REKLAMA

"Powiększanie długu publicznego to ścieżka, z której zawrócić trudno"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-09-03 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka rozpoczynamy drugą część magazynu EKG w radiu TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry naszymi gośćmi są na kiedy w końcu będę mógł powiedzieć mojej lewej prawie od mojej lewej pan Ryszard Wojtkowski prezes funduszu Resource Partners dzień dobry dzień dobry pani Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego dzień dobry, aby państwo i pan Ernest Pytlarczyk główny ekonomista banku Pekao SA dzień dobry dzień dobry dług publiczny czy możemy z Rozwiń » tego długu publicznego urządzić albo raczej porozmawiać o nim tak by nie brzmiało to jak abstrakcja to przecież nie jest dług rządu tylko nasz 1,5 ponad biliona złotych powiększone przez kryzys uratowaliśmy gospodarkę, ale także zwiększany przez lata również w czasie dobrej koniunktury i po tym, moim wstępie mam pytanie do państwa naszych gości co każdy z nas obywatel podatnik rodzic np. wyborca wiedzieć powinien o tym długu publicznym zróbmy dziś taki z tego długu taką prawdziwą namacalną dla nas historia nie jakąś abstrakcyjną pani Monika kurtek panie redaktorze to jest temat bardzo szeroki oczywiście no długo na pewno można by było na ten temat mówicie dług publiczny w ekonomi czy analizach ekonomicznych jest kategoria, która ma kilka definicji też tutaj z tego względu powoduje pewne zamieszanie w Polsce mamy 3 rodzaje w zasadzie definicji definicji długu w każdym razie na dług publiczny i to co każdy obywatel powinien na ten temat wiedzieć przede wszystkim to, że to jest nie jest kategoria abstrakcyjna, że to jest kwota najczęściej bardzo duża, która powstaje jest kreowana w wyniku tego, że dochody budżetu państwa czy dochody nas publicznych są mniejsze w stosunku do wydatków i po prostu te wydatki są pokrywane właśnie z emisji chociażby papierów wartościowych czy obligacji skarbowych tzw. czy innych kredytów pożyczek i teraz ważny jest na pewno też to, że zaciąganie takie długu długu przez skarb państwa czy finanse instytucje finansów publicznych nie są od razu złe to znaczy ten dług publiczny musi być od razu złe, ale tutaj można by przywołać pewną analogię do gospodarstw domowych tak samo chcą zakupić chociażby np. mieszkanie i mając w tym momencie od o odpowiednich środków idziemy do banku życzą zaciągnąć kredyt, jeżeli te kredyty udzielone nam zgodnie z naszymi zaś dostępnością to znaczy jeśli zostanie ten kredyt obsługiwać oczywiście jest to wręcz dla nas wartość dodana mamy mieszkanie odzyskujemy w tym momencie ani np. za kilka kilka kilkadziesiąt lat problem powstaje wtedy, kiedy ten kredyt przerasta nasze możliwości i tak samo jest w przypadku długu publicznego, jeżeli ten dług rośnie nadmiernie doprowadzi do najczęściej dosyć poważnych problemów i tutaj przykładem jest, jeżeli mówimy już w krajach chociażby Grecja, które wiemy kilka lat temu wręcz zbankrutowała, bo te obciążenia, bo już po prostu za dużo mówiła pani Monika kurtek to teraz pan Ernest Pytlarczyk to dobrze rzeczywiście Monika powiedziała bardzo dużo od długu, a ja zastosuje taką Deltę tak czy do tego co co nie co nie zostanie wybrzmią też nie mocno bym się odniósł, więc po pierwsze to analogia do gospodarzy domowych jest niezła, ale 1 wyjątkiem, że gospodarstwa domowe indywidua żyją przez określony okres czasu skończony państwo operuje jest w horyzoncie teoretycznie nieskończonym, a więc to plus dla państwa to jest do państwa, więc tak naprawdę nie ma takiego momentu, kiedy dług czy takiego wytyczonego momentu, kiedy dług na pewno trzeba spłacić po prostu można zaciągnąć nowe zobowiązania i spłacić go znowu ze 100 lat są takie konstrukcje takie instrumenty finansowe konsole per które, które właśnie tylko poseł odsetki nigdy się nigdy się nie wykupuje taką obligację o paszach zatrzymać na chwilę w tym wywodzie panie doktorze, bo i wyjaśnić mimo tego nie rozumiem jeśli jest także ja w końcu kiedyś skończy swoje życie i już trudno nie będę się, chociaż pewnie będę martwił może moje dziecko będzie musiał ten dług zamiast płacić, ale rozumiem to, o czym pan powiedział pan wiedział, że państwo będzie trwało będzie trwało wiecznie czy ta perspektywa zupełnie inna niż w przypadku obywateli to jak to się dzieje, że państwa też kiedyś bankrutują to znaczy, że dziś osiągają kiedyś ten okres przynajmniej swoich finansowych możliwość, ale to jest kres niezwiązane z tym, że następuje powiedzmy koniec kres życia państwa tylko następuje brak możliwości obsługi długu to jest kluczowe, dlatego że przyzwyczailiśmy się też tutaj pan redaktor ty Maćku wymieniłeś kwotę długów nominale ona jest bardzo abstrakcyjna, dlatego że należałoby po pierwsze, porównać PKB tak tak przez wiele lat odnosiło do tego, że nawet, że promowało się dług PKB ustawa ustawiało się takie ad Hok miary, czyli właśnie 60% to jest źle Reinhard Rogoff pisali, że 90% to jest źle, ale wszystko jest należałoby odnieść do tego, jakie jest koszt obsługi tego długu więc, jakie są stopy procentowe, jeżeli stopy procentowe są ujemne tak jak mamy np. w Niemczech czy Japonii na to matematyka jest bardzo prosta, więc nie ma poziomu długu, którego nie dałoby się obsłużyć, więc tam płata piekła nie ma w przypadku państwa przypadku wielu państw rozwiniętych i w przypadku tym konkretnie w tej sytuacji, które jesteśmy, czyli no jednak dużych zaburzeń realnych stóp procentowych, które są na poziomie ujemnym no to inaczej wygląda niż niż w czasach naszej młodości HOKEJ to mówił pan Ernest Pytlarczyk, a teraz pan prezes Wojtkowski, a pan jak na to patrzy na mnie dług jest długiem to znaczy pan mój przedmówca uspokajał nas, że nie będziemy płacić tylko nasze dzieci ma czwórkę dzieci też się tym martwić one tam będę miał robić przyszłości, ale problem polega na tym, że będą płacić nasze dzieci my będziemy płacić nie byliśmy zdolności generowania nadwyżki w trakcie prosperity, więc ja nie widzę ich mamy bardzo dużo elementów stałych w budżecie niezależnie od jego wielkości jestem prawdopodobnie będzie narastał mój przedmówca powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby państwo nie było w stanie spłacić zadłużenia to oznaczałoby naszych warunkach, że musiałoby złupić nas już zupełnie dokonywała musiały być dewaluacja pieniądza musiały być, choć inflacja jest będziemy płacić formy tej inflacji dewaluacji będziemy płacić od dodatkowych dodatkowych podatków pytanie też na co ten dług poszedł komis spowodował, że gospodarce trzeba było pomóc pan prezes Borys wykonał olbrzymią pracę, a dopiero jako płatniku to się zorientujemy ile z tych pieniędzy poszło na studnie zna na wsparcie polskiej grupy Górniczej Jastrzębskiej spółki Węglowej ile poszło na niedozwoloną pomoc publiczną ile poszło na wsparcie firm, które niekoniecznie potrzebowały tylko wsparcia udzieliły hołdu lennego władze musiały za to nagrodzone jak do tego takie podchodzi bardzo spokojnie, bo to jest sytuacja, która grozi odwróceniem państwa i spośród posiłkować się definicją długu takiego uspokojenia, że państwo działa tam jakiś nieograniczonej perspektywie jest uspokajanie pozwanym podstaw mówił pan Wojtkowski ja nie mam wątpliwości, że w czasie, gdy pojawił się ten kryzys, który dotkną także nas trzeba było ratować przede wszystkim miejsca pracy myślę, że będzie nam bardzo trudno z polemizować z tym dobrze, że pojawiło się różnego rodzaju programy pan prezes Witkowski zwrócił uwagę na to, że być może w części, jakiej części pieniądze trafiły czy trafiają także tam, gdzie to uzasadnienie zupełnie inne nie tylko powodowane Korona wirusem pewnie tak nawet podobno PFR przy okazji tych teraz będzie sprawdzał niektóre firmy czy słusznie tę pomoc występowały pełnienia nieco inaczej będzie z tym sektorem górniczym, które też załapał się na tę pomoc to wszystko to jest 1 historia to jest rzecz jak najbardziej uzasadniona trzeba było ratować gospodarkę, ale przecież ten dług nie powstał tylko, dlatego że mamy do czynienia skoro wirusem następował wcześniej wcześniej także musieliśmy pieniądze pożyczać i dlatego dzisiaj pytam i o to by tak nie uczyni tego abstrakcyjnej historii, bo pan pyta pan Pytlarczyk mówiono dobrze to będziemy spłacać, bo państwo będzie trwało wiecznie, ale to będziemy spłacać to jest co no to to jesteśmy tak to są nasze podatki to są aspiracje kolejnych pokoleń to są wydatki na edukację albo ochronę zdrowia bo z czego to wszystko jest chcę, żebyśmy sobie uświadomili, z czym się wiąże ten dług rozumiem tylko tylko jak można Kucharczyk, proszę bardzo, ad vocem właśnie zielony bardzo to to jest abstrakcyjna kategoria, a ja rozumiem, że możemy to płaszcza i porównywać do gospodarzy domowych tylko, że właśnie tak nie do końca oddanego porównania panie doktorze to nie muszą być gospodarstwa domowe tylko ja bym chciał, żeby to niebyła abstrakcja na poziomie, że długi są z rządu o my żyjemy sobie sami, bo to wszystko razem to wszystko tak to wszystko razem oczywiście i bardzo ważna jest w jakiej walucie jest dług, więc kraje teoretycznie, które mają zadłużenie w walucie kraju w walucie krajowej tak jak zresztą pan pan Rutkowski powiedział no mogą się posunąć do różnych działań, żeby nie zbankrutować tylko na własne życzenie mogą zbankrutować tak zrobiła Rosja dziesiątym ósmy dziesiątym ósmy roku prostu wybrała zamiast wyższej inflacji i złożenia społeczeństwo wybrała po prostu restrukturyzację tego długu w walucie krajowej wszystkie przypadki, które znamy krajów, które bankrutów bankrutują to są kraje, które ze względu na zmiany kursowe postu nie są w stanie obsługiwać długu w twardej walucie jest nawet Grecja jest przez przez przykład 10EUR jest jest grecką walutą, ale nie mają wpływu na na stopy nie ma wpływu na politykę na politykę monetarną, a więc to to jest jednak na tyle na tyle różna od sytuacji gospodarczej mogą właśnie jest nieskończony horyzont bardzo ważna jest są stopy procentowe i jeżeli dług jest w walucie krajowej to te stopy są jednak dostosowane do możliwości do kondycji państwa no i w przed i nie będą rosły stabilnie nie nie nie zgodzę się zgodzę się nawet Antoni stosowania bardzo proszę, żebyśmy utrzymywali się w tym nurcie takiego praktycznego wymiaru tego długu, bo to na chwilę odbiorę panu głos do pana dr. Pytlarczyk nie chciałbym, żeby to nasza wymiana zdań zdominowała dyskusja to zwracam się do pani Moniki kurtek czy czy popełnił gdzieś błąd czy popełniam błąd, chcąc zrozumieć, o co chodzi z tym długiem jeśli myślę sobie tak no, jeżeli jest coraz wyższe to znaczy, że państwo, nawet jeżeli w sumie nie będzie jakoś na skraju nie będzie miał kłopotów z regulowaniem tego długu to jakąś część się coraz większą będzie musiał poświęcać nerek przeznaczać na regulowanie tego długu to może mieć wpływ na to jaka będzie wysokość podatków może nie, a może tak na to na co będzie mogło na inne rzeczy wydawać pieniądze, a przecież państwo powinno właśnie w ochronie zdrowia czy chcielibyśmy tak dużo przeznaczać pieniędzy na edukację ciągle nam to nie wychodzi właściwie nie wychodziło przez całe lata czy ja popełniam błąd za bardzo upraszcza to są właśnie te praktyczny wymiar, że nawet, jeżeli mnie głogowskiego w domu to ten dług państwa nie dopadnie to dopadnie mnie w mojej relacji z ochroną zdrowia edukacją mojego dziecka itd. panie dyrektorze ona ma rację czy znowu to jest to jest problem złożone i w przypadku występ zależy np. w napęd nowej skomplikowana sprawa ten ten państwowy dług publiczny czy nóg instytucji rządowych samorządowych jak chodząca różnych definicji ogólnie rzecz biorąc ja uważam i myślę, że chyba każdego w ten sposób dochodzi, że generowanie kolejnego długu i powiększanie tego długu to jest taka ścieżka w przypadku krajów, gdzie zawrócić z niej jest bardzo trudno przykładów takich, gdzie dług publiczny rósł, a potem następowało cofanie się myślę, że jest bardzo niewiele, a niestety po drodze mamy różnego rodzaju kryzysy unika jest bardzo wiele przykładów uznano za radą, ale w UK samą strefę euro Niemcy, które dopowiada Pytlarczyk Powała mógł, ale ja oraz do pani Moniki kurtek teraz nikt nie wiedział, że zupełnie nie ma takich krajów ale, ale jest jest kilka takich krajów natomiast kryzysy gospodarcze takie jak w 2008 czy teraz jako idą jeszcze gorszy powoduje, że ten dług ponownie procenta na wyższą ścieżkę no bo w tej chwili w samej Unii Europejskiej mamy taką sytuację, że zostały poluzowane kryteria i kraje po prostu z tego też korzystają niektóre maksymalnie jak się da i po prostu ten dług publiczny zwiększają, bo też potrzeby oczywiście związane z kryzysem ratowaniem gospodarek są są bardzo duża dług publiczny też ma to do siebie, że najczęściej to ten dług zaciągany na lata w trakcie dni to nie jest, które będziemy spłacać załóż już za pół roku za rok tylko no państwa za 2 lata 3 najwcześniej, a może 10 w zależności od tego, jakiego rodzaju obligacji skarbu państwa są emitowane i oczywiście, że to jest dług, który będzie spłacany ten podział w latach przyszłych, a jeżeli nie będzie państwo stać na to, żeby go płacić będą tak głównie 2 kolejne obligacje przedłużająca okres tej spłaty w tym momencie rzeczywiście chodzimy temat tego, że przyszłe pokolenia ten dług publiczny będą musiały spłacać panią przepraszam, ale spłacamy ten dług już teraz mamy koszt obsługi zadłużenia zobaczą, więc uprzednie złożenie tego długu dokładamy się do drukowania pieniędzy pozwalamy budżet państwa nie możemy mówić to jest sytuacja na pokolenie, że ktoś tam będzie, kiedy się martwiła możemy spać przecież nie tylko na miano rzeczom, które w tej chwili emitowane także od długu, który już wcześniej wcześniej istniał jednak, że radzenie sobie z tym długiem radzenie sobie funduję panie redaktorze i tutaj na podwyżki podatków, o których pan mówił to jest 1 rzecz jednak droga drugą drogą jest oczywiście ograniczanie wydatków z tym jest najtrudniejsze mają decydować będzie rzeczywiście musi pani przeznaczą jesteście jeszcze kwestia podwyższania tempo wzrostu gospodarczego co też nie takie łatwe pani Monika kurtek pan Ryszard Wojtkowski pan Ernest Pytlarczyk biorą udział w dzisiejszym magazynie EKG informacja, a magazyn EKG część trzecia dziewiąta 44 Maciej Głogowski dzień dobry dzień dobry po raz trzeci naszymi gośćmi są dziś pani Monika kurtek pan Ryszard Wojtkowski pan Ernest Pytlarczyk w części pierwszej magazynu EKG dziś rozmawialiśmy o tym jak tam, gdzie pożyczanie pieniędzy czy pożyczamy czy nie o tym mówił pan prezes Zbigniew Jagiełło PKOB pas PKO banku polskiego w części drugiej rozmawialiśmy o długu publicznym, czyli w naszym długu mam nadzieję, że taki był wydźwięk tej tej naszej dyskusji tutaj w magazynie EKG dług publiczny nasz dług, a w części trzeciej już za chwilę będę pytał gości naszych gości zdziwienia, ale wcześniej chyba to jest dobra informacja pan minister Niedzielski nowy minister zdrowia powiedział dla polskiej agencji prasowej nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym mielibyśmy do czynienia z ponownym zamknięciem całego kraju mogą oczywiście znaleźć regiony, które będą jak obecnie mieć większe obostrzenia, ale zdecydowanie idą w skali kraju nie będzie miało miejsca, a wczoraj w radiu TOK FM wicepremier Milewicz mówiła robimy wszystko by do takiego zamknięcia ponownego nie doszło zamykania jakiegokolwiek sektora gospodarki tak, żeby do niego nie doszło i pani premier Milewicz mówiła także w TOK FM wczoraj, że jedynie surowe restrykcyjne przestrzeganie norm może nam zagwarantować bezpieczeństwo osobiste osobiste zdrowotne, a także bezpieczeństwo gospodarcze no to jeszcze nie będzie drugiego zamknięcia to może już nie będzie takich strat dla przedsiębiorców i całej gospodarki to pan prezes Witkowski panie prezesie jest spokojna przyszłość gospodarczą w ostatnim kwartale tego roku nie ma, skąd jakaś dziedzina nadzieję, że wszystko będzie dobrze i przede wszystkim z innymi, dlatego że rząd akurat w tej sprawie wykaże się zdolnością przewidywania mogą liczyć na nadzieje rządu no bo my mamy mieć rząd pewnie ma tak no to czy ja czy wizyt czy zostawić jakieś rezerwy na wypadek konieczności zamykania gospodarki przypadku drugiej fali pandemii przeznaczyliśmy jakiś Rezy, jakie środki na służbę zdrowia, która musi z 1 strony liczyć się sezonem grypowym z drugiej wróci na normalne tory leczenia innych niż kobiet jednostek chorobowych czy generalnie mamy wrażenie, że rozumiemy czym dzisiaj zajmuje, jakie są projekty władze takiego wrażenia nie ma pytałam o to wczoraj panią premier Emilewicz oto, jaki jest plan dla gospodarki także na wypadek, gdyby scenariusz nie był jednak tak ten realizowany scenariusz nie był tak optymistyczne rząd zakłada pani premier Milewicz powiedziała mi najpierw zadbajmy o nasze bezpieczeństwo przestrzegają wszystkich zasad to wówczas nie będziemy musieli się martwić o to, że sytuacja będzie gorsza niż spodziewał to nie uspokaja pana jakoś nie bardziej, że rząd nie daje nam przykładów przestrzegania tych zasad widzimy to ich zachowaniach, zaczynając od nieszczęsnych maseczek kończąc na konferencjach zjazdach to ja już nie nie będzie drugiego co dało to można mieć nadzieję, że ci tego zamknięcia gospodarki można mieć nadzieję nadzieję że, że będzie lepiej, kiedy pojawi się w naszej gospodarce wzrost to do pana dr. Pytlarczyk moje pytanie już się pojawił zależy tylko na to patrzymy tak naprawdę recesja technicznie ona trwała miesiąc czasu od połowy marca do połowy kwietnia od tamtego okresu mamy bardzo dynamiczne moment bardzo dynamiczne odbudowanie aktywności ekonomicznej, a więc, gdybyśmy popatrzyli na statystyki miesiąc do miesiąca kwartał do kwartału to one są one są już pozytywne w trzecim kwartale kwartał kwartał też prawdopodobnie 66%, ale oczywiście niczego 66% PKB kwartał kwartał, czyli trzeci do drugiego to będzie wzrost tak około 6% może nawet więcej i jak liczymy rok do roku to może być między -2-3, a więc naprawdę to jest szybka szybko wychodzenie dlatego nieprzypadkowo wielu ekonomistów mówi o jakimś tam całokształt nawet odreagowanie poparte specyficzne recesja to ponad 3 państwowego tego polskiego funduszu rozwoju pan Paweł Borys z po ostatnich danych mówił tak, że szybkie odbicie i stabilizacja tak to jest tak to jest taki scenariusz, jaki my też my też widzimy, ale nie powrót do tego co było w gospodarce wcześniej tylko zatrzymanie się jeszcze przed wyrównaniem tych strat, które ponieśliśmy pan dr Wyżnikiewicz wyliczoną tutaj w poniedziałek w karierze jesteśmy ze wzrostem po tej recesji drugi kwartał na poziomie końca siedemnastego roku tylko tyle się cofnęliśmy pod tak, jeżeli chodzi o drugi kwartał, ale my już mamy przecież trzeci kwartał to właściwie 2 miesiące trzeciego kwartału minęły i po sierpniu prawdopodobnie ze sprzedażą detaliczną czy też będziemy na poziomie bliskim tego co było przed recesją to samo z produkcją przemysłową tam są olbrzymie wzrosty szczególnie w motoryzacji też sprzedaż uliczna wszyscy byliśmy świadkami, bo realizacja tego popytu odłożonego itd. co do samego pierwiastka on na razie wydaje się takim scenariuszem bazowym, dlatego że mamy tą pierwszą fazę, które bardzo mocnym mocno znoszącą względu na no właśnie eliminacja tych fizycznych ograniczeń, ale potem mamy też kwestie niepewności mamy kwestię tego, że niektóre sektory sobie no cały czas gorzej gorzej radzą to wszystko powinno średnia do tego, że ten jest ten wrzesień październik listopad być bardziej bardziej płaski, jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą też mamy budownictwo, który dzieli się co Greka zrobili zobaczyli gospodarki to byśmy zobaczyli, że bardzo szybko odbiła sprzedaż detaliczna bardzo szybko odbija produkcja budownictwo zaszczepiono na początku tego ten rok to nieźle przetrwało tam jest tych z pan mniej tych dokładnie do usunięcia projektów inwestycyjnych budownictwo komercyjne np. tak powierzchnie biurowe tutaj, że apetyt na inwestycje jest jest dużo mniejsza, więc to jest to jest taka odpowiedź powiedział trochę szersza nawet kiedy się wzrost pojawią się już pojawił, a teraz jesteśmy my nawet śledzimy to na bazie dziennej jesteśmy w takiej fazie kiedy, kiedy jest pewne wypłaszczenie jesteśmy też w Europie w pewnym stopniu jest też w stanach wynika z bardzo podobnych przesłanek mówi pan doktor klacze pani Monika Kurtyka coś dokładamy do tych prognoz tutaj o zdarzeniu wzrostu tutaj pełna zgoda, że po okresie rok dawno, który był no generalnie wydarzeniem bez precedensu mamy w tej chwili czy utrzymamy od kilku miesięcy od czerwca obecne szybkie odbijania odkładanie tak tej Ernest powiedział czy realizacja tych odłożonych różnego popytu prawda nadrabianie zaległości produkcyjnych tamtych firm, które były mało, które działały w ograniczonym zakresie bądź były pozamykane rzeczywiście ładnie teraz przyjdzie ten okres takiej stabilizacji tutaj wskaźnik ma, który był za sierpień publikowany już pokazał, że jest na niższym poziomie dynamicznie rósł to już też jest jakąś wskazówką generalnie mamy tam dużą niepewność ogromną niepewność, która ciąży wszystkim ciąży, zwłaszcza przedsiębiorcom i właśnie tym, którzy chcieliby podejmować jakieś inne inwestycje dla rynku prognozy biura, bo to co ciąży przedsiębiorcom myślę, że interesuje nas pracowników, bo przecież konceptu nad czym się zastanawiać czy będziemy mieli pracę w rynek pracy póki co bardzo pozytywnie zaskakuje na pewno tutaj tarcza anty kryzysowe, które zostały wdrożone powstrzymały dużą falę zwolnień w wypowiedź ministra wiceministra finansów akowskiego o tym, że rząd zrobi wszystko co możliwe, żeby powstrzymać ewentualne, że mocny wzrost bezrobocia świadczą o tym, że raczej ten rynek pracy będzie no będzie zachowywał się wszystkie oprócz własnych własnej administracji, bo tutaj rząd swobodnie się ostatnio wypowiada w sprawach dla poprawy zatrudnienia w rejestracji kraju może tylko dodam, że wszyscy chcielibyśmy, żeby to była ta literka FAU, ale wyniki np. w Niemczech, których naszym głównym rynkiem eksportowym czy ten spadek też tragiczny wskaźnika di Maio, który mówi pani kurtek pokazuje że, że może być źle się tutaj przestrzega przed nadmiernym optymizmem tak jest Krupka w kawie to może zdziwienia co prawda ja jeszcze oczywiście mam tutaj w zanadrzu kilka tematów też pasowałoby do zdziwienia, ale państwa zdziwienia na pewno będą ciekawsze pan prezes Witkowski pana dziwi ja zacząłem mówić o procesach władzy dzisiaj wygląda na to, że poza zwalczaniem ideologii LGBT rząd zajmuje się restrukturyzacją rząd właśnie jako były szef gabinetu 4 premier muszę powiedzieć, że takie opowiadania rekonstrukcja kilka miesięcy przed dokonaniem to zachęta do walk frakcyjnych podkładania sobie świni to jest najłagodniej mówiąc działania pozwalające władze prowadzić w jakiej dokonano zmiany w przed spodziewanymi kłopotami służby zdrowia zmienia się minister zdrowia przychodzi nowy najłagodniej mówiąc niesprawdzonych kompetencjach w kryzysie Białoruś sieć proszę sprawdzić tak kryzys na Białorusi napięte negocjacje budżetowe w ramach Unii to nie jest dobry moment na świat biznesu zagranicznych to, że nowym ministrem zostaje człowiek, którego publicznie głoszone poglądy czynią go par Jassem przy unijnych ministrów tylko potwierdzenie reguły, która ekonomii nosi nazwę prawo Kopernika on dostrzegł, że gorszy pieniądz wypiera lepszy dzisiaj w Polsce swego ministra zastępuje, choć wydawało się niemożliwe jest czegoś się też ma wątpliwości co nas czeka jesienią to przypomnę tylko, że chyba 2 dni temu resort finansów posiadali się kolejni dyrektorzy i to dość symptomatyczne dyrektor zarządzania długiem i dyrektora wspierania polityki gospodarczej strony stawiający trzeba coś wiedzą co nas czeka nie są tego firmować własnym nazwiskiem, ale wie pan że, a ja nie odpowiem na te pytania co oni wiedzieli, dlaczego odeszli to było pytanie retoryczne panie redaktorze tak szanowany to jest zastanawiające, że kiedyś pamiętam poprzedni rząd był krytykowany za te przedłużające się zapowiedzi rekonstrukcja w tej chwili mamy to samo znaczy taka konstrukcja, która została zapowiedziana kilka tygodni temu i a jej realizacja odsuwa się kolejne tygodnie, bo teraz ma się mówi o przełomie września października przy okazji czytałem dzisiaj w Dzienniku Gazecie prawnej może dojść do wzmocnienia ministerstwa aktywów państwowych, czyli resortu pana premiera Sasina część infrastruktury chodzi o to by cały proces inwestycyjny był w 1 miejscu ryzykowna mam wrażenia przesuwanie tam kompetencji pani Monika kurtek co panią dziwi tak nie wiem czy może to być zdziwienie, ale chciałam powiedzieć o wypowiedzi już tutaj wcześniej też wywoływanego przeze mnie wiceministra finansów pana Szatkowskiego w kontekście inwestycji i będzie Anita o jego wypowiedź, bo mówi, że Ministerstwo Finansów aktualnie pracuje nad szeregiem rozwiązań mają na celu pobudzenie inwestycji prywatnych i jesienią zostanie przedstawiony projekt odpowiednie ustawy tutaj pan minister nie zdradza, jakie będą rozwiązania, jakie zachęty, ale mówi też o tym, że chcą już państwo polskie chce przyciągnąć więcej inwestycji zagranicznych także wspomniany tylko Stański i to oni, że już wcześniej słyszeli i nowe ugrupowanie to te wypowiedzi w tym kontekście, że inwestycje rzeczywiście, zwłaszcza prywatne po prostu runęły tak w drugim kwartale wiemy, że duża firma to prawie 14%owy spadek rok do roku przy wzroście niewielki, ale jednak w jednostkach samorządu terytorialnego dzisiaj takie dane się okazało 2% w drugim kwartale mimo wszystko gospodarczymi spadek inwestycji prawie 13% w ujęciu realnym, więc to jest właśnie ten obszar, który będzie nam PKB bardzo mocno ciągną w dół bo o ile konsumpcja rzeczywiście nadrabia zaległości i będzie raczej rosnąć tę inwestycję możemy mieć jeszcze ten dołek największy przed sobą no i teraz zachęty na pewno by się przydały, ale pytanie, jakie zachęty to mogą być dla firm prywatnych, gdzie dla nich najważniejszą rzeczą w tej chwili najważniejszym czynnikiem hamującym inwestycje to są po prostu wystaw niepewność, której byśmy mówili i tego tutaj żadnych chyba rządowe zachęty czy rozwiązania z nim nie zmienią prawdę Korona wirus jest czymś takim co jest generalnie nie do końca przewidywalne czuwać Niewiem jak będzie rzeczywiście ta ją do drugiej fali wyglądało co się będzie działo i to nie tylko u nas inni i za granicą to pozostaje nam tylko czekać na ten projekt tak bardzo dziękuję pan dr Pytlarczyk zdziwił się kolejnym EKG to znaczy w tym, w którym pan będzie nie chodzi mi, że jutro, bo jutro pana nie będzie tak mówiąc nie będę, a tu rzeczy się przepis na inwestycje to pewnie niestety, ale to będzie duży udział środków unijnych znowu takie Starym stylu sponsorowane przez przez Unię projekty plus dużo inwestycji publicznych za dużo jest niepewność już, żeby winny sposób pobudzić życie prywatne pan dr Pytlarczyk główny ekonomista banku Pekao SA dopowiadał wcześniej zdziwienie wypowiadała pani Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego, a wcześniej pan Ryszard Wojtkowski prezes funduszu Sachs partner w bardzo państwu dziękuję ja swoje zdziwienie z przyjemnością przełoży na jutro chodziło mi chciałem porozmawiać o wynagrodzeniach i tych cięciach za zatrudnienie w administracji jest bardzo wiele istotnych interesujących wypowiedzi poszczególnych ministrów, którzy mówią, że pracownicy to koszt znaczka minister finansów tak mówi wrócę do tego tematu jutro w magazynie EKG to był magazyn EKG euro 4zł 42USD 374 kończymy jak audycję przygotowała Agata Majewska i Macieja realizowali japońska teraz informacje o nich audycja Owczarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA