REKLAMA

"Poniżające traktowanie, brutalne zachowanie niektórych policjantów". Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-09-10 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:06 min.
Udostępnij:

Gościem Rocha Kowalskiego jest Michał Żłobecki, starszy radca Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy RPO. Omawiamy raport końcowy przeprowadzony po zatrzymaniach przez policję 7 sierpnia 2020 r. w Warszawie po aresztowaniu Margot, aktywistki grupy „Stop Bzdurom”

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
punktualnie 1843 popołudniu Radia TOK FM jego ostatnia część Roch Kowalski jeszcze raz mówię państwu dzień dobry przedstawią naszych gości Michał łobeski starszy radca krajowy mechanizm prewencji tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry dziękuję serdecznie zaproszenia dziękuję za przyjęcie zaproszenia mamy dostępne państwa raport dotyczący zatrzymań, których policja dokonywała 7sierpnia w trakcie manifestacji podczas aresztowania aktywistki Margo Rozwiń » jak państwo stwierdzają w niektórych przypadkach kumulacja dolegliwości wypełniała znamiona nieludzkiego traktowania co to właściwie oznacza nieludzkie traktowanie to 1 formy złego traktowania mówiąc szerzej, czyli mówimy o sytuacji, w której nie stwierdzamy co prawda tortur, ponieważ poziom dolegliwości nie osiągnął tego tego etapów, któremu mogliśmy mówić było były tortury natomiast ta dolegliwość była na tyle duża, że mowa tu właśnie nieludzkim traktowaniu, czyli mamy kumulację pewnych czynników natury psychologicznej i fizycznej czy to jest także podczas tych zatrzymań jak w soczewce skupiły się wszystkie problemy dotyczące podstawy prawnej i praw osób zatrzymywanych przez policję myślę, że w dużej mierze tak, ponieważ warto zaznaczyć, że tak naprawdę ta wizytacja mimo tego, że była wizytacja ad-hoc to była przeprowadzona dokładnie tej samej wg tej tej samej metodologii co inne wizytacje regularne wizytacje i tutaj badaliśmy dokładnie te same sfery tzw. gwarancje minimalne gwarancje te kulturowe i kwestie, o których mówimy od lat także tutaj wyszły nam wyszło na jaw to jak naprawdę nasz system jest niewydolny miejscami co dla pana jest najbardziej najbardziej szokującego w tym raporcie to są kwestie związane z dostępem zatrzymanych do ich adwokatów czy też w ogóle możliwość poinformowania rodzin czy osób bliskich o zatrzymaniu czy homofobiczne czy transport w trans publiczne hasła rzucane przez funkcjonariuszy czy chociażby to w jaki sposób zatrzymani byli już mnie traktowani na komisariatach łącznie z kontrolą osobistą szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o ten zakres od kwestii, które badamy w kontekście realizacji minimalnych gwarancji czy kulturowych nie byłem zdziwiony tym w jaki sposób w jaki sposób ta sytuacja wyglądała natomiast moją uwagę bardzo duży niepokój wzbudziła brutalność funkcjonariuszy w niektórych przypadkach w trakcie zatrzymań czy już na komisariatach zazwyczaj zazwyczaj w trakcie zatrzymań oraz bezpośrednio po nich mowa jest w raporcie np. w sytuacji, w której jedna z osób zatrzymanych została wepchnięta do radiowozu i tam wg tego co co nam oświadczyła została skopana była spychana przez funkcjonariuszy zacytuję zgodnie z przekazanymi informacjami osoba została wrzucona do policyjnego samochodu, gdy upadła na kolana policjanci zaczęli kopać popychać i wyzywać następnie została skuta kajdankami niektórych przedstawiciele krajowego mechanizmu prewencji tortur zaobserwowali udokumentowali obrażenia, które rozmówcy posiadali na czele, a także jeśli chodzi o to w jaki sposób funkcjonariusze zwracali się do zatrzymanych tej nad dziećmi trudno cytować, bo pojawiają się tam słowa niecenzuralne, ale przełożę to jakby tu faszyści byli to byście uciekali przed nami czy w swoim rdzeniu to być nie mógł sobie tak protestować pozostał zostałby skopany celowo zastosowaliśmy użyliśmy tych zwrotów w pełnej wersji niecenzuralnych by pokazać, jaki to był stopień dolegliwości i oczywiście prawdopodobnie część tych twierdzeń jest prawdziwa, że część innym miejscu Polski w mniejszym mieście to traktowanie byłoby jeszcze go pytanie brzmi następująco czy naprawdę chcemy równać do tego co jest niżej do tego co jest wyżej ja tutaj chciałbym podkreślić, że cały ten raport on jest dosyć obszerny to prawie 40 stron natomiast naszym podstawowym przesłaniem jest to, żeby z 1 strony opisać możliwie najdokładniej najbardziej obiektywnie to co zobaczyliśmy to co usłyszeliśmy i to co wynika też dokumentacji oraz nagrań monitoringu natomiast z drugiej strony budujemy ten obraz w oparciu o międzynarodowe standardy traktowania osób pozbawionych wolności osób zatrzymanych w związku, z czym bardzo dużą część tego raportu stanowią właśnie standardy międzynarodowe, a także przykłady polskiej obowiązującej legislacji, która w kontekście tych wydarzeń z 7sierpnia niestety nie została zastosowana i tu prawo zostało naszym zdaniem złamane rzeczywiście jak się czyta cały ten raport skompensowania tych wszystkich nieprawidłowości oraz sposobu traktowania zatrzymanych przez policję robi wrażenie, ale chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o tym co działo się na komisariatach i o dostępie zatrzymanych do ich adwokatów mecenasów, a także do kontaktu z osobami bliskimi czy pańskim zdaniem to był efekt chaosu, który w ogóle panował podczas tej operacji to jest jednak praktyki wrażliwości funkcjonariuszy na przestrzeganie prawa i ja uważam, że to jest kumulacja kilku czynników z 1 strony to, o czym mówili nam praktycznie wszyscy zatrzymani, czyli ten wszechobecny chaos brak informacji o tym kto ma być, gdzie przewożone, kto ma być, gdzie zatrzymywane, a następnie brak dostosowania się do tych właśnie standardów, o których mówię tu, jeżeli chodzi o problemy z dostępem do adwokata lub radcy prawnego to, że są kwestie, które odbywały się na tak naprawdę kilku poziomach, ponieważ z 1 strony mówimy o sytuacji osób, które nie miały swojego pełnomocnika swojego obrońcę i np. nie byłoby ich stać na obraz na płatnego płatnego adwokata, więc tutaj wchodzą w grę też wadliwe przepisy polskie dotyczące ustanowienia obrońcy z urzędu to jest to bardzo późno natomiast, nawet jeżeli ktoś miał swojego adwokata, którego chciał zadzwonić to tutaj też ten kontakt był bardzo utrudnione to były godziny oczekiwania wszyscy widzieliśmy podczas relacji nadawanych na żywo online jak adwokaci Stali pod komisariat ami i próbowali wejść do środka, żeby spotkać się ze swoimi klientami, ale zatrzymany nawet nie była udzielana informacja o tym, że w komisariatach czekają także prawnicy, którzy pojawili się podobnie jak państwo od Hok w tych komisariatach, żeby służyć pomocą prawna zgadza się, więc osadzenie nie mieli nawet informacji, że w razie czego mają kogoś do dyspozycji nawet jeśli nie mają swojego adwokata albo nie mają do niego kontaktu tak jest dokładnie tak jak pan redaktor mówi tutaj przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że większość zdecydowana większość osób zatrzymanych to były osoby, które wcześniej nie były w takiej sytuacji były zatrzymane po raz pierwszy przeszły przez policję w związku z tym nie wiedziały też dokładnie, jakie prawa przysługują, nawet jeżeli podpisały protokół zatrzymania i pouczenia to, zważywszy na ogromny poziom stresu na późną późne godziny nocne te informacje do nich nie docierały część osób, z którymi rozmawialiśmy nie miał świadomości tego jak długo pozostaną na tych komisariatach, ponieważ wydawało im się, że po zakończeniu czynności za chwilę opuszczą miejsce zatrzymania i wrócą do domu to jeśli w tej porozmawiajmy jeszcze o dostępie do lekarza, bo to też zajmuje wiele miejsca państwa w raporcie nie są przykłady osób zatrzymanych np. o godzinie dwudziestej protokół zatrzymania spoza sporządzone dwudziestej trzeciej 10, w którym stwierdzono, że zatrzymany cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia tymczasem badanie lekarskie zostało przeprowadzone dopiero dnia następnego trzeciej 23 w nocy, czyli ponad 7 godzinach od zatrzymania kolejna zatrzymana odpowiedzi na tezę, że potrzebuje zażyć tabletkę wieczorem usłyszała od lekarza, że przeżyje bez tej dawki takie relacje otrzymywaliśmy krajowy mechanizm prewencji tortur od lat postuluje, aby każda osoba po zatrzymaniu przez policję była automatycznie poddawane badaniu lekarskiemu, ponieważ z 1 strony pozwala to wyeliminować ryzyko złego traktowania, ale też jakiś niepożądanych sytuacji w związku z tym, że mogą być problemy zdrowotne, które nie są widoczna z drugiej strony to też jest działanie na korzyć funkcjonariuszy policji, ponieważ poddawanie każdej osoby zatrzymanej badaniu powoduje, że minimalizuje to ryzyko nie fałszywego oskarżenia o np. pobicie natomiast, jeżeli chodzi o ten czas, który minął pomiędzy zatrzymaniem, a przeprowadzenie badania lekarskiego to tak jak wspominamy w raporcie tutaj także to jest bardzo ważne, żeby to badanie odbyło się jak najszybciej, ponieważ sama ta sytuacja 7sierpnia i osoby, z którymi rozmawialiśmy pokazało nam torze jest wiele osób, które np. mają różnego rodzaju problemy natury psychicznej i zażywają leki stale zażywają leki psychotropowe i dla takiej osoby, która nie ma leków jest dodatkowo poddana zwiększonemu poziomowi stresu no taka sytuacja może być naprawdę bardzo straszna jeśli chodzi o skutki, szczególnie że jest jeszcze dodamy do tego, że zatrzymanie cierpiący właśnie na choroby psychiczne w ogóle nie mieli możliwości konsultacji z lekarzem psychiatrą tylko byli konsultowani przez innych lekarzy, ale w, jakie znaczenie w tej sytuacji ma w ogóle to do badania lekarskiego dojdzie szybciej czy później skoro lekarze w tych badaniach w protokołach z tych badań nie wpisują najbardziej oczywistych znamion przemocy, którą zaobserwowali państwa na państwa obserwatorzy no właśnie, jeżeli chodzi o ma samo badanie to tutaj w 1 przypadku było przeprowadzone tak naprawdę na podstawie skierowania przez lekarza internistę finalnego są, że ta osoba została przewieziona poddana badaniu psychiatrycznemu konsultacji psychiatrycznej natomiast w pozostałych przypadkach nie było takiej możliwości i tutaj poruszamy się na 2 płaszczyznach na płaszczyźnie standardów, czyli tego, że to badanie powinno być przeprowadzone jak najszybciej i zakładamy, że to przeprosić, że to badanie zostanie przeprowadzone w sposób możliwie najpełniejszy, a wyniki zostaną zawarte też rzetelnie protokołach natomiast te tak jak pan redaktor wspomina często to co widzieliśmy te obrażenia, które zaobserwowaliśmy były znacznie bardziej rozległe niż to co można było wyczytać z protokołu to jest wierzchołek góry lodowej, bo także funkcjonariusze do swoich protokołów nie wpisują najbardziej oczywistych wydarzeń w trakcie strach w trakcie w trakcie przesłuchań czy też takich informacji, które dla nich mogłyby być niekorzystne albo działałyby na korzyść osób zatrzyma zgadza się nie buduje zaufania do funkcjonariusza policji delikatnie rzecz ujmując absolutnie się zgadzam natomiast pytanie brzmi następująco co my możemy zrobić my jako krajowy mechanizm prewencji tortur i Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach naszej kampanii społecznej państwo bez tortur od końca 2018 roku prowadzimy szkolenia dla funkcjonariuszy policji i mamy nadzieję, że też mówienie o tych standardach i uświadamianie, jakie również wymierne korzyści dla funkcjonariusza, który przeprowadza dane czynności ma stosowanie się do tych standardów stosowanie się też do wymogów zawartych w prawie i stawiamy kropkę bardzo dziękuje Michał łobeski starszy radca krajowy mechanizm prewencji tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich był państwa mają goście dziękuję dziękuję bardzo, a w kontekście działań Rzecznika Praw Obywatelskich zapraszam także na mikrofon Radia TOK FM Adam Bodnar, któremu wczoraj formalnie skończyła się kadencja będzie gościem mikrofon Radia TOK FM będziecie mogli państwo się z nim połączyć i zadać mu najbardziej nurtujące pytania czekamy na państwa głosy po godzinie dwudziestej to było popołudnie Radia TOK FM, które wydawał Tomasz Krzemiński realizował Kamil Wróblewski jest nazwa Roch Kowalski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA