REKLAMA

Wybitny chemik, niedoszły terrorysta samobójca, prezydent II RP – Ignacy Mościcki

Historie Polski
Data emisji:
2020-09-13 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
46:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dobry zapraszam państwa na kolejną audycję z cyklu historie Polski pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest data 13 września, tyle że mam tu namyśli rok 1993, a więc wydarzenie sprzed 27 lat, kiedy to w krypcie archikatedry warszawskiej Świętego Jana pochowano sprowadzone ze Szwajcarii prochy nowego prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego no to jest właśnie pretekst, aby dzisiaj o tej postaci trochę porozmawiać, a że jest to postać niezwykle Rozwiń » ciekawa na pewno mam to udowodni wykaże nasz gość jest nim pan prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski Instytut historii Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry panie redaktorze to właśnie to zanim przejdziemy do historii tej najnowszej, czyli już do samej sprawy ściągnięcia prochów prezydenta do do Polski i tej inicjatywy, aby był pochowany w Warszawie oczywiście w takiej biograficzny audycji spróbujmy opowiedzieć o tym człowieku który, kto wie czy dla świata przynajmniej bardziej nie jest ciekawy jako naukowiec niż polityk, więc może zaczniemy po prostu od tego uczę się urodził, gdzie poszedł do szkół i co najpierw przede wszystkim interesowało, więc drodzy drogi panie redaktorze Szanowni Państwo miałem zaszczyt uczestniczyć w tych uroczystościach mianowicie w przededniu w przededniu krajowego pogrzebu prezydenta Mościckiego wydałem wydawnictwie Bellona autobiografię jako prezydent Rzeczypospolitej autobiografia w ten prezydenta Lecha Wałęsy i oczywiście ten wstęp napisał mój przyjaciel Andrzej Zakrzewski Andrzej Zakrzewski, a ja pomagałem w ten sposób zostałem zgłoszony do Poznania biografii, ale to biografie zwałem przede wszystkim poprzez postać jego wielkiego przyjaciela Eugeniusza Kwiatkowskiego Otóż Ignacy Mościcki urodził się 1800 sześćdziesiątym siódmym roku był pochodzenia ziemianinem Mazowsza płockiego młodości był socjalistą, a później zdobył to studia chemiczne i oczywiście jako wybitny mniej był autorem wielu międzynarodowych patentu, które polegały na wykorzystaniu azotu z powietrza i to była to był wielkiego są to jest pan pozwoli panie profesorze jeszcze tylko się wtrącę z taką małą uwagę, że ta jego chemiczna pasja, zanim został naukowcem i działał właśnie na świecie w tej sprawie azotowej jeśli można tak powiedzieć to jego chemiczna pasja była również wykorzystana w tej wczesnej jego młodości, kiedy związał się z niepodległościowym ruchem socjalistycznym no bo trzeba też chyba powiedzieć szczerze był zaplanowany do zamachu terrorystycznego miał zostać samobójcą terrorystą tak tutaj trzeba przypomnieć, że ta jego znajomość chętniej miała ułatwić wybór Soboru, który stanął na terenie placu Saskiego dzisiaj Piłsudskiego, który symbolem był panowania rosyjskiego nad ziemiami polskimi, więc oczywiście do tego nie doszło, ale był traktowany jako potencjalny terrorysta antyrosyjski no to oczywiście zmusiło go do do, a do opuszczenia Polski z gazem modelarzy i tutaj i wielką rolę w kształtowaniu jego kultury politycznej odegrało środowisko Poloni szwajcarskiej on był w ogóle zafascynowany Szwajcaria, dlaczego dlatego, że zdawał sobie sprawę, że na terenie ziem polskich mamy sytuację wielo etniczną i ta lojalna współpraca ludzi o różnym pochodzeniu etnicznym Schwarza, aby Karola państwa, która jest ponad podziałami ta kultura polityczna Szwajcarii, która ułatwia współżycie ludzi różnych wyznań różnych narodowości pasjonowała go od samego początku także oba, choć oczywiście podstawą tej działalności jest poziom życia gospodarczego zaspokojenie elementarnych potrzeb społecznych i dzięki temu ta kultura polityczna oczywiście łagodzi potencjalne konflikty narodowościowe etniczne wskaże modelarze nie oczywiście interesuje przede wszystkim jego rola w życiu naukowym Rzeczypospolitej i w życiu politycznym jego zasługi, ale także jego byłem o tym oczywiście wszystkim porozmawiamy natomiast na ja zawsze też uważam, że dla takiej pełnej krwistej prezentacji jakiejś postaci nowych ciekawie ją uzupełniają no też te informacje związane z życiem prywatnym był człowiekiem który, który po studiach dotację na zmuszony później w konspiracji Sąsiady później do ciężkich warunków życia w Londynie naszej emigracji londyńskiej spotyka się w męskim Mościckim i wieloma innymi i późniejszym ludzie sami polskiej partii socjalistycznej każdy mecz leży nawet do fryzjera, żeby zarobić na życie i warunki warunki, które przeszły na emigracji na zbyt często bardzo trudne szczególnie emigracji londyńskiej rzeczy zmieniła kiedy, kiedy opuści wielką Brytanię i znalazł się na terenie Szwajcarii jakaś nadzieja, że tutaj trzeba powiedzieć, że nabył to niesamowicie człowiek pracowity utalentowane szybko wchłania nowości techniczne, które z, którym poznał się w Szwajcarii i później oczywiście był protektorem mając te olbrzymie doświadczenie życiowe szczególnie szwajcarskie był protektorem rozwoju nauki odzyskanej niepodległości i chciałem chciałem właśnie podkreślić, że UE w okresie, kiedy mieliśmy i wojny z Sowietami negatywnie wypowiedziano, bo tak początek może być to zajęcie przez bolszewików Wilna 5stycznia 1919 roku KE wojna wypowiedziana trwała angażowała w ZUS pośrodku to wówczas Mościcki, który to wrócił do kraju swoje patenty społecznie przekazał Politechnice Lwowskiej i Instytutowi chemicznemu, który założył, ale powiedział w ciekawy słowa jako organizator pierwszego zjazdu nauki polskiej 2kwietnia 1920 roku, czyli jeszcze przed zajęciem winna przez oddziały polskie mianowicie powiedział prorocza musimy sobie jasno zdawać sprawę z tego, że przy obecnym stanie ekonomicznym długo niezależności Państwowej nie utrzymamy sama obrona granic zewnętrznych nawet najpiękniejsza nie zabezpieczy nas jeszcze od niewoli, a ile nie potrafimy utrwalić niezależności gospodarczej historia daje nam dostateczną ilość dowodów, że w ślad za zależnością gospodarczą musi przyjść wkrótce zależność polityczna, a wiedzą uważa i inżynierów techników za oficerów za armię obronę ekonomicznej kraju i mówi, że nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę w Polsce, a armia obrony ekonomicznej to jest rozwój techniki rozwoju nauk technicznych, które ułatwią nam modernizację infrastruktury technicznej kraju i przede wszystkie miały poczucie olbrzymiego zacofania stołecznego to znaczy, że większość społeczeństwa polskiego to jest jest, więc mało realna pozbawiona, jeżeli wśród klasy Robotniczej dominują robotnicy rolni nie trzeba sławy robotnicy rolni i tu jest problem by podstawowy, żeby znaleźć dla nich zatrudnienie, a z drugiej strony znaleźć modernizację techniczną i to jest to jest to co najważniejsze w jego życiu, bo później z tego przekonania, a wyjdzie później jego rola w przejmowaniu przemysł na Górnym Śląsku przede wszystkim zakładu chorzowski tu pozna swojego zastępcę do spraw technicznych Ignacego Kwiatkowskiego pokazał wielką klasę jeśli chodzi o opanowaniu tego wielkiego kombinatu chorzowskiego i oczywiście o przejęciu funkcji prezydenta będzie wielkim protektorem Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego mianował minister przemysłu handlu to jest jego druga wielka rola jako Protektor rozbudowy Gdyni magistrali Węglowej Śląsk Gdynia rozbudowy przemysłu w warszawskim okręgu przemysłowym przede wszystkim na Śląsku łódzkim okręgu przemysłowym tutaj jego rola jest istotna no sprawa byłaby optymistyczna w dyby, gdyby nie wyburzać tylko można dodać co ciekawe rząd w tym czasie dalej jest naukowcem prawdą jest członkiem wszystkich instytucji naukowych oczywiście tres, które oferuje te, które toruje rozbudowę przede wszystkim Politechniki Lwowskiej Politechniki warszawskiej następnie jest protektorem Akademii Górniczej i imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie daje także u nieoczywiste być menadżerem nie tylko z naukowcem w każdym razie ta jego rola jest nie docenia to ręcznika naszych, które traktują drugiej Rzeczypospolitej państwa no właśnie dlatego dlatego dzisiaj mocno akcentujemy, bo to rzeczywiście od tej strony naukowej jest imponujące ktoś to podsumował on był autorem 60 prac naukowych 40 patentów polskich zagranicznych co zresztą przy okazji przekładało się na jego bardzo dobrą sytuacje materialną na tym kończymy pierwszą część naszej rozmowy za chwilę w radiu TOK FM będą informacje, a po nich wracamy do opowieści o Ignacym Mościckim Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie to jest audycja historię Polski, które dzisiaj pan prof. Marian Marek Drozdowski opowiada nam o Ignacym Mościckim pierwszą część naszego spotkania poświęciliśmy głównie na przypomnieniu krótko życiorysu naszego bohatera ze szczególnym naciskiem na jego karierę naukową, którą robił za granicą głównie Szwajcarii, ale także tę karierę kontynuował już wolnej Polsce, włączając się w ten proces odbudowy polskiej nauki polskiego przemysłu doszliśmy chyba mniej więcej panie profesorze do takiego roku dziś 2526, kiedy zostaje wybrany na stanowisko rektora Politechniki Lwowskiej, a tu życie polityczne przyspieszyło dochodzi do słynnego przewrotu majowego, który zmienia losy Ignacego Mościckiego jest proszę pana drodzy radiosłuchacze przewrót majowy oczywiście wielkie wydarzenie przypomina dzisiaj moja wizyta przepraszam, że strony CON ewidencji prymasa Wyszyńskiego mianowicie jako syn w szkole drzewa i PiS-u styka zwraca się z uprzejmą prośbą o pełnieniu swoich kolegów o beatyfikację marszałka Piłsudskiego w katedrze Świętego jak, a na to odpowiada prymas mianowicie panie wtedy docentem panie docencie tamto proszę epitafium marszałka, a przyszła do mnie grupa warszawiaków, która straciła swoich najbliższych w czasie przewrotu majowego i prosi o moście w intencji ich intencji i chciałby pan zrobił na moim miejscu jak powiada no oczywiście jedni, którzy pod sztandarem Piłsudskiego drudzy pod sztandarem prezydenta Wojciechowskiego i premiera Witosa walczyli o Polskę zasługują na szacunek, tak więc będzie tam sza, ale z historycy dopiero uzyskać zgodę na epitafium Piłsudskiego, a przecież Piłsudski ma wielkie zasługi popełnił wielkie błędy, kiedy przekonać się przekonać polską opinię publiczną, że w bilansie dokonań i błędów dokonania są znacznie ważniejsze daje oczywiście po śmierci to śmierci prymasa Wyszyńskiego zwracam się z podobną prośbą do prymasa Glempa prymas Glemp komentarza jota jota argumenty dzisiaj z tym, więc po konsultacji prof. Wójcikiem znakomitym badaczem epoki epoki Wazów zwracamy się w memorandum do Jana Pawła II Jan Paweł II podejmuje decyzję po 2 tygodniach telefon od prymasa Glempa panie profesorze proszę przygotować odczyt na temat rola Piłsudskiego ktoś chciał odzyskania niepodległości i zasługach dla drugiej Rzeczpospolitej nastąpi odsłonięcie i poświęcenie epitafium Piłsudskiego jednoczyli się potrzeba tutaj pamiętać, że przewrót majowy był do dnia dzisiejszego jest przedmiotem znaczne kontrowersje to chłoną przecież wiele ofiar i spowodował wiele konfliktów, które trwały przestały drugiej Rzeczpospolitej w związku z tym prezydentura Mościckiego, który jak, gdyby nabył związane z tym przewrotem dnia dzisiejszego jest przedmiotem licznych kontrowersji będzie pewnie przez wiele lat, ale tym nie podjęcie współpracy z kolejnym, które premierem po przewrocie majowym w bardzo, który był człowiekiem inteligencję, a człowiekiem otwartym na współpracę także pozycja zysk Kwiatkowski Świętosławski z innymi to to by to jesteś ciekawy problem związany z biografią naszego prezydenta zna tutaj oczywiście ciało, ale odgrywa rozbudowa przemysłu po przewrocie majowym wykorzystanie koniunktury Węglowej związku strajkiem górników angielskich to daje szansę dla naszego górnictwa węglowego, który jest głównym towarem eksportowym jak też oczywiście niesamowita rozbudowa, a także w produkcji rolnej i ekspansji eksportowej polskich produktów rolniczych na rynki europejskie, a także na stawy jednoczą no i podjęcie także nie tylko wielu inwestycji przede wszystkim warszawskim okręgu Przemysława także związany przede wszystkim z przemysłem obronnym przemysłem wojskowym, ale także w Zagłębiu staropolskim AZ Bud Kielce Radom itd. co później zostanie rozbudowane czasach co chcieli to 3006. roku i w każdym razie tutaj Mościcki zdaje egzamin jako Protektor ministra przemysłu i handlu wielkiego swego przyjaciela Eugeniusza Kwiatkowskiego i rzecz oczywiście rozwija się pomyślnie do 19302009. trzydziestego roku mianowicie, kiedy wybucha kryzys wszyscy pytają, kto jest odpowiedzialny za kryzys o odpowiedź jest prosta Kwiatkowski, który doprowadzi do przegrzania koniunktury inwestycyjna gospodarczy on za to odpowiada i w związku z tym oczywiście już nie jest kandydatem na stanowisko ministra przemysłu handlu, kiedy zastępuję go w grudniu trzydziestego roku Sławek i zostaje skierowany na boczny tor, czyli na dawały zbudowanego kombinatu chemicznego masie jest pod Tarnowem w Mościcach i tutaj oczywiście pokazuje też wielki talent mianowicie w sytuacji kryzysowej wielki kombinat, który ma służyć rolnictwu, a to rolnictwo przeżywa głęboki kryzys, czyli zahamowanie zamówień inwestycyjnych typu potrzebna, a nawet ze sztucznej ta potrafi zdobywać rynki dla naszego przemysłu azotowego i Mościce przez lirykę kombinat pod Tarnowem pisze też część integralna miasta Tarnów Mościce pokazują talent organizacyjny Eugeniusza Kwiatkowskiego, ale dopóki on jest dyrektorem, a zmieniają się kolejni premierzy mianowicie istnieje także inne epoka rządów pułkownikowi ski ta do czasu śmierci i marszałka nie ma szans powrotu Rysia Kwiatkowskiego na funkcje, ale wróćmy do naszego głównego bohatera wróćmy do naszego głównego bohatera, czyli Ignacego Mościckiego po dość szybko pan profesor, że tak powiem umieścił go na funkcji prezydenta tymczasem to może słuchaczom należałoby się wyjaśnienie, skąd w ogóle takie pomysły, żeby po przewrocie majowym w sytuacji dość zaognia onego konfliktu wewnątrz naszego społeczeństwa zasłużony naukowiec autor jak już mówiliśmy wielu znakomitych wynalazków patentów rektor Politechniki został prezydentem sam podobno marszałek Piłsudski na myśl czy pomysł premiera Bartla, żeby może to był Mościcki miał powiedzieć i Gnaś, a to bardzo dobra myśl, ale tak, jakby sam był tym pomysłem zaskoczony sam Mościcki we w swoich wspomnieniach pisał, że był przekonany, że Piłsudski zostanie prezydentem poszedł spokojnie spać, a potem nagle dowiedział się, że Piłsudski nie przyjął tej roli, że jego zaproponował na swego kandydata, czyli nie był jakiś szykowany kandydat tylko dość znienacka został prezydentem na atak tata na powtórzenie na potwierdzenie tego co pan redaktor mówi jest także wielu uważało, że skoro Mościcki ma być prezydent to pewnie będzie ten słynny historyk czasów nowożytnych autor znakomitych biografii prezentem późniejszy prezydent historii narodowej rady polskiej, a mianowicie prod USA chyba aż do później okazało się, że chodzi o Ignacy właśnie profesora ska skarży się w razie tutaj olbrzymią olbrzymiej liczby dnia jak pan powiedział słusznie Kazimierz bank został prezesem i utalentowane profesor, ale Bartel zdobył sobie szacunek cieszył się wielką estymą u marszałka związku przede wszystkie wojną polsko-bolszewicką on w gabinecie koalicyjny rząd obrony narodowej tegoż Witosa Ignacego Daszyńskiego odpowiadał za koleje oczywiście przy takiej skromnej trudnych warunkach zniszczonych z kolei zabezpieczenie dostaw oddziału przerzuca dywizji pułk koszty 1 front na drugi to był też wielki talent organizacyjny, więc liczyć się z opinią ba, a przede wszystkim cała rodzina łącznie z małżonką Mościckiego cieszyła się olbrzymi zaufanie gaziki skody i Janowice przede wszystkim mieszkańców Lwowa poprowadzą angażowała na walce z musicali składnią wojnie polsko ukraińskiej w te 2 momenty kreski Mościckiego i całej rodziny także małżonka w okresie wojny polsko ukraińskiej polsko bolszewickiej, a z drugiej strony autorytet Darka zadecydowały o na przepisy nie byli koledzy jeszcze z emigracji londyńskiej prawda tej socjalistycznej Emile Heskey młodzieży ta rola poza tym trzeba powiedzieć, że w pierwszym okresie po przewrocie majowym po przewrocie majowym no nie było takich ograniczeń swobód demokratycznych, czyli nie było takiej przejawów rządów autorytarnych do wyboru brzeski 3900 trzydziestego roku wówczas jeszcze o miano współpracować i Rataje i wieloma przedstawicielami Demokratycznej opozycji anty-PiS ciekawski zaostrzyła się sytuacja po wyborach brzeskich aresztowanie przywódców opozycji i brutalnymi traktowaniu ich w Brześciu, ale ten pierwszy okres do jeszcze okres te okresy szczególnie w okresie pięciokrotnie mniejsze i rządów jeśli chodzi o premierostwo dawca był to okres jeszcze szukania jakiś kąt rolnicy są zresztą Mościcki zachował się jak Gentleman w stosunku do swego poprzednika mianowicie po przewrocie majowym odwiedził obalonego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego no oczywiście zaproponował mu stałą rentę opiekę chęć deklaracji współpracy tak dalej później oczywiście wszystko się kogoś na no właśnie do jeszcze powiedzmy na koniec tej części zostały nam niestety już tylko 2 minutki, że to, że też ta rola prezydenta w tamtym okresie jest niewielka sam premier Bartel, którego żeśmy wspominali admiratorów pomysł, aby Mościcki został prezydentem miał być zwolennikiem czy ci miłośnikiem ludowej piosenki o słowach tyle znaczy co Ignacy Ignacy gej znaczy tak po prostu prezydent uzupełnił taką funkcję Ano w 2, ale był ważną panie panie redaktorze drodzy radiosłuchacze nie należy przesadzać oczywiście Piłsudski góry za Piłsudski, który był głównym podmiotem władzy, ale przede wszystkim powiedział uczciwie Mościckiemu Ignasia ja będę koncentrował na 2 sprawach mianowicie na sprawie wojska i polityki zagranicznej pozostałe sprawy gospodarka nauka technika, grając swoją odpowiedzialność na oczywiście podstawowe rady polityki zagranicznej czy nawet wewnętrznej ustroju próba zmiany konstytucji tak by należały do Piłsudskiego, ale da od od samego początku odpowiedzialność sytuację gospodarczą i sytuację jedno z dziedziny nauki przede wszystkim związanych z rozwojem gospodarczym to odpowiedzialności trzyma w ręku nasz prezydent i to nie była tylko marginesowo, a oczywiście dla prestiżu i tu jesteś wielki jego błąd dla prestiżu dla prestiżu już rozbudowano te funkcje reprezentacyjne prezydenta znaczna część środków na tę jego jego kancelarię prezydencką na reprezentację i to stale czytam w Wiśle czy w innych miejscach no po prostu był szalony dystans między poziomem Korzonek życia jego kancelarii prezydenta samego prezydenta poziomem życia obywateli jak uważa, że wydatki były tu znaczne, a cała reprezentacja dziedzinie dziękuje, ale przede wszystkim takiej obsługi technicznej samochodów specjalne wagony itd. wszystko to to to bardzo szybko zaakceptował prezydent ten tą reprezentacyjną swoją funkcję nie zdając sobie sprawę jakie, jakie ona wywołuje reakcję społeczeństwa szczególnie to, aby w okresie narastającego kryzysu pauperyzacji społeczeństwa bezrobocia i wielkiego przede wszystkim dramatu wsi i od tego wątku zaczniemy panie profesorze naszą trzecią trzęsie, ale teraz musimy zrobić krótką przerwę na informacje Maciej Zakrocki dzień dobry ponownym przed nami trzecia część audycji historię Polski, w której przypominamy dzisiaj dokładnie czyni to pan prof. Marian Marek Drozdowski postać Ignacego Mościckiego zakończyliśmy drugą część na końcówce lat dwudziestych jest kryzys coraz silniejszy sytuacja gospodarcza susła, a tymczasem pan profesor zwrócił nam uwagę, że właśnie rozrasta się taki powiedziałbym dworski charakter rządów prezydenta Mościckiego co wielu społeczeństw grupom społecznym się nie podoba dość powiedzieć, że Kongres centrolewu który, który się zebrało w końcu czerwca trzydziestego roku wydał taką rezolucję, w której zasugerowano, że prezydent niepomni swej przysięgi stanął po stronie dyktatury rządzącej polską wbrew woli kraju zezwala rządowi pana Sławka na nadużywanie uprawnień konstytucyjnych głowy państwa dla bieżących celów politycznych rządu przed Mościcki winie ze stanowiska prezydenta ustąpić tak czytamy w tej rezolucji czy to oznacza panie profesorze, że rzeczywiście prezydent traci popularność społeczeństwa, więc raczej tę popularność to centralne wie i kreacji także jeszcze bardziej to reakcja marszałka Piłsudskiego na uchwałę centralne, bo trzeba pamiętać, że sam wita zresztą o tym mówił, że radykałowie opozycję radykałowie no nie tylko kazali i zbojkotować prezydenturę, ale także dochodziło do zrywania linii telefonicznych itd. a więc czy ja pozycja przekształcała się jako tako rewoltę antypaństwową o części i ty my oczywiście reakcja Piłsudskiego była natychmiastowa na aresztowanie przywódców opozycji jakości brutalne traktowanie tak dobrze 6, ale najbardziej kontrowersyjna reakcja także na wzrost, a tutaj dochodzimy do konfliktów narodowościowych ten dotyczy kryzys aktywizować zradykalizował te działania mniejszości narodowych przez wszystkie mniejszości ukraińskiej i dekret o podpisany przez prezydenta dekret, a w Berezie Kartuskiej, czyli o skierowaniu do obozu ludzi i działaniach antypaństwowych bez wyroku sądu podkreśla bez wyroku sądu decyzją administracyjną wojewodów starostów oczywiście to co miało być w krótkotrwałą akcją obrony państwa stało się zasadą, gdzie po prostu bardzo wielu ludzi krytykujących rząd było było skierowanych nie tylko przywódcy nacjonalistów ukraińskich byli kierowani czy obozu Narodowo-Radykalnego, ale później także inni nawet dochodziło do kierowania do tego obozu samych Piłsudczyków jak chceta Mackiewicz tacy i innych wskazywać leży jeszcze bardziej ten autorytet osłabł po wyborach 3005. roku, w których mniejszość społeczeństwa wzięła udział w tych wyborach ponieważ, ponieważ uchwalona ordynacja wyborcza eliminował zła jako podmioty polityczne tarcia polityczne z tych wyborów jest np. stolicy obóz rządowy obóz rządowy uzyskał tylko 29% głosów oczywiście wielkich miastach przemysłowych podobny w osadzie wpływów w Polsce rządowego, więc ta tragiczna sytuacja państwa znajdowała wyraz klęsce wyborczej w wyborach do Sejmu Senatu zbojkotowane przez znaczną część społeczeństwa w 1930 piąte roku już po śmierci po śmierci Piłsudskiego no i wtedy po tym, KON w tym kryzysie politycznym, a także kryzys autorytetu prezydenta następuje następuje zmiana to znaczy to powołany zostaje rząd kompromisu między 2 autorytetami generalnym inspektorem sił zbrojnych generałem generałem słabej i dziećmi głębię, a prezydentem i powstaje, że tak powiem pewna równowaga wpływów w 2 wielkich autorytetów Rydza-Śmigłego i prezydenta gabinet w powołanych to o kryzysie generała sława Sapkowskiego jest gabinetem kompromis między Piłsudskim w Rydze w gabinecie w tym znajduje się rzecznik pozycji prezydenta wżyciu politycznym mianowicie znajdują się ludzie ludzie związani i Mościcki przede wszystkim Kwiatkowski konia polskiej święto Sławski Kaliński itd. na jej oczywiście późniejszy wybór Rydza-Śmigłego na rezydenta na drugiego prezydenta drugiej Rzeczypospolitej wywołuje także w środowisku Piłsudczyków wiele kontrowersji, dlatego że ani uważa, że to stanowisko należało się drugiej osobie w ruchu Legionowo to Jackiem mianowicie gen. Kazimierzowi Sosnowskiemu no i ten spór oczywiście jest bardzo duże, bo jest to spór o odwołanie także generalicji i między obozem powiedz decyzję innym, a reprezentowanym przez generalnego inspektora sił zbrojnych i tutaj od żywa autorytet prezydenta mianowicie wtedy, kiedy prezydent staje się protektoratem planu czteroletniego planu inwestycyjnego, a później piętnastoletniego planu inwestycyjnego Eugeniusza Kwiatkowskiego jest jedynie do Gdyni i staje się promotorem niesamowitej szybkiej rozbudowy, gdy Gdynia staje się największym portem na Bałtyku, a także, kiedy staje się pretekstem rozbudowy i bili Śląsk Gdynia magistrali Węglowej i kiedy staje reszcie protektorem szybkiej rozbudowy przemysłu obronnego w samej Warszawie przypomnijmy zakłady 2 polskie zakłady lotnicze polskie zakłady optyczne polskie zakłady inżynieryjne to Reagan miał rolę odgrywa późniejszy bohater chyba z polską oboje by prof. Janusz Groszkowski na jej oczywiście takim partnerem w tym procesie inwestycyjnym jest część działaczy opozycyjnych związanych z życiem gospodarczym tutaj taką rolę istotną Ghany i Warszawy będzie odgrywał prezydent dawnej Warszawy czasów narodzin niepodległości i wojny polsko bolszewickiej mianowicie inż. Piotr Drzewiecki inżynier jak Drzewiecki na sam Starzyński także będzie za prezydent komisaryczny prezydent Warszawy będzie oczywiście się drogą re rozbudowy inwestycyjny Jarski naj tutaj trzeba powiedzieć, że ten autorytet rośnie po po uchwale 6 dni czteroletniego planu inwestycyjnego, który w kluczowym pozycja jest budowa centralnego okręgu przemysłowego w widłach Wisły i Sano w tym okresie wielkiego bezrobocia i bezrobocia chłopskiego w tym okresie wielkiej biedy ale, toteż wywołuje kontrowersje czy należy budować od podstaw przemysł obronny, który wymaga rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej technicznej Wodociągów kanalizacji i linii energetycznej zwycięża Kwiatkowski i powstaje 110 000 nowych miejsc pracy kilkadziesiąt nowoczesnych zakładów przemysłowych podstawą jest poprawa koniunktury gospodarczej, ale istotną rolę odgrywa tu też korzyć ska francuska wynegocjowana przez Rydza-Śmigłego oraz, bo jest tysięcy we wrześniu 1936 roku wskazał, że w razie ta pozycja prezydenta rośnie rośnie także, kiedy powstają konflikty bardzo istotne między kościołem, a elitą żąda mianowicie na tle przeniesienia trumny Piłsudskiego skryty srebrnych dzwonów w oczach dochodzi do dymisji rządu składką czeskiego i do demonstracji przeciwko arcybiskupowi za pierwsze arcybiskupowi krakowskiemu wybijają szyby tak dalej wielka akcja konfliktowa na rozładowanie dzięki właśnie umiejętności prezydenta Mościckiego i prezes i który pomaga mu w rozładowaniu tego konfliktu panie profesorze mamy tutaj w takim razie taki zestaw tych plusów minusów ale, ponieważ właśnie zbliżamy się sekundy teczkę, bo muszę powiedzieć do bardziej, że mamy już tylko 5 minut naszej audycji, a przecież no nie sposób nie wspomnieć, szczególnie że pretekstem do naszej rozmowy jest jest sprawa sprowadzenia prochów Mościckiego ze Szwajcarii już po wojnie, więc wykorzystajmy te ostatnie 5 minut właśnie na tę ocenę jego postawy jako prezydenta państwa zarówno we wrześniu dokładnie nawet można powiedzieć 17września 3009. roku, kiedy jednak wyjeżdża z Polski przez most graniczny na Czeremoszu no i czy rzeczywiście jest tym prezydentem dla Polaków w okresie drugiej wojny światowej, więc być, a przypomnieć panie redaktorze drodzy radiosłuchacze, a zapomniany element mianowicie schorowany Piłsudski 1933 roku podlega ty by w badaniach reakcji, a zachodnie opinii publicznej ma zwycięstwo Hitlera dyktuje Mościckiemu projekt dekretu, że na wypadek zagrożenia dla naszej niepodległości rząd bada się by liści i żale bez rządu obrony narodowej Wincentego Witosa koalicyjnego rządu powołujemy rząd oraz robienia, więc pytać partyjnego koalicyjny rząd nie jest ten kraj nie został zrealizowany, mimo że delegację opozycji przede wszystkim socjalistów ludowców narodowców wzywają prezydenta powołania tego, że do i zwolennikami takiej koncepcji są gen. Kazimierz Sosnkowski Eligiusz Kwiatkowski wielu innych i działaczy ówczesnej elity nie dochodzi do wpłat do powołania rządu ponad podziałami dopiero to forma koalicji ponad podziałami będzie stanowiła rada polityczna służby zwycięstwu Polski i praw proponowane przez ja 1lipca między czasie decyzja prezydenta o powołaniu swojego następcy to postać gen. Wieniawy Długoszowskiego, ponieważ nieznany był u nas gen. Sosnkowskiego, bo on był naturalnym kandydatem na następcę prezydenta też bywało oczywiście zrozumiałe zrozumiałe kontrowersje, a dzięki interwencji prezydenta Roosevelta udaje się opuścić rumu nie przez prezydenta i przyjeżdża do strzelca, gdy jest traktowany jako przyjaciel jest potraktowane tylko dżentelmeńską przez Szwajcarów najpóźniej oczywiście ta kandydatura ze względu na sam charakter Bienia, który był człowiekiem honoru ta kandydatura zostaje przemieniona na VAT sprawa byłego marszałka Senatu to stara się nawiązać kontakt z wizją generała druga, który by któryś, a jest informowana Szwajcaria bierze aktywny udział w obronie plan stara się pomóc no tutaj musi zarobić Nahle lojalnie UPR współpracuje ze środowiskami naukowymi Schwarza tutaj umiera czterdziestym szóstym roku ma poczucie klęski Janowice rząd w bazie o jego śmierci nie tworzy jakiegoś pomnika jakiegoś symbolu itd. zdaje sobie sprawy kontrowersji, że ludzie obciążają go współodpowiedzialnością za klęskę, ale przecież prawie myślę, że żaden geniusz nie był w stanie uzyskać jej sukcesu czy jakiegoś porozumienia w stosunku do boku naszych zaborców w tym okresie walki dzięki współpracy, bo zjawisko hitlerowskiej przeciwko Polsce prawda Kongres w takim razie zachowanie to szwajcarskie w 1 lat takie poczucie, że w rzeczywistości, które zdobywa pod wpływem swoich porażek życiowych prezydent na myśl my mieli prof. Groszkowski była próba sprowadzenia jego prochów jeszcze w czasach PRL powstał komitet obywatelski pod kierownictwem prof. Rostowskiego Jana byłem sekretarzem tego komitetu chcieliśmy sprowadzić prochy, ale emigracja polityczna powiedział nie dopiero po zdobyciu niepodległości czy teraz 903 stał się dopiero rokiem, w którym było to możliwe możliwe to co powiedział często, które nas wysoki, więc mają wielkie osiągnięcia, ale też to tak wielkie błędy i to co jest także związane z życiorysem naszych wielkich rodaków Piłsudskiego i Mościckiego do kraju w cechy charakterystyczne życiorysu takim wielkim dramatem był także w ramach tego kandydata na prezydenta Wieniawy Długoszowskiego, który popełni samobójstwo, dlatego że jest przez swoich przyjaciół kolegów krytykowany, że chciał współpracować z wrogiem marszałka generalne Sikorski i taki takich dramatów mamy jak Polski, a część z nich opowiadamy audycji historię Polski dzisiaj kończymy już nasze spotkanie z był naszym gościem pan prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski Instytut historii Polskiej Akademii Nauk pięknie dziękuję za rozmowę dziękuje słuchaczom za uwagę i życzę miłego wieczoru Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA