REKLAMA

Przez zdalne nauczanie uczniowie mają 3 miesiące zaległości [brytyjski raport]

Światopodgląd
Data emisji:
2020-09-01 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:42 min.
Udostępnij:

Dzieci podczas zdalnego nauczania przyswajają znacznie mniej wiedzy, co w końcu powoduje zaległości. O sytuacji w Wielkiej Brytanii rozmawialiśmy z analitykiem PISM dr Przemysławem Biskupem.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz szkoły otwierają się też dzisiaj w Anglii i wali, czyli dużej części Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonego Królestwa dlatego też pozwoliliśmy sobie zaprosić ich udało nam się przyjął zaproszenie dr Przemysław biskup czy dobre imię dobra, na które przemysłów Przemysław biskup jest analitykiem polskiego Instytutu spraw między narodowych proszę powiedzieć jak bardzo przesadza, że mówiąc, że jednak otwarcie tych szkół w wielkiej Rozwiń » Brytanii towarzyszy, jeżeli nie chaos to szerokie poczucie chaosu i takie też rosnąca krytyka czy już duża krytyka, że rząd mówiąc kolokwialnie nie ogarnia jak jestem wręcz użyłbym słowa chaos natomiast poziom niepewności niepokoi to na pewno i Jerzy wynika to po prostu zarówno z takich obiektywnych powodów czysto medycznego znaczy do końca nie wiadomo jak ta ziemia będzie rozwijać właśnie jest w całej Europie spodziewamy się teraz na jesień drugi ani poprzez to, że do końca nie wiadomo jak jako następca odegrał właśnie pogląd fizyczną ogromne dzieci do szkoły ich ewentualne transmisją tej choroby za pośrednictwem rzecz czy nie będzie nie samo holowanie czy tylko transmisja poprzez kluczową rzecz, która wszystkich badań społecznych wchodzi ekonomia noc dobrych kilku miesięcy ustala Maria dane jako główna troska Brytyjczyków to znaczy kwestia ekonomicznego wpływu kolidują tutaj zwróćmy uwagę, że jednak jest ścisłe powiązanie możliwości dokonywania pracę w opiekę nad dziećmi to, zwłaszcza dotyczy kobiet badania pokazują, że 75% brytyjskich kobiet ma z tego powodu problemy, ale zacząłbym tak może po Hitchcocka wskoczyli bardzo politycznie, ale wydaje mi się biorąc pod uwagę, że wielka Brytania w Europie najbardziej została dotknięta, jeżeli chodzi o liczbę zakażonych czy liczbę ofiar śmiertelnych może chyba najgłośniej tak mi się wydaje może nie najgłośniej, ale to jest takie państwo, w którym premier jest szczególnie krytykowany za to, że reaguje za każdym razem z opóźnieniem i co więcej brakiem czy ten brak konsekwencji, zwłaszcza przy maseczka jest tak irytujący dla części społeczeństwa, że w każdym razie te wytyczne ze strony rządu i nie są dla dużej części obywateli zbyt jasne te maseczki 1 dnia doniesienia takie, że nosi drugiego, że nie wnosić, że ona z sąsiedztwa są pewnością pani redaktor to znaczy myślę, że to jest to poważny brak rządu w reagowaniu, bo z kryzysu kredytowego samego początku gdzieś tam stycznia lutego brak Jasnej Jasnej strategii ma oczywiście dzisiaj możemy będzie też fatalne błędy popełnione na co do tempa wprowadzania różnych ograniczeń związanych z myślą rozumiana lokalna na wczesną wiosną natomiast od tego czasu wydaje się, że sytuacja znacząco się poprawiła, aczkolwiek zgadzam się, że niekoniecznie stwarza czeską komunikacyjnej natomiast to nie zmienia faktu że wiele problemów pozostaje i w sumie są problemy po dosyć typowe dla całej Europy tutaj, zwłaszcza kwestia tej transmisji zapaśnicy dzieci i jednocześnie połączenia tego tarczy skrzyżowania tego czynnika rzecznikiem ekonomiczne to znaczy czy dzieci mogą wrócić do szkół, ponieważ jest to kluczowa rzecz z punktu widzenia funkcjonowania rynku pracy i tutaj warto dodać że dzięki Brytanii mamy tak naprawdę 4 rządy, jeżeli chodzi o kwestię edukacyjna mamy rząd centralny, który pada również za Anglię mamy rząd walijski regionalne Makowski pomocne irlandzki wszystkie rządy są formułowane przez różne partie polityczne, ale de facto realizują te same programy znaczy przepraszam bardzo zbliżone, dlatego że działalność powrotu do szkoły coś uwagę na obszar dzieci szkockie wróciły już 3 tygodnie temu tam się wcześnie rozpoczyna rok szkolny, więc widać to nie tylko kwestia osobowości Borisa Johnsona i składu jego gabinetu tylko no pewnie szerszy pogląd na samych Wyspach brytyjskich tutaj do miana czynnik, który warto wspomnieć to znaczy pewne stałe napięcie między rządem konserwatywnym, a nauczycielami to związane z tym, że związki zawodowe nauczycielskie są bardzo silnie związane z paktem praw i na wiosnę był bardzo silne bardzo się na tamte napięcia ona w tej chwili sposób wracają to znaczy część ze związków zawodowych może nas od swych członków do tego, żeby nie podejmowali pracę z związki okazało się, że jeżeli przygotowany system tak czy ten argument oficjalnych ale, ale tata, ale tam system tak naprawdę nigdzie w Europie nie może być naczelni obecne są przygotowanie fizyczne przygotowanie nie jest szczególnie gorsza ani lepszy niż tylko pięcioro to znaczy są pewne nieprzekraczalne problemy, z którymi poszerza rządzone państwo jest sobie poradzić tak znaczy jest to pewnego rodzaju po prostu ryzyko, ale skalkulowane ryzyko ale bo jeszcze ten wątek, ale ryby z drugiej strony wydaje się, że to co odnotować należy to, że dużo mają ciekawych zawsze bada Brytyjczycy również tej bandami i m.in. ten, który znalazł on pochodzi z naszym tamtejszym Sol et określą Riese, czyli jakieś narodowej fundacji na rzecz badań edukacyjnych, z których wynika, że po tym, uczeniu zdalnym od marca do lipca nauczyciele oceniają to jest na podstawie deklaracji ocen nauczycieli, że uczniowie są między 3 miesiące placu, jeżeli chodzi o naukę czy umieją jak 3 miesiące mniej niż umiały poprzednie roczniki szczególnie dotyka chłopców i ubogich uboższych uczniów to prowadzić tej awantury, która była z egzaminami to znaczy mam wrażenie, że szczególnie w wielkiej Brytanii wybrzmiewa ta kwestia brud klasowym społeczeństwie trzeba powiedzieć jak bardzo pandemia no pogłębia przepaść między dzieciakami z rodzin uboższych, a uczniami z rodzin bogatszych absolutnie nowy sporządza co pani przedstawiła jak się wczytać badawcza badanie to nawet tak naprawdę taki pełny obraz jest jeszcze gorsza, dlatego że ta 13 to mediana, ale 15% 15% to są uczniowie, które mają zaległości powyżej 4 miesięcy do 6 miesięcy nowa, a więc to są dzieciaki, które na czas, zważywszy na to, że fizyczna bez ograniczenia nią był 4 miesiące to znaczy, że to jest spora grupa uczniów, którzy po prostu się cofają się bez rozwoju wykonano także poddają aktywnie pokonają wiedza można powiedzieć i absolutnie nie zgadzam się z tym co pani wiedziała to ilustruje problemy i wyzwania takie związane z systemem społecznym brytyjskim, ale wydaje się, że to każe spojrzeć nieco bardziej rzecznik moc ma same działania dzisiaj rozmawiamy o rządzie w tym centralnym brytyjskim, ale wszystkich rządów obcych mówi tak na Wyspach, bo w tej dziedzinie decentralizacja mamy także 4 rządy, dlatego że rzeczywiście w jaki sposób broni się to argument, którego dzisiaj używa minister edukacji i 5 Williams, że tak naprawdę opóźnianie rozpoczęcia nauki jest naprawdę dla bardzo znaczącego odsetka dzieci oczami tych kilkunastu procent taką, która przed się wspinałem, które mają zaległości rzędu 6 miesięcy to naprawdę to są straty już jak się okazuje mnie nie do zrobienia im po absolutnym takim powiedziałbym piasku logistyczną zarządczym może chcieć egzaminów maturalnych z tym, że byki pytanie, żeby mama tutaj duża matura dziś ECE ile ZUS to chyba zaczęto też trochę lepiej lepsze wnioski wyciągać z tego były publikowane dzisiaj zapowiedzi, że najprawdopodobniej przyszłoroczne egzaminy będą opóźniono o 23 miesiące to, żeby dać czas do pewnego nadrobienia tego czasu straconego w zeszłym roku KRUS jest jakaś poduszka na wypadek komplikacji w tym nowym rozpoczynającym się rok szkolny, ale absolutnie kluczowy problem ten pociąg, bo na drugiej stronie na drugim biegunie mamy dzieci w prywatnych szkołach przypomnijmy, że 6080% najlepszych poseł w dowolnej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego zajmowana przez nie 78% dzieci, która w pierwszej klasie szkoły podstawowej zaczynają edukację w prywatnym sektorze i właściwie większość tych dzieci tego dnia czuła to znaczy też mają osoby mają dostatecznie małe klasy tak dalej, żeby móc żyć się bardzo efektywnie prowadzić naukę również metodami jakościowe mi to tak, a na koniec jeszcze, a 2 uniwersytety zdecydowały nie potrafi pan jakoś podsumować co planują, jakie nauczania znaczy uniwersytety oczywiście podobnie jak w Polsce mają autonomię tak to znaczy każdy inwestor jest troszkę inne natomiast strategie są są są tak będą dobrze opisać jako 23 modele, czyli popiersia myśmy do czynienia z nadpodażą dla tych dobrych stopni z powodu tego nadzwyczajnego stocznie chaotycznego ich w sumie niezbyt szczęśliwego rozwiązania problemu tegorocznych małych dużych Matu to powiedzmy tylko, że ostatecznie różnice tak, żeby go krótko oszczędność 1 były także różnice były tak duża, że nawet wprowadzono algorytm, który miał obniżać ceny najlepsze, żeby zrównać oczywiście wywołało oburzenie co doprowadziło go algorytm porzucono tak no i co co spowodowałoby nad nad podaż kandydatów, ale z drugiej strony ta odpada jeszcze świadczenie szczęśliwie, ale tak się złożyło równoważy się w jaki sposób poprzez po pierwsze, odpadnięcie bardzo dużej liczby studentów zagranicznych piętami załączania brytyjski Thomas może być czasami na niektórych kierunkach większość osób określa to problem z zagrożeniem dla tych uczelni w wielkiej Brytanii, a tak tak absolutnie po drugie, bardzo my też, że studia, jakie pytania są płatne, a na tych najlepszych uniwersytetach są w ogóle są one bardzo bardzo znaczne to 10 000 funduszu za rok np. i za rok nauki to powoduje, że bardzo wielu studentów mają taką perspektywę płacenia pełnego czesnego ponoszenia pełnych kosztów jednocześnie otrzyma nie tylko nauki metodą na odległość zdecydowały się opóźnić rok rozpoczęcia studiów, czyli jak konsumowali efekty efekty egzaminu wstępnego trzeba tam podobnie jak w Polsce matura jest jednocześnie pracować rekrutacji, ale nie rozpoczynają fizycznie nauki pytanie pana pan odpowiedzi, bo normalnie jestem tzw. gapie, gdzie 1 podróż tam dookoła świata albo do połowy świata, a teraz jest panem co oni będą robić trudno powiedzieć przypuszczam, że będą szukać pracy, ale oczywiście no jak na miarę tych możliwości treść tych mamy zarówno technologicznej jak i jakie rynku pracę w być może będą jeszcze jeszcze dołączać doszkalać jest szansa, że tak, że bardzo dużą część osób w ramach tych papiery upraw jakąś formę wolontariatu na równi akurat w tych trudnych warunkach społecznych to z Krosna to będzie duże zapotrzebowanie, a część z nich być może w ogóle zdecyduje się rozpocząć jakąś alternatywną ścieżkę kariery w tej od czasu reformy wprowadzonej przez Davida Camerona już około 10 lat temu coraz większa część studentów brytyjskich plan młodzieży kończącej dzisiejsza matura decyduje się realizować studia w takim programie, jakby był zawodowym to znaczy, łącząc pracę, jakiej firmie praktyka kompetencjami czysto akademickim tutaj wydaje się, że część tych osób morza, że pewne rzeczy nawet pewnym wyprzedzeniem realizować pod tym kątem bardzo dziękuję za ten komentarz i też wyjaśnienie wielu kwestii to jest bardzo ciekawe w sumie co Andras opowiadał, ale to będziemy rozwijać dziś tyle dr Przemysław biskup analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych państwa gościem przez Skypea tyle co dziś dla państwa przygotowałyśmy program wydawała Martyna Osiecka realizował Adam Szurek informacje o nich jeszcze więcej sportu tam będzie o US open Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA