REKLAMA

Czym jest narodowy populizm?

OFF Czarek
Data emisji:
2020-08-24 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pan prof. Cezary obrad Prądzyński z Instytutu socjologii Uniwersytetu gdańskiego prezes Instytutu kaszubskiego dzień dobry witam serdecznie panie profesorze dzień dobry witam pana witam państwa dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, ale myślę też o tym co w tej książce jest, a mianowicie o Narodowym populizmie, bo tytuł książki, której Rozwiń » rozmawiamy z autorami są Brożek Wisła i masy godłem to Narodowy populizm zamach na liberalną demokrację ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Sonia Draga post factum książka ukazała się w 2018 roku 2 lata temu natomiast teraz w Polskim tłumaczeniu się ukazuje i mam kilka, bo wiedziałbym interesujących wątków będzie jak kilka kluczowych wątków tej książce się z pewnością pojawia natomiast na końcu nie wie pan panie profesorze, ale ja mam jednakowoż pewne poczucie niedosytu nie wszystkie kwestie moim zdaniem zostały przez autorów do końca rozwikłanie przyznał też mam śledczej problem z tym tytułem, bo ta książka ona ukazała się jako naszą populizm do rewolty jest grą demokracji, czyli pewnie bunt przeciwko liberalnej demokracji mniej niż zamach na liberalną demokrację, ale to już są szczegóły, jakie są pana wrażenia po przeczytaniu tej książki panie profesorze czy ona wg pana dobrze definiuje i wyjaśnia tłumaczy Narodowy populizm coś, z czym pewnością z pewnością nasz słuchacze spotkali się w ostatnim czasie, jeżeli w naszym kraju to wystarczy wziąć mapę rzucić jakąś lotką i trafić państwo, w którym albo władzę sprawują narodowi populiści albo też mają silną reprezentację partyjną opozycji myślę, że walorem tej książki jest choćby to, że autorzy postarali się wyjść poza poletko anglosaski poza poletko 1 z Amerykaninem drugie z Brytyjczykiem i dali się odnosić do szerszego kontekstu do szerszego tła głównie oczywiście Europejskiego i amerykańskie, ale nie, pomijając też naszej części Europy tutaj jak wołania do do Polski do Węgier oczywiście możemy mieć jakieś poczucie dyskomfortu, że w takim towarzystwie występuje, ale fakt pozostaje faktem po drugie, ja się zgadzam oczywiście z tym, że oni nie zdołali po też nie mieli takiej ambicji, aby wszystko wszystkie zjawiska proces z w tym niezwykle złożonym współczesnym świecie choćby tylko zachodnim ująć, ale jednak zaproponowali pewną taką siatkę analityczną interpretacyjną tego czym mamy do czynienia poprzez swoje 4 idee, które gdzieś tam przedstawiają i po lekturze tej książki pomyślałem, że paradoksalnie opisują też dobrze to co w zupełnie innej książce z innej perspektywy opisywała Chantal mów obronie lewicowego populizmu Jona tak definiuje jako tzw. moment to populistyczny i choć powiedziałbym, że jest to książki pisane różnej perspektywy to próbują zrozumieć czym jest to coś co można, by właśnie zdefiniować jako ten moment populistyczna to coś się dzisiaj dzieje przy czym ci autorzy mówią to jest wydaje mi się 1 z ważniejszych konkluzji to nie jest moment w znaczeniu takim oto wydarzyło się tu teraz nagle za chwileczkę minie jest efektem tego co się wydarzyło wczoraj oni pokazują to w dłuższej perspektywie i mówią stosu mamy do czynienia dzisiaj jest efektem procesów znacznie dłużej trwających w związku z tym głębszych niż tylko np. kryzys 2018 roku czy kryzys migracyjny w 2015 roku a, toteż oznacza, że będzie to trwało dłużej jest trudniejsze do rozwiązania, o ile w ogóle możliwe do rozwiązania co zmusza do no jednak przemyślenia pewnych rzeczy tutaj powiedziałbym uważam, że to jest lektura obowiązkowa, zwłaszcza dla polityków demokratycznych liberalnych czy lewicowych w Polsce powinni to sumiennie przestudiować nawet jeśli nie będą się zgadzali z diagnozami propozycjami z sugestiami to jednak powinni przeczytać zastanowić się, jaki my znaczeniu demokratyczny Libera lewicowi politycy udzielamy odpowiedzi na te zjawiska te problemy, które diagnozują ci autorzy, a ja mam wrażenie wielokrotnie odnosi się tak lektury, że problem polega na tym, że ta odpowiedź jest niewystarczająca albo nie ma w ogóle tak myślę, że taką główną interesująco myślą, o której pan profesor wspomniał to jest to, że to niekoniecznie ekonomia jest głównym elementem, dlaczego ludzie przekazują swoje poparcie w kierunku czy przywódców partii populistycznych to tonie kryzys gospodarczy ogólnoświatowy ciel czy lokalny sprawia, że ludzie myślą o populizmie jako sposobie przy pomocy, którego można rozwiązać problemy rodzin i tła ma się godłem definiują tak jak pan profesor powiedział 4 de pierwsza to jest do angielskiego do ciast to jest brak zaufania po prostu do polityków instytucji politycznych to jest przekonanie, że głos zwykłego obywatela w ogóle się nie liczy nie jest przez polityków słyszane drugie de to destrukcja pewnej historycznej tożsamości grupy narodowej, a także pewnego tradycyjnego stylu życia i oczywiście można powiedzieć, że właśnie, że nie ekonomia kultura ekonomia, a tradycję trzecie to deprywacja, czyli rosnące nierówności w dochodach Ros rosnących nierówności w bogactwie i przekonanie, że lepiej już było nie lepsza przyszłość to coś co pewnie znajdziemy w serialach wciąż kach, ale nie w naszym życiu i kolejne de do już niema to panie profesorze oraz liczne czy coś takiego narzędzia online odejść, czyli tak o alimenty i odejście to było odejście od tych głównych partii także, jeżeli sobie zdać na Zjednoczone królestwo czy stany Zjednoczone to właśnie mamy tam bardzo na przestrzeni jest lat czy Francja także tak przywiązanie do pewnych partii politycznych dzisiaj właściwie już nic dziwi i zapisywanie się do dziwnych partii czy nawet ruchu społecznych czy politycznych, które partiami nie są to niema tego przywiązania oni w tym upatrują, gdyby główne powody, dla których no właśnie, że ten Narodowy populizm nie tylko pojawił się właśnie już doskonale rozwija się od od wielu wielu lat tak, aby przybrać na sile mam wrażenie, że tutaj autorzy zastosowali dość duży duży ładunek politycznej poprawności i unikają nazywania nie tylko populistów populistami to to akurat czynią, ale nazywają unikają nazwania przywódców partii powiedzieliśmy otwarcie faszystowskich czy neofaszystowskich takimi raczej szukają usprawiedliwień, że no ta oni są uważani są przedstawiani jako faszyści przez opozycję czy przez firmy PR-owe, ale przecież tak naprawdę nie mogą być tacy tacy źli mam wrażenie, że też troszeczkę tutaj autorzy starają się nie nazywać rzeczy po imieniu, ale panie redaktorze wydają się do końca tak nie jest, dlatego że jest taki na dość obszerny fragment, w którym oni spróbują dość tak analitycznie dokładnie wykazać pewne różnice pomiędzy ruchami rakiet o charakterze faszystowskim, które zresztą przywołują pokazują one na scenie politycznej krajów zachodnich występują zawsze występowały co wcale nie jest także po drugiej wojnie światowej one zniknęły dzisiaj dają znać o sobie, ale wskazują dość istotne różnice 1 z takich różnic jest taka jest to, że ruchy faszystowskie, lecz nazistowski tak dalej z definicji odrzucają model demokratyczny to znaczy kontestują ten model uważają, że on nie jest adekwatny do społecznych wręcz szkodliwy tak dalej tymczasem te partie, które w szerokim i zróżnicowanym spektrum oni interpretują jako partie ruchy Narodowego populizmu te partie nie kontestują demokracji jako zasady wyłaniania reprezentacji powiedzielibyśmy woli ludu jest dość istotna różnica, którzy mogliby powiedzieć cienka panie proszę panie profesorze to zatrzymajmy się tutaj powrócimy do tego wątku po informacje, jeżeli pan pozwoli, by formacja zbliżają się nieuchronnie tak jak liberalna demokracja pan prof. Cezary obraz Prądzyński z Instytutu socjologii Uniwersytetu gdańskiego prezes Instytutu kaszubskiego państwo moi goście informację o dziesiątej 20 po informacjach wracamy wcale państwa w moich gości jest pan prof. Cezary obrad Prądzyński z Instytutu socjologii Uniwersytetu gdańskiego prezes Instytutu kaszubskiego rozmawiamy o książce Narodowy populizm zamach na liberalną demokrację autora autorami są urocze i słonej masy godłem ta książka ukazała się 2 lata temu, a teraz nakładem wydawnictwa Sonia Draga post factum w Polskim tłumaczeniu nasz słuchacz panie profesorze pan Mateusz pyta co to właściwie jest Narodowy populizm czy można jakoś zdefiniować o całą książkę na pewno temat i trzeba by tam potrafić natomiast próbują autorzy zdefiniować to zjawisko i jakby to nie jest oczywiście definicja taka, która składa się po ósmy 2 zdań natomiast zwracają uwagę na kilka czynników, które charakteryzują i ja chciałbym, żebyśmy dobrze to zrozumieli i bo wtedy w ten sposób, jakby z odczytami też, że to nie jest coś się pojawia i znika i zacznę może tego, o czym powiedział pan z poprzednim wejściu, że nie tylko czynniki ekonomiczne są tymi, które rozstrzyga też bardzo istotna rzecz mogliśmy powiedzieć tak do tej pory mówiliśmy taki sposób, że kultura jest częścią ekonomii albo na zasadzie jak uzasadnia kultury no to żona musi mieć jakiś aspekt ekonomiczny dawać zyski tak dalej Otóż okazuje kompletnie odwrotnie czy ekonomia jest częścią kultury rozwija się w pewnym szerszym środowisku i to właśnie kultura wszystko procesje przypisane rozstrzyga o kwestiach zarówno ekonomicznych jak i politycznych co to właściwie znaczą zaczęliśmy od tego, że Narodowy populizm jest zakorzeniony czy jakby na niego składa się na Ruch Narodowy populistyczny bardzo różne grupy społeczne to 1 z ważniejszych konkluzji związane właśnie również z tą ekonomi z tą ekonomią, ponieważ często słyszymy takie głosy że, a ona w Polsce przyjdzie kryzys ekonomiczne no to właściwie tak słaby grupy, które popierały PiS jak dostaną za przeproszeniem popalić to się obudzą autorzy mówią tonie tak to nie taki sposób działa grupy są bardzo różne i na przykładzie brexitu pokazują to bardzo bogaci konserwatyści z przedmieść równie mocno byli zdeklarowani popiera Brexit, jakie ci ubodzy robotnicy, których globalizacja właściwie wyrzuciła na margines mówią oni więc, że Narodowy populizm czy na Narodowy populizm jako czynniki determinujące składają się bardzo różne elementy oczywiście także ekonomiczne, ale rasowe i płeć zmiany kulturowe np. to co nazywają Hyper etnicznymi zmianami związanymi z ruchami emigracyjnymi szybkość dynamika głębokich zmian związanych ze wspólnotą narodową, toteż kawy gdzieś, że Narodowy populizm liczyć się wspólnota no tak właśnie ten kontrast w stosunku do myślenia o charakterze liberalnym czy, zwłaszcza na liberalnym moglibyśmy, odnosząc to do realiów, w których funkcjonujemy powiedzieć tak to popiera starsi, ale nie oni wręcz mówią nie myśli o tym, że Narodowy populistą jest ruch popierany przez starych białych facetów, bo tak właśnie nie jest mówią biedniejsi, ale nie tylko biedni miał nie zobaczycie popierają np. wyborcy trampa, owszem to są ci z pasa rdzy, ale przeciętnie mają wyższe wynagrodzenie niż Demokraci mówią to są mniej wykształceni, ale to nie są tylko ci z niższym statusem wykształcenia odwracają uwagę na to, że w krajach zachodniej także w Polsce nadal osoby o niższym wykształceniem stanowią większość fenomen Narodowego populizmu polega na tym koalicja bardzo różnych grup społecznych, które spaja świat wartości i pewne obawy to właśnie te 4 de pewne obawy ludzie są z różnych światów, ale ruchy po te narodowe populistyczne ruchy potrafią obsługiwać tak byśmy powiedzieli tę koalicję tę zróżnicowaną koalicję na tym też polega kłopot w rywalizacji 3 w konkurencji i autorzy zwracają też uwagę na to, że kluczowym czynnikiem nie jest ekonomia, ale właśnie edukacja z różnic edukacyjnych albo 28 popie popierają Narodowy populizm osoby niżej słabiej wykształcone, ale jest wśród tych popierających bardzo duża grupa osób z średnim wyższym wykształceniem i ważny jest jak duża jest grupa, a ona jest ciągle znacząco ja mógłbym powiedzieć mojego bardzo lokalnego podwórka, że zaangażowanie w tę reprezentację Narodowego populizmu, czyli PiS-u czy Konfederacji wcale nie są robotnicy oni oczywiście daj głos, ale liderami są w lokalnych środowiskach osoby fizyczne lub wyższym wykształceniem dobrze rozpoznawalne znane środowisku to nie jest tak, że to są ignoranci, którzy wchodzą na scenę, ale teraz zrobimy coś innego oni zwracają jeszcze 1 rzecz uwagę tu rzecz, która po każe nam spojrzeć nieco inaczej Narodowy populizm nie jest tylko ruchem protestu mówią tak ci ludzie głosują, dlatego że są przeciw głosują, bo są za czymś w i to zaczyna właśnie oznacza pewną wspólnotę wartości, a ja mogę powiedzieć, odnosząc to do takiego naszego środowiska lokalnego polskiego powiedzieć, że to co napędza, a Narodowy populizm i trzymamy kłopot część takiego zrozumienia zdiagnozowania też zareagowania to jest to, że tam są bardzo różne składniki jedni na jedno napędza krytyczna ocena transformacji innych poczucie niezrozumienia niesłyszalna pominięcia pominięcie niezwykle ważną tam wielokrotnie mówią, że to jest ruch tych, którzy są z tyłu albo boją się, że zostaną z tych wystaw względna deprywacja to nie jest tylko o to, że rodzice boją się nas dotknął transformacji, ale że nasze dzieci nie będą miały szansę to są ci, którzy dają się mają taki lęk przed głęboką transformację kulturową, że nasza wspólnota zostanie przez uchodźców migrantów albo przez Elżbietę albo przez inne elementy, które Narodowy populizm i im podsuwa, że nasza wspólnota zostanie osłabiona to są ci, którzy u, których pogłębia się nieufność wobec instytucji wobec procedur wobec właśnie elit proszę zwrócić uwagę to są bardzo różne czynniki, odwołując się nie można elementów, ale spaja je właśnie coś co jest uogólnionym podejście, które właśnie definiuje Narodowy populizm w tle jest kluczowy spór toczący się we wszystkich krajach oni zresztą pokazują, że pęknięcia są nie ma w tej chwili pół pół na półkach widzimy w Polsce widzimy po brexicie mówią tak niektórzy mówili o jak się rano obudzili jest Brexit to przyjdzie fala refleksji i strachu żalu po co oni musimy coś z tym zrobić omówione wszystkie kolejne badania pokazują utrzymuje się podział u nas też widzimy w tyle bowiem jest kluczowe pytanie o to kim jest, jaki powinien być nasz kraj czym jest, jaka powinna być nasza wspólnota to są po prostu radykalnie odmienne diagnozy narodowi populiści mówią nasza wspólnota powinna być nasza powinna być wspólna powinna być taka, jaka była kiedyś przy czym to kiedyś McAfee czujemy jako on, jakie ono powinno być i mówię oczywiście my tym wam, którzy czujecie się pominięci gwarantujemy, bo to jest cecha populizmu, że damy wam głos będziemy was reprezentować panie profesorze powrócimy, jeżeli pan pozwoli naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja o dziesiątej 40 już za kilka minut pan prof. Cezary obraz Prądzyński z Instytutu socjologii Uniwersytetu gdańskiego prezes Instytutu kaszubskiego jest państwa moim gościem wracamy po informacjach wcale nie wracał Szanowni Państwo do naszej rozmowy pan prof. Cezary obraz Prądzyński z Instytutu socjologii Uniwersytetu gdańskiego prezes Instytutu kaszubskiego z państwa i moim gościem Narodowy populizm zamach na liberalną demokrację to książka, która okazała się nakładem wydawnictwa Sonia Draga post factum raczej polskie tłumaczenie książki oryginał ukazał się w 2018 roku Mieszko angielskiej panie profesorze mam wrażenie, że autorzy książki trochę mają problem wydawał się także z tego, o czym pan mówił w drugiej części naszej rozmowy ze zdefiniowaniem Narodowego populizmu zwraca uwagę na pewne niuanse na drobne różnice, ale przecież osoby, które Narodowy populizm czy populizm szerzej wspierają to są osoby, które wydają się może ślepe to złe słowo, ale nie nieczuły na niuanse raczej są osoby, które oczekują bardzo jasnych wyborów decyzji nie mają czasu ani przestrzeni na odcienie czerni albo Biel to przodu albo do tyłu miłościach nienawiść i tutaj upatruję 1 ze słabości tej książki, że jest tutaj sporo niuansów sporo różnych kierunków i przez to książka bardziej zaciemnia niż rozjaśnia, jakie proponują autorzy lekarstwo na ten dla tego wirusa Narodowego populizmu panie profesorze czy odniosę się do tego, o czym pan powiedział to znaczy, owszem, osoby, których pan wspominać ci, którzy są zaangażowani popierają itd. szukają jednoznacznych rozstrzygnięć, bo one ułatwiają oczywiście podejmowanie decyzji z tego poziomu to prawda natomiast autorzy przyglądają się pewnego poziomu makro czy ogólnego i wtedy obraz się znacząco bardziej nie lansuje, ponieważ są bardzo silne różnice pomiędzy poszczególnymi nurtami przyjmują świat w Holandii, gdzie partia, czyli turysta Gerd Wilders mówi wyraźnie, że popieramy prawa kobiet i prawa gejów, ponieważ Primark wartościom wspólnota narodowa, do których oni należą, a tym, kto jest obok tej wspólnoty, kto jej zagraża są muzułmanie i w związku z tym co oczywiście takie podejście byłoby trudne do wyobrażenia np. w realiach Polski to jest bardzo zróżnicowany świat tego Narodowego populizmu stąd to wrażenie owego niuansowania czynnego natomiast faktycznie autorzy nie dają, że tak powiem gotowych rozwiązań co z tym zrobić jak to zmienić oni mówią więcej nie da się z tym zrobić nic w takim znaczeniu, że to zjawisko nie minie on będzie trwało, ponieważ ma głębokie korzenie na pewno z nami pozostanie w dłuższym przedziale czasu zastanawiam się na koniec nad 2 scenariuszami i przywołują pewne badania, w których pierwsza zamówiła HOKEJ to jest zjawisko, które jest, ale jest nietrwały, bo jak przyjdzie albo kryzys albo lepsza edukacja albo inne rzeczy to ona zniknie i nie ma nie wywrze wpływu na system polityczny, ale druga teza, która mówi to zjawisko nie zniknie natomiast spowoduje, że cały system przesunie się strony powiedziałbym post narodowe populizm czy ta przejmie pewne cechy pewne zachowania i oni wskazują zjawiska, z którymi mamy do czynienia w różnych miejscach kraju głównie Europy zachodniej, gdzie partie głównego nurtu przejmują pewne tezy pewne stanowiska te pewną mentalność pewną frazą loggie co powoduje, że te partie, zwłaszcza konserwatywne partie głównego nurtu przesuwają się sprawą, a wraz z nimi przesuwać są cały system nie mówią to jest tendencja, która być może czeka nas w przyszłości na i teraz jest to coś, czego nikt nie ma co ja zadaję sobie pytanie i myślę, że wielu polityków liberalnych demokratycznych lewica powinna sobie zadać takie pytań co zrobić, aby nie następowało przesunięcie takiego tego systemu stronę właśnie Narodowego populizmu wydaje się, że jeśli jest jakiś wniosek wypływający z tej książki to taki, że trzeba na poważnie naprawdę głęboko zastanowić się co, jakie mechanizmy, jakie narzędzia mamy w ręku, aby do takiej rewolucji nie dopuszczać i trochę nie anegdotycznie, ale trochę tak powiedziałbym może troszkę złośliwie to po to, wskazałbym, że jeśli czegoś oczekiwałbym od polityków liberalnych demokratycznych taki czy innych aspirujących to oczekiwałbym, że na poważnie podejmą rozmowy z tymi, którzy głosują na narodowych populistów, ale mówiąc wprost powiedział tak oczekiwałbym, że Rafał Trzaskowski nie pojedzie na wakacje do Chorwacji, ale pojedzie do Końskich na rozmowy z tymi ludźmi, którzy głosowali na PiS, owszem, pierwsza część tego spotkania byłaby pewnie trudno nieprzyjemna, bo dostałbym mnóstwo wrzutek typu jesteście tacy Macy owację, ale być może druga część byłaby jeszcze trudniejsza jeszcze trudniejszej rozmów dziękuję pan też od polityków Platformy Obywatelskiej też w końcu Obywatelskiej, że nie będą rozmawiać o podwyżkach, które chcieli sobie przyznać czterogwiazdkowy hotel nad jeziorem no chciałbym powiedzieć, że oczekuje, że przestaną być wie lepiej jak to nazwał niedawno poseł 1 sposób dawny komentator sportowy, że właśnie charakteryzuje ich, ale nie tylko ich również lewicowy, dlaczego myślę, że ta rozmowa byłaby trudniejsza, bo być może te osoby, które przyszły na spotkanie tych przysłowiowych końskiego, gdzie indziej zadałby trudne pytanie tak miałem poważną rozmowę Okaj, a co z nami jako ludźmi, którzy jesteśmy z tych albo co z naszymi dziećmi, które nie mają szansy nie mają perspektyw muszą wyjeżdżać zagranicę albo jak wyobrażacie sobie coś co nazywamy wspólnotą narodową, jakie macie pomysł na patriotyzm jak pozwolicie nam być dumnymi, ale jednocześnie dać nam szansę na to by krytycznie na siebie, ale inwestorzy raczej dobrze, ale to w ogóle ma pan rację w sensie biedy założenia, że to jest rozmowa, gdzie mamy sensowne pytanie sensowną odpowiedź, ale ani czy mamy sensowną odpowiedź ruszy bank nie proszę proszę panie profesorze ten wątek pojawia się także i Łada gmina w książce to znaczy, że populiści, którzy przejmują władzę albo zdobywają popularność o nich obiecują sporo rzeczy problem polega na tym, że przecież tych rzeczy nie dotrzymują jednak jednocześnie nie przeszkadza ich elektoratowi proszę zobaczyć świat w dal mieszkać na nasz piękny kraj przecież dzieci osób na świeczniku tak tej partii nie studiują w Polsce wyjeżdżają z Polski studia na uczelniach zagranicznych tak ludzie ilu Polaków mieszka w życie regulacje nie wystarczy powiedzieć cóż za kraj, w którym od 5 lat mówicie o tym, że Polska polską o Polsce z polską skoro władze za własne dzieci wasze nie chcą w tym kraju studiować, tak więc ale aleja przesłania wskazania patrz odpowiedź nikogo nie przekonuje nowy nie wyobrażam sobie mieszkańcy Końskich, który pyta panie Rafale co pan sądzi jak pan chciałby zapewnić edukację naszym dzieciom i Rafał Trzaskowski to odpowie ktoś powie, a Super w takim razie zmienię swój głos teraz będę głosował na pana, a nie na dnie ma pan rację ja ja bym powiedział nawet więcej przy mieszka w małym miasteczku 100 km po tych Gdańska mogę śmiało powiedzieć, że 56 lat rządów PiS dlatego małego miasteczka de facto nie dało żadnych pozytywnych impulsów otworzy mnoży nam różnego rodzaju kłopot, ale to nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, że to będzie takie łatwe proste, bo nawet ci, którzy głosują na Narodowy populizm kierują się innymi elementami to jest głos serca takiego przekonania to nie jest kwestia racjonalnej wyłącznie kalkulacji, ale nie zwalnia to nikogo z obowiązku udzielenia poważnych solidnych odpowiedzi na temat tych dylematów, o których piszą ci autorzy, które znamy w Polsce nikt nie pan redaktor powie czy usłyszeliśmy solenne odpowiedź na pytanie, które są naprawdę zasadnicze czy edukacja stała się kiedykolwiek nośnym hasłem programu politycznego wiarygodnego programu Polska, ale uwaga nie może on Alone nie może stać nośnym hasłem, bo jeżeli spojrzymy na informację to raczej wiek wykształcenie świadczy o wyborach politycznych tak no umówmy się to raczej osoby z wyższym wykształceniem głosują na populistów czy narodowych populistów populistą przecież nie zależy na programach edukacyjnych, bo tylko populistą, ale demokratą siedzą no ale właśnie za kolejne edukacja nie wiem czy edukacja jest na liście 90 rzeczy, które troszczą się ludzie proszę zobaczyć też pokryć często kością ręki tak właśnie lęki przed utratą tożsamości także utratą pracy nie chcę się ekonomicznym, ale w sensie kulturowym bardziej tak czy ten OKS to w takim razie zostawmy edukacja, ale czy odbyła się poważna rozmowa na temat tego, jaki model patriotyzmu, jaki model wspólnoty moglibyśmy w rozumieniu takim demokratycznym proponować to taka wiarygodna debata, której my sami stalibyśmy się wiarygodniej stalibyśmy się możliwie możliwymi do zaakceptowania i chcę zwrócić uwagę, że 1 z kluczowych dylematów w Polsce jest pytanie o to jaka jest wizja Europy jakaś wizja Zachodu przecież dzisiaj mamy wyraźny nurt, który w tym Narodowym populizmie mówi Europa umarła Zachodu już niema w związku z tym nie idziemy tam boimy umrzemy no coś nie zdarza naprawdę wiarygodną opowieścią oto, że to jest nasze miejsce i my chcemy, aby to wyglądało tak jak inny sposób ja mam takie poczucie, że bardzo często brakuje solidnej rozmowy takiej rzetelnej rozmowy z ludźmi, którzy są definiowanie bardzo mocno stereotypowo, że nie będziemy z nimi rozmawiać, bo są słabo wykształceni mieszkają gdzieś tam na prowincji w ogóle to nie jest nasz elektorat to na co wskazują ci autorzy to wskazują, owszem, narodowi populiści obsługują tę bazę powiedzmy prowincjonalną, ale łowią jednocześnie środowiska dobrze wykształconych bogatych itd. i to, że złowił tych dobrze wykształconych metropolitalnych itd. daje im wystarczającą przewagę musi być proces odwrotny mamy swoją bazę demokratyczne środowiska metropolitalny dobrze wykształconych, ale musimy Łowicz, czyli normalnie rozmawiać z tymi, którzy mieszkają gdzieś tam daleko no tych przysłowiowych końskiego potraktować ich poważnie, a proszę mi wierzyć wszędzie tam są ludzie wszędzie tam są ludzie, którzy oczekują poważnej rozmowy i solidnych recept i diagnozy ja wiem, bo mieszkam też takim środowisku funkcjonuje w takim środowisku wiem, że naprawdę jest duża baza, ale czuje się ona często pominięta i to jest kluczowy problem czuje się pominięta wasze niezauważona niedoceniona albo zlekceważono w sensie takim, że nasze kluczowe problemy, które nas bolą nie są uznawane za ważne przez kogoś tam tego kogoś, kto jest tej elity to bardzo napędza ten 1 z elementów, którym oni piszą, czyli nieufność kluczowe dla populizmu każdego jest nieufność względem elity, ale możemy się będzie żona jest abstrakcyjna pod rozbudza ona na bazie niczego nie istniejącego, ale możemy też uznać żona jednak bazuje na braku komunikacji to jest kluczowy problem leży no niestety trzeba szukać szukać budować mechanizmy komunikacji rozmowy pomiędzy różnymi środowiskami nie ma innej drogi pan jest optymistą w tej kwestii panie profesorze bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę pan prof. Cezary obrad Prądzyński z Instytutu socjologii Uniwersytetu gdańskiego prezes Instytutu kaszubskiego państwa, bo goście rozmawialiśmy m.in. w książce Narodowy populizm zamach na liberalną demokrację autorstwa lidera utrwala mafii godłem na ta książka ukazała się w języku polskim nakładem wydawnictwa Sonia Draga post factum informację o godzinie jedenastej informacje wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA