REKLAMA

Rząd przeznaczy 600 tys. na badania dotyczące dzietności Polaków. Czy czegoś wciąż nie wiemy?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-08-30 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie zdanych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale 2020 roku w Polsce rodziło się 88 000 dzieci to prawie 3000 mniej niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego i od 12 000 mniej niż w roku 2017 no i rodzi się oczywiście pytanie czemu tak się dzieje skoro 5 już chyba lat jest realizowany program 500 plus, który miał pomóc we wzroście dzietności wśród Polaków właściwie sami rządzący przyznają, że chyba tego celu Rozwiń » ten program nie spełnia ale, ponieważ nie chcą powiedzieć, że w związku z tym bardzo kosztowny program to jest ponad 40 miliardów złotych z budżetu państwa rocznie, że ten program jednak no nie jest bez sensu, więc się tłumaczy, że on po prostu po bardzo pomógł i to na pewno jest argument słuszny argument pomógł po prostu rodziną żyć bardziej godnie, a w niektórych domach zapewne zniknęło coś się nazywa ubóstwem no dobrze, ale co w takim razie można zrobić, żeby ta dzietność Polaków się poprawiła jest z nami teraz pani Irena Kotowska profesor zwyczajny w Instytucie statystyki demografii szkoły głównej handlowej w Warszawie Pani Poseł kieruje tam zakładem demografii jest przewodniczącą komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry na początku chciałbym skorygować nieco informacje, które pan przekazał można filiach, albowiem oraz na stronie SGH pani prof. Markach powinna rzeczy nadal pracuje w Instytucie statystyki demografii, ale jestem profesorską emerytowana jestem nadal członkiem komitetu nauk demograficznych, ale cieszcie się, że mu mieniu ten komitet trwają przewodnicząca ja po 2 kadencjach ustąpiła została wybrana nowa przewodnicząca pani trochę Elżbieta Gołata Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu krótko mówiąc rodzina jest HBO co musi porozmawiać ze swoimi kolegami z działu IT, żeby aktualizował stronę na ZUS, a więc ile z nich to niebawem natomiast wróćmy do głównego masowo to znaczy do tego, że martwimy się na to, że dzieci się grać mało i coraz mniej na to ile dzieci się raczej wpływa nie tylko jak część kobiet decydują się na to o porozumieniu z partnerami NATO, żeby mieć dzieci, ale także ile kobiet jest i wyznaczy, jaka jest struktura liczba i struktura kobiet wg wieku ustawowym przedziale wieku rozrodczego 1549 lat mamy taką sytuację w Polsce ma się szybko nie zmieni, że liczba ma to potencjalnych matek będzie nam się zmniejszą zatem musimy się liczyć ze stawki, lecz było żacy natomiast to nad Chinami, ale że to, że pytam mniejsza liczebnie rząd tak kobieta rodziła dzieci częściej innej właśnie wówczas mówimy o tej dzietności, a tym, że mieli liczne kobiety bardzo by nam zależało, żeby one częściej decydowały się radni z partnerami na dzieci i wówczas ta dzietność mogłaby nam nieco wzrosnąć o czymś co może spowodować spadek urodzeń będzie miejsce natomiast to, że mieliśmy drgnięcie, że tak naprawdę tendencji spadkowej, a mianowicie wzrost urodzeń 2016 siedemnastym roku od demografii w jej polityce Her społecznie wiedzieli, że zmiana może być zmianą krótkotrwałą, bo mamy wiedzę o tym jak reagują ludzie rodził się potencjalnie robicie na różne rozwiązania, zwłaszcza transfery finansowe ten efekt jest zwykle krótkotrwała no i takim efektem mieliśmy do czynienia w Polsce badanie ich oczami pani komentarz właśnie z tego okresu, kiedy to ówczesny minister wiceminister rodziny i pracy pan Bartosz Marczuk właśnie taką satysfakcję, bo zatem program odpowiada w ministerstwie pisał mamy 403 000 urodzeń w roku 2017 do 500 plus nikt już nawet nie marzył o przekroczeniu tej bariery no i wtedy właśnie pani pisała cieszę się ze wzrostu liczby urodzeń, jaką obserwujemy w latach 1617, ale nie można zgodzić opinią, że to trwała zmiana tendencji nie ma żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że zawdzięczamy programowi rodzina 500 plus przywołuje to m.in. dlatego, aby postawić właśnie kolejne pytanie no bo skoro właśnie mamy znakomitych naukowców, którzy rozumieją procesy demograficzne skoro właśnie mamy komitet nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk czy katedry na bezdechu no to właśnie jak jest sens, aby ministerstwo rodziny pracy i polityki dzisiaj atak taką informację właśnie poznaliśmy przeznaczało 600 000zł na badanie no i ma pytać osoby w wieku 1840 lat styl życia wyznawane wartości życie zawodowe rodzinne plany prokreacyjne na podstawie tej ankiety ma wyciągać wnioski co zrobić, żeby poprawić sytuację demograficzną to nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na profesjonalne badania profesjonalistów no ja tak uważają, że Mané mamy pewne rozpoznanie mamy jest o tym jakie jakie są Darię, bo mówimy o barierach dzietności albowiem, gdy pytamy ile młodzi Polacy chcieliby dzieci mieć to ta liczba jest większa niż to, a ciało potem obserwujemy w rzeczywistości, czyli występujemy tam nazywanie taka luka dzietności nazywamy to nie zaspokaja to lokal związana nie zaspokajamy aspiracjami zamierzeniami rodzicielskimi i jest jeszcze 1 sprawa my jako zespół Instytutowi, ale do którego, w skład którego wchodzili nasi koledzy bardzo nie środków uczestniczymy w wielkim międzynarodowym programie od proroctwa, a 2000 roku 2000, które właśnie zajmuje się zmianami zachowań dotyczących rodzinnych dotyczących rodzicielstwa w relacji między poszczególnymi generał chciał, ale także relacji między kobietami mężczyznami wielu, gdy takiego badania w ramach tego programu Międzynarodowego zrobione w 20001011. i 201314 mieliśmy rozpoznanie sytuacji w tym czasie także potwierdzenie pewnych hipotez, które znamy z badań w innych krajach liczyliśmy na to, bo to była los zamierzeniem realizacji 3 rond na tej samej rundzie, że będą to na tej samej próbie respondentów, czyli walczyliśmy jak i czasie zmieniający zachowania niestety nie udało nam się zdobyć się rok w Polsce na trzecią rundę, a w 2018 roku, ale teraz przygotowujemy się do nowej odsłony lanie mówi, że badania nie są potrzebne, odpowiadając na pana pytania mówi, że dobrze jest skorzystać z wiedzy doświadczenia zespołów, które takie badania są zaangażowane ministerstwo chce robić swoje badania i ja co robią co liczyć uważają być może na stół nie jest wystarczająco dobre czy mamy też trochę inne opinie na ten temat sąd należy badać, jakie są, jakie mogą być przez zmiany zachowań natomiast mu może to chodzi o to jak ten, który zleca badanie za nie płaci tak skonstruuje ankiety, bo to właśnie ma być jakiś rodzaj badania ankietowego no ja, żeby wyszło tak jak ma wyjść no ja mam nadzieję, że stąpają po te i to badanie ankietowe, które realizowaliśmy zgodnie ze standardami międzynarodowymi ten ważny, żeby potem porównywać co się dzieje w Polsce z innymi krajami głównie europejskimi mam nadzieję, że część zaproponowanych pytań oni w tych ankietach oni wykorzystają bo gdyby jeszcze inne pytanie inaczej zadać podstawowe pytania to by było jeszcze trudniej mówić o porównywalności ustalenia, ale Szcze uczuciową wagę na 1 rzecz po dyskutujemy o tym spadku liczby urodzeń w Polsce od spadku dzietności dla Polski, ale mamy zmiany, które napawają pewnym optymizmem albo inaczej potwierdzają to, o czym my mówimy, a mianowicie od 2014 roku rośnie dzietność niektórych dużych miastach, gdy patrzymy na wskaźniki dzietności o wartości 1 i 5 jest taką wartością graniczną poniżej mówimy o niskiej dzietności, gdy wskaźniki dzietności powyżej Kima dzietności miarką nie mówimy już o niskiej dzietności i 2019 roku w Warszawie Gdańsku Krakowie Poznaniu we Wrocławiu są czynniki były powyżej 15 tutaj wyróżnia się Gdański Warszawa rozwój branż mieliśmy 16 w Warszawie mieliśmy też 1 się także, ale byli też mówią, że to uczelni co oznacza 16 średnią liczbę dzieci przypadających na kobietę w wieku rozrodczym, a nie wierzę w 2 między 2 odbędzie się to mówimy, że mamy zastęp zapewniana zastępowalność pokoleń znaki kolejne generacje co na liczną na bardzo nam zależy, żeby wyjść z tej go przedziału poniżej 15 czerwca niska dzietność to się o tym przekłada na zmiany struktury wieku przede wszystkim właśnie dlatego niskiej liczby kobiet, które mogą mieć dzieci no i teraz w czasie pot i zmiany to jest tendencja jest obserwowane od kilku lat ona potwierdza to, o czym mówimy od lat, że przede wszystkim trzeba myśleć o nie tylko o bezpieczeństwie ekonomicznym rodzin co jest związane z pracą obecnością obojga rodziców na rynku, ale także myśleć o rozwiązaniach dotyczących elastyczności pracy, a przede wszystkim dostępności usług edukacyjnych opiekuńczych, gdy patrzymy na te urządzenia właśnie w dużych miastach to są urodzenia przede wszystkim szef mafii szacuje posądzić o pracujących to są te mają ci rodzice na ogół pochodzą grupę wykształcenia wyższego Wiśle jego dostęp do tych świadczeń do tych usług jest lepszy no to jednak wpływa na decyzje rodziców co prawda, ale właśnie my właśnie czy 1 pozwoli pani, że to pytam, bo ja oczywiście nie nie prowadzę żadnych badań, jeżeli to jakiś obserwacja ze względu na wiek moich dzieci to mogę właśnie powiedzieć że, że mógłbym również i patrząc na ich życie ich środowisko postawić taki właśnie pytania czemu się nie decydują na więcej niż jedno dziecko albo czasami w ogóle i raczej mówię to nie jest żadne badanie, bo nikt, ale nie mówią, że chodzi o złe warunki mieszkaniowe niskie zarobki, czyli czy brak dostępności żłobków przedszkoli, choć wiadomo że, że że, że to jest jakiś kłopot raczej finansowy tylko mówią trochę nam się nie chce po prostu ja ja raczej bym się na 100 analizował tą zmianą aspiracji życiowych to otrzymamy inne zmieniają się głodnym pokoleń tego tego czynnika nie można ignorować zmieniają się oczekiwania to pierwsze co do tego jak ma wyglądać rodziców oczami co robić coś w życiu, ale także zmieniają się oczekiwania dotyczące tego co w co chcemy zapewnić dzieciom, jakie jak jak widzimy przyszłość dzieci jak widzimy nasze zobowiązania wobec dzieci w sensie nauki w sensie właśnie dostarczenia im odpowiedniego standardu życiowe da to, że ja nie mówię, że ten czynnik nie ma znaczenia, ale generalnie bardzo silne znaczenie mają inne czynniki związane z kosztami ponoszonymi przez rodziców, ale nie tylko kosztami bezpośrednimi, czyli kim nakładami finansowymi na oddanie dzieci, ale tymi kosztami pośrednimi niższych kosztów pośrednich te związane z możliwością rozwoju zawodowego bywają, ale też duże znaczenie mające czynniki, o których pan wspomniał, że ja chcę pani nazwała się i mnie no bo mają przynajmniej jedno dziecko prawda natomiast jest kwestia tego, że mają świadomość trudności w pewnych swoich planów czytam oczekiwań w związku z tym nowość, która zniechęca to jest tak dużej, ale stopami o 3 przypadkach takich pojedynczych, a to jest w skali całej populacji pytamy ile chciał panie są dzieci to pamiętajmy, że ta deklarowana liczba jest wyższa niż to Romany jest jak nie przeszkodzą jest jeszcze 12 czynniki, jeżeli pan to są to muszę konkluzją bardzo proszę o zdrowie przeszkody zdrowotne są coraz odgrywają coraz większą rolę i to mi tylko dlatego trzeba tę decyzję o dzieciach są podejmowane co później żądać przesuwa się też, gdzie problem cele generalnie stan zdrowia ten stan zdrowia prokreacyjnego populacji jest coraz gorszy i w ogóle tym się zajmujemy ostatnie badanie tego typu było 2007 roku o tym bym chciała dyskutować też pani resort się umawiamy, że jak ministerstwo będzie miało wyniki swojej ankiety za 600 000zł to się ponownie spotkamy ich uzupełnimy naszą rozmowę przy okazji, komentując te wyniki badań ani PSL Irena Kotowska była gościem poranka bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję panu dziękuję dobre jak widzę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA