REKLAMA

Idzie wrzesień, a z nim nowe prawo budowlane. Co się zmieni?

OFF Czarek
Data emisji:
2020-08-31 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:44 min.
Udostępnij:

O głównych zmianach, które wchodzą w życie 19 września opowiadał architekt Wojciech Gwizdak. Rozwiń »

Przez okres najbliższych 12 miesięcy można składać projekty w starym trybie.

Więcej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000471/T/D20200471L.pdf Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj wracamy do programu Owczarek państwa moim gościem jest pan Wojciech Gwizdak architekt sekretarz krajowej rady Izby architektów RP dzień dobry witam serdecznie dzień dobry witam państwa witam pana zmieniają się przepisy pr.bud. się zmienia i to już od 19września, czyli 3 tygodnie całe co się zmienia na co powinni uważać inwestorzy na co powinni uważać architekcie na co powinni uważać ludzie, którzy chcieli być zamieszkać w kole gdziekolwiek ta zmiana w dużo i rocka Rozwiń » oczywiście obejmuje przeróżne aspekty przez pola na główną taką zmianę, którą wprowadza ta nowelizacja to jest zmiana podziału podział projektu budowlanego teraz składaliśmy przeważnie architekci w środku budynków kubaturowych w środku budynku dniowych inżynierowi jak składało się projekt do pozwoleń na budowę to ten projekt zawiera wszystkie te wszystkie części architektura konstrukcja instalacje wszystkie elementy po zmianie państwo zdecydowało na taki słuszny krok, żeby się odchudzi ten projekt i żeby ten dotychczasowy budowanie podzielić na 2 części 1 być dali nazwał projektem architektoniczno-budowlanym, ale dochodzi też projekt techniczny do urzędu dziecko w tym progach tektoniczne budowlany i zawierać będzie tylko część niektóre elementy architektury czy państwo zrezygnowało z takiego ostatniej pozycji takiego mnie potem 1 kontrole na kontrolę wszystkich wszystkich elementów projektu zdecydowało się, że teraz będzie państwo sprawdza tylko główne elementy dobrze źle dobrze dobrze, bo obecnie sytuacja była zawsze tak Pamela hotele nielegalnie budowane będą jeszcze wyższe niż jedno jak coś buduje nielegalnie to cały budowlany ma ma maturę z rolą nadzoru budowlanego tam w środku nielegalnych hoteli być może projektów nie ma, więc nie ma nie ma co kontrolować nie ma co urząd kontrolowaniem co sprawdzać minister spraw nadzorów budowlanych kontrolowanie, żeby nie powstawały obiekty, które rozumie, że nie mają zezwolenia dawać w Puszczy Noteckiej to wystarczy, że prześle fragment bramy nie nie nie nie pozostają te główne elementy kontrolne czy państwo kontroluje 3 zamierzenie inwestycyjne jest zgodny na wsi z planem miejscowym czy czy trzeba taki główny główny element sprawdzenia czy zgodne z prawem są na środku braku planu miejscowego decyzją o warunkach zabudowy państwo w sposób prawidłowy państwo mówię mówiąc państwo mam namyśli starostwa, czyli mówiąc już samo samorządy, bo pozwoleń na budowę uzyskuje się w starostwach sprawdza czy inwestycja jest zgodna z założeniami i parametrami planów miejscowych męczyć lub Bart oka zabudowy czy nie narusza interesów osób trzecich czy te podstawowe parametry dalej będą w projekcie będzie musiał być wysokość będzie musiał być posadowienie budynku jego zlokalizowanie na działce, czyli te elementy, które mogą generować narusza interes osób trzecich, czyli to pozostaje to pozostaje bez zmian nie trzeba będzie dołączać tych projektów szczegółowych, czyli rozwiązań konstrukcyjnych jak będzie przebiegać instalacja wentylacji jak będzie przebiegać instalacja elektryczna TL te elementy są wrzucone do projektu technicznego, jeżeli warunek, że bardzo ważne, a kierownik budowy nie będzie mógł rozpocząć budowy, jeżeli nie będzie posiadał projektu technicznego, czyli państwo nie pozostawiło możliwość, że sobie inwestor zawarł tylko program tytuł budowlanej budynki będą powstawały tylko na podstawie tego tego tak 0 uproszczonego skróconego projektu, który ma zawierać podstawowe elementy konstytuujące cały budynek czy gdyby tego nie było odpowiedzialność ponosi kierownik budowy tak mokro budowy ma podpisać oświadczenie, że tak mam projekt techniczny mogę budować czy to jest pierwsza główna zmiana, czyli podziału obecnego projektu architektoniczno-budowlanego projekt architektoniczno-budowlany projekt techniczny tamten wierzy trochę bardziej regularnie składamy, a ten drugi dostaje kierownik budowy to krok dobry był obydwa projekty powinny stać no tata ta zmiana ma tylko tą zaletę, że te takie główne zręby budynku to powstają w miarę wymiar wczesnej fazie projektowania i jak ja jako architekt będę mógł złożyć ten projekt do urzędu to ten projekt będzie sobie tam leżakować te 65 dni urzędnicy będą sprawozdania w tym samym czasie będę mógł prowadzić razem, że konstruktora instalatora mi pracę nad projektem takim technicznym uszczegółowiony bardziej czy będziemy w 2 proc czy 2 procesy będą równolegle wcześnie na 1 za drugim Janek musi skończyć cały etap projektowania złożyć do urzędu dopiero czekać 65 dni na na pozwolenie na budowę, więc to ten ten element powinien usprawnić przyspieszyć troszeczkę proces budowlany, bo na przestrzeni lat da się zaobserwować jednak taką tendencję do znacznego wydłużania się czasu od chwili, kiedy inwestor powie, że chciałbym postawić jakiś budynek do chwili wbicia łopaty ten proces skutecznie w Polsce wydłuża czy teraz będzie krócej i wg pana to jest zmiana na lepsze to zmiana lepszy, a skoro nowością, bo pewnie można by zapytać dla kogo, ale skoro rozmawiam akurat spadek to warto porozmawiać o różnych postulatach Izby architektów, które się pojawiały przed tymi zmianami wprawie i zobaczyć, które z nich zostały wysłuchane, a które nie to jest szerszy problem, bo pozycja w tym procesie budowlanym tam inwestycyjnym architekta w Polsce jest troszeczkę inna niż wielu wielu krajach to w Polsce tam za czasów PRL-u wyrzucono architektów z budów architekt jest tylko do projektowania są to na Zachodzie jest przedziwną sytuacją na Zachodzie architekt odpowiada zarówno za proces projektowy jak też bardzo często sam kieruje budową swojego swojego budynku także jak zjawiają się na to sami zagraniczni inwestorzy to nie mogą być ze zdziwienia, że u nas wygląda to to w ten sposób, więc na 1 takich postulatów Izby architektów jest to, żeby w pr.bud. pojawiła się formowanie zaczął być używane są oni główny projektant na razie pr.bud. operuje słowem projektant jest takie takie enigmatyczne jedno czy ten formalny powrót architekta na tę naturalną rolę takiego dzielącego dzielących osoby w procesie w procesie inwestycyjnym tego na dzisiejszy nie udało załatwić mam nadzieję, że to przecież następnych następnych nowelizacjach się uda nam też mamy oczywiście parę takich spraw, które to one może jednak, żeby technicznymi drobnymi, ale czasami bardzo zbierający mi na pracy ostatnie miesiące taki gorący gorący temat art. 33 ust. 1 miał pr.bud. dopuszcza wystąpienie pozwoleń na budowę na sam obiekt, a przyłącza do tego obiektu, czyli wszystkie gaz woda kanalizacja można realizować na zgłoszenie bardzo często też jest tak, że np. zakład energetyczny mówi, że my sami projektujemy przyłączenie jako projektant bardzo nie mamy nie mamy na to wpływu niestety są urzędy, które mówią nie to tak nie może być sam budynek proszę, które są członkami i jest taka patowa sytuacja, bo jako projektant nie mogę dostarczyć przyłączy obojętnie projektu, bo prostuje gazownia za energetycznej napraw są starostwa na całe województwo podkarpackie przez osoby interpretację, że niestety muszą być przyłącza apelowaliśmy, żeby to tą sprawę wyprostować przepisy nowelizacji niestety nie w sejmie, że zmienia nie zostali do słuchania w wysłuchaniu tak dobrze to wrócimy w takim razie do zmian wprawie budowlanym te zmiany nowe pr.bud. już od 19września 2025 za 3 tygodnie całe Szanowni Państwo wrócimy do tych zmian po informacjach Radia TOK FM informację o godzinie 1120 państwa i moim gościem jest pan Wojciech Gwizdak architekt sekretarz krajowej rady Izby architektów RP wracamy po informacjach do programu off czarek czarek państwa mają gości jest pan Wojciech Gwizdak architekt sekretarz krajowej rady Izby architektów RP rozmawiamy o zmianach wprawie budowlanych budowlanym te zmiany będą wiązały się 19września nie wszystkie postulaty Izby architekt zostały wysłuchane, ale rozumiem o zmianach, które wchodzą w życie największa zmiana, której pan mówił w pierwszej części naszej rozmowy to podział obecnego projektu architektoniczno-budowlanego projekt architektoniczno-budowlany, który spadamy i projekt techniczny, który wraz z tym projektem architektoniczno-budowlanym wędruje do kierownika budowy kierownik budowy kolejne kolejne zmiany tych zmian jest ileś tam np. taką najbardziej istotną ważną zmianą do uporządkowano wreszcie art. 29 pr.bud. który mówi co podlega pozwoleń na budowę co co podlega ona zgłoszeniu co w ogóle nie wymaga niczego, bo dotychczasowa konstrukcja tego artykułu to się zawsze kojarzy szereg bodajże drugim Pinokio zapytany, gdzie Shrek odpowiedział nie mogę powiedzieć, że nie wiedział, gdzie nie ma czekali, więc taka była konsumpcja tego przepisu, a teraz zmieniono konstrukcję i jest wprost powiedziane, że zgłoszenie wymaga to pozwolenia wymaga to niema takich takich nie trzeba odejmować od siebie tych kolejnych kolejny, jakby zakresów zmieniono zmieniono także ilość egzemplarzy musi być składać dopływ do pozwolenia na budowę duże oraz duży, aby to tak by to 4 egzemplarze po wejściu nowelizacji będą tylko 3 egzemplarze 25% oszczędności egzemplarzy ma się rozrosnąć papieru ekolodzy powinni pić bić brawo, bo to czasami ciężarówki z tymi korektami jeździły przyczyny, o ile wcześniej, bo także 2 egzemplarze zostawały w urzędzie 1 dostał nadzór budowlany za zostawiał sobie starostwo Odra 2 trafiały do inwestora teraz inwestor dostanie tylko 1 egzemplarz z powrotem pod podbity taki może ze stron skserować może sobie obserwator są 2 to też nie był to głupi pomysł, bo zawsze inwestor 1 projekt by 1 egzemplarz płyty miał u siebie drugi się na budowę, bo na budowę zawsze były takie mocno mocno używane i się i się to będę kompletował czyli by niszczyły się zmieniono też sposób uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych, bo czasami zdarzają się sytuacje, gdzie nie mam budynek istniejący nie możemy nie wiem na plac będzie odległość od granicy czy tego tego typu różne przypadki ministerstwo chciało przekazać to możliwość, żeby tą zgodę na odstępstwo wydawały starostwa na szczęście pozostało przy ministerstwie, czyli tak jak dotychczas się pisze pisemko do ministerstwa z prośbą o udzielenie takiego odstępstwa wprowadzono jedynie taką zmianę, że przy przebudowie nadbudowie rozbudowie budynków o odstępstwa można się starać jak chcemy docent pożarowe postaramy się u wojewódzkiego komendanta straży pożarnej chcemy jakiś przepis sanepidowi to w sanepidzie ją i akcja jakieś odstępstwo w budynku zabytkowym no to u konserwatora wojsko konserwatora zabytków, czyli w sprawach tych rozbudowy nadbudowy przebudowy nie trzeba będzie pisać do ministerstwa jest to jakiś, jakim jest jakieś ułatwienie problem jeszcze jest taki z tym z tą nowelizacją że, żeby w pełni by mówić o ich tych zmianach, jakie będą wchodziły w życie to my jeszcze jako środowisko czekamy na wydanie bardzo ważnego rozporządzenia, bo pr.bud. w sposób ogólny mówi jak powinien wyglądać projekt powinien zawierać szczegółowe zapisy jak ja ten prąd budowlany powinien być skonstruowany zawiera sporządzenie prawie zakresu formy projektu budowlanego, a tego rozporządzenia jeszcze nie ma jeszcze ministerstwo cały czas pracuje nad nim z tego co wiemy trafiło już do Rządowego Centrum Legislacji i tam tam się pasją zapewne na tym nad tym rozporządzeniem i miejmy nadzieję że to rozporządzenie pójdzie z duchem pr.bud. bo jak my w konsultacjach jako izba architektów widzieli te niektóre zapisy rozporządzenia to to niektóre zapisy tak szły w poprzek tego, czego prawo, więc taka próba odwoływania może mieliśmy czasami wrażenie, więc nic, więc też czekamy na wydanie tego rozporządzenia wtedy będzie pełna wiedza na tym jak projekt będzie będzie wyglądać ważną sprawą też jest to, że te zmiany co do samego zakresu formy projektu budowlanego są wydane przepisy przejściowe, lecz przez rok czasu będzie można składać projekty Starym trybem jak to już nie ma rozpocząć projekt, bo wiadomo te projekty się tam wiele wiele miesięcy jeśli nie lat czasami tworzą to można im się zaczęło rysować to można się po 19 września przez rok składać projekty w Starym trybie na dobrze, a co się nie z czego zrezygnowano, bo wg pana co co by znacznie poprawiło zmodyfikowało, a jednakowoż nie zdecydowano się nią tego wprowadzić czy no i dłużej niż myślisz non stop bluesa czy są czasami bardzo takie drobne szczegóły które, jakby dla zwykłego słuchacza może nie będą interesująca dla nas około jedno osób na co dzień ten projekt składają są takimi czasami kamieniami w bucie naprzód mamy taki już trwający ileś lat tak w cudzysłowie można powiedzieć spór czy rozbieżność zdań na temat obszaru oddziaływania obiektu to jest o tyle o tyle ważne sformułowanie, że rzeczy o tyle ważny termin, że na podstawie wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu wyznacza się strony postępowania administracyjnego, czyli tych sąsiadów naszej nieruchomości, którzy są powiadamiani o tym, że my chcemy rozpocząć inwestycja ma wgląd do dokumentacji mogą skarżyć nie mogą już do wojewody podzieli nie zgadzamy się, żeby ten projekt powstał nie wiadomo, że każdy każdy inwestor nie chciałby mieć tych stron, która może u wkładać kij w szprychy jego inwestycjami jak najmniej no i dotychczasowa formuła tego obszaru oddziaływania obiektu jest otwarta to znaczy przepis nie mówi, które przepisy my mamy brać do wyznaczenia tego obszaru działania obiektu, a myśmy byli mi się domagali, żeby jednak ministerstwo zrobiło taki katalog zamknięty bo, bo tych przepisów jest bardzo dużo i czasami czasami są spory czy ograniczamy budowy na działce sąsiedniej powstanie też być nie ograniczamy tak przykładowo, jeżeli powstaje budynek wielorodzinny to ten budynek wielorodzinny rzuca cień, czyli sąsiad jak będzie chciał na swojej działce postawić np. budynek wielorodzinny to będzie musiał uwzględnić nasz cień, który rzuca rzuca na budynek i nie wszystkie rozwiązania projektowe, które wcześniej był możliwy już będą w jego przypadku niemożliwe, bo w Polsce mamy przepisy odnośnie nasłonecznienia, które mówią, że mieszkanie musi być nasłonecznione tam 3 godziny w zabudowie poza śródmiejskiej 1,5 godziny w zabudowie śródmiejskiej nieśli na część naszego budynku ogranicza możliwości powstania budynku na działce sąsiedniej i wtedy ten sąsiad jest stroną postępowania administracyjnego może po prostu ministerstwo nie chciał dotykać ostrego cienia kilku naszych kontrowersji z tym problem oni stojącymi sam sam w sobie ciekawy problem wyznaczania stron postępowań postępowania administracyjnego i przynosi to ja sam nie mam dobrego takiego rozwiązania jak stwierdzenie, że zrobimy tak będzie dobrze nie na Zachodzie też jest rozwiązywane w różny sposób łącznie z tym, że dziś tamtych krajach anglosaskich wywiesza ogłoszenie na na słupie, że to będzie tu będzie dom budowany nie i stroną może być praktycznie każdy musi tylko udowodnić, że ma interes prawny w tym i urząd jak sam dokonuje weryfikacji czy ta osoba, która zgłosiła to ma interes prawny nie ma interesu prawnego u nas wymyślono obszar działania obiektu, który niestety ma swoje wady i no, kiedy w czasie będzie zmierzyć zmierzyć z tym tematem na taką zmianą, którą też my jako izba proponowali też nie spotka się z przychylnością było wprowadzenie regulacji umożliwiających dla zabudowy jednorodzinnej, jakby jeszcze jeszcze większy odchudzenie projektu bardzo bardzo często jest także wykonuje się na projekcie nie będą konstrukcji instalacja nie pokazuje, że w trakcie budowy to wszystko do zmiany nie byłoby bardzo dużo zależy od wykonawcy bardzo często także inwestor zaczyna widzieć te mury to mówi ani nie to łazienkę nie to błąd chciał tylko tam chciał to czy ludzie nie zawsze czytają rzuty z papieru dopiero jak jak budynek jest zaczyna zaczyna się wyłaniać są w stanie ocenić, jakby rozwiązania także z tamtego 30 metrowe korytarze zmiany te projekty jakiś wykres jest nowy trend w architekturze, jakby więcej przestrzeni poświęcona korytarze, ale mówi pan o zabudowie tak wielu rodzinnej osoby po blokach no znaczy to się bierze z tego, że jeżeli mam korytarz to mam znaczek oraz pozwala zmniejszyć ilość lat i klatek schodowych budynku, ale mówi korytarza szkoda tylko że, które są w mieszkaniu, a mieszkań, czyli jedno mamy my mamy 50 metrowe mieszkanie z czego 20m też korytarz co ciekawe to nie widziałem słyszałem serią zapoznam tak to jest seks taki na górnym nowy nurt nogi mienie nie spotkałem najciemniej pod latarnią takie akcje nie posiada jedynie sposób nie sposób znać wszystkie projekty, jakie są na na jakie powstają, ale inwestorzy potrafią jak byłem robić różne rozwiązania, żeby wycisnąć z przepisu co się da widziałem kiedyś takie rozwiązanie gdzie, żeby danej przestrzeni nie zalicza właśnie do korytarza, bo z przepisów przeciwpożarowych korytarz musi mieć odpowiednio tam izolacyjność ogniową to wstawiano do korytarza ustawiono wczoraj mówiono, że to jest pomieszczenie oferują duże że, przechodząc przez pomieszczenie, bo to biurowiec nie nie wchodzimy do korytarza obchodził przed pomyślnie ksero nie wtedy, a nie muszę mieć tej budowy, więc kiedy będziemy rozumieli, że w hotelu schody, które nie są schodami tylko z instalacją o też czeka po to, by takie schody trochę skręcające podobno nadzór budowlany nie chciał się zgodzić ogólnie niezgodne z Koko jest przepisami budowlanymi to, więc tam schodów hotelu schodów nie ma i SA jest instalacja no jest nasza przepis mówi o odległości i postojowych od okien pomieszczeń mieszkalnych to zamiast robić okna się stawia dziś walką mówi się mówić to jest zdziwienie, że przepis obowiązuje, więc na temat kreatywności i projektantów inwestorów to można by no parę audycji zrobić no to trochę takie alarmistyczne także w sensie takim, że ustawodawca coś wymyślanie tak jak taka walka między drapieżnikami roślin z nadzorcami nieraz myślę no to ta druga strona próbuje usilnie znaleźć sposób jak to obrazić się ta obecnie da się z działki jeszcze więcej wycisnąć w fascynujące czy Drzymała patron po prostu no troszkę rozpalić grilla w taki syndrom centrum mamy takie przykłady można wiele wiele wiele można domyślić czym myśleć znaleźć także wspomniał pan o liczbie egzemplarzy, czyli teraz 3 zamiast 4 egzemplarzy projektach, które są składane do urzędu i powiedział pan, że ekolodzy będą bili brawo, ale myślę sobie, że w 2001. wieku to może to powinno być 0 egzemplarzy na papierze, a kwestia cyfrowych egzemplarzy jak to jest cyfryzacja procesu budowlanego zapowiada się dobrze to znaczy to to zmiana pr.bud. ta ustawa ona wyszła został uchwalony 19marca i po 3 miesiącach, czyli 19września w 6 miesiącach chodzi wchodzi w życie no i troszkę nam tu pomogła pandemią obecnie nam panująca ministerstwo przystąpiło do bardzo szybkich prac nad cyfryzacją całego procesu inwestycyjnego, bo okazało się, że w trakcie pandemii no był na taki techniczny problem, żeby wspomnieć o stronach postępowań administracyjnych, które mają prawo wglądu do dokumentacji gotówką widzenie za bardzo było jak udostępniać w dokumentach, że tym stronom, bo urzędy pełne były poza Jasną praktycznie w bardzo duże ilości przypadków urzędy też mają różnego rodzaju uwagi do projektu i każą projektantowi coś poprawić donieść jakiś wymiar dołożyć też problemy i nastąpiło pewne za zastopowanie na na tym rynku trzecią składanych projektach w udzielanych pozwolenia na budowę także ten pomysł ministerstwa żeby, żeby do do zrobić na cyfryzację, która w pewnej ilości krajów już jest wdrożona naprzód na Węgrzech kraje skandynawskie mają też cywilizowaną serce rozdarte, ponieważ był pomysł prosty będzie po prostu składać formularz na najprawdopodobniej na pułapie pozwoleń na budowę, gdzie będziemy dołączać projekt w formie w formie elektronicznej będziemy się podpisywać pod pod projektem też w sposób elektroniczny system ma się łączyć w sposób automatyczny elektronicznym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane ma następować weryfikacja czy dana osoba by podpisała osoba, która ma uprawnienie do tego dokumenty będą elektronicznie do do do starostwa urzędnik będzie jednak na komputerów oglądał też elektronicznie elektronicznie też mają być udostępniane stronom projekty, więc będzie się to wszystko bez bez kontaktową odbywał się odbywało wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM państwa moim gości jest pan Wojciech Gwizdak architekt sekretarz krajowej rady Izby architektów RP informacje o 1140 po informacjach wracamy po wcale państwa moim gościem jest pan Wojciech Gwizdak architekt sekretarz krajowej rady Izby architektów RP od 19września zmiany wprawie budowlanym nowe pr.bud. rozmawialiśmy o tym co się zmieniać też najważniejszych rzeczach, które zmieniają się, że warto zajrzeć do przepisów, żeby wszystkie kwestie sobie prześledzić nie wszystkie postulaty Izby architektów zostały wysłuchane no ale rozumiem że, gdyby to zawsze zawsze dziś by wszystkie to, żebyście nie mieli do roboty mogli rozwiązać nie właśnie śmiech bardzo dużo roboty, ponieważ to na pewno jest tak, że to chociażby widać po tym, jak ministerstwo przysyła do nas projekt do konsultacji, jakby ile ile różnego rodzaju innych organizacji też zapraszam do konsultacji i tu troszkę się nie dziwię, bo na pewno ministerstwo zarzucane dziesiątkami pomysłów ciągnących te przepisy różne strony, więc często pokornie czekamy w kolejce nie tym razem się udało to może może następnym razem się uda, ale na pracy taki takim przykładzie podam takiej zmiany ministerstwo ono w przepisach mogłoby zrobić już to, żeby nie wzbudzająca żadnych wątpliwości, że błąd w przepisie, bo teraz naprawdę ułożono zwolnienie dla budowy tarasów o powierzchni zabudowy tam do 35m² jako problem jest taki, że taras niema takiego parametru powierzchnia zabudowy powyżej zabudowań budynki podobny to, żeby identyczny błąd jednak od spraw budowlanych z altanami i wiatami, a tam jako wiata jako otwarta konstrukcja też nie ma powierzchni zabudowy usilnie ministerstwo to Sejm w zasadzie może odpowiedzieć pisze w pr.bud. że wiaty do powierzchni zabudowy 35m², a zgodnie z nimi przepisami powierzchnię zerowa takich takich obiektów nie to są te błędy są zarówno tak prostych technicznych aż po takie no filozoficznie, bo o filozoficzne guru to co mówiłem na początku tej jak opozycja architekta ten proces inwestycyjny w Polsce jest wypaczona od czasu czasu PRL-u i np. ja uważam, że zrobił źle u nas implementowana dyrektywa o zamówieniach publicznych trafił np. na prawo zamówień publicznych, bo tymczasem człowiek zachodzi dziś pisze te te dyrektywy o ustawę tak zakładam, że architekt jest od początku do końca nie i teraz, choć dyrektywa u nas implementują, pokazując zgrzyta na pozycji architekta jest nie jest niewłaściwa nie odziedziczyliśmy po PRL-u też to, że architekt specjalnością budownictwie architekt jest kompletnie osobne zawody nie jest jest hitem ma być inny zakres działania by prace nad budynkiem niż pozostałe wszyscy tam konstruktorzy instalatorzy inżynierzy budownictwa Jerzy inżynier generalnie inżynierzy inżynierowie budownictwa nie i tak zajmuje się człowiekiem funkcją człowiekiem w budynku inżynierowi rozwiązują problemy techniczne, żeby chciał na stałe w Niemczech to zrealizować cel i inżynier budownictwa i architekt mają podobne uprawnienia nie są specjalistami z tego co wiem to tu nie nie jednak w Niemczech jest bardzo mocna silna pozycja pozycja architekta jest, ale także inżynier budownictwa, a nie zdaje się Donald do pewnej wielkości inwestycji i inżynier budownictwa i architekt mogą pracować nad projektami czy tam jest też zapewnię różnie w każdym każdy będzie, ale jak kiedyś analizował 1 ląd i u nas były bardzo dla publiczności podobne były u nas jest oczywiście także więźniowie budownictwa, którzy kończyli konstrukcje mogą do zdobycia ograniczone uprawnienia tektoniczne architekt może zdobyć ograniczone uprawnienia konstrukcyjnej utworu w skrócie mówiąc do domków jednorodzinnych jak analizować, że po, którym niemiecki to tam było rzeczywiście bardzo bardzo podobne podobnie jak taki krzyżowe krzyżowi uprawnienia, więc u nas nie jest jakoś tak szczególnie źle nie poznaje się, że istnieje rzeki spór wieloletni pomiędzy inżynierami architektami mną sporo tygodni ma sławną wrogość rozbierze rozbieżność w bezpiecznych zda w tej w tej materii, ale trudno to jest już sprawa no limit to jest pewny status quo, które tak z konkordatem jest nie jest jest przepis obydwie strony akceptują nie tylko, która ze stron nie próbuje przesuwać tego tego zakresu to się to nic nie dzieje i nie da się tego podziału zasypać to ja uważam tego za podział, ale to nie rodzi nie rodzin nic, jakby takich negatywnych zjawisk ma jakiś dużo, więc wydają się, że nie ma co co przy tym grzebać tak jest takie moje zdanie się przecież do tego przyzwyczaić do podziału, który zawód może, jakie uprawnienia drugiego zawodu zdobyć ciekawe to samo inżynierowie budownictwa mają do powiedzenia co pan podejrzewam, że nie czekam na głosy, ale podejrzenie to, że jest się jednak kadra oby tylko też temat też temat audycję, a czy do problemu problem, o czym nie było opis tych rzeczywistości wygląda w ten sposób, że ono architekt musi mieć wiedzę całościową, bo on, jakby steruje całym procesem wymyśla funkcję w wywiadach, że musi mieliśmy, rozglądając się dokoła nie jestem przekonany, że ma to jest też osobny sportu też bym proponował zrobić audycję ja uważam, że za, bo zapewne pan ma namyśli ten otaczający nas w cudzysłowie ład przestrzenny ja uważam, że 99% winy jednak ponoszą przepisy, które w sposób niewłaściwy sterują tym czym tym planowaniem przestrzennym to jest i jest taki rezultat jak jest jakby zły zły korzeń to na nim nie nie jest w stanie rosnąć dobra zdrowa roślina, nic więc moje zdanie na ten temat to nie jest także architekcie podpisuje pod projektem popisuje się musi podpisywać niektórzy to chwalą właśnie projekt dobrze to, jeżeli się architekt podpisuje pod projektem te projekty zrealizowane w taki sposób w jaki widzimy to jak temu może mogą być inne przepisy to jest rozmywanie odpowiedzialności nie ma zagrożenia nie nie np. świętej pamięci prof. Kuryłowicz takiego ładnego sformułowania kiedyś użył urbanistyka Łanowa, jeżeli my przekształcamy w Warszawie widać podziały rolne bez bez sale bez narzucania nowych podziałów przeznaczamy na budownictwo np. biurowe to ten powstające budynki muszą powstać na działce taką, jaką dostał architekt nie architekt ma zadanie z terenu, który jest dyspozycji inwestora w cudzysłowie wycisnąć to co inwestor chce, więc liczyliby sprawdzić się dane zamierzenie się mieści na tym terenie nie na jasnych pojawić na stronę, że na krzywe działki i wąskie działki to mogę zrobić nic nie mogę zrobić, jeżeli mamy koślawe plany miejscowe bardziej bardziej myślałem o wyrazie myślałem o odpowiedzialności architektów jednakowoż za ład przestrzenny za to, że żyjemy w takiej przestrzeni, jakiej żyjemy no bo przecież za każdym razem można powiedzieć, że mogę zrobić mogę powiedzieć nie robimy tego tak, bo chcemy żyć w pięknym państwie, ale rozumiem, że jak mawiają Amerykanie ma i tak było się tłok z, więc jak jest inwestor, który ma walizkę z banknotami to rozumiem, że architekt koncentruje na działce po to, aby co jakiś czas w grupie rozlewać czy za lać łzy krokodyle, że ojej ojej ojej to wszystkiemu winne przepisy proponuję zrobić audycję osobno na ten temat zrobi wiele audycja temat wciąż wygląda tak samo toniemy to przepisy, pomimo że pod każdym projektem podpisy architekt, pomimo że chce być wyjątkowy jest właśnie takim trochę bardziej filozofem artystą, a nie chłopcem na posyłki no to na końcu jest także tonie ja jak to system one weźmie jak pan weźmy, jakby budynki tak osobny budynek tak weź mnie to to większość tych budynków jest zła dopiero dopiero niestety przeważnie dziwne podziały się dziwne rozwiązania urbanistyczne powodują, że przyczyni się pewne nie da naprawić nie budynkiem, bo zachodzi pytanie co należałoby tam zaprojektować, żeby tam ten przysłowiowy ład przestrzenny no i czasami ja sam nie znajduje pytania bo gdzie drogowcy przebili drogę bo, bo kiedyś gdzieś coś cofnął linię zabudowy wymusił muszą lawirowanie budynków jest cała cała seria zjawisk, które się na to NATO narzuca, zwłaszcza że planowanie przestrzenne obecnie moim zdaniem taki problem, że tam kompletnie zanika już ten element twórczy i coraz mniej urbanistów jest architektami ja to też powinien być, jakby tak oczywista oczywistość, że architekci są urbanistami wtedy też element naszego nierozerwalny element naszego zawodu nasuwać pyta, gdzie o wskazanie miejsca, gdzie są przepisy przejściowe mówiące o tym jeszcze przez rok można składać projekty ustawy procedury, która może przyśle linka odpowiem mailem dobrze to poproszę rynki umieścimy ich w opisie audycji Szanowni Państwo więcej tylko audycja znajdzie się na stronie Radia TOK FM to będzie link, który pan Wojciech Gwizdak przesłał do tegoż rozmawiają jeszcze tzw. lex deweloper, czyli niektórzy mówią politycy stworzyli przepisy, które mają ułatwić inwestorom budowę i to budowę w taki sposób, że zniszczą znowu przestrzeń jest stworzą zrobią nieodwracalne zmiany czy lex deweloper jest złym prawem, jeżeli tak to dla kogo złem dla kogo dobrym znaczną sama ta ustawa pozwalająca by pod takimi szlachetnymi przesłankami, czyli właśnie, umożliwiając umów nie był umożliwiająca inwestycje mieszkaniowe na terenach nie wydawać sprzecznych z planem miejscowym dla mnie jednoznacznie jednoznacznie złym przepisem tylko tu pan redaktor, nawiązując do artykułu, który popełniłem zawodzi architektury ukazał ja uważam, że prawo się na słup niesłusznie nazywa lex Developer, ponieważ jedynym wygranym na tym prawie są wg mnie radni, bo to od głosu radnych będzie zależeć czy dany teren można przeznaczyć na tę inwestycję czynie, czyli dla mnie to jest upolitycznienie kolejnego segmentu działalności gospodarczej to rzeczy dobrze można źle, a jak pan spojrzy na Paryż no i mamy przed oczami wyobraźni panda 3 par jest tak dużo ładniejszy niż inne polskie miasta, bo jest upolityczniony, bo właśnie politycy mają większy udział w tym co idzie powstanie no to może trzeba zaimportować tych polityków no ja w jak w naszej rzeczywistości nie nie widzę takiego pozytywnego działania, jakby uważam, że mniej politycy mają do czynienia tym lepiej dla kogo dla każdego obywatela to wyobraźmy sobie architektury bez polityków jak pan sądzi jak duże by mieszkania czy by żyło tak dzieje Dziady, aby miejsce dla niepełnosprawnych w parkingowego jak pan co pan ryzykował jego teza na czym w pracowni taką zupę mieszkania byłyby takie duże na jakie byłoby stać osoby, które kupujące, bo deweloperzy odpowiadają na zapotrzebowanie, jeżeli by oddać pieniądze, które tracą w podatkach to ludzie sami finansowali żłobki żłobki na pewno powstawały miejsca dla niepełnosprawnych no tak, żeby powstawały ileż tam, gdzie zapotrzebowanie na żłobki także zapotrzebowanie na słowa była bądź taka ataki przez pewien czas taka Wojciecha linia rozwoju nowego określania, gdzie ma być, jaka funkcja się okazało, że jednak to nie jest optymalny rozpad funkcji teraz nawet w państwa Czesi nie pisze, że to ma być szewca to ma być spożywczak tylko no to tzw gra popytu podaży sama decyduje, że tu się spożycia utrzyma, a tu kwiaciarnia, więc nie, więc to jest najlepszy najlepsza metoda, bo wyłaniania, jakby tego miksu funkcjonalnego rozkładu miast pan to ta metoda była stosowana w Warszawie i wypłaca się stało, że jedynymi podmiotami, które mogły np. utrzymać czynsze na placach by banki to jest właśnie to właśnie świat bez polityki po np. polityk może powiedzieć będziemy stosować preferencyjne stawki czynszowe dla niektórych podmiotów, które uważam, że są ważne dla społeczeństwa dla społeczności natomiast, jeżeli zostawimy także popytu podaży niech nie chciałbym żyć w takim świecie to powiem panu szczerze, ale nie chciałbym żyć sieci, gdzie to polityk dyskutuje co jest dobre dla mnie ani ja sam, więc Otóż różnimy mienie to jest jeszcze zupełnie innego, bo pan powiedział popyt podaż, czyli przez nie wchodźmy w to, ale się pięknie różnymi bardzo się cieniem siebie bardzo dziękuję za dzisiejsze dzisiejszą rozmowę czekam na link ten link umieścimy w opisie dzisiejszej audycji państwa moim gościem był pan Wojciech Gwizdak architekt sekretarz krajowej rady Izby architektów RP informacje Radia TOK FM już za kilka minut po godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara nad jakością naszych połączeń czuwała Lidia Prądzyńska oraz Jana cech Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA