REKLAMA

21 nowych sierpniowych postulatów

Światopodgląd
Data emisji:
2020-08-25 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:40 min.
Udostępnij:

Zagwarantowane prawo do strajku dla wszystkich, prowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadzie kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, wprowadzenie emerytury ze względu na staż pracy, poprawa warunków ochrony zdrowia, zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz dostępność mieszkań - te siedem postulatów przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski uważa za najbardziej potrzebne. Na 30 lat po Porozumieniach Sierpniowych część postulatów do dziś nie została zrealizowana, w odpowiedzi na to OPZZ opublikowało 21 nowych postulatów. Czego one dotyczą i jaki pomysł na wprowadzenie tych zmian ma OPZZ opowiada Andrzej Radzikowski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz zbliżamy się jesteśmy kilka dni przed ważnymi rocznicami czy ważną rocznicą porozumień sierpniowych no wydaje się, że jedno z najważniejszych wydarzeń chyba dwudziestowiecznej historii Polski, więc już trochę o tym, myślimy i rozmawiamy 21 postulatów OPZZ przedstawiło hasztag czas na nowe otwarcie dlatego też zaprosiliśmy do światopoglądu Andrzeja Radzikowskiego przewodniczącego ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych czy Rozwiń » dobre dzień dobry państwu zaproponuję połączyliśmy się przez Skypea, ale znaczne wątek w temacie, choć trochę obok jego Solidarność związek konkurencyjny czy jak to określić dyplomatycznie wysyła konwój humanitarny na Białoruś w postaci artykułów żywnościowych no i namawia wzywa pozostałe związki, by też wspierały protestujących pracowników robotników w tej chwili w zakładach czy OPZZ planuje może już coś robi tak oczywiście PZZ już kilka dni temu skierował list poparcia dla związkowców na Białorusi natomiast na razie na Solidarność zwróciła się propozycją pole akcji na Białorusi są jednolite związkiem my mamy 80 kilka organizacji członkowskich, więc tutaj ta koordynacja jest trochę dłuższa wymaga czasu poza tym nie mamy takiego wsparcia z budżetu państwa jak Solidarność, czyli na razie ten list protesty we wsparcie protestu jak to najlepiej pan określił chyba protestacyjne przepraszam tak myślę, że tak, bo tak naprawdę tam jest na Białorusi nie brakuje żywności więcej myślę, że tam głównie dzisiaj potrzeba tym ludziom wsparcia duchowego i jakiegoś takiego po prostu, które pomoże im wytrwać w tej walce o demokratyczne przemiany zbierane są tylko dodam pieniądze jednak też dna potem wsparcie zwalnianych ich rodzin tak dalej, ale oczywiście to rysy organizowane dobrze to przejdźmy do 21 postulatów OPZZ w ramach tej akcji zwracać uwagę na to, że co może być uderzające, że 40 lat później, ale część postulatów wielu postulatów, które były formowane formułowane podczas tego sierpniowego przełomu nie zostało spełnionych do dziś, które najbardziej boli pana jako związkowca brak natomiast 1 z woli kilka, bo po pierwsze, zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich, a my po pierwsze, dzisiaj nie wszyscy mogą strajkować obecny rząd próbuje wyłączyć kontrolerów ruchu lotniczego również z tego strajku mówi było mówione zagwarantowanie wzrostu płac przynajmniej równolegle do stron do wzrostu cen, a my, a ten rząd dzisiaj ogłasza zamrożenie płac w sferze budżetowej wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji ani przynależności partyjnej pracownicy są naprawdę być dobrze rządzeni wprowadzenie emerytury ze względu na staż pracy kilkakrotnie składaliśmy inicjatywy różnych rządu w tej sprawie też nie ma po pozytywnej reakcji poprawa warunków pracy ochrony zdrowia dzisiaj wg wszystkich badań Polacy mają też pierwszy problem, który powinien zostać rozwiązany zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w blokach i przedszkolach dla dzieci oraz dostępność mieszkań sporo jest lista ta niestety właśnie, mimo że 30 lat przemian 40 od porozumień to dalej bardzo wielu pracownikom żyje się niestety źle, żebyście mi pan 7 z tych 21 postulatów, czyli 113 nie została spełniona jednak się zatrzymała naszymi emeryturami postulat piętnasty z tych 21 z starej Solidarności zrównać renty emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych rozumie, że to jest wasza reinterpretacji jak to rozumieć to znaczy tam jest nie tylko, bo zamiast słowa o emeryturach stażowych zaczęli ze względu na staż staż pracy tak to interpretujemy tam dopytujemy się nie tylko w tym punkcie, ale w innym oceny emerytur na staż pracy też, dlaczego wyszliśmy z taką propozycją na otwarcie, bo oczywiście kolejne rocznice to jest okazja i do świętowania jak najbardziej, ale powinna być to też okazja do takiej refleksji właśnie nad tym co się udało zrealizować co się udało osiągnąć, ale też i zastanowić się co dzisiaj dla pracowników jest najważniejsze stąd nasz pomysł 21 pozew, jakby odpowiadają dzisiejszym oczekiwaniom pracownicy ci pracowników to wymienimy 21 pewnie nie zdołamy wymienić, więc Polska na początek 3 najważniejsze, a przede wszystkim na czoło wysuwają się postulaty płacowe dotyczące szybszego wzrostu wynagrodzeń z sobą jeszcze zgłaszać teraz w czasie kryzysu pandemii licznego wzrost wynagrodzeniem jest kryzys upadek myśli pani redaktor, bo wszystko zależy od tego co gdzie chce rząd osiągnąć, bo na rzeczywiście na posiedzeniu rady dialogu, kiedy mówiliśmy o 10%owym propozycji dziesiąte 10%owego wzrostu wynagrodzeń w Państwowej sferze budżetowej to wiceminister finansów mówił, że to jest zły pomysł, bo jak będzie procentowo to rodzice mają mało dostaną ci co mają mało dostaną mała co mają do stanu w dużo, a ci co mają duże i tak mają dużo, a w piątek bo to było w czwartek w piątek Sejm uchwalił ustawę o podwyższeniu wynagrodzeń nie tylko dla posłów przez, ale i dla wyższych urzędników państwowych także to różnie z tym kryzysem jest co razem zobaczmy, jaki możemy zatrzymać rozumiem, że spodziewacie się zwolnień w budżetówce, które zostały ułatwiony w ramach 1 z tych ustaw tarczy anty kryzysowych czy to raczej obawiamy się tych zwolnień i znane są one są trochę nierozsądne i nieuzasadnione, bo ani nie było jakiejś sensownej analizy z tego co rozmawiamy z naszymi pracy ze związkowcami w poszczególnych instytucjach analiz jakieś zatrudnienia wykorzystania pracowników wręcz przeciwnie okresie teraz epidemii wiele instytucji publicznych ma zwiększone zadania ZUS-owi doszło 8 nowych zadań od stycznia Inspekcja sanitarna ma dodatkowe zadania urząd pracy mają dodatkowe samorządy mają dodatkowe, więc wydaje mi się, że takie deklaratywne trochę chyba pod publiczkę deklaracje zwolnimy 20% są trochę nie mając takie informacje takie zapowiedzi, że to ma być 15 urzędników nie mamy wprost takiej zapowiedzi mamy podobnie jak pani różne przecieki medialne różne przecieki od przedstawicieli władzy nie ma oczywiście żadnej jeszcze oficjalnej w tej sprawie decyzji, ale pan premier bez przerwy, mówi że będzie redukował tak, ale liczba ministerstw, więc rozumiem, że ministrów wiceministrów nie wiem, gdyby to tylko na tym miało skończyć to po co po co rozszerza no bo pani pamięta w ramach poprawki rozszerzono zakres tak na całą sferę finansów publicznych zakres powiedzmy możliwości zwalniania też już zmniejszone utlenianie związków tak tak ułatwionego zwolnienia, a czy to przypadek czy pomyłka rządu coraz bardziej się, bo kobiety strategia to wróćmy do tego postulatu pana zapytałem, jaki dziś byłby główne dotyczyłby płacy i my rozumiemy, że wraca pan uwagę na to dosyć widoczna niekonsekwencja trudno z nią polemizować ze strony rządzących, ale nadal pytanie czy to jest czas, żeby zgłaszać postulat płacowy jak to wygląda wasze politowanie zdecydowanie tak, bo pieniądze w budżecie są bez przerwy uruchamiane są nowe programy socjalne nie uwierzono nie są potrzebne, ale w opinii i w ocenie bez ZU naszych pracowników, gdy do wynagrodzenia powinna być głównym źródłem utrzymania rodziny ponadto my powiedzieliśmy w kadrze wzrost płacy minimalnej można osiągnąć nie tylko, podnosząc ją brutto w pracę i boi, podnosząc koszty przedsiębiorcom, bo pracownik nie żyje brutto tylko znane to tylko sugerowaliśmy, proszę bardzo, nie rząd jak weźmie współodpowiedzialność pracodawcami za najniższe wynagrodzenia i niech obniży i wskazaliśmy nawet jak można zrobić obciążenia podatkowe tych najniższych wynagrodzeń tak, żeby efekcie netto pracownik dostał więcej tyle, gdyby np. brutto było 3000 i co, jaka odpowiedź niestety na ten moment negatywne, aczkolwiek przedstawiciel ministerstwa od razu wiedział, że rząd będzie tego typu propozycji rozważa drugi postulat 21 nowych, jaki jest to te płace to jest jakby cały system domyka mówimy tam o tym, że chcemy wprowadzić taki lepszy system negocjowania też pracodawcami wzrostu wynagrodzeń, kiedy była taka ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń, która wymuszała, że raz w roku przedsiębiorcy musieli usiąść ze związkowcami negocjować wynagrodzenia dzisiaj tego niema słyszymy wielu firm, że ciężko jest tego typu rozmowy rozpoczął także SLD jest cały blok drugi blok dotyczy warunków pracy tutaj mówimy o dłuższym urlopie o krótszym czasie właśnie dłuższy urlop to myślę, że wielu się ucieszy niekoniecznie pracodawców, ale pracowników na pewno do 35 dni tak mówimy o dłuższym urlopie do 35 dni oczywiście to może być dochodzone etapami podobnie jak krótszy czas pracy, czyli 35 godzinny tydzień pracy i znowu ktoś mógłby powiedzieć czy to dobre pomysły w kryzysie Niemcy akurat do tego zaczynają w kryzysie to zaczynają realizowany mówią czytanie dniowym tygodniu prac tak tak Japończycy zrobili no, więc problem myślę jest tym, że duży w dużej mierze organizacji pracy czasami może pracownik nominalnie pracować krócej, a mieć większą wydajność niż pracuje dłużej, więc reszta to potwierdzają tego przykłady państw dokonały skrócenia to zwrócę uwagę słuchacza, bo to są takie postulaty wydają się też do wyobraźni przemawiającej ciekawe do dyskusji, czyli 35 godzinny tydzień pracy i urlop wypoczynkowy 35 dniowy tak oczywiście o o tym, mówimy jak jak najbardziej i nie to jest jakby ten ten kolejny będzie też mówimy o tym, żeby wzmocnić rolę zbiorowych układów pracy, bo to też troszeczkę się z tym wiąże to właśnie w układach pracy określamy czasami nieco lepsze niż w kodeksie nie warunki dla dla pracowników kolejny blok jest duży blok związany warunkami mieć działalność związków zawodowych, dlaczego to jest ważne w naszej ocenie, bo praktyka badania wszystkie pokazują, że tam, gdzie działają związki zawodowe tam nie i warunki pracy płacy są lepsze tutaj właśnie mówimy o tym, aby była łatwiejszy dostęp związkowców do zakładu pracowników zakładach pracy mówimy tutaj o pewnych ład uproszczenia ułatwienia wprowadzeniu sporów zbiorowych, a więc i strajków mówimy tutaj właśnie o wzmocnieniu negocjacji Rosę teraz po będziemy obserwować, jakie będą reakcje czy uda się przekonać wam czy któryś z tych postulatów uda się uwzględnić w jakiś szerszej debacie publicznej jak dodał słuchaczy zachęca potencjalnie, że pozostały te postulaty od 21 nie zdążyliśmy omówić znajdziecie państwo na stronie prezes ZU opowiadał o nich, bo musimy już kończyć przewodniczący OPZZ ogólnopolskiego porozumienia ze szkół zawodowych Andrzej Radzikowski bardzo dziękuję za te rozmowa dziękuję bardzo, również to są postulaty, które 21 postulatów, które przedstawił OPZZ pod hasztagiem pod hasłem czas na nowe otwarcie wiąże się to oczywiście ze zbliżającą się już za kilka dni ważną rocznicą porozumień sierpniowych też na fali tych rozmów w związku z awanturami skandalami też o pensje posłów ministrów najwyższych oficjeli chciałbym państwa dzisiaj zaprosić do dyskusji mikrofonie, którego będę gospodynią po godzinie dwudziestej, gdzie właśnie będziemy się zastanowić jak to byłoby sprawiedliwe, jakie powinny być różnica między zarobkami różnych profesji dyrektor pracownik lekarz pielęgniarka poseł sprzedawca menadżer, jakie powinny być różnice, jakie zawody powinny być najlepiej opłacane a jakie dziś, kto dziś w Polsce zarabia najwięcej, kto najmniej jak duże są te różnice czy wynagrodzenia powinny być jawne razem ze mną w studiu będzie dr Karol Muszyński fundacji, ale Kaleckiego będzie też oczywiście Katarzyna Morawska, którą będziecie państwo mogli również usłyszeć dzwoniąc, więc dzwońcie państwo po dwudziestej, a światopoglądzie to tyle co dziś przygotowałyśmy program wydawała Martyna Osiecka realizował Adam Szurek informacje apotem jeszcze więcej sportu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA