REKLAMA

Po wyborach w Syrii. "Parlament od lat ma rolę czysto dekoracyjną, załatwia się tam przede wszystkim własne interesy"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-08-26 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
22 minuty po godzinie trzynastej Adam Ozga łączymy się z dr. Łukaszem Fyderkiem z Instytutu bliskiego i dalekiego Wschodu dzień dobry dzień dobry w Genewie powinna w tej chwili trwać trzecia runda rozmów pod egidą ONZ w ramach, których syryjska strona rządowa syryjska opozycja też przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego mieliby wypracować nową konstytucję dla swojego kraju te plany trochę pokrzyżował Korona wirus, bo 3 osoby okazały zakażone tym udało się Rozwiń » wypracować z konstytucją miałaby zostać poddana pod referendum, a następnie miałyby się w Syrii odbyć wolne wybory pod nadzorem ONZ, ale poprzednie rządy tych rozmów kończyły się bez rezultatów, jakie są perspektywy, żeby się zmieniło, żebyśmy nie mówili po raz kolejny w przypadku Syrii bez rezultatów bez zmian no cóż perspektywy są nikłe, jeżeli mielibyśmy odpowiedź na to pytanie pokrótce wynika to przede wszystkim wcześniejszych doświadczeń opozycji reżimem i z wcześniejszych negocjacji z reżimem, który te negocjacje, jeżeli doprowadzały do ustępu były te ustępstwa właśnie niwie politycznej prawda nie mówimy tu w negocjacjach toczących się w domenie militarnej były te ustępstwa zupełnie bez znaczenia tak jak chociażby, jeżeli spojrzymy na to co zmieniło się w syryjskim systemie politycznym pod presją oni nie opinii międzynarodowej pod presją właśnie grup opozycyjnych od początku konfliktu wszystkie zmiany miały charakter bardzo kosmetyczne, jakie były zmiany chociażby takie, że w wyborach prezydenckich był więcej niż 1 kandydat tak to znaczy oprócz Baszara al-Asada, który byli byli jeszcze inni kandydaci 2 bądź 3, ale to było to była zmiana tylko zupełnie kosmetyczne ci pozostali kandydaci też byli reżimowi niektórzy z nich nawet zachęcali do głosowania na swojego kontrkandydata, jakim był Baszar al-Asad w wyborach parlamentarnych te ustępstwa, które do tej pory zrobił reżim również są czysto kosmetyczne nadal 23 nam na listach wyborczych 23 kandydatów musi należeć do każdej liście do Narodowego frontu po front postępu, który taką organizacją zrzeszającą partii Baas, który główną rolę odgrywa partia Baas partia rządząca w Syrii nieprzerwanie od 700 sześćdziesiątego trzeciego roku i jej przystawki, a więc jak do tej pory na tej niwie politycznej zmieniło się bardzo niewiele co więcej pamiętajmy, że opozycja nie może funkcjonować w Syrii ciągle funkcjonują i jest ich prawo, które zabrania partiom i krytykowania rządu no to prawo zrealizowane to znaczy prawo jest wykonywane, jeżeli ktoś nawet założy partię polityczną to jak może działać partie polityczne w momencie, w którym ma ustawowy 4 za wykreowane zakaz jakichkolwiek krytyki rządu więc, więc dotychczasowe doświadczenia są nie zachęcające ponadto pamiętajmy, że w Syrii toczy się konflikt, w którym której, który jest bardzo brutalny, w którym którym gdzie, gdzie państwo syryjskie władze scentralizowana władza Baszara al-Asada też nie jest niewzruszona i gubernatorzy poszczególnych prowincji, a w szczególności dowódcy Mucha aparatu poszczególnych jego gałęzi, czyli syryjskich służb zupełnie dowolnie wtrącają do więzienia osoby, które uznają za krytyczne też takie które, które które, które sprzeciwiają się jakikolwiek politycy nawet na szczeblu lokalnym nie są to warunki, w których mógłby zaistnieć rzetelny dialog polityczny a jakby ten argument też ten ten cel, jakim jest przeprowadzenie wyborów pod nadzorem ONZ wydaje mi się bardzo trudny zrealizowania w praktyce w momencie, w którym no tak na większości terytoriów Syrii ciągle większość państw odradza chociażby podróży jest po prostu bardzo bardzo niebezpieczne, więc trudno wyobrazić obserwatorzy mogliby wykonywać swobodnie swoją pracę w terenach kontrolowanych przez formalnie nawet reżim, ale w praktyce watażków regionalnych działających na poszczególnych poszczególnych fazach czy też poszczególnych prowincjach Reuters donosił, że rząd Syrii w sprawie tych rozmów w Genewie znajduje się pod naciskiem Rosjan, ale rozumiem, że ten nacisk kończył się na przystąpieniu do tych rozmów, a nie na samym przebiegu tak jedno Rosjanie mają taki o społecznych rezerwa spodziewa się, że Rosja wywrze nacisk na swojego sojusznika Baszara Asada, żeby żeby, żeby doprowadził do jakich form realizacji do pewnego stopnia odpowie też celom samej Rosji wywieranie takiego nacisku Rosjanie mają mogliby zyskać do pewnego stopnia naturalizacji sceny politycznej, ponieważ mają bardzo mocno frakcji szczególnie ludzi jednych z wojskiem, którzy byliby gotowi przyjąć większy większy większą część rządów, ale pamiętajmy, że toczy się w ramach tej soli kontrolowanej przez reżim silny spór pomiędzy pomiędzy Rosją, a Iranem 2 zagranicznymi takimi protektorami reżim Baszara Asada dzięki temu, że tych projektorów jest 2 Baszar al-Asad i nie jego jego elita władzy jest w stanie balansować i no nie realizować interesów Rosji zachowuje pewien pewne pole manewru, ale żywność można powiedzieć pewną niezależność tak tak tak to jest istotne, żebyśmy to widzieli to to pole manewru umożliwia unikanie tych tych tych nawet ograniczonych, ale jednak nacisków ze strony ze strony Rosji tutaj mówimy teraz tylko dodajmy o polityce centralnej mamy do czynienia przecież całą bardzo złożoną sytuacją prowincja, które są nie w pełni kontrolę chowane przez reżim w szczególności w prowincji w prowincjach północno wschodnich, które są kontrolowane w dużym stopniu z administracją kurdyjską i tam polityka toczy się zupełnie innych nie zupełnie inny sposób mamy bardzo silną jednak o administracji lokalną demokratycznych pro amerykańskich mimo wszystko raczej niż prorosyjskich i współpracujących z reżimem na zasadzie taktyczny mówimy o ogromnym obszarze, który ma swoje zupełnie odrębne problemy przede wszystkim związane z tureckim tureckimi działaniami na północy i kieruje się zupełnie inną logiką, więc mówimy mamy zupełnie odrębną ponownie i które poza poza kontrolą reżimu ciągle znajduje się pod kontrolą sił opozycyjnych ktoś dziś artystyczny, a więc uzmysłowić sobie że, gdy mówimy o wyborach w Syrii czy o prowadzeniu jakich polityki na szczeblu krajowym mówimy tej o obszarze powiedzmy dużymi pod 23 może jedno nieco większy niż połowy 23 terytorium kraju, ale ale, ale rząd centralny daleki od kontroli sytuacji w całości tego obszaru to, o czym pan mówi troszeczkę przypomina mi sytuację w Bośni sprzed ćwierć wieku, ale właśnie będziemy rozmawiać po godzinie czternastej wracając jeszcze do Syrii wracając do wyborów, o których wspomniałem, o których pan wspomniał, które miałyby się odbyć pod egidą ONZ, gdyby udało się jakoś polityczne negocjacje posunąć naprzód, ale wybory w Syrii odbyły odbyły się niedawno i najnowsze informacje podawane przez agencję z tego kraju są takie, że prezydent Baszar al-Asad zlecił dotychczasowemu premierowi Husajna wierny sobie sformowanie nowego gabinetu właśnie w tych wyborach, które odbyły się w lipcu odbyły się w całym na terenie całego kraju wielu Syryjczyków też nie mogło w nich głosować z tego co pan mówił wcześniej i z tego jak opowiadamy często soli rozumiem, że jest to nominacje na podtrzymanie status quo tak jest to zdecydowanie podtrzymanie status quo mamy do czynienia z parlamentem może być jeszcze unaocznić to, w którym który wyłoniony wobec dotychczasowych reguł jest przede wszystkim złożony właśnie partii rządzącej wraz ze swoimi działającej koalicji, czyli partii ba będzie w koalicji Narodowy front postępu i z kandydatów niezależnych tzw. kandydaci niezależni to też sojusznicy partii Baas, a te miejsca tzw. niezależnych na listach rezerwowane tak dla kandydatów niezależnych to są miejsca, które po prostu w Syrii zazwyczaj kupuje, ponieważ tak miało to ten ten proceder trwał przed wojną doniesienia z tych wyborów również wskazują, że tak się potoczyło, ponieważ stanowisko w parlamencie daje pewnego rodzaju możliwość wpływania na pozyskiwanie kontraktów, tak więc te miejsca są są są wręcz sprzedawany miejsca na listach, które akceptuje administracja prezydenta dodajmy, więc mamy do czynienia z parlamentem, który nie toczy się polityka jak w takim sensie sporu o to jaki jest dobro wspólne Syryjczyków, ponieważ nie można krytykować co robi premier i jego rząd, a więc parlament ma rolę absolutnie dekoracyjną w Syrii to jest to jest niezmienna cecha właściwie od od czasów ukonstytuowania tego systemu politycznego swoich ogólnych zarysach wczesnych latach siedemdziesiątych 1003. roku, tak więc można powiedzieć, że wybory, do których doszło 19lipca pomimo tego, że kraj zrujnowany, że ponad połowa ludności została albo został zmuszony do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania i czy to jako uchodźcy to jako osoby wewnętrznie przesiedlone pomimo tych wszystkich zmian polityka toczy się wedle reguł stałych, w których to parlament jest tym miejscem, w którym można rozwijać klientelizm polityczny też tzw. własne, czyli właśnie wpływy, które pozwalają potem robić dobre i dobre interesy auto jest dodajmy coraz trudniej w Syrii, ponieważ no sytuacja gospodarcza po nałożonej kolejnej fali fali sankcji po tym, jak protektorzy reżimu, czyli Rosja Iran cierpią z powodu niskich cen ropy ta sytuacja gospodarcza jest coraz trudniejsza w poniedziałek o poranku Radia TOK FM informowaliśmy o tym, że po raz kolejny seria w ciemnościach pogrążyła to był wybuch rurociągu ropy gazu władze Syrii stany Zjednoczone zresztą też na atak terrorystyczny wskazywały czy ten wybuch powinniśmy raczej wiązać z sytuacją polityczną, czyli np. rozmowami w Genewie czy sytuacją militarną Syrii wydaje się, że ten wybuch zwraca uwagę na to na co co niejako od 2 Kowalik mówiąc kolokwialnie jako sprawę załatwiono, czyli zwraca uwagę na to, że państwo islamskie jest nadal bardzo sprawne i rośnie w siłę jako organizacja terrorystyczna, choć nie kontroluje już terytorium Syrii oceny Amerykanów są takie, że to najprawdopodobniej właśnie państwo islamskie stoi za tym jakieś wybuchy i one wydają się być wiarygodne Syrii państwo islamskie ma nadal pewien potencjał do odradzania się na terytoriach tzw. poddanych konserwacji, czyli tych, które były bardzo mocno opozycyjne następnie zostały włączone w obszar administrowany przez rząd Baszara al-Asada, a teraz aktualnie w na tych terenach przede wszystkim odradzają się struktury państwa islamskiego, ale już bez ambicji kontroli terytorialnej co czynią ugrupowania sadystyczny na północnym Zachodzie prowincji Idlib, ale właśnie ambicjami uderzenia cele cele istotne to był też ważny aspekt pewien symboliczny do tego wybuchu doszło blisko meczetu, do którego kiedyś często uczęszczał Baszar al-Asad, ale ale, ale efekt ekonomiczny jest oczywiście kluczowy ten wybór też wskazuje 4 przy zwraca uwagę może takiego aktora tego konfliktu, który mało się mówi mianowicie na Egipt, który bardzo po cichu bardzo bardzo bez zwracania uwagi, ale jednak wspiera też reżim Baszara al-Asada ten gaz, który który, który wpłynął tym tym rurociągiem to właśnie gaz egipski który, który rząd syryjski wykorzystywał do do zapewniania zapewnienia elektryczności terytoriach na terytoriach przez kontrolowanych no nie, regulując za zbytnio zbytnio też opłat to jesteś taki dodatkowy dodatkowy aspekt z perspektywy no taki ludzkiej jest to oczywiście potężny cios, ponieważ brak elektryczności uderza w tych najbiedniejszych znajdzie na terenach kontrolowanych przez rząd tych, których nie stać na generatory prądu uderza też szpitale mamy w Syrii bardzo trudną sytuację dowodową tutaj jakby to to oficjalne dane mówią o 2300 ponad zakażenia halę na wyobrażam sobie żony są absolutnie nieweryfikowalne obecnych warunkach Margaret wydają się być bardzo wiarygodne pojawia się bardzo wiele nieoficjalnych danych które, które też nie możemy zweryfikować natomiast sam fakt, który pan przywołał na początku naszej rozmowy mówiący o osobach jadących delegacji tak wysokiej rangi politykach, którzy są zakażeni vide wskazuje, że skala tego jest prawdopodobnie bardzo duża nie może być inaczej w Syrii i o tym, piszą działacze społeczeństw obywatelskiego brakuje maseczek rodzin nie stać na podstawowe produkty, a co dopiero maseczki ludzie zmęczeni konfliktem zachowują zasady stosowania społecznego mamy marnych Fico ową służbę zdrowia więc, więc to to niestety to niestety nie powinno nas dziwić, że ta sytuacja w tym zakresie też bardzo słabo dziękuję bardzo, dr Łukasz Fyderek z Instytutu bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem popołudnia Radia TOK FM czesne informacje wracamy zaraz po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA