REKLAMA

Raport UNICEF: Polska dopiero na 31. miejscu w rankingu jakości życia dzieci

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-09-03 13:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
22 minuty po godzinie trzynastej przed mikrofonem Adam Ozga w studiu Radia TOK FM Ewa Falkowska i unica Polska dzień dobry dzień dobry chcemy opowiedzieć państwo w raporcie raporcie świat zależności czynniki wpływające na jakość życia dzieci w krajach bogatych właśnie te kraje bogate są w tej ważne, bo one najprościej rzecz biorąc je stać, do których Polska szczęśliwie się zaliczano to takie pytanie, które się narzuca na początek Polska lubi różnego rodzaju rankingi Rozwiń » to jak wypadła Polska niestety w tym ogólnym rankingu Polska wypadła dosyć słabo, ponieważ zajęliśmy 30 pierwsze miejsce na 38 badanych krajów Unii Europejskiej Rosji tak Unii Europejskiej Rosji ogólnie to jest 30 pierwsze miejsce, ale jeżeli to rozłożyć na czynniki pierwsze na poszczególne działy to może nie jest tak źle może nie byłoby tak źle, gdyby nie trzydzieste miejsce na 38 krajów takich kategorii, które można ocenić mianem dobrostanu psychicznego na 100 000 dzieci w Polsce w wieku 1519 lat prawie dziewięcioro popełnia samobójstwo tak ten ranking i w ogóle to porównanie należy rozpatrywać szybko w takim szerszym kontekście, dlatego że badane były 3 obszary dotyczące jakości życia dzieci właśnie to, o czym pan redaktor powiedział dobrostan psychiczny zdrowie fizyczne oraz kompetencje edukacyjne i społeczne i rzeczywiście z tych 3 obszarów starówka czy 3 obszarów jesteśmy poniżej dwudziestej pozycji co nie jest dobrym osiągnięciem, ale najgorzej wypadliśmy właśnie, jeżeli mówimy o dobrostan psychiczny odsetek samobójstw dzieci rzeczywiście jest bardzo wysoki natomiast no tutaj plasujemy się raczej w dole tego rankingu i to chyba nie jest może to nie jest złe słowa może to jest złe słowo, ale jeżeli chodzi o stan opieki psychikę psychologiczne i psychiczną psychiatrycznej nad polskimi dziećmi to bardzo dużo zostało powiedział na ten temat i rzeczywiście od wielu lat obserwujemy po prostu zapaść systemu opieki psychiatrycznej młodym człowiekiem no niestety musimy się liczyć z dramatycznymi dla młodych ludzi skutkami tego stanu rzeczy natomiast to jest najważniejsza jednak nie jest nowość liście, bo też jeszcze 1 wskaźnik to był taki wskaźnik bardziej subiektywne, a mianowicie czy młodzi ludzie odczuwają satysfakcję z życia są zadowoleni ze swojego życia, jeżeli byśmy spojrzeli na to bez żadnego punktu odniesienia tylko po prostu jak wypada Polska to można powiedzieć 70% dzieci, które są zadowolone ze swojego życia to nie jest złe osiągnięcie natomiast, jeżeli porównamy to np. do Holandii, chociaż 90% dzieci deklaruje, że jest zadowolonych ze swojego życia to wskazuje jednak, że mamy bardzo dużo do nadrobienia właśnie ten ranking i w ogóle ten cały raport służy przede wszystkim temu, aby przybliżyć i poinformować opinię publiczną media, ale również decydentów jak wypadamy na tle innych krajów, które są dla nas zbliżone rozwojem gospodarczym społecznym tak, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia, żebyśmy nie patrząc na jakieś dane wskaźniki wiedzieli, że można zrobić lepiej można zrobić więcej nawet wcale nie dysponując większym większymi zasobami finansowymi to jest większe zasoby finansowe to zawsze można chociażby Holandii czy Danii czy Norwegii przypisać w rankingu np. nie najlepiej wypadają stany Zjednoczone może to jest przyczyna jednego z tych badanych obszarów, czyli zdrowia fizycznego nie tylko, bo stany Zjednoczone to jest mimo wszystko kraj ogromnych kontrastów mamy tam ogromną mamy bardzo dużą klasę ludzi bogatych, ale też bardzo dużą rzeszę dzieci, które żyją poniżej progu ubóstwa, więc tutaj takie proste przełożenie tak, że spełnia natomiast zdrowie no jedna z ważnych wskaźników, który został wzięty pod uwagę to jest odsetek dzieci, które cierpią na otyłość bądź nadwagę i 52 generalnie z programem problemem krajów bogatych generalnie to jest problem krajów krajów bogatych i staje się coraz większym problemem krajów bogatych dlatego, że ma ogromny wpływ na późniejszą kondycję zdrowotną młodego człowieka generalnie około 13 dzieci w krajach bogatych cierpi właśnie z tego powodu w Polsce to jest około 25% to czwarta czy moglibyśmy powiedzieć okazji tak naprawdę, porównując ze Stanami Zjednoczonymi to jest ponad 40% nie wypadamy nie wypadamy bardzo szlam, ale mamy bardzo dużą dynamikę wzrostu odsetka ludzi nie tylko dzieci, ale również dorosłych cierpiących na nadwagę otyłość to co jest też ważne przy tym wskaźniku badano również to jak młodzi ludzie oceniają swoje ciało czy są zadowoleni ze swojego wyglądu i rzeczywiście 13 nastolatków nie jest zadowolony ze swego ze swojego wyglądu natomiast w Polsce to jest prawie 50 proc prawie 50% młodych ludzi ma kompleksy, że źle wygląda, że są grubi generalnie czasami również za sztuki i najczęściej dotyczy to jednak dziewczynek i to jest trochę przerażające co się przekłada na wspomniany dobrostan psychiczny przez nas wcześniej, a bez to jest oczywiście po pierwsze, kwestia tego zdrowia fizycznego, ale po drugie to jest kwestia pewnej kultury, w której żyjemy tym trudniej z tym trudniej z tym zjawiskiem walczyć tak zdecydowanie on ma przekładać na bardzo wiele sfer życia zresztą, jeżeli porównamy, jeżeli spojrzymy również na kompetencje edukacyjne i społeczne to np. w kompetencjach edukacyjny oczywiście Polska wypada bardzo dobrze zajmujemy siódmą pozycję nasze nasze dzieci uzyskują bardzo dobre wyniki w testach Pisa, ale jeżeli popatrzymy na kompetencje społeczna to z carską szanse tak społeczne są niskie to znaczy plasujemy się naprawdę na dole tabeli nasze dzieci nie są pewne siebie mają problemy i trudności w nawiązywaniu przyjaźni co oznacza, że jednak w tym obszarze tych miękkich kompetencji mamy bardzo wiele do zrobienia być może za bardzo koncentrujemy się na tych świetnych wynikach w nauce, a to zapominamy, że młody człowiek powinien osiągnąć taką równowagę pomiędzy tą edukacją, ale również kompetencjami społecznymi którzy, które później w dorosłym życiu czasami okazują się zdecydowanie ważniejsza niż dziś ta wiedza którą, którą czasami można przyswoić winny sposób bądź też korzystać jakiś jakich źródeł tego też zwyczajny sposób nie uczymy, a czy udało się ustalić, czego z, czego to wynika nie tak głęboko raport sięgał analizowaliśmy przyczyn poszczególnych wskaźników skoncentrowaliśmy się na porównaniu poszczególnych wskaźników takim poziomie raczej ogólnym, żeby mieć taki ogólny obraz tego jak wygląda sytuacja danego kraju na tle innych oka, ale w takim razie może udało się dojść do wniosków jak z tymi negatywnymi zjawiskami przeważnie bardzo złożonych przyczynach walczyć to co było bardzo ważny jeszcze w tym roku tak nie wspomniałam to, że raport pokazywał jak wiele czynników ma wpływ na tę noc, o czym przed chwilą mówiłam ci na to jakoś przyczepić to osiągane przez nich wyniki i analizowaliśmy również to jak wpływają NATO jakość życia dzieci takie kwestiach polityki prowadzonej przez państwo polityki społecznej polityki edukacyjne zdrowotne czy też, jaki wpływ mają takie czynniki stricte gospodarcze ekonomiczne i tutaj, jeżeli popatrzymy na nad z 1 strony na uwadze uwarunkowania społeczno-gospodarcze czy też naprowadzane polityki Polska nie wypadła bardzo źle co trochę się kłócić z 1 strony mamy najgorsze polityki tylko, że wyniki, które osiągamy są są najlepsze i w tych obszarach, które były analizowane zdecydowanie najgorzej wypadliśmy, jeżeli chodzi o o środowisko, czyli kwestie klimatyczne kwestie zanieczyszczenia powietrza no u nas plasują nas zdecydowanie zdecydowanie w dole tabeli to oczywiście bezpośrednio pod przełożenie na zdrowie dzieci i teraz i w przyszłości kwesty tak jak wyjaśnić te ogólnie niską pozycję Polski i ogólnie nie najgorsze uwarunkowania jak jak wyjaśnić ten paradoks autorzy raportu zwracali uwagę na 1 rzecz, że wszelkie działania, które są prowadzone muszą działaniami spójnymi i muszą być muszą dawać taki pewien holistyczne obraz młodego człowieka, czyli jak, gdyby nawet świetna polityka w 1 obszarze, jeżeli brakuje jakiegoś elementu innym ona ono jednak nie będzie spełniała swoich funkcji tak jak mogłaby spełniać zwracano uwagę również takie miękkie rzeczy że, o ile np. długość urlopu rodzicielskiego jest ona stosunkowo długa no to jednak polscy rodzice skarżą się na ćwierć deklarują, że spędzają bardzo dużo czasu pracy tak naprawdę więcej niż polscy rodzice spędzają tylko rodzice w Turcji i że mają kilka razy w miesiącu problem ponad 50% tych rodziców ma problemy, żeby sprostać swoim obowiązkom rodzicielskim, czyli ta równowaga pomiędzy np. pomiędzy pracą, a życiem rodzinnym u nas zdecydowanie nie jest zachowana, a to ogromny wpływ również na młodego człowieka dzieci, które mają wspierających rodziców osiągały lepsze wyniki w nauce i miały wyższą satysfakcję z życia tak naprawdę oczywiście lepszy i poziom zdrowia psychicznego także te wszystkie elementy one są niesamowicie ze sobą powiązane z polityki powinny być spójne i prowadzą ich powinno być prowadzone w pewien sposób całościowo, a nie nie wyrywkowo NATO to to nie jest łatwe patrzy rekomendacje, które nie są wynikiem tego raportu no i mam wrażenie, że to są bardzo duże wyzwania, bo np. mamy zmniejszenie nierówności w dochodach obniżenie skali ubóstwa oraz zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do potrzebnych im zasobów i usług duża rzecz to jest bardzo duża rzecz, ale dostęp do odpowiednich zasobów i usług takich, które są niezbędne dla młodego człowieka, żeby mógł się prawidłowo rozwijać to jest podstawa podzielą się też obowiązek społeczny oczywiście też obowiązek społeczeństw obowiązek państwa to jest coś co powinniśmy mamy obowiązek naszą naszym dzieciom zapewnić, więc może się wydawać jest to duże wyzwanie, ale to jest na oczywistość, do której powinniśmy dążyć tak naprawdę, którą powinniśmy w ten sposób mieć i którą powinniśmy też nazywać oczywiście dalej mamy likwidacji luki w dostępie do usług w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci młodzieży oraz podniesienie jakości tych usług to jest rzecz, której o, których mówimy właściwie w kółko, które też pani wspomniała tylko oczywiście prowadzone są pewne działania w Ministerstwie Zdrowia, które mają zmienić cały system natomiast jeszcze nie są do końca wdrożona na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że mamy jeden z najniższych odsetek od statków psychiatrów dziecięcych w ogóle w całej Europie i dzieci, które czas trafiają do na oddziały psychiatryczne, które są niesamowicie przeludniona zdarza się, że w ogóle nie miał wcześniej kontaktu z psychologiem nie miały żadnej diagnozy, która mogłaby pomóc zlikwidować ten problem w zalążku, a nie doprowadzać do tego, że dziecko trafia do szpitala psychiatrycznego czasami zdarza się, że trafia na oddziały z dorosłymi, ponieważ nie ma miejsc są takie województwa, gdzie w ogóle nie są prowadzone oddział psychiatryczny dla dzieci co jest po prostu nie niedopuszczalne niejasne jeszcze 1 trudny punkt rozwój polityki przyjaznej rodzinie poprawa równowagi pomiędzy życiem zawodowym rodzinnym oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości elastycznych i przystępnych cenowo usług opieki nad małymi dziećmi i toteż było w raporcie zaznaczono, że np. że polscy rodzice liczą przede wszystkim na pomoc rodziny przyjaciół, a nie liczą na instytucje, które mogłyby wesprzeć w opiece nad dziećmi to jest dla nas chyba były tylko 23 kraje, których rodzice w ogóle nie liczyli nie deklarowali, że liczona na wsparcie instytucja tak instytucje powinny być dostępne dla każdego rodzica niezależnie od tego czy ma środki finansowe na to czy niema środków finansowych to powinna być opieka, która jest dostępna cenowo dla dla każdego dla każdego rodzica, więc tutaj, jakie działania są prowadzone żłobków rzeczywiście mamy coraz więcej po prostu kroplą w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o przedszkola bardzo dobra sytuacja jest w mieście, ale nadal bardzo trudno jest na wsi natomiast zapewnienie tej równowagi pomiędzy życiem zawodowym życiem rodzinnym wydaje się w tym wszystkim najtrudniejsze wyzwanie no tak to jest kwestia nie tylko kulturowa społeczna ekonomiczna również zgodzić pani ze mną dalej jest trochę łatwiej już wzmocnienie wysiłków na rzecz ochrony dzieci przed chorobami, którym potrafimy zapobiegać tym zwiększenie odsetka dzieci szczepionych na Odrę i wzmocnienie polityki dotyczącej walki z 19 i zapewnienie, że państwowe cięcia budżetowe w związku z pandemią nie będą dotyczyły polityki rodzinnej mam nadzieję, że to już są rzeczy, które wydają się łatwiejsze natomiast, jeżeli chodzi o szczepienia to nadal mamy dość stosunkowo umysłach około 90% dzieci, które są szczepione na Odrę, ale co dzieje się z 10% we Fran w niektórych krajach to jest 99% dzieci, które są zaszczepione jest bardzo niebezpieczna praktyka ma pracując minister zwracam na to uwagę, dlatego że my na co dzień obserwujemy co dzieje się w krajach rozwijających się dzieci nie mają tych szczepionek jak ogromne niebezpieczeństwo są narażone my w tych krajach już bogaty zapominamy o tym, że są takie choroby które, które mogą śmierć zabezpiecza je zwykła szczepionka jasne trzeba też pamiętać o tym pewnie słuchaczom Radia TOK FM nie trzeba tego tłumaczyć, ale trzeba też pamiętać o tym, że szczepienie bodajże 95% populacji zapewnia ochronę też tym, którzy szczepić nie mogą np. takimi osobami, które szczepić się nie mogą są skoro mówimy o dzieciach dzieci chore na nowotwory bardzo dziękuję Ewa Falkowska UNICEF Polska jest trzynasta 38 czas na informację Radia TOK FM rozmawialiśmy o raporcie UNICEF świat zależności czynniki wpływające na jakość życia dzieci w krajach bogatych więcej o tym raporcie przeczytają państwo na stronach sinice Famy posłuchajmy informacji po nich po nich słyszymy się ponownie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA