REKLAMA

Czy trigeneracja jest dobrą i energooszczędną alternatywą dla klimatyzacji?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2020-08-23 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:41 min.
Udostępnij:

Energia cieplna, mechaniczna i chłód użytkowy w jednym? Ale o co właściwie chodzi i czy możemy to wykorzystać? Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski z Wydziału Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej opowiada czym jest trigeneracja.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielne magazyny Radia TOK FM kłaniam się ponownie Przemysław Iwańczyk nasz kolejny gość to pan prof. Maciej Chorowski dzień dobry dobry z wydziału mechaniczną energetycznego Politechniki wrocławskiej został pan w czwartek powołany na prezesa Narodowego funduszu ochrony środowiska gospodarki Wodnej tak przy okazji nie wspomnę też pewnie nie bez znaczenia jest to dla tematu naszej rozmowy bowiem tri generację, a to będzie taki termin, który będziemy starali się rozwikłać Rozwiń » pańską pomocą na naszej antenie regeneracja, czyli ciepło prąd i hut naraz przyszłość cywilizacji pańskim zdaniem generacja jest rzeczywiście technologią, która pozwala na równoczesne, gdy stwarzanie energii elektrycznej ciepła chłodu jest naturalną konsekwencją przecież naturalnym rozwinięciem kogeneracji, a więc w technologii pozwalającej na równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej ciepła Kogeneracja w Polsce jest świetnie rozwinięta większość dużych miast ma tzw. ciepło sieciowe, a więc mieszkańcy mogą ogrzewać swoje domy, korzystając z ciepła dostarczonego przez rurociągi w elektrociepłowni i tutaj dochodzimy do pewnego problemu, ponieważ instalacje kogeneracyjne były budowane przede wszystkim biorąc pod uwagę rynek ciepła, więc starano się, aby one były w stanie dostarczać tyle ciepła ile jest potrzebne natomiast energia elektryczna była poniekąd produktem ubocznym przy założeniu, że energia elektryczna jest zawsze sprzedawana nastąpiły 2 procesy po pierwsze, dzięki termomodernizacji bardzo ograniczono straty ciepła szczególnie w okresie zimowym w okresach przejściowych i popyt na ciepło w dużych miastach takich jak np. Wrocław Warszawa Kraków po prostu silne spada np. we Wrocławiu poprzez termomodernizację poprzez uszczelnianie lub straty ciepła popytać ciepło spada mniej więcej 30MW rocznie to było dużo wziąwszy pod uwagę, że moc cieplna kogeneracji, a więc tej elektrociepłowni wrocławskiej to jest rząd 800MW 0202. drugie zjawisko, które obserwujemy od kilku lat są coraz cieplejsze zimy w związku z tym my 3 spadającym popycie na ciepło w równocześnie coraz mniej wytwarzanej energii elektrycznej z drugiej strony również w okresie letnim i instalacje kogeneracyjne elektrociepłownie powinny pracować, ponieważ powinny wytwarzać ciepło dla celów bytowych i pojawił się na pewien paradoks, ponieważ wytwarzane ciepło było wytwarzane w stosunkowo już niewielkich ilościach energia elektryczna towarzysząca też była wytwarzana w niewielkich ilościach i mieliśmy lecieć np. sytuacje, kiedy zaczynało brakować energii elektrycznej, ponieważ pojawiała się chociażby potrzeba klimatyzacji natomiast systemy elektrociepłowni kogeneracyjnych tej energii elektrycznej nie wytwarzały no chociażby z tego względu, że w kogeneracji wytwarzanie energii elektrycznej przy braku zbytu na ciepło jest po prostu nie opłacalny względów ekonomicznych dom powstał koncept tri generację, czyli zastosowania technologii pozwalającej zamianę części wytworzonego ciepła na chłód takie technologie się pojawiły to są technologie pojazd po opierających się np. to zjawiska fizyczne absorpcji czy absorpcji one charakteryzują się tym, że do wytwarzania chłodu można wykorzystać ciepło nawet stosunkowo niskiej temperaturze rzędu 6065 stopniowi takie ciepło, które jest właśnie dostarczane do obiektów, które nie wymagają go dla celów bytowych w okresie letnim i Kriger racja z 1 strony pozwala na zaspokojenie popytu na chłód dla celów klimatyzacyjnych w okresie letnim, ale wg nie ma jeszcze 1 bardzo ogromne znaczenie mianowicie pozwala do wstąpienia problemu nie rozwiązanego, jakim jest magazynowanie energii elektrycznej poprzez problem rozwiązany, jakim jest magazynowanie ciepła, dlatego że stosując technologie, czyli generacyjna nawet, gdybyśmy okresowo mieli zmniejszony popyt na łut poprzez magazynowanie ciepła możemy wytwarzać energię elektryczną w takiej ilości jakich ona jest w danym momencie potrzebna, a zmagazynowane ciepło możemy następnie np. zamienić na chłód w tym momencie, kiedy pojawiłam się potrzeba na hurtowym tri generację z 1 strony zwiększy efektywność wykorzystania paliwa pierwotnego, a z drugiej strony to dla mnie bardzo ważne pozwoli na konwersję problemów nierozwiązanych na problemy rozwiązano już technicznego punktu widzenia być bardzo pomocna np. przy transformacji systemów elektroenergetycznych w Polsce proszę powiedzieć czy takie 3 generacje mają zastosowanie w miastach czy są to projekty prototypowe państwo jako wrocławski park technologiczny nad tym pracuje, ale pytam o globalną skalę są w chwili obecnej jeszcze w projekty, które jak nazwał już mogą nie tyle prototypowym pilotażowym mi, a więc już są one skalę techniczną na skalę rzeczywistą stosowane natomiast istnieją przymiarki, aby rzeczywiście chłód stał się tym trzecim produktem, który będzie dostarczany przez np. jednostki centralne tak jak kogenerację dużych miastach, ale oprócz tego projektowanych jest coraz więcej instalacji stosunkowo niewielkich mocy, ale już też istotnych dla systemu elektroenergetycznego, które również od samego początku zakładają, że będą systemami tri generację innymi, a więc to jest technologia czy rzeczywiście w chwili obecnej jeszcze technologią wschodzącą, ale każda technologia, której wzrost charakteryzuje charakterystyczny i podobne do krzywej wersja sądzę, że my zaczniemy już stosunkowo szybko przechodzić do tej fazy wzrostu technologicznej generacji, która charakteryzuje się stosunkowo dużą pochodną możemy oczekiwać, że będziemy mieli coraz większe przyrosty w szczególności właśnie do do do celów klimatyzacyjnych, dlatego że generacja pozwala nam na wytworzenie chłodu, ale chłodu o stosunkowo wysokich temperaturach takich, które są dobre dla klimatyzacja np. na nie byłyby wysokie temperatury wystarczająco niski, aby je wykorzystywać chłodniach czy można np. dla celów spożywczych, a czy ja jeszcze panowie pytanie doprecyzowując są kraje, które już z tych systemów korzystają, a czy w Polsce jest kilka instalacji tri generację innych właśnie we Wrocławiu w Zielonej Górze też w innych miejscach sądzę, że inne kraje bliskiego Wschodu są bardzo zainteresowane systemami, które pozwalają na konwersję ciepła niekoniecznie pochodzącego z kogeneracji również ciepła chce np. kolektorów słonecznych czy ciepła odpadowego różnego rodzaju procesach przemysłowych konwersję tego ciepło chłód jeszcze zwróćmy uwagę, że ich generacja, którą definiujemy jako równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej ciepła chłodu ona może być również rozumiana jako wytwarzanie innego produktu użytecznego oprócz ciepła i energii elektrycznej np. w krajach bliskiego Wschodu takich jak Arabia Saudyjska Saudyjska takim produktem jest słodka woda, więc unijne systemy tri generację inne nie tyle są ukierunkowane tylko wyłącznie na wytwarzanie chłodu, ale również na obcowanie w tym samym procesie, w którym wytwarzana jest moc chłodnicza wody morskiej pozyskiwanie wody słodkiej aden w technologii 3 generacji ne one mają ten urok czy one właściwie mogą wprowadzić coś co nazwałbym Poli generacyjna w końcu też przy tych wykorzystaniu tych samych procesów fizycznych jak np. absorpcja my możemy z 1 strony chłodzić z drugiej strony np. oczyszczać wody chociażby wody kopalniane, gdybyśmy o nich się ograniczyli do warunków polskich panie profesorze taką tri generację można zastosować w mikroskali nie jako przyp przydomowe generacji czy można stosować na potrzeby całych miast, bo myślę, że to jest być może dobra wiadomość dla nas wszystkich to czy tak w warunkach polskich, gdzie mamy duże systemy kogeneracyjne to trik generacja jest ofertą, która mogłaby być stosowana dla całego miasta np. we Wrocławiu można sobie wyobrazić, że w okresie letnim dzięki no właśnie tryb generacji moglibyśmy kilkadziesiąt megawatów chłodów wytwarzać i to odciążyłoby z kolei inne systemy klimatyzacyjne posługujące się bezpośrednio energią elektryczną, czyli zmniejszyłoby np. ryzyko blackoutu, jeżeli chodzi o instalację, które stanową relacjonował instalacjami domowymi to no instalacja tryb generacji jest instalacją cieplną wymaga dość rozbudowanego systemu wyposażonego wymienniki ciepła, więc tutaj istnieje pewna granica skali sądu na potrzeby pojedynczego gospodarstwa domowego byłaby instalacja ekonomicznie nieopłacalna natomiast mogę sobie wyobrazić ona byłaby bardzo dobrze współpracująca np. zakładem przemysłowym osiedlem, a więc tam, gdzie my mamy kotłownie np. osiedlowe to racjonalne wg mnie będzie zastąpienie ich systemami właśnie tri generację innym 1 z takimi, które z 1 strony będą korzystnie wpływały na bilansowanie energii elektrycznej, a z drugiej strony na zaspokojenie potrzeb chłodu to jest szczególnie ważnej chwili obecnej, kiedy my poprzez włączanie do systemu coraz większej ilości tzw. odnawialnych źródeł energii musimy je kompensować skrzydłami, które są bardziej przewidywalne na coraz niższych napięciach i tutaj właśnie ta generacja jest o tyle obiecująca, że poprzez możliwość magazynowania ciepła później konwersji ciepło chłód w tym momencie, kiedy tak będzie potrzebny tu będziemy mogli jako odwrócić paradygmat działania kogeneracji, a więc nie czynić z tego źródła ciepła i energii elektrycznej jako pewnego produktu odpadowego tylko kody generacji traktować jako źródło energii elektrycznej, które może być wykorzystywane do bilansowania chociażby odnawialnych źródeł energii poprzez możliwość konwersji wytwarzanego przy tym ciepła Mahut to źródło stanie się ekonomicznie uzasadnione to 3 generacja nam pozwoli również na znacznie lepsze zbilansowanie systemów elektroenergetycznych na coraz niższych napięcia i utrzymania ich opłacalności ekonomicznej skoro doszliśmy panie profesorze do tego wątku ta to zapytam wobec tego ile to kosztuje, dlaczego tak drogo po pierwsze to jest charakterystyczne dla wszystkich systemów, które są właśnie w tym pierwszym okresie prowadzenia ich na rynek to znaczy producenci dostawcy w jakim sensie musiał amortyzować koszty rozwoju technologii, a z drugiej strony jeszcze rynek jest na tyle płytki, że efektami działa problem w te produkty są często jednostkowe, a więc, jeżeli nie możemy ciągle jeszcze wymienić prawie wszystkie instalacje kogeneracyjne te, które są w Polsce to co ciągle jeszcze nie jest skala, która pozwoliła na chociażby na istotne obniżenie kosztów produkcji teraz jak pierwsza odpowiedź druga jest taka, że to jeszcze wymaga współpracy z regulatorami to znaczy ciepło, które będzie konwertowany na chłód to nie jest do końca tym samym ciepłem, które jedne wykorzystujemy do ogrzewania, więc powinny powstać taryfy na ciepło, które będzie konwertowany na chłód powinny powstać też pewne mechanizmy Dec amortyzujące chociażby koszty inwestycji ich instalacje kogeneracyjne, bo instalacja regeneracji jest jednak uzupełnieniem instalacje kogeneracyjne tutaj jest też też pole popisu dla czynników regulacyjnych i stworzenie pewnych zachęt ekonomicznych, które zresztą poprzez później skale i korzyści wynikające chociażby właśnie możliwości, jakie dach generacja stworzy dla regulacji na niższych napięciach energii czy też kompensacji pochodzącej ze źródeł odnawialnych to nie powinno prowadzić do globalnego wzrostu kosztów, ale jesteśmy w tym okresie przejściowym, kiedy musimy dobrze z 1 strony zrozumieć fizykę tych procesów, żeby wykorzystać technologie przez najlepiej rozwiniętych wynosi co najmniej wygra efekt technicznych następnie mechanizmy regulacyjne no i poczekać na pewno 1 odpowiedź rynku, więc już na tyle silne nasycenie się tymi instalacjami systemu elektroenergetycznego żony zaczną mieć istotny wpływ dziękuję panu bardzo za rozmowę prof. Maciej Chorowski wydział mechaniczny energetyczny Politechniki wrocławskiej także prezes Narodowego funduszu ochrony środowiska gospodarki Wodnej był moim państwa gościem dziękuję bardzo, państwu dziękuję bardzo, panu kłaniam się i państwa teraz zaproszono informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA