REKLAMA

Parlament Europejski wobec protestów na Białorusi

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-08-25 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:37 min.
Udostępnij:

Komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego miała „nadzwyczajne” spotkanie w sprawie sytuacji na Białorusi. O jego przebiegu oraz szczegółach oświadczenia Swiatłany Cichanouskiej rozmawiamy z Andrzej Halickim, europosłem PO.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie teraz nasi goście wystawa Andrzej Halicki poseł do parlamentu Europejskiego wiceprzewodniczący delegacji zgromadzenia parlamentarnego Euronetu pan poseł pracuje w komisji wolności sprawiedliwości, ale także w Komisji Spraw Zagranicznych dzień dobry dzień dobry dziękuję państwu, a komisja spraw zagranicznych, a dzisiaj nadzwyczajne czy specjalne posiedzenie tak między 1113 i błon o tyle ważne, że posłowie nie tylko mogli porozmawiać Rozwiń » sekretarz generalny Europejskiej służby działań zewnętrznych panią Helga Schmid, ale też wysłuchali takiego dość ważnego długiego i emocjonalnego oświadczenia światłami ciechanowskiej myślę, że to było bardzo ciekawe doświadczenie i od tego byśmy zaczęli wydaje się, że dostaliśmy odpowiedź na kluczowe pytanie, które stawialiśmy jakiegoś czasu czy czego ta Białoruś chce ona chce, żeby ta Unia bardziej ją wsparła czy może bardziej oczekuję, żeby Rosja trochę przyjęła, gdyby kontrole nie wiem choćby mediatora no to proszę przypomnieć szaloną zapowiedziała pan, czego no na pewno nie umieliśmy bardzo jasne twarde, ale bardzo spokojnie tak powiedziałbym dyplomatycznie przedstawione oczekiwania oczekiwanie białoruskiego społeczeństwa, które dąży do do zaakceptowania swojego wyboru, bo pani nie ma wątpliwości, że Łukaszenka wyborów prezydenckich nie wygrał, ale jednak przy pomocy siły terroru próbuje tę władzę utrzyma poziom jest bardzo rozważna, ale także reakcja opinii publicznej na świecie pyta Ciechanowska, dlaczego od tego, że Białoruś ma prawo do tego, by stanowić osobie Białorusini mają prawo do tego, by decydować o swoich politycznych wyborach są ma chorą miejskimi tak aspirują do tego, żeby praworządność decydowała o tym, wyborze w związku z tym, a rewolucja jak sama określiła to jest to nie jest ani antyrosyjska czy czy proeuropejska jest po prostu wołaniem o zaakceptowanie woli społeczeństwa, które dziś jak sama stwierdziła na nie reprezentuje opozycję reprezentuje większość, które dziś prezydentową pomoc musi to być bardzo konkretna dla społeczeństwa, ale nie negocjacje po głową tego społeczeństwa stąd bardzo ważna rola myślę, że to będzie kluczowe w najbliższych dniach kwestia takiej praktycznej roli komisji Koordynacyjnej, którą na czele, której stanęła no właśnie o to jest bardzo ważna ona też zwracała uwagę, że ta komisja rada Koordynacyjna jest dużym ciałem zrzeszającym właśnie ludzi wielu środowisk, więc do dobrze reprezentuje społeczeństwo białoruskie, ale nie wykluczyła, że jednak organizacje międzynarodowe mogą spełnić pozytywną rolę i ułatwić dialog na Białoruś, aczkolwiek nie wskazała prawda no żadnej konkretnej organizacji no tak, okazując jednak myślę, że to jest z punktów które, które od PiS i pierwsza rzecz w ręce Łukaszenki 10września oczywiste jest czystego nie realizowała w ten sposób, ale społeczność Europejska światowa nie może uznać no to po tej dacie działającego no właśnie z użyciem siły pytanie w związku z tym co będzie się działo dalej mamy do czynienia z próbą zastraszenia pierwsze aresztowania członków rady nawet skazanie na 10 dni aresztu no to jest taki sygnał właśnie chęci w dalszym ciągu używania siły tutaj Ciechanowska ptaki bardzo enigmatyczny sposób walne bardzo mocno dobitnie zaapelował o integralność ruszy, więc nie wtrąca się to właściwie nie, wymieniając wiadomo, że chodzi o Rosji to sprawy wewnętrzne, więc brak poparcia dla Łukaszence, zwłaszcza siłowego rozstrzygania tego sporu jest apelem jedno myślę, że bardzo ważne, bo co dotyczy samej reakcji Zachodu, a mianowicie to oczekiwanie wolnych wyborów czy też międzynarodowy nadzór nad tym procesem byłby taką gwarancją, bo ona sama nie nie wyklucza takiego procesu można powiedzieć, że dziś nie jest tematem nie stawia tego w sposób rady uznanie jej jako prezydent to jest ten obszar negocjacji działania w tej z tej z tego świadczenia Robert Biedroń, który zabrał głos podczas tego spotkania jest szefem delegacji parlamentu Europejskiego Białorusi powiedział, że może byłoby jednak wskazane, aby radę Koordynacyjną Unia Europejska uznała jako ciało takie reprezentujący opozycję społeczeństwo obywatelskie tylko tego typu pana zdaniem nieformalne jednak ciało wybierane przecież przez nikogo prawda mogłoby uzyskać coś w rodzaju takiego uznania, że to już czwarta to to są przedstawiciele to będziemy będziemy o tym, decydować w najbliższych dniach, ale proszę zauważyć, że szpitalne Ciechanowska, występując w parlamencie no tak ważnym momencie dużo szybciej zresztą niż to taki właśnie specjalnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych de facto wypowiadała się w imieniu społeczeństwa którego, które uzyskało absolutnie wsparcie dla prawa można pójść ze wszystkich stron grup politycznych, więc jest oczywiste, że jeżeli teraz właśnie tak szeroka, toteż wykazał bardzo reprezentatywne, dla którego społeczeństwo miałaby prowadzić taki, ale pewnie pełną, a to na pewno z pełną aprobatą instytucji do chociażby europejskich ważne jest też w jakim kierunku, bo tu cały czas toczy się spór o to czy Białoruś będzie miała szansę rzeczywiście być państwem demokratycznym w przyszłości czy też dojdzie do dramatycznego zwrotu akcji nie wolno pozwolić Łukaszence oto, by czuł się silne i pewne i tej siły używa, więc zaprzestanie przez zwolnienie więźniów politycznych to powinien być ten punkt wyjścia do normalizacji to co zrobiły instytucje unijne w ostatnim czasie tu oczywiście mieliśmy spotkanie to ministrów spraw zagranicznych to wideokonferencje rady Europejskiej w sprawie Białorusi było też stanowisko 5 grup parlamentu Europejskiego w tej sprawie Jacek Saryusz-Wolski ZUS zwrócił dzisiaj jak występował w imieniu konserwatystów i reformatorów zwrócił uwagę, że w tej, że rada nic Rosji nie wspomniała w swoim dokumencie końcowym natomiast właśnie 5 grup parlamentu Europejskiego przynajmniej zwały Rosja, aby powstrzymała się od jakiejkolwiek ingerencji interwencji i Białoruś, ale jednocześnie zasugerował dodał zaproponował ci jednak należałoby rozważyć sankcji wobec Rosji jak rozumiem rozszerzony, bo one przecież cały czas funkcjonują, ponieważ zwraca uwagę, że Rosja jednak interweniuje na Białorusi, tyle że w tej wersji hybrydowej tak pracownicy rosyjscy pracują w telewizji rządowej doradcy wojskowi doradzają no właśnie nie sądzi pan, że rzeczywiście należałoby rozważyć taką opcję na pewno trzeba bardzo głośno mówić jako scenariusz tym niepożądanym czarne, ale w przypadku takiej ingerencji możliwe, dlatego że na to zwracał zresztą uwagę też Radosław Sikorski no właśnie wojna hybrydowa ma miejsce ona nawet 300 w momencie, kiedy nadszedł właśnie jest wsparcie siłowe, a przecież Rosja bardzo szybko stwierdził, że uznaje wynik, który podał Łukaszenkę za wiarygodne ten prowokacyjne niby trzeba powiedzieć, że w tej proporcji z pewnością po mówi po odczytaniu wielu protokołów przesłonił wielu protokołów komisji po prostu jest jest kompletnie nieprawdziwe prowokacji więc, więc tutaj już nastąpił pewien 1 punkt wydaje mi się natomiast, że wobec tak twardego stanowiska, bo jasnego stanowiska myślę, że nastąpiła jednak pewna weryfikacja, bo sprawę Łukaszenkę utracił utracił, której nie jest nie jest akceptowane przez większość społeczeństwa ta grupa, która stała przy nim chyba wyraźnie topnieje, więc myślę tutaj np. strajkach, które mają miejsce człowieka najważniejsze zakłady pracy wyraźnie nie udały się nie udało się kontrofensywa, który ten okres, kiedy przynajmniej wizualnie zmienić ten obraz na swoją korzyść, więc już ta sytuacja również zmienia i myślę dlatego warto bardzo ostro również mówić o tej o tej właśnie samodzielności Białorusi, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu w chwili bardzo wyraźnym stanowisko nie ingerował żadna siła zdać no tylko właśnie ja akurat to pytam od kilku dnia szczególnie, kiedy się pojawiły informacje no w zasadzie potwierdzające, że Aleksiej Nawalny był otruty posiadacz jest jednoznaczne stanowisko niemieckich lekarzy, że trujące substancje zostały tam w jego organizmie znaleziony co jeszcze musi się wydarzyć, żeby zrozumieli wszyscy w Europie noże ciężko będzie również i Władimirem Putinem rozmawiać w kontekście Białoruś, ale proszę zauważyć, że dzisiejsza dzisiejsze stanowisko reakcja np. Unii Europejskiej jest niż dawniej po pierwsze bardzo szybka także w tej kwestii możliwej pomocy dziś mamy pytanie oczywiście, a szuka pomocy w jaki sposób skutecznie, żeby była przeprowadzona jak to przeprowadzić, kto jak zrobić, ale nawet ta pomoc w kwestii kwitu przecież bardzo silna deklaracja kilkudziesięciu milionowe wsparcie, a być może i rozluźnienie reżimu wizowego wsparcie dla osób na pewno dla mediów to jest otwarte które, która powinna płynąć powinna być rozszerzana i powinna być bardzo taką bardzo znaczącą nie mówimy ludziom wszystko mało mówi o o sankcjach innych niż personalnym, a co to oznacza, że osoby które, które stosują terror, który w, które biją, które które zarządzają tymi procesami sterował terroryzowanie społeczeństwa i używania przemocy po prostu muszą ponieść odpowiedzialność dzisiaj myślę, że kluczem jest też ścisła współpraca bardzo dobrze zorganizowanych grup Białorusi, które dokumentują zdarzenia tym, którzy myślę, że w sposób prawny będą mogli też doprowadzić do finału tych procesów nie może być mowy o bezkarności tutaj musi być bardzo twarde bardzo konkretna pomoc ze strony np. parlamentu taka możliwość z naszych stron, żeby oczywiście prowadzić do do takiej placówki, które nie będą też ostrzeżeniem dla innych to jest coś nowego myślę, że tutaj mamy możliwość rzeczywiście powiedzenia czegoś więcej niż do tej pory to na koniec jeszcze krótko proszę jak jak pan odebrał to co powiedziała pani Hanna skarży ona też właściwie deklaruje gotowość do negocjacji z władzą tylko nie określiła dokładnie ona mówiła po angielsku mówiła o sobie jest tak i teraz pytanie czy w tej sytuacji za co odpowiada Łukaszenko sądzi pan, że świat powinien mimo wszystko np. nie wiem przymknąć oczy na to, że te negocjacje byłyby prowadzone z dyktatorem nie wyobrażam sobie tego potoczy tak czy dość tych bardzo drastycznych zdjęć robić Poświat, żeby tu nastąpiło porozumienie, które byłoby, które byłoby przebaczenie, które byłyby jakimś takim uznaniem tych sytuacji nie były to myślę wydaje, że społeczeństwo jest już tak zdeterminowane i tak no tak dojrzało do tych zmian, że ten głos silny i oczekiwanie rzeczy, że tak takie sugestie chyba nie ma miejsca natomiast dzień UHD ani Ciechanowska tak zdecydowanie tak, ale oczywiście są warunki tego przy tego procesu myślę, że to jest mądrość i społeczeństwa białoruskiego tegoż i to właśnie Demokratycznej rewolucji czy też słowo rewolucja brzmi trochę trochę tak złowrogo, czyli ZUS, że dokona się kultury dosyć gwałtowny sposób, ale ona bardzo mocno podkreślone, że to właśnie demokratyczną regułę, że to jest pokojowo i pokojowe pokojowy proces proszę zauważyć swoje wystąpienie odczytała też nie tylko, dlatego że było po angielsku, ale wydają się, dlatego że że było ważne w tym wystąpieniu każde słowo ona rozpoczęła proces też tego dialogu i dyplomatycznego sposobu rozwiązania tej sytuacji, a więc adresował to było potencjalnych właściwie tak ido swoich potencjalnych rozmówców z Białorusi do świata i oświata dokładnie tak, by wyczuwam w tym bardzo ważny głos taki, który rzeczywiście no myślę, że będzie analizowany przez najbliższe kilka dni, a może właśnie być początkiem tego domina, które będzie ten proces normalizacji oby tak się stało, ale dlatego dobrze, że przed nami, żebyśmy dzisiaj również ten jej głos mocno podkreślili i przywołać bardzo dziękuję Andrzej Halicki poseł parlamentu Europejskiego był z nami podziękowania dla Tomasza Krzemińskiego Adama szczura za pomoc w przygotowaniu audycji za chwilę informacje po nich kultura osobista szósty przez państwo my jutro o osiemnasty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA