REKLAMA

Problemy PiS z Rzecznikami Praw Dziecka i Praw Obywatelskich

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-09-02 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
17:02 min.
Udostępnij:

Czy ostatnie wypowiedzi Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka, godzą w sprawowany przez niego urząd? Jak na słowa Rzecznik zareaguje obóz władzy? PiS ma również problem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, nie przedstawił swojego kandydata i nie zamierza poprzeć kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. O problemach z rzecznikami rozmawiamy z senatorem PiS - Janem Marią Jackowskim

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu przy mikrofonie Karolina Lewicka nasz pierwszy gość to Jan Maria Jackowski senator Prawa i Sprawiedliwości dzień dobry Panie Senatorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry w końcu zaczniemy wywiad polityczny od nowej miejskiej legendy taka nowa wariacja czarnej Wołgi tym razem są to edukatorzy seksualni, którzy wg Rzecznika Praw Dziecka grasują po Poznaniu wychwytują dzieci rozchwiany zaniedbane dają im środki farmakologiczne, które mają zmieniać jego Rozwiń » płeć bez wiedzy zgody rodziców i lekarzy czy zdanie pana senatora Rzecznik Praw Dziecka powinien zrzec się urzędu lub zostać z niego odwołany ta wypowiedź wymaga mówi o wypowiedzi pana rzecznika Pawlaka wymaga jakiegoś oświadczenia ze strony rzecznika czy ma wiedzę na taki temat czy niema wiedzy i ustosunkowania się do tej dyskusji, która obecnie w Polsce się toczy po tej jego wypowiedzi natomiast ja tutaj uważam, że temat przygotowania młodych ludzi do życia seksualnego jest tematem niezwykle ważnym i przypomnę, że w Polsce od 25 lat mamy przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, którego immanentną częścią jest również taki komponent wiedzy dotyczące życia seksualnego człowieka są to zajęcia dobrowolne, których uczniowie mogą brać udział i co ważne jest to tzw. w klasyfikacji amerykańskiej edukacja seksualna typu, a a, więc ujmująca życie seksualne człowieka w kontekście budowania relacji osobowych w drugą osobą w przeciwieństwie do modnej obecnie w wielu krajach edukacji seksualnej typu UB, które ogranicza się tylko wyłącznie do samej 1 nazwijmy to technicznej strony współżycia seksualnego no tak Panie Senatorze rozumiał nas natomiast ta wypowiedź, bo pani pytała czy powinien złożyć dymisję Otóż to już oczywiście pytanie do pana rzecznika Pawlaka natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś by kwestionował sposób wykonywania urzędu rzecznika czy sprzeniewierzenia się urzędowi Rzecznika Praw Dziecka to jednak wypowiedź medialna to jest w moim przekonaniu niewystarczający materiał do podjęcia takich decyzji ja bym tu się odniósł chociażby do Rzecznika Praw Obywatelskich, gdy pana Adama Bodnara, który podczas rozmowy np. w Senacie, kiedy dyskutowaliśmy składał sprawozdanie no przyznał, że nie korzysta ze swoich kompetencji w zakresie podejmowania interwencji nie składa wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, a to jest powinność rzecznika sytuacja, kiedy dostrzega dobrze żyć rynku praw obywateli Gruzji jedne Panie Senatorze i to taka materia do rozmów kolejnym bankom realizatorzy rozmawiamy, chociaż ropa bardzo realna pan stwierdzi, że jakiś inny urzędnik gdzieś kiedyś powiedział co innego jak chciała jednak pozostać przy tej bzdurne wypowiedzi Mikołaja Pawlaka władze Poznania domagają się sprostowania nie słyszeli o takim przypadku sam rzecznik nie ustosunkował się do tej wypowiedzi co pan apelował na początku swojej wypowiedzi tylko złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w jakimś artykule w tygodniku Solidarność przeczytał, że na czatach nastolatkowie wymieniają informacjami na temat nielegalnego handlu hormonami i na temat pedofilów, więc skąd rzecznik czerpał taką wiedzę, że po ulicach Poznania powiedział grasują edukatorzy seksualni no i edukatorzy seksualni są zapraszani do szkół musi być zgoda rodziców i nauczycieli nie grasują po Poznaniu i noc jest naprawdę wierutna bzdura, że podają jakieś tabletki zmieniają nagle znienacka dzieciom płeć no no przepraszam bardzo panie rzeczniku, ale jest ślubowanie, które składa Rzecznik Praw Dziecka jest w artykule usług ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka możliwość odwołania go przed upływem kadencji, jeżeli sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu w tym ślubowaniu już stoi, że będę stał strzec godności powierzonego stanowiska, bo przecież pan Pawlak ośmiesza to stanowisko pani redaktor jako żywo nazywam się Jan Maria Jackowski nie jestem Rzecznikiem Praw Dziecka proszę mnie pytać o motywację, dlaczego tam emerytami oraz wybory większość parlamentarną, która zebrała na to stanowisko bo, bo ja po prostu nim nie jestem i tutaj ja myślę, że pan rzecznik nie jestem rzecznikiem też pana rzecznika, więc trudno mi się za nie z tej roli wypowiadał co do aspektów tych kwestii farmakologicznych nie jestem też 3 farmaceutom ani lekarzem cieszę na te tematy w ogóle nie wypowiadam, ponieważ nie jestem kompetentny w tym zakresie ja wyraziłem moje stanowisko w tej materii uważam, że rzecznik powinien się odnieść do tej wypowiedzi w oświadczeniu, jeżeli ma na to dowody to jest podać, jeżeli nie ma dowodów też się do tego ustosunkować przeprosić i po prostu zająć jakieś stanowisko w formie oficjalnego dokumentu, który byłby sygnowany jego podpisem i tyle natomiast co do innych aspektów Moto wchodzimy już czystą politykę wiemy, że jest wniosek grupy Kęty czy będzie wniosek Platformy Obywatelskiej kwestii odwołania jest apel ministra, żeby sam zrzekł się stanowiska tak jest takie no i tutaj zależy i tępy wniosek jak będzie będzie procedowany w sejmie trudno przewidywać, jakie losy tego wniosku będą natomiast sam się zrzeknie rzecznicy tego urzędu też nie Rosja nie jestem upoważniony w ogóle nie mam prawa wypowiadać w imieniu rzecznika, który jak wiadomo jest organem, który działa w oparciu o ustawę i tak notabene to też warto o tym przy przypomnieć, kiedy naszym słuchaczom, że w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka jest jedyna definicja dziecka, jaka jest w Polskim prawie, która określa, że dzieckiem jest osoba ludzka od poczęcia do na do 8 ukończenia osiemnastego roku życia to jest jedyna definicja dziecka, która w Polskim prawie występuje rzecznik jest zobowiązany zajmować się osobami, które w tym przedziale wiekowym po prostu w tej fazie swojego życia są do mamy rozliczne problemy związane z dziećmi młodzieżą dzieci popełniają samobójstwa w Polsce samobójstwa są pierwszą przyczyną śmierci wśród dzieci młodzieży stanowią 23% wszystkich zgonów w grupie wiekowej 119 lat mamy depresję niektórzy szacują, że nawet 20% nastolatków ma stany zaburzenia depresyjne mamy fatalny stan psychiatrii dziecięcej młodzieżowej pedofilia przemoc seksualna sieci tym wszystkim mógłby rzecznik się zajmować, gdyby chciał zrobić coś pożytecznego to by miał wielkie pole do popisu ale, choć woli chodzić opowiadać bzdury pani redaktor tak się składa, że w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Senatu w dniach dziesiąty 11 września jednym z punktów porządku obrad będzie sprawozdanie Rzecznika Praw Dziecka i będziemy na ten temat szczegółowe rozmawiali ja jeszcze się nie zapoznałem z informacją sprawozdanie Rzecznika Praw Dziecka i jestem ciekaw co w tym sprawozdaniu będzie się znajdowało się jak będę miał tę wiedzę no to wtedy będzie można jakoś zajmą się na torze, ale biuro czy biuro rzecznika zajmowały się zajmowało się tymi obszarami, które pani mnie pyta czy nic się nie zajmowało się w jaki sposób wybiórcze zajmowało no to proszę po prostu po poczekajmy do tego posiedzenia Senatu, bo jestem przekonany mogę wszystkich naszych słuchaczy zapewnić, że dyskusja na ten temat będzie wyjątkowo ożywiona w Senacie, a Panie Senatorze, jeżeli rzecznik nie ustosunkuje do tego czasu do do tych słów, które padły w TVN 24 czy pan poprosi go wyjaśnienia niewątpliwie takie pytania będą zadawane rzecznikowi myślę, że rzecznik doskonale zdaje sobie sprawę mam nadzieję, że do tego czasu w tej sprawie stosowne oświadczenie zostanie wydane czy stosowne stanowisko w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich, których pan już, o którą pan już wspominał kadencji Adama Bodnara dobiega końca za kilka dni 9września jest kandydatka zgłoszona przez koalicję Obywatelską lewica Zuzanna Rudzińska-Bluszcz prawniczka z doświadczeniem pracy w biurze RPO i poparte przez ponad pół 1000 organizacji pozarządowych termin zgłaszania kandydatów już dawno minął 10sierpnia PiS nie zgłosił swego kandydata kandydatki, ale też Ryszard Terlecki powiedział, że nie poprze pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz na to co chce zrobić partia rządząca tu mamy taką procedurę, że oczywiście zgłaszanie kandydatów się może odbywać tylko wyłącznie w sejmie natomiast przypomnę, że w procedurze powołania rzecznika bierze udział również Senat tak, że Senat nie ma tu inicjatywy w sensie, że może proponować kandydata, więc my po prostu w Senacie będziemy czekali na rozstrzygnięcia Sejmu, jeżeli kandydatura tej pani nie uzyska większości sejmowej no to w takim razie władze czy ma Pani Marszałek Witek będzie musiała ogłosić nowe zarządzenie w sprawie zgłaszania kandydatur do tego urzędu natomiast, jakie będzie oficjalne stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości pani zacytowała przed chwilą fragment wypowiedzi pana przewodniczącego Terleckiego sądzę, że jego wypowiedź jest miarodajna w tej sprawie pani już spotkała się z prawem sprawiedliwością, bo poprosił o spotkanie wszystkie kluby parlamentarne czy pan uczestniczył w tym spotkaniu czynie nie nie jak nie uczestniczyłem w tym spotkaniu także, a nie można tutaj wiemy jak przy, jaki przebieg był tego spotka zapoznać się pan jej kandydaturą czy na panu odpowiada czy nie pani redaktor tutaj nie jest istotne mój osobisty stosunek, ponieważ jak wspomniałem w Senacie będziemy rozpatrywali kandydaturę dopiero jak przyjdzie do nas z Sejmu i przynależał wiem, że panią oddzielnego klubu parlamentarnego, czyli sejmową senackiego pan interesuje życiem politycznym, a działaniami swoje ręce radio i właśnie chciałem o tym o tej sprawie powiedzieć ja przypomnę, że przecież pan rzecznik Adam Bodnar ledwie przestępcy Senat w momencie, w którym był wybierany w roku 2015, ponieważ część ówczesnych senatorów Platformy Obywatelskiej, a wiemy, że wtedy Platforma miała większość w Senacie przepraszam to było jeszcze wcześniej niektórych zależna liderem rynku tak tak tak, ale jeszcze w radzieckiej zarząd klubu PSL tak tak jest tak wtedy, kiedy po miała większość w Senacie i część senatorów Platformy Obywatelskiej wówczas nie poparła pana rzecznika naszej kandydatury Adama Bodnara głów, wyrażając w ten sposób swoje stanowisko, więc mamy już takie sytuacje, że w ramach obozu politycznego klubu parlamentarnego w takich głosowaniach mogą być różne rozstrzygnięcia, a może to nieprawda przecież wtedy Adam Bodnar, ale to było domu już nie pamięta, ale kilkoma głosami nie było także wszystkimi głosami Platformy Obywatelskiej, która wtedy miała większe to jest także, jeżeli nie zostanie teraz brany nowy nowa rzeczniczka Rzecznik Praw Obywatelskich to swoją misję będzie kontynuował Adam Bodnar może to jest także państwo cały czas nie znaleźli jakiś takiej kandydatury, która mogłaby się cieszyć poparciem w Senacie, który jest w rękach koalicji Obywatelskiej dlatego państwo przeciągają procedury pani redaktor noc po raz pierwszy mamy w zasadzie taką no nie w zasadzie, ale po raz pierwszy mamy taką sytuację, że rządząca w sejmie większość nie ma większości w Senacie w związku z tym wszystkie stanowiska, które są wybieramy po akceptacji Senatu wychodzącej, ale musi Senat to również przegłosować w tej chwili stanowią ogromne wyzwanie dla dla wszystkich zarówno dla opozycji jak dla obozu rządzącego przez tak tak samo jest powoływany np. prezes Najwyższej Izby Kontroli czy czy inne stanowiska jeszcze opisane w konstytucji teraz mamy taką sytuację, że wiadomo jest, jeżeli będzie to kandydat, który będzie zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość to musi być kandydat, który uzyskałby również poparcie przynajmniej części opozycji w Senacie i teraz pytanie powiedziałbym retoryczne czy opozycja będzie w stanie poprzeć takiego kandydata nawet gdyby miał najlepsze cechy zakładam i był naprawdę osobą, która jest bardzo wielkiej klasy pełno muszą panować kogoś, kto robi starocie ani kogo państwo nie zgłoszą je jeszcze 1 rzecz Panie Senatorze, kiedy ostatnio był pan Wiśle, a może przebierał pan w rzece skarpetki pani redaktor ja ostatnio w Wiśle znów na wiosnę miałem okazję być nad Wisłą jest na rowerze nad Wisłę także również od oceniam stan rzeki rozumiem pani nawiązuje nowe godziny osiemnastej inną, której hala nowej Solidarności jak się wyraził redaktor Mazurek ma przepłynąć przez w Czermnie odbiorem wody, ale różną wagę centrum bezpieczeństwa, które poinformowało by nie używać do mycia wody rzeki czy czy Alert rządowego centrum bezpieczeństwa, które zgodnie z założeniem miało być wykorzystywane w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze powinny być wykorzystywane w celu chyba politycznych pani redaktor no przecież chyba pani nie autoryzuje skażenia środowiska, które zostało do mnie miał realizuje zdolnego nie tylko chęć znaczy, ale rządowe centrum bezpieczeństwa powinien być wykorzystywany w taki sytuacjach podobnie jak do informowania o każdą grup społecznych wyborami miast mieszka na Mazowszu dostałem też ostrzeżenia przed tymi burzami, które 2 dni temu służyć m.in. w Warszawie i powiedzmy większa intensywność tych zjawisk była w innych regionach Polski, ale tutaj mieszkańcy Mazowsza też otrzymali informację na ten temat ja nie widzę absolutnie w tym niczego niestosownego, tym bardziej że mamy jeszcze ostatni miesiąc kalendarzowego lata wiele osób wypoczywa nad Wisłą szczególnie na tym odcinku dzisiaj była ogromna szansa na północ w Warszawie dobrze ale, ale tam słyszałem przed chwilą prognozy trudno TOK FM, że ta pogoda ma ulec duży duży udział jest Panie Senatorze, ponieważ mają środki tak naprawdę ja tutaj ja sądzę, że w ogóle to jest kwestia, która wymaga wyjaśnienia, kto zawinił w tej sprawie Czajki, ponieważ jest to recydywa ta druga awaria w tej sprawie i to naprawdę nie należę połączy nas na koniec nadzieja na to, że pogoda tego lata jeszcze poprawi Jan Maria Jackowski senator prawa i sprawiedliwość dziękuję bardzo, dziękuję miłego popołudnia kłaniam się informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA