REKLAMA

Literackie leczenie ukraińskiej traumy

OFF Czarek
Data emisji:
2020-08-31 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:37 min.
Udostępnij:

O książce "Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną" z autorką prof. Agnieszką Matusiak Rozwiń »

Więcej: http://www.kew.org.pl/produkt/wyjsc-milczenia-dekolonialne-zmagania-kultury-literatury-ukrainskiej-xxi-wieku-trauma-posttotalitarna/ Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pani prof. Agnieszka Matusiak kierownik centrum studiów postkolonialną post totalitarnych na wydziale Filologicznym Uniwersytetu wrocławskiego dzień dobry witam serdecznie pani profesor z wizytą prezydenta bardzo serdecznie pani profesor była tak miła, że wysłała mi bardzo interesującą książkę swego autorstwa zatytułowaną wyjść z Rozwiń » milczenia dekolonizacji zmagania kultury literatury ukraińskiej 2001. wieku z traumą post totalitarną i rozumie, że tytuł trochę nawiązuje do centrum postkolonialne postu totalitarnego i może tego centrum bym zaczął czym się zajmuje centrum studiów postkolonialną post totalitarnych tak dziękuję w ogóle bardzo panu redaktorowi rzeczywiście za zaproszenie samorządność przedstawienia nam nie tylko książki, ale i mojej działalności w zasadzie centrum to, że swój początek od dwudziestej rocznice niezależności Ukrainy organizowanej przeze mnie oraz pracowników zakładu Ukrainie styki wespół z konsulatem honorowym Ukrainy i wtedy zacząłem poszukiwać Formuły, która mogłaby przedstawić no właśnie współczesną Ukrainę Polakom ich pomyślałam sobie, że właśnie rozwinięcie tych studiów post totalitarnych Puszcza w tym kierunku tak może przynieść no ciekawe efekty, czyli pani trochę rozumiem jak ludzi czternasty krzyknęła centrum to ja niekoniecznie tutaj właśnie impreza pociąg do Ukrainy miała to duży sukces oraz nawiązała się współpraca właśnie panią doktor dzisiaj habilitowany Dorotą Kołodziejczyk z Instytutu filologii angielskiej, która kieruje pracownią studiów postkolonialnych i nasze wspólne wysiłki spowodowały to, że właśnie na wydziale Filologicznym pojawiło się centrum studiów postkolonialną totalitarne, które pokazuje, że ta ten nasz obszar, który nazywany jest szumnie dość niechlubna w zasadzie drugim świata ma swoją specyfikę tak wychodzenia spod władzy imperium i chcą chciałyśmy po prostu opowiedzieć o tej specyfice tak razem z panią dr hab. Dorotą Kołodziejczyk odbyło się kilka konferencji poświęconych właśnie studia tego obszaru są publikacje po tych konferencjach centrum jest w sądzie taką międzynarodową siecią badawczą, a zrzeszającą naukowców i Zachodu nie tylko w zachodniej Europy w ogóle Zachodu tak reprezentujących zachodni obszar badań postkolonialnych i post totalitarnych pchających naukowców z naszego tutaj regionu Europy Środkowej oraz także ze Wschodu i rozumiem, że także w ramach działalności centrum powstała książka wyjść zmęczenia dekolonizacji zmagania kultury literatury ukraińskiej 2003. wieku z traumą post totalitarną, czyli współczesna literatura, która przygląda się traumie i myślę, że jeżeli chodzi o Ukrainę to tych traum dwudziestym wieku to było po prostu nie chcę używać kolosalnego terminu, ale jednak wiele, jeżeli jednak ważny wielki głód czystki to i to wszystko jeszcze w pierwszej połowie dwudziestego wieku no i być przecież nawet najnowsze historia, czyli po rozpadzie związku Radzieckiego też nie była wolna od różnego rodzaju może już mniej rzekłem obfitych ofiary, ale wciąż bardzo dramatycznych traumatycznych wydarzeń, a przecież ta historia się nie skończyła, bo wciąż przecież trwa ten hybrydowy konflikt pomiędzy Rosją, a Ukrainą tak no i to z 1 strony ta trudna historia tak z drugiej strony Ukraińcy, których w Polsce jest sporo jak i i zastanawiam się właśnie ile o nich wiemy albo ile wiemy o Ukrainie myślę, że podejrzewam, że to raczej właśnie jest przez pryzmat dobiegających do nas przebite telewizyjnych Jet 0102. Majdanu, a jeżeli historycznie no to może po, która albo dzikie pola Sienkiewicz to pewnie wszystko stereotyp generalnie stereotyp wzrastają tak tak jak nie ukrywam, że książka napisałam zmyślą o polskim czytelniku przede wszystkim polskim czytelniku po to, żeby właśnie pokazać mu jak wielu jak wiele oblicz tak ma współczesna Ukraina tonie są właśnie tylko te stereotypowe takie oblicza Wschodu Zachodu Ukrainy tak, do których my przywykliśmy, które nam się tutaj prawda pojawiają w debatach tożsamościowych na temat współczesnej Ukrainy w to także książka powstała także zmyślą o tym, żeby to zmienić ten to wyobrażenie o współczesnej literaturze współczesnej kulturze ukraińskiej, które powszechnie ma zainteresowany tym obszarem Europy Polski czytelnik Polski odbiorca kultury ukraińskiej, ponieważ jest pewien stały dosyć ustalone repertuar autorów, którzy są w Polsce, a tłumaczenie, którzy są bardzo dobrze znani to jest taki powiedziałbym swoisty kanon ta współczesnej literatury ukraińskiej, który został nam w Polsce finansowane głównie przez tłumaczy i pan szansę by warto pokazać, że jest wielu naprawdę bardzo ciekawych twórców na Ukrainie, których warto tutaj no tłumaczyć pokazywać ich twórczość propagować to ona pokazuje on różnorodność po prostu ukraińską staram się wybrać takie teksty, które na Ukrainie, a budziły dyskusje debaty tożsamościowo tak w górę przede wszystkim pokazywały pozytywne warianty przepracowania tej traumy postkomunistyczne właściwie po totalitarnym, bo postkomunistycznej i to było zawężenie problematyki, a dlatego, że Ukraina jest pan powiedział doświadczyła bardzo wielu tych traum, ale daje największą taką najbardziej no i zgubną swoje konsekwencja traumą była trauma krzyżujących się totalitaryzmów na Ukrainie właśnie tego totalitaryzmu sowieckiego tego najgorszego stalinizmu, którego Polska na szczęście nie zaznała oraz prawda hitleryzmu tak i auto wstęp ten wasz i do tego jeszcze później trauma wielkiej przemiany tak wielkiej zmiany transformacyjne, które w Polsce pisał Piotr Sztompka złe fantastyczne książki właśnie trauma wielkiej zmiany, ale wejście otwarcie się na nasz świat zachodniej na ten świat globalizacji to to było również no wielkim szokiem a kiedy jeszcze Ukraińcy nie zdążyli okrzepnąć dobrze odpowiedzieć sobie na pytanie kim są w tym okresie niezależnością prawda po rozpadzie związku Radzieckiego, który jest kolejnym bolesnym doświadczeniem nie pozostającym bez śladu na na no art na psychice jednostek i właściwie całej społeczności tego obszaru po komunistycznego pojawia się na Ukrainie wojna pojawia się Majdan i wojna, która trwa do dziś, której nie ma pojęcia czy będzie, kiedy miała zakończenie, jakie łączą tego konsekwencja twórcy na to wszystko reagowali i chciałem pokazać, że Ukraina ukraińska kultura to nie tylko właśnie Andruchowycz bardzo dobrze znany, że dane za Buszko, chociaż tu Zabużko nie mogłam pominąć nowe łącza nie nie mogą się po przeć niestety nie mogłam nie mogą się oprzeć, bo to bardzo ważna książka i swojego czasu wzajemnie rzeczywiście były debaty na temat tej książce w Polsce zresztą sama prowadziła spotkania promocyjne właśnie tej książki cieszę się, że dostała Angelusa a bo na to w pełni zasługuje, ale także postanowiła sięgnąć po twórcę, który jest moim swoistym odkryciem w 2014 roku to jest twórca rosyjskojęzycznego, który już pisze po ukraińsku również to jest Władimira Rosjanka, bo to jest zupełnie nieznane oblicza kultury ukraińskiej nie tylko w Polsce, ale dla samych Ukraińców jak się, a po prostu okazało no dobrze to wrócimy ja tylko dodam, że to jest jakiś powiedziałbym ukraiński tydzień, a ten programie Owczarek, dlatego że w piątek o godzinie jedenastej moim gościem będzie pan Roman Rynkiewicz będziemy rozmawiać o nadchodzących szóstych dniach muzyki ukraińskiej w Warszawie także fakt także Ukraina off Czarku w tym tygodniu informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dziesiątej 20 po informacjach wracamy do naszej rozmowy państwa mamy gości jest pani prof. Agnieszka Matusiak kierownik centrum studiów postkolonialną post totalitarnych na wydziale Filologicznym Uniwersytetu wrocławskiego informacje po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa mają gości jest pani prof. Agnieszka Matusiak kierownik centrum studiów postkolonialną post totalitarnych na wydziale Filologicznym Uniwersytetu wrocławskiego rozmawia mojej książce wyjść z milczenia post przez dekolt niedzielne zmagania kultury literatury ukraińskiej 2001. wieku z traumą postu elitarną książka wydana przez wydawnictwo Kolegium Europy wschodniej podzieliła pani swoją książkę jednakowoż wg dzienne rowy powiedziałbym granic dlaczego w życiu nie zrobią to bardzo rozmyśla trochę prowokacyjnie, ale chodziło mi tutaj też o z konstruowaniem właśnie no takiego bohaterskiego męskiego opowiedzenia o micie drugie wojny światowe Nicze, który dla krajów byłego związku Radzieckiego stał się mitem fundacyjnym tak nowego nowej nowego nowe SUV-y z kości tak po drugiej wojnie światowej i właściwie tej opowieści o drugiej wojnie światowej w kreowaniu tego mitu zostało, jakby wyczyszczone tak i doświadczenie kobieca pisze zresztą o tym znakomicie Swietłana Aleksijewicz swojej książce wojna nie ma sobie nic z kobiety, a i rzeczywiście to pierwsze ten pierwszy rozdział to jest rozdział pokazujący męskie doświadczenie, ale nie to takie patetyczne, do którego przyzwyczaił odbiorcę ten mit sowiecki wielkiej wojny Ojczyźnianej, ale to doświadczenie takie mikro doświadczenie pokazane właśnie przez życie tragizm wojny od strony pojedynczego człowieka i to tak tak jest konstruowanie tego miejscu pokazuje, że wojna nie ma sobie nic patosu, że wojna jest po prostu złem złem nie po prostu i aż złem jest zawsze śmiercią niesie zniszczenie zniszczenie zarówno materialne, ale też przede wszystkim to zniszczenie takie psychiczne, które ma bardzo duże konsekwencje dla życia nie tylko tego podmiotu, który przeżył tak to wojenne doświadczenia, ale dla następnych pokoleń to doświadczenie wojny, które było na Ukrainie czy w krajach byłego związku Radzieckiego takie właśnie jednostkowe nie patetyczne bardzo mocno etapu izolowane, dlatego że wiązałoby się to władza narzucała określoną racje prawda, zapobiegając Jan tym samym no kontr narracji, która by no też oferowała także i przewinienia tej władzy wobec własnego narodu i dlatego centralnym takim największym, jakby tutaj warto właśnie największą opowieścią o drugiej wojnie światowej jest opowieść kobieca i to dlatego właśnie powiedziałam, że nie mogłam po prostu na nie poruszyć tekstu Oksany Zabużko muzeum porzuconych sekretów, ale wyszłam od tekstu Marii macie słodka rusza tak przerażający pytanie jak, ale myślę, że ośrodki do Rusi warto poznać to znaczy może o milczeniu daru wsi i milczeniu z tytułu pani książki wyjść milczenia o tym milczeniu, które często też jest reakcją na traumę tak zresztą mówi się, że trauma po takim potocznym rozumieniu prawa mówi, że trauma jest milczenia czy ministra Macrona jest schronieniem działa jest wielką właśnie taką prawną, którą doznaje nasza psychika pod wpływem com no takiego niespodziewanego nieoczekiwanego doświadczenia lat, na których którego podmiot nie jest w stanie sobie po prostu przyswoić tak włączyć swoją własną narrację to ten ból cierpienie, które doznaje z powodu traumy jest tak duża z powodu tego właśnie tragicznego wydarzenia tak duże, że po prostu stara się podmiot ten to doświadczeniach najbardziej odsunąć od siebie, ale jest doświadczenie, które blokuje podmiot i jednostkowe później zbiorowy program można to przełożyć na doświadczenie właśnie wspólnoty, które zatrzymują podmiot po prostu wiecznym teraz i odgrywa i zmusza do odgrywania, mimo że nie chce podmiot tego prawda, a tego tragicznego wydarzenia przeżywania ciągle to blokuje rozwój tak jak powiedziałam to pokazuje, że pochodzi zmuszony tak stać w miejscu i nie jest wstanie sławić tego bolesnego doświadczenia po to, właśnie terapia tak uznał terapeuty, aby po prostu opowiedzieć zderzyć się po prostu na nowo, a z tym doświadczeniem i te bolesne doświadczenia właśnie Ukraińców zostały zblokowane podmiot, który nie chce opowiadać o tym nie może się Wojciech milczeć i uważam, że wojna, która rozgrywa się teraz na Ukrainie sprowokowała jest właśnie wyjście z milczenia na wiele tematów to czas Manowa aktywizowania poprzednie traumy i pozwala jak twórcą tak na opowiedzenie na nowo tych wszystkich doświadczeń ukraińskich słucha, jakby powoduje chęć wejścia zmęczenia i opowiedzenia co doprowadziło do tej sytuacji wojennej dzisiaj, dlaczego Ukraińcy są właśnie nad takim etapie rozwoju, dlaczego to mogło zdarzyć, choć nie musiało tak naprawdę no właśnie ta Dariusza słodka narusza, która jawi się takim trochę nowym ukraińskim papką urazowym, który może trochę z innych powodów, ale właśnie może powiedzmy od Rusi mówiąc Opowiedz nam się bardziej panią piśmie, jakie się, że wracamy właśnie tego tekstu, ponieważ książka cieszyła się bardzo cieszy się nadal na Ukrainie bardzo dużą popularnością one przetłumaczone na język Polski była bardzo duża trasa promocyjna tej książki w Polsce i co ciekawe i spotkała się ona zbyt dużym rezonansem oraz na Ukrainie były próby nakręcenia filmu ita i są przedstawienia grane w teatrach Dariusza jest takim dramatem rozgrywającym się w zasadzie tuż po drugiej wojnie światowej na Huculszczyźnie, ponieważ pisarka jest rzeczywiście na pierścienia, a tego regionu jest to obszar, który poddany był bardzo duże represjom nawiązuje ona do tragicznych kart historii ukraińskiej związanej właśnie doświadczeniu wojny, ale przede wszystkim tutaj z ukrywającym się oddziałami ukraińskiej powstańczej armii i o tym co władza sowiecka, a jakiem a jaki przemocy tak, w jakich używała władza sowiecka wobec i właśnie tych już wtedy ukrywających się bojówek UPA, ale także wobec ludności miejscowej, która no została postawiona w ogniu krzyżowym z 1 strony pomagać czy nie pomagać powstańcom tak za pomoc, a karano po prostu życie okrutnie czy też stanąć albo śmierć władze tak tak po prostu tak karano śmiercią i stanąć stanąć po stronie wad to był dramat, który mieć na dzisiaj trudno mierzyć, ponieważ nie słyszeliśmy na szczęście taką musieliśmy ludzie się w sytuacji ekstremalnej dokonują różnych wyborów i trudno ich za to po prostu winić Dariusza wydaje swoją rodzinę tak poważną pracą będą nas wychowano dziewczynką tak tak po prostu tak wychowana właśnie w takich wartościach Dekalogu prawdomówności nie okłamuje się po prostu dorosły i zdradza swoje swoją rodzina, do której w nocy przybył oddział UPA po prostu po żywność tak trudno jednoznacznie mówi się to oddział ufa, ponieważ był też oddziały prawda pozorowane, które no z miały wydobywać informacje z od mieszkańców ukrywających się wtedy bojówkach oddziałach UPO w każdym bądź razie to to spowodowało, że no i o cała rodzina znalazła się w sytuacji zagrożenia zagrożenia życia matka w konsekwencji nie mogą znieść tego, że córka po prostu zdradza ich przed oficerem oficerem notowana, które prowadzi ją torturował tak okazuje się katem to spotkanie z tym kacem i to, że dziecko prawda zdradza swoją własną rodzina powiesiła się, a powiesiła się na swoją własną marką są to historie, które no zdarzają się bardzo często i oni też pisze później zresztą Oksana Zabużko to wydarzenie blokują ją na całe życie tak, a wydała rodziców za cukierek zasług Liza chyba tak tak tak ze słodkiego lizaka takiego kogucik nie wiem czy pan pamięta, kiedy takie właśnie słodkie koguciki lizaki a, ale nie zmienia zrodził się po wojnie, więc Szcze pań o tym, ale były też w latach siedemdziesiątych bardzo popularne, bo tam w każdym razie to pokazuje jak wielkie, a ile jak wielkie tragedie na skali takiej mikro fatalna w rodzinie w lokalnych wspólnota rozgrywały się, bo sąsiad pilnował sąsiada donoszono tak na sąsiadów na siebie zdradza no był to mechanizmy, która wymuszała władza przemoc stosowana tak przez władze zarówno przez 1, a tutaj prawda tutaj czarnego profesora przez władzę sowiecką i także przez okupanta niemieckiego, który manipulował po prostu tymi ludźmi to jakby i tutaj jest opis właśnie całej książce mamy opis całej traumy to Rusi, która warunkuje całe życie tak dużo by wpisuje ją w konkretny schemat życiowe pokazuje, że nie może tego bólu po prostu przepracować wspomniała pani upał i oczywiście druga wojna światowa czy też czas po drugiej wojnie światowej to poziom czas takiej dychotomii, kiedy mamy 1 narrację, zwalczając drugą i kiedy rozumie po pojawia się pytanie o to kto jest nie bardziej patriotą ukraińskim albo kto przyczynił się bardziej do niepodległości nawet długofalowo rozumie, że ten spór pomiędzy ukraińską powstańczą armią, a po ósmy ukraińskim oddziałami armii czerwonej wciąż żywią się także pojawia w literaturze, ale o tym porozmawiamy po informacjach, które zbliżają się niezwykle szybko tak powiedział informację o godzinie 1111 dziesiątej szans dziesiątej 40 państwa mamy gości jest pani prof. Agnieszka Matusiak kierownik centrum studiów postkolonialną post totalitarnych na wydziale Filologicznym Uniwersytetu wrocławskiego rozumiemy się o książce autorstwa zatytułowany wyjść z milczenia postkolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej 2001. wieku z traumą post totalitarnej książka wydana przez Kolegium Europy wschodniej wracamy po informacjach które państwa moim gościem jest pani prof. Agnieszka Matusiak kierownik centrum studiów pokolenia post totalitarnych na wydziale Filologicznym Uniwersytetu wrocławskiego rozmawia o literaturze ukraińskiej 2001. wieku, która zmaga się z traumą post totalitarnej wyjść zmęczenia to tytuł książki autorstwa pani profesor w czasie informacji pani Lena z Krakowa przysłała mi zdjęcie kogucika cukierka, za jaką Wójcika i po pani targowy tak smakowicie, że spokojnie oczywiście pan rozda pół rodziny wydał nawet nie przy całym nie wyda złotego kogucika straż w stosunku sorry Winnetou biznes biznes w dobrze wróćmy teraz do o te i w podwójnej podwójnego nurtu dotyczącego no właśnie kto, kto jest bardziej, kto jest ktoś, kto bardziej przyczynił się do niepodległości zarówno tej po czterdziesty piątym roku jak rozumiem też to tata debata trwała do do właśnie do współczesności jeden z autorów ten wątek porusza, a to właściwie anten wątek prawda, kto jest większym bohaterem czy czy właśnie armia czerwona czy też wojownicy UPA pojawia się zarówno w tym takim tej opowieści męskiej o micie drugiej wojny światowej jak i kobiet tak tutaj to jest Pavlo arie chwała bohaterom jako dramat znakomite dramaturg bardzo dużej międzynarodowej renomie jest przełożony też nano na Polski, ale oczywiście cieszący się bardzo duże bardzo poprawnością obecnie na Ukrainie w związku z tym rozgrywającym się wydarzeniami wojennymi i pojawia się oczywiście to także u Oksany Zabużko muzeum porzuconych sekretów tu chodzi o tę dyskusję, którą władza każda władza po dziewięćdziesiątym pierwszym roku bardzo sprytnie po prostu moderował zła manipulowała tak opiniom publiczną dzielą społeczeństwo ukraińskie mówią w ten sposób chcą no po prostu miała taki pomysł na zarządzenia, ale chodzi o pamięć drugiej wojny światowej tak czy armia czerwona miała większe znaczenie, bo dzięki bohaterowie czy też właśnie zupa do po czterdziestym piątym roku trzeba wyraźnie powiedzieć pamięć o o pokoleniu właśnie wojowników upaść oficjalnego dyskursu ukraińskiego Memoriale ego została wyparta przykryta właśnie tym mitem wielkiej wojny Ojczyźnianej armii czerwonej jako wielkiej nowych wolicie elki Europy spod niemieckiego faszyzmu i rzeczywiście ta wschodnia część Ukrainy i częściowo także Centralna, jakby wpisywała się no bardzo mocno w ten mit wielkiej wojny Ojczyźnianej żyła tą pamięcią tak wielkiej wojnie Ojczyźnianej natomiast zachodnia Ukraina nie mogło artykułować na wspólne właśnie na zewnątrz tego swojej pamięci to było w historii po prostu mówią tak opowiadanej przekazywane z pokolenia na pokolenie, choć nie do końca tak, ponieważ się za to za przechowywanie kultywowanie tej pamięci także płaciło się wolnością, o czym pisze właśnie Oksana Zabużko muzeum porzuconych sekretów zostanie to utwór, który nie poprzestaje tylko i wyłącznie na przywrócenie na na tym 1 pokoleniu tak właśnie UPO, ponieważ Oksana Zabużko w swojej książce kreśli bardzo szeroką panoramę historyczną, a mianowicie Otella z 30 właściwe 3003. roku do wiosny 2004 roku to jest właśnie to pomaga, kiedy ukraińskie społeczeństwo dojrzało do pomarańczowej rewolucji tam 3003. rok on jest przypadkowe czy w ogóle lata trzydzieste tak nie są przypadkowe zaprogramowanego głód hołd Marii na Ukrainie, który nie są usta pociągną zasobie za sobą bardzo dużą ilość ofiar nie ma dzisiaj podanej dokładnej liczby ofiar, choć towaru na Ukrainie to są wszystko spekulacje jeszcze co do dokładnych liczb, dlatego że są zamknięte archiwa KGB dla badaczy właśnie hołd moro i trudno tutaj mówić o jakichś konkretach, ale w ogóle ta trzydziesta to jest okres tego szalonego czerwonego terroru, kiedy zostaje niszczone całe pokolenie ukraińskiej inteligencji to są niszczenie intelektualiści twórcy przedstawiciele nauki, a więc elity, które mogłyby poprowadzić Ukrainę, gdyby nie zostały zniszczone właśnie przez reżim stalinowski zupełnie innym kierunku zupełnie inną stronę rozwojową i na co zwraca właśnie też uwagę Oksana Zabużko niewątpliwie jest to opowieść kobieca pokazuje ona, że kobiety są tymi depozytariusz kami pamięci one mają właśnie moc kreowania, a żywej pamięci Oksany Zabużko chodzi o stworzenie chodziło o stworzenie właśnie powieści, która wciągnęła zaangażowała bardzo mocno czytelnika przeżycia tamte przeżycia właśnie tamtych ludzi tamtego pokolenia czy tamtych pokoleń tak właśnie ukraiński daje oczywiście nie sposób chyba nie uciec od tematu Holokaustu chociażby Babiego Jaru, który się też jest kolejną traumą, która jeszcze bardziej komplikuje ten zestaw traum, bo musimy powiedzieć, gdyby w kwestii odpowiedzialności udziału, ale też ofiar jak ten jak tematy związane z Holokaustem są poruszane utkane w literaturze 2001. wieku tu też jest bardzo duży problem, ponieważ tak naprawdę to do końca pierwszego dziesięciolecia 2001. wieku ten problem Holokaustu po ma właśnie stabilizowała w kulturze literaturze ukraińskiej ustabilizowane jest to nie mam czasu, żeby o tym dogłębnie porozmawiać, ale są skomplikowane relacje wielowiekowe skomplikowane relacje ukraińską żydowskie poza tym właśnie polityka władz władze sowieckie, która narzuciła także właśnie dyskursu milczenia wobec Holokaustu, a zwłaszcza wobec po biegu Jaru wobec tej tragedii, która zdarzyła się tam czterdziestym pierwszym roku zresztą panie redaktorze bardzo panu dziękuję, że spotkaliśmy się w takim czasie, a dzisiaj, ponieważ 2009. trzydziesty czterdziesty pierwszy rok to jest to są te to rocznica tych dramatycznych wydarzeń w babim Jarze księdza to po prostu rozstrzelano kilkadziesiąt tysięcy 6000 tak Żydów z tym, że są to cyfry, które no mówią tylko o osobach dorosłych nie nie uwzględniają one dzieci po prostu dzieci przez Niemców nie były uwzględniane tak i Ukraińcy nie mogli się także zmierzyć z pamięcią o tym wydarzeniu i sympatia wydarzył się w miejscu, kiedy w, którym także wcześniej władza sowiecka Mao rozstrzeliwał tych, którzy myśleli inaczej niż ona tymczasem jest to cel właśnie także i ofiar reżimu oraz sowieckiego za trzydziestym, a więc wadia, a mógłby przypominać Ukraińcom o tym co się działo wcześniej poza tym no barier jest także był zaliczany ze względu na określoną polityka Stalina wobec Ukraińców w ogóle tak na obszarze związku Radzieckiego wystąpi pan w wymiarze ginęli także i później jeńcy wojenni także właśnie schwytani wojownicy on Romowie także pierwszymi ofiarami zresztą Babiego Jaru byli pacjenci szpitala psychiatrycznego w Kijowie, którzy zostali tam strzelanie po wkroczeniu 3001. roku armii niemieckiej ma do Kijowa barier o jest czy w ogóle Holokaust jest tematem, który dopiero rozwija się, który zaczyna być badane i opisywane i pnące i także w literaturze czy w kulturze ukraińskiej pojawiają się teksty, które starają się Ukraińcom przybliżyć właśnie to tragiczne doświadczenie zakłady problem polega też na tę, a że, żeby Ukraińcy chcieli i odnaleźć swoje bracia żydowskich także siebie tak serio Łoźnicy to trochę innej przestrzeni też bank 2 lata temu mówił, że pracuje nad jakimś projektem filmowym dotyczącym właśnie Babiego Jaru no właśnie ten projekt został wstrzymany przez Majdan on wypowiadał się, że kiedy właśnie wydarzenia poszły filmie o Majdanie, jakby blokował prace nad nad tym filmem, ale Sergiej Łoźnica został teraz włączone to projektu moralnego właśnie w związanego z budową i muzeum Holokaustu na wcielenie opiekun Jadaru i ma powstać właśnie taki cały cykl odwołujący się do dokumentów, które odnajduje w archiwach dotyczących takiego Jaru zresztą barier trzeba też powiedzieć to jest inna czekać aż to jest tragedia, która zdarzyła się nieco później, a mianowicie, kiedy władza sowiecka pragnęła zamaskować tak to miejsca, a represji, kiedy wylewane tam były do tego głosu po prostu resztki jakieś śmieci z fabryk cementu, kiedy czas z no po prostu zabetonować tak to miejsca i pod wpływem wydawanego tam betonu po prostu Jar obsunął się i zginęło kilkadziesiąt osób osiedlu, które było zbudowane tuż właśnie w dole WOS-u i to jakby pokazało tam agencje Babiego Jaru zupełnie innym świetle mówiono wtedy też to jest właśnie zemsta nieopłacalnych nie pogrzebanych należycie po prostu leżących tam ofiar i to także dokumentują właśnie będzie dokumentował ten film Serhija łożnicy zresztą zostałam zaproszona włączono też do rady naukowej nowo powstałego Instytutu w centrum patio, które ma się zajmować no opracowaniem właśnie pamięci o o tym terenie tak, na które znajduje się ma powstać muzeum dziękuję panu bardzo bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie niestety kończą się czasu uncja wszystkich, którzy są zainteresowani tematem odsyłam do pani książki wyjść z milczenia kolonialne zmagania kultury literatury ukraińskiej 2001. wieku stromą post totalitarną dziękuję bardzo, państwa moim gościem była dziękuję bardzo, pani prof. Agnieszka Matusiak kierownik centrum studiów postkolonialną post totalitarnych na wydziale filozoficznym Uniwersytetu wrocławskiego informację, że kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA