REKLAMA

Makkartyzm, czyli polowanie na komunistów

Powrót do przeszłości
Data emisji:
24-08-2020 22:00 (Powtórka: 21-12-2020)
Prowadzący:
Czas trwania:
49:50 min.
Udostępnij:

Przez kraj, jak on długi i szeroki, przetacza się czerwona panika. Bo wróg czai się wszędzie, nawet w mysiej dziurze. Może mieć twarz wybitnego aktora, znanego polityka, anonimowego urzędnika. Chce rozsadzić Stany Zjednoczone od środka. Zainfekować Leninem. Rozwiń »
Zimna wojna się rozpędza, a histeria społeczna wzmaga. Strach przed komunizmem ma wielkie oczy. I wręcz paranoidalny charakter. Podejrzliwości towarzyszy niezdrowa przesada i konspiracyjna fantazja.
I wtedy na scenę wkracza senator Joseph Raymond „Joe” McCarthy. To inkwizytor nowoczesnych czasów. Zamiast polowania na czarownice - polowanie na komunistów. Prawdziwych i urojonych. Wyimaginowanych. Wymyślonych. Domniemanych. Sekunduje temu przedsięwzięciu specjalna komisja, na czele której staje McCarthy.
Latami będzie walczyć z „wewnętrznym zagrożeniem komunistycznym”. Rzucać oskarżenia na oślep. I wzmagać, nieustannie wzmagać społeczne lęki. Dziwne tylko, że długo przetrwa sama Komunistyczna Partia Stanów Zjednoczonych.
Prezydent Dwight Eisenhower zdelegalizuje ją dopiero wtedy, kiedy makkartyzm wytraci swą energię, czyli 24 sierpnia 1954 roku. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kraj jak długi szeroki przetacza się czerwona panika, bo wróg czai się wszędzie nawet w Mysiej dziurze może mieć twarz wybitnego aktora znanego polityka anonimowego urzędnika chce rozsadzić stany Zjednoczone od środka zainfekować Leninem podchodzi nawet głosi student plotka pod biały dom amerykański rząd ma być infiltrowane przez rzesze radzieckich szpiegów półmilionową, a może nawet większą zimna wojna się rozpędza, a historia społeczna wzmaga strach przed komunizmem Rozwiń » ma wielkie oczy i wręcz paranoidalny charakter podejrzliwości towarzyszą niezdrowe przesada konspiracyjna fantazja wtedy na scenę wkracza senator Joseph Raymond czy ma karty to inkwizytor nowoczesnych czasów zamiast polowania na czarownice polowania na komunistów prawdziwych i urojonych wyimaginowanych wymyślonych domniemanych sekunduje temu przedsięwzięciu specjalna komisja na czele, której staje kartki latami będzie walczyć z wewnętrznym zagrożeniem komunistycznym rzucać oskarżenia na oślep i wymagać nieustannie zmagać społeczne lęki dziwne tylko, że tak długo przetrwa sama komunistyczna partia Stanów zjednoczonych prezydent Dwight Eisenhower zdelegalizuje ją dopiero wtedy, kiedy matka artyzm wytracił swą energię jest 24sierpnia 1954 roku powrót do przeszłości w poniedziałki po dwudziestej drugiej zaprasza Karolina Lewicka dobry wieczór państwu przy mikrofonie Karolina Lewicka jest z nami dr Marcin Petelski Instytut amerykanistyki i studiów polonijnych Uniwersytet Jagielloński dobry wieczór panie doktorze dobry wieczór 24sierpnia 1954 roku prezydent Dwight Eisenhower zdelegalizował komunistyczną partię Stanów zjednoczonych zawsze, kiedy myślę o tym wydarzeniu to myślę sobie, dlaczego tak późno skoro czerwona panika już się przetoczyła przekraczała od wielu lat przez stany Zjednoczone co więcej nie była to pierwsza czerwona panika Stanach Zjednoczonych zaś sama komunistyczna partia Stanów zjednoczonych działa w tym kraju 1919 roku działała w różnych okresach czasu różnym natężeniem nigdy nie miała wielu zwolenników, choć w okresie drugiej wojny światowej, kiedy nastąpiło zbliżenie między Stanami Zjednoczonymi, a związkiem Radzieckim w związku z tym wspólnym wrogiem, jakim były Niemcy hitlerowskie to zbliżenie zaczął się zresztą wcześniej, o czym może jeszcze będzie okazja tutaj powiedzieć dzisiaj w tym okresie ta mistrza ze Stanów zjednoczonych jako wyszła z takiego podziemia politycznego czy dziś działa legalnie ale, ale to był margines polityczny odnoszono się z nim Toniego głównym nurcie niechęcią właśnie w latach drugiej wojnie oni Stali się takim partnerem właściwy do rozmów nikt nawet aspirację do tego, żeby zająć miejsce po lewej stronie partii Demokratycznej, czyli mieliby się stać 1 z głównych elementów tego krajobrazu politycznego i oto po drugiej wojnie światowej w związku ze zmianą sytuacji geopolitycznej w związku z rozpoczęciem się zimnej wojny ta komunistyczna partia Stanów zjednoczonych wcześniej przez kilka lat postrzegana jako no radykalna i dość ekstrawagancka, ale jednak sojusznicza w tej fazie wojny z nazizmem z Japonią zaczęła biznes postrzegane jak wcześniej, czyli ekspozytura związku Radzieckiego zresztą sam Stalin już osadził tę partię w tej roli odwołano takiego znanego na, a jednocześnie ciekawego przywódcy tego ugrupowania dla lidera dość bezceremonialnie odsunięte zaparcia znowu miała przyjąć rolę tego ugrupowania klub zazwyczaj partii komunistycznej w świecie zachodnim były, a więc ekspozytury interesów związku Radzieckiego pamiętajmy też o tym, że ten proces zmiany podejścia do lewicy komunistycznej takie nazwijmy w stanach Zjednoczonych on następował wraz ze zmianą nastawienia do samego związku Radzieckiego proces rodzenia się takiego antykomunizmu instytucjonalizacja lego jako polityki zagranicznej Stanów zjednoczonych polityki wewnętrznej części to jest proces, który następuje okresie między końcem wojny czterdziestym piątym, a powiedzmy czterdziestym ósmym rokiem to są to są jednak procesy długo długo trwały w pewnym zakresie długofalowe no wreszcie można powiedzieć, że to jest trochę ukoronowanie tego siedział w stanach Zjednoczonych po drugiej wojnie tam był szereg ustaw o charakterze antykomunistycznym tam był szereg różnego rodzaju działań podejmowanych przez agencje rządu federalnego przeciwko działalności szpiegowskiej czy wywrotowe jak nazywano i na koniec, jakby można powiedzieć przypieczętowując to wszystko podjęto decyzję o tym, że praca partia ta nie może być traktowane jako partia legalnie działająca w USA ale zanim do tego doszło to właśnie owo czerwono panika działalność słynnej komisji senatora kart jego mówił pan o tym, że po drugiej wojnie światowej, gdy zaczyna się okres zimnej wojny mamy do czynienia z tą drugą czerwoną pani mąż była także pierwsza to był taki pierwszy atak masowej histerii po po pierwszej wojnie światowej trochę związane ze strachem przed archiwum przed związkami zawodowymi, toteż nie obyło się bez kosztów społecznych, bo doprowadziło do krwawych zamieszek na tle rasowym tak ta pierwsza czerwona gorączka to rozwoju dziecka miała trochę inny charakter od epoki karty, bo tak jak pani wspomniała ta faza takiego lęku przed czerwonymi strachu przed czerwonymi jak określano miał miejsce po pierwszej wojnie światowej w roku 900 siedemnastym, kiedy doszło do rewolucji bolszewickiej zachód był wstrząśnięty tym czym bolszewizm czy komunizm jest zwróćmy na to uwagę, że dla nich, zwłaszcza dla Amerykanów dla kraju dla narodu, który jest ojczyzną kapitalizmu drugą obok Wielkiej Brytanii i idee komunistyczne związane z upaństwowieniem wszystkiego łącznie z zimną, a czy nacjonalizacją, a więc odebranie własności prywatnej co mnie ta prywatna własność świętością kapitalizmie to jest raz 2 ateizm jako ideologa Państwowa związku Radzieckiego i w Rosji radzieckiej w związku Radzieckiego to wszystko czyniło komunizm komunistyczną Rosję komunistyczny związek radziecki później w oczach Amerykanów zjawiskiem w razie niezrozumiały, a po drugie, przerażający co więcej jak wiadomo Moskwa nie ukrywała aspiracji do tego, żeby ten komunizm tej ideologii komuniści eksportować na zewnątrz i faktycznie było tak, że te idee dotarły także do Stanów zjednoczonych kapitalizm amerykański kapitalizm kraju dynamicznie rozwijającego ze wszystkimi jednak negatywnymi cechami takiego kapitalizmu przełomu dziewiętnastego dwudziestego wieku nie wchodząc szczegóły związane z faktem na początku dwudziestego wieku stany Zjednoczone doświadczyły pewnych zmian w charakterze pro socjalny wprowadzono różnego rodzaju regulacje prawne dotyczące sytuacji pracowników sposobu produkcji tak dalej PDO był to kapitalizm ujmujemy go w ten sposób odbiegające od tego czym jest on dzisiaj na Zachodzie związane z wszystkimi uprawnieniami dotyczącymi prawa pracy jakości życia pracowników w ogóle poziom życia był niższy wówczas i takie idee mogły łatwo padać na podatny grunt wraz z NATO NATO jeszcze nałożyło zjawisko, które zdarza się w okresie wojen to bezpośrednio po wojnie pierwszej wojnie światowej stany Zjednoczone doświadczyły krótkotrwałego, ale odczuwalnego wyraźnie takiego tąpnięcia gospodarczego no tak zawsze się dzieje, kiedy gospodarka jest rozpędzona na potrzeby wojenne potem następuje zahamowanie, bo armia już nie potrzebuje tego wszystkiego co produkowano od tej pory jest właśnie teraz dla tak dwudziesty, kiedy nastąpi odbicie gospodarcze to ta radykalizacja nastrojów w sposób naturalny osłabnie i będzie już le, by podłoże, na którym idee komunistyczne lewicę radykalnie lewicowe jak zwał tak zwał mogłyby kiełkować natomiast w tym okresie przez stany Zjednoczone przetoczyła się fala różnego rodzaju protestów zamieszek powstały organizacji albo inaczej istniejące organizacje robotnicze radykalne posługiwały się terrorem i faktycznie na Amerykanów padł strach i to są 2 różnych można powiedzieć strach ten z okresu pierwszej wojnie światowej to jest strach przed rewolucją w kraju przed rewolucją wynikającą z faktu, że oto nowi bolszewicy komuniści przynoszą z zewnątrz przerażające idee, które zburzą nasz porządek społeczny i faktycznie tam te organizacje anarchistyczne dopuszczały aktów terroru przerażały Amerykanów no ja o 1 z ofiar niedoszły takich aktów terroru, by prokurator generalny Stanów zjednoczonych później trudno się zresztą dziwić osobiście bardzo zaangażowany w zwalczanie czegoś co co nazywano działalnością wywrotową dzień Edgar Hoover twórca potęgi FBI wyrósł na tym lęku pierwszym przed komunizmem, bo on się m.in. tymi kwestiami tam chciał zajmować teraz rzecz polega na tym że, że ten drugi lęk przed czerwonymi jak przed komunizmem strach przed komunizmem on miał inny charakter on się wiązanie tyle z lękiem przed wywrotową sami, którzy doprowadzą do rewolucji w Ameryce ile wiązał się z przeświadczeniem narastającym przeświadczeniem znacznej części społeczeństwa amerykańskiego opinii publicznej o tym, że w stanach Zjednoczonych działa szeroko rozgałęziony spisek komunistycznej powiązany ze związkiem Radzieckim działający na rzecz związku Radzieckiego i kierujący im jak polityką amerykańską w interesie związku Radzieckiego i to było klucze to jest klucz do zrozumienia tego co się stało po drugiej wojnie światowej rzecz jasna oczywiście, że ta obsesja na punkcie zagrożenia komunistyczne została Ros palona i walki politycznej, bo zwróćmy uwagę na sytuację polityczną w samych Stanach Zjednoczonych od roku 1933 białym domem rządzili Demokraci 3003. roku prezydentem został przez urząd prezydenta objął Franklin Delano Roosevelt, a po jego śmierci władzę objął ówczesny wiceprezydent zgodnie z konstytucją amerykańską Harry Truman i demokratyczną dominowali w dużej mierze także w kongresie i teraz pomysły Republika na odebranie im władzy uściśnięcie tej władzy było zaatakowanie tej administracji na gruncie jej rzekomej uległości wobec komunizmu teraz, aby zastanowić oczywiście nad tym, które z tych zarzutów partii Republikańskiej były uzasadnione które, które były nieuzasadnione, ale rzecz w tym, że one faktycznie miały za zadanie podważyć pozycję Demokratów na scenie politycznej i zaatakować, a nie na gruncie tych w tej rzekomej uległości stosunku do komunizmu przypomnijmy, że Ameryka doświadczyła bezpośrednio po drugiej wojnie światowej pewnych porażek na scenie międzynarodowej szczególnie poważniejszą tą pierwszą była tzw. utrata Chin w 1000 czterdziestym dziewiątym roku nacjonalistyczny rząd Czang Kaj-szeka przegrał wojnę domową w Chinach ustanowiona została chińska Republika ludowa z mocy ciągiem na czele dla Amerykanów dla amerykańskiej opinii publicznej to był wstrząs, dlatego że wielkie państwo azjatyckie dotychczasowy sojusznik Stanów zjednoczonych stał się państwem komunistycznym na tym gruncie Republikanie bardzo bezwzględnie zaatakowali partię demokratyczną rządzących Demokratów no a teraz pojawia się pytanie przy okazji jak to jest, że myśmy dopuścili do tego, aby Chung został tam sam bez naszego wsparcia, dlaczego my tak łatwo oddaliśmy pole wcześniej w Jałcie demo komunistą w zakresie hegemonii w Europie środkowo-wschodniej czy niemożna było przewidzieć, jeżeli zgodzimy się na to, żeby to Sowieci w takim zakresie kontrolowali państwa środkowoeuropejskiego powstaną reżim komunistycznej czy trudno było sobie wyobrazić, że stan nie będzie przestrzegał zawartych w Jałcie porozumień i że nie będzie żadnych oraz wyborów, czyli żadnych wolnych wyborów wszystkie pytania prowokowały do takiej odpowiedzi, a może jest tak, że w administracji Demokratycznej byli ludzie, którzy w sposób świadomy działali na rzecz związku sowieckiego na rzecz Moskwy jeśli tak to trzeba ich skazać znaleźć ukarać nas tutaj zacięła się zacięła się ta cała gorączka związana z tym, iż czas znaleźć wyśledzić znaleźć tych wszystkich, którzy na rzecz Moskwy przez te wszystkie lata działa, ale czy to była panie doktorze tylko cyniczna gra ze strony Republikanów sfrustrowanych nie posiadających od 3003. roku białego domu, a zatem pogrążonych w tym opozycyjnym niebycie czy to było takie prawdziwe przekonanie o tym, że jakieś nieczyste siły swoje macki tak po całym białym domu rozprowadziła to jest trudne pytanie, dlatego że od tego przeświadczenia o tym, że w Waszyngtonie działają komuniści nie byli wolni także niektórzy politycy partii Demokratycznej oczywiście Truman sam Truman, kiedy został tak ostro zaatakowany przez Republikanów na gruncie tego zarzutu właśnie tam działa ją zwolennicy komunizmu no on się bronił ostro po to, haniebne zarzuty też powołał komisję do spraw badania lojalności pracowników administracji to już powodowało wytwarzał taką atmosferę, w której ludzie zaczynali się tłumaczyć z tego co mówili kiedyś robić albo kogo znali zwrócił uwagę na kilka elementów już o tym, miał okazję przed chwilą wspomnieć, że ta druga wojna światowa przyniosła zupełną zmianę narracji temat tego związku Radzieckiego komunizmu już wcześniej w okresie nowego ładu nastąpiła zmiana nastrojów w tym sensie, że to co było uważane wcześniej za pomysł zupełnie diaboliczny jak planowanie gospodarcze zaangażowanie państwa rozwiązanie problemu gospodarczych to zostało zaakceptowane także w stanach Zjednoczonych czy w związku z tym przyjęto, że może w tym komunizm są jakieś elementy, które są Rosą Radom stało się to etatyzm nazwał to etatyzm mity koncepcje stały się jakoś tam bliskie także powiedzmy partii Demokratycznej tego temu nurtowi liberalno-lewicowe tak nazwijmy umownie to ta amerykańska scena policja także nie przystaje łatwo do naszego nazewnictwa Europejskiego, jeżeli chodzi o terminologię określającą nurty polityczne tej lewicy takim zmieniał europejskim jako Socjaldemokracja tam nie było nigdy jako znaczącej siły politycznej odgrywa jakąkolwiek rolę tak jest to w stanach Zjednoczonych ta te nastroje związane właśnie takim taką akceptację dla pewnych tendencji zarysowały się wówczas 1 rzecz druga to pamiętajmy o tym, że Departament stanu odpowiedzialny za kształtowanie amerykańskiej polityki zagranicznej, czyli ich Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówiąc wprost to była struktura zdominowana przez przedstawicieli wyższych klas w USA to wynikało z struktury finansowania to tam były marne pensje trzeba było mieć pieniądze z domu, żeby kimś w dyplomacji zostać to jest 1 z powodów drugi to wymagało pełni kompetencji intelektualnych zaplecza kulturowego znajomość języków to obycie Cetera et Cetera skutek był taki, że postrzegano Departament stanu to jakiegoś stopnia słusznie jako struktury związek z złożoną z ludzi wyższych sfer o nieco kosmopolitycznym zacięciu takich poglądach prawda tam było mniej konserwatystów więcej liberałów to już republikanom otwierało drogę do postawienia pytania może nie są takimi prawdziwymi prawdziwymi Amerykanami wiadomo, że oni w tych swoich poglądach już po tak bardzo, ale o, że są otwarci na kontakty ze związkiem Radzieckim, które to kontakty są niebezpieczne pamiętajmy, że części pracowników departamentu stanu zatrudnionych w okresie drugiej wojnie po drugiej wojnie nie przedłużono zatrudnienia i części tych, którym nie przedłużono zatrudnienia nie przedłużono z powodu określenia ich mianem Security Risk, czyli zagrożenie z powodu bezpieczeństwa jak demon jak unikania dostali do ręki taki argument pamiętajmy, że to cały czas mówimy administracji Demokratycznej Demokraci podejmować takie decyzje Republikanie mówiono dobrze to znaczy kogo tam zatrudniano i kto decydował tak naprawdę decyzjach podejmowanych przez Roosevelta w Jałcie w dacie to są ludzie, którzy mieli świadomość tego co robią czy nie mieli oni działali w sposób świadomy na rzecz związku sowieckiego czy nie działali na wreszcie pojawił się kwestie które, jakby wypłynęły w sposób obiektywny czterdziesty piątym roku ambasadę amerykańską w Ottawie opuścił niejaki Igor Kucenko to był szyfrant radziecki, który postanowił nie wracać do ZSRR oddał się w ręce Kanadyjczyków no i ostatecznie oczywiście nic się znalazł rękach aliantów jako bardzo cenne źródło informacji to jest trochę także do czasem dopiero zaczęto przywiązywać rzeczywistą uwagę do tego co kuzynka ma dopowiedzenia, a on oprócz innych kwestii, które mógł wyjawić miały także tę, że przekazywał informacje, które by pozyskane od człowieka wysoko postawionego w otoczeniu Franklina Roosevelta Buzek nie był w stanie wskazać kim był ten wysoko postawiony człowiek w otoczeniu Franklina Roosevelta, ale później wykorzystano jego zeznania w kontekście z i wyjaśnień przedstawionych przez UE tak raczej versa taki mocno lewicujący dziennikarz, który swego czasu współdziała z partią komunistyczną szpiegował na rzecz związku Radzieckiego po jakimś czasie przeszedł jeszcze można tak powiedzieć nawrócił się i zaczął został wspólnie z pracownikiem FBI w ogóle to dość dość tragiczna postać no i on przekazywał informacje, że jego współpracownikiem, czego źródłem jego wiadomości był sam sam albo his All his bliski współpracownik Franklina Roosevelta to już była polityczna bomba to jest 1 z przykładów takiej historii inny przewód na torze nie ma dymu bez ognia do NATO, że nie ma bez ognia swoją drogą to cała sprawa, że Hessa to jest sprawa, przy której wypłyną zupełnie inny polityk amerykański polega na tym, że sam PiS figura no można powiedzieć on reprezentował elity amerykańskiej w pełnym tego słowa znaczeniu wszystko co sobą reprezentował były elitarne i czasie przesłuchań przed komisją Izby reprezentantów górował intelektualnie nad tą komisją członkami tej komisji i łatwo zbywał te zarzuty, któremu tam stawiano aż do momentu, w którym 1 z kongresmenów nie podjął takiej kwestii, jeżeli jest tak rzeczywiście his nie zrobił tego co mu zarzucają spaść przynajmniej część rzeczy nie znał tak czy versa okazało się że, że tym momencie cała ta linia obrony his się posypała tym kongresmenem był ryczałt nie son zresztą liberał amerykański nigdy nie wybaczyli czegoś co traktowali jako zniszczenie Hessa, bo albo Chin został skazany, ale tutaj chciałby wrócić na dużą uwagę jemu nigdy nie udowodniono szpiegostwa jemu udowodniono krzywoprzysięstwo i za to został skazany i taka historia właśnie tak to teraz przytaczam historia związana z zarządem SM to jest coś co przekonywało nie tylko powiedzmy takich najbardziej radykalnych zwolenników teorii spiskowych o tym, że jakaś szeroko rozgałęziona sieć wpływów radzieckich oplotła politycznej biznesowi intelektualny Waszyngton Ależ to jest coś co się tam rzeczywiście dzieje prawda i uwagę ta ta historia his to jest 1 z historii, które pojawiłyby się przed komisją często zresztą mylono z komisją kart jego komisja do spraw badania działalności antyamerykańskiej ma kartki senator kartki od jego nazwiska określamy czy nazywamy całą tę epokę polowań na czarownice i tej obsesji antykomunistycznej to był tak jak mówimy członek Senatu tutaj była komisja Izby reprezentantów działała już od dłuższego czasu w stanach kiedyś kiedyś jeszcze zajmowała się zagrożeniem płynącym ze strony nazizmu, bo obawiano się infiltracji ze strony różnego rodzaju różnego rodzaju organizacji fascynujących czy nazistowskich w stanach Zjednoczonych, ale z czasem ta komisja zdominowana przez Republikanów skoncentrowała swoją uwagę przede wszystkim na kwestiach związanych z zagrożeniem komunistycznym jeszcze w czasie wojny czy pani koniec PiS to były sprawy, które wielu Amerykanów nie obchodziły albo pozostawały obojętne dla znacznej części amerykańskiej opinii publicznej czasem coś co było takim jest niszowym obszarem aktywności stało się zrazu się w centrum uwagi amerykańskiej opinii publicznej zarzucić centrum uwagi politycznego Waszyngtonu to właśnie ta komisja zaczęła badać działalność różnego rodzaju osobistości postaci albo także instytucji, którym zarzucano wpływy komunistyczne zwróćmy uwagę, że nie dotyczyło to-li tylko środowisk ściśle politycznych departamentem staną się dużymi jeździ się akacji zajmowali chodziło tylko agendy rządu federalnego, gdzie uważano, że są jacyś agenci albo konkretnej postaci, ale także np. środowisko artystów prawda holi, a było pod lupą tak tak to jest to te słynne przez tzw. przesłuchania chodził, choć w Waszyngtonie się odbyły poszło o to, że to środowisko, które z natury jest na poglądy to jest liberalne albo lewicowe znalazło się w tej fazie właśnie takiego narastającego antykomunizmu, który powiązany był z kolei z nastrojami konserwatywnymi mniej lub bardziej prawicowymi na cenzurowanym część tych artystów przez nie kryła swoich poglądów była wprost zaangażowana w jakiejś zaangażowana politycznie co więcej część z nich angażowała się jakiś taki projekt nawet artystyczne, które mogą być odczytywane jako pochwała komunizmu tytułem przykładu przytoczę taki film myślę tu maską dla to był film zrobiony na podstawie wspomnień Josepha dział Davisa nieszczęsna postać zupełnie pozbawiony wyobraźni ambasador amerykański w Moskwie, który był no co tu tak jak trzeba określić ofiarą swoich naiwnych wyobrażeń na rzecz, bo związany ze Stalinem i komunizmem Radzieckim sądową biznesmen amerykański to szalenie bogaty ta ambasada moskiewska była nagrodą za zaangażowanie w kampanię wyborczą Demokratów i teraz rzecz polega na tym, że ten Davis popełnił taką właśnie książkę, która miała przedstawiać przedstawiała związek radziecki pozytywnym świetle to, opisując swoją misję zmiana podstawy tego filmu do drugiej wojnie światowej ten film wpisywał, jakby narrację związaną ze związkiem Radzieckim pozytywną narrację w stanach Zjednoczonych, a po wojnie pojawi się pytania a dlaczego ten film powstał, kto finansował czy to była konsekwencja na tylko decyzji biznesowej może ktoś sympatyzuje z tą ideologią prawda to 1 z przykładów jasno z tego powodu Order ten od wytwórni prawda urny raz zeznawał przed komisją przed komisję zostali powołani scenarzyści aktorzy twórcy filmowi zeznawali także artyści którzy, których nazwiska, zupełnie jakby nie kojarzą nam się dziś, by koncepcjami lewicowymi polityce amerykańskiej głód jak Walt Disney czy czy zeznała wtedy popowa 2 lat, gdy znajdą nawet Reagan tam powstała dla obrony tych powołane powołany przez komisję artystów twórców taka taki komitet pierwsze poprawki tak też nazywały tam się znaleźć taki tacy tacy twórcy jak z PSL część sesji Kaczy chyba Gregory Pack to wszystko byli ludzie, którzy wtedy jeszcze, żeby stanęli na gruncie takiego takiego oporu wobec tej od tego obłędu antykomunistycznego, ale i nastrój się zmieniał stan w stanach Zjednoczonych on wchodzi na takie Naki tory narracji mocno antykomunistycznej i patriotycznej to znaczy ten, kto jest przeciwko ci gracze, kto reprezentował takie poglądy nie może być prawdziwym Amerykaninem i czasem znaczna część tych osób się z tego poparcia dla owej dziesiątki chodził tak nazywano tych ludzi tam wezwanych przed komisją Izby reprezentantów on się wycofali z tego zresztą ludzie którzy, którzy zeznawali przed tą komisją zostali skazani i tusz okazało się, że nie są przelewki pierwotnie przesłuchania często były wydrążono je, a to okazja oczywiście przejść ludzie, choć górował intelektualnie nad tymi przysługującymi byli zupełnie zaplecze kulturowej intelekt, więc czasami łatwo było ośmieszyć niektóre z tych pytań, ale później przestało być śmiesznie, dlatego że okazało się, że te zapadają wyroki za obrazę Kongresu i i ten nastrój takiego narastającego antykomunizmu lęku przed tym on się w stanach Zjednoczonych nasilał i nic dziwnego, że te środowiska artystyczne intelektualne zdarzy się na cenzurowanym, bo łatwo było podnieść fakt, że ktoś gdzieś kiedyś mówił dobrze socjalizmie mówił dobrze o tym, że np. upowszechniona nie wiem szkolnictwo w związku Radzieckim żona też powinna być powszechnie do końca to tu coś takiego wystarczyło, że postawi, jaki za związane z tym, że ktoś ma poglądy zbyt lewicowe, a to oznacza, że podane zbyt lewicowe to być może on działa na rzecz związku Radzieckiego no to cała taka ta machina raz uruchomiona ona spowodowała, że w stanach Zjednoczonych zaczęto badać ludzi pod kątem czegoś co traktowano jako kwestię lojalności w stosunku do rządu w stosunku do samych Stanów zjednoczonych mówiliśmy o działalności komisji Izby reprezentantów do spraw działalności antyamerykańskiej dość spektakularnie upadł szef tejże komisji podobno na naciąga budżet federalny wpisując na listę płac komisji fikcyjnych pracowników, dzieląc się z nimi zarobkami, ale to była przygrywka do kolejnej komisji tym razem senackim w Senacie komisji, która nazywała się do spraw działania badania działalności rządu w 1950 roku szefem zostaje Joseph Raymond trzyma karty, skąd się wziął kim był wiele przez tych historii tezie sami Republikanie ustanowili 7 tej komisji, żeby jakoś trochę odsunąć na bok, bo faktycznie się przysłużył politycznie za sprawą swojego zaangażowania politycznego, ale uważano, że jednak przesadza później depresja uświadamiał co zrobili najlepszego, stawiając go właśnie tej komisji, która miała jak sama nazwa wskazuje też ogólne kompetencje okazała się być właśnie taką komisją śledczą do spraw szukania tych tylko rzekomych komunistów czasem kart to jest postać, która naznaczyła bardzo politykę amerykańską dwudziestego wieku łączy stał symbolem jest zresztą sam fakt rozciągamy jego nazwisko na wszystkie aktywności antykomunistycznej epoki dużo o nim mówi on się wodził zły skansen to był człowiek dość to bez wątpienia początku 3 niesłychanie ambitny on ukończył studia prawnicze i nawet za cały kosz praktykę adwokacką, ale wielkich sukcesów w toku tej praktyki Adwokackiej nie odniósł trochę jeszcze wcześniej, zanim się skończył tę te studia zajmą działalnością gospodarczą jak już fermę drobiu, ale ten drugi upadł wykaże, że kiedy, kiedy adwokatura nie wyszła on postanowił kandydować na stanowisko sędziego później przeciwnicy będą wyciągali ten okres, kiedy był sędzią, bo miał ogromną łatwość udzielania rozwodów ten, że później konserwatywny polityk dawał powiedzmy od ręki służył wojsku służył w wywiadzie, ale to bardzo brzmi efektownie, choć mniej efektownie wyglądało dlatego rząd głównie pozyskiwał informacje od pilotów no sam też uczestniczył w tych latach, kiedy sobie złamał nogę w czasie takiej akcji przypadkiem tam chyba miał to miało charakter takiej uroczystości po prostu imprezy, ale albo on albo ktoś ktoś za niego sfałszował sfałszował meldunek, że niby to była akcja czy 3 czy doświadczy tego boju jakieś rany odniósł został zmieniony w rozkazie admirała MICA ta historia byłaby anegdotyczne, gdyby nie fakt ona pokazywała pewnie pewne cechy charakteru do szefa wakacje to znaczy pan, że to był ciepły Szal nie chciał odnieść sukces nie wahał się przed niskimi zagraniami na drodze do sukcesu wreszcie, toteż bardzo ciekawa historia sporo mówi on już jak zasiadł w kongresie zaangażował się taką historię związaną z dochodzeniem, a kwest i aresztowanych i tu proszę uwagę aresztowanych i skazanych tam żołnierzy niemieckich miejscowości Malmedy, by rzecz w tym, że w czasie drugiej wojny światowej SS dopuściła się zbrodni na jeńcach amerykańskich rozstrzelano jeńców później Amerykanie dostali w ręce tych żołnierzy tej formacji, którzy bronią się dopuści ich rzekomo w trakcie śledztwa dopuścili się nieprawidłowości można myśleć o jakiś osi przemocy fizycznej, żeby wymusić zeznania tak dalej później i to jest ciekawy Makau sprawa wypłynęła jak to w stanach Zjednoczonych no, które przywiązują ogromną wagę do kwestii proceduralnych nie wahają się rozliczać własną przeszłością sprawa wypłynęła też pojawia się pytanie czy to faktycznie doszło do jakich nadużyć w stosunku do tych przesłuchiwanych jeńców niemieckich i ma kartę domagał się szczegółowego oświetlenia zaskakiwał, by nas, gdyby nie spojrzy, gdyby nie spojrzeli na profil, jakby etniczny wielu wyborców Makarego, którzy byli pochodzenia niemieckiego i to chyba tłumaczyć jego postawę ani dociekliwość człowieka, który był tak przesiąknięty duchem legalizmu, że postanowił sprawdzić czy amerykański wymiar sprawiedliwości w okupowanej przez Amerykanów części jest dopuścił się jakiś nadużyć i potem on faktycznie chyba szukał dla siebie pola to dziś toczą dyskusję oczywiście czy to jest tak, że antykomunizm poszukiwanie rzeczywisty wydumany szpiegów to są to było coś co muszę co było wyrazem jego autentycznych przekonań czy to jest kwestia wyłącznie jego cynizmu i pragmatyzm jak byśmy spojrzeli na tę postać jak mój postać człowieka, który miał chyba chorobliwą ochoty odniesienia sukcesu politycznego, a jednocześnie w czasie już, kiedy zasiadał w Senacie, a jeszcze nie był owym niesławnym zatem makaty głosował tak ani inaczej, czyli np. głosował za ustawodawcę uderzającym związki zawodowe, ale jednocześnie był wielkim entuzjastą planu Marshalla in na to czy reprezentował to jest taki trzon tej tej prawicowej części partii Republikańskiej to chyba poszło jedno z drugim w jego wypadku znaczy on z 1 strony był rzeczywiście reprezentantem tego prawego skrzydła partii Republikańskiej z drugiej strony uznał, że chyba warto w ten sposób, aby rozegrać kariera tak naprawdę zaczęła się od wystąpienia w miejscowości willi, gdzie wystąpił przed klubem kobiet Republikanów do dziś opowiada, że miał przygotowane 2 wystąpienia jednak było budownictwo mieszkaniowe, w którym się znał jak poemat, którego występ jak zapowiadał wcześniej wielokrotnie politycznie to była sprawa paląca istotne dla obywateli, a druga sprawa była sprawa właśnie zagrożenia komunistycznego ostatecznie wystąpił i obwieścił tam żołnierz w posiadaniu listy da się 205 agentów komunistycznych radzieckich w departamencie stanu on tam zamachał jakąś kartką to później schował także wrócił do Waszyngtonu to oczywiście eksplodowała bomba, bo to nie jest także senator może powiedzieć, że w departamencie było 205 agentów komunistycznej sprawa umiera ono oczywiście nie ma żadnej listy tych agentów, więc próbował zbyć dziennikarzy czy czy tych wszystkich, którzy domagali wyjaśnień, ale jednocześnie wybrał ucieczkę do przodu to znaczy on te oskarżenia ciągnął ta liczba się w ogóle się właśnie z tej informacji, która weszła w posiadanie wszedł ma kartę o tym, że, że zwolniono jakąś tam grupę z tego jakaś część stanowiła ową Security Security Risk on dokonał obliczeń matematycznych przy okazji Polic pomyliły się w ferworze 1 osobę ta powinna dziś 1 osoba więcej PIT izba tak czy raczej nieprawdziwa, ale tak nie dokłada matematycznie w każdym razie on na tym zbił wtedy zaczął zbijać polityczny polityczny kapitał on wypłynął też w czasie, kiedy w stanach Zjednoczonych toczyły się już takiej wielkiej historii czy czy sprawy związane właśnie z tym zagrożeniem komunistycznym to była kwestia faktu, iż okazało się, że takim piśmie specjalistycznym bardzo nas Wiana i ja znaleziono w redakcji tego pisma znaleziono informacje o poufne informacje, które wyciekły rządu federalnego po prostu na dziennikarza ewidentnie lewicowych poglądach sympatyzujący np. kwestii chińskiej raczej mało nie ściągę mieli dokładne informacje dotyczące, gdyż tak jest dyslokacji wojsk wciąga w Chinach to jest 12 sprawa oczywiście głośna historia małżeństwa Rosenbergów oskarżonych o szpiegostwo atomowe i na tej fali makatki zaczął budować tę swoją swoją legendę można powiedzieć takiego do sprawiedliwego, który będzie części do komunistów dobrał sobie jako jako towarzysza tych tego pościgu tego polowania wyjątkowo ponurą postać, jaką na, który tu tylko tym ten ten bez wątpienia był cynikiem do szpiku kości i oni budowali te historie związane z zagrożeniem płynącym dla Stanów zjednoczonych właśnie z tych sympatii lewicowych to co było cechą Makarego, kiedy zaczynał przesłuchań wzywał przed komisję ludzi, którym zarzucano sympatie komunistyczne współpracę z komunizmem to bezwzględność senatora czy on obraża ludzi on posługiwał się językiem wulgarnym 1 z generałów 1 generał powiedział mam mentalność dziecka nie jest godzien nosić munduru w stanach Zjednoczonych zaatakowanie munduru jeszcze po drugiej wojnie światowej to było coś niesłychanego makak jemu przez bardzo długi okres czasu te wyskoki, kiedy niszczył ludzi bez vany przed swoją komisję jedni z nich rzeczywiście jakieś sympatie komunistyczne niekoniecznie jakiekolwiek związki z ZSRR inni po prostu staje się ofiarą jego obsesji pasowali, jakby do 2 tej historii związanej z tym kogo można, by tam zaatakować, więc te to o to chodziło na słuchu z kilku powodów jedynie taki, że w takiej atmosferze ludzie się bali w ogóle wystąpi przeciwko wakacje, bo każdy mógł być posądzony o to, że to on ma te sympatie Prokomu mistyczna druga sprawa jest taka, że on był dla Republikanów użyteczny politycznie pamiętajmy, że tak tak okres przełomu lat czterdziestych początku 50 tych tez okres, kiedy Republikanie odzyskiwali władze USA najpierw uzyskali w kongresie to był zapory 2007. roku tak, a później biały dom, żeby na zakończeniu oczywiście obejmie gen. Edward Davis jechały z ramienia partii Republikańskiej ta historia ta jak ten ta działalność Karskiego ona miała taki wymiar pożyteczny niestety politycznie z punktu widzenia partii Republikańskiej, choć trzeba wyraźnie powiedzieć, że czołowi politycy partii Republikańskiej, której wyprzedzili tym co robił makaty niektórzy z nich mówi z niektórych z nich to była kwestia pewnych wyborów politycznych podam przykład samego gen. Eisenhowera kampania wyborcza makak już jest figurą polityczną generał jedzie do wojska jako kandydat na prezydenta, czyli do macierzystego stanu stanu senatora na karcie jego protokół wymaga, że boi się spotkali, ale jest tutaj pewien zgrzyt rzecz w tym, że senator zaatakował gen. Marshalla, z którym Eisenhower nasze mają dobre relacje to są generałowie generałowi czasów drugiej wojny światowej prawda oni jakby razem prowadzili stany Zjednoczone do zwycięstwa w tej wojnie, więc gen. Eisenhower ma wygłosić wystąpienie, w którym broni w obronę bierze w obronę gen. Johna Marshalla senator prosi, żeby się z tego wycofać, bo to jest mniej na rękę politycznie dochodzi do sytuacji nieprzyjemny, dlatego że przemówienie wycieka do prasy w kształcie akapitem biorącym w obronę gen. Marshalla współ, po czym Eisenhower wygłasza je w wersji złagodzonej pierwsze pytanie, dlaczego dlaczego, dlaczego nie powiedział za obronę prezydent gen. Marshalla skoro wcześniej było to w tym przemówieniu takich wyborów dokonywane tak jak ów gen. Eisenhower jeszcze jako kandydat na prezydenta w kwestii kart jego jak sądzę w tym to należy tłumaczyć po prostu pragmatyzmem politycznym mimo obrzydzenia związanego z samą figurą postacią senatora Klima karty są użyteczne politycznie dla Republikanów może także po prostu padał na taki korzystny grunt społeczny jak pan szacował taką realną gorączkę czerwoną narodzie amerykańskim myślę, że oba czynniki grają w tej roli, gdyby Republikanie nie widzieli w tym pod zysku politycznego to szybciej utracili makatek przeszły zrobili to na końcu wakacji oczywiście wykazał się pod koniec kompletnym brakiem instynktu samozachowawczego zaatakował armie nam rzecznik prezydenta Trumana także skarżył się również Trumana to to prawda, ale on w ogóle już stracił później chyba kontakt z rzeczywistością i te przesłuchania tego dowiodły zresztą media ogromnie pomogły pogrążeni senatora może będzie będziemy mogli powiedzieć, że 2 słowa natomiast do pytania o ten od ten problem związany z komunizmem to jest pytanie o to jak naprawdę wyglądało zagrożenia związane z implikacją komunistyczną w stanach Zjednoczonych jak to bywa w takich teoriach spiskowych badania historyków nie potwierdzają, że było tak jak powiadano to chyba nikt rozsądny w te nie wierzył w to, że stany Zjednoczone są kierowane przez sieć agentów komunistycznych, którzy tam szepczą do ucha Rooseveltowi, a później Romanowi co mają robić w jakim kierunku sprawy prowadzić wydaje się dzisiaj z perspektywy czasu, że najwyżej postawioną film osobistością amerykańskiego życia politycznego, która tam liczy się współpraca współpracowała z ZSRR był zastępcą sekretarza skarbu wysoko, ale nie aż tak, by się wydawało nam dać coś na kształt naszego wiceministra nie nie dowiedziono przecież, żeby najważniejsze figury amerykańskiego życia politycznego były szpiegował na rzecz Stanów w obszarze związku Radzieckiego natomiast ciekawe są motywacje, bo nawet jeśli wówczas dowiedziono komuś tej działalności na rzecz ZSRR albo dziś wiemy o badaniach historycznych taka osoba mogła donosić Rosjanom donosić Moskwie na temat ważnych tajnych kwestii dotyczących Stanów zjednoczonych nie szpiegostwo atomowe np. bomba atomowa prawda czy owa dyslokacja wojsk ciąga w Chinach to za tym nie ustały przesłanki materialne czy ludzie nie donosili za pieniądze wiele o sobie osób, które i były jakoś uwikłał się we współpracy z wywiadem Radzieckim to były osoby o poglądach lewicowych, które miały przeświadczenie, że stany Zjednoczone są krajem, który powinien być jakoś równoważony przez inne państwa tak się składa, że to inne państwo realizuje ważne cele z punktu widzenia postępu historycznego pamiętajmy, że wiedzę na temat związku Radzieckiego była ograniczona musielibyśmy wejść w dyskusji na temat tego, dlaczego ograniczona czy nie chciano, czyli nie wiedziano czy nie chciano wiedzieć na temat skali zbrodni stalinowskich tak czy inaczej tak naprawdę jeszcze w latach czterdziestych w stanach Zjednoczonych nie wiedziano wielu rzeczy na temat ZSRR, że w latach 30 wiedziano bardzo niewiele to jest inna sprawa natomiast w latach czterdziestych jeszcze, zwłaszcza w środowiskach, które były wrażliwe społecznie, czyli przywiązywały wagę do kwestii takich jak prawa mniejszości kwestia równości rasowej kwestia praw kobiet związek radziecki, który jednak zrealizował te idee, a dane, bo równouprawnienie było realizowane przy okazji związek radziecki pisze dopuścił się zbrodni, ale patrzono głównie na tę 1 stronę i to stanowiło asumpt do tego, że popierane wspieram stara się wesprzeć związek radziecki jako państwo działające w słusznej sprawie i na tym polega coś co dziś może szokować, kiedy się przyglądamy temu może jakiś sposób nie wiem też zmieni naszą optykę spojrzenia na te figury nie chodzi o to, żeby tłumaczyć kogoś, kto donosił na ujawniał tajemnice amerykańskiej wywiadowi Radzieckiemu chodzi też, by spróbować zrozumieć przesłanki nie zrobi tego ludzie niezamożni, którzy w ten sposób chcieli zarobić robi co często ludzie, którzy byli wysoko na drabinie społecznej, którzy uważali, że w ten sposób służą jakiejś wyższej sprawie jedni uznają, że to będzie bardziej usprawiedliwiającej jeszcze bardziej potępiał, ale tak jest w tym w tym wypadku w kosztach powiadam to co zrobił kartki to co zrobić Republikanie wtedy miało wymiar przede wszystkim aktywnością charakterze politycznym po to, żeby zbić na tym kapitał, a jak wiadomo te emocje społeczne najłatwiej się rozkręca na zasadzie lęku Polko pokażemy, że to jest zagrożenie tym zagrożeniem są tutaj jest komunistyczni, którzy czyhają na naszą tożsamość amerykańską na nasze wartości amerykańskie oni na nas rozsadza od wewnątrz to on makaty jawić jako ten będzie bronił cywilizacji amerykańskiej, czyli tych wartości amerykańskiej przed zagrożeniem komunistycznym takie było oczywiście w tym sensie to to była to była gra polityczna, choć jak to bywa oczywiście część polityków w końcu uważała w to uwierzyła w to co co sami i odpowiadają na potrzeby opinii publicznej sama kartę i upadł w 1954 roku 2grudnia Senat przegłosował wniosek potępiający działalność senatora potępiający działalność senatora przeszedł większością 65 do 22 sama karta usłyszał, że jego działania przynoszą hańby i izbie, w której zasiada to był w zasadzie koniec ma krytycyzmu sama karta zmarł 3 lata później w wieku zaledwie 49 lat wskutek komplikacji spowodowanych alkoholizmem jak rozumiem klucz ten na koniec bez tej Naczelnej postaci te emocje zaczęły wracać swoją energię myślę, że tak poza tym przyszła też, ale odprężenia pamiętajmy, że wszystko działo się w kontekście międzynarodowym, a utrata Chin, której wspomniałem wcześniej wojna koreańska na początku lat pięćdziesiątych to wszystko powodowało, że Amerykanie mieli przeświadczenie, iż są niezwykle w warunkach zimnej na krawędzi gorącej wojny ze związkiem Radzieckim wtedy łatwiej było podbijać tutaj te emocje antykomunistycznej ten lęk przed przed szpiegostwem na takim wystaw taką wysunął opinią publiczną łatwiej się kieruje natomiast później nastąpiło pewne odprężenie oba mocarstwa zaczęły potrzeb poszukiwać też odprężenia i nastrój międzynarodowi się zmienił na leży już akacji nie był ktoś tak jak makatki nie był potrzebny dr Marcin Petelski Uniwersytet Jagielloński bardzo dziękuję panie doktorze bardzo dziękuję państwu zapraszam na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA