REKLAMA

Spadek PKB. "Nie jest źle, ale wciąż nie wiemy, co przyniesie nam jesień"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-09-01 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
31:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadzie ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry czy wszystko co najgorsze w gospodarce za nami tak chciałem dzisiaj zacząć drugą część magazynu EKG no i tutaj przypomnieć wczoraj mieliśmy publikowane dane po raz kolejny GUS publikował dane o wzroście właściwie spadku gospodarczą w drugim kwartale, ale tym razem już nie tylko jego skali jeszcze, pokazując struktura tego spadku co tam siedział wewnątrz, czyli te dane były Rozwiń » rozszerzone wobec tych, które poznaliśmy kilka tygodni temu już tak zapytał, ale nieco się scenariusza skomplikował, bo doszły kolejne informacje, które już być może tak optymistyczne nie są nie będzie można powiedzieć, że wszystko co najgorsze za nami, ale to pozostawiam naszym gościom pani dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego dzień dobry dzień dobry państwu pan prof. Krzysztof Kalicki wiceprzewodniczący rady nadzorczej Deutsche bank dzień dobry dzień dobry pan Bogdan pan dr Bohdan Wyżnikiewicz 3 prezes Instytutu prognoz analiz gospodarczych niegdyś prezes Głównego Urzędu Statystycznego dzień dobry dzień dobry dzień dobry dużo tych danych, więc bardzo proszę państwo je uporządkowali powiedzieli co z nich wynika wiemy już GUS potwierdził wcześniej publikowane dane Polska gospodarka w drugim kwartale zmniejszyła się spadła o PKB był niższy jak to trzeba było poprawnie powiedzieć ponad 8% wiemy, że bardzo słabo poradziliśmy sobie z konsumpcją to znaczy konsul czasy trwały radziła inwestycje to również pokazywały wczoraj też szczegółowe dane PKB, a dziś rano opublikowano tzw. wskaźnik firma dla naszego sektora przemysłowego Jan w sierpniu spadł do poziomu 506 punktu jeszcze w lipcu sięgał prawie 53, a zatem jest coraz lepiej czy właściwie dalej nie wiadomo, jaki jest, które z tych danych są istotne, jakie można wnioski z niej wysnuć, kto zaczyna może pan proszę pan dr Wyżnikiewicz, dobrze więc ja pozwolę się odnieść do danych Głównego Urzędu Statystycznego raczej niż do danych niemających pan redaktor wie specjalnie nie mam zaufania do tych ostatnich, dlatego że one są opracowywane na podstawie anty trud upustu ilu tomów tylko o tym co jest istotne co daje odpowiedź na pytanie jak jest albo jeszcze lepiej jak będzie, tak więc ulegając na pierwsze pytanie pana redaktora do dziś jest najgorzej mogło być, więc prawdopodobnie ta tak dużego spadku całą pewnością jest notujemy, ale jeszcze kilka słów bym powiedział jak głęboki jest spadek Otóż tam jako statystyką owi zajęło krótki czas policzyłem, do którego momentu w czasie się cofnęliśmy okazuje się, że liczący to na podstawie wyrównanego sezonowo szeregu czasowego cofnęliśmy się do czwartego kwartału 2017 roku jeśli chodzi o poziom PKB, więc więcej 2,5 roku urzędów jest rzeczywiście bardzo głęboki spadek natomiast, jaka będzie w przyszłości do generalny oczekuje się, że już kolejne kwartały będą lepsze to znaczy spadek będzie mniejszy, a gdzieś tak na przełom mnie lat 2021 już mamy szansę Jeślinie mieć dodatni wzrost o być w okolicach zerowego Ross czyli, a można krótko podsumować dziś no co przewidują trudności z różnych ośrodków badawczych i czas by konsensusie londyńskim to są optymistyczne prognozy czy pesymistyczne, bo realistyczną no to są takie uśrednione to jest konsensu, czyli średnia arytmetyczna 20 w środku, ale odnajduje w tym, o czym mówił pan dr Wyżnikiewicz pozytywną wiadomość potwierdzającą, że być może wszystko co najgorsze za nami, choć z drugiej strony wielu rzeczy jeszcze nie wiemy to jest gorsza część tej historii pani dr Anna Czarczyńska pani, czego doszukuje się albo co odnajduje w tych wszystkich danych, która tutaj otrzymujemy właściwie interesuje nas jak to będzie za chwilę będzie praca czy płace będą na dobry poziom no dobrze to odniosę się do 2 kwestii po pierwsze, jak zobaczymy ile spadł PKB w Polsce na tle trochę szerszy już nie tyle Europy świata to można powiedzieć, że jest nie najgorzej, aczkolwiek nie aż tak bardzo optymistycznie co daje porównanie do innych, że może innym jest gorzej, bo jeszcze gorzej lepsze samopoczucie, a m.in. toteż jest istotne teraz do tego nawiążę przy okazji 5 maja natomiast w analizach banku światowego może znaleźć taką informację, że praktycznie recesja albo spowolnienie dotyczy 93% państw na świecie w tym momencie z powodu Korona wirusa, czyli to jest znacznie silniejszy impuls niż miało to miejsce w czasie wielkiego kryzysu, w którym wszystkie książki ekonomiczne piszą odwołujemy się ciągle do tej wielkiej recesji Otóż to będzie ten benchmark tej nowej wielkiej recesji, która będzie pokazywała jak się zachowują gospodarki albo ewentualnie jak poszczególne państwa przyjmują różne powiedziałabym instrumenty oddziaływania mogły tą tą recesję spowolni czyli o ile jesteśmy mądrzejsi i tras średnie spadki na poziomie świata to mniej więcej około 7% w związku z tym Polska ze swoimi 82% spadku PKB jest z no w trendzie tym jak cała Europa, czyli takim, że pokazujemy, że wypasem wysoko rozwiniętym jednak te ta pandemia dotknęła znacznie większym stopniu gospodarek państw wysoko rozwiniętych niższy słabiej rozwiniętych, ale tutaj też trudno dziwić i nawiązując do 5 maja ja bym jednak trochę broniła tej tej metodologii, dlatego że pokazuje pewnego rodzaju wskaźnik optymizmu czy nie tylko to co już się wydarzyło co rzeczywiście warto policzyć skrupulatnie, ale też na ile oczekujemy, że będzie dobrze, bo jak jak wiemy jeśli nasze oczekiwania są pozytywne, toteż w tym momencie nasza konsumpcja rośnie w związku z tym również nakręcamy koniunkturę i to jest ten element, który wydaje się, że w Polsce nie spadnie to znaczy mamy dużą skłonność do utrzymywania wysokiej konsumpcji i do odkładania ewentualnego zabezpieczenia na przyszłość to znaczy mamy dosyć niskie poczucie powiedziałabym tak ogólne kół związanego z tym, że nam zabraknie szczególnie, jeżeli widzimy, że jeżeli nam zabraknie na to państwo dołoży w zasadzie nie jest nasz problem takich osób mamy ten problem to jest pani opinię czy są na to dane, które potwierdzają nasze ja się tak czy bazuje na wskaźnikach konsumpcji, która aż tak w Polsce nie spadła natomiast co mnie bardziej niepokoi testy ten spadek inwestycji to, że może być pogłębione nie tylko, dlatego że zatrzymała nam się tam machina gospodarcza, ale również, dlatego że rosną inne czynniki związane z niepewnością m.in. te, o których tutaj pan redaktor rozmawiał w pierwszej części magazynu EKG i to będzie tym hamulce ma już niekoniecznie sam kryzys bo, gdybyśmy mieli przeświadczenie o stabilnych warunkach wzrostu to daje się również po stronie inwestycji nie powinniśmy obserwować w dłuższym okresie tak silnego załamanie mówiła pani dr Anna Czarczyńska pan prof. Kalicki kłania się ja porównałem te wyniki z 2 scenariuszami, które były przygotowane przez OECD dla Polski tzw. singel hit, czyli pojedynczego uderzenia KOV idą i podwójnego uderzenia kobity Otóż wszystkie te dane, które zostały zrealizowane konsumpcja inwestycje zapasy Export-Import wszystko się mieści między tymi 2 scenariuszami inaczej mówiąc pewnie nie jest tak dobrze jak zakładano w pierwszym scenariuszu pojedynczego uderzenia no ale też nie jest to scenariusz podwójnego uderzenia jako widz, chociaż nie wiemy tak naprawdę jeszcze przyniesie nam jeśli natomiast poza PiS mają spojrzałem kwestie kredytowania przedsiębiorstw 1 tony popytu podaży i podaży kredytów i to co jest bardzo niepokojące to jest dwucyfrowe dwucyfrowy spadek popytu na kredyty w lipcu nauczyli stosunkowo niedawno ostatnie dane i to o wiele większych kredytach inwestycyjnych bardzo duży spadek dla przedsiębiorstw mikro oraz jakie związek spadek się wysnuwa z tego, że jeżeli nie biorą kredyty, jeżeli przedsiębiorstwa nie biorą kredytu, a jednocześnie zwiększają swoje depozyty 31% od początku roku to świadczy o tym, że nie inwestują, czyli nie będą inwestować nie będą zwiększać produkcji wprost przeciwnie, jeżeli spada popyt na kredyty to wygląda na to, że mniejsze będzie finansowanie zapasów mniejsze będzie finansowanie należności liczę się zmniejszą i sprzedawców, a to oznacza, jaki to jest praktyczny wpływ na gospodarkę to to to by oznaczało, że to spowolnienie gospodarki, owszem to nie będzie taki sam wynik jak w drugim kwartale, ale trzeci kwartał będzie z pewnością trudne zresztą pani wicepremier Milewicz powiedziała dalej się spodziewa dwucyfrowy spadków i inwestycji, więc sytuacja no można szukać źródeł optymizmu, ale nawet tym optymizmem byłbym bardzo ostro dobrze, dlaczego powiedzmy sobie to nawet jeśli państwo uznają, że przecież wielokrotnie o tym mówiliśmy, dlaczego te inwestycje są tak ważne dla nas skoro uparcie staram się państwa naprowadzić na wydawałoby się taką taki prosty temat czy to co dzieje się w gospodarce czy można być spokojnym o to, że będzie praca będą płace przynajmniej spadały na szerzenie dynamicznie rosły panie profesorze, dlaczego te inwestycje, czego pan ciągle inwestycjach inwestycja budują nasze potencjał produkcyjny oczywiście wzrost PKB zależy od inwestycji no i owszem, od popytu, jeżeli moce są niewykorzystane, ale problem polega na tym, że my mieliśmy przekuć gospodarkę na nową gospodarkę na bardziej technologicznie zaawansowaną większej produktywności tego wszystkiego nie osiągniemy, jeżeli nie będziemy zmieniać aparatu wytwórczego tego aparatu wytwórczego nie zmieni się bez inwestycji bez inwestycji również nie będzie rosło zatrudnienie będzie można utrzymać teraz rozmawiałem z jednym z biznesmenów mówi zwolnił część ludzi o dziwo, jego interes idzie na tym poziomie, który był, ale oczywiście nie inwestuje powiem szczerze rozmawialiśmy również o tym na ten temat, który przed chwilą był przez pana podjęty, czyli dotyczące zajęcia majątku na skutek podejrzenia mówi słuchaj ja się boje jacy ludzie mogą przyjść i zająć mój majątek ja to jest również jeden z czynników, które wpływa na to, że nie inwestuje czy te zmiany prawne, które mogą pojawić się w otoczeniu biznesu mogą zniechęcać ten biznes dla inwestowania jak rozumiem pani dr Czarczyńska to co głównie powinniśmy w tej chwili rozmawiać o inwestycjach myśląc o tym co jest nam co jest potrzebne w najbliższym czasie czy tak, ale pytanie, jakie inwestycje, bo tutaj mówiliśmy o inwestycjach, które są zmieniają jakościowo nasz potencjał wytwórczy, bo też potrzebujemy do utrzymania tego potencjału czyli jakby po części właściwie zamortyzowania tego co zostało wykorzystane w gospodarce, ale też stworzenia czegoś nowego i teraz widzi pan z 1 mamy duży impuls fiskalny, gdzie są inwestycje one pewnie będą też przestrzeni publicznej tylko pytanie czy one tworzą nową wartość Otóż te inwestycje przestrzeni publicznej rzadko tworzą nową można, więc o inwestycjach w przestrzeni publicznej jak rozumiem mówi o tych zapowiedziach, że będziemy dużo wydawać na budowę dróg oraz inwestycje w końcu drogi jeszcze pół biedy, ale powiedzmy takie, które nie są takie zapowiedzi tylko, że w oko w taki publicznym w otoczeniu nic nie dzieje się z dnia na dzień nic przetargi odwołania itd. w przestrzeni publicznej łatwo wydać pieniądze one dają krótki znaczy szybki impuls salony krótkotrwały natomiast chodzi o takie inwestycje, które są długotrwałe teraz przedsiębiorcy niestety na czyste albo niestety myślą bardziej perspektywicznie niż rząd, ponieważ myślenie rządowej w kategoriach cyklu wyborczego, a nie cyklu koniunkturalnego nie aż tak bardzo w związku z tym co zaufanie przedsiębiorców do inwestowania w długim okresie jest absolutnie kluczowe mówi pani dr Anna Czarczyńska to po bardzo proszę by na koniec pan prezes Rynkiewicz nas tutaj sprowadził na ziemi właściwie powiedziała, jaka jest wartość tej informacji o tym, że wróciliśmy z poziomem naszego PKB do czwartego kwartału 2017 roku to znaczy że, a właściwie się cofnęliśmy teraz będzie musi jeszcze zanim pójdziemy dalej to nadrobić to co traciliśmy tak zdecydowanie tak to jest to jest takie ostrzeżenie czy też czerwone światło, że jednak ten pan recesja ogólnoświatowa, która z nie omija kraje rozwinięte również bardzo boleśnie nas dotknęła jednak zauważmy, że to jest cofnięcie się to znaczy niższy poziom życia będzie w jaki sposób, dlatego że może się wszystko trzyma kupy to jest spowodowane głębokim deficytem budżetowym na PKB to jest to samo produkcja rozdysponowanie dochody, żeby to wszystko się złożyło trzeba było skądś uzupełnić dochody te dochody zostały czyta oferowanych przez państwo i teraz to rodzi różne problemy jak sobie państwo poradzi z długiem po z dnia na dzień nie będzie Motta go przepływu pieniędzy zatrzymać, więc to jest to jest rodzaj takiego taki ostrzegawczy informacji jednak nie może się nam znacznie poprawiać jednak zajmie to nam podobną ilość czasu, żebyśmy wrócili do poziomu z końca 2019 roku bardzo dziękuję, ale my kończymy jeszcze naszej dyskusji pan dr Wyżnikiewicz się mówił jako ostatni wcześniej pani dr Czarczyńska pan prof. Kalicki wysłuchamy informacji wracamy do dyskusji w magazynie EKG w radiu TOK FM trwa magazyn EKG to jest trzecia część dziewiąta 43 Maciej Głogowski dzień dobry naszymi gośćmi są pani dr Anna Czarczyńska dr Bohdan Wyżnikiewicz pan prof. Krzysztof Kalicki rozmawialiśmy w części drugiej EKG dzisiaj o tym właściwie co wynika z tych danych, które poznajemy w ostatnim czasie wczoraj Główny Urząd Statystyczny przedstawi szczegółowe informacje z spadku PKB w drugim kwartale nie tylko o tym urządzeniu z -8% tylko jeszcze, jaka była ta struktura tego spadku i trochę czasu na ten temat dyskutowaliśmy części trzeciej oczywiście będę pytał państwa zdziwienia, ale tak jeszcze, nawiązując do ostatniej wypowiedzi pana prezesa Rynkiewicz, który mówił o finansach publicznych prawda o tym, że musieliśmy tutaj dużo pieniędzy wydać powstał ruch to też było trochę w kontekście naszych rozmów o gospodarce wczoraj pan minister Kościński, więc minister finansów udzielił wywiadu telewizji Polsat News powiedział m.in. pytany o deficyt budżetowy, że to nie jest tak, że jest dziura nie ma pieniędzy bankrutuje my wręcz przeciwnie finanse publiczne są bardzo zdrowa tak jest taka relacja ja nie oglądałem tego wywiadu, ale przeczytam relacje tam napisano w tej relacji, że minister powiedział finanse publiczne są bardzo zdrowa to zdrowe finanse publiczne jeszcze bym jeszcze chciałby usłyszeć opinię pana prof. Walickiego deficyty w budżecie jak to się mówi by być precyzyjnym budżecie centralnym w tym roku ponad 9 miliardów prawie 110 w przyszłym roku planowane 80, ale my musimy jeszcze patrzeć na całe finanse publiczne, czyli pamiętać, że w tym kryzysie musimy jeszcze doliczyć ten funduszowi BGK 100 miliardów o tym, że o tym, że PFR dawał pieniądze słusznie firmom by ratować płynność miejsca pracy przede wszystkim i część tych pieniędzy będzie zwrotna, ale część nie, więc kolejne pewnie 50 miliardów złotych powiedział pan dzisiaj pan był przed laty wiceministrem finansów powiedział pan dzisiaj, że finanse publiczne są bardzo zdrowa co wydaje się, że finanse publiczne bardzo się pogarszają idą bardzo niebezpiecznym kierunku, ale rozumiem też okoliczności z tym jednak, żeby się zastanawiał, jaki program trzeba będzie zastosować w najbliższych latach, aby jak przywrócić jakąkolwiek równowagę przypominam, że rząd zapowiada zerowy deficyt będzie mniej, ale to przed widzem setką weekend, ale właśnie pokazuje, że jakiś czynnik zewnętrzny zmiana koniunktury może spowodować bardzo głębokie głęboki deficyt na dobra, ale robi pani razem, że każdy deficyt zwiększa nasze zadłużenie zadłużenie publiczne to zadłużenie publiczne musi być w kolejnych latach obsługiwane oczywiście zależy jak się ukształtują stopy procentowej, jaka będzie inflacja, ale takie podsumowania, których dokonywano pokazuje, że przekroczyliśmy tę konstytucyjną konstytucyjne kryterium długu 60 obliczenia wskazują, że to jest 62,70% na ten rok 64,7% na rok przyszły, ale myślę tu posługujemy 2m religiami dla Konstytucyjnego progu inaczej trochę wierzymy, ale jest dla pełnego obrazu wykorzystujemy metodologię unijną ona pokazuje, że ten dług rzeczywiście być może już powyżej 60%, ale ja nie o tym pan powiedział, że ten dług jeśli trzeba będzie go spłacać kilka dni temu gościliśmy tutaj wiceministra finansów minister Szatkowski mówił to też wiemy, że będziemy musieli spłacać, ale nie przejmujmy się gospodarka nabierze rozpędu zacznie odbijać będzie wzrost gospodarczy będzie nam łatwiej spłacać może to słuszne podejście, jeżeli będzie odbijać w takim tempie i będzie rosnąć gospodarka szybciej niż dług co wątpię no to sytuacja będzie się poprawiać, jeżeli nie to będzie się pogarszać najbardziej oczekuję, że konsekwencją wyrównywania czy dochodzenia takiej równowagi w budżecie państwa będzie wzrost podatków wzrosną niektóre podatki już, jakby są na horyzoncie, a spodziewam się, że inne się pojawią cukier z uwagi na krowa no tak, ale ważna sprawa powierzchnie wielkość sklepowych tak wielkie powierzchnie na torze zakłada, że w przyszłym roku jednak ten podatek będzie o to też kolejne uderzenie popyt sam sama kwestia tych niedzieli i handlowych ani dla oczywiście, że pogarsza się patrzy na spadek na spadek obrotów w sklepach wszystko jedno czy wielkopowierzchniowych co mało powinniśmy Nisko powierzchniowych, ale to wszystko zależy od branży to czy na poziom VAT-u np. Niemcy obniżyli VAT nie są tak ortodoksyjni media pomagają, a mnie myśl od ilu 10 lat zapowiadamy, że ten zostanie obniżone także w sumie ilość podatków i obciążeń, która przechodzi na podmioty gospodarcze no będzie stanowiła presję kosztową dodatkowe podatki będą stanowiły jeszcze większą presję i nie uczmy się to my indywidualnie ten finalny odbiorca dóbr usług będzie te podatki płacił groził Krzysztof Kalicki drodze tak w kawie albo po prostu mówił prawdę co państwa dziwi pani dr Anna Czarczyńska ostatnio wyczerpała swój limit 9 dokument ograniczają czasu, ale 1 rzecz czytając dosyć dawno analizy dotyczące trendów w gospodarce i trendów w modzie chociażby był taki takie przewidywania, że trendem np. będzie noc noszenie maseczek tylko raczej myśleliśmy o tym w kontekście zanieczyszczenia powietrza zmian klimatycznych nikt nie przewidział, że wystąpi coś takiego jako Wit i że tworzy się nowa branża modowa związana z maseczka mi, więc to jest moje zdziwienie obserwuje będzie wysyp kreatywności w tym zakresie bardzo pozytywnej to jest pozytywne zdziwienie rozumiane tak jak najbardziej bardzo dziękuję mówiła pani dr Anna Czarczyńska zdziwienie pan dr Wyżnikiewicz ja mam zdziwienie z długą brodą mianowicie od 27 lat mnie zadziwia na rzecz tyle pan lat czekał tak wiele lat tak długo no ta mianowicie na początku lat dziewięćdziesiątych miałem przyjemność współpracować z Niemiec potem pada jest i oni uczyli mnie moich kolegów szacowania kwartalnego PKB o Polsce dużo później ruszyło myśmy pierwsi jest, bo mojego poprzedniego pracodawcy robili ogłaszaliśmy nasze szacunki nasze prognozy później dla innych instytucji zarobiło się okazuje, że jak spojrzymy na inwestycję to inwestycje w ciągu roku się głównie kumulują w czwartym kwartale mam pytanie przed sobą dane GUS Polski dla 1519 pierwszy kwartał przypada 16% na drugi 22324, a czwarty 38% rocznego rocznej wartości nakładów inwestycji, dlaczego tak jest właśnie tego zrozumieć do końca mają wytłumaczenie jest takie bardziej techniczne wydaje się, że po prostu wynika to ze sposobu rozliczania inwestycji o taką logikę to jest w ogóle niemożliwe żeby, żeby to było tak jakby w czwartym kwartale było 2,5 raza więcej niż pierwszy jest taka no 1 sezonowość co oczywiście znajduje odbicie również wartości PKB w podziale na kwartał to warto na kwartał jest coraz więcej, a w czwartym kwartale, zwłaszcza 8% aż rocznego PKB nie może ktoś znajdzie inne zdziwienie, chociaż ja myślę, że to jest jakimś sensie pozostałość po systemy zdalnego paliła jak również pozostałością po tym, systemie jest to jeszcze całkiem niedawno produkcja przemysłowa była większa największa kwartały w ostatnich miesiącach kwartału jak przedsiębiorcy usiłowali zrealizować jakiś tam plan kwartalny może może pan prof. Kalicki zna jakąś odpowiedź, dlaczego tak się dzieje i mógłby dopomóc w zrozumieniu nam tego, o czym mówił pan pan Bogdan Wyżnikiewicz panie redaktorze muszę się przyznać, że zamyśliła się, a w innym zamyśle środa moim zdziwieniem, które mimo, że pracuje w tych finansach już tyle lat wykładam i czytam ten temat ogromne ilości literatury to nieustannie zadziwiają rynki kapitałowe chciałbym o tym relacje kapitałowe no tak no bo to płynnie przechodzimy rynków kapitałowych, ale ja dziękuję za zdziwienie pana dr. Wyżnikiewicz, choć oczywiście pewnie tutaj nie poradzimy nic by odgadnąć tę tezę tę zagadkę czwartego kwartału przechodzimy do rynków finansowych kapitałowych rynki kapitałowe Otóż w tym roku mimo KOV Idy mimo spadku PKB na świecie rosną wyceny akcji i to Nasdaq wzrósł już chyba około 30% no i dochodzi do tego, że akcje technologicznej przedsiębiorca amerykańskich chyba tylko 6 wynoszące 7,5 biliona, czyli tryliona amerykańskiego dolarów przekraczają wartość wszystkich akcji europejskich dla kogoś mogłoby być to jakiś oczywiste no Ameryka lider technologiczny, ale również na tym rynku amerykańskim dzieją się dziwne rzeczy Tesla ma wycenę 223 miliardy dolarów, kiedy Toyota, która produkuje wielokrotnie więcej Fox 7174 volkswagen 82 miliardy dalej Daimler 44 czy Tesla, która sprzedaje około 90 000 samochodów miesięcy, a inni sprzedają po prawie 1 000 000 samochodów miesięcznie jest wyceniana przez rynki bardzo wysoko już konkluduje Otóż jest taki wskaźnik ba feta, czyli kapitalizacja do PKB kraj danego kraju światowego chcę powiedzieć, że ta la ten wskaźnik pali się już na czerwono wynosi 170% za drugi kwartał w stanach Zjednoczonych i to jest wartość, przy której nastąpiło załamanie pęknięcie bańki spekulacyjne w 200020072, a tu jeszcze nie nastąpiło jeszcze nie nastąpiła, ale powiem szczerze zimny pot oblewa jak pomyślę, że w ogóle jest możliwy taki scenariusz razem z kwitem wystąpi jeszcze załamań rynków kapitałowych nie życzę temu światu, bo wydaje mi się zostało to byłoby bardzo niebezpieczne i oczywiście ta pana przestroga jest tutaj niezwykle ważna, ale przy okazji dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy tych praw, które rządzą rynkiem kapitałowym o tym, że spółki, które wydawałoby się tak jak pan opowiadał więcej sprzedają mają takich więcej namacalnych schody na produkcyjnych i sprzedaży są wice swobodnie no niektórzy mówią, że Ameryka wycenia nadzieje, a Europa wycenia dyskontuje substancje tak produkcyjną w tym tym właśnie kończymy dzisiejsze wydanie magazynu EKG mam taką ciekawostkę to będzie może moje zdziwienie tak teraz skończyło się już pan prof. Kalicki mówił o tych m.in. motoryzacyjnych spółkach uwaga mamy taki tutaj w zanadrzu cytat krajowej administracji skarbowej uwaga zaczyna cytować krajowa administracja skarbowa, kierując się przede wszystkim korzyścią dla obywateli i efektywne wykonywanie swoich zadań będzie dążyła w dłuższym horyzoncie czasu to jest cytat do odejścia od manualnego poboru opłat za przejazd autostradą tzw. bramek poboru wszystkich opłat drogowych w 1 systemie ten dłuższy jak tutaj napisano horyzont czasu nie bardzo zastanowił, ale oprócz tych sformułowań, które brzmią w tym rozbrzmiewają w tym komunikacie jest tutaj ciekawa informacja zawarta, że ta krajowa administracja skarbowa, która przejęła jak rozumiem przynajmniej na część autostrad pobór opłat zamierza w tym dłuższym horyzoncie czasowym, który tutaj jest określona na czwarty kwartał przyszłego roku zmienić system poboru by nie było już tego zatrzymywania się na bramkach, a było to samoobsługową przez serwis informacyjny lub z możliwością kupienia odpowiedniego biletu autostradowego na stacji paliw czy wniosku tak to, a propos tej nowoczesności także, której wcześniej przez MAK rozmawialiśmy chodzi o odcinki autostrady Konin Stryków to jest autostrada A2 i Bielany wrocławskie Sośnica to jest autostrada A4 to tak jak ciekawostkę trochę zdziwienia właściwie kończymy tak pani dr Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego bardzo dziękuję pan poseł Krzysztof Kalicki z Akademii Leona Koźmińskiego w sumie zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Deutsche bank dziękuję bardzo, pan dr Bohdan Wyżnikiewicz prezes Instytutu prognoz analiz gospodarczych byli gośćmi magazynu EKG bardzo państwu dziękuję euro 4zł 39gr dolar 366 frank 4zł 7 i funt 491 kolejne wydanie magazynu EKG już jutro po dziewiątej zapraszam dzisiejszą audycję przygotowała Agata Majewska Macieja rząd realizowali Prądzyńska również bardzo dziękuję po informacjach w radiu TOK FM audycja Owczarek zapraszam w imieniu Cezarego Łasiczki również dziś bardzo dziękuje Maciej Głogowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA