REKLAMA

40 rocznica Porozumień Sierpniowych

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2020-08-31 16:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz moim państwa gościem jest Leszek Miller europoseł, a niegdyś premier dzień dobry Panie Pośle, dziękuję panu dzień dobry państwu Panie Pośle, premierze może, jako że tematem dzisiejszego na dzisiejszy naszej rozmowy są zrobić porozumienia sierpniowe może przy przypomnę w skrócie Pański życiorys dla tych, którzy nie znają to w sześćdziesiątym trzecim roku został pan robotnikiem w radomskich zakładach przemysłu realnie Liniarskiego ukończył pan techników Rozwiń » wieczorowe potem służba wojskowa na okręcie podwodnym podwodnym potem w latach sześćdziesiątych został pan działacz związku młodzieży po socjalistycznej potem wstąpił pan w sześćdziesiątym dziewiątym do PZPR potem ukończył szkołę wyższą szkołą wyższą szkołę nauk społecznych przy KC PZPR i pod koniec lat siedemdziesiątych został pan etatowym pracownikiem aparatu partyjnego i teraz chciałby pan cofnął się wspomnieniami do tego roku osiemdziesiątego jak pan odbiera to co się wydarzy będąc członkiem właśnie aparatu partyjnego odbiera to co się działo w Gdańsku tata falę strajków przypomina pan sobie jak o tym myślał i co o tym mówił oczywiście, że sobie przypominam to jedno z najbardziej zajmujących nasze, jakie mogą obserwować uważnie przerzuca w tym czasie i kiedy przyszedł 3001. mógł się myśleć tak jak większość Polaków poczułem ogromną, szczególnie że tym razem nastąpiło porozumienie strony były wystawy podpisać pod wspólnymi ustaleniami i dlaczego najbardziej się wspaniale, że rząd już wielu moich rodaków to, żeby nie posłużył się również 7 roku, ale myślę, że założenie powtórzył wstrzyma zawdzięczać przede wszystkim strategii, która została przyjęta przez swego owe bała forma strajku była para z nie wychodzimy na ulice jest za zakładach pracy starsi z niczego nie jest źle nie dopuścimy do tego, żeby nastąpiło zwarcie robotników z milicją państwo o, że się był zupełnie inny niż w ogrodzie nas miejsca, ale obecna władza, która uznała, że trzeba posunąć się krok dalej i zaakceptować postulaty i spadku albo jeszcze postulat, ale Panie Premierze jednak pan wtedy częścią aparatu czy nie uważa pan porozumienia za oddanie pola za przegraną władze w już, że to był typowy kontra z jak dobrze pamiętam to na 21 postulatów większość z nich chyba 1415 miała charakter socjalny społecznicy wraz z roszczenia tam raczej takie oczekiwania, że nastąpi natychmiastowa podwyżka wynagrodzenia 2000zł nastąpi indeksacja, czyli cały czas wzrosła w stosunku do ich place legislacji, że zostanie obniżony wiek emerytalny ta kobieta 55 lat zamiast dzisiaj wszystkie wolne soboty wprowadzenie płatny urlop macierzyński nie pamiętam już dokładnie zasad ich postulatów natomiast, jeżeli chodzi o te oczekiwania polityczne ma oczywiście na pierwszym miejscu najważniejsze, czyli utworzenie wolnych związków zawodowych jest zagwarantowany zagwarantowanie prawa do strajku jest zwolnienie wszystkich wszystkich wie zatrzymywanych, zwłaszcza po równo dobrane Panie Premierze powtarzam był pan częścią aparatu władzy, a i nie nie bardzo wierzę, że wtedy nie uważa pan tego po porozumienia zagrożenie dla spójności władzy przecież to było pierwsze tego rodzaju porozumienie we wszystkich krajach, które znalazły się w radzieckiej strefie wpływów musiałoby też obawy szczególnie wśród par wśród pana kolegów i w ogóle aparatu, że to może spowodować nie wiem retorsje ze strony Rosji radzieckiej dlatego też mądrość strajkujący polegała na tym, że wśród postulatów nie było żadnego, który by zmierzały ustroju ówczesne czy związek radziecki żaden z 21 postulatów nie głosowa o nowych wyborach do Sejmu poznanie konstytucji nie było słowa o niepodległości była była mowa w wolnych związkach zawodowych i złagodzeniu cenzury, chociaż nie jej obecnym zniesie naprawdę Moskwa, która obserwowała, bo oczywiście zaniepokojona, ale na pytanie co takiego jest anty Radzieckiego nie ma, bo nie mogę wskazać na nią z maską, ale są, a jest jak z zainteresowaniem przeczytałem niedawno, a niedawny wywiad z podanych Zawisza zaś wyborczy działa wszystkiemu o tej samo samo ograniczających się rewolucję i oczywiście na tamtym etapie było bardzo mądre jedyne, żeby takiego pokojowego rozwiązania tych sierpniowych strajków mogła wejść na, a potem zdarzył się tzw. karnawał Solidarności, czyli prawie 1,5 roku zakończone w ową na wprowadzeniu stanu wojennego czy podczas tego co karnawał pan będąc jednak część komitetu centralnego i pracujący tam w urzędach z nimi związanych miał wrażenie, że coś pana mierzy jest pan może nie po tej stronie dziś, że naprawdę się dzieją czy był pan jednoznacznie przekonany do tego że PRL musi trwać, że władza musi leżeć po stronie PZPR itd. tak dalej u końca rysunkową młodym człowiekiem oczywiście ja zakładałem, że za mojego życia nie zmieni się lustra głos w 2 Lota to znaczy z 1 strony warszawski drugi potężny na to kim w Polsce, ale jeśli miała znaleźć jakieś innej konstelacji politycznej to tylko z tą tylko w wyniku wojny światowej, gdzie zwycięskie mocarstwa jeszcze raz wyznaczać na trans, bo w warunkach pokoju związek radziecki nigdy nie zgodzi się na jakikolwiek przesunięcie granicy swoich zresztą jak sądzę nie były 1 był tak myślał, kiedy nawet na ten temat kiedyś prowadziłem czytam dyskusję ze zmianą definicji, a również stwierdził, że przez długi czas już w środowiskach to dla licznych środowiskach politycznych i Stanów zjednoczonych również takie przekonanie Sarna natomiast dla sprawy pan zaraz sobie sprawę, że ustrój socjalistyczny ustęp centralnego planowania przegrywał współzawodnictwo ożywieniem swoją przegrywał współzawodnictwo kapitalizm, że 1 słowem centralne planowanie całą swoją ociężały ością nie jest w stanie zapewnić wszystkich potrzeb społecznych jak ludzie od każdego państwa wymagają i wraz z innymi kolegami poszukamy poszukiwaliśmy jakiś rozwiązań, które szły w kierunku na wpuszczenia więcej rynku ulga centralnie sterowanej gospodarki zmian Panie Premierze czy potrafi pan przypomnieć co wtedy myślał w tym roku 80 Wałęsie, który wyskoczył jak nagle z zera bohatera i stało się sprężyną tych strajków i w dużej mierze je wygrał dla czasu dla Solidarności późniejszej co wtedy ani myślał był robotnikiem pan też kiedyś był robotnikiem, więc trzeba jakaś taka nuta sympatii czy raczej wróg ideowy po znałem Lecha Wałęsy wcześniej zobaczyłem oraz wieża oczywiście, ale potem wielokrotnie się spotykają nas żartowaliśmy że, ponieważ jest elektrykiem zakłada wnioski, że zawód elektryka w Polsce bardzo istotna uwaga wiele większą niż każdy inny z Unii wybierał w jaki sposób jako ważny reprezentant tego środowiska człowieka podobnie działo się też zgodziłem się takiej ówczesnej polskiej 1 Verne, a na swój sposób usatysfakcjonowany, że to jest właśnie robotnik jakiś zdawano sobie sprawę, że jego plecami stoją wsparcie stają oraz sektorze podsuwają rozmaite rozwiązania, ale jak słuchałem dniach działek na tej słynnej bramie na 2 jak pan występował w mediach itd. tak dalej pan szans sobie no, proszę bardzo, reprezentatywnego przemysłowej klasy Robotniczej, a jaką staną się wypowiada jak świetnie sobie daję radę pani może Panie Premierze jak na tę musiały zawiesić na rozmowę, bo teraz informacje, ale zaraz po nich wrócimy do obchodów na łączach nadal premier Leszek Miller były premier i dzisiejszy europoseł zakończyły się Panie Premierze na tym, że gdzieś tam cieszył się pan albo przynajmniej widział jak na pozycję, ale że członek tej Robotniczej klasy wielką wielką przemysłowej staje na czele strajku stały tajne cele ruchu, a czy pańskie otoczenie koledzy z PZPR koledzy operacje też przecież liczy raczej odbierali jako zagrożenie dla własnej pozycji, bo liczy trochę też o to chodziło nie mam to było bardzo różnie pan wtedy się do budynku komitetu centralnego słucha dyskusji mówi pan zobaczy czekana była rozstrzelana 1 o krajach drugiego właśnie działa się, który również wtedy zaliczałem mając żadnej funkcji blaty Dell miał na stanowiska analityczne przestarzałe informacje przygotowywałem sugestie dla gości młodsi pracownicy ani osobiście wiązałem z tym możliwość reform ówczesnego ustroju, czyli takiego budowy takiego polskiego socjalizmu socjalizmu sam uważa otrzyma w październiku 1006. roku można było myśleć potem ten proces został niestety zalogowany ci starsi licytacji bardziej, aby Sejm i oczywiście uważamy, że to jest nasz zagrożenie, bo co oznacza, że powstanie siła rażenia potężnym znaczeniu poza kontrolą władz, więc pana zobaczyć różne postawy usłyszeć można opinię, aby ten strach strach się pojawił później, kiedy z strona radziecka zaczęła przysyłać coraz Ano listy pisma żądające, a rozprawiać się tzw. kontrrewolucja z ich wtedy zaczął się kształtować taki pogląd, że ta radziecka interwencja interwencja bat Warszawskiego jest coraz bliższa walca czy wręcz nieunikniona, jeżeli co się stanie Polska mało spłynie krwią zależeć pal, a jeśli chodzi o tą klasę robotniczą, która wtedy strajkowało nawet nową teoretycznie byliście władzą nie teoretycznego deklaratywnie wyjście władzą, która rządzi ich imieniu czy te strajki po to, to był pierwszy tak masowe strajki Pomian 70 rok czy te strajki powodowały nie wiem zamieszanie wewnątrz władzy myślenie o tym, że kogo tutaj reprezentujemy skoro ani się przeciwko nam buntują były takie rozmowy myśli tak oczywiście m.in. dlatego ta część już serio kierownictwa, która była skupiona wokół nas wielka zbory założyła, że żadnych rozwiązań siłowych w tym położniczego itd. tak dalej nie chodzi o ratunek, dlatego że tak by oznaczało, iż partia, która deklaruje, że zajęte reprezentować interesy robotników przystępuje do zbrojnej rozprawy z tymi syn Lotnika nastawiono się zatem na dialog w tym oczywiście te wydarzenia grudniowe były dosyć cieszcie się we wszystkich pamiętali założono, że metodami politycznymi trzeba ten konflikt zakończyć zakażona starać się do zakończyć i ci, którzy z ramienia ówczesnej strony rządowej partyjnej negocjowanie mieli tego rodzaju dyrektywy, a pozwoli pan, że przypomnę, bo czasami mogą odnieść wrażenie, że jest zasada moda, żeby tworzyć wsi opinię, iż zajmujący podpisali porozumienie zastępujące oraz strona do byłych Mieczysław Jagielski i Gdańsku Łukasz wyznacznika państwo Szczecinie i Aleksander Kopeć strzelił z kazania mieli jasne jak instrukcję, żeby iść za wszelką cele na rozwiązania polityczne i próbować to z zasadami wyborczymi tak czy ktoś został dobrze, ale mnie czy pan, że ma wiedzę jak w jakie kompetencje ani zostali wyposażeni, kiedy udali się na negocjacje z robotnikami co oni mogli sami jakieś decyzje podejmować wszystko było konsultowane z Warszawą i z komitetem centralnym jak to fakt wiemy ile rozległy zakres kompetencji, ale mieli obowiązek, że sami chcieli bardzo często się konsultować, więc można powiedzieć, że ten dialog między Gdańskiem Szczecinem czy też konne Szczecinem Gdańskiem Jastrzębie, a Warszawą, ale był los podzieli codziennego w Łodzi minister, że żaden z tych działaczy, których nazwiska nikt nie może podjąć samodzielnej decyzji wbrew opiniom nasza rada premiera pierwszego sekretarza, więc właśnie wtedy u steru władzy w Polsce znajdował się też inne to trudno powiedzieć, czego się skończyła się po drugiej rozróżnia się nie na każdym razie na szczęście do próby rozprawienia się takiego siłowego nieraz zresztą jeszcze raz powtórzę robotnicy dostaną dalej poprzednie doświadczenia jak pan zwrócił uwagę, że wtedy żadnych bijatyk z milicją na ulicach nie było prawda niech wam powie 3, bo po stronie solidarnościowej opozycyjnej Robotniczej i nie tylko wtedy kilkakrotnie były takie momenty, w których zapanowało zapewne zapanowała niepewność czy to się udać czy te zostaną podpisane te porozumienia, że to szewską może różnie skończyć, a po tej stronie rządowy partyjnej też były takie momenty wahnięcia, że czy to z winy strajkujących czy to z winy nacisku aparatu może dojść nie dojść do podpisania porozumień i wtedy 1 sen czy były takie skoki na emocji w trakcie tych negocjacji oczywiście nie brakowało ludzi po stronie władzy, którzy uważają, że sam fakt, iż paruje się tego rodzaju zjawisko społeczne, które przecież wydźwięk polityczny tam jest niedopuszczalne w związku z tym jest jakaś jakieś negocjacje na temat postulatów dziś żaden dalej tak dalej nie mieszczą się ówczesny, ale schemacie wzajemnych relacji między władzą, a społeczeństwo, ale niepełną od dominujących chodzi, chociaż dość hałaśliwie pamięta można na razie w tej sprawie Jach występowali tacy jak działa się i zwykle byli bardzo głośni, ale w większości na sali traktowała tak nie, bo roczne sformułowania bardzo bardzo chłodno dobrze, ale w takim razie ni, dlaczego władza zdecydowała się to pisać nieporozumienia co to sport czy to nacisk strajkowych 3 też ludzie władzy w obozie władzy rozumieli, że sytuacja na tyle nabrzmiała, że trzeba jakoś się rozwiązywać skoro tak masowe strajki tak długie na tyle nabrzmiała, że nie można tych oczekiwań żądań postulatów rzesz robotniczych lekceważy, że to już nie są czasy, kiedy można było kogokolwiek przestraszyć pogrozić itd. tak dalej 1 jedno metoda jest szukanie jakiegoś kompromisu te 21 postulatów było takim właśnie kompromisem dla zakończenie pamiętam jak wicepremier Jagielski powiedział, ale sprawa jest liczba rozumieli porozumieliśmy się jak Polak Polak to było tak bardzo wręcz wzruszające, bo stanowiska obydwu stron zeszła w parach patrzy na te postulaty na te 21 postulat stąd wiele z nich jest aktualny dzisiaj, bo jeżeli targów był oczekiwany postulat żądali wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji ani przynależność partyjna chętnie tak, ale wciąż jednak gorzko dzisiaj zmieni prawda bardzo głośno, kiedy mówiono, że działalność związków zawodowych nie spełnia oczekiwań pracowników to dzisiaj na pewno okazałoby się po tym, jak zatrudniony w korporacjach w sieciach handlowych dużych zakładach produkcyjnych, kiedy mówią, że trzeba ograniczyć cenzurę dobrze dzisiaj widzimy majstruje przy mediach próbującej jakiegoś wariantu repolonizacji tak dalej, tak więc można powiedzieć, że minęło 40 lat, a szereg z tych postulatów z tych żądań, a są oraz aktualne albo bazach minister uderza to, że pan wtedy właśnie był przekonany o niewzruszalności tego układu układ warszawski NATO dominacji Rosji radzieckiej nad naszą częścią Europy i nie wybijają się, że może być zupełnie inaczej co pan właśnie po latach był tym, który podpisał dokument wprowadzający nas do NATO to jakiś taki w państwa Unii Europej ona wiele, ale tam syna też pan dużo nas oczywiście sprawia wam jakieś pierwszy raz zrozumiała, że może być inaczej, kiedy pojawił się Michał Michaił Gorbaczow, gdzie posłuchałem powstałe na tym co zamierza go słuchałem jego wysokie zapasy jak się zmienia otoczenie Gorbaczowa jak wolnością, a takich działaczy partyjnych tak bardziej reformatorskim na stadionie czy próbuje dogadywać z legalnymi tak dalej pan myślał sobie cholera wie może to jest początek czegoś większego czegoś głębszego, że może np. przestać obowiązywać doktryna Breżniewa, która zakładała interwencję w sytuacji, w której które pan socjalistycznej wyjść poza obręb dworzec jak oni raczej z siadaliśmy do okrągłego ostatni w znacznie później oczywiście niższe niż dziś 80 roku to ja moi koledzy byliśmy pewni 1, że związek radziecki na pewno nie będzie interweniował, że tym razem wojska radzieckie nie ruszy i że my Polacy mamy unikalną sytuację, w której możemy spokojnie zastanawiacie naszą przyszłością bez groźby, że radzieckie czołgi te zrobione świat to była to było wielkie, że tak wielka szansa, którą myśmy wstali, ale Polacy wykorzystane Panie Premierze mam pytanie proszę krótką odpowiedź po Pańskiej karierze od 8 dziesiątego roku po karierze Lecha Wałęsy po osiemdziesiątym roku pan uważa, że panie z wygranej strony wygrany Róża 2 jesteśmy wygrani, dlatego że Lech Wałęsa oczywiście największą postacią o dzień na Polski najnowszej pan zrealizował to co chciała może nawet więcej, a ja z kolei ma pan, kiedy podpisywałem traktat akcesyjny z, wprowadzając nas Unii Europejskiej państwa negocjacje zajmował się innymi sprawami zasłaniają poczucie jakiegoś takiego nierealnego marzenia, że ja chyba z biednego podwórka radomskiego, które miały szkoły tak jak tutaj pan scharakteryzował mniej więcej jak w obronie obecnie śmietanki Europy podpisuje tak ważne dokumentacja w Polsce zadania prezesa, że chyba jest prawda Panie Premierze bardzo dziękuję za rozmowę, ale myślimy już niestety kończyć Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA