REKLAMA

Czy plany Grupy Wyszehradzkiej wpłyną na sytuację w Białorusi?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-09-12 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
18:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Sadowski dzień dobry ponownie odbyło się w Lublinie spotkanie premierów państw grupy Wyszehradzkiej, więc oczywiście Polski Czech Słowacji i Węgier podczas tego spotkania przywódcy FAU 4 jak w kwocie mówimy o grupie Wyszehradzkiej zadeklarowali chęć uruchomienia wspólnych projektów gospodarczych jak mówił Polski premier chciał-li przywódcy państw chcieliby, żeby Białoruś była takim pomostem między Wschodem Zachodem, a taki bardzo konkretnych pomysłów pojawił Rozwiń » się pomysł bezwizowego ruchu dla obywateli białoruskich to oczywiście propozycja, którą masz musi być przyjęta najpierw konsultowana na forum Unii Europejskiej, ponieważ właśnie Białoruś jako państwo nie unijne graniczące z Unią Europejską w przypadku bezwizowego ruchu musiałaby właśnie przejść taką procedurę związaną z wjazdem na terytorium państw Unii Europejskiej, bo jak wiemy taki wjazd oznacza wjazd na teren całej Unii jak te wszystkie pomysły mogą wpływać na nastroje obywateli białoruskich czy będą właśnie dodatkową zachętą do podtrzymywania oporu od tego zaczynamy rozmowę z naszym pierwszym gościem jest pan Aleksander Bobko polityki dziennikarz witam pana witam serdecznie dzień dobry jak pan myślicie czy czy to stanowisko grupy Wyszehradzkiej jakoś jest dobrze przyjęte czy w ogóle zostało jakoś dostrzeżone przez przez opozycję białoruską przez obywateli oraz 7 dni mówią obywatele poniosą opozycji Panie Pośle, protesty obejmują większość społeczeństwa całość społeczne to także raczej trzeba zmienić sformułowania, ale na tym stracić później jeśli chodzi o tym jak propozycja została przyjęta w społeczeństwie, a zostało przyjęte dość entuzjastycznie chcecie, że Europa nas popiera, chociaż muszę tu swoich rodaków troskę troszeczkę, jakby powiedzieć schłodzić, ponieważ te wszystkie propozycje pakietu gospodarczego reform dla Białorusi czy ruchu bezwizowego proponowano nam form grupy Wyszehradzkiej były zaproponowane na okres, a czy zostaną uruchomione wtedy, kiedy mógł się Łukaszenka odejść, więc nie chodzi o to, że tam również zostanie w końcu wprowadzony natychmiast to jest po prostu niemożliwe, bo ze względu na porządek prawny Unii Europejskiej trwa długo po pierwsze po drugie, a umowy o zniesieniu wiz to są umowy, a dla, których są potrzebne lektury jest potrzebna druga strona rządu na Białorusi musi być w nieobecności Łukaszenki nie ostatni jednostronnie jednostronnie obowiązku wizowego nie będzie znosił, a co do chęć obywateli do kontynuowania protestów raczej takie decyzje ma powiedziałbym, że wpływają w stopniu, decydując ma na nastroje protestacyjne dynamikę musi nasze oleje otrzymywane od wewnątrz i a może ona jest ma wszystkie inne znaczenie państw Unii Europejskiej pokazują, że Białoruś jest ważna w skali kraju sąsiedzi z Zachodu pokazują, że Białoruś jest ważna, że możemy dać Białorusi to przyszłość, którą chcą, a obywatele Białorusi właśnie teraz walka na Białorusi pomiędzy wieczną przeszłością, który pytał Łukaszenkę stabilność tzw. właśnie to jest takie hasło kluczowe w reżimach autorytarnych rosyjskim białoruskim stabilność teraz ktoś przyniósł na wieczną przeszłość i przyszłość, której chcą dorośnie rozwój otwartość szacunek uczciwe wybory, więc pomożemy wam budować przyszłość, którą chcecie i to jest ważny sygnał drugi ważny nasz drugi druga konsekwencja wszystkich działań Polski, które dotyczą przyjmowania firm białoruskich białoruskich osób poszkodowanych w trakcie starć z milicją to z powodu oczywiście zwiększenie białoruski migracji do do końca sąsiednich, ale ma to pozytywne też pospadały z wniosku zwiększy kontakty międzyludzkie i coraz więcej do 8% rodzin będzie wiedział jak tak naprawdę jest w krajach Unii Europejskiej będzie odczuwał bezpośrednio to pomóc i właśnie to pomoże prawda tak tak po prostu z 5 z faktami pomoże zwalczyć trzeba przeciwstawić tej propagandzie anty Europejskiej, którą rozprzestrzeniają media rosyjskie no i mogę tu jeszcze się pana zapytać właśnie na tak bardzo proszę się 1 przykład Polska się utwardzona studentów dało się w 2006 roku przyjechał tu kilkuset osób łącznie a, ale z 1 strony oczywiście oni zniknęli na życie polskiego wiele z nich może większość budowana, a zostało w Polsce ma teraz rodziny pracy tak dalej, ale Białoruś teraz ma o wiele więcej kontaktów międzyludzkich polską Litwą niż miała wcześniej, a i te konta jest teraz nie jest czymś dziwnym, jeżeli o głębokiej Białorusi tak powiedzieli Witebsk czy Homlu jakaś osoba mówi ja mam syna tam w Polsce czy ktoś z moją znajomą studiuje na Litwie czy w Polsce i właśnie właśnie to pokazuje, że udało zostaje mówi na płaszczyźnie międzyludzkiej tak zintegrowano z resztą Europy 2 towarzyszy zwróciła na to uwagę m.in. właśnie pani Swietłana Ciechanowska w swoim bardzo poruszającym wykładzie, jaki wygłosiła 9września na Uniwersytecie warszawskim właśnie odniosła się do tak tego programu imienia Konstantego Kalinowskiego i o tym właśnie, że wie o tym, że dzięki temu programowi wielu białoruskich studentów właśnie mogło studiować w Polsce to jest dla mnie okazja, żeby zapytać pana o do Echa tej wizyty w Polsce zarówno jak pan na to patrzy, jaki pana przyjaciele właśnie Białoruś on dużo osób z moich znajomych właśnie z mojego okręgu napisał, że właśnie po raz pierwszy mamy prezydenta, którego się nie wstydzimy to jest pierwsze wizytę międzynarodową uznanego białoruskiego lidera i który jest postrzegany bardzo się poprzez większe społeczeństwo, jakby taki szacunek do światła do kobiety w ogóle powstać też co trzeba zrozumieć ten wątek wątek jak byłem szacunku do kobiet, które też domaga się społeczeństwo białoruskie on to był właśnie to było przejawem nośnym takim świadectwem szacunku do, a Białorusinów do kobiety białoruskiej i to był bardzo ciepło przyjęty znowu światła raczej ona jest takim symbolem taką flagą powiedziałbym, że na razie traktują jako przywódca politycznego właśnie Polski to bez przywódców to straszy, choć jakieś zasady pryncypia, które walczą ludzie każdy na swoim podwórku, ale taki szacunek do światła jest postrzegane szacunek, bo do Białorusi no to teraz porozmawiajmy o wydarzeniu, które jak rozumiem też jakoś ważne z punktu widzenia tego co się dzieje w pana kraju co będzie miało być może jakiś wpływ na przebieg tych wydarzeń w najbliższym czasie myślę tutaj o poniedziałkowym wyjeździe pana Łukaszenki do Rosji ma rozmawiać z prezydentem Putinem no i media, które spekulują na temat możliwych konsekwencji tego wyjazdu do Soczi zwracają uwagę, że Aleksander Łukaszenko zmienił opowieści szli można tak powiedzieć o tym co się dzieje teraz na Białorusi przedstawił to m.in. kilku godzin w wywiadzie dla rosyjskich mediów, a ta opowieść największym skrócie sprowadza się do tego, że on wygrał w sposób miażdżący wybory prezydenckie podstępnie wrogowie Białorusi i Rosji głównie to Amerykanie i ich tutaj agenturalne państwa jak Polska m.in. zdestabilizować sytuację i wyprowadzili ludzi na ulice no i teraz Łukaszenka w ten sposób chce ostrzec Władimira Putina, że jeżeli nie będzie jego ratował to tak na dobrą sprawę nie będzie ratował swojego kraju i samego siebie, bo to co się dzieje Białorusi to jest uderzenie w Rosji tak dużym skrócie można by te 4 na czele z treści czy pana czy pana zdaniem no przecież Władimir Putin może uwierzyć w tę narrację liczona jest na tyle przekonująca, że po Łukaszenka uzyskał właśnie jakąś znaczącą pomoc, która pozwoli zachować jednak władze jeśli chodzi o race to Łukaszenka teraz kupił narracja, którą rozprzestrzenia Kreml właśnie rodziny Putin nie wiem czy wierzy w to, ale właśnie o Mary własnemu społeczeństwu jeśli chodzi o to, że trzeba ratować Łukasz wychodzi 804 lat nielubiane w Rosji przez spółki rosyjskie Putin raczej będzie ratował, ponieważ rewolucja na Białorusi odstąpienie Łukaszenki od władzy bardzo zły przykład Rosji i teraz obserwujemy coraz więcej podobieństw między Łukaszenką Putinem, który już obecnie Władimir Putin 2 miesiące temu przeprowadził referendum, które mu możliwości dostać przy władzy do 2036 roku przez niż 6 lat także takie analogie są oczywiste i raczej się teraz już widzimy strategie, które głoszone przez Kreml broni Łukaszenki tak oczywiście wszystkie protesty to jest wybór zachodni i oczywiście nie rozumieją Łukaszenkę mimo poparcia we własnym społeczeństwem trzeba jakiś sposób, a czynnik irytujący usunąć tylko taki sposób o łagodzące, żeby jeszcze bardziej nie destabilizować sytuację Ross np. Rosjanie proponują reformę konstytucyjną, która wg samego Łukaszenki ma nastąpić 2 lata i pozwoli na dziś spokojniejszy transformacji gen najprawdopodobniej Rosjanie teraz na razie zachować Łukaszenkę później go w sposób bardziej pokojowej usunąć i dostąpić na inną figurę autorytarną, która będzie jedna z Rosji natomiast to jest bardzo wątpliwe społeczeństwo gałązki akceptuje taką, która właśnie to prowadzi do kolejnego pytania czy w takim razie spodziewa się pan teraz właśnie w najbliższe 2 dni, a więc sobotę niedzielę właśnie w związku z tym wyjazdem w poniedziałek Łukaszenki do do Soczi znowuż nasilą się demonstracje, w których m.in. właśnie ono będzie jeszcze raz wyrażony sprzeciw społeczeństwa wobec rządów Łukaszenki no między nimi też po to, żeby może zademonstrować panu Putinowi po raz kolejny, że wspieranie tego dyktatora na nic się nie dla, a oczywiście trzeba trzeba uczciwie znowu manifestacje masowych i pieniężnych w Mińsku, które widzimy ostatniego miesiąca dziś ma być marsz kobiet właśnie teraz milicja białoruska działa bardziej brutalni niż wcześniej oni przemawia też pewne tabu, że oni wolą otrzymywać od kobiety, jakby przemoc przeciwko kobietom ona jest źle traktowano strasznie kontra rozpowszechnia ludzkim ma to akurat widzimy jak utrzymują aresztują kobiety ma szkodę dzisiaj jutro na klubowym tysięczną manifestację jeśli chodzi o pokazanie Putinowi, że Łukaszenka nie ma poparcia raczej nie będzie głównym wątkiem tej manifestacji w ogóle od zewnątrz patrząc mamy stać na Białorusi mają dość małe jak ożywić od 19 i dostawcy tam nie brzmią hasła geopolityczne, bo Białorusini walczą o własne społeczeństwo wodne o własną własne państwo i wątek geopolityczny straszy wątkiem ubocznym, ponieważ kraj 91 000 000 nie ma szans w starciu np. z kremem wzrosną jedynie na co mogą liczyć manifestanci na torze rozsypie się ten system Administracyjny Łukaszenki, że wojsko np. przejdzie na nową stronę w stronę społeczeństwa i więc trzeba przekonać tych siłowników tzw. że to co oni robią jest niemoralne nie ma poparcia, że oni zostali sami, więc lepiej po prostu skończyć przejść na stronę społeczeństwa narodu ma skończyć z tym ma co oni urodę jakieś apele by polityczne przy równie pomoc Mau Mau są pomocne w taki w takiej walce o też uwagę na koniec i to już mamy tylko niestety powiedzmy po pół pół minuty czy te manewry wojskowe słowiańskie braterstwo na poligonie przy granicy z polską, które mają trwać do 15września czy one w jakimś sensie nie wiem niepokoją trochę właśnie demonstrantów, że to wojsko może być właśnie skoro już jest pod parą, jakbyśmy to potocznie powiedzieć użyte przeciwko demonstrantom jeśli chodzi o wojsku białoruskim jeśli chodzi o manewry to raczej manewry mają taką właśnie funkcję wyprowadzić wojsko z dnia jak widzimy w trakcie tych manifestacji Łukaszenko próbował użyć wojsko i nie były wierzono jakoś masowo się też w tłumieniu protestów, ponieważ armia na Białorusi ma więcej po drugie, 9 społecznym, zwłaszcza żołnierze poborowi mają, więc 9 społeczna zresztą resztą społeczeństwa i w trakcie starcia nie po prostu duże prawdopodobieństwo, że nie będą działali po prostu dostali lokali bratali się z manifestantami tego Łukaszenka się obawy dlatego wyprowadził wojsko na poligony bardzo dziękuję za taką aktualizację naszej wiedzy na temat tego co się dzieje w pana kraju bardzo dziękuję Aleksander Bobko politolog dziennikarz był gościem poranka zapraszam pana i słuchaczy na informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA