REKLAMA

Dlaczego Polska tak rzadko udziela azylu politycznego? Czy protestujący Białorusini mogą liczyć na nasze wsparcie?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-08-25 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w kolejnego magazynu Magdalena Sadowska Stowarzyszenie interwencji prawnej dzień dobry dziękuję państwu chciałbym zapytać jak wygląda sytuacja z udzielaniem azylu politycznego Białorusinom w tej chwili w Polsce tak przede wszystkim należy odróżnić udzielenie ochrony międzynarodowej od używania, dlatego że my może prosić o 3 formy ochrony pierwszy test wniosek, który nie tylko ogólnie o udzielenie ochrony międzynarodowej i w czasie tego postępowania na początku szef urzędu Rozwiń » do spraw cudzoziemców na sesję rady do spraw, choć w przypadku negatywnej decyzji badają czy cudzoziemiec jest zagrożonych prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodów wymienionych w ustawie nie ma powodów politycznych, jeżeli uzna, że jest takie zagrożenie udziela statusu uchodźcy, jeżeli okazuje się, że czy też powody prześladowań są inne niż wskazane ustawy bądź też np. okaże, że cudzoziemiec jest indywidualnie zagrożony tylko po prostu niebezpiecznie jest kraj pochodzenia z powodu dziecko wojny wtedy można rozważyć udzielenie ochrony uzupełniającej i to są 2 formy ochrony jest pan polityczny jest udzielany wtedy, kiedy państwo polskie ma interes czy to prawne czy faktycznie udzielenie takiej ochrony cudzoziemcowi np. to mogą być tłumaczy Polsce Afganistanie, którzy byli zagrożeni w kraju pochodzenia ze względu na to, że wspierali armię polską natomiast to są 2 różne formy są też różne organy, które udzielają tych form ochrony i w przypadku Białorusinów raczej byłoby to forma ochrony międzynarodowej, czyli bądź status uchodźcy bądź ochrony, czyli trudno raczej to jest ochrona międzynarodowa ani azyl polityczny, ponieważ wg obecnych przepisów, a także wbrew temu co się powszechnie sądzi na ten temat azyl polityczny to jest zupełnie coś innego musi tutaj być interes państwa polskiego dokładnie dokładnie no dobrze to po to, pomówmy o tej ochronie międzynarodowej rozumiem, że obywatele Białorusi szczególnie ci zaangażowani w działalność opozycyjną mają dobre powody, żeby się bać w swoim kraju i mogą ubiegać się właśnie taką ochronę właśnie czy mogą i jakie mają szansę tak czy przede wszystkim w tanie postępowanie trzeba wykazać, że ja indywidualnie jestem zagrożonych prześladowaniem czy ryzykiem doznania poważnej krzywdy czy to nie może być ogólna sytuacja w kraju pochodzenia z wyjątkiem wojny nie może być ogólna sytuacja w kraju pochodzenia czują się okazać, że bądź aktywny jestem aktywnym opozycjonistą bądź w przypadku Białorusi bądź aktywnie uczestniczyła w tych wszystkich Kinga demonstracjach i w związku z tym ja indywidualnie mogę być prześladowany i skład osoby, które były aresztowany w związku z demonstracjami mógłby okazać takie dokumenty potwierdzające ten fakt piętę nie może być tak, że ja nigdy nie angażowałam się żadną działalność na Białorusi tylko po prostu czuje się zagrożony w związku z obecną sytuacją no tak tylko, że to są rzeczy, które niezwykle trudno zważyć i rozumiem, że w Polsce są urzędnicy, który którzy, którzy biorą takie decyzje na własne barki sumienie, bo wydaje mi się znaczy tych znając życie wyrazimy bardzo rzadko wystawiają zaświadczenia o prześladowaniu swoich ofiar tak tak to jest niestety właśnie projektem spotykamy w praktyce w postępowaniach często z tego, że urząd opiera się wyłącznie na zeznania cudzoziemca, które są wiarygodne, które są spójne poniosła będziesz obcy cudzoziemiec jest przesłuchiwany takie postępowanie dwukrotnie za pierwszym razem, kiedy składa taki wniosek udzielenie ochrony międzynarodowej wypełnia formularz strażnik graniczny i pyta się cudzoziemca czy doświadczą przemocy doświadczyło prześladowania w kraju pochodzenia czy również trzeba podać powody jakich cudzoziemiec obawia się takiego wstępujących w prześladowaniu szybko doświadczył tam również pod pytanie czy ktoś jest członkiem organizacji partii politycznej czy czytaj, w jakich mniejszości wschód kraju pochodzenia następnie Straż Graniczna przesyła wniosek do szefa urzędu do spraw cudzoziemców i pracownicy tego urzędu wyzwań, jakie cudzoziemcy na takie długie przesłuchania w czasie, którego cudzoziemiec musi szczegółowo opisać powody opuszczenia kraju pochodzenia, jeżeli te zeznania są spójne, jeżeli cudzoziemiec wiarygodnie opowiada o tym co tam się wydarzyło, że przedstawię szczegółowe informacje o nim, iż ogólne informacje, które można zaliczyć na internecie to wtedy i to i to znajduje potwierdzenie w informacjach, które uzyskał wydział informacji o krajach pochodzenia urzędu do spraw cudzoziemców to jest możliwość, żeby ten pisemny dokument PS jakich indywidualnych orzeczeń w sprawie danego cudzoziemca udzielić takiej ochrony międzynarodowej miastu muszą być naprawdę spójne konsekwentne zeznania znajdujące potwierdzenie w informacjach o kraju pochodzenia, czyli np. cudzoziemiec musi szczegółowo opisać ile razy był zatrzymywany ile razy był chodzony, kiedy się wydarzyło musi uprawdopodobnić też te fakty pieniążki, jeżeli był ofiarą przemocy może złożyć opinię psychologiczną która, która potwierdza ten fakt dobrze to zapytam inaczej, jaka jest mniej więcej skuteczność aplikujących Białorusinów o taką pomoc międzynarodowa naczepę mogę podać statystyki na koniec roku 201912 to nam niewiele powie, ponieważ sytuacja na Białorusi jak wiadomo rozwinęła się dopiero po sfałszowanych wyborach prezydenckich, czyli 9sierpnia po tak uznawanych wniosków o udzielenie ochrony w Polsce jest niestety tak globalnie patrząc nie tylko Białoruś niestety dość niska więc, ponieważ musimy pokazać nie tylko, że byliśmy prześladowani i to w jaki sposób uprawdopodobnić, ale też ryzyko tego prześladowania na przyszłość może być np. sytuacja taka jak na Ukrainie też, że osoby przyjeżdżały po Majdanie wykazywały to ryzyko prześladowaniem my później sytuacja się w kontekście Majdanu nie w kontekście wojny zajęcie Krymu tutaj uspokoiła zmieniły się władzy na Ukrainie zaczęto wyciągać konsekwencje w stosunku do osób, które odpowiadały za maj na polskie urzędy migracyjne zaczęły wydawać negatywne decyzje w sprawach udzielenia ochrony wskazują, że sytuacja uległa poprawie, więc nie ma podstaw do składania wniosków o udzielenie ochrony tutaj Ukraina się w przypadku Białorusi, jeżeli np. sytuację na Białorusi, by się uspokoiła doszłoby do jakiegoś statusu quo, w ramach którego nie dochodziłoby do dalszych prześladowań dalszej eskalacji sytuacji na Białorusi również urząd może skorzystać z tego to niskie statystyki udzielenia pomocy międzynarodowej to jednak dość haniebna sprawa uważa niestety ta niestety te w wielu sprawach niestety wycięte rozmawiamy na początku nie mają żadnych dokumentów, które potwierdzają fakt, że byli ofiarami przemocy, a przecież to jest absurd to jest absurd to znaczy żądanie takich dokumentów to jest to jest jakiś rodzaj winy no bo jakie dokumenty niby mogą mieć dysydenci czy ofiary politycznych prześladowań dokładnie to samo z tym, że nie mają, skąd tutaj są inni cudzoziemcy danego kraju pochodzenia, którzy mogą potwierdzić ten fakt, że określenie wkładów w partii politycznych też prześladujących go zatrzymano zdarza się, że polskie urzędy migracyjne piszą w decyzjach, że tacy świadkowie są niewiarygodni, ponieważ powszechnie wiadomo jest, że ten przykład czeczeńskich sprawa jest często pisane, że wiadomo, że Czeczeni za granicą wzajemnie sobie potwierdzają pewne fakty co niekoniecznie może być, skąd sprawa ja cię zapytać, dlaczego właściwie polskie urzędy zachowują się tak haniebnie tak wielu przypadkach, odmawiając tej ochrony pytanie raczej do rzecznika tamtych urzędów natomiast nasze praktyki wynika też, że te decyzje są niestety bardzo często powielane w różnych sprawach to znaczy, że mamy pewien wzór decyzji dla danego kraju pochodzenia dostajemy kolejną decyzję Czeczeni Tadżykistanu czy nawet z Ukrainy to argumenty użyte w tych decyzjach sam takie same niezależnie od stanu faktycznego sprawy to znaczy te same raporty są cytowane odnośnie sytuacji w Czeczeni odnoszą osoby, które się powołuje na pokrewieństwo z bojownikiem czeczeńskim osoby, która udziela się ruchu jest osobom LGBT pochodzącą styczeń albo ofiarą przemocy domowej styczeń to wskazuje na taki niski stopień zindywidualizowania badania tych spraw, a raczej na ogólność to znaczy przyjmujemy, że dany kraj jest zasadniczo bezpieczny, więc odmawiamy problem polega na tym, że to jest zasadniczo wszystkie kraje uważa się za bezpieczne no właśnie to jest wydaje się niepojęte, zwłaszcza u nas w Polsce przypomnę, że Polacy mamy ogromny dług wdzięczności wobec różnych społeczeństw, które udzieliły nam schronienia pomocy w czasach komunistycznej dyktatury w ogóle różnych czasach wiadomo Polacy emigrowali często natomiast my no przynajmniej jeśli chodzi o urzędy do tego powołane nie jesteśmy zbyt gościnni niestety nie i bardzo często jest tak, że te postępowania są wieloletnie cudzoziemcy składają wnioski dostaną decyzje odmowne mają prawo do odwołania postępowania to dłużej niż najczęściej niż to wynika z przepisów, które regulują tę kwestię tysięcy złotych do sądu sądy uchylają sprawy wskazują, że ponownie trzeba zbadać urzędy ponownie, wydając decyzję ponownie decyzja odmowna ponownie trzeba iść do sądu ponownie sąd uchyla to czasami wieloletnia walka tych ludzi, którzy są zestresowani, którzy przeszli piekło w swoim kraju, a teren jest ponownie w Polsce przeżywają czy nie będą deportowani w no właśnie, gdyby tak się okazało okazało w przypadku dysydentów białoruskich NATO można powiedzieć, że Polska władza Kola buduje współpracuje z reżimem Łukaszenki co byłoby wydaje mi się absolutną hali, bo 1 aspekt, ale to tutaj poseł natomiast w deportowanych dysydentów jest czymś takim w istocie to na pewno stanowi dla nich zagrożenie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę Magdalena Sadowska poważnej interwencji prawnej była gościem programu, a teraz już informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA