REKLAMA

Wprawdzie nie potrafił ani czytać, ani pisać, ale dzięki niemu jesteśmy Polakami

Interluda
Data emisji:
28-08-2020 22:00 (Powtórka: 11-09-2020)
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:52 min.
Udostępnij:

Dlaczego książę Mieszko zdecydował się osiedlić akurat w Wielkopolsce, skoro nawet tamtejsze ziemie nie były żyzne? Czy u początków państwa Polskiego leżał gwałtowny i krwawy przewrót lub zamach stanu? Czy uda się odnaleźć baptysterium katedralne Piastów?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Inter luda zaprasza Cezary łasiczka Cezary łasiczka dobry wieczór to jest program Inter Duda witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pani prof. Hanna skoczka kręć z wydziału archeologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry do not dobry wieczór dobry wieczór byli czerpano wieczór państwu już ostatni dzwonek, bo od 1września pani profesor przechodzi wyższy stopień skupienia dali będzie pani profesorem Rozwiń » seniorem czy profesor seniorką tak taki status mi pan rektor raczył przyznać dzięki czemu będą mogły nadal korzystać wszystkich do godności Jacze daje Uniwersytet swoim profesorom, którzy chcą jeszcze pracować naukowo, czyli teraz już nie trzeba zrobić korzystać ze wszystkich przywilejów o ich pewnym sensie tak, ale myślę, że ten człowiek, który całe życie coś tam ziemię wygrzebywał później starał się to jakoś zinterpretować opracować ma ten nawet we krwi i pewnie do końca swoich dni będzie po prostu nad tym duma ów pani profesor czy śni się pani czasami Mieszko pierwszy to Moshe pojedzie dzisiaj może nie tyle śnie ile miałam takie marzenie, że chciałbym się unieść duchem nad Ostrowem Tumskim w Poznaniu nad tym, cośmy odkryli i porównać nasze interpretacje z ówczesną przyszło przeszło rzeczywistością, bo to co my sobie prawda tutaj wyobrażamy na temat życia ludzi w tamtych czasach to jest-li tylko nasza rekonstrukcja, a no ciekawiło tak taki miałem takie marzenie żeby, żeby to móc zobaczyć oczyma duszy swojej na ile fantazjuje my na ile rzeczywiście dotykamy tej przeszłej rzeczywistości to się zawsze archeologa podobało, że nie mówiąc taką niesamowitą pewnością siebie tak jakby byli wtedy tam po prostu żyli pośród tych ludzi tak to było tym się zajmowali to są narzędzie czasem to jest jakaś straszna spekulacja jest pośród poprawia to jest to jest spekulacja, ale rzecz polega na tym, że większość archeologów po prostu bujną wyobraźnie musi mieć, ponieważ składa przeszłość z takich drobinek z kawałków niekompletnych Rosji rozsypanych jeszcze prawda dowolne miejsca, gdyby nie miał tej wyobraźni po partyjne jednak jakoś wiedzą mimo wszystko mimo wszystko to myślę, że nie miałby tej rzeczywistości sobie wyobrazić nie miałby przedstawić nie miałbym opowiedzieć co ewentualnie przez tysiące 5000, a nawet wieloma wieloma jeszcze wiekami się działo nie tylko na naszych ziemiach, a co panią przyciągnęło do archeologii historii na umyte sprawa była zupełnie prosta, ponieważ mój ojciec był archeologiem i antropologiem wychowanym na Uniwersytecie poznańskim w latach międzywojennych i po prostu jako dziecko jeździłam z ojcem wizytować stanowiska archeologiczne tata sprawował nadzór nad badaniami na terenie całej Wielkopolski, ale też na tereny Pomorza, ponieważ w czasach, kiedy nie żył to były lata pięćdziesiąte sześćdziesiąte ubiegłego wieku archeologów samodzielnych pracowników nauki było niewielu w związku z tym mój tato był zatrudniony w 2 instytucjach na Uniwersytecie poznańskim i w Akademii nauk Polska Akademia Nauk wtedy właśnie otworzyła prawda i tych oddziałów prowadzących badania wykopaliskowe na terenie Polski było kilka, ale jak mówię nie było wystarczającej ilości samodzielnych pracowników nauki w związku z tym ojciec sprawował pieczenia wykonawcy Wielkopolskim oddziałem Instytutu archeologii etnologii pan, ale również nad oddziałem szczecińskim i gdańskim no i to były jak Mieszko pierwszy trochę kasy racie karno specyficzny, ponieważ nie Polak tylko Serb Łużyckiej w związku z tym no w czasie wakacji obierze stanowiska, które kontrolował nosiłem rumaków siwym rumaku był to mercedesy to Mercedes przedwojennych kupiony przez ojca za ciężka zaoszczędzone pieniądze jako ówczesna taksówka wyraża Rowana taksówka w Hamburgu no i tym mercedesem objeżdżał rzeczywiście te ze stanowiska i jak mówi na terenie Wielkopolski terenie północnej Polski, a ja z dniem, ponieważ bardzo interesowało to coś się to to co się w ziemi ukrywa no i stąd już jako mała dziewczyna pamiętam badania nie tylko tutaj na terenie Wielkopolskiego wcześniej jeszcze mieszkaliśmy we Wrocławiu ojciec był zatrudniony na Uniwersytecie wrocławskim jako antropolog, ale też kierował badaniami w Opolu na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu i po prostu jako dziecko już zaglądałam do różnych biur wykopanych przez archeologów i pamiętam piękną kolekcję biżuterii paciorków z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, które pozwolono obejrzeć, a nawet niektóre dotknąć, chociaż wiadomo że, że archeolog niechętnie daje do ręki znaleziska prawda nie tzw. niepowołane ręce ręce małe dziewczynki na pewno były bardzo niepowołane, ale także to były dla mnie takie oczywiste, że będę chciała studiować archeologię nic żadnych innych potencjalnych była jednak 1 zakręt po drodze, ale ten zakręt był właściwy spowodowany tym, że czas, kiedy zaczęłam studia nie było naboru co rok na dyscypliny humanistyczne uznano, że historyk sztuki archeologów etnologów prawda jest dusza w związku z tym nie będzie na rok naboru co roku tylko co co drugi rok i właśnie, kiedy ja uzyskał maturę to taka sytuacja się przytrafiła archeologię, że tego roku nie było naboru w związku z tym porządna historia sztuki, a co, a co też skończyłam co chcę, a przy okazji jeszcze była dodatkowo taka sytuacja, że archeologia etnografia te 2 kierunki studiów przez pierwsze 2 lata miały wspólne zajęcia także jestem jeszcze niedouczonym etnologię po drodze, ale wszystko było bardzo bardzo przydatne bardzo potrzebne bardzo sobie właśnie to to Tell ten możliwości łączenia studiów w cenie, ponieważ dałem IOD bardzo wiele właśnie WP uprawianej przeze mnie dzieci nie później już naukowo bardzo się i etnologii przydała historia sztuki się bardzo przydała także bardzo się jak mówię ten ten zakręt mój losu ocenie, chociaż strasznie mi wtedy było smutno, że nie mogę od razu iść na archeologię no ale to ode mnie wymagało ogromnego wysiłku, bo musiałam nadrobić nie można byłoby się na pierwszy rok prawda jest archeologiem musiałem pójść na drugi rok archeologii i nadrabiać pierwszy rok, czyli ja wiem byłam w takiej sytuacji, że w ciągu 1 roku musiał zrobić 1 rok historii sztuki 2 lata archeologii jest były nieustające nauki nieustające egzaminy prawda no ale ale udało się to, że pani miała także w razie ojca w branży to pomagało czy przeszkadzało to sytuacja była tego typu, że wtedy, kiedy ja skończyłem pierwszy w historii sztuki ojciec mój Umar miał wtedy 54 lata zmarł dość nagle na ROR z niestety nowotwór nowotwór żołądka i jamy brzusznej były na tyle zaawansowany, że mimo rozpoznania nie udało się taty uratować, więc oni już tego nie widział, ale nie musi cieszy, że tak powiem, ale myślę, żeby się cieszy, chociaż muszę powiedzieć, że jak powiedziałem ojcu, że chce studiować archeologię czasie powiedział dziecko to nie jest zawód dla kobiety, bo wtedy właściwie większość studentów archeologii to byli chłopcy pojedynczej dziewczyny się gdzieś tam pan plątały takie kwiatki do kożucha, ale właściwie to nie jest zawód dla kobiety, ale widziałem po jego twarzy, że cieszy go ta decyzja, ponieważ moi pozostali bracia mieli raczej skłonności do nauk ścisłych no 1 brat skończył historię sztuki miasto nie do końca tak, ale w każdym razie tylko ja poszłam w ślady ojca i wyraźnie myślę, że że, że go to cieszyło, że chce studiować archeologię właśnie, gdyby pani porównała takie 2 momenty w czasie takim spróbujemy zrobić takie przed hipotetycznym archeologiczną filozoficzne zadanie mamy 1 moment, czyli taki, kiedy pani idzie na studia jeszcze historię albo właśnie na drugi rok architektury to akcja archeologiczna rząd to jest ten pierwszy moment drugi moment, kiedy pani jest dosłownie 48 godzin przed przejściem już na emerytury i porównali byśmy poziom czy stan wiedzy i właśnie pani wyobrażenie o początkach państwa polskiego i przekroczy przeskoczyli do tego dzisiejszego momentu pomiędzy to jest także wtedy, kiedy zaczynałem studia to już był realizowany wielki program badań nad początkami państwa polskiego to był program, który właśnie poseł w środowisku medycznym szeroko rozumiany, bo też włączyli się to bardzo silnie, a może przede wszystkim historycy medaliści, ponieważ zbliżała się rocznica Tysiąclecia państwa prawda wiadomo, że to miało też wydźwięk określony polityczny prawda to trzeba było pokazać, że to co prawda byliśmy od dróg był to były od dawna prawda to już było formowane państwo bez czego podjęto na szeroką skalę zakrojone badania nad grodami wczesno średniowiecznymi, które uważano za ten najważniejszy rodzaj osadnictwa Brada, który może najwięcej powiedzieć o formowaniu się tego tego państwa za zapoczątkował te badania prof. Józef Kostrzewski tak naprawdę, ponieważ rząd wcześniej już doświadczenie w badaniach nad grodami, badając grunt Biskupińskiej ten drugi Skupiński, który badał to jest to epoka brązu wczesna epoka żelaza, ale tam prof. Koszewski testował wszystkie najważniejsze sposoby badań nowoczesne bardzo to były też badania prowadzone przez niego wobec czego metody, które były wypracowane na tamtym nie stanowisko, czyli na razie Biskupińskiej dawało się bezpośrednio przenieść na badania nad grodami wczesno średniowiecznymi co więcej okazuje się, że gród Biskupińskiej też ma fazę wczesnośredniowieczną, bo tam też był we wczesnym średniowieczu też gród wobec czego prawda to się tak jakoś nie zastąpiło i te badania były jednak zdominowany wizją historyków historycy, posługując się dostępnymi źródłami pisanymi wytworzyli jakiś obraz procesów, które miały doprowadzić do uformowania się państwa Piastów rzeczywiście rysowano jako proces długotrwały polegający na przekształcają się społeczeństwa takich wodza polskich prawda tych wspólnot plemiennych prawda żadne miały się z małych plemion tworzyć duże plemiona te duże plemiona dopiero miały prawda połączyć się państwo prawda, że to prawda był taki proces trwający długi czas taki powolny itd. no i tym obrazem, że tak powiem wyposażeni archeolodzy podejmowali badania nagrodach czy zadanie archeologów było właściwie znalezienie dowodów na tezę historyków tak tak właśnie archeologia miał być swoistą ilustracją dla tez stawianych na podstawie źródeł pisanych trzeba powiedzieć, że te źródła pisane są strasznie, skąd te siły cóż my wiemy na temat starszych z wczesnego średniowiecza tek tych właśnie tej doby plemiennej, gdzie Żydach niema prawie nic, bo to te podziały plemienne, które prawda są są nam dzisiaj znane to jest źródło zachodnioeuropejskie tzw. geograf bawarski, który wymienia prawda różne plemiona na ziemiach polskich, przepisując ich odpowiednią ilość Grodów i to właśnie to źródło niejako narzuciło tutaj wyobrażenie o o prawda sytuacji z tuż przed powstaniem państwa przepisują np. równą ilość Grodów ziemi gnieźnieńskiej czy plemieniu, które miałoby tam właśnie na tej na terenie ziemi gnieźnieńskiej żyć nad Poznaniem sobie pozwolić NATO poza sobie może, bo pozwać tylko, że badania archeologiczne pokazały, że Grodów tyle wcale nie było ile jak informuje źródło no nam się wydaje, że źródła historyczne są źródłami obiektywnymi one były pisane też często tendencyjnie, przez które taki sposób, który olbrzym miał czyjej zasługi albo umniejsza to zależało od tego kto kto był inspiratorem takiego źródła i my albo wynikały z niewiedzy osoby, która spisywała takie informacje albo ze złych informacji które, które pozyskiwano, bo przecież geograf bawarski był kimś informowany o tym co się tutaj dzieje wobec czego te informacje były nieprecyzyjne no i ta te badania, które były związane z 1008 państwa polskiego oczywiście przyniosły szereg ciekawych wyników m.in. ładne rozpoznanie Gniezna zidentyfikowanie miejsca, gdzie był gród poznański proszę wyobrazić, że przystępując do badań na Ostrowie Tumskim resort szewski stwierdził, że zapewne gród poznański był na Ostrowie Tumskim, bo na ogrody są tam, gdzie są katedry tak tak takie myślenie kres kościół katedralny to znaczy, że najprawdopodobniej on jest nagrodzie lub w jego pobliżu prawa tak taka była taki sposób myślenia w związku z Sanem rozpoznania prawda tego tego osadnictwa grodowego, które tylko wszystkim oczywiście rację, ale gros poznański był najpierw do szerokości na nim wybudowane katedra może być już takim kierunku poziomym nowoczesnym także w jakim zakresie dobra nieruchomość to prędzej czy później pojawi się tam z wzywania ta tak może tak zestaw rozdaliśmy tak tak no jakaś logika w tym była szkoli wydaje się dosyć specyficzna prawda taka trochę pokrętna ale, ale stąd właśnie tt tt no taki obraz wynikał z tych wczesnych rozpoznań no to jest już akcja przedwojenna Branda prof. Koszewski zapoczątkował badania w Poznaniu w 1930 ósmy roku wojna to wszystko przed przerwała, ale po wojnie w związku z przygotowaniem wielkiej rocznicy właśnie tego Tysiąclecia rozpoczęto badania nagrodach na szeroką skalę nie one przyniosły niewątpliwie rozpoznanie jak nagrody mogły wyglądać wtedy można było się zorientować ogrody są różne, że nie wszystkie są takie duże prawda jak Poznań Gniezno czy Ostrów Lednicki, ale większość rodów to są niewielkie takie prawda miejsca wałem obronnym otoczone i jeszcze nie umiano ich tak bardzo systematyczna owa prawda i na sobie towarze się też, że ten grody plemienne mają też różny charakter, bo część była rzeczywiście grodami zamieszki na za zamieszkanym prawda, że ktoś tam w nich sobie Bytowa jakoś tam wybudował sobie pół ziemianka czy inną prawda inne miejsce do życia, ale część jest nie nie ma śladów stałego prawda użytkowania, więc być może część grodu miała charakter, a czym teraz myślimy o miejsca np. nie skupiającego różnego rodzaju daniny miejsce koncentracji prawda różnego rodzaju dóbr, które mogły stanowić prawda danie prawa żadna perełka nie kopnęła żaden Pieniążek nie spadł do ziemi HH jedno 100 odniósł się do 2 bywa bywa też ale, ale te dobra to były przede wszystkim dobra, które się dało spożytkować bezpośrednio co znaczy to były były było jedzenie przede wszystkim różnego rodzaju, że oferuje także tak, ale chodziło o to, że dzięki dzięki takiemu zgromadzeniu tych też tych dóbr do bezpośredniej konsumpcji można było się pokusić o utrzymanie tych, którzy nie wytwarzają, czyli karmić elity wojów najpierw wojów wojowie będzie potrzeba oczywiście elity się przy tym też wytwarzały to był właśnie taki ten czas formowania się elit, ale też było potrzebne zbrojne ramię komórka dla komuś, kto sprawował funkcję wodzowskie, ale chciał je przetrzymać dla zbudowania dynastii prawda nowo w czasach plemiennych jak możemy sądzić ten przywódca był wybierany przez ogół wolnych mężczyzn i od ich, że tak powiem widzimisię zależało od ten wódz był był akceptowany i dalej prawda tutaj uznawany czy też, gdy przyszedł inny lepszy bardziej skuteczna ustąpić musiał wystąpić w pani profesor, kiedy mówimy o początkach państwa polskiego czy w ogóle początkach jakiegoś państwa właściwie używamy takich narzędzi po, że bardzo współczesnych nam do mierzenia czegoś co no jest trudno mierzy aż trudno tak bo, żeby zadać odpowiedź na pytanie czym jest państwo mieliśmy różnych teoretyków prawda politologów, którzy mówili państwo to znaczy to, a tymczasem jesteśmy Niewiem 1000 lat wcześniej czy jeszcze kiedy mówimy o innych nacji ach tak jeszcze wcześniej właściwie, kiedy w, jaki sposób powiedzieliśmy, że coś zaczyna coś się kończy coś się przeobraża coś innego trzeba powiedzieć także ja już mówi wcześniej mówiłem historycy gabinet tacy obrażali to jest takie długie dochodzenie do do tego można sobie nabiorą rozumu zechcą się poddać pod pod władzę 1 tylko człowieka tymczasem z badania archeologiczne wynika, że to wcale tak nie przebiegało zbyt tanie ekologiczne wynika na to wynika, że było to po prostu gwałtowna zmiana to gwałtowna zmiana właśnie od dlatego mówiłam o tym, gromadzeniu dobra i możliwości karmienia dłużników, ponieważ najprawdopodobniej Mieszko pierwszy, a może jego ojciec dokonali zamachu stanu, a po prostu zawłaszczyli teren gwałtownie my to archeologicznie widzimy w ten sposób, że on dziś bardzo zaludnione południowo zachodniej części Wielkopolski nagle pustoszeją grody są palone są ślady Brada pożarów Sąsiady jakiegoś jakiegoś gwałtownego wydarzenia i zaczyn, a zaczyna się coś nowego cześć centralnej Wielkopolsce właśnie w tej ziemi gnieźnieńskiej, która wcześniej wcale nie była taka trudna były duże odległości między między osadami między takimi ośrodkami typu wiejskiego, ale również między ogrodami, bo między takim gradem raczej koło Ostrowa Lednickiego, a Gnieznem jest jednak tam jeszcze kilka kilometrów rodzaj były rodzaj właśnie w ogóle nie, a nawet powiedziałbym pewnej pustki osadniczej i nagle ten teren w archeologii wykazuje wyraźne ożywienie także zaczynają te osady pojawiać zaczyna się coś budować prawda podczas gdy tamten teren pierwotny ten teren właśnie nad Odrzański upada i to jest podstawa do sądu dla nas współczesnych archeologów w przeciwieństwie do tych sprzed lat, które mówiliśmy, że nastąpiła gwałtowna zmiana, że prawdopodobnie właśnie Mieszko pierwszy, a może jeszcze jego ojciec zdecydowali się na zawłaszczenie tej centralnej wielkopolskiej zbudowanie tu swojej domeny tu to miał być ich teren wyjściowy wypadowej do kolejnych aneksji, dlaczego tu no myślę właśnie, dlatego że nie było tutaj silnego oporu prawda takiego Radia nie mogli tutaj sobie spokojnie prawda rok rozwinąć swoje swoje panowanie wzmocnić zasiedlenie, bo mamy też dowody na to, że ludność została przesiedlona z tych terenów dawniejszych prawda tych nad odrzańskich do Wielkopolski czeka wczesna operacja Wisła taka wczesna operacja Wisła mamy tutaj takie nazwy jak Prusy co to znaczy o ludzi ludność z terenów tzw. polskich zawłaszczona i jej dziecka osiedla na Morawy prawda jakiś tego typu nazwy Pomorzany prawdopodobnie ekspedycja ruszyła Noteć ludność wprowadzono osadzonych w centralnej Wielkopolsce po to, żeby ją gospodarczą rozwinąć wzmocnić, żeby władca miał oparcie do kolejnych lekcji ani lepiej eksploatować tam, gdzie są no na tamtejsze możliwości komunikacyjne chyba nie on strasznie dużo roboty mamy jakąś ludność pojmano teraz rozpędzić tor róbta, i odkładaj to dla nas my przyjdziemy i weźmiemy jakąś działkę o unikaniu nie byli już przebywa teraz przyszedł im daleko daleko tam dzieci się od początku się osiedlić wyhodować jakiś się osiedlić wykonujecie to wtedy przyjdziemy podziałkę nie to oczywiście było potrzebne to było potrzebne ręce do pracy po prostu, bo jeżeli mamy teren stosunkowo słabo zaludniony prawda, a nadających się do uprawy nią jako Polska nie jest może Ney najlepsza jeśli chodzi o gatunki gleby prawda to nie są Kujawy żyzne prawda więc, tym bardziej ale, ale jest to tereny w centrum bezpieczny dalekiego proszę względem względem niebezpiecznych sąsiadów państwo przemyśleli na południu cesarstwo niemieckie na Zachodzie prawda tu prawda wiele Małopolska prawdopodobnie zawłaszczona przez przez być może wcześniej wielką Mora wiec Komorowski państwo, ale pewno przemyśli tam mieli jakiś prawda związki z tym terenem w każdym razie eksploatowali pewnie ten teren Śląsk też dopiero właściwie pod koniec mieszka życie mieszka pierwszego Śląsk został przyłączony do do jego państwa, więc po prostu te tereny były były jednak no jakimś zagrożeniem myślę, że to sąsiedztwo nie tyle terenu sąsiedztwo było w jakim stopniu zagrożeniem i tu było spokojnie na Nizinie wielkopolskiej było spokojnie można było się myślę z pory orientować, gdyby było jakieś zagrożenie jakieś niebezpieczeństwo i próbować przełamie się bronić prawda, więc myślę, że ten teren, chociaż jak mówienie specjalnie może urodzaj inny, ale na potrzeby codziennego bytu odpowie skromnie, ale czysto skoro tak to prawda no dobrze i tu się ten Mieszko osiedla gwałtownie czy rozumie wykorzystał to, że jacyś ludzie sobie mieszkali pyta czy ja myślę, że ośrodki władzy myślę, że on po prostu nie musiał chyba przejąć w jakim stopniu schedę po swoich przodkach, ponieważ ceniono sobie starożytność rodów zawsze prawda, że odwoływano się do przynajmniej w tych miejscach, o których wiemy że, że zawsze sięgano do do przeszłości do znaczenia przodków i w związku z tym brud zyskiwał na dale rozumie, że na nią mieszka jego ojciec dziadek pradziadek nie pochodzili stąd głowili jak tego jest ze Wschodu nie tego nie wiemy zupełnie tego nie wiemy co byśmy znaleźli no ale trzeba pamiętać, że to co my moglibyśmy znaleźć to jest to są pozostałości po i po ich szczątkach doczesnych broniła się jakieś służby bili albo jakąś tablicę pamiątkową jednak tego aż do zbudowali ziemian Chodzieży i ziemian zbudowali na pewno niejedno, ale niestety nie nie podpisali się tu też dynastia ma dynastia była ważna to myślę, że ja myślę, że dnie to nie jest kwestia dynastii to jest kwestia znaczenia rodu to jeszcze jest chyba struktura wodzowska jak my tak nazywają czy ktoś kto, kto jest przywódcą ze względu na swoje zasługi na zasługi swoich przodków to jeszcze nie jest dynastii on mógł być w każdej chwili wyłączony mógł być w każdej chwili prawda zamieniony na kogoś innego, jeżeli się nie sprawdził być może coś jest ile będzie o tym, kogo w myszy zjadły, jeżeli sobie przypominamy o Popielu pamiętam w popiele najgorsze jak jego decyzja była właśnie no prawdopodobnie właśnie się sprawdził jako jako przywódca poniósł klęskę w związku z tym dlatego deratyzacji deratyzacja to co liczyć te myszy to nie tkwi to jest mój domysł oczywiście ale kto wie czy w tej legendzie nie nie jest Mieszko Mieszko Mieszko Mieszko to dla tych szkół było nie wiemy nie wiemy nie wiemy było wiemy na pewno był 1 nie przepraszam niejeden przecież był jeszcze mieszka drugi prawda imię imię było dynastii używany, ale skoro skoro Mieszko pierwszy zapisał się dla historii, więc kto jeszcze jakiś, ale już wcześniej nie było, a nie to zawsze fascynowało, że jest jakiś punkt początkowy czegoś i oczywiście od tego punktu co wiemy czegoś nie wiemy, ale nie troszeczkę było co wcześniej ona ze ściekami, a skoro wnioski o coś działo się, jakie ślady pozostałe pozostają nikłe ślady tak z ryzykiem smok wawelski się o szczątkach znać to jest akurat takim dla nas o tyle trudny czas do badań, że właściwie obrządek pogrzebowy wówczas panujący obrządek ciałopalne trochę utrudnia powiedzmy tutaj odpowiedzi na szereg bardzo nas frapujących pytań m.in. dlatego że ten obrządek nie tylko polega na tym, że w erze palono zmarłych na stosie, ale jeszcze na terenie Wielkopolski dodatkową składano ich do ziemi w sposób przez nas nieuchwytny nie ma po prostu pozostałości po po cmentarzysku ach, ciał palnych tak jak wcześniejszym okresie prawda po srebro są to jest mnóstwo kultury kultura Łużycka jest cóż to jest to jest czas, w którym mamy mnóstwo cmentarzysko jest lepiej znana cmentarzy niż osad prawda także mamy wyraziste prawda jest za prawda zmarłych tam, gdzie padł tego woli nie prawnikiem musiał być jakieś miejsca grzebalne tylko, że sama forma składania szczątków do ziemi jest nieuchwytna metodami nam dostępnymi w epoce brązu we wczesnej epoce żelaza jeszcze w okresie wpływów rzymskich tam, gdzie stosowano ciało palenie z szczątki zmarłych składano do naczyń razem z nimi jakieś ozdoby to nas wszystko wtedy ustawia w czasie prawda pewien monarcha to jest taka Itaka taki typ naczynia to znaczy to jest prawda też starsze pokaże las, bo ta forma jest charakterystyczna znajdujemy na osadach tak, by tam natomiast tu mamy do czynienia prawdopodobnie z obrządkiem pogrzebowym nie, który polegał na być może rozsypywaniu spalonych zmarłych prawda, że w kostkę należną nos znajduje się trochę kostek tego, że jak ona jest bez kontekstu to no teraz metodami może tymi precyzyjnymi przewodniczę, by się to lepiej dało jakoś w czasie osadzić zwrot, ale no, ale jak jest rozsypany na polu to Niewiem czy ten rok należał do tego rozsypane go czy do zupełnie kogo innego prawda i takie właśnie takie na my już już to to było dosyć takie ciekawe zjawisko w ogóle samorząd pogrzebowym, bo od bardzo bogato wyposażone grobów ciałopalnych w okresie wpływów rzymskich pod koniec tego okresu zaczyna się coraz rzadziej wyposażać zmarłych oni są, ale nadal prawda w jakim znaczeniu pochowanie, ale już nie nie daje im wymienią wiele dobrych notach daje im się prawda żadnych prawda paciorków, a nie zapina ani niczego po prostu kości się wsypuje to jeszcze wydaje się w pod koniec tego okresu w okresie wędrówek ludów prawdopodobnie nawet stosowano dosyć wybiórczo to co składano do ziemi to moi nieżyjący kolega prof. Tadeusz Markiewicz zauważył, że przede wszystkim w tych grobach późnych jest bardzo niewiele kości, ale że nie są wzięte z każdej z każdej części spalonego ciała trochę z szczątków fragmentów kości nóg od od nóg idą ku ku głowie prawda, ale są tylko jakby wybrane części, jakby symboli, za które miały symbolizować tylko tego tego całego zmarłego, czyli pasy pars pro toto natomiast pozostałe szczątki być może został były rosła z Rosji śpiewane być może też rzucania dowody tak jakby chciano je oddać żywiołom wodzie powietrzu ogniowi, a ta fantazja archeologów tam na no ale swoje fantazje archeologom, ale prawdą jest niestety te te późne prawdę pochówki ciałopalne zawierają taką malutką karteczkę szczątków tymczasem wiemy o około 2 kg na stan powinien pozostać po tym, ciało paleniu, więc tak tak takie jakieś dziwne historie i przez to mamy trudności z prawda no może po prostu recykling następował jakiś im to właśnie recykling do ziemi jak mówi od wody, ale może recykling do niewielkich nasz narzędzi istnienie kości chciał spalony się nie nadają do nie są kruche może nie wszystko palili no SI to już to już pana, bo na wyobraźnię oczy powiedzieć od no wie pan czasami no w starszych okresach bywały takie takie sytuacje że, że zagra u siebie trzymać miseczkę tak, ale do nas ze Śląska nocy tak, owszem, tak to to są to są najczęściej pokonanego wroga prawda, o ile wiemy oczywiście ale, ale oczywiście że, że ludzie ludzie bardzo czasami no, więc dziwacznie dla nas niezrozumiale traktowali mnie z prawda to co pozostało po przodkach, ale to już to już jest rzecz, która by nie znikniemy, bo bo, bo nie mamy nigdzie nigdzie powiedzmy twardych nad opisów, które by nastrój opisów nie mamy śladów też nie mamy śladów nie mamy mamy mamy tylko pojedyncze takie ciekawe bardzo pochówki, jeżeli oni jeszcze można kilka mianowicie to co nazywają nazywa się nazwa tych cmentarzy jest nazwą zaczerpniętą z 2 takich stanowisk z danych na terenie za Odrzański na terenie Niemiec dzisiejszych to są pochówki typu ALT byliśmy na 1 pierwsze to są takie 2 cmentarzyska, których zorientowano się, że zmarłych chowano i spalonych w namiastce domu to są Niemcy to nazywają pięknie Ng dziś to ten jest, czyli zagłębione domy zmarłych i to jest po prostu coś co w ziemi przypomina pół ziemianka jest w kod grobowiec i wielkości prawda takie niewielkie ziemianki dosyć mocno zagłębionych w ziemie, iż tam z archeolodzy znajdują znajdowali spalone szczątki ludzkie i jakieś kości prawda ceramika Szady, jakby uczty prawda pośmiertnej takie takie jest jest możliwe, że po prostu w tym okresie starszych z czego 7 Leszek mówimy czy po okresie wędrówek ludów że, że być może mamy do czynienia z takim takim właśnie obyczajem, że zmarły, zwłaszcza ważny był, jakby uczestniczył już jako nieżyjący w tej w tym tym tzw. naprawdę obyczaju przejścia prawda, że był tu już nieobecny, a jeszcze obecnie, ale fantazja to co etnografowie ZL takie takie mają prawda tutaj do doświadczenia obserwacje czy on jeszcze uczestniczył wśród żyjących, ale już jako nieżyjący później go po prostu palono i w tym domu zasypywano już myślę sobie tym co pani powiedział wcześniej, bo pytam, dlaczego Wielkopolska co takiego w Wielkopolsce pań powiedziała, że to było takie w miarę bezpieczne miejsce było trochę oddalone tak od różnych ale, żeby wiedzieć, że jesteśmy równomiernie czy trochę oddalenie tych różnych rzeczy na to trzeba to w jaki sposób zweryfikować trzeba powiedzieć, ale tonie tonie to nam się dzisiaj tak wydaje, że siedzieli po lasach nic nie wiedzieli o otaczającym go i świecie dobrze wiedzieć przede wszystkim, dlatego że Wielkopolska jest terenem dobrze uwolnionym przynajmniej była umówmy się, że dzisiaj to już są w tempie kasacji, ale on dziś prawda tutaj też rzeki które, które przez Wielkopolskę płynęły były skomunikowane dobrze z południem północ co prawda Warta w 2 jest do Odry prawda doprowadzała rada na morze nasze i ludzie, którzy wsiedli jakąś Łódź gdzieś np. no w Poznaniu to sobie to warto mogli dopłynąć do Odry, a stamtąd sobie dopłynąć do Bałtyku Jeszka ich złapać mówi panowie, gdzie tam są mieszka ich Śląska 8 Śląsk jedno 100 km dobra oferta zapisy, a Niemcy, a Niemcy to 200, a dobra, ale po to jest do Poznania tak jest, ale potem, że po tych rzekach podróżował no również z Bałtyku w głąb lądu i ci ludzie przywozili różne atrakcyjne dla mieszkańców towary, a to pięknie zdobione naczynia Pomorski to bursztyn prawda to jakieś prawda grzebienie kościane wytworzony, w jakich pracowniach na Wolinie np. a w zamian za to dostawali od zostawali zwierzęce futra dostawali rzeczy, które były tam rzeczy potrzebne jak przyjechali przywieźli osiedli wieczorem przy piwie byle jakim pewnie szybko ważony, ale mogli usiąść i snuć opowieści o świecie o tym gdzie są ciecze dzieci kupcy wędrujący byli co słyszeli co widzieli jak co robi jak się z tego korzysta prawda i to jest po prostu no taki my taki naturalny sposób wymieniania wiedzy o otaczającym świecie kupcy w tamtych czasach niektórzy podróżowali na bardzo duże odległości jeśli już mogli przewozić wieści nie tylko z Bałtyku i Skandynawii, ale z Europy zachodniej też co przemyśli tych informacji o nim, że jej Niemcy nie mieli mieszkania nie no właśnie terenie zdecydował o wymierzeniu w przemyśle rów przechodziły te informacje Stern Niemcy nie jest przychodziły te informacje myślę, że w jakimś sensie przez Małopolskę też Rusi, owszem, przychodziły z różnych stron i to prawdę można było sobie wyobrazić co się w świecie ówczesnym dzieje to to nie świat zamknięty ani ludzie tutaj siedzący nie część siedziała nieustannie w 1 miejscu, ale ci, którzy mogli to nie musieli to co do 100 się chyba jednak komunikowali a w jakim języku komunikowali stary słowiański chyba tak chyba tak jeżeli, jeżeli z Niemcami byli tłumacze w tych czasach służby tłumaczy i byli tacy co znajdzie obydwa języki i to nawet tworzono Glassa i już się, czyli takie właśnie rodzaj podpowiedzi co w tym języku znaczy to to wiemy o tym, we dla Europy karolińskiej oczywiście, ale myślę że, że brano ze sobą ludzi znających lokalny język, a mieszka potrafił pisać nie chyba nie nie chodzi do szkoły ja, choć mieszka chyba nie potrafił pisać, ale w momencie, kiedy zdecydował się na rządzenie centralną polską Wielkopolską prawda to mamy pośrednie dowody na to, że w jego otoczeniu znaleźli się ludzie, którzy umieli czytać pisać, by to oczywiście duchowni to jest kwestia związana z przyjęciem nowej wiary czy byli tutaj jego otoczeniu po prostu duchu kapłani prawda którzy, którzy no musieli umieć czytać pisać nie musieli umie sprawiać liturgie i na pewno też na ówczesnych duchownych, zwłaszcza na biskupie spoczywał obowiązek prowadzenia szkoły, a patrząc z perspektywy 1000 lat to był dobry pomysł przyjęcia chrześcijaństwa myślę, że tak gotowe są też jako myślę, że tak myślę, że tak, dlatego że znaliśmy się z w świecie ludzi w ludzi nowych kształcących się i wykształconych, czyli staliśmy się literaci byliśmy wcześniej ich literacki mówi pani pani profesor historii, a nie teraźniejszości historii takie bowiem zdecydowanie zostaliśmy czytać znowu wzoru przestaliśmy się też to trzeba powiedzieć, że ubywa ubolewanie, że rzeczywiście komunikujemy się nowoczesnymi metodami, ale może to jest powrót do czasów mieszka pierwszego i opowie korzeni do korzeni do opowieści, bo wtedy się sieci opowiadało nie czytało się go opowiadało długie wieczory zimowe trzeba było jakoś spędzić prawda wobec czego gromadzono się pewniej i i głowa rodu po pierwsze, przypominała prawa przypomina obowiązki przypominała wielkie czyny gęsta, które były później spisywane zresztą w Europie jest szereg takich właśnie źródeł, które nazywamy gesta, czyli właśnie opowieści o tych o tych od tych wielkich czynach ważnych ludzi myślę, że takie opowieści na dworze mieszka były na pewno też częścią częścią rytuałów częścią zachowań tak jak dla Skandynawów były to prawda las sagi tak, które wpisano późno, ale które miały wczesne korzenie jest to zwyczaj chyba taki też no nie pamiętano, by w przeszłości, gdyby nie opowieści o tym co się kiedyś zdarzyło prawda to była część bardzo ważna budowania tożsamości myślę pani profesor co po pani, by jeszcze chciała wykopać, a to co ja chciałem chce, by go będzie chciał, że moi uczniowie wykopali, bo ja już teraz sprawuje nad nimi duchową piecze ale gdyby pan jeszcze gdyby do wyłapania mam siły energii wystarczające, żeby się jak państwo, ale z takiej liście panie co jak chociażby Kopacz chce, by chciał wykopać co powiem, że do pełnego obrazu grodu poznańskiego z czasów wczasach Piastowskich brakuje 1 elementu, który bił się bardzo podoba mianowicie baptysterium pani powiem kogo trzeba wykopać, żeby dobrze było to chętnie nie jest pewne doświadczenia baptysterium po prostu takiego rzeczywistego istotnego elementu, który powinien towarzyszyć katedrze, jeżeli urządzenia szczelnego nie było wewnątrz katedry no nie wiemy tego, bo badania na tego nie wykazały tak tak do końca z wyjątkiem tego prawda miejsca, które się pod katedrą poznańską uważa zapisach szczelną, ale w takim dobrze funkcjonującym w ośrodku Biskupin powinno być jako osobne pomieszczenie albo osobny budynek powinno być baptysterium, czyli miejsce prawda chrztów prawda takich uroczystych prawda wydarzeń które, które było, jakby osobnym pomieszczeniu osobną taktykę PiS-u trudno zwyżkę PiS-u, ale coś co ma charakter zapisy ze stale zainstalowane ambasadę szczelnym, gdzie przeprowadzano tego KT hummer na od właśnie jego stanu w grzechu pierworodnego poprzez chrzest bierzmowanie i Eucharystii, bo to był taki cykl 313 kwietnia to, bo 3 w 1 takie baptysterium Europy zachodniej znamy wczesne baptysterium z prawdę z terenów i tutaj Bałkanów, ale także oczywiście czytali wydaje mi się, że że, jeżeli nie z czasów Mieszko owych to czasu trochę późniejszych takie baptysterium, by się w Poznaniu przydało, czyli pewnie czeka gdzieś tam na panią albo na mam nadzieję tak że, że takie baptysterium funkcjonowały ktoś się od kopie i radar i powie kobieta miała rację nie może kobieta geo radar tego nie wykaże, dlatego że geo radar w takich miejscach jak jak gród wielokroć wielu raku użytkowane intensywnie prawda przebudowywany przez wiele wiele lat jest przez kilka stuleci Mattel niemiłą cechę, że wcześniejsze struktury pokrywają różnego rodzaju destrukt ty w późniejszych budowli, bo nie wybierano przecież budynku, jeżeli się zniszczył do cna do fundamentu tylko po prostu to co było użyteczne nieprzydatny nie uda nie nie można było ponownie użyć jakiś prawda cegły prawda czy czy 1 budulca to w tym rozsypywał no po prostu warstwę, podnosząc tym sposobem jeszcze poziom poziom terenu, bo powiem panu, że miejscami myśmy się dokonywali do do tzw. salce na głębokości 6m, czyli przynajmniej 6m w niektórych miejscach Ostrów Tumski narósł był nam do współczesności, więc to są to są te warstwy właśnie rozsypie skowyt i one tłumią sygnał i przez to nie ma ma nie mamy mamy niejasny obraz nie wiemy po prostu nie może wkopać 6m dół potem w lewo wprawo no może do tego trzeba wziąć łopatę mówi archeologa tutaj można można, a myśmy się okopywać ale, ale zarówno na rok mamy tym można ich lokali co są metody inwazyjne AG rada jest metodą nieinwazyjną u in wozy FR czasami bywa po inwazyjną rzeczywiście w, kiedy jego efekty się sprawdza jednak łopatą mym 1 słowem łopatą archeologa jest tym podstawowym narzędziem odkrywania naszej przeszłości bardzo dziękuję pani profesor państwa moim gościem była pani prof. Hanna skoczka kręcą, której do pełni szczęścia brakuje baptysterium na Ostrowie Tumskim tak wydział archeologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dziękuję serdecznie pani profesor dziękuję również panie redaktorze dziękuję państwu informację Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwudziestej trzeciej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: INTERLUDA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA