REKLAMA

Servant Leadership. Kim jest empatyczny lider?

Strefa Szefa
Data emisji:
2020-09-13 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
strefa, a szefa audycja strefa szafa przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdecznie jak zwykle dał decyzji szczególnie gorąco zapraszam dzisiaj wszystkich szefów menedżerów osoby, które kierują działami zespołami kierowników projektu, ponieważ dzisiaj wyjątkowo będziemy mówić o tym co dotyczy bardzo mocna wszystkich przywódców będziemy rozmawiać o pewnym tak właśnie nowym zjawisku być może modzie być może po wejściu do zarządzania wytłumaczymy sobie Rozwiń » co to jest coś co nazywa się Serwa Leadership o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, a już jesteśmy połączeni z naszymi gośćmi którymi dzisiaj są pani Paulina Szymańska Harry country menedżer Star Bucks Polska dzień dobry dzień dobry witam wszystkich słuchacze i pani Magdalena Kamińska założycielka Senderos Serwa Indesit Poland dzień dobry dzień dobry witam wszystkich w składzie serdecznie pani redaktor no właśnie pani Magdalena to wytłumaczymy co jest już na samym początku tam Serwa lider szybko służebna przywódcy po tak można przetłumaczyć tak jak najbardziej taki najprostszy sposób, aby przetłumaczyć petentem ten w 2 lata do przywództwo służebne i mówimy, że przymus żadne to polityczna filozofia bata na wartościach i na praktykach przywódcze dziś jest to z filozofią, która określa to kim jest przywódca, jakimi wartościami się kieruje poprzez, poprzez które też kieruje i wywiera wpływ i w końcu są do filozofii określone cechy przywódcze cechy związane z charakterem i konkretne praktyki i procesy i jest zarządzania zespołami i ich to właśnie filozofię wszystkie 4 aspekty przepisują to chciałam jeszcze zapytać kilka tygodni tę strefę szefa była audycja o empatyczny przywództwie czy to te 2 pojęcia te 2 pomysły na zarządzanie on jakoś są ze sobą połączone wywodzą się z tego samego nurtu czy też po prostu są to są 2 niezależne byty myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ w ostatnich latach bywa bardzo wiele takich kierunków cie akcentujemy przywództwie wartości i empatię potrzeba autonomii zespołu itd. tak dalej myślę, że to co po co jest istotne to, że przywództwo Serwa też jest to filozofia tymi praktykami które, które mają swoją historię dla was już długo to przywództwo pojawiło się i to pierwsza opisana już w latach sześćdziesiątych no ale gdybyśmy tak w ogóle się pozycja Rosji przyjrzały nawet takim odległych czasów starożytnych wioską indiańskim to zobaczylibyśmy również, że elementy i metal ten zarys tej filozofii był obecny wczasach starożytnych wisi właściwie zapowiedzieć, że bardzo wielu ludzi typu podziwiamy, który już dzisiaj między nami nie ma też mieli ogromny wpływ na świat na nowe biznesy na duże ważne obszary to byli i reżyseria and Leadership liderzy urzędnik, a w takim razie czy ta empatia, której pani wspomniała to empatyczne przywództwo tutaj jest pod zbiór przywództwa służebnego czy też możemy jednak powiedzieć trza to sąd, jakby fabryk, które niezależnie od siebie powstały dokonała się ewolucja ją sobie trasy istnieją sytuacje sam też my mówimy, że wśród 10 kluczowych cech lidera po to na pewno ważne miejsce, ale jednym z nosa z wielu elementów zwrócę lidera, bo w tym charakterze lidera, a to tutaj mamy duży akcent zaś na charakter człowieka, który ma wpływ jest równie bardzo wiele różnych innych chce, które są tak samo ważne jak empatia i dzisiaj będzie ci, którzy są zespoły, które poza żadnej pracy też inne rzeczy zupełnie dokumentacji, ale partia jest sobie ona w kontekście przywództwa, gdyż ona się wywodzi z pewnej pokory, bo w tym przemocy mówimy o tym, że one rozumiana 4 wartościach takich jak pokora zaufania branie i dawaniu odpowiedzialności i wprowadzenia równowagi między basenem i na pokorę np. kontakt się on jest równowaga to lider, który jest empatyczny, który ma to o miękkie serce on wychodząc z tej wartości swoje osobiste, jakim jest pokora będzie empatyczny i jeśli będzie chciał równoważyć ludzi kontra wyniki ludzie kontra digitalizację technologię itd. dalej to w tym dążeniu do tworzenia tego ekosystemu równowagi również będzie włączyłem radio chciałam spytać panią Paulinę z firm startach Polska, bo skądinąd wiemy, że ten to przywództwo służebne konserwację pierwsi jest zaimplementowany w firmie Starmach, czyli coś było co ujęło tak osoby kierujące kierująca firmą do tego, żeby taką kulturę organizacyjną u siebie wprowadzać pani Paulina jak pani firma rozumie to przywództwo służebne dokładnie tak firma Star Bucks jest dosyć znana z tego swojego podejścia i u nas przede wszystkim ta to przywództwo służebne jest zawarte w naszej kulturze w naszej misji w naszych wartościach i taką podstawą, o której zawsze mówimy jesteśmy z tego dumni jest to, że jesteśmy partnerami co oznacza, że wszyscy jesteśmy w naszej organizacji równi niezależnie czy ktoś jest dyrektorem regionalnym dyrektorem operacyjnym czy nawet prezesem wszyscy nazywamy siebie partnerami, ponieważ wszyscy działamy na wspólne dobro naszej marki Star Bucks tak sobie myślę o studentach zarządzania, czyli osobach, które np. wybierając kierunek zarządzanie co nie wydaje mi się, żeby ludzie wybierali ten kierunek, dlatego że chcą być pokornym ani osobami w organizacji służącymi dobru organizacji swoich ludzi tylko najbardziej byciu menedżerem chęci ich Niewiem władza prestiż na możliwość wpływania na innych czy to się trochę nie kłóci z tym przywództwem służebnym u nas też tak się z pewnością się nie kłóci i oczywiście to, o czym pani mówiła jest zazwyczaj kojarzy się zarządzaniem takie jakaś forma władzy natomiast akurat w naszej organizacji AM talent to przywództwo służebne jest tak zakorzenione i on również za zawarte w wielu procesach herbowych, które mamy w naszej firmie, że jakby ta władza, a ona wynika właśnie szacunku takiego równego traktowania takiego partnerstwa i tak naprawdę również takiej kultury informacji zwrotnej, którą mamy co również po pomaga budować te wzajemne relacje między przełożonymi, a pracownikami to, czego jesteśmy też dumni to, że każdy nasz menadżer codziennie pracuje za barem razem ze swoimi partnerami i on przygotowuje również napoje dla naszych gości przez co codziennie ma bardzo bliski kontakt zarówno ze swoimi gośćmi, jakie ze swymi partnerami, a więc takie klasyczne klasyczny model zarządzania, jakiej może się kojarzyć i jaki zazwyczaj też możemy obserwować winnych firmach no u nas jakby absolutnie nie sprawdza i 1, kto to partnerstwo i takie właśnie bycie ze sobą na zmianach jest najważniejsza zaraz powiemy sobie dokładnie jak wyglądają chociażby programy harował państwa firmie, ale ja bym chciała już to grozi to pani Magdaleny i to założeń przywództwa służebnego, czyli serwatki w szyku po jej po nie podoba się do słów żadne przewodnictwo to jednak chyba Lubsko brzmieć jakieś inne tłumaczenia były brane pod uwagę odcienie jeśli chodzi o kontekst Polski to 20 na ten temat rozmowy i badania i ostatecznie podjęliśmy decyzję, że ze względu na to, iż jest to filozofia, która wymaga dość dużej transformacji osobiste liderów nie będziemy utrudniać transformacji, stosując nazewnictwo, które w kontekście kultury polskiej nie do końca oddaje istotę, bo w tym kontekście kultury polskiej słowo służebne jednak też bez pewnych doświadczeń historycznych ma takie konotacje wielkiej uległości i chyba prawda natomiast w kontekście tego, o czym mówi Servaas widocznie to nie jest przywództwo słabe jest ubóstwo które, którą daje całkowicie kontrolę ludziom to nie jest przywództwo na pewno nieskuteczne uległa i pasywne to jest niestety jest naprawdę przywództwo, które wymaga wielkiej świadomości IT i pewnej takiej mocy też w człowieku, aby taką decyzję w ogóle podjąć jest z tej postawy z tej pozycji taki sposób przechodzić udział, wykorzystując bardziej wpływa ani władze i miejsca organizacji to powiedzmy, jaki jest przywództwo, a dokładnie, jaki jest ten przywódca powiedziała pani wcześniejsza jest w dziesiątce nie ma już 44 filary, czyli pokora muszą przypomnieć tak 4 filary w oparciu, o które zaczną budować świadomość widza wprowadzamy transformację hutę przywódcy czy WZW do spółki oraz zaufanie równowaga i odpowiedzialność oczywiście wszystko dla nas cech da wszystko nasze życie pokory, bo to jest też o obszar bardzo wewnętrzne potem jest za wyraz zaufania złoty i zewnętrzne jeśli chodzi o decyzji, które te, które tworzą ten charakter, do których my prowadzimy w tym przywództwie liderów wszystko zaczyna się od pierwszej ważnej cechy auta to nie tylko cecha to jest pewne miejsce to z kolei koniec mówimy powołanie instytucji z żadnym mówimy, że jeśli chcesz pójść tą stronę tego przywództwa i być zdolne swego przywództwa z tego, że ma naśladowców budo przywództwo tworzy naśladowców jest wciąż ogromnego wpływu poprzez przykład to potrzebuje być powołane, czyli musi sam ze sobą decyzję, że chce w to co później trzeci korzysta też organizacja jest pierwsza rzecz to jest to powołanie osobiste druga cecha 60 powiem tak może też pokrótce, żeby PSL co da niezależny tymczasem druga cecha bardzo ważna to jest samoświadomość i samoświadomość jest absolutnie początki wszystkiego i innej bez tej samoświadomości bardzo trudno jest przewodzić poprzez wpływ przez zaufanie przez działalność poprzez, bo przez wszystkie rzeczy, które trudno dzisiaj oczekują obecnie szefem, więc mamy my mamy ten rząd powołanie oraz oraz samoświadomość i idąc dalej wspomnieliśmy o bardziej poznałyśmy dzisiaj o tym, że jest to przywództwo, które zasady silnie władzy, ale na wpływie China takim wpływowym komunikowaniu rzece i odnoszeniu się w tej komunikacji do rzeczy głębszych takich jak wartości i to jest coś co myślę, że jest takim bardzo bardzo takim jak duże by dzięki wyróżnikiem tego podejścia ze jest tutaj właśnie ten nacisk na komunikowaniu wartości i na łączenie wartości zespołowi 1 wspólną wartość serwach decyzji oni właśnie taką taką umiejętność mają dlaczego, bo prowadzą poprzez wartości, a kolejne cechy w tym przywództwie to budowanie dominującej wizji, a potem strzeżenie tej wizji przywódcy słowa dziękujemy że, że jest strażnikiem wartości, a wartości, zarządzając swoim zespołem no i w tych wartościach i budowaniu tej wizji, które jesteśmy strażnikami ten sukces z tego, że może oddawać odpowiedzialności może czynić ludzi coraz bardziej autonomicznymi ze względu na to, że oni zaczynają identyfikować się z kierunkiem, do którego ich zapraszasz, tak więc wice to to jest kolejna rzecz, która jest taka unikalna tak to widzimy dzisiaj bardzo często owym chociażby z powodu innych zespołach z g decyzyjnych w tej filozofii Ewa prawda widzimy widzimy ten kierunek właśnie wielu wielu też organizacje, które mają dużą kulturę organizacyjną i opuszczają dom to swoją prawdę strukturę, bo to, żeby zbliżać ludzi do menadżerów do liderów Doda, a więc myślę, że może taki ogólny zarys tej da myślę, że jest to bardzo taka pogadać filozofia ja również, że w Polsce jest, więc organizacji, która o, które mówią o tym, że potrzebna jest kultura przywództwa ani tylko prawda kolejne szkoły zarządzania, które gdzieś tam pozycją na liście procesach praktyka, ale ale, ale nie tworzą kulturę, która chciałaby faktycznie była wspólna organizacja prowadziła ją nowy sukcesów idą też takiego pół dobrego nauczania, bo może te listy kończąc odpowiedź trochę długo, ale on, ale miałem się, że może opowiedzieć tak ważna rzecz się w przywództwie bym o tym, że dobrania codzienności i wyzwalanie zespół działalności współodpowiedzialności prowadzi do tworzenia większego dobra szerzej poza organizacją z tą w tym przywództwie jest naturalny taki obowiązek, że zaangażują się bardzo chętnie życie społeczne badania, które są wokół tego przywództwa w zakresie prowadzone w kilku ośrodkach pokazują mówią o tym, że w organizacji prowadzone w tej kulturze przywództwa mają bardzo duży wpływ na właśnie zaangażowanie też wtedy też właśnie w te obszary właśnie pomagania innym wolontariat ty zostają też ilości takiej pozycji postawach obywatelskich jest się, a o tym wszystkim tutaj by pozwoli pani, że wejdę słaba prowadzą wszystkim o tym jak to wygląda już konkretnie w organizacjach, jakie efekty przynosi Serwa przywództwo powiemy zaraz po skrócie informacji Radia TOK FM strefa szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur ME w studio państwa moi goście pani Magdalena Kamińska założycielka Center w serwach i pierwszy Poland i pani Paulina Szymańska HR country menedżer Star Bucks Polska rozmawiamy o Servaas lider szybie, czyli o czymś co po polsku tłumaczone trochę niezgrabnie jako przywództwo służebne w pierwszej części audycji powiedzieliśmy sobie na jakich 4 podstawach jest oparte na przywództwo służebne oraz jakie cechy ma taki przywódca ma natomiast chciałabym teraz mocniej skupić się na tym jak wygląda wprowadzenie tego życia wiemy, że taką kulturę organizacyjną wsie jak działa m.in. firma Star Bucks Polska jest z nami Her country manager w starciach z Polska pani wolna Szymańska pani Paulina, gdyby pani mogła trochę więcej opowiedzieć jak wygląda praktyka takiego podejścia, ale moje pierwsze pytanie brzmi, skąd pomysł, żeby do Star Bucks wprowadzić właśnie taki sposób zarządzania Starmach Polska ten ten sposób zarządzania tak naprawdę rozpoczął się razem z głównymi założycielami liderami naszej firmy i jest też kultura, którą my w Polsce, ale również na tych rynkach, a jest ich 8, które którymi zarządza firma AmRest w tej części Europy metę metę podejście odziedziczyliśmy ze Stanów zjednoczonych i ta kultura jest z nami od samego początku, czyli od założenia ster AXA w Polsce złotowe 2008 roku, a czym objawia ta kultura znaczy jakie programy np. serowe rozumiem, że o tym może pan najwięcej powiedzieć pogłębiają albo wzmacniają to przywództwo służebne, czyli konserwanty dalszy już wiemy, że wszyscy są partnerami, a co jeszcze dokładnie taki chciał w ogóle powiedzieć, że cała wszystkie założenia tego przywództwa służebnego one, żeby mogły zaistnieć w organizacji i żeby też pracownicy mogli je zauważyć one powinny być przełożone i ubrane konkretne procesy, które są w organizacji i tak jak mówiłam o tym partnerstwie i o tym, że nazywamy się wszyscy starła się partnerami Noto już to podejście partnerskie przyjmujemy od samego początku, czyli od momentu, kiedy nowy pracownik dołącza do naszej firmy mamy bardzo przyjazny dla nowego pracownika system tzw. on boarding, czyli takie przyjęcia na pokład rem, a jeżeli przyjmiemy tutaj dokładne tłumaczenie i za każdym razem, kiedy przyjmujemy nowego partnera staramy się, aby jego przyjęcie w nowym zespole było jak najbardziej otwarte, żeby on też mógł dobrze się tam uczyć od samego początku dlatego m.in. przed podpisaniem umowy wysyłamy ofertę pracy, które są wszystkie podstawowe warunki, na które pracownik godzi się już przed podpisaniem umowy następnie jego pierwszy dzień spędza z kierownikiem kawiarni, kiedy Toma tzw. w kwestii, czyli pierwszy uległ, podczas którego ma szansę posmakować naszego najcenniejszego napojów naszych kawiarniach, czyli kawę, a otrzymuje od nas również taki specjalny przewodnik dla nowego pracownika oraz w plecaku worek ubrane, w którym zawarte są wszystkie gadżety które, które będą potrzebne na początku, zwłaszcza nasz legendarny zielone Fartu oczywiście zależy nam również na tym żeby, żeby ta praca była czymś więcej dla naszych partnerów, żeby oni również mogli w niej się rozwijać i nasi partnerzy bardzo chętnie chcą uczestniczyć w różnego rodzaju działania, które wspierają zrównoważony rozwój, a więc w branży Star Bucks mamy aplikacja, która pomaga nam ograniczyć się wyrzucanie jedzenia co jest bardzo ważne w dzisiejszym czasie również wprowadziliśmy w tym roku papierowe Słomki oraz wprowadziliśmy do naszych kubeczków nowe pokrywki, która nie wymagają słomę, więc staramy się bardzo mocno dbać o zrównoważony rozwój ponadto rozwój naszych partnerów jest jazda na bardzo bardzo ważnej Serba czy można się rozwijać na wiele sposobów, a może może to być rozwój pionowy, ponieważ mamy program, który nazywamy sprawia większą nasi partnerzy mogą w nim wziąć udział za każdym razem, kiedy myślą o rozwoju na wyższe stanowisko taka kandydatura trafia do przełożonego oraz działu HR i następnie są planowane następne kroki jak z jednym z nich jest np. te ułożenie indywidualnego planu rozwoju, które pomaga rozwijać wybrane kompetencje, ale mamy również wiele programów rozwoju poziomego, czyli nasi w areszcie i partnerzy mogą rozwijać swoją pasję do kawy UE mogą zostać Coffee Master g, czyli takimi osobami mistrzami kawę w trakcie programu mogą mieć różnego rodzaju tajniki świata kawy i ekspertyzy kawowej oraz promować kulturę kawą są również mentorami dla dla przyszłych liderów mogą również rozwijać swoją pasję kawą podczas seminariów kawowych, które organizujemy, a także mamy taki wyjątkowy program urodzin Szekspira Street, czyli to jest program, który przewiduje możliwość wyjazdu do do miejsc, których nasza kawa rośnie, w których jest uprawiana i nasi artyści mogą wtedy obserwować te pierwsze etapy produkcji tego wspaniałego napoju z przepraszamy za szalej to słowo, ale z tego co pani mówi to wydaje się, że te programy są takie poprzedza tę dużych korporacjach już normalne, bo z 1 strony na rozwój pracowników i i to, że pozwalamy im pogłębiać swoje zainteresowania czy widzi pani w tych programach coś co jednak odróżnia Star Bucks od od innych firm chodzi o to właśnie założenia przywództwa czy to, gdyby mogła pani uwypuklić to różnica tak jak pani mówiła wiele wiele takich programów jest i rzeczywiście one gdzieś tam są zapisane natomiast myślę, że to co to co farba się wyróżnia tutaj to po pierwsze, różnorodność tych programów oraz to, że one rzeczywiście się dzieją, ponieważ czasami jest tak firma grze, że te programy istnieją natomiast niewielu pracowników ani susze i nome jesteśmy dumni z tego co prawda w ubiegłym roku aż 241 partnerów uczestniczyło w programie sprawie ruin i jesteśmy również dumni z tego, że 80% naszych menadżerów pochodzi z rekrutacji wewnętrznej i myślę, że w naszej firmie praktycznie każdy ma bardzo bardzo ciekawą historię rozwoju, której mógłby opowiedzieć o imię i mógłby przedstawić w jaki sposób mógł się rozwijać w różnych branżach na różnych stanowiskach w UE, więc to jest coś rzeczywistego i mamy na to dowody no właśnie dowody, bo też wiem, że to takie podejście do zarządzania ma bardzo konkretne wyniki finansowe, bo tak sobie myślę, że część senatorów, która nas słucha kiwa głową mówi dobra dobra, ale koniec końców na koniec dnia zawsze liczyć się wynik finansowy, więc powiedzcie jak to wygląda to właśnie jak to wygląda pani Paulina stawać się dokładnie tak tak jak pani zauważyła, że jesteśmy w biznesie, więc też obowiązują nas różnego rodzaju wskaźniki i mierzy oczywiście różne rzeczy natomiast to jak będzie można też najlepiej za zauważyć wyniki tego podejścia to m.in. rotacja i tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ rotacja naszych pracowników w pierwszych 3 miesiącach jest o 82% średnio niższa niż pozostałe brandy którymi zarządza firma AmRest, czyli KFC pizza hut oraz Bułgarki nasza dotacja w tym roku wiemy, że to jest bardzo trudny rok dla przedsiębiorców jest niższa niż w zeszłym roku również widzimy to w zainteresowaniu kandydatów, ponieważ w 2019 roku otrzymaliśmy aż 63% więcej CV niż rok poprzedni i również jesteśmy najchętniej wybieranym Bradem pośród brandów AmRest, ponieważ średnio o 50% mamy więcej CV miesięcznie na 1 kawiarnie co nas bardzo cieszy, że tylu kandydatów chce dołączyć właśnie do naszej organizacji i pracować jako barista naszym brandem rzeczywiście wyniki wyniki są wyśmienite, bo można by powiedzieć, bo koszty związane chociażby z powtórną rekrutacją są nam już teraz bardzo bardzo duże jak państwo, czyli np. mają ma pani taką wiedzę z kolei o wynikach finansowych na jak takie zarządzanie przekłada się na konkretne zyski możemy czymś takim powiedzieć tak myślę, że możemy tutaj akurat, jeżeli chodzi o wyniki finansowe to my jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ nasz plan finansowy na 2019 został zrealizowany ten rok myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę że, że jest trudniejszy natomiast co nas cieszy, że każdy miesiąc pandemii my osiągamy tak naprawdę indeks sprzedaży co miesiąc coraz wyższe do zeszłego roku co oznacza że, że ta sprzedaż rośnie widzimy też, że nasi w areszcie bardzo się cieszą, kiedy widzą swoich stałych gości widzimy, że nasi Stali goście wracają do naszych kawiarni i że te transakcje oraz sprzedaż rosną z miesiąca na miesiąc pani Magdalena zwracam się transportem pani Magdaleny Kamińskiej założycielki Sender obserwacji starsi Poland, skąd pomysł, żeby właśnie w Polsce założyć takie takie centrum i jak to już teraz wygląda już mamy by było otwarcie tego centrum ma pani pierwsza na głosy reakcje naszych naszych polskich menedżerów wciąż są otwarci na coś takiego mamy 2 obserwacje pierwsza obserwacja to obserwacja biuro ostatnich miesięcy, kiedy komunikowali się poprzez chociażby nikim, że takie są plany jest na obserwację taką, że chodzi, kiedy już komunikowali mydło odbywało się nas naprawdę wiele wiele osób, które mówiły mi, że życie są wreszcie będzie będzie taki ośrodek w Polsce z tego względu, że przeżywały pewnego rodzaju rozterki pewnego rodzaju dylematy, którym są teraz z tym, że pewne pewne elementy przywódca już posiadają już mają identyfikują je chociażby np. po lekturze książki zasadę, która w Polsce wyszła tysięcznym dziewiętnasty i 1 konstytucji u siebie no zderzają się oddać taką rzeczywistością, bo różnych organizacji, które mają różne kultury niestety ten pierwszy głos druga grupa osób, która też jest dość liczna to o to są osoby, które tworzą kulturę organizacyjną firmy mają wpływ na nią w tym dniu wszystkich osobach celem zarządzających zespołami, ale i osoby te komunikują, że w czasach transformacji w innych czasach, kiedy się bardzo mocny nacisk na satysfakcję pracowników na podnoszenie jakości też w obszarze tym od klienta tak kontrakcję też z produktem, ale przede wszystkim jest czwartym reprezentantem firmy doradców partnerem że, że jest potrzebna przywództwo, które by nie tylko skupiało się na dotyczące zarządzania, bo pewnie, bo po ostatnich 15 latach i wielu doświadczenia w takich też wakacyjne było wielu liderów senatorów po prostu brał udział w wielu programach również w grudniu 2, a udział, ale jednak suma euro na koniec okazuje się, że i tak właściwie FM wszystko opiera oto kim jest człowiek który, który ma wpływ organizacji kim jest jako jego osoba, jakie wartości, jakie standardy reprezentuje i to zdecydowanie jest stan dzisiejszy wobec ludzi naszych zespołach najważniejsze bo, bo z doświadczeń też głosy różnych takich właśnie w kuluarach życzą słyszę, że z własnych narodowych celów narodowi, gdyby pracujący gdzieś prawda jego organizację właśnie jest gdzie są płaskie struktury mówią tak ludzie są w stanie wybaczyć narodowi, iż potknięcia w obszarze zarządzania może może i są w stanie wybaczyć to, że nowo, o czym zapomniała bowiem w ten sposób, że to od szumu komunikacyjnego cokolwiek, ale zdecydowanie trudniej jest ludziom i przeżyć zrozumieć kontakt z przywództwem, które jest tego co określa, które nie słucha niesympatyczne i które nie ma po prostu wykształconych cech, które w ogóle sporo do osoby do tego, żeby być tytuł cuda, a więc, więc są takie mi się 2 główne było wielu ludzi, a czy to nie jest także patrząc chociażby właśnie na targach, gdzie myślę, że większość zatrudnionych osób to są osoby młode to się pokolenie dla takich, które oczekuje od pracy nie tylko tego, że będzie przynosić pieniądze, ale również będzie przynosić, chociaż właśnie rozwój, ale również będzie zostawiała ta praca miejsce na ma czas wolny na pasję i na inne rzeczy, że być może pójście tą stroną przywództwa jest koniecznością biorąc pod uwagę nowe pokolenie tak to prawda, ale można rozwiązać takie jak zostanie 19 lat Andrzej przywódczej do końca tego roku również związana wieloma zespołami zespoły były w rozproszonej strukturze terytorialnej i muszę być 1 rzecz, że rozwój swój styl przywódczy bardzo wzruszające jest sformułować powód tysiące jedenastym roku chyba dopiero wtedy zorientowałam się ja mogę prosić informację zwrotną i trzeba prosić o informację zgodną naturalnie uczyłem się słuchać i w sumie, gdyby dopiero 2013 roku ja pierwszy raz spotkałam się, że będą ogniwami z tym, że do i jest ona wierzyła, że w tym kierunku idą właśnie drogą zasłużonego wcześniej zaczęłam się zmienia, ale dopiero potem odkryłam, że właśnie w tym kierunku idzie teraz doświadczam ostatnie lata pracowałam pracowałam ostatnich 17 lat ING ING ma kulturę niezwykle otwartą i zdrową i myślę, że da to zaangażowanie pracowników, które tam jest i też jako plan dla was tworzyć ją w związku z tym są takim dowodem na to że, że w tej kulturze wszystkim ludzie nie chcą by stworzyć muzeum ulica zwiększy, bo są częścią ważna jest ważne sprawy, a zerwane decyzje takie poczucie sensu właśnie tego zrobić rzecz ważna i sensem i przede wszystkim tam jest właśnie też ta równowaga wartością jest równowaga, która daje właśnie ludziom poczucie, że organizacja dba o nich też o to w jaki sposób obywatele realizują swoje życiowe po prostu osobistą w jaki sposób wygrywają te bilanse między życiem rodzinnym tak fundamentalnym najważniejszym tym życiem zawodowym i też w kontakcie z różnymi etapami życia prawda zespołu zespoły tam ten sport nie zarządza były budzi pokoleniowe między, więc też tutaj to oczywiście przy uzasadnia też wymaga tego, aby w sposób bardzo punktów wypatrzyć na człowieka i NATO, jakim etapie życia jest jakieś, jakiego rodzaju energii może może poświęcić na pracę i jakiego wsparcia potrzebuje, bo to jest zupełnie inne i oczywiście po sobie dochodzą zasada moja opinia prywatna praktykowania tego ZUS jest taka nie ma innej drogi jeśli chodzi o ludzi 20+2 ostatnie lata zatrudniony wiele takich osób i wszystkie osoby w kontakcie ze mną mówiły, że jest to coś co otworzy będzie wartość bardzo dziękuję za udział w audycji bardzo dziękuję za to sza ne prze przybliżyła nam panie pojęcie przywództwa służebnego państwa moimi gośćmi były pani Paulina Szymańska HRK menedżer Starmach Polska dziękuję bardzo, dziękuję pani Magdalena Kamińska założycielka Center obserwacji też Poland dziękuję dziękuję również ja nazywam się Marzena Mazur zaprasza na kolejną audycję strefa się już za tydzień do suszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA