REKLAMA

Masowe protesty w Mongolii Wewnętrznej w związku z reformą edukacji

OFF Czarek
Data emisji:
2020-09-14 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:12 min.
Udostępnij:

Dlaczego mongolskie protesty w związku z reformą edukacji są ważne dla zrozumienia oraz interpretacji chińskich reform? Wyjaśnia dr Katarzyna Golik. Rozwiń »

Czytaj więcej:
https://www.languageonthemove.com/will-education-reform-wipe-out-mongolian-language-and-culture/?fbclid=IwAR2LOwjEaNlXafH8Fttr5CVbcrVQVv7mJ07au0KxRzwhkBcEwNBCjg1qEpw Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to wcale państwa moim gościem jest pani dr Katarzyna Golik z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry witam serdecznie pani doktor dzień dobry co interesującego dzieje się tzw. Mongolii wewnętrznej przy przenieśmy się do Mongolii wewnętrznej to, bo to jest bardzo rzadko się dzieje położyłam się może dodać, że nie jest na dziękuję za możliwość w ogóle powiedzenia na ten temat, bo zgadzam się z panem, że tak naprawdę to co się dzieje jest jak Rozwiń » są w soczewce skupia szersze problemy nie tylko dotyczące Mongołów nie tylko narodowości mniejszości etnicznych, ale szerzej pewnej transformacji państwa chińskiego, które dzieje się właśnie na naszych oczach dzieje się na zaskakująco szybko w ogóle sposób przeprowadzania reform przebiega inaczej niż obserwujących Chiny to przywykliśmy, ale wróćmy rzeczywiście do samych protestów że, bo jednak Mongołowie pomogą nam nadzieję rozwiązać ten węzeł gordyjski Otóż od czerwca pojawiła się informacja, że 1 w prefekturze w Mongolii wewnętrznej, a zostanie tak naprawdę jest znacząco zmieniony system nauczania, gdzie przedmioty, które dotąd wszystkie były nauczane w języku mongolskim będą dotąd nauczano w języku chińskim mongolski będzie zwykle z trochę zdegradowany do elektoratu do zajęć stricte językowych, jakby ta informacja nie spotkała się z żadną cenę oficjalnym komunikatem powinno rządzący powinna była, ponieważ takie były też oczekiwania społeczne, gdy wyciek ten dokument to natychmiast w internecie pojawił się szereg pojawił się szereg wypowiedzi intelektualistów mongolskich, którzy też często byli członkami partii że, że jest to rzecz bardzo niebezpieczna zaczęły się i oni jakby zaczęli wzywać władze terenowe hot, czyli stolicy regionu do zajęcia stanowiska nie było oficjalnego stanowiska władz hot kanałami nieoficjalnymi mówiono, że władze, choć zażądały od władz prefektury wyjaśnień i twierdził, że to Budka incydent, ale znowu brakowało oficjalnych jakichkolwiek komunikatów stąd też Mongołowie zaczęli się mobilizować, gdyż znając doskonale mechanizmy państwa chińskiego będąc w tych w ogóle instytucja bardzo mocne osadzenie osadzonymi wiedzieli tak naprawdę co się będzie działo ostre w trakcie ta już sierpień wycieku kolejne dokumenty, że goście w całym regionie będzie stopniowo będą stopniowo zastępowane przedmioty humanistyczne nauczane w języku mongolskim właśnie też nauczaniem w języku chińskim w ogóle język instrukcja będzie językiem chińskim przedmioty ścisłe będą utrzymane w malborskim także komu miało być zmiany miały się zakończyć do 2022 roku no to też był bezpośredni impuls do masowych protestów, ponieważ było jednoznaczne, że wchodzimy w etap zupełnie innej polityki narodowościowej coś co było sygnalizowane dotąd w kręgach intelektualistów w Pekinie przede wszystkim Huanga, a z uniwersytety Chin kłam rzeczywiście będzie im implementowane na masową skalę powodujące de facto i transformację systemu administracyjnego ChRL wydaje się, że to może być zaskakujące, dlaczego sama edukacja z systemem administracyjnym ma wbrew pozorom bardzo dużo a w jaki sposób to znaczy, że to jest zobowiązane tam tak mianowicie w chińskiej Republice ludowej mamy państwo formalnie unitarne, ale istnieje też szereg jednostek tzw. autonomicznych dedykowanych mniejszościom Narodowym jak wydaje się, że te często obserwatorzy na Zachodzie po tak trochę pokrywają właściwie one promują tylko folklorem chodzi o to, żeby była reprezentacja do instytucji uznawanych za fasadowe jak zgromadzenia Ludowego jak rady konsul konsultacyjnej, gdzie na posiedzeniach są te mniejszości w kolorowych strojach, niemniej jednak iść one mają pewne znaczenie nie jest autonomia rozumiana jak w naszym wypadku ekonomia polityczna, bo tak naprawdę te regiony podlegają nieraz niniejszej kontroli niższe niż jednostki tak niezwykłe zwykłe, niemniej jednak one dały na pewno narzędzia kształtowania własnej polityki kulturalnej własnych instytucji i właśnie wspomnianej edukacji w przypadku mogą jest to o tyle istotne, że mam, że oni rzeczywiście zaczęli kształtować samodzielnie to edukacji, ale także własną własną politykę kulturalną oni sami budują swoje muzea otworzą swoje festiwale to znaczy rzetelną, że edukacja zaczęli sami, ponieważ mamy coś takiego jak model dwujęzycznej edukacji, ale tak naprawdę ten model więcej to hasło więcej zaciemnia niż wyjaśnia, bo tak na dobrą sprawę różne mniejszości narodowe mają różne możliwości tworzenia tej edukacji przede wszystkim te ludy, które nie mają własnego pisma nasze rzeczy są silnie zależne od edukacji w języku chińskim i tak naprawdę ich edukacja w językach narodowych jest bardzo ograniczona szczególnie w przypadku współczesnych dyscyplin, ale mogą je banki tak magowie mają własne pismo od średniowiecza tak samo jak użyć Tybetańczycy i parę innych ludów parę innych rodów, czyli tak mamy magów, którzy mają własne pismo, którzy byli tak pan spirytus movens za stojącym za edukacją w tym języku, ale w momencie, kiedy Chińczycy elementy oficjalnej edukacji zastępują, czyli zastępuje język mongolski językiem jedną z języków chińskich to zaczynają protestować tak, ponieważ ich wypadku to nie jest nowość to jest dla nich tak naprawdę we węża jak centrum tak naprawdę ich systemu instytucjonalnego, który daje im możliwość w ogóle ochronę swojej kultury manifestacji swojego nacjonalizmu, ale też integracji z państwem chińskim tej to nie jest także jest wykształcony człowiek języku mongolskim jest w swoim getcie, ale z 1 strony oczywiście język mongolski jest pierwszym, ale ma też bardzo często dobre podstawy języku chińskim, ale jednocześnie kształci się w języku angielskim może to być pierwszy od przedszkola od przedszkola do Uniwersytetu nawet ze wszystkimi stopniami akademickimi ma też pewien rynek pracy w postaci instytucji związanych tak naprawdę z mongolską fizyczny media ma także mogą, jakby szereg instytucji kulturalnych także możliwości w zakresie biznesu handlu Międzynarodowego przede wszystkim z republiką Angoli i republiką Chorwacji Rosji także są pewne segmenty w przypadku te, których ta edukacja bardzo dobrze się sprawdza ponadto poziom analfabetyzmu Mongołów jest niższy w języku chińskim Chińczyków Han etnicznych w tym regionie Mongolii wewnętrznej to, że to tutaj jeszcze inny element to, że to do pozostałych elementów powrócimy tutaj pozwolę sobie zawiesić naszą rozmowę i zaprosić panią pani doktor naszych słuchaczy na informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie 1120 po informacjach wrócimy do protestów Mongolii wewnętrznej w związku właśnie z reformą edukacji państwa moim gościem jest pani dr Katarzyna Golik z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk które państwa moim gościem jest pani dr Katarzyna Golik z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk protest Mongolii wewnętrznej w związku z reformą edukacji pani dr Katarzyna Golik wyjaśnia, skąd to się bierze, dlaczego przed informacją pytałem skoro Mongołowie mogą wewnętrzne są tak bardzo zaangażowani swoją edukację czy byli są i rozumie też, skąd protesty, dlaczego nie mogą sobie po prostu ogarnąć sprawy sami, że użyje naukowych terminów na właśnie niem, a nie bardzo chcieli to ogarniać przecież region autonomiczny Mongolii wewnętrznej w Very został w domu założony przez komunistów mongolskich jeszcze przez przed proklamacją chińskiej Republiki ludowej dane, gdy jeszcze Chiny nie były w rękach komunistów, czyli 1927 charakter dwudzieste dziewiąte i oni od początku chcieli się rządzić po swojemu im się to udawało dobry do rewolucji kulturalnej, która była de facto w takim najgorszymi swoim meczu skierowana przeciwko właśnie regionowi, gdzie wyczyszczona w dużej części kadry mongolskie no, niemniej jednak instytucje odbudowały się nie w takim zakresie jak było właśnie przed rewolucją kulturalną, gdzie wszystkie najważniejsze strategiczne, a nawet mniej obszary, czyli armia, czyli kultura, czyli przemysł były w rękach mongolskich obecnie już nie obecnie właściwie ta ekonomia autonomia została okrojona przede wszystkim właśnie do spraw kultury edukacji, które dla Mongołów jestem bardziej ważna, że ona jest bardziej, że oni są bardziej byśmy powiedzieli laickie społeczeństwa oczywiście ani, wyznając buddyzm czy szamanizm, ale nie jest nie tak jak w przypadku Tybetu, gdzie klasztory są głównymi motorami rozwoju języka tybetańskiego i skarbcem tego języka nie jest też tak jak w przypadku Ujgurów, gdzie właśnie islam jest takim też centrum dla nich ich świadomości i ich tożsamości, a w przypadku Mongołów jest właśnie to szkolnictwo świeckie pełni taką rolę integracji systemu właśnie instytucji formalnych nieformalnych i właśnie podtrzymywania tej mogą z kości dlatego oni nie chcą przejścia ze dwujęzycznych nauczania, w którym oni właściwie uczą wszystkiego po angielsku poza językiem chińskim czas w samym regionie to jest jak standard poza regionem czasami nauki ścisłe są uczone w języku chińskim czasami podręczniki są w 2 językach są bardzo różne warianty ale niemniej jednak region autonomiczny Mongolii wewnętrznej wyznacza pewne standardy również dla dziesiątek jednostek autonomicznych całych Chinach to jest bardzo ważne jest też silna pozycja hot, ale także chodzi o to, że to prostu w momencie, gdy przejdą w naukach humanistycznych na język chiński to język mongolski traci swoją funkcjonalność poza takim językiem jak to mówi kuchennym, czyli prostych rozmów kach domowych straci swoją głębiej w radzie swoją siłę absolwenci nie będą potrafili nie znali nie będą znali podstawowych pojęć właśnie w naukach historycznych nie będą znali swoje literatury i ten język nie będzie się rozwijał, a nie będzie się rozwijał to będzie można powiedzieć no tak nie da się zmodernizować zacofanego języka szacowanej mniejszości to właśnie wszystko do likwidacji dobrze dobrze, ale to co pani mówi to myślę, że mamy nauczkę z tym do czynienia teraz w Polsce Anno Domini 2020 nieznajomość literatury nie rozwijający się język coraz mniejszy zasób słów coraz więcej Anglicy zmów, jaki mamy efekt, że poczytajmy sobie opracowania współczesnych ekonomistów polskich kiedyś język ekonomii był nawet on był troszeczkę kanciasty, ale była pewna refleksja i teoretyczna było terminologia jednak rozbudowana w języku polskim obecne raporty szczególnie dotyczące rynków finansowych bankowości to jest po prostu złamana polszczyzna taki żargon 1 wielki i w tych aspektach rzeczywiście niektórzy młodzi ludzie w procesie mam uczyć nomenklatury polskiej ekonomicznej skoro skoro mogę czuć angielskiej tylko, że badania międzynarodowe z różnych krańców świata wskazują, że bez dobrej bazy w języku ojczystym bardzo ciężko tak na dobrą sprawę przyswajać dobrze wiedzę, więc w językach obcych, czyli jest taki jest takie konsensus, że na pewno w przypadku szkolnictwa podstawowego dobrze średniego ważne jest, żeby zdobywać, a edukację przede wszystkim własnym języku i najlepiej też zdawać egzaminy, żeby po prostu mą można było osiągnąć lepsze efekty i toteż widzimy w przypadku Mongołów Mongołowie zdają obecnie GOK czy taki egzamin wstępny na studia w języku mongolskich i zdają matematykę w języku mongolskim dostają się na najlepsze uczelnie chińskie, które nie mają żadnych preferencji na narodowość oczywiście później na studiach jest pewna presja, ale oni też mają podstawy matematyki właśnie języku chińskim, więc w tej sytuacji w przypadku nielicznych lotów takich jak Koreańczycy czy Mongołowie i edukację ich własnym języku daje wręcz pewne preferencje lepszy start w przypadku dziecka, które mongolska fizyczna, jaką zwrócone, więc od razu środowisko chińskie to często kończy bez dobrego mongolskiego, ale nie zawsze też chiński jest dobry, więc to zastanawia się pani doktor także nad budować nad tymi protestami w kontekście wyboru w sposobu tak, bo jednakowoż rozumie, że osoby, które zdecydowały zdecydował o protestach czy w protestach uczestniczą zdają sobie sprawę, że nie mieszkają we Francji czy w Niemczech, gdzie mogą sobie zarejestrować, bo nie rejestrować manifestacji i dziś tam wejść ci coś krzyczeć i jeszcze będzie policja, która ich ochrania tylko, że protestują w państwie, które trochę inaczej niż w Europie podchodzi do protestów testowania, chociaż akurat Francji we Francji chyba policja ma bardzo bardzo szerokie uprawnienia wręcz nieraz szokujące, ale zgoda w Chinach odwaga nie jest tania tylko, że chodzi o to, że Mongołowie właśnie doskonale wiedząc, jaki jest państwo przez wybrali taką ani inną formę protestu by się wydawało nawet sympatyczną generalnie zbierają się śpiewają piosenki odnośnie sławiące kultura mongolską, ale trzeba pamiętać, że skala tych protestów jest olbrzymia i łączyły się do kadry partyjne Mongołowie doskonale pamiętają rewolucję kulturalną i wiedzą, że z 1 strony to nie jest aż tak ciężko dlatego no nie jest są o tyle pozytywne nastawienie, że no nie jest to fizyczna eksterminacja przynajmniej na dużą skalę, ale z drugiej strony wiadomo, że jeżeli w tym momencie nie zaprotestują to właściwie będzie to się będzie koniec, ponieważ tylko Koreańczycy i Mongołowie mają szansę, żeby powstrzymać właśnie po nową politykę mechaniczna, czyli po pierwsze, dwujęzyczne nauczanie w tym wariancie redukcji języka Narodowego do mniejszości do elektoratu, ale de facto likwidację właśnie jednostek autonomicznych i dlatego w tych protestach biorą udział również kadry partyjne również też wyższego szczebla w Pekinie nie może nie to powie policji w klinice, ale nawet ci, którzy rzeczywiście pełnią funkcje w centralnych urzędach, bo widzą też, że proces decyzyjny przebieg inaczej nie przez komisję, która oni mają bardzo mocno obsadzone, ale że w ścisłym kierownictwie i jest rzeczywiście trzeba decyzję, że przechodzimy na nową politykę, ale co warto powiedzieć protesty mongolskie już przeszłości powstrzymały pewne zmiany, że rzeczywiście władze centralne się wycofała i teraz mają jest niewielka nadzieja, że rzeczywiście no będzie chwila refleksji i jest Pete moje pytanie czy na pewno na pewno trzeba na złamanie karku, bo to jest tempo na Chiny absolutnie niesamowite wprowadzać na siłę coś co miało by uspokoić nastroje etniczne w swoim założeniu, ale de facto ono je potęguje, bo ta polityka została wdrożona w Tybecie w Sinkiangu w 2017 osiemnastym roku i doprowadziło do napięć etnicznych nie do spokoju, czyli rozumiem, że liczą tutaj na to, że tak jak w przeszłości się udało taki tym razem może się udać, że ten protest nie jest takim protestem, który ma tylko na celu pokazanie niezadowolenia, ale w pewnym sensie zaproponowanie lepszego rozwiązania właściwe ona po ten protest pokazuje, że mogą nie są zadowoleni, bo ta aktualna sytuacja bardzo się podoba oni krytykują władz centralnych w Pekinie nie mówią, że protesty przeciwko czemuś oni protestują po to, żeby zachować stan, który jest zapisany w konstytucji w prawodawstwie i stan faktyczny, który istnieje, które można w przyszłości modyfikować, ale nie wyrzucać wszystkiego do kosza, więc jest agenda jest jak najbardziej pozytywna i tutaj jest jak mówię kadry partyjne też występują mówią dotychczasowa polityka się sprawdzała po 1 strony powodowała integrację mango ze społeczeństwem chińskim budowała ich lojalność, a z drugiej strony dawała im też poczucie ochrony ich własnej kultury zresztą prezydent z kim PIN, który przecież zna dobrze Mongolię wewnętrzną nawet mówił trochę po angielsku czasami nawet coś powie jednak 2 słowa on wielokrotnie podkreślał, że kultura angielska jest bardzo ważna dla cywilizacji HR i że trzeba ochronić nas stąd decyzja naprawdę jest troszeczkę zaskakujących, a no dobrze pani jak ocenia szansę zmiany albo powrotu albo zrealizowania postulatów mongolskich powiem tak mnie też ta decyzja odnośnie Mongołów i na zaskoczyła, ponieważ wydawało się że, o ile w stosunku do Ujgurów no i też raczej też Tybetańczyków nie będzie szczególnej szczególnej ochrony dziedzictwa poza rzeczywiście cepelią i raczej oni nie są traktowani tak silnie jak partnerzy właśnie polityce lokalnej poza takimi samymi zaufanymi częściowo kadrami, które już są oderwane trochę swoich społeczności, które też są bardzo różnie traktowane obecnie wydawało się, że Mongołowie Koreańczycy są tak dobrze zintegrowani z państwem chińskim, że nikt nie będzie, jakby antagonizować tej grupy Boys to zupełnie niepotrzebne tam nie było rzeczywiście problemów ani separatyzm mem ani z jakimś nacjonalizmem, który w, które by dzień, jakby wykraczał poza ramy państwa chińskiego tam pewien pewnego rodzaju konsensus, że Mongołowie wiedzą jakich ramach mają funkcjonować i oni na to przystają to był ich tam nie było jak u podstaw żeby, żeby zaognić stosunki, więc tutaj widać, że wszyscy tam nawet w regionie są zaskoczeni, że w ogóle w tym momencie ruszono tę sprawę w sytuacji, gdy Chiny chcą się transferować potrzebują jak najwięcej spokoju zewnętrznego wewnętrznego jednocześnie otwiera się front, który w żadnym innym wypadku nie byłby otwarty, szczególnie że były dobre relacje też nawet państwa mongolski zresztą panie mogą można potem wspomnieć takie łącze dodaje, że dobrze że, że mnie to zaskoczyło i mam też pewien pesymizm, że jeżeli widać wyraźnie, że jest to polityka jest kierowana z Pekinu bardzo wyraźnie też, jakby wydano sygnał władzom terenowym mogli wewnętrzne przede wszystkim gubernator musiał lin, że ona ma być wykonawcą podatkowa wyraźnie firmował pierwszy sekretarz, który z Chińczykiem Chan, ale w pewnym momencie ona zaczęła firma swoją twarzą co jest wyraźnie sygnałem, że ma dużo słabszą pozycję niż poprzedni włodarze z klanu trzeba pamiętać, że one z wnuczką założyciela w ogóle komunistyczny Mongolii wewnętrznej, czyli Ulan WHO córką ducha, który był uważało się, że pan, że formalnie nie podlegać pierw był słabszy od pierwszego sekretarza partii miał pozycję równorzędną do tego stopnia, że ruch w ogóle Mongolii wewnętrznej powodowała od razu zmiany zmiany po prostu stanowiskach powodowały automatycznie zmiany na pewno stanowiskach w Pekinie zresztą bucha został oddelegowany potem do Pekinu podobnie z jego rodzeństwem, gdzie jest, gdzie tworzą wpływowy Klan, ale być może osłabiło pozycję w Mongolii wewnętrznej, więc widać wyraźnie, że nawet kadry partyjne mongolskie no zostały tak troszeczkę poprowadzone do parteru, więc zobaczymy co z tego wyjdzie jest to bardzo mocno niepokojące to przy no ale może jest kilka jeszcze zgrać się tak nasza piłka na pewno powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja o 1140 już za kilka minut państwa moim gościem jest pani dr Katarzyna Golik z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk wcale państwa i moim gościem jest pani dr Katarzyna Golik Instytut studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk masowe protesty w Mongolii wewnętrznej związane z reformą edukacji, ale jeżeli przyjrzymy się wcześniej do bliżej to rozumiem, że to są może nietypowy w porównaniu do tych, które 19 w Europie tak nietypowe zarówno, jeżeli chodzi o podejście jak i oczekiwane skutki zgadza się opisany przebieg protestów wygląda także na początku on miał głównie charakter petycji zresztą jest element tam bardzo specyficzne lokalne, gdzie Mongołowie, używając klasycznego pisma, czyli pisanego z góry na to pisali swoje petycje również w formie okręgu tak, żeby nie było wskazania, kto jest, jakby litery potencjalnym protestu i zaczęła zaczęła pisać wystarczy na żydowskim starszy narodowa na później wszelkie Inter bardzo różne inne grupy PORR dołączyły się do tych protestów m.in. 300 pracowników telewizji mongolskiej od Wschodu również podpisać wszyscy podpisali się do tych protestów i 2 dni później wszyscy już jak złożyli wymówienia zostali zmuszeni czy to była decyzja, więc w tym momencie nagle mongolski Bogacki oddział nie ma właściwie kadr, a więc pytanie czy będzie kontrolowany zamknięty czy obsadzone jakoś nie inny sposób, ale w momencie, gdy dzieci poszły do szkoły we wrześniu i okazało się, że na rzeczy świata edukację w języku chińskim to to część w ogóle rodziców, która wie, którzy wiedzieli o tym na znak protestu w ogóle nie wysłali nie wysłał swoich dzieci do szkoły te, które wiedziały wtedy rodzice, którzy się zorientować na miejscu chcieli odebrać swoje pociechy, ale szkoły zamknięto w ogóle szkoły, żeby zamyka się nie dopuszcza się w ogóle obcych i ma to przeciwdziałać masowym do niedawna finał porwania porwania no, więc nie jest tak odpowiedź na teren szkoły na nie zostały nagrodzone rodzice zbierali, żeby odebrać swoje dzieci zebrała się policja, która uniemożliwiała w ogóle wejść na teren szkoły najmie mamy z szeregu miast właśnie nagrania, gdzie dzieci były trzymane nieraz 2EURpy rodzice na zewnątrz śpiewa śpiewa piosenki dzieci również szkoła jeszcze mongolskich widzieliśmy apele szkolne, które normalnie były na takim jakby ćwiczeniem patriotycznym, ale tutaj dzieci krzyczały powtarzały przysięga, że nigdy nie zapomną szkoły nauczycieli języka, więc były bardzo takie wyraźne deklaracje na też były tragiczne epizody m.in. trzydziesto dwuletnia członkinie partii, ale sianie, które prawdopodobnie miała implementować założenia po prostu popełniła samobójstwo, wyskakując z okna na znak protestu i to spotkało się z takim pewnym zrozumieniem nawet rodziny pan na tej tragedii mieć kolejne przypadki właśnie uczniów nauczycieli, którzy właśnie również na znak protestu skakali ze szkoły, więc pewna część osób nie chce już przewożeni drastyczny drastyczne gości ostateczne formy protestu tak rzadki, jeżeli chodzi o Mongołów to nie nie jest jeszcze masowe, chociaż w przypadku w przypadku powiedzmy członki partii to był to skrajny przypadek, ale ona rzeczywiście adresy zaraz się między młotem, a kowadłem, ponieważ mamy oficjalne pismo dyrektywy, że jeżeli ci członkowie budżetówki, którzy nie poślą swoje dzieci do szkoły zostaną wydaleni z pracy i nawet 4 członków partii zostanie postawionych przed komisją dyscyplinarną, która normalnie bada korupcję tak najczęściej naruszenie korupcji jak ekscesy związane z nieprawidłowym trybem życia lub właśnie branie łapówek tutaj też będzie pewnie można coś udowodnić, ale w tym momencie mamy mamy rzeczywiście perspektywę bardziej drastycznych środków na razie jest przymus w większym stopniu ekonomicznej taki powiedzmy bierne państwa, niemniej jednak musimy się liczy zwiększą militaryzacja Mongolii wewnętrznej czy przerzucaniem sił policyjnych, ponieważ protest się rozlegają we wszystkich miastach i i tak naprawdę mogą już zbierają bardzo różne grupy bardzo różne wspólnoty właśnie na takie takie zbiorowe wyrażenie tego niezadowolenia ze zmiany polityki, a policja publikuje wizerunki namawia do jak i internautów do Turzy wynajdywania tych osób raportowania kim one są, więc jest na pewno zbierana baza osób protestujących to nie jest tak, że te najnowsze technologie już wiedzą co się zbiera rozpoznają twarze najdalej panie redaktorze jest bardzo dobre między nimi raport ośrodka badań Azji na temat nowych technologii to też cywilizacji one jej poza tym tak czy inaczej to jest on może jest fragmentaryczne, ale nowe technologie, jeżeli chodzi o kamery czy te okulary, które rozpoznają twarze one są bardzo słabe te okulary to 20% może mają trafność, jeżeli chodzi o system informatyczny, które mają taki inwigilować to są dopiero pilotaże na poszczególnych miastach powiatach one są jeszcze nie zintegrowane są one bardzo różnego rodzaju nie wszystkie są stricte metody in wirujące czasem są po prostu, jakby ankiety konsumenckie oczywiście co jest taki system internetowy społecznościowy by nią został zablokowany na czacie rzeczywiście cenzura prawdopodobnie mocno pracuje, że pewne treści są usuwane, ale to jeszcze nie jest tak zaawansowane na inwigilację nie wiem możliwe nawet tak dobre jak Facebook kanon, więc to jeszcze jest taki styl to państwo Orłowskiej jest pewnie przyszłością, ale jeszcze nie w tym momencie, więc tak na dobrą sprawę Mongolia wewnętrzna na niebyła też gangiem, gdzie nas właśnie była taka silna militaryzacja, gdzie wdrażano bardzo te najbardziej zaawansowane technologie niż relacyjne po zasięgiem i poza częściowo Tybetem co chce jednak nie nie poszło tak daleko na ChRL jak mówią jest to sąd bardziej jeszcze pilotażem, a nie zintegrowany system inwigilacji, więc cały czas można powiedzieć, że protestujących wyłapuje się metodą bardziej chałupniczą, czyli właśnie ze zdjęć z tych bez podpisów petycji podobne, ale jeszcze nie nie ma masowych aresztowań mam nadzieję, że nie będzie dotąd dotyczyła natury, a więc aż 23 osób na różne, że masowe aresztowania oznaczałyby jednakowoż porażkę tych protestów bo to by oznaczało, że jednakowo władza nie chce siadać i rozmawiać czy zmieniać modyfikować go po prostu chce zdusić protest i z tym, że wszyscy liczą, ale też no nawet nie musi być masowych aresztowań wystarczy, że władza po prostu kontynuuje będzie kontrolować swoją politykę i tutaj nikt nie daje gwarancji wygranej nawet nastroje są takie umiarkowanie pesymistyczne, ale z drugiej strony jak w tym momencie nie będzie podjęta walka to za 3 lata już właściwie będzie pozamiatane, a następne pokolenie nie będzie, czego zbierać, ponieważ właściwie wszystkie inne instytucje powiązane z edukacją padną, a kolejne pokolenie nie będą, a nie będą właściwie uznały tego języka, szczególnie że pamiętajmy, że mamy gwałtowną urbanizację całych Chinach ana w przypadku Mongolii wewnętrznej mieliśmy politykę nie tylko osadzenia nomadów, ale w ostatnich latach również tzw. ekologicznej urbanizacji, czyli także zmiany ich siedlisk bliżej terenów zurbanizowanych również przy zamykaniu szkół wiejskich dzieci też transportowano do miast, więc tak na rozprawę ludność mongolską, które są Stroer sprzęt głównie na prowincję po prowincji bardziej, jakby orbituje w kierunku miast siłą rzeczy następuje mocniejsza ME mniejszy kontakt z Chińczykami Han, które skutkują też właśnie wpływami w języku finalizację także małżeństwami mieszanymi dziś prawie 40% małże mieszanych małżeństw mongolskich to są małżeństwa właśnie mieszane z Chińczykami Han czyli, a wiemy z licznych badań m.in. Akademii nauk społecznych Mongolii wewnętrznej, ale także innych, że na terenach zurbanizowanych, a trzecie pokolenie na pewno nie będzie znał języka etnicznego w przypadku Mongołów to się spraw jest po sprawdzam dotąd sprawdziło w przypadku mundurów tam, gdzie rzeczywiście mango man ciężka fizyczna mniejszość historycznie czy znajdowała się w otoczeniu chińskim jest w przypadku tych lotów mamy perspektywę bardzo szybkiej asymilacji i to prawdopodobnie jest też celem tej nowej polityki etnicznej, która właśnie mówi, że Chiny mają być jak my jak stany Zjednoczone ma być melin pod wykorzystany Zjednoczone Chiny się bardzo różnią, jakby to ignoruje chyba ta nowa polityka na razie na razie, ale jednak chętnie stany Zjednoczone jako państwo imigranckiej i zupełnie innymi założeniami no chyba te, ale też ma jednak pewne problemy etniczne czy co znowu twórcy tej nowej polityki narodowościowej drugiej generacji ktoś mówi wydaje się ignorować ChRL jednak Maludy, które miały swoje państwa miał swoje imperia i niektóre trzeba jak przypadku Mongołów Koreańczyków wybrał lojalność wobec państwa chińskiego, ale w momencie, gdy tłumacz, który prowadzi prowadził nad obsługiwał delegacje ekonomiczne rządowe bardzo wrażliwe jest jego rodzice byli członkami partii no, czyli człowiek na wysokiego zaufania wysokiej znajomości Integra i języka chińskiego integracji tymi strukturami państwowymi na otrzymują ostrzeżenia policji, że nie powinien znajdować w okolicy szkół na on pytanie czy to buduje jego lojalność wobec państwa chińskiego czy raczej to jest dowód braku zaufania wobec niego i czy jednak to nie pod raczej już teraz można powiedzieć, że duża część tego zaufania została jednak złamana, więc będzie bardzo ciężko od gotować, jeżeli rzeczywiście ta polityka będzie doprowadzona do końca to nawet przy przyspieszone asymilacji trudno powie trudno zakładać, że będziesz budował lojalna mniejszość no rozumiem, ale dzieli się buduje nie lojalną mniejszość to asymilują i właśnie, odmawiając języka ta nielojalna mniejszość pewnie w w ciągu 123 pokoleń zacznie być lojalna to bardzo możliwe, choć nie można też wykluczyć, że zmiana ta zmiana polityki w polityce etnicznej, czyli rozmontowanie w ogóle nosów pojęcia narodowości może doprowadzić do innej rzeczy to nie mniejszości etniczne będą nielojalne Eko np. Kanadyjczycy i po i pokrewnymi etnicznie kończący uznają, że jednak ich tożsamość jest dużo ważniejsze niż ogólna chińska też zaczną się problemy innego typu, a więc tak na dobrą sprawę, a na razie kończy uważa się za Chińczyków Han, chociaż wobec rządu czeka jednak przypominają sobie wysoka Duńczykami, więc tutaj nie jest takie oczywiste, jakie tożsamości tego wyłonią i jaka będzie raj lojalność wobec centrum czy mówimy o mongolskich potomka kolejny czy kolejnych ludach, które Chiny za zamieszkują w, czyli cała sprawa jest złożona, bo protesty jako takie mogą przynieść takie lub inne efekty w zależności od tego co dzieje się powiedziałbym szerszym kontekście tak czyli, jakiej sytuacji jest chińska Republika ludowa na czym w danym momencie zależy jak słaba jak silna jest czy jak daleko patrzy w przyszłość tak czy zażegnać to dzisiaj jakimiś zmianami czy jednakowoż ryzykować, że to się ma możliwość przechodzenia szersze protesty nie za 5102050 lat, szczególnie że jakieś wspominam akurat w przypadku Mongołów Koreańczyków tych protestów nie było i tak wciągu może nie 35 pokoleń GM prawdopodobnie ta asymilacja by nastąpiła przynajmniej była bardzo głęboka pamiętajmy jednak Koreańczycy czy magowie są ważni dla Chin z innych powodów pamiętajmy, że mamy niepodległe państwa związane z tymi narodowości ami, a więc w sytuacji, gdy mamy Mongolię wewnętrzną jako wzorcowy przykład integracji z mangą z Chinami to również jest informacja dla państwa mongolskiego i jak kształtować swoje relacje, a w sytuacji, gdy Chińczycy nadal mówią, że nie mówią wprost, ale chcą odbudować imperium Chin, czyli również zrobić stworzyć Unii z doprowadzi do unifikacji 2 Mongolii to w momencie, gdy przygotowuje się kadry mongolskim angielskojęzyczne, które miał być odpowiedzialny za to integrację to jest inny sygnał niż w sytuacji, gdy mówi się trzeba to wszystko zaorać i także na pozbawia siebie także kadry lojalne wobec państwa chińskiego, ale też właśnie takich, które wypracowały państwa mongolski też pamiętajmy że, gdy wybucha epidemia kwitu właśnie w węgierskim mieście Wuhan, które miały śmiertelność jak w trakcie konfliktu zbrojnego prezydent Mongolii przekazał znaczną ilość owiec dla Chin właśnie, żeby jak te pełne wsparcie przypomniała mi to pewna analogia Ulan w okresie głodu w Chinach przekazywał właśnie mleko mięso, a także rodziny mongolskiej przyjmowały sieroty chińskie właśnie związane z tym składem, żeby utrzymać na rozpoczęcie dostaw rewolucję kulturalną teraz prezydent Mongolii na rozpoczęcie roku szkolnego zabrał dzieci i razem czytali i omawiali wiersz płac w Mongolii wewnętrznej, czego dotąd w Republice Angoli praktycznie nie było właśnie opinię mongolskim, czyli był to wyraźnie polityczny sygnał, że na Mongolię Republika mogą też nie jest do końca z tego zadowolona, że ważne, zwłaszcza bacznie obserwuje sytuację mogli wewnętrzne, bo co nie bardzo pani dziękuję za wszystkie te wyjaśnienia pani dr Katarzyna Golik z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk państwa i moim gościem informację, że kilka minut o godzinie dwunastej dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon Boruta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA