REKLAMA

Dlaczego polska szkoła potrzebuje organizacji społecznych?

Społeczeństwo Obywatelskie
Data emisji:
2020-09-14 23:00
Czas trwania:
57:17 min.
Udostępnij:

Zapowiadane zmiany w prawie oświatowym miałyby zmienić zasady, na jakich fundacje i stowarzyszenia prowadzą zajęcia w szkołach. Kto chce zmian? Dlaczego? Jaki to może mieć skutek?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Małgorzata Waszkiewicz to jest program społeczeństwo obywatelskie dziś zajmiemy się edukacją i obecnością organizacji społecznych szkołach w trakcie kampanii prezydenckiej Andrzej Duda zgłosił prezydencki projekt zmiany ustawy prawo oświatowe ten projekt ma zaostrzyć zasady jakich organizacje pozarządowe prowadzą zajęcia w szkole, bo to nie rada rodziców wraz z dyrektorem tak jak jest teraz, ale większość rodziców wszystkich uczniów ma decydować o obecności organizacji Rozwiń » społecznych w szkole i teraz pytanie do moich gości, którzy mi dzisiaj są dr Kamila Kamińska Sztark Instytut pedagogiki Uniwersytetu wrocławskiego i pełnomocniczka rektora do spraw odpowiedzialności społecznej dzień dobry dzień dobry ani nasza wtyczka Stowarzyszenie kultura równości i była nauczycielka dzień dobry dzień dobry i Arkadiusz Wierzba Fundacja Ekorozwoju i Ekocentrum, czyli centrum edukacji ekologicznej dzień dobry dzień dobry i teraz Drodzy Państwo pytanie do was jak oceniać te zapowiadane zmiany czy to dobrze czy to źle dr Kamila Kamińska Sztark zmianą towarzysze duże zaniepokojenie Ahn, którego ja w sumie nie podzielam dlatego, że to też nie jest także każdy może wejść do szkoły może uczyć albo robi z dziećmi młodzieżą cokolwiek sobie tam zaplanuje wymaże i to wszystko regulowane szeregiem różnych ustaw i rozporządzeń, które są w mocy już w tej chwili, więc po pierwsze, ta ustawa nie wprowadza aż tak radykalnych zmian, więc to z 1 strony z drugiej strony w ogóle taka narracja, w której dzieci młodzież chronić szkoły trzeba chronić przed wirusami to jest w ogóle absolutny kosmos tak no to 20 lat budowania społeczeństwa obywatelskiego, które organizacje pozarządowe są tym trzecim sektorem, który ma wspierać przede wszystkim sektor publiczny sektor prywatny i jako warunek pedagog czy przedstawiciele Akademii szkoły i dzieci młodzież oraz nauczyciele rodzice po prostu potrzebują osób, które są wykształcone w danym temacie takim jak np. Wolin czy przemoc rówieśnicza czy edukacja międzykulturowa, które przejdą jako osoba z zewnątrz i z dzieciakami robią fajne rzeczy z naszej perspektywy to jest propozycja bardzo szkodliwa na wielu płaszczyznach Alina Szeptycki przede wszystkim dlatego, o czym już powiedziała pani Kamila ona obniża przede wszystkim zaufanie społeczne do szkoły jako instytucji ja jako przedstawicielka stowarzyszenia, które zajmuje się anty dyskryminacją głównie walką z homofobią, ale też działamy wspieramy szkoły od wielu lat wspieramy nauczycieli nauczycielki takich właśnie pracy wychowawczej w szkołach widzę, że jest bardzo duża potrzeba wsparcia szkół i uczniów nauczycieli właśnie w tych tematach antydyskryminacyjnych dotyczących tolerancji odpowiedzialności też społecznej plasują się, że nawet nie chodzi tylko o samą wspieranie szkół w wykonywaniu różnych funkcji oświatowych wychowawczych, ale nawet wręcz można było powiedzieć czy chodzi o wykonywania tych funkcji, dlatego że jeśli mam taki przykład do przedszkola przedszkole można opowiedzieć dzieciom na czym polega rola straży pożarnej, ale można też zaprosić po prostu strażaka, który przejdzie w mundurze pokaże im, jakie jak i co robi na co dzień zabrać do do remizy to zupełnie inne już impakt na te dzieciaki niż dziś po prostu słucha słucha opowieść o tym jak ważną rolę pełni w naszym państwie straży pożarnej dokładnie tak samo wygląda w przypadku osób, które zajmują się czy to edukacją międzykulturową Fundacja rozwoju też w tej dziedzinie się w tej dziedzinie się udziela głównym naszym takim polem jest edukacja ekologiczna przyrodnicza czy szerzej mogę powiedzieć edukacja globalna edukacja dla dla klimatu to znowu dla nauczycieli oferujemy wsparcie, ale też widzimy swoją rolę autonomiczną przechodzimy do tych szkół spraw na bieżąco jako eksperci, którzy śledzą to co się dzieje w dziedzinie zmian klimatu i pokazujemy, jakie są w tym momencie dostępnej alternatywy dotyczące źródeł energii, ale też wykonują różnego rodzaju eksperyment, bo zabieramy właśnie dzieci ze sobą na spacer i pokazujemy im w jaki sposób Wrocław już teraz ugina się pod ciężarem skutków zmian klimatycznych to jest coś, czego w szkole nie wykonamy szkołom po prostu ograniczone choćby ścianami tego budynku i swoich pomocy naukowych i bez z tych osób ciężko było sobie wyobrazić tego rodzaju atrakcję samo miasto sama Departament edukacji jasno mówi bez endu osób bez organizacji społecznych sobie nie poradzimy to znaczy nie zrobimy tylu zajęć z dziećmi, które realizujemy właśnie dzięki organizacjom pozarządowym jeśli mogę jeszcze dokończyć tutaj macie na to wydaje mi się, gdyby nie będzie Rosę to edukacja na temat kryzysu klimatycznego szkoła by istniała ani właściwe by nie istniała Bystra w sposób dalece nieadekwatne w stosunku do tego do tego problemu o tym, że sami nauczyciele, bo z 1 strony podstawa programowa bardzo ten temat ogranicza się tam znajduje, ale po macoszemu potraktowane z drugiej strony są lekcja i siatka godzin po prostu ciężka już cokolwiek wcisnąć, więc kiedy pojawia się taka szczelina można zrobić zajęcia z aktywistami z aktywistami na ten temat no to właściwie, gdyby tak nie było to to wiedza wiedza uczniów uczelni, którzy kończą szkoły na temat największego zagrożenia, przed którym stoi ludzkość obecnie byłaby znikoma to nie jest także np. moje Stowarzyszenie wyższy wysyła szereg ofert do szkół i próbujemy wejść do szkół i realizować naszą pracę naszą strategię, ale przeciwnie to zazwyczaj albo sami uczniowie uczennice albo nauczyciele nauczycielki zgłaszają się do nas mówią zazwyczaj tak mamy sytuację trudną w klasie mam sytuację cyber billingów, czyli przemocy internecie mówiąc krótko ta mam sytuacje Homofobii w klasie chce zareagować chce rozwiązać np. konflikt albo chce po prostu tak, żeby moje uczciwi uczniowie uczennice widzieli jak reagować w sytuacji właśnie dyskryminacji czy przemocy nie mam ku temu kompetencji i zapraszają nas, więc proszą o pomoc proszą o pomoc i wtedy my albo inaczej uczniowie uczennice mają taką inicjatywę chcą, żeby szkoła była otwarta tolerancyjna chcą zorganizować Tęczowy piątek albo, nawet jeżeli nie Tęczowy piątek to pokaz filmu po lekcjach dyskusje z nami debatę dla osób chętnych i to oni, ale zgłaszają się do nas z prośbą właśnie o materiały o wsparcie udział w debacie o rozmowę i i to dlatego też mówią o tym wsparciu nauczycieli, bo ja widzę tutaj taką naszą właśnie ważną rolę ekspertów ekspertek które, którzy mogą wesprzeć to pracę wychowawczą szkoły w tych aspektach, których nauczyciele nie mają też nie muszą mieć kompetencji te tak popatrzcie na te plany pana prezydenta to razem, jakie czytacie płacą to chcę zrobić, ale brzmią trochę samobójczo, więc przepraszam następnym jest punktem poskarżyło się tego departamentu edukacji wrócić, bo chcę podkreślić, że większość projektów NGO-sów służbowych chodzą do szkoły finansowanych samorządu ministerstwa kultury czas, w jakich innych publicznych źródeł, więc to absolutnie realizuje zadania gminy bardzo często się tak samo jak szkoła, więc wszystko na zasadzie pomocniczości subsydiarności, a natomiast się także my na więcej wypada jako aktywistą tak i to nie chodzi wcale jakieś miłe nie wiadomo, jakie ekscesy tylko o robienie fajnych rzeczy tak nauczyciel ma konkretną rolę społeczną a, a pani sędzi osób ma inną tutaj wsparcie wolontariatu młodzieżowego chciał podkreślić fragment trasy miałam okazję przyglądać 2 projektom merytorycznie latający klub wolontariatu w ogóle absolutnie Modelski projekt, że koordynuje go Kasperek czap Iga w ogóle liceum ona nam zwrócono 12 aktywista wrocławski młody osiemnastolatek, który wraz z innymi kolegami ze szkół dzieli się tym co ma dzielić swoim czasem w czasie pandemii młodzież udzielała korepetycji wspierała znowu nauczyciele rodzice prosili o pomoc dzieciom w lekcjach młodzi ludzie z Wrocławia po prostu łączyli się przez masę wcierać przez inne komunikatory mogli stwierdzić, jaki odrabianiu lekcji i rodziców w obsłudze Brusa innych toruńskich urządzeń, a więc raz można okazać nietoperza albo albo wysadzić Coca-Colę innymi chemikaliami, na których się nie znam a, ale też można się kolejowa można poszedłem do kina absolutnie Riosa są niezbędne w tym, żeby funkcję szkoły były po prostu zwyczajnie realizowano, więc pomysł, żeby stawiać jakieś mury zasieki i wyganiać tych strasznych aktywistów ze szkoły na no dla mnie absurdalna absolutnie, a także i niczemu dobremu nie służą, tym bardziej że nasza obecność zawsze była unormowana prawda normowana zawsze musieli mieć zgodę Dyrekcji szkoły rady rodziców i przede wszystkim wszystkie nasze działania były zgodne zawsze z programem wychowawczym szkoły ze statutem szkoły tak tak myślę w tym projekcie pojawiło się prosi takie ostrzeżenie od teraz będzie rosła będą musiały przedstawić program swoich zajęć co chciałem poinformować może pan prezydent nie wie, ale zawsze przedstawiony program nawet często nauczyciele dostają wcześniej scenariusz dokładny przebieg tego co będzie na naszych warsztatach działa także zasadniczo jest Nihil Wilno zgody rodziców też zawsze były wymagane poza tym tutaj właśnie to kwestia innej roli społecznej, którą pełnią przedstawiciele działów niż nauczyciel oznacza to, tyle że ja mam całe mnóstwo numerów telefonów do rodziców, którzy wiedząc o tym, że udzielamy wsparcia w jakim zakresie potem po prostu zwyczajnie może do mnie nawet o dwudziestej drugiej wysłać SMS-a zadzwonić dziś są kłopoty z dzieciakiem co pani radzi także także z innego takiego telefonu nie wykonamy wychowawcy prawna prezydent ogłaszało ten swój pomysł zadeklarował, że zmiany wprawie oświatowym zwiększą kontrolę rodziców nad obecnością organizacji społecznych w szkołach no cóż jest dość ciekawe wdzięczność jesteśmy gotowi oddać rodzicom do rynku całość wszystkie decyzje związane z nauczaniem np. również, żeby rodzice układali program nauczania pomyślę wydaje, że rodzice mają przeróżne kompetencje, kto nie bez powodu mamy coś takiego kuratorium ministerstwo oświaty i układamy takie programy mamy ekspertów ekspertki od tego żeby, żeby to się wszystko trzymało, żeby się wszystko trzymał jakiś ram i gdyby to zwiększenie miało polegać na tym to nie może skończymy także by lekcje biologii będą przeprowadzali rodzice, którzy są np. sceptyczni wobec wobec szczepionek albo lekcje na temat klimatu będą prowadzili rodzice cienie liści byłoby to przerażające, gdybyśmy tak skończyło, że ta nasza oświata zostałaby oddana w ręce wyłącznie rodziców ja też wątpi jako rodzic, że w ogóle chcemy podjąć taką odpowiedzialność tak nudną ten cały rok dał im nasza obowiązki edukacyjne, które nagle musieliśmy w dużej mierze przejąć szkołę raczej większość rodziców jest bardzo zadowolony, że ktoś inny uczy dzieci wróciły do nich wróciły do szkół i że mogą no zatrzęsienie jest tutaj telefonów dotyczących ofert pozalekcyjnych i naprawdę cyniczne komentarze, że muszę chcą oddać bąbelki to mnie osobiście potwornie denerwuję, bo to ogromna pogarda wobec matek, które w tym czasie chodzą do pracy gotują obiady robią kanapki i one po prostu zwyczajnie wierzą, że sytuacja społecznego kontaktu jest dla ich dzieci absolutnie niezbędna poza tym wcale nie muszą pełnić roli nauczyciela po to, bo to każdy z nas ma inne role, żeby dzieci miały różnorodność wpływ wychowawczy jak odczytuje trochę innego poziomu to znaczy wydaje mi się też to jest gest, który ma jeszcze mocniej podkreślać i to wszystko co wydarzyło się w kampanii prezydenckiej, czyli też polaryzację dla nas po prostu kampanie homofobiczne i dla nas realnie to jest zagrożenie w ogóle naszego działania współdziałania czy współpracy z nauczycielami nauczycielkami w szkołach, bo też mamy takie doświadczenia już wcześniej z poprzedniego roku, kiedy np. były inicjatywy znowu podkreślam uczniów uczennic, którzy zgłaszali się do nas bo, bo chcieli właśnie np. w ramach działalności samorządu szkolnego zorganizować akcję tydzień równości i kończyło się to zazwyczaj donosem donosem czy informacja o rodzica do kuratorium nawet nie do Dyrekcji bezpośrednio do kuratorium kontrolą kuratorium w szkole szybkim zamknięciem w ogóle imprezy w cudzysłowie, czyli uciszenia trochę też uczniów uczennic wycofania wszystkiego zazwyczaj warunek jest taki, że jeżeli nie odbędzie się cokolwiek tęczowego to to nie będzie też szkoła miała żadnych problemów oczywiście nie podam konkretnej szkoły konkretnej sytuacji, ale to nie jest wymyślona historia tylko to są nasze doświadczenia codzienne już wiemy że, że bardzo często jest także jak nauczyciele proszą, o jaką pomoc czy współpracę to doradzamy zastanówcie się czy chcecie rzeczywiście kultura równości jako partnera tego wyda tego wydarzenia czy chcecie oficjalnie nas zaprosić jako Stowarzyszenie, bo może zdarzyć się znowu taka sytuacja, kiedy po prostu będzie interwencja albo kuratorium albo rodzica, a dyrektorzy zazwyczaj wycofują się oczywiście też zależy im na spokojnej pracy w szkole, czyli strach na razie takich rozwiązań kultura strachu no i naszej perspektywy Dziedziak dzieciaki zostają albo nie zaopiekował w tym temacie no i przede wszystkim też ich ich potrzeby ich inicjatywy też są ucina dla nas to jest taki sygnał, że to jest właśnie strach przed Tęczą, a nawet granie na strachu przed Tęczą no właśnie bardziej granie tak, bo właśnie mam takie bardzo głęboki sprzeciw, żebyśmy bawili to Greta, którą tutaj pan prezydent sieczkę próbuje nas wyciągnąć tak i bardziej niepokoi, o czym, o czym mówić, bo myślę, że jeżeli dyrektorzy czy uczniowie chcą zaprosić do osób to powinniście się dawać zaprosić czujesz, że właśnie gramy w grę także że, że tutaj 1 są właśnie zasięg dookoła szkoły ochrona przed jakimi strasznymi aktywistami, którzy na dokładkę ostrzegają bardzo bardzo bym tutaj tego nie chciała tak ani dla moich dzieci ani dla szkół, bo nic dobrego nie można budować na kulturze strachu bardzo zależy mi ono na odbudowę zaufania jak mam wrażenie, że w ogóle ten partyzancki duch narodu pozwoli zupełnie spokojnie sobie z tą ustawą żona nawet przejdzie poradzić mówi tutaj żadnym łamaniu naginanie prawa, ale naprawdę większość rodziców to są mądrzy rozsądni ludzie, którzy chcą fajnych rzeczy dla swoich dzieci, którzy też mają do dzieci zaufanie ja też mam bardzo duże zaufanie i ogromne zawsze trwa poparcie dla nauczycieli grona pedagogicznego dla dyrektorów, bo ilość zmagań i sytuacji trudno w tej chwili zmagają jest kosmiczna mnie osobiście dużo bardziej niepokoi sytuacja Widawa, jeżeli chodzi o możliwość realizacji zajęć w szkołach, a on i to zarówno właśnie zagrożenie wobec dzieci itd. i tutaj paradoksalnie te wszystkie zdalne metody, które w normalnym nauczania jestem głęboką przeciwniczką mam nadzieję dzieci będą w szkole fizycznie jak długo się da o tyle faktycznie przewidzieliśmy metody on-line nowa, a one są fajne lite kabina jak są w internatach i potem dzieci mogą sobie młodzież odtworzyć ponownie mogą zaprosić mamę, żeby z nimi obejrzała a jakby brak Hannę nową Agata Ferenc gra bardzo ciekawe materiały aktywizm nie właśnie międzykulturowym i wiem, że obejrzało ponad 300 uczniów we Wrocławiu przepuszczano niektórzy mogli też pokazać po prostu rodzicom, bo to już jest w internecie można sobie odtworzyć więc, a bardzo zachęca nas wszystkich, żebyśmy nie grali w grę, która nas każe nam się okopać IT jest jeszcze co warto podkreślić, że kiedy organizacje społeczne pojawiają się w szkole jakąś ofertą edukacyjną i realizacją Toronto w ramach realizacji misji publicznej dobra publicznego w związku z tym są to zajęcie nieodpłatne dla uczniów uczennic rodzice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów w tym projekcie w tym pomyśle nie mam mowy o tym, że np. będziemy też wyjątkowo bacznie lustrować firmy, które pchają się też oknami drzwiami do tego, żeby zrobić pokaz sztuk komercyjne filmy o tym pan akta które, które też chcą realizować różnego rodzaju działań po prostu w ten sposób zarabiać pieniądze i jest pytanie czy czy to jest także to też będzie ich dotyczyć będziemy sprawdzać np. czy sztuczne ognie albo innym pokaz magii w szkole podstawowej jest zgodny z wartościami, które szkoła ma promować no i aktora rodzic musi tylko rodzic musi zapłacić w odróżnieniu od wizyty np. Stowarzyszenie edukacji krytycznej czy fundację rozwoju, gdzie nie ponosi ani szkoła ani rodzice żadnych dodatkowych kosztów też odnieśliśmy w podatkach i kosztów wcześniej wspomniał pan o podstawie programowej są też programy nauczania kontrolowane oczywiście przez kuratorium przez ministerstwo edukacji czy to nie jest tak, że jednak politycy mają chrapkę na to, żeby mieć kontrolę też nad edukacją dzieci, że jednak organizacje społeczne mogą poszerzać Horyzonty tych dzieci od 8 proszę już dość przewrotna z tym klimatem, bo to od razu jak słyszę takie pytanie to wyświetlają się to co się dzieje spacer z klimatem podstawy programowej związani AK paradoksalnie obserwujemy coraz więcej drastycznych drastycznych zmian w naszym otoczeniu, a od podstawy programowej obserwujemy stopniowe zanikanie w ogóle zanikanie tego tematu, gdyby jest to pewnie również związanego z polityką, chociaż wydaje mi, że nie jest to też ten konflikt to sprawa w obrębie tego rządu też jest taka oczywista, bo tam ścierają różnego rodzaju stanowiska, ale w edukacji jakoś tak wyjątkowo silny ten głos z dnia historyczne, które ktoś chce podważać w ogóle tam charakter tego zagrożenia tam górnikach np. albo to, że będziemy w Polsce mogli sadzić pomarańcz i zbierać plony 2× w roku w czasie pandemii przypominam już taki filmik Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach podręcznika, który pokazał, że Polska zasadniczo chodzi o zmianę klimatu to więcej na tym skorzysta niż straci grze, która będzie cieplej będzie cieplej będą plony 2× w roku jeszcze się otworzy przejście na Arktyce będą szybciej tak statki z kim pan przepływał tego typu na tego typu bzdury pojawiają się w oficjalnych materiałach, gdyby nie organizacje ze swoimi zajęciami to takie szkody jak my wchodziliśmy sobie całą serię seminariów, gdzie na tym filmikiem się pastwili my dosłownie, żeby zostało dobrze zapamiętana no to byłoby marnie próby już całkiem marnie nie podałem, że w naszym obszarze podobnie np. obecnością w podręcznikach takich stereotypy stereotypowych ról płciowych i tutaj też działalność tylko włącznie organizacji pozarządowych, czyli nasze warsztaty z młodzieżą pokazywania różnych punktów widzenia jest rozwojowe po prostu organizacje pozarządowe bardzo zachęcam do zapoznania się podstawą programową dla mnie bardzo dużą inspiracją był materiały stowarzyszenia nowe Horyzonty, który jest też organizację pozarządową bank SA prowadzącą kino rozwiązującą szereg innych projektów tam jest przepiękna publikacja, w której cała edukacja filmowa jest dokładnie napisane jak to odpowiada podstawie programowej na poziom kształcenia, w której klasie na jakim przedmiocie i jakie zobaczyłem tę książkę oczywiście ona wymaga dużego zaangażowania pracy, ale nie jest to niemożliwe, żeby naszą ofertę, którą przedkładamy szkołom dokładnie nauczycielowi to będzie bardzo pomocne będzie mógł sobie wpisać do Dziennika, jaki element podstawy programowej danego przedmiotu realizuje dzięki temu, że tam u nich jesteśmy, więc znowu pan prezydent być może nie wie tego, że podstawa programowa naprawdę bardzo szeroka i uczenia dialogu tolerancji otwartości to się tam znajduje i tak samo jak uczelnie na temat zmian klimatu i ogólnej wrażliwości społecznej, więc tego typu przygotowanie do zajęć może też okazać pomocna jako pedagożka jak pani to ocenia jak bardzo te organizacje społeczne poszerzają Horyzonty dzieci i młodzieży czy szczególnie mocno znaczenie w mojej perspektywy mato edukacji międzykulturowej tak w sytuacji, w której mamy we Wrocławiu ponad 2000 dzieci obcojęzycznych, a jest absolutnie nowe wyzwania co się to narastało w czasie, a i ilość interwencji w cudzysłowie takiej sytuacji, gdzie po prostu nauczyciele dyrekcja ktoś dzwoni prosi o to, żeby zorganizować warsztaty integracyjne, żeby poprowadzić coś co będzie uwrażliwia na inne kultury, żeby ani dzieciaki mogły się ze sobą obyć Trzaska szanować rozmawiać i robić ze sobą fajne rzeczy jest absolutnie kluczowe i to znowu jest wiedza, której wcale nie powinni nie muszą posiadać matematycy fizycy i nauczyciele, do której jak i specjalistów i przygotowania po stronie osób jest jest kluczowa czy taka edukacja kompetencji nie tylko twardej wiedzy, ale też kompetencji tak dokładnie radzenia sobie też z wyzwaniami tak czy to wspomniane barbus link czy przemoc rówieśnicza czy właśnie konflikty, które wynikają uprzedzenie, ale też nieznajomość innego także spotkania z innym otwarcia się NATO na naszą sytuację nową zupełnie edukacyjną polskich szkół no z moim absolutnie bardzo dużym przekonaniem jest to, że bez bez 2 osób szkoły wrocławskie czy polskie miały bardzo dużą trudność z tym poradzić narastająca przemoc homofobiczne np. w szkołach tak my też nowe takie poczucie podobnie jak pani Kamila nauczyciele są osoby bardzo mądre zaangażowane takie ci, z którymi współpracujemy to są osoby, które bardzo zależy na tym, żeby ich uczniowie uczennice mieli właśnie mądre postawy społeczne nie tylko wiedzę, ale właśnie też kompetencje dlatego też współpracują wręcz sami jak dodać środek rocznic co byśmy stracili myślę sobie teraz tych wszystkich prawidłowych obostrzenia, że staje się będzie dla nas wyjątkowe, bo wszystkie nasze wycieczki przyrodnicze mogą mogą niestety zostać zawieszona dla nauczycieli to idealna okazja, bo to znowu można oczywiście pojechać na zieloną szkołę opłaty za zapłaci za to ogromną furę pieniędzy to rodzica, ale jesteś była możliwość u nas realizowania tego rodzaju wycieczek w ramach projektu finansowany przez WUP Woś, gdzie po prostu nasi profesjonalni przewodnicy przewodniczki biorą dzieciaki i nauczyciele na Ślęzie i po prostu robią lekcje w terenie cały dzień co jednocześnie dodatkową frajdą tego teraz będzie przez COVEC, gdyby miało nie być, dlatego że organizacje są takie straszne i krzywdzą dzieci też było zupełną porażką no właśnie coś ci stracą co dzieci mogą stracić, jeżeli ten dostęp organizacji społecznych do szkół będzie utrudniony no no będzie zdecydowanie uważam, że ta oferta edukacyjna szkoły wymaga wzmocnienia przez trochę brokatu fajerwerków jednorożców, które dokładnie przenieść mogą Andrzeja osy z 1 strony właśnie spotkanie z czymś innym niż szkoła możliwość poszerzenia horyzontów robienia rzeczy dostęp wolontariatu, które mówią tak, jeżeli szkoła może stwarzać możliwości do wolontariatu, ale NGO-sy są w tym dużo lepsze i od tego są, więc jeżeli chodzi o praktyczne konsekwencje to np. w rekrutacji do szkół licealnych liczą się punkty za wolontariat jak przegonimy Andrzeja ze szkół to tych punktów młodzież nie dostanie, a i będzie o tyle uboższa już mniej cynicznie nie dostanie również możliwości robienia dobrych fajnych odpowiedzialny społecznie rzeczy, do których należy pomoc wyprowadzaniu są sale staruszce czy organizowanie fajnych wydarzeń międzykulturowych czy robienie korepetycji nieodpłatny dla dla dzieciaków, które akurat są, w jakich przedmiotach słabsza, bo nie mają wsparcia rodzicielskiego, a więc tyle ja dodam jeszcze, że często opowiadamy można tak powiedzieć o tym co współcześnie się dzieje w naszym współczesnym o naszym życiu społecznym szkoła oczywiście przygotowuje dzieci młodzież to do naszego życia społeczeństwa, ale w programie nie ma za miejsca albo w ogóle albo jest to bardzo mało na takie właśnie tematy społeczne jak chociażby tolerancja różnorodność włączanie osób życie społeczne, ale też tematy klimatyczne i a są też tematy którymi żyje młodzież, które interesują też dzieciaki my właściwie, wspierając nauczyciele odpowiedź odpowiadamy na te wyzwania czy nawet wezwania młodzieży do tego, żeby z nimi też rozumieć ten nasz współczesny świat te rzeczy, o których słyszą w telewizji czytają w internecie oglądają filmach nie rzeczy tyle z przeszłości nie abstrakcyjne teorie, ale to wszystko co jest wokół nich co od razu po nas zaprosił młodzieżowe strefy klimatyczne to jednak z wrocławskich liceów, żebyśmy zrobili taką w auli dużą pogadankę z prezentacjami dyskusja o tym co czeka SA 20 latek będzie wyglądał Wrocław będzie wyglądała Polska, bo co do tego ciężko szukać w podręczniku, gdyby tylko krew, a część pedagogiczne właśnie stracą rzetelne źródło wiedzy i to przede wszystkim młodzież, ale też rodzice szkoła, jeżeli na te pytania na te poszukiwania młodych ludzi nie odpowiedzą NGO-sy wykształceni ludzie, którzy mają do tego kompetencje eksperci eksperci NATO może się zdarzyć odpowiedzą na to przedstawiciele sekt czy w ogóle będzie młodzież szukała odpowiedzi w internatach i jakiś ruch radykalnych, które nie doprowadzą raczej niczego dobrego edukacja antysmogowe będą robić sprzedawcy kotłów węglowych to ma do składów mają po wodowaniu kwestia budowania wspólnoty też o przyjaźni, które nawiązują czy wolontariacie czy we wspólnych działaniach społecznych to jest już pedagogicznym no absolutna potrzeba młodych ludzi w takim krytycznym momencie dojrzewania, w którym albo dokładnie na to potrzeba wspólnoty współdziałania odpowiedzą odpowiemy pozytywnie dające pozytywne wzorce i dobre rzeczy do robienia albo można się zająć rozwalanie kolejną miejskiej albo sprawowaniem różnych haseł nazistowskich na murach albo jeszcze tak jak rozmawiamy tutaj dziwnymi ruchami, które mają wpływ też na rozwój społeczny całego kraju takie jak nam nie chcemy, żeby młodzież wyrastała nam jakiś radykalizm ani innych głupotach pytanie do stres takie konkretne co wy jako wasz organizacje co konkretnie robicie w szkołach ani nasza wtyczka my m.in. prowadzimy warsztaty stereotypy uprzedzenia dyskryminacja jak reagować, czyli uczy by młodzież tego czym są w ogóle stereotypy jak można u siebie i innych widzieć to, w których sytuacjach czy wobec kogo myślimy stereotypowo i co z tego wynika taka już Wierzba jako centrum edukacji ekologicznej oczywiście umiem się edukacją ekologiczną naukowcy powtarzają nam to już od lat, że to największe wyzwanie przed jakim stoimy kryzys klimatyczny i my jako organizacja też przekonani, że nie sprostamy temu kryzysowi jeśli nie nauczymy się ze sobą pokojowo współpracować do tego potrzebna jest absolutnie edukacja antydyskryminacyjna potrzebne nam rozpracowywanie strat typu praca z uprzedzeniami my też tak jak też prowadzimy zajęcia z cyklu stereotypy uprzedzenia dyskryminacja taki cykl warsztatów trenujemy też innych trenerów trenerki do wykonywania do realizowania tego typu działań wobec bez tej nogi jak i społecznych społecznego zaangażowania to sama sama ta edukacja klimatyczne, aby nie zadziałało nie zafunkcjonował to są takie nasze 2 główne 2 główne filary edukacja społeczna prowadzona edukacja klimatyczna przyrodnicza, które łączą tako, czyli dom, ale robicie i Ekocentrum, ale też w szkołach robimy w szkołach robimy to właśnie różnego rodzaju robiliśmy do tej pory, zanim nastał czas pandemii robiliśmy również w różnych miejscach ciekawych atrakcyjnych przyrodniczo albo zdewastowanych przewodniczy też czeka taka edukacja postapokaliptycznej wycieczka do miejsca, które jest symbolem, a propos ceną, gdzie tak np. zabierać dzieci w trakcie sezonu smakowego oczywiście z zachowaniem wszelkiego rodzaju reżimów pokazujemy jak wygląda w mieście skończy ten smak wieża, więc możemy pójść na wylot wyjątkowo okopcone osiedle dokonać takich badań jakości powietrza za pomocą prostych czynników, które sami sobie dzieciaki wykonują ten tak tak tego typu np. propozycja możemy to właśnie z drugiej strony widać to do Doliny Baryczy na wycieczkę rowerową myślę, że możemy pójść ornitolog kami Hiro terenówkami i innymi specjalistami specjalistami od różnych od różnych ciekawych roślin zwierząt, żeby zobaczyć jak to co się dzieje naszą planetą wpływa na ekosystem Stowarzyszenie edukacji krytycznej, a takim ulubiony projekt w klasach 13 wielokulturowe muzea dziecięca od wielu lat już realizujemy dzieciaki zbierają opowieści artefakty czy takie rzeczy pamiątki rodzinne rozmawiają z dziadkami i szukają swoich korzeni i potem razem z nauczycielem w szkole albo w centrum lokalnym realizują taką wystawę, na którą znowu przechodzą przez rodzica jest piękne otwarcie to wystawa dziecięca dziś są kustoszami opowiadają tę wystawia to pięknie działa, jeżeli są dzieci obcojęzyczne w grupie, ale też bardzo interesujące specyfika Wrocławia, gdzie nagle okazuje się, że pamiątki ze Lwowa mają zarówno Janek, jaki lat, tak więc to to ładnie pracuje i testu tego typu projekt w ramach działalności uczelni w tej chwili będziemy startować mam nadzieję przy wsparciu gmin wraca z projektem uczelnia domowa a gdzie studenci będą realizować praktyki, pomagając dzieciom nadrobić zaległości czasu legalną nie będzie to wsparcie szkół w sposób jak bezpośredni ale, ale też tutaj współpraca ze stowarzyszeniem i też projekt Hannę nową, która jest projektem koalicji to kontynuacja kilku organizacji pozarządowych, gdzie tam są zarówno warsztat na przed anty mobbingowe antydyskryminacyjne szkolenia dla rad pedagogicznych bardzo serdecznie zapraszamy za rady pedagogicznej często szkoła musi płacić, a w tym przypadku są zapłacone przez gminę Wrocław, ale też właśnie wspomniany przeze mnie latający klub wolontariatu, gdzie młodzież może się uczyć odpowiedzialności społecznej w praktyce jeszcze dodam, że w czasie LOK dawną widzieliśmy widziałyśmy, że to potrzeba wsparcia na nauczycieli wcale nie zmalała oczywiście nie mieliśmy możliwości, żeby prowadzić warsztaty w szkołach, ale prowadziliśmy je w formie Łapina rów i zapraszani byliśmy na lekcje wychowawcze albo na lekcję WOS-u szczególnie to do szkół klas, gdzie i młodzież i nauczyciel chcieli porozmawiać np. na temat rasizmu, czyli takie dyskryminacji, która jest najszersza naj powszechniejsze w polskich szkołach, czyli oczywiście dyskryminacji ze względu na status społeczny gorsze trampki gorszy telefon gorsze ciuchy gorsze mieszkanie widoczne na kamerkę ta le dzieci chciałbym też kamerę włącza z tego powodu i właśnie, dlaczego tak się zachowuje, dlaczego tak myślimy, skąd w naszej głowie takie stereotypy, że ten, kto ma gorszy telefon jest jest gorszy czy ma tańszy telefon jest gorszy jest głupszy i toteż prowadziło do ciekawych dyskusji, bo nawet w takiej formie online była możliwa interakcja, więc widać tezie, że te potrzeby szkół nauczycieli wcale nie zmalał, a nawet blok dał chyba właśnie w większych kwestia przygotowania materiałów takich ona nowych czy to filmów prezentacji narzędzi, a czy narzędzi w momencie jak będzie los faktycznie łatwiejsze gdzieś chyba do tego było w stanie przystosować to znowu nie zarzut wobec szkoły tylko tylko prosta zwykła rzeczywistość ja chciałem wrócić jeszcze do tych warsztatów, kto je prowadził i są mówił dzieciom nauczycielom, jeżeli chodzi o tym czasie zawsze wychodzimy od rozmowy na temat tożsamości w ogóle kim jesteśmy, jakie mamy cechy i jeśli chodzi o wygląd i jeśli chodzi o nasze cechy charakteru oto, gdzie się urodziliśmy ile mamy lat jak wyglądamy kim byli kim są nasi rodzice itd. rozmawiamy o tym że, że właśnie stereotypy uprzedzenia to jak spostrzega postrzegamy świat dotyczy nas wszystkich, bo właśnie dotyczy naszej tożsamości każdy z nas ma takie cechy tożsamości, które siostry stereotyp izolowane społecznie partaczy liczy dziewczyny mogą coś tam albo chłopakom nie wypada płakać itd. itd. to są zawsze ciekawe, że znajdą się płaska dla każdego właściwie bardzo często jak dochodzimy właśnie do różnych tych aspektów już tożsamości to okazuje się że, że także we wrocławskich szkołach potwierdza się młodzież potwierdza to co, o czym czytamy w raportach, czyli właśnie najczęstszą przyczyną takiej gorszego traktowania i też przemocy rówieśniczej jest właśnie klasie znaczy to, że podczas takich zajęć uczniowie mają możliwość by zadać sobie pytanie, dlaczego tak myślę, dlaczego uważam, że ktoś, kto ma tańszy telefon jest gorszą osobą albo, że jest jest głupszy, dlaczego i właśnie co za tym idzie, jakie zachowania moje i innych z tym się łączą czy to jest w porządku i kolejna rzecz już najważniejsza co z tym zrobimy co z tym mogę zrobić co mogę zrobić wspólnie z innymi trudno sobie wyobrazić klasy, w której takie takie problemy nie występują czy to jest tak, bo rozumiem, że tutaj trenerzy prowadzą szkolenia czy to jest także rzeczywiście nauczyciele potrzebują takiego wsparcia z zewnątrz, że nie zawsze nauczyciel nie wie biologii fizyki matematyki ma takie kompetencje, żeby ze swoją klasą o tym na poziomie porozmawiać edukacja antydyskryminacyjna to jest bardzo obszerna dziedzina wiedzy i kompetencji, która wymaga szkoleń wymaga lektury wymaga wizyt studyjnych no ja 20 lat temu pracowałem w centrum na niej pokojowej w Belfaście tak od tamtej pory się tego wszystkiego uczono jak będą nawet nie potrafi określić ile stron książek przeczytał na ten temat najlepszy lektor patrzyłam z jakiego powodu nauczyciel biologii matematyki miałby posiadać taką wiedzę kompetencje i życia, a propos tych, kto uczy, kto wchodzi do szkół naprawdę my jako NGO-sy sprawdzamy naszych trenerów edukatorów tak są to ludzie, którzy mają wykształcenie kierunkowe są ludzie, którzy mają zaświadczenia o niekaralności mając doświadczenia też mamy wystawia oświadczenia o tym, że nie są przestępcami seksualnymi nam bez wyobrażenie być może, które miał pan prezydent do szkoły może być ktokolwiek z ulicy i wyrabiać cokolwiek sobie wymarzoną naprawdę nie jest realna, ale jeszcze dodam, że bardzo często moich zajęciach też chcą i uczestniczą nauczyciele wychowawcy są głodni wiedzy chcą się nauczyć chcą nowych kompetencji jeżdżą tak, gdyż w ramach naszych projektów chodzi tak wchodzimy do szkół wchodzi to często rady narodowej publiczność po prostu organizujemy szkolenia formy tra tra do premier, czyli po prostu szkolimy nauczycieli nauczycielki do realizacji tych zadań np. w czasie pandemii uczniów szkoliliśmy chce wykorzystywania nowoczesnych kompetencji cyfrowych do tego czy atrakcyjny przekazywać wiedzę, żeby nie było tylko sumik z twarzą nauczyciela, ale albo bez nawet czasami tylko, żeby tam się coś działo, żeby coś podskakiwał się kręciło śpiewało i było po prostu angażujące ciekawe jeszcze chciałam dodać je 1 rzecz to jest przykład zeszłego roku odnośnie tego na jakie wyzwania muszą odpowiadać nauczyciele szukają też wsparcia po zabójstwie prezydenta Adamowicza był taki moment, kiedy w bardzo wielu szkołach, ale też w przestrzeni publicznej mówiono mówiliśmy o mowie nienawiści to był moment też, kiedy i osobiście do mnie jako trenerki antydyskryminacyjnej i do mojego stowarzyszenia wpływały właśnie pytania czy możemy zorganizować takie zajęcia czy możemy przejść na lekcję wychowawczą czy możemy porozmawiać o tym czym jest mowa nienawiści, jaki jest w ich wpływ na nasze na ludzi do czego może prowadzić i co najważniejsze, jeżeli już rozpoznamy jak reagować znowu ja nawet osobiście też była w szkole mojego dziecka też prowadziłam takie zajęcia i wiem, że to też było powszechne i znowu kolejna rola NGO-sów wsparciu szkół młodzieży dzieci w takim trudnym momencie dla nas myślę społecznym brata i też nie wszyscy potrafiliśmy myślę opowiadać o tym kompetentnie zdobył jeszcze ciekawsza historia mianowicie szkoły dostały nakaz przeprowadzenia tego typu zajęć poszedł okólnik z kuratorium czy jak ministerialni Jan otrzymał szereg telefonów z prośbą o pomoc szkoła ma obowiązek się z tego wywiązać wtedy też szczęśliwie myśmy dostali dofinansowanie na pierwszej Hannę i tam były zarówno warsztaty z budynku, które po prostu w cudzysłowie rozeszły się mogło rangi tak przemocy rówieśniczej, ale też spektakle teatru układ formalne, które było dokładnie dotyczyły przemocy rówieśniczej oparta na powieści władca much połączone z warsztatami i dokładnie poziom wdzięczność Dyrekcji nauczycieli wszystkich, że mogli mieć merytorycznie sensownie nie dała ca przeprowadzone zajęcia no to było bardzo istotne w tamtym czasie, bo to też jest także wy siedzicie w tym temacie temacie od wielu lat jesteście ekspertami przyszliście wiele szkoleń wiele etapów swojej edukacji, żeby dojść do tego punktu, w którym jesteście i to, że dzielicie się swoimi kompetencjami no to tylko powinniśmy być wdzięczni wam, że chcecie uczyć nasze dzieci po prostu szkoły nauczyciele rodzice dzieciaki są wdzięczne moc 16 stron najczęściej się spotykamy w tej robocie z wdzięcznością to się, że chce się robić dalej to może, jeżeli będą te zmiany wymusi po prostu tylko marketingowo inaczej pomyśleć, czyli sprofilowane się rodziców, jeżeli oni mają decydować tak naprawdę co będzie co będzie w szkole jako organizacja społeczna może wejść do szkoły to może po prostu trzeba edukować nie tylko dzieci, ale również rodziców ja ja nie podzielam tego niepokoju tak uważam, że tak jak mówią rodzice, słuchając po dzieci szukają pomocy proszą o rady proszą o wsparcie podobnie nauczyciele, a jeżeli ktoś jest dobry merytorycznie oczywiście pewnie sam będzie sektor kiepskie merytorycznie będą też jak trudno mówić o całym sektorze tak jak tak jak we wszystkich innych dziedzinach to na pewno ci, którzy robią dobrą robotę robią od wielu lat albo teraz zaczynają mają Super kompetencja program nie sądzę, żeby mieli jakiś kłopot, nawet jeżeli ta ustawa, która tak jak mówię z 1 strony wprowadza nic poza kulturą strachu przejdzie ja podzielam niepokój ta ustawa ma mocne podłoże ideologiczne obserwuje to co się dzieje z ruchem antyszczepionkowców i nie wie jak to nazwać, bo nie emancypację chyba rodziców i tutaj widzę pewne zagrożenie takiej analogii obawiam się, że jeżeli oczywiście dojdzie do takich zmian to po prostu zostanie wylane dziecko z kąpielą, czyli znowu prawdopodobnie najprawdopodobniej rządzące chcą tutaj bardzo mocno wpłynąć na to, żeby przypadkiem szkoła nie mówiła np. ten czy np. klimacie tych tzw. kontrowersyjnych tematach tematach światopoglądowych, które oczywiście dotyczą każdego człowieka szczególnie myślę młodzież w naszym przypadku młodzież, a tymczasem zamkną albo w dół utrudnią jeszcze bardziej wejście do szkół wszystkim organizacjom pozarządowym także nie tym kontrowersyjnym, chociaż myślę, że najbardziej oberwie także ja nie jestem nie jestem optymistką, choć ufam rozsądek i rodziców i przede wszystkim nauczycieli nauczycielek już mamy zesłano takie pilotażowe podejścia mieliśmy robiliśmy zajęcia dla nauczycieli razem z rodzicami mieliśmy nawet jeszcze szkoliliśmy się na wersję nauczyciele rodzice i uczniowie w takich kręgach, więc to nie jest coś co zresztą na szczególnie przerażało problem jest taki, że rodzice nie nie bardzo znajdują czas na to, ponieważ mamy innych też obowiązków, więc może być od tych stronę ciężko dlatego ten projekt muzeum dziecięcych rośnie także żony rodzice przyjdą i porozmawiają w domu kiedy, kiedy dziecko pyta natomiast na hurra optymizm w tym w tym projekcie odbyły np. wycieczki na cmentarz żydowski czy po dzielnicy 4 świątyń zdarzało się sytuacji, że przyszedł chłopiec powiedział, że nie może się na wycieczkę na cmentarz żydowski, bo tata nie pozwala takie tak jest i teraz zdarza można no i teraz nie no nie ma osiedla prawdopodobnie jedno dziecko nie poszło na zajęcia natomiast przy okazji wystawy przy okazji innych warsztatów miał też okazję zobaczyć np. pismo obrazki czy coś od innej strony, że bardzo wielu na oczy wszyscy bliscy nobliści wrocławscy czytam rosła warstwę, a to są Żydzi niemieccy i uczyły się o dziedzictwie kulturowym miasta, w którym mieszka w pedagogice taką dziedziną, w której siejemy ziarna, a owoce zbieramy wiele lat później albo nigdy, więc zbierać, żeby to albo kto zbiera Zana, więc budujemy miasto przyszłości bardzo dziękuję dr Kamila Kamińska aż tak Uniwersytet wrocławski Alina Rzepecka kultura równości i Arkadiusz Wierzba Fundacja Ekorozwoju to była pierwsza część programu, a w drugiej zapraszam państwa na rozmowy z prof. Pawłem Rudnic kim pedagogiem z dolnośląskiej szkoły wyższej, który obecności fundacji stowarzyszeń i małych grup nieformalnych w szkole poświęcił swoją pracę naukową co polskiej szkole organizacje społeczne organizacje społeczne grupy nieformalne organizacje pozarządowe bardzo pomagają polską szkołę w zakresie treści, które są nieobecne w zasadzie nie organizacje takie ludzie, którzy tworzą organizacje bardzo często szkoła z różnych powodów czasami politycznych pomija niektóre treści treści te jak są obecne w naszej rzeczywistości organizacje pozarządowe włączają w programy kształcenia takim klasycznym przykładem może być edukacja antydyskryminacyjna lub edukacja globalna, które tylko wyłącznie dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych grup nieformalnych pojawił się w polskich szkołach tak edukacja globalna pokazuje współ, że współzależność dzisiejszego świata tłumaczy też wszystkie wielkie kwestie, które nas otaczają taki sposób, aby dzieci młodzież był w stanie zrozumieć, jakie są zależności pomiędzy globalną północą globalnym południem pomiędzy wytwarzaniem towarów w warunkach, których pracownicy, jakby ma nie mają zapewnionych podstawowych praw możliwości, a tym, że my kupujemy niezwykle świetnych promocyjnych cenach towary edukacja globalna edukacja antydyskryminacyjna pokazuje w jaki sposób kategorie dyskryminacji funkcjonują dotyczą każdego każdy z nas w jaki sposób zwalczać te kategorie te doświadczenia anty dyskryminujące pokazuje także w jaki sposób funkcjonujemy jako obywatele obywatelki świadom jak w związku z tym rola grup nieformalnych organizacji pozarządowych, które skupiają się na edukacji jest niezwykle ważna ona często wyręcza tę szkołę szkoła zawsze w rękach polityków czy tego chcemy czy nie, a organizacje pozarządowe pozwalają na włączenie treści, które dla polityków nie są specjalnie wygodne oczywiste są pomijane w programach kształcenia i podstawach programowych, jeżeli politycy chcą utrudnić wejście takich organizacji społecznych fundacji stowarzyszeń do szkół to jaki mają w tym cel na cel wydaje się oczywisty jak kontrola społeczna kontrola nad sposobami myślenia jest jasne, że edukacja, która jest dookoła nas ona wymaga od nas świadomość tak uczestnictwo w szkole wymaga świadomości ścieżka będzie przygotowywała ludzi jednakowo myślących to staje się narzędziem sprawowania władzy nad obywatelami nad naszymi umysłami stąd wszelkie pomysły, w których edukacja staje się jednowymiarowa, ale są szkodliwe społecznie stąd pomysł także, żeby nie wpuszczać organizacji pozarządowych do szkół grup nieformalnych staje się jasna komentarzem do dzisiejszej rzeczywistości państwo autorytarne chce także mieć szkołę wyłącznie posiadacz to jest groźne dla władzy, jeżeli takie organizacje społeczne chodzą do szkoły to przede wszystkim dobry dla obywateli, ale oczywiście może być groźne dla władzy, które nie ceni aktywnych obywateli dobre dla obywateli, dlatego że pojawia się możliwość alternatywnej formy opowieści rzeczywistości dobre dla władzy, dlatego że skoro pojawia się alternatywa wobec dominującej rzeczywistości to znaczy, że trzeba ją skonfrontować z tym co jest dookoła nas stąd, jakby zupełnie inny cel mają obywatele w szkole, a inna władza, utrzymując szkoły albo sponsorując tę szkołę celem organizacji pozarządowych grup nieformalnych, które edukują jest to, aby po prostu pokazać rzeczywistość ma różne odcienie żona w różnych kolorach, że jakby programy szkolne to jedno rzeczywistość którą, skąd się spotykamy to drugie jest także uzupełnienie, jakby Formuły pracy nauczycielskiej często nauczyciele są osoby, które będąc na studiach nauczycielskich na studiach kierunkowych nowym poloniści matematycy nauczyciele wczesna szkolni i przedszkolni otrzymują wiedzę, która jest dopasowana do czasów, który w studiu i tej wiedzy często, jakby nie sposób aktualizować pojawiają się nowe Formuły, zwłaszcza dzisiaj nowe kody kulturowe pojawia się pewien, że nowe języki jak nowy sposób powieść opowiadania o świecie organowe wyzwanie nowe wyzwania i organizacje pozarządowe grupy nieformalne to jasno rozdziela on podejmuje małe działania takie, które nigdy nie będą systemowo nigdy nie wręczą szkoły, ale mogą szkoły wspomóc, jakby w jej działaniu mogą wspomóc nauczycieli nauczycielki generalnie stworzyć te pole jak opowieść o świecie, które zasadniczo w szkole rzadko kiedy bywa obecny jeśli popatrzymy także na podręczniki, które są w naszych szkołach one rzadko kiedy są zmienione treści, które pojawiały się 2030 lat temu one ciągle są obecnie te opowieści o idealnych rodzinach idealnych miejsca do życia są takie same były 3 dekady temu przecież na świat się zmienił, czego nie uwzględni często, jakby autorzy autor podręcznika może ich wydawcy po prostu wygodnie jest jakby po prostu powiedzieć co było pan powiedział chwilę temu, że polityka zawsze jest w szkole no to podstawa programowa programy nauczania nie bez powodu Pani Minister Zalewska nie chciał ujawnić przez miesiące nie będzie do końca w pełni ujawniła osoby, które odpowiadały za tworzenie programów nauczania z różnych przedmiotów oczywiście polityka jest zawsze w szkole ja stoję na stanowisku, że ona w tej szkole musi być nie może w niej być ideologii nie może być partyjniactwo wnosić popatrz w jaki sposób tworzone są dzisiejsze programy w jaki sposób zarządzana jest oświata na poziomie centralnym trudno nie odnieść wrażenia, że przede wszystkim, jakby ona spełnia postulaty aparatu władz zawsze tak działała, ale dzisiaj to przesunięcie, jakby w stronę takiego autorytarnego sprawowania kontroli nad państwu także obecne, jakby zarządzaniu szkołami na poziomie centralnym natomiast co innego to w jaki sposób funkcjonują te rządowe opowieści o szkole, a co innego w jaki sposób funkcjonuje szkoła jako instytucja znowu wracam do opowieści o tym, że instytucje tworzą ludzie mądrzy dyrektorzy mądre dyrektorki w połączeniu z mądrymi nauczycielem nauczycielkami są w stanie funkcjonować w każdych warunkach oczywiście dużo łatwiej funkcjonuje system, który otwarty i wpuszcza, jakby wiedzy dopuszcza wiedzę w sposób naturalny, a zupełnie inaczej wtedy, kiedy one w jaki sposób koncesjonowana np. przez programy nauczania przez programy kształcenia tutaj jest duża rola, jakby świadomości nauczycieli dyrektorów w tym w jaki sposób oni chcą pracować i kim chcą by chcą być nauczycielami, którzy transmitują wiedzy czy chcą być nauczycielami, którzy budują takie kompetencje w uczniach uczennicach w zasadzie są tłumaczami świata ta różnica zasadnicza tra ci, którzy transmitują wiedzy nie dopuszczają, jakby możliwości interpretacji chcą uzyskać odpowiedzi dokładnie wg klucza ci, którzy starają się być tłumaczami świata ani po prostu budują kompetencje krytycznych swoich uczniach uczennica to znaczy wyposażonymi w taką wiedzę, dzięki której dzieciaki same mogą by opowiedzieć odpowiedzi napytania, które spotykają w życiu codziennym pan przez lata badał działanie wpływ takich małych nieformalnych grup stowarzyszeń fundacji w szkołach co panu wyszło z tych badań kategoria, którą posługuje pedagogiem małych działań pedagogiem to jest taki sposób działania postępowanie drukujących który, który nie jest jakimś wielkim reżimie kształcenia tak jak szkoła wyszły przede wszystkim to, że małe podmioty dużo szybciej reagują na zmianę dzięki temu mogą skutecznie odpowiedzieć rzeczywistość to po pierwsze po drugie osoby, które pracują w grupach drukujących organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych by widzą dokładnie, że opowieść o szkole nauczycielach jest skompromitowana w oczach uczniów w związku z tym raczej mówią o sobie jako o Edukatora, którzy dostarczają edukację, a nie taką wiedzę, która jest nową paczkowane sprzedawana po kawałkach oceniana na nowo, jakby rankingowa np. tak kolejna rzecz, która się pojawiła to wysoka świadomość edukatorów organizacji pozarządowych grup nieformalnych znakomicie potrafi znaleźć narzędzia nauczyć nauczycielki i nauczycieli w jaki sposób się nim posługiwać i w jaki sposób jednocześnie docierać do dzieciaków, które potrzebują wiedzy, ale podawane w zupełnie inny sposób ostatnia może rzecz, że pojawia się kwestia pewnej szczerość, bo organizacje pozarządowe grupy nieformalne zawsze mają jakiś taki misyjny kontekst swojego działania i nie udają, że są nie polityczne one mówią wprost jeśli działamy na rzecz praw człowieka prawa człowieka są kwestią dla nas podstawą jeśli działamy na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej tona jest też osadzona w jakimś kontekście politycznym jeśli mówimy edukacji seksualnej to profil naszego działania także ma charakter polityczny i jakby ta szczerości ułatwia sprawy, bo osoby które, jakby poszukują określonych wartości dokładnie wiedzą, które organizacje Scream organizacja jest po drodze, które oceniają jako chociażby te, które nie chcą mieć do czynienia w przypadku szkoły mówiła apolityczności natomiast wystarczy otworzyć dowolny podręcznik do historii polskiego do dowolnego przedmiotu, żeby zobaczyć, że tam z tego by treść tego podręcznika zawsze wylewają się kategorie polityczne, mimo że szkoła apolityczną bywa określana ustawą wymazania Lecha Wałęsy z podręczników jasne to takich przypadków jest mnóstwo moje koleżanki z uniwersytetu Adama Mickiewicza, które badały, jakby obecność kobiet w podręcznikach do historii zmaterializowały to w książce niegodny historii dokładnie pokazują w jaki sposób przedstawione jest rola kobiety w historii tak w zasadzie każdą formułę można dokładnie pokazać zgodnie z oczekiwaniami, jakby chociażby rządzących rzucając, włączając się w ramy, jakby programu szkolnego to tylko kwestia zamówienia albo politycznego albo kulturowego albo oczekiwania tego co ma być efektem tej szkoły na końcu no to wtedy wychowujemy jednakowo myślących żołnierzy żołnierz uniwersalnych takich dokładnie, którzy wiemy jak zareagują i takich, którzy zasadniczo powinni wykonywać te oczekiwania władz na szczęście zdarza się czasami aberracja systemu, bo w matriksie takim znakomitym przykładem jest przykład Solidarność edukacja jest narzędziem, które dokonuje zmiany Solidarności w Polsce nie byłoby, gdyby nie było całkiem nie najgorzej wymyślonego systemu edukacji, który teoretycznie miał działać na rzecz władz ale by nauczyciele, którzy przekazywali na treści byli uczniowie, którzy w tym momencie zaczęli analizować to co w podręcznikach nie pokrywa się rzeczywistością, a później doszedł do tego kontekst szczęście wydarzyła się lider bardzo dziękuję prof. Paweł Rudnicki Dolnośląska szkoła wyższa to był program społeczeństwo obywatelskie Małgorzata Waszkiewicz do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA