jako wody polskie prowadzą obecnie jednocześnie 2 akcje równolegle z tą suszy stop powodzi my chcemy dzisiaj porozmawiać o akcji stop powodzi i o tym jakie zagrożenie Rozwiń » powodziowe jest w Polsce obecnie i jak to w jakim stopniu dotyczy to miast natomiast pierwsze pytanie, jakie tutaj się nasuwa tak zupełnie naturalnie brzmi czy akcja stop suszy stop powodzi to oni pana nie wykluczają się wzajemnie czy to nie jest także skoro jest zagrożenie powodzią to już nie istnieje zagrożenie suszą tak to 2 akcje znakomicie się uzupełniają co powodzi to była akcja czy w ogóle działalność na rzecz stop powodzi przeprowadzały od Polski już od bardzo bardzo wielu regulacji jako jeszcze ZGW który, bo życie wspominam 11 natomiast jest ostatnio w wody polskie również zajął się programem stop suszy i te programy absolutnie powinny się przenikać z racji tego, że stop powodzi w tej wykonują, by inwestycje stop powodzi również działamy na rzecz ograniczenia skutków suszy od razu tutaj wyjaśnia, że w ramach tych propozycji stop powodzi wykonujemy wiele zbiorników wiele miejsca ten retencja żyjącym wodę i właśnie ta retencja wody pozwala potem walczyć tam służą także jest naprawdę wie też dać pierwsze 3 działy działania w polskich świetnie uzupełniają jeszcze muszę dodać, że jest, tym bardziej że my przeprowadziliśmy badania dotyczące zmian klimatycznych w Polsce i w ogóle w Europie jest z najbliższych 100 latach i ewidentnie wszystkie te modelki klimatyczne, które badaliśmy 8 modeli właśnie to głównie to robi właśnie Polska Akademia Nauk, ale wskazują, że będzie tak samo taka średnia ilość opadów w ciągu roku będzie mniej więcej stała, czyli średnio w Polsce 800m opadów deszczu na rok natomiast będzie intensywność tego opadu zróżnicowana, czyli będzie także decyzję to będzie to zróżnicowanie rosło, że będzie w 1 okresie będzie tak bardzo gwałtowne i będą opady natomiast potem będą następowały też susze wspominam, że w latach osiemdziesiątych do stutysięcznej susza w Polsce występował średnio raz na 5 lat obecnie w tym ostatnim dwudziestoleciu przypadają susze raz na 2 pół roku, więc zdecydowanie właśnie to jeszcze potwierdza właśnie to, że te zmiany klimatyczne zachodzą i teraz właśnie z tego powodu musimy przeciwdziałać gwałtownym opadom deszczu, czyli prostotą wodę gromadzić się ona naprawdę w sposób gwałtowny spadnie, a potem ją dystrybuować, by argumentować styczniki w momencie tej wody nie będzie stąd właśnie taki znak znakomite powiązań tych 2 tematów trzeba oczywiście też bardzo silnie tej benzyna powiedzieć, że to, że my zbudujemy zbiornik wodny to nie będzie to tylko na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy, ale rośnie będzie też przeciw to zbiory przecięcia działa przeciwpowodziową, ponieważ my staramy się zapewnić tam tzw. retencję powodziową w każdym zbiorników i ta retencja przeciwpowodziowa pozwoli nam reagować w momencie przejścia fali powodziowej natomiast w przypadku, kiedy następuje susza ten zbiornik właśnie jest ze ma zadanie uzupełniać się i wody w korycie rzeki chociażby poniżej ja taki przykład podam na rzece Skawie tamci wybudowaliśmy zdjąć na parę ba przed jego budową były takie okresy, kiedy przepływ był z czystej rzece w tym przekroju 07m³/s i to był zdecydowanie niższy przepływ niż przepływ tzw. nienaruszalny biologicznych, przy którym w zasadzie już życie poniżej tego przepływu poniżej przepływu biologicznego tego nie narusza jego życie zaczyna ginąć w tej w tym korycie przechodnie biologiczny nienaruszalny jestem w tej rzece w tym miejscu prawie 6m³/s i po wybudowaniu zbiornika poza retencją ani tej wody i chwytaniu momencie jest padnie więcej my jesteśmy w stanie dostarczyć właśnie do koryta rzeki taki taką już przepływu, która pozwala nam właśnie to zapewnić tym jako minimalny, który jest potrzebny, żeby to życie tam przerwało natomiast w jej przypadku, kiedy jest powódź, kiedy jest naprawdę też są nadal pokrywają padają już czas tak jak świat 2010 roku, kiedy była naprawdę potężna powódź to wtedy tą samą rzeką płynęło 1050m³/s, czyli między 07m³ 1000 pięćdziesiąty trzecie na sekundę jest tak ogromna różnica, że to aż samo się przez nie rozumie, że należy tu jakby mi dziękować te różnice i w ten sposób mają taki zbiornik w tej chwili mamy nie jesteśmy w stanie to wielką wodę przechwycić zabezpieczyć te tereny poniżej, a jednocześnie w tym momencie kilkaset opady ustaną nie jesteśmy w stanie ani montować w wodę czy tak jakby to wszystko takie jak akumulator także to są zasady, które by absolutnie się przenikają się te programy po powodzi suszy to jeszcze jestem tutaj zmuszona zapytać, ponieważ wielokrotnie do nas jako do osób zajmujących się popularyzacją nauki napływają takie wnioski pytania, kiedy mówimy o suszy, a potem nagle spadnie dużo deszczu to wiele osób uważa, że właściwie to, że ten deszcz spadł już samo to świadczy o tym, że susza się skończyła i proszę wyjaśnić w jaki sposób to działa, dlaczego w wodę trzeba utrzymywać, dlaczego ona sama się nie reguluje i nie nawadnia tak jak powinna po takim sporem opadzie tej przeklętej ziemi tak dokładnie tak jak pani tak powiedziała tutaj bardzo istotny też intensywność opadu ja też zawsze mówię wszystkim swoim rozmówcom że, gdyby w Polsce przez cały rok badała tylko mżawka to byłbym pierwszym był technikiem, który mówił, że w ogóle nie potrzebujemy wymiany zbiorników ani żadnych system natomiast właśnie z powodu tego, że ta o bardzo intensywna ilości wody spada w krótkim czasie to ta woda jest w sposób gwałtowny odprowadzana do do tych z minister poprzez mniejsze cieki do większych cieków i poprzez właśnie te duże czeki odprowadzana do morza i tak tak naprawdę i nie mamy z nim większe korzyści, a ponieważ woda w gruncie wyschnięty i nie zdąży nasiąknąć to tak naprawdę często deszcze nie powodują odtworzenia tych zasobów wód gruntowych, które są po prostu kluczowe w tym w tym w tym zagadnieniu i dlatego my w tej chwili bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby mieć się też to jest język kata katalog zaleceń w naszym programie słyszałem, żeby zatrzymywać tą wodę maksymalnie tam, gdzie spadła i oczywiście tutaj muszą dodać, że niestety coraz więcej powierzchni w tej chwili drukujemy powodujemy uszczelniamy, czyli jeszcze zwiększamy odpływ odprowadzenie były szybkość wprowadzania tej wody do cieków co powoduje, że jeszcze zwiększamy zagrożenie powodziowe dlatego absolutnie trzeba w tej chwili dąży do tego, żeby spowolnić odpływ i stąd właśnie też konieczność wykonania tej retencji a jakie to są konkretnie działania chodzi o to, jakie no technicznie rzecz biorąc przeprowadza się nie inwestycje co tam się buduje coś się w ogóle robi, żeby no właśnie przede wszystkim tu i zapobiegać jednocześnie suszy i ograniczać możliwość powodzi no tutaj mamy oczywiście konieczność dokonaniu ich dokonania kilku, by powiązania kilku kilku rodzajów działań pierwsza rzecz to jest oczywiście mikro mała retencja duża retencja tam mikro intencja to przecież mówimy dotyczy np. miast, gdzie chcemy, żeby maksymalnie ewidencjonować wody, gdzie spadła, żeby momencie kieliszka czy wydrukujemy jakiś element na powierzchni terenu to starajmy się tak dostosować ten infrastrukturę, żeby nie było takiego prostego wprowadzającego do kanalizacji deszczowej tylko np. przez skrzynie są czające, żeby dostać ta woda miała szansę nim wpłynąć do tych właśnie to skrzyń i osączyć w gruncie po to jest element tym mikro retencji bardzo fajnej trasy pomysł i świetnie to działa, że zbieranie wody z nie do małych czujników, które potem są wykorzystane do podlewania chociażby ogródków to jest mikro skala też inni klaskali działają bardzo dobrze finanse państwa, które starają się zatrzymać wodę właśnie miejscu spadła w lasach, żeby po prostu doprowadzić do tego, żeby nie było tego przesłuchania tej idei Szczuki tego tego gruntu następny i średnie zbiory liczą się średnia retencja jest tzw. retencja Kortowa to już zaczyna się od poziomu rowów melioracyjnych zastawkami, bo niestety tutaj muszę z przykrością stwierdzić czy dłuższy czas nasi mieli rację kojarzył tylko odprowadzenie wody niestety i to jest pokutuje od dłuższego czasu my w tej chwili to zmieniamy my prowadziliśmy bardzo istotne programy tej chwili, które mają zapobiec właśnie tym nadmiernym odprowadzanie wody i prototyp systemu budujemy nawadniający odwadniające szyjna rowach czy sensy opinii odległości budujemy z Jaś i małe małe zastawki, które w, którym jesteśmy w stanie regulować wielkość odpływu i to jest właśnie kolejny element, który robimy, ale wszystko to się odbywa w ramach korytarza, by nie odzywał, ale w ramach konta, bo jeżeli zwiększy się po to, wtedy zasadzki podnosimy możemy to udrożnić no i to dotyczy również, że mamy z x x musimy w tej chwili ze stopniowo, acz też dzieci taki sposób, żeby właśnie zatrzymywać wodę nie oczywiście niewielkie rozlewiska powodować tylko, żeby podnieść poziom wód w rzekach niestety ten poziom w tej chwili bardzo systematycznie opada powoduje, że mamy coraz mniej wody gruntowej w otoczeniu czy ta jest ten system ten układ trenujący rzeki jest po prostu zbyt duży, że trzeba to z rzędu zwierciadła wody podnieść i to właśnie może podnieść przez niewielkie niewielkie przegrody na rzece jest oczywiście zachowanie wszelkich zasad środowiskowych czy robimy wtedy koryto obejścia świat dla ruchu oczywiście, bo przepławki robimy także to jest wszystko, gdy pod kontrolą absurd jest zachowanie reżimu zakończ środowisko owego no i oczywiście i tu jest zwolnić szczególnie dużych zbiorników rejonach górskich, gdzie ukształtowanie topografia terenu, gdzie jakość wody dziś właśnie możliwości jej zgromadzenia ekonomiście jest bardzo zasadne, ponieważ był dużą część jest budowa tego zbiornika w górach ustawka na dolinę, gdzie na terenach nizinnych trzeba było wydawać duże zapory boczne i właśnie tutaj dużą retencję wspomniał o Świnnej Porębie i tego typu zbiornikach musimy robić bo, żeby dobrze gospodarować wodą, żeby właśnie walczyć i suszą i z powodzią my powinniśmy tak naprawdę i tak robi cały rok i cały cały świat taki, który jest los tej chwili gospodarczą dobrze rozwinięty około 20% tej retencji tej wody, która spadnie myśli pan mam w tej chwili 6 były procent tej retencji i tam jest dużo trudniej gospodarować wodą, kiedy ona opadanie z tymi, którzy mają dużo większe możliwości i musimy bardzo gimnastykować, żeby zastanowić czy już mamy tę wodę spuszcza się spuszczać np. żeby zapobiegać powodzi czy jednak jeszcze przetrzymać, bo potem mamy w perspektywie długotrwałe susze jest dlatego jestem absolutnie za tym, żeby te powiązać te były o działania, a jeszcze tutaj muszę dodać oczywiście w ramach naszej akcji musimy też działać pod względem prawnym czy doprowadzi do tego, żebyśmy to rozwiązanie określone stosowali naszym naszym prawie, żeby doprowadzić do np. zmiany instrukcji gospodarowania wodą dotychczas zmiany sposobu zabudowy tych dolin rzecznych to bardzo dużo jest właśnie tych temat, który musi jeszcze tutaj, by przeprowadzić jest, ale nie tylko przez młody Polski, ale przy udziale wszystkich naszych interesariuszy czy w ogóle samorządów lokalnych i jest na poziomie państwa natomiast jest oczywiście też sprawa tutaj też edukację niezwykle istotny temat, ponieważ edukacja w tej chwili tej edukacji wymagań taka też wszyscy wszyscy jesteśmy w tej chwili absolutnie jest potrzeba widzę potrzeby, żebyśmy wszyscy to edukację nie stosowali na szerszym zakresie począwszy od szkół podstawowych, a skończy się nawet na urzędach gminy także to to jest wiele wiele tematów, które musimy w tej chwili wspólnie przeprowadzić i kompleksowo, żeby doprowadzić właśnie do do zapobiegania powodzi suszy rozumiem tak oczywiście wątek edukacji bardzo ważny, bo chociażby te małe zbiorniki, o których pan mówi to jest kwestia, która to jest właśnie do zrobienia już bardzo lokalnie wręcz nawet nie wiem w pojedynczych gospodarstwach czy coś będziemy jeszcze w drugiej części audycji pytali o więcej szczegółów m.in. właśnie kwestię powodzi zarówno zapobiegania powodziom miasta tak dalej, ale to będzie drugi częścią, a naszym gościem jest dzisiaj pan Wojciech Koperski dyrektor departamentu przygotowania realizacji inwestycji z wód polskich zapraszamy teraz na informacje Radia TOK FM, a po przerwie na ciąg dalszy naszej rozmowy dobry państwu witamy w drugiej części audycji Homo science i ponownie Aleksandra Stanisławska Piotr Stanisławski Crazy nauka PL i razem z nami zdalnie jest nasz gość Wojciech Kowalski dyrektor departamentu przygotowania ich realizacji inwestycji z państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie Dzięciołowski dzień dobry rozmawiamy o akcji stop powodzi również w kontekście drugiej akcji prowadzonej przez wody polskie stop suszy czy one się wzajemnie wykluczają nie wykluczają się wręcz przeciwnie wspaniale się uzupełniają i mówiliśmy w poprzedniej części audycji o konieczności edukacji, czyli mówienia o tym dlaczego należy w jaki jakimi sposobami należy walczyć z suszą współ podział UE na niej o nasz gość opowiadał o tym w jaki sposób jest to realizowane, że na ciekach wodnych są stawiane są takie zapory niewielkie przegrody, które spiętrzają miejscami bieg rzeki czy bieg jakiejś jakiegoś kanałku, a mnie interesuje teraz taka rzecz przez bardzo wiele lat w Polsce właściwie głów głównie prowadzone były odwodnienia i panowało przekonanie o tym, że tej wody na polach jest za dużo w lasach jest za dużo i wręcz należy ją odprowadzać czy takie powszechne przekonanie i naprawdę wszechobecność rowów melioracyjnych, które mogę odprowadzają zamiast ją rozprowadzać porządnie utrzymywać na miejscu czy ono, jakkolwiek w ostatnich latach zmieniło taki czy chodzi o wody polskie zostanie w tej chwili prowadzimy bardzo jest zakrojona na szeroką skalę akcję po pierwsze, uświadamiania wszystkie winy i wszystkich użytkowników i właścicieli tych rogów w tych tzw. kiedyś nazywało się melioracją szczegółową jak ważne są już na swoim terenie to było za utrzymywali tu drugi Karola jest oczywiście spółek od niego spełnienia, żeby właśnie doprowadzały do UB z wykonania tych urządzeń, które zatrzymują tej pani o tym, tutaj to są te zastawki albo małe dzieci natomiast my nasze czeki, które są w naszym władaniu naszym my w tej chwili prowadzimy bardzo dużo inwestycji, które mają za zadanie albo naprawić to co już było, bo jest sporo tych jazów jest dawnych czasów, które niestety uległy dewastacji jest dużo do zrobienia i ruch budowały nowych i zastawek i małych dzików i to jest wasze niestety rzeczywiście było także dawniej pokutował pogląd, że należy głównie doprowadzać, a to wody oczywiście trzeba wprowadzać, ale wtedy, kiedy jest bardzo dużą ilość opadów i żeby nas zalało to te rowy melioracyjne mają dziś spełnia się do Polski, ale jednocześnie, kiedy ten deszcz przestaje padać albo, jeżeli w ogóle pana to trzeba też za za pomyślność o tym, że za chwilę może być okres suszy i dlatego trzeba tak manipulować manewrowania zamknięciami, żeby one doprowadziły do tego, żeby jednak w tym w tym cieku ta woda została mało tego, jeżeli my tej wody im więcej tej wody właśnie tak jak mówię poprzednio zostawimy tych czeka tych właśnie tych Melioracji szczegółowej to tym będziemy mieli mniejszy problem z dużymi przepływami w rzekach, a jednocześnie będziemy mogli gospodarować tą wodą właśnie na lata uchronić także tutaj absolutnie w tej firmy, aby konieczność zmiany sposobu myślenia myślenia nie tylko powodzią myślenia suszu jak to ja mówię, czyli zatrzymywanie wody, a czy nie napotykają państwo oporów oddolnych czy ludzie nie są przeciwni takiemu zatrzymywaniu czy wciąż nie chcą po prostu stale odprowadzać wodę no wręcz przeciwnie w tej właśnie bardzo dobrze nam się współdziała z silnika lokalnymi społecznościami, ponieważ wszyscy już w tej chwili zrozumieli po tych ostatnio tak rady zbyt zbyt częstych można powiedzieć susza, bo już wiedział wcześniej teraz susze mamy statystycznie co 2,5 roku 6 miesięcy 5 lat i dysz do wszystkich nas dotarło, że jest to bardzo poważny problem, że nawet poważniejszy niż niż po powodzi jakiegoś stałego punktu widzenia, ponieważ on dotyczy tak naprawdę terenu prawie 4050% naszego kraju co, jeżeli chodzi o powodzi to to to jest to poseł Dolina tych rzek cieków dlatego my w tej chwili wiemy, że rzecz, że wszyscy bardzo czekają na nasz program Sojusz PiS szosę czy plan susza, który w tym roku zakończymy z końcem października i będziemy dalej współpracować ze wszystkimi urzędami ze wszystkimi z właśnie społecznościami lokalnymi celem wdrożenia tego programu, a bez byśmy mieliśmy możliwości przedstawienia go wszystkim, ponieważ były konsultacje społeczne są na terenie całej Polski, które skończyły się właśnie kilka miesięcy temu i w tej chwili mamy coraz większą świadomość tego czy nie susza i coraz większa ilość społeczeństwa i zetknęła się ze jak jak to muszą walczyć i dlatego 70 bardzo kierunku natomiast oczywiście musimy to te działania przyspieszać i wodach polskich realizujących ten program za za za grube pieniądze żeby, żeby prowadzi właśnie do tego, żebyśmy nie mówi nigdy melioracja to jest tylko zadanie, a jeszcze spytać co się zmieniło od niesławnej tragicznej powodzi 90 tego siódmego roku, bo to jest taki punkt odniesienia dla całej naszej części Europy to była rzeczywiście to było takie wydarzenie, które muszą być wstrząsnęła naprawdę ludźmi całym systemem i co w takim razie w tych jedno to już wiele lat, więc był czas na zmiany coś zmieniło w jaki sposób możemy mieć nadzieję, że w razie podobnej sytuacji hydrologicznej taka powódź już się nie zdarzy no może zacznę od takich bardzo technicznej strony Hypo pierwsze zmienić naszą ideologię wysokiej przepływu, czyli musieliśmy zmienić np. że woda kontrolę docentowi jest się inna niż woda kontrole jednoprocentowe przed powodzią, czyli Polski to znaczy to znaczy, że musimy do obliczeń i do projektowania tych obiektów przyjmować większe wody niż robiliśmy dotychczas ja właśnie z tego, że taki był potężny przepis, który portu dotychczas hydrolodzy nie daje takie pod uwagę, a projekty takie obiekty musimy właśnie brać pod uwagę te wody tzw. kontrole miarodajny i określony przy produkcji przewyższenia i te i te dane podaje IMGW i to będzie musiało to wszystko przeliczyć na nowo po tej połączy to pierwsza rzecz druga, że słyszeliśmy, iż chodzi konkretnie o Odrę, bo tutaj mi to głównie przypominam dotyczyło Odry z dysku sed wysoka izba się określone obiekty, które miały za zadanie jest złapać wodę i jej tak tylko koronny w ogóle kluczowym obiektem, który realizowaliśmy to muszę z dumą powiedzieć, że wody polskie bardzo się do tego przyczyniły się, gdy w maju tego roku uzyskaliśmy z odebrać do użytkowania obiektu i pod nazwą Racibórz dolny, który w tej chwili jego zadaniem jest właśnie redukować przepływy i zabezpieczyć wszystkie tereny poniżej tej aż do do Wrocławia, czyli przypomnę tak jak kiedyś stańczyków też rozsławił 3700m³/s i potem przeprowadzono tzw. remonty modernizację wrocławskiego węzła wodnego i tych obiektów sieci węzłów wodnych, które są powyżej to doprowadzić do tego, że w tej chwili przez Wrocław ciężko bezpiecznie może przepłynąć 3200m³ wody na sekundę, a ten zbiornik Racibórz nie stanie do takiej właśnie jak inne ilości wody to to ten przypływ zredukować, więc tutaj ten zbiornik wodny, który po prostu w stanie zatrzymać i oddać pod odpowiednim momencie dokładnie to dokładnie takie szczęście, za jaką do nas szczęście jeszcze kilka fali powodziowej oni w tej chwili zbiornikiem suchym, dlaczego dlatego, bo wszystkim zależało nam na jakiej jednak jak największym zakończenie tej pewności przeciwpowodziowe natomiast my stoimy na stanowisku, że system po upływie tzw. całością projektu, czyli po 5 lat zawsze będzie mówi się zastanowić nad zrobieniem pewnej warstwy wody oczywiście nie to pełnej wysokości jak teraz jesteśmy sami, więc dziś jak pogodzić tylko doprowadzić go tak jak mówiłem wcześniej, żeby jednocześnie tak robić bezpieki głównie wielofunkcyjny, a nie tylko funkcji przeciwpowodziowej zbiornik suchy jest z elity sieci powodzią ale, ale to właśnie taki temat nie to oczywiście na przyszłość i od mamy też plany zarządzania ryzyk, bo po ryzykiem powodziowym, że my w tej chwili lokalizujemy miejsca, w których możemy tę wodę ewidencjonować, czyli świat poldery przy przy kultowe, gdzie uważamy, że oczywiście odbudowujemy wały przeciwpowodziowe, żeby to zbyt poziom bezpieczeństwa zwiększa też dajemy więcej miejsca rzece co bardzo zabiegają ekolodzy i słusznie, więc mieć te czynności robimy, więc te wszystkie działania, które lecznice jesteśmy w trakcie wykonywania powodują, że jesteśmy dużo bezpieczniejsi niż jest też, niżby się tysiące siódmym roku oczywiście jeszcze cały czas działamy jesteśmy w pełni bezpieczni, bo tego i żadne państwo na świecie nie w pełni bezpieczne, ale i my bardzo dobrym kierunku nadrabiamy wiele zaległości z poprzednich lat i mały w planie kolejne bardzo ważne inwestycje, które mają też za zadanie też rozwój naszego kraju nie tylko oczywiście działania przeciwpowodziowe, ale też i wielofunkcyjne zbiorniki mają cel w 2 dziś tak jak nazywa się wielofunkcyjny, więc ich gromadzenie wody i jednocześnie zasilającego tych wód gruntowych jednocześnie dodanie wody dla gospodarki i osoby to jest bardzo bardzo rzeczników rozumiem bardzo dziękujemy to co jest ważne to co pan mówił najważniejsze tak naprawdę, że te działania, które jednocześnie zapobiegają pogodni powodzi są też działaniami, zapobiegając nimi suszy i że świadomość się robi większa w tym zakresie, a naszym gościem był dzisiaj Wojciech Kowalski dyrektor departamentu przygotowania realizacji inwestycji w wodach polskich dziękujemy bardzo dziękuję bardzo, państwu dziękuję zapraszamy państwa za tydzień znowu na naszą audycję, a teraz czas na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HOMO SCIENCE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA