REKLAMA

Nowych podatków miało nie być, ale jednak będą

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-09-10 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:20 min.
Udostępnij:

Alternatywą dla nowych podatków są cięcia wydatków, choć nie mamy takich, które moglibyśmy ciąć. Gośćmi programu są Lidia Adamska, Krzysztof Kilian, Grzegorz Maliszewski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
taka ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry program partii programem spółek, a spółki nie państwowe, a partyjne tak jest i mówią rządzący, że tak wciąż ma być m.in. o tym mówić będziemy w tej części magazynu EKG z naszymi gośćmi pani Lidia Adamska dzień dobry dzień dobry pan Krzysztof Kilian menażer były polityk dzień dobry dzień dobry przepraszam pani Lidia Adamska mentor start-upów pan Krzysztof Kilian bardzo Rozwiń » przepraszam pan Grzegorz Maliszewski główny ekonomista banku Milenium dzień dobry dzień dobry witam serdecznie ale zanim spółki nie państwowe partyjne to najpierw podatki nie wprowadzamy nowych podatków od nowego roku mówi rząd wciąż powtarza nawet to w naszym studiu tak mówił wiceminister finansów nie będzie nowych podatków poza takimi wyjątkami jak opłata cukrowa podatek od handlu, a poza tym Ministerstwo Finansów wraca do starego pomysłu dodatkowego podatku dla spółek komandytowych, które jeszcze miały płacić CIT brzmi wszystko groźnie, ale akcjonariusze czy właściciele takich spółek myślę będą tym zainteresowani zdaje się rząd zlikwidować ulgę abolicyjną, czyli jeśli pracujesz za granicą tam płacić niższy podatek w kraju będzie musiał dopłacić mówiąc oczywiście w skrócie to ile tak naprawdę pieniędzy nasz budżet potrzebuje pytania pana Grzegorza Maliszewskiego skoro podatków ma nie być nowych jednak zmiany w podatkach będą pewnie ci, których będą dotyczyły je na pewno odczują potrzebuje indykator potrzeb pożyczkowych budżetu są założenia do ustawy budżetowej przez wyraźnie, które zostały opublikowane i niejasne wynika ze w tym roku budzę deficyt budżetu wzrośnie do 12% PKB nie da budżet, ale budżet całego sektora finansów publicznych jest to o ponad 200 miliardów złotych w przyszłym roku deficyt ma sięgnąć 80 miliard złotych, więc w obliczu kryzysu, który Story, którego doświadczamy znacznie wzrosły wydatki, a pamiętajmy, że rząd nie wydaje swoich pieniędzy daje pieniądze, które są pozyska zebrane od firm i konsumentów i pracowników w formie podatków lub się zadłuża i zadłużenie też trzeba będzie zwracać w związku z tym nowy podatek potencjalny nowy wpływ po prostu jest potrzebne sprzedaż jest potrzebny i przyda się natomiast trzeba go jakoś sfinansować w obliczu kryzysu u spadają dochody o zmniejsza się konsumpcja zmniejsza się import w związku z tym trzeba się zadłużać i jeśli w tym roku tych podatek podatki będą ograniczone będą podnoszone ograniczonej skali na to ryzykiem pozostaje ta dłuższa perspektywa, kiedy zadłużenie trzeba będzie spłacać alternatywą do podwyżek podatków są wydatki cięcia wydatków nie mamy dodatków, które możemy ciąć, chociaż one mają w dużym stopniu charakter sztywny, ale słyszymy o cięcia administracji cięcia zatrudnienia zamrożeniu płac to możesz się przekładać na pogorszenie jakości usług publicznych co też będzie negatywnie wpływało na jakość życia część obywateli jak zwrócił uwagę jeszcze inne aspekty które, które może powodować, że tak powiem obciążenie społeczeństwa to ekspansywną polityką fiskalną z rumem topnienia bo, żeby tej skali emisji długu i i emisji obligacji, żeby nie to, żeby ta, żeby ten impuls fiskalny nie doprowadził do jeszcze głębszego pogorszenia sytuacji budżetu o stopy procentowe zostały ścięte do niemalże za tą niewątpliwie pomaga budżetowi emitować obligacje i finansować się po niskich niskim koszcie, ale na ale, toteż powoduje, że oszczędności Polaków konsumentów są oprocentowane prawie na 0 realnie oszczędności oszczędności się kurczą, ponieważ inflacja jest wyższa niż stopa procentowa, żeby zobrazować osoba, która chce ulokować w banku na depozyt 100 000zł na miesiąc obecnie zarobi na tym depozycie 80gr więcej przy inflacji 2% realnie te oszczędności czasu i to jest podatek inflacyjny tak, bo to sławą tak to ponoszą wszyscy nie ma znaczenia, że będzie to dzisiejsze EKG, bo najpierw było o przekształceniu OFE Wika, czyli opłacie, którą ci przekształcający swoją Erika będą musieli ponieść, zmniejszając zasób z tego OFE teraz nowe podatki pan jeszcze wspomina o tym, że słabo z tymi oszczędnościami jeśli oczywiście ktoś oszczędzać może no, a pieniędzy w budżecie potrzeba jak najwięcej coś dodajemy do tego pani Lidia Adamska LUPA Krzysztof Kilian no ja bym pana zjawiska jeśli można już NRD ja bym tu zwróciła uwagę na taki aspekt, że z 1 strony mamy fakty i rzeczywistość, a z drugiej strony tak jak to nazywamy i to widać wyraźnie w kontekście dyskusji i rozmów na temat podatków, a także na temat stanu finansów publicznych deficytu czy długu publicznego, ponieważ mówiąc o potrzebach wynikających w tej chwili zarówno z obietnic wyborczych, jakiej sytuacji związanej z Gowinem rząd niechętnie używa słowa podatki argumentuje, że daniny opłaty, które no mają w jaki sposób zaspokoić potrzeby finansowe państwa nie są w istocie podatkami, ponieważ np. podatek cukrowe cukrowy nie trafia do budżetu, ale na ziemię jak z opłatami nie ma problemu, a tak, więc jak mówię z 1 strony jest to co jest, a z drugiej strony jak to nazwiemy podobna sytuacja z wykorzystaniem języka do budowania naszego wyobrażenia rzeczywistości występuje wtedy, kiedy mówimy o deficycie czy długu publicznym, bo zależy od tego, jakiego narzędzia użyjemy do wyliczania tych kategorii jeśli będziemy liczyć wg takiego schematu nazwiemy go Konstytucyjnego no to wtedy widać starania rządu, aby utrzymać się w tych konstytucyjnych ramach i poza nie nie wychodzić tona oraz jeśli policzymy to wg unijnej metodologii to wtedy się okaże, że ta rzeczywistość wygląda inaczej i obciążenie budżetu jest zdecydowanie większe to jest bardzo interesujący wątek i on jest właściwie jednym z kluczowych, o których powinna mam nadzieję będzie w najbliższym czasie toczyła się dyskusja publiczna właściwie już nie powoli, ale bardzo szybko Ministerstwo Finansów chce rozpocząć dyskusję o zmianie konstytucji przypominałem kilka dni temu wypowiedź pana ministra Szatkowskiego z Ministerstwa Finansów, który o tym mówił wczoraj w rozmowie z portalem Interia minister finansów pan Kościński również powiedział finanse publiczne powinny ograniczać reguła wydatkowa nie Konstytucyjny limit długu jest dyskusja o tym co mamy w konstytucji jest przed nami podejrzewam, że prawo sprawiedliwość będzie chciało taką dyskusję nie w parlamencie, a więc nam wszystkim także zaproponować to na razie odkładamy jeszcze do tych nowych podatków pan Krzysztof Kilian c dodajemy czy idziemy w dyskusji może 1, a czy można tam banda podatków też tak ironicznie podejść tutaj, że nie to nie jest zły działa w jest też powód do żartów, bo czasami tylko tak to można skwitować, jeżeli miała być podwyższona kwota wolna od podatku, od której raz była obietnicą 2015 roku Prawa i Sprawiedliwości do dzisiaj się nie zmaterializowała i minister finansów mówi, że nawet nie myśli o tym może należy obniżyć tę kwotę, bo tam też są jakieś rezerwy może niewielki, ale są jesteśmy Boga takim takiej dziwnej sytuacji roku, że mamy de facto stan wyjątkowy na usta natomiast udajemy, że nie mamy, więc mamy takie zagmatwane stan prawny mamy ustawy o budowę, które mają rzekomo pomagać i pewnie jakieś tam części pomogły pomagają, ale w dużej części, jakby ZAK ma trwały i powiedzieć utrudniły interpretację różnych zdarzeń prawnych nie wiadomo, jaka jest za co odpowiedzialne, czyli mamy stan wyjątkowy, ale bez odpowiedzialności rządzących stosach tego artykułu sytuacje, jakie mamy dzisiaj z budżetem wydajemy, ale pan naprawo tylko dla podtrzymania władzy politycznej natomiast zapominamy o tym, że mamy jeszcze gospodarkę tutaj pierwsze części było wyraźnie powiedziane, że jak nie można opodatkować nową 1 ze sposobów na pewno jest inflacja w ten sposób na pewno też można zdobyć część niezbędnych pieniędzy mówił pan Krzysztof Kilian na razie zatrzymuje tę dyskusję czy zamykam dyskusję o nowych podatkach, ale bardzo szybko w magazynie EKG do niej powrócimy już za chwilę kolejny temat K2 właściwie temat, który już wspominałem, czyli spółki państwowe, a raczej partyjne i program partii programem spółek to jest rzecz która, której również wielokrotnie mówiliśmy w ostatnim w ostatnich latach szykują się różnego rodzaju zmiany w kodeksie spółek handlowych ma być wzmocniona pozycja rad nadzorczych wydaje się to jakiś bardzo odległy temat wart dyskusji, ale nie jako odległy z drugiej strony każdego właściwie dnia słyszymy nowych nominacjach do władz spółek skarbu państwa kolejnych osobach, które pozostają w rodzinnych relacjach z politykami Prawa i Sprawiedliwości, które do tych rad, ale zarządów trafiają potem część tych decyzji decyzjami prezesa Kaczyńskiego jest odwoływane, a ja chciałem państwu naszym gościem słuchaczom przytoczyć wypowiedź pana posła fugi Ela, który wczoraj w radiu RMF mówił tak z podobnym problemem mierzyliśmy się, kiedy sprawowali władzę w latach 20057 wtedy poszliśmy w kierunku bardzo eksperckim właśnie otwartych konkursów jeśli chodzi o rady nadzorcze spółek trafiali tam eksperci rynku trafiały tam osoby z tytułami naukowymi ZGH z innych uczelni problem okazał się taki, że ich sposób myślenia o gospodarce zarządzaniu był zupełnie sprzeczne z tym co Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie, jeżeli chcemy, żeby pewien sposób działania spółek skarbu państwa, które są spółkami specyficznymi nie są wolne rynkowa elektrony był zachowany to też musimy stawiać na osoby, które dają rękojmię realizacji programu, z którymi z, którym szliśmy do wyborów koniec cytatu z Radia ram osa teraz mam pytanie czy to ta wypowiedź oznacza, że PiS nie ma fachowców czy PiS nie chce fachowców czy pisma wyłącznie rodziny i swoich znajomych, którzy wiedzą, czego PiS oczekuje pytam o to w kontekście zarządzania spółkami skarbu państwa czy czyta wypowiedź właśnie, jakie należy interpretować to jest moje pytanie do pana prezesa Kiliana no tutaj jest jak zwykle wielość interpretacji mamy czterdziestolecie powstania Solidarności i jednym z jednym z postulatów 21 postulatów, które po osiemdziesiątym roku były można jeździć takim sztandarem programowym Solidarności było między nimi wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kompetencji kwalifikacji z wykluczeniem właśnie przynależności partyjnej czyli, żeby się pojawiały się osoby kompetentne, a nie bierny mierny, ale wierne zasady BMW zwany widać wyraźnie, że walka o te postulaty, żeby zabrać Europejskiemu centrum Solidarności oryginały postulatu jakiegoś innego miejsca, w których rząd chce postawić udostępnić dotyczy tylko samych tablic ani ich treści widać wyraźnie, że ta treść nie jest ważna pan Radek poseł radny powinien cofnąć się do la sprzed 8 dziesiątego roku, jakby kontynuuje to co było dogmatem przed 1980 rokiem rzeczywiście jedyną jedynym jedynym właściwie jedną z właściwością powinny być kompetencje umiejętności osób, które trafiają do zarządów rad nadzorczych wobec innych miejsc, ale mówił pan poseł fakt, że koszt kompetentne osoby to była pomyłka, bo one nie znały programu prawa sprawiedliwości dlatego, bo słupy w poprzedniej części tej chwilę temu powiedziałem, że pan Radek w ogóle cofnął się do czasów sprzed 1980 roku czasy już mamy przerobione przećwiczone, jeżeli nie ten pan nie wie jak było czym się skończyło warto było, żeby się troszeczkę do uczył i przypomniał sobie zapytał się starszych kolegów może tego nie wie niezależnie od tego osoby, kto nie powiedział no to spółce prawa handlowego muszą być osoby kompetentne umiejące zarządzać niezależnie od tego kto w danej chwili rządzi, jeżeli jest niemądry czy też nie do zastosowania program gospodarczy, który wyznaje jakaś tam grupa polityczna jakakolwiek to nie jest jakaś grupa to jest partia Prawo i Sprawiedliwość to przepraszam jeżeli, jeżeli to jest partia Prawo i Sprawiedliwość to pewnie ta partia się nie możemy tam też taki dogmat nieomylności osiemdziesiątym dziewiątym rokiem, bo być może wróciły czasy nie są potrzebne osoby kompetentne tylko takich, które śledzą codziennie komunikaty partyjnej patrzącą należy zrobić, ale już koniec żartów dotyczy nas wszystkich wszystkich obywateli i też dotyczy majątku skarbu państwa, więc niezależnie od tego pan nikt, kto i co powie na ten temat w zasadzie ta dyskusja powinna się zakończyć na zasadzie takiej, że tylko osoby kompetentne mogą sprawować swoje funkcje, zarządzając jakimikolwiek aktywa nie tylko skarbu państwa, bo taka jest istotna zasada rynku wynajmu rynku, który jest rynkiem konkurencyjnym, jeżeli chcemy wrócić do centralnego planisty, który będzie mówił w lewo prawo po tak to wtedy rzeczywiście wracamy do tego typu osób niekompetencja znajomość programu partii wynika z tej wypowiedzi jest najważniejsza kadzie ekonomia kapitał gospodarka trzecia część magazynu EKG w radiu tokfm dziewiąta 43 Maciej Głogowski dzień dobry pani Lidia Adamska pan Krzysztof Kilian pan Grzegorz Maliszewski są gośćmi magazynu EKG dziś rozmawialiśmy o przekształceniu OFE Wika, bo ten pomysł powraca jeszcze w tym miesiącu powinniśmy poznać nową wersję proponowanych zmian przez rząd Prawa i Sprawiedliwości proponowanych zmian rozmawialiśmy także nowych podatkach może w tym miesiącu, ale przynajmniej do końca listopada powinniśmy dowiedzieć się, kiedy na, jakie nowe podatki, o ile wyższa, jakie nowe podatki albo obecna ile wyższe będą w roku 2021 na trochę rozmawialiśmy także w zarządzaniu mieniem skarbu państwa spółkami skarbu państwa dosyć dziwne, ale w sumie nie zaskakujące chyba takie oczywiste wytłumaczenie dał przedstawiciel para i sprawiedliwości pan poseł Jurgiel, który mówił o tym, że trzeba znać program partii, bo to ci, którzy program partii znają mogą być w zarządach radach nadzorczych, bo jak kiedyś PiS brał ekspertów to oni tego programu partii nie znali nic z tego dobrego nie wynika co państwa dziwi to znaczy ja mam prośbę by zdziwienie pani prezes Adamski do pana Grzegorza Maliszewskiego pana prezesa Kiliana ze zdziwienia pozbawiło mam na koniec bardzo konkretne pytania zdziwienie pani prezes Adamska, a moje zdziwienie dotyczy wątków, które poruszaliśmy tutaj, a związane jest i z praktykami jeśli chodzi o zarządzanie firmami w tym spółkami skarbu państwa, a także za trąca to kwestia rynku kapitałowego, których była mowa na początku można mieć wrażenie, że rynek kapitałowy giełda nadal funkcjonuje jest obecna w planach rządu, o czym świadczą chociażby plany dotyczące i OFE i przyszłego ląd PPK natomiast podejmowane są decyzje takie działania, które wydaje się uderzają w podstawową słabość polskiego rynku kapitałowego, a mianowicie jego wiarygodność i zaufanie uczestników tego rynku mam namyśli tutaj zdarzenie sprzed paru dni, kiedy z Ministerstwa Finansów wyszedł projekt nowej regulacji, która dotyczy tego jak mają się kształtować relacje pomiędzy zarządem radą nadzorczą spółki prowadzącej rynek regulowany chodzi o giełdę no tutaj został przedstawiony pomysł zgodnie, z którym zarząd będzie zarząd giełdy będzie mógł oceniać kandydatów na członków rady nadzorczej, a więc organu nadzorującego zarząd jest to no dosyć taka powiedziałabym ciekawa koncepcja czytaj zdaniem środowiska rynku kapitałowego kuriozalna, ponieważ krytyka tego pomysłu jest powszechna dosyć z drugiej strony oprócz właśnie tego też tego kuriozalnego, jakby modelu relacji pomiędzy radą i zarządem jest interpretowane jako chęć wyeliminowania tego co jeszcze jest elementem niezależnym w radzie nadzorczej, a więc reprezentantów spółek mniejszościowych oraz tzw. niezależnych członków rady wydaje się to dziwne jest kilku względów, ponieważ w obecnej sytuacji i tak skarb państwa jako główny udziałowiec spółki giełda papierów wartościowych ma w praktyce no bardzo duży wpływ, żeby nie powiedzieć decydujący na to kto jest członkiem rady nadzorczej i takie dodatkowe rozwiązanie jest traktowane czy nazywane angielska Gold plajtę, a więc, że robienie więcej niż trzeba, aby osiągnąć zamierzony cel to znaczy kontrole całkowitą nad spółką z pewnością to nie jest dobry sygnał jeśli myślimy o giełdzie czy generalnie o zasadach ładu korporacyjnego i praktykach Corporate gazem na używanie dawno zapomnianych sformułowane sformułowania ani prezes tak dawno zapomnianych, ale przy okazji akurat tego pomysłu przypomina danych jest jeszcze 1 tutaj już kończę tę historię moją wypowiedź niespójności i prowokacja do tego, żeby się dziwić, że trwają jednocześnie prace nad nowelizacją największa od 2004 roku kodeksu spółek handlowych wśród przedstawianych zmiany, które mają służyć poprawie funkcjonowania spółek handlowych w Polsce jest mowa także ustami jednego z autorów kodeksu 2004 roku o zwiększeniu raz dali rady nadzorczej, a więc, gdy Ewy chcieć przeprowadzić szerszą dyskusję na temat sposobu zarządzania spółkami w tym spółkami skarbu państwa nota jest niestety nie pozytywny przykład w praktyce, którą stronę ten proces zmierza trochę jednak jestem zaskoczony naprawdę to było prawdziwe zdziwienia aż jestem zdziwiony, czyli to za zarząd by właściwie opiniował, kto ma być w nas za zarząd na razie szansę miał wy zastawiają się tak szukam jakiegoś dobrego porównania nie przychodzi mi głowy zaraz coś jeszcze mam nadzieję myślę to było zdziwienie pani Lidii Adamskiej pan Grzegorz Maliszewski pana zdziwienie jak leki właściwie nie bez przyglądania się ostatnie dane o wzroście gospodarczym, bo to są informacje, które ekonomiści z ciekawości analizowali w Polsce i w strefie euro i o ile obraz całej polskiej gospodarki wyglądać przyzwoicie co prawda spadek PKB w drugim kwartale 82 był najlepszy w historii dostępnych dla Polski danych natomiast na tle Unii Europejskiej wypadamy korzystnie, bo Unii ten spadek wyniósł 14% ponad prognozę na cały rok też są najlepsze Unii Europejskiej będą pewnie korygowane w górę natomiast w dziale w tej części gospodarki, która dotyczy rozrywki rekreacji spadek PKB oraz spadek wartości dodanej w Polsce rok do roku wyniósł prawie 46% i był głębszy niż w Portugalii Hiszpanii czy we Francji, czyli w tych gospodarkach, które cierpiały najsilniej, gdzie pandemia miała duża szerszą skalę, więc też takie elementy, które nie oczywiste dla mnie przynajmniej były zachowywały się gorzej niż w gospodarkę najsilniej dotkniętych i to pomimo tego, że restrykcje w Polsce nie były bardzo nie były najostrzejsze czyli jaki sterownia z Unii Europejskiej, więc być może jest tak, że Polacy prezent dość karnie zachowali tak prewencyjnie unikali aktywności które generowały generują najwyższe ryzyko zakażenia naboru Rekreacja rozrywka to postrzegane postrzegane szereg aktywności potencjalnie większym ryzykiem zachorowań, więc być może Polacy tak umieją się od izolować społecznie i ograniczyć ryzyko infekcji wirusa bardzo dziękuję również za to zdziwienie mówił pan Grzegorz Maliszewski to przed kolejnym zdziwieniem krótko jeszcze rynek walutowy, który zawsze jest ma swoje miejsce w magazynie EKG euro 4zł 44USD 3zł 76 frank 4zł 13 funt 4zł 89gr w kawie jak obiecałem panu prezesowi Kiliana i że nie będzie mógł się dziwić, ale proszę wybaczyć panie prezesie chciałem dopytać pana ministerstwo klimatu fakturę za aktualizowanie projekt polityki energetycznej Polski 2040 roku brzmi to mało atrakcyjnie to nazwa polityka energetyczna Polski 2040 roku, ale wyczuwam, że jest to naprawdę ważna mam prośbę o wskazanie, chociaż 1, ale być może dla nas wszystkich istotnych do zapamiętania sprawy, która została w tej w tej aktualizacji polityki energetycznej Polski zawartą w końcu mówimy o niezwykle istotnej sprawie energetyka mam nadzieję klimat nasze zdrowie coś tam znalazł pan ważnego nie to jest jak każdy dokument wymaga starannej lektury w ten dokument jest o tyle inne od wszystkich poprzednich dokumentów, że nie pokazuje założeń finansowych jest można będzie takim streszczeniem czegoś, czego jeszcze nie znamy dopiero jak w strukturach rządowych zostanie uwzględnione o ministerstwo klimatu czy też rząd udostępni to publicznie będziemy wiedzieli tak naprawdę najlepiej co jest prezentacjach w 2 takie tam są 2 ładne prezentację bardzo ładnie zrobione w sensie graficznym jest realna jest nierealne ja przypominam tylko, że cały czas obowiązuje strategia w związku z tym, że rząd od 20052016 roku nie przyjął nowej strategii obowiązuje cały czas strategia 2009 roku, która notabene jest nie realizował w 20092009 roku ta strategia cały czas obowiązuje dziewiątego akt 9 dotyczy na razie chciałem by wszyscy skarżyli temu wtedy premierem no przez ostatnie 8 lat to tam tak ma wtedy kraj był wtedy wtedy tamta strategia powstała ona cały czas obowiązuje, ponieważ wszystkie poprzednie dokumenty były tylko założeniami propozycjami, które nie zmaterializowały się poprzez przyjęcie przez rząd nie stały się oficjalnymi dokumentami, które są ważne dla rynku dla regulatorów itd. i tak da natomiast cechą pozytywną jest w ogóle także zmienione, jakby charakter temperatura dyskusji z czegoś co miało być drogie naszej gospodarce w Polsce Polakom, czyli ta szalona polityka klimatyczna, gdzie w tle jest oczywiście polityka energetyczna i nagle zmieniła się dyskusja o 180 stopni coś co było nie dyskutowano kilkanaście miesięcy temu, czyli odchodzenie od węgla co zrobić z polskim górnictwem ze spółkami energetycznymi, które w większości mają wytwarzanie oparte na węglu kamiennym brunatnym, a dyskusja nabrała jeszcze jakiegoś tempo to rozprawiają się wokół tej dyskusji tutaj są jakieś założenia, że np. ta darzony Energi jest otwarte okno do 2030 roku ponad 23% wytwarzanego prądu powinna być Zielonej energii albo w 14% ciepła powinna być wytworzone z pomp ciepła geotermii biomasy biogazu, ale też z 14% transportu powinna być na zasadzie wodorowej elektromobilności czy też innych za pomysłów dostarczone na rynek, bo energetyka nie jest jedynym elementem polityki klimatycznej tutaj jeszcze rolnictwo, a korki cały szereg innych rzeczy wsłuchuje się z walczącą mówi pan panie prezesie tak zastanawiam się czy moglibyśmy mieć, chociaż nadzieję, że to, o czym pan mówi ta polityka klimatyczna polityka energetyczna, że to właśnie oni jej w tej chwili dyskutuje pan prezes Kaczyński pan prezes Gowin pan prezes Ziobro którzy, którzy wypracowują nową umowę koalicyjną i właśnie ten spór, który tam jest dotyczy tego, jaką politykę klimatyczną energetyczną powinna prowadzić Polska nawet jeśli tak nie jest to rozumiem, że zasługiwali byśmy na to my wszyscy broni, czyli ci politycy ci liderzy o tym właśnie teraz dyskutowali jeśli się już wspierać właśnie takie rzeczy myślę, że tak to są poważne problemy czy na pewno o tym dyskutuje myślę, że Twitch dyskutują czas wadą tutaj dzisiejszego systemu zarządzania oprócz tego, że do tej pory nie dyskutowano w ten sposób jest jakby pierwsza tego typu odsłona, gdzie program w państwie polityka strategia polityki energetycznej, która się pojawia publicznie mówi dokładnie 180 stopni drugą stronę dotychczasowym trendom przekazywanym przez prawo sprawiedliwość to jest jakaś tam nadzieje rozumiem te związane ze wszystkimi programami unijnymi odbudowy pokładowej sprawiedliwych, a zwłaszcza dworca wymieniony, ale lepiej skorzystać z tych pieniędzy niż nie wnioskować, iż coś dobrego drzewa, a trzeba niestety wszystko zakończymy działania bardzo dziękuję za to podsumowanie za wcześniejsze zdziwienia gośćmi magazynu EKG byli dziś pan Krzysztof Kilian na rzecz były polityk pani Lidia Adamska mentor start-upów i pan Grzegorz Maliszewski główny ekonomista banku Milenium magazyn EKG przygotował Maciej Jarząb wydawał Szczepana Żarek realizowali Prądzyńska bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA