REKLAMA

Algorytm sam postawi diagnozę. "Sztuczna inteligencja w medycynie może być rewolucją na miarę wynalezienia penicyliny"

Cyfrowe Zdrowie
Data emisji:
2020-09-16 10:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:07 min.
Udostępnij:

Na podstawie zdjęcia tęczówki informacja o ewentualnych chorobach nerek, albo wynik badania EKG, który może powiedzieć o niedokrwistości. Badania dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji mogą doprowadzić do rewolucji w medycynie - o jej skali i możliwościach mówi w rozmowie z Janem Stradowskim dr Ligia Kornowska, lekarka, dyrektorka zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka Koalicji AI w Zdrowiu. Rozwiń »
Partnerem podcastu jest Philips Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
partnerem podcastu jest Philips to jest podcast cyfrowe zdrowie w tym rozmawiamy o digitalizacji medycyny o przystąpieniu ochrony zdrowia w tym odcinku moim gościem jest dr Lidia Koronowska lekarka dyrektorka zarządzająca polskiej federacji szpitali i koalicji, a ich zdrowiu propagatorka sztuczna inteligencja medycynie dzień dobry dzień dobry rozmawiamy w kontekście raportów Ciocha Index 2020 to strona zmieni firmy Philips widziałam w tym raporcie pani komentarz dotyczący słowa, Rozwiń » które właśnie interoperacyjność to trudne słowo, ale dosyć ważna kwestia w medycynie czy ochronie zdrowia ludzi mimo cyfryzacji o nowych technologii, które wyjaśni, o co chodzi o to co jakiś problem w ogóle absolutnie interes interoperacyjności co kultowa jeśli mówimy o cyfryzacji medycyny jeśli mówimy o korzystaniu z nowych technologii ze sztucznej inteligencji ja mu że, zaczynając pozwolę sobie powiedzieć, że bardzo dobrze mnie taki raport powstał on daje nam informacje o tym jak cyfryzacja ochrony zdrowia jest widziana oczami personelu medycznego w tym przypadku młodego personelu medycznego młodzi lekarze mówi młody personel medyczny również zauważa kwestie właśnie związane z Inter operacyjności, która no jest rzeczą absolutnie kluczową do wprowadzenia w Polskiej ochronie zdrowia interoperacyjność półnaga w takim bardzo dużym skrócie na tym, aby były pewne wspólne standardy w kontekście danych w kontekście dokumentacji medycznej, aby różne systemy mogły się ze sobą komunikować, aby dane, które są gromadzone w systemach miały podobny formacji i były porównywalne, czyli taka standaryzacja jeśli chodzi o cyfryzację w ochronie zdrowia to jest oczywiście jest jeśli mówimy o wdrażaniu interoperacyjności ochronie zdrowia czy etapów jej rozwój w ochronie zdrowia jest oczywiście dużym wyzwaniem ze względu na to, że sektor ochrony zdrowia jest sektorem wyjątkowo wrażliwe dane medyczne są wrażliwe to jest sektor trudny i zawiera wielu interesariuszy z 2 ważne jest, żebyśmy etapami jeśli strony jak największej interoperacyjności i standaryzacji ochronie zdrowia, czyli rozumiem, że to pewnie z tego wynikają właśnie te doniesienia z raportu punktu, który wskazuje, że młodzi medycy bardzo chętnie posługują się tymi technologiami cyfrowymi gromadzą dane pacjenta natomiast bardzo rzadko relatywnie rzadko mi chodzi, bo nawet co z innymi krajami te dane są w stanie przekazać innemu specjaliście co zresztą innego ośrodka, bo właśnie na przeszkodzie stoją problemy z nie zgadzają się systemy nie wiadomo jak to zrobić w sposób bezpieczny jak to zrobić w sposób czytelny tak by lekarz innej placówce mógł dostać te dane szybko i mógł skorzystać zdecydowanie tak w tej chwili w większości placówek nie ma takiej komunikacji między placówką, a placów Kuba np. między szpitalem, a lekarza rodzinnego nie ma możliwości przesyłu powiedzmy karty wypisowej pacjenta ze szpitala do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej co by było ono ogromnym ułatwieniem i zwiększeniem jakości opieki nad pacjentem jeśli dokumentacja medyczna z różnych miejsc, w których pacjent był była dostępna dla np. jego lekarza prowadzącego bądź lekarza specjalisty czeka jakiegokolwiek lekarza który, któremu pacjent chciałby udostępnić dokumentację medyczną w tej chwili pacjenci no musi niestety tę dokumentację medyczną ze sobą nosić tak wobec my też lżejszych przypadkach Atu dokumentacja to jest po prostu teczka pism natomiast w niektórych przypadkach są czasami kartony dokumentów medycznych różnych podmiotów leczniczych co ona jest dużym utrudnieniem dla pacjenta i też przez lekarza czasami nie mają pełnej informacji o stanie zdrowia chcieli tu jest ciężko pracować tu standardy w tej dziedzinie standardy nawet samej wymiany danych dajmy NATO w radiologii od dłuższego czasu jest standard wymiany danych dotyczących badań obrazowych one są zapisywane w taki sposób, jeżeli mamy w 1 placówce wykonanymi na rezonans potem wyniki zapisane są na nośniku elektronicznym do innej placówce będzie to odczytane bez problemu i tak większość wypadków wygląda to dlaczego nie możemy tego samego z wypisem historię choroby wydawałoby się na to potrzebne są dane tekstowe to nie jest nawet nie kwestia właśnie formatu obrazu czytnika tego obrazu to jest dobre pytanie wydaje się, że to powinno być proste jeśli udało nam się to w kontekście badań obrazowych natomiast musimy pamiętać, że dokumentacja medyczna nawet taka forma pisana, czyli powiedzmy obserwacji lekarskich czy karty wypisowej jest zapisywana w różnych systemach szpitalnych nie jest także każdy szpital w każdy każda przychodnia lekarska zawiera 1 ten sam system zresztą miałoby sensu z tylko jest kilka tych systemów takich wiodących one nie zawsze się ze sobą komunikują czy też są problemy tej komunikacji między sobą głównym celem jednym z głównych celi interoperacyjności właśnie zapewnienie komunikowania się tych systemów ze sobą to jeszcze wróci na kilku badań obrazowych to jest ta dziedzina chyba najszybciej wchodzi też do użytku technologia, którą nazywamy zbiorczo sztuczną inteligencją, czyli algorytmy komputerowe, które są w stanie takie zdjęcie rentgenowskie czy obraz tomografii przeanalizować podpowiedzieć lekarzowi trwającej kadencji w diagnostyce z raportu wynika, że lekarze są sceny są entuzjastycznie nastawieni do technologii byłoby ani nawet sztuczną inteligencję pomagała w pracy z drugiej strony podchodzą krytycznie do tego cena będzie faktycznie rzetelna tutaj wyniki będą użyteczne sądzi pani to jest typowe dla współczesnych system ochrony za decyzje co byśmy chcieli tej stoczni agencja Listen to nie ufamy trochę się boimy typowe jest na pewno pewna obawa przed nowoczesnymi technologiami, które są wdrażane, który wcześniej nie było to jest absolutnie przy przy każdej zmianie szczególnie w ochronie zdrowia, która musi za zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa dla pacjenta może też wynikać z faktu, że lekarze nie są edukowanie w kontekście czy są za mało edukowani w kontekście nowoczesnych technologii szczególnie widać np. po studiach medycznych, gdzie jest mało mówione na temat no to już nie mówiąc tak nowoczesnych technologiach jak sztuczna inteligencja, ale mało jest mówione ogólnie o np. prowadzeniu cyfrowej dokumentacji medycznej także myślę, że ta obawa może też wynikać ze braku edukacji w tym kontekście, ale obawa też jest po co najmniej 1 względem słuszna to znaczy obecnie zauważamy niedostateczną uregulowanie prawne rynku sztucznej inteligencji to znaczy np. kwestię certyfikacje algorytmów medycznym, bo jeśli będziemy stosować algorytmy tak jak pan redaktor wspomniał np. w kontekście badań obrazowych musimy mieć pewność, że ten algorytm jest dla pacjenta bezpieczny jest skuteczne i ma określoną czułość swoistość na, tyle że może być użytkowany może faktycznie uczestniczyć w procesie diagnostyczno leczniczym, żeby takie coś zapewnić algorytm no właśnie najprawdopodobniej powinien przejście certyfikacji jako wyrób medyczny natomiast w tej chwili jeśli chodzi o certyfikację wyrobów medycznych to certyfikacja prawnie jest zupełnie niedostosowana do certyfikacji algorytmów sztucznej inteligencji m.in. jest to związane z faktem, że algorytmy te cały czas się uczą, czyli cały czas się zmieniają to mogą w ogóle nie jest ujęte certyfikacji drugą sprawą jest, że takie algorytmy powinny być trenowane na 1 komplecie danych natomiast powinny być testowane na zupełnie innym komplecie danych tak, żebyśmy mieli pewność, że takiej prawdziwej praktyce klinicznej testy będą równie skuteczne jak przy treningach przy testowaniu i tutaj jest nawet taka bardzo ciekawa koncepcja opracowana w ramach komisji Europejskiej takiego zespołu do spraw zdrowia jeśli chodzi o sztuczną inteligencję tzw. asn boksy, czyli takich piaskownic dla, a i 3 podmiotach leczniczych, które umożliwią testowania algorytmów sztucznej inteligencji prawdziwych danych boju prawdziwym procesie diagnostycznym leczniczym natomiast jeszcze nie będą brane pod uwagę ich obecne wyniki przy ich skład proces jak diagnostyczne lecznicze ze względu na to, żeby najpierw sprawdzić czy one po prostu działają z takim prawdziwym życiu także to jest koncepcja bardzo też przeze mnie wspierana, bo ona umożliwi po pierwsze, zabezpieczenia pacjenta w kontekście później wykorzystywania tych algorytmów, a po drugie, rozwoju sztucznej inteligencji jako takiej zmniejszy też obawy co do niej i będziemy mieć pewną miarodajną ocenę czy algorytmy faktycznie są na tyle czułe swoiste, żeby mogły być stosowane to tylko piaskownice potrzebna pewnie łatwo udowodnić nawet tym składem i dobrze pamiętam z algorytmu stosowanego w Onkologii, który powstał w stanach Zjednoczonych był na tamtejszych pacjentach testowany w tym sensie zna ich danych został wyćwiczony ten algorytm, po czym algorytm ten próbowano zastosować także w Japonii się okazało niestety jest kompletnie bezużyteczny, bo pacjenci są inni mają inną charakterystykę ten algorytm po prostu nie sprawdził okazało się, że trzeba byłoby właśnie przetestować zobaczyć czym działa na tych pacjentach z innego kraju dopiero wtedy odeprzeć do użytku, więc rozumiem, że to właśnie ta piaskownica tak, ale bardzo cieszy się, że pan redaktor też o tym wspomniał, bo przykład tutaj przytoczonych wskazuje też na to, że Polska jako kraj jako część Unii Europejskiej nie może sobie pozwolić na nie rozwijanie swoich algorytmów na podstawie swoich danych to znaczy taktycznie algorytm rozwijane na podstawie innych grup pacjentów mogą dawać wyniki niemiarodajne, kiedy są stosowane na grupach pacjentów, na których nie były Tre nowa, ale to znaczy też, że Polska powinna zapewnić dostęp do swoich danych medycznych, których polskie algorytmy będą się uczyć będą dostosowane do polskich pacjentów także jest też przykład na to, że nie możemy zostać z tyłu też powinniśmy pracować swoje rozwiązania wykonaną przez nową wersję patriotyzmu technologicznego musimy mieć technologie robione u nas będą dla nas pacjentów, bo inaczej mogą działać z tym się też obowiązek taka ciekawa koncepcja dawstwo danych od pacjentów na czym polega chodzi o to by pacjenci udostępniali swoje dane medyczne do badań z bardzo dużym skrócie tak koncepcja dawstwa danych medycznych to jest podobna koncepcja to co da funk ćwiczy dla dawców szpiku dla celów wyższego dobra dla celów na celu Arval turystycznych pacjenci powinni być edukowani w tym kontekście i powinni wiedzieć, że tak samo jak przekazują okres i pomagają innym ludziom uzyskać zdrowia lub nawet o ochronie życia mogą przekazywać swoje dane medyczne dla celów właśnie rozwoju nowoczesnych technologii diagnostycznych leczniczych dzięki temu, że przekażą dane mają wpływ na rozwój medycyny jest coś absolutnie niesamowitego to jest nowa koncepcja obecna od kilku lat zdaje się z komisji Europejskiej też bardzo promowana i stawia pacjenta roli właściciela swoich danych medycznych przedmiot tak jak go i pozwala mu zadecydować czy chce co jest bardzo ciekawe takie udostępnienie swoich danych może w zasadzie być wyrażone no prawie, że 1 plikiem, czyli jest dla pacjenta mało obciążające natomiast dzięki takiemu systemowi umożliwi miejmy w rozwój nowoczesnych technologii teraz jest kwestia tego komu pacjent ma udostępniać takie dane, bo dużo się mówi o tym czy dane później dane anonimowe wykorzystywane do celów badawczorozwojowych mają być upaństwowione czy upubliczniony na razie jest taka koncepcja, żeby raczej był upubliczniony to znaczy, żeby nawet nie państwo posiadało dane tylko, żeby powstała zaufana trzecia strona, która będzie oczywiście stać na straży bezpieczeństwa transparentności przetwarzania tych danych natomiast właśnie będzie zbierała takie zgody pacjenta na przetwarzanie danych czy na dostęp dodanych później prawdopodobnie po ich anonimizacji będzie mogła przekazywać dane właśnie np. dla celów badań naukowych badań rozwojowych w kontekście nowych technologii także koncepcja jest bardzo bardzo ciekawa myślę jeszcze, że nie jest tak bardzo upubliczniona czy wypromowana w Polsce natomiast mam nadzieję, że w najbliższych latach będzie to NAC coraz bardziej widoczny w Polsce, bo też bardzo istotne jest to, aby zgoda nawet przetwarzanie danych na wykorzystanie danych pacjenta udzielona świadomie ich pacjent wiedział co dokładnie robi, jakie dane udostępnia się z nimi potem może stać, ponieważ historia pokazuje, że postęp medycyny czasami oko dokonywał się bez takiej wiedzy czy nawet wbrew jakiejś chłodzi pacjentów były takie insekty precedensy dotyczące np. komórek, które zostały pobrane bez wiedzy pacjentów do badań potem wykorzystywane komercyjnie słynny przypadek Henrietty Lacks komórek Hela, więc rozumiem tutaj trzeba będzie, tym bardziej dbać o to, bo dane już wiadomo, że są towarem w tym naszym obecnym układzie geopolitycznym i technologicznym nie zmusi musieliśmy zadbać o to by pacjenci dokładnie widzieli właśnie się z nim stanie z tymi danymi to, żeby byli spokojni nie zostaną wykorzystane jakich celach to dla nich byłoby np. nie do zaakceptowania jakiegoś powodu zdecydowanie tak dlatego ta zaufana trzecia strona się mówi, w której pacjent udziela upoważnienia do dokumentacji medycznej musi gwarantować najwyższą transparentność dla pacjenta musi mieć no jak największą pewność pacjent wie na co wyraża zgodę i za każdym razem, kiedy coś zrobione z jego danymi pacjent musi wyrazić kolejną zgodę np. a już na pewno musi mieć pełną wiedzę co się z tymi danymi dzieje także jak najbardziej tutaj muszą być zachowane najwyższe standardy bezpieczeństwa w kontekście ochrony danych osobowych, tym bardziej że mówimy tu o takich danych, które są nawet nie tylko nie do podrobienia są to bardzo bardzo dokładnie przywiązane do danej osobie jak dane genetyczne coraz więcej tras wykonuje się badań analizy dna czy to w celach medycznych czy to czasem strach np. genealogicznych często zapominamy o tym, że taka próbka, którą wyślemy to są jednak faktycznie bardzo cenne dane, których potem się nie da żaden sposób zmienić możemy zmienić może stracić palec nie mieć odcisku palca, ale nie zmienimy danych genetycznych są po prostu już z nami związane na zawsze, więc myślę, że tutaj jest cały czas duża rola, żeby edukować pacjentów konsumentów generalnie, jeżeli chodzi o ten typ danych zdecydowanie tak edukacja jak najbardziej też kwestia tego, że powinna być z otoczeniu regule regulacyjnym standardy anonimizacji danych, czyli co zrobić dokumentację medyczną, żeby ją zdetronizować tak, żeby absolutnie niemożliwe było odtworzenia czy przetasowanie tej dokumentacji medycznej dla pacjenta obecnie takich standardów anonimizacji brakuje myślę, że też przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa później w kontekście też m.in. dawstwa dane tak mówimy o tym, czego brakuje mi o tym co powinno być w przyszłości, ale wróćmy na chwilę do teraźniejszości, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję medycznie to już nie jest czysta turystyka, ponieważ to się pojawiają pierwsze inicjatywy to by pokonać takie przykłady jakich technologii start-upów z tej dziedziny tutaj są warte uwagi w tym momencie o jak najbardziej sztuczna inteligencja w medycynie absolutnie nie jest przyszłość, a dokładnie teraźniejszości to nawet w Polsce niektóre firmy, które świadczą usługi tele radiologii korzystają i to z niejednych algorytmów sztucznej inteligencji, które pomagają lekarzowi opisywać w badania tutaj mówimy o takiej kwestii wsparcia procesu diagnostyczno leczniczego natomiast na świecie np. w stanach Zjednoczonych, a jej ów, czyli takie taką certyfikację algorytm tak jak u nas jest atak w stanach Zjednoczonych jest w jej uzyskało rozwiązanie, które bez wsparcia lekarza może wystawić diagnoza dotyczącą obecności bądź nie retinopatii cukrzycowej na podstawie badania dna oka, czyli wykonujemy takie powiedzmy zdjęcia oka i algorytmy sprawdza to zdjęcie na podstawie tego co jest na tym zdjęciu mówi nam czy możemy mieć retinopatia cukrzycowa, czyli taką taką chorobę związaną z cukrzycą, która może prowadzić do ślepoty jest absolutnie przełom, bo ten algorytm no samodzielnie stawia diagnozę to już jest już uzyskał certyfikację i może być stosowany natomiast jedno z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych Lancet wypuścił takie czasopismo Lancet Digital Health re absolutnie skupiona nowoczesnych rozwiązaniach w medycynie i właśnie z ostatnich 23 pisma były czasopisma były pokazane rozwiązania sztucznej inteligencji, które na podstawie np. zapisu EKG nogą diagnozować anemia, czyli niedokrwistość za absolutnie, jakby nie było wcześniej stosowano lekarz na podstawie EKG nie może czegoś takiego stwierdzić było np. też badania, że na podstawie zdjęcia tęczówki są diagnozowane choroby nerek przez sztuczną inteligencję Night jest bardzo ciekawa sprawa, bo sztuczna inteligencja ma to do siebie, że jest tak taki tzw. Black Box, czyli my nie do końca wiemy, jakie procesy w tym algorytmy sztucznej inteligencji zachodzą i dlaczego ona podejmuje taką decyzję ani inną to jest szczególnie problematyczne w kontekście takich przełomowych odkryciach właśnie diagnozowanie chorób na podstawie badań, których wcześniej nie diagnozował na podstawie tych badań lekarz nie byłby w stanie diagnozować oczywiście to są badania naukowe, które wymagają absolutnie dalszych dalszych prac ba dalszych badań w tym temacie natomiast pokazuje nam jak rewolucyjna może być zmiana w ochronie zdrowia w kontekście sztucznej inteligencji to może być taka rewolucja w jak silnik parowy czy w kontekście medycyny jak wynalezienie penicyliny to jest coś co absolutnie przeniesie ochrony zdrowia na wyższy poziom to pokazuje, że sztuczna inteligencja może nas absolutnie zaskoczyć i sprawić, że na podstawie badań nieinwazyjnych będą diagnozowane będzie diagnozowane dużo szersze spektrum chorób jak rozumiem mówimy testuje przesunięciu tej diagnostyki z placówek nawet medycznych do domów pacjentów, bo możemy wyobrazić aplikację na telefon chociażby to byłoby w stanie taką wstępną diagnozę takie takie grube badanie przesiewowe robić w warunkach domowych, bo nie trzeba było z tym godzić lekarza póki póki nie będzie faktycznie takie potrzeby zdecydowanie tak ja osobiście uważam, że pacjenci powinni mieć dostęp do rozwiązań IT jest też zgodne z taką ideę demokratyzacji sztucznej inteligencji nie ma powodu, żeby ograniczać się stosowanie do lekarzy oczywiście mówimy tutaj o certyfikowanych bezpiecznych skutecznych i sprawdzonych algorytmach sztucznej inteligencji no i tutaj jest taka ciekawa sprawa, bo to jest też kwestia dyskusyjna w środowisku medycznym szczególnie czy pacjent powinien mieć dostęp czy nie, ale ja zawsze przytaczam taką kwestię, że np. 200 lat temu tak francuski lekarz, opisując 4 tomową podręcznik na temat gorącego zastanawiał się czy pacjent powinien mieć swój termometr go używać przecież to jest wyrób medyczny podobna dyskusja oczywiście były przy wprowadzaniu innych wyrobów medycznych do powszechnego użytku jak np. ciśnieniomierz w tej chwili jesteśmy w sytuacji, gdzie już Stetoskop, czyli taki powiedzmy na symbol lekarza jest stworzony w sposób telemedyczny pacjent może samodzielnie używać Tytus kopuł, a to co jest wysłuchane przez Instytut skok podlega analizie algorytmom sztucznej inteligencji i algorytm mówi co tam słychać słychać trzeszczenie czy słychać świsty czy słychać inne rzeczy także absolutnie tutaj pacjent powinien mieć dostęp do do nowoczesnych rozwiązań i powinien pełnić taką rolę partnera z leczenia już odchodzimy od modeli Pater na listę chętnych raczej promujemy model, kiedy pacjent ramię ramię z lekarzem ustala swój stan zdrowia swoje leczenie tak daleko pamiętajmy, że sąd nawet w Polsce start-upy, których takie urządzenia funkcjami Stetoskop u pacjentów testujący lotne produkować warto też pamiętać jest nie tak dawno temu, kiedy studiowała medycynę to były lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia, ale wtedy chodziło się powoli od tego żargonu medycznego, żeby mówić o pacjencie językiem tego nie zrozumie dzisiaj pacjent by takie słowo, którego nie rozumie wpisy do Googlea i tak i w taki jak się dowie, o czym ten lekarz innym lekarzem rozmawiał także chyba otwartość w tej dziedzinie większe partnerstwo na pewno nam powinno wszystkim pomóc zamykanie się tej wiedzy kości Słoniowej to już nie jest nie jest receptą na 2001. jak dokładnie tak ja nawet ostatnio natrafiłem na badania, z których wynika, że 52% Polaków diagnozował się leczyło przez internet i 90 parę procent z nich było zadowolonych z postawionej diagnozy, lecz także pokazuje, że faktycznie niezależnie od tego czy czy lekarz widzi to czy nie czy bierze w tym udział czynie pacjent już się staje takim jest takie określenie mniejszym lżejszym ten parlament, czyli pacjencie staje na noc coraz bardziej partnerem w leczeniu i nie jest już na biernej pozycji po prostu odbiorcy informacji od lekarza czy innymi słowy kończąc naszą rozmowę nie ma co obrażać dr. Google, a tzw. trzeba raczej zadbać o to, bo budo lepiej wyszkolony by były dysponowane są wiedzą lepszymi umiejętnościami, żebyśmy mieli algorytmy, które są przebadane, które są sprawdzone są certyfikowane wtedy ta rewolucja w medycynie mamy nadzieję dokona się z korzyścią dla pacjentów i dla lekarzy moim gościem w tym odcinku była dr Lidia Koronowska lekarka dyrektorka zarządzająca polskiej federacji szpitali lider koalicji jak i zdrowiu propagatorka sztucznej inteligencji w medycynie dziękuję bardzo, bardzo dziękuję zachęcam do słuchania podcastów cyfrowe zdrowia na stronie tokfm krótko po liberalizacji mobilnej okresem mówił Jan Stradowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CYFROWE ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA